info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Mobility zaměstnanců

V rámci programu ERASMUS 2022-2027 je kromě studentů možné zařídit výjezdy zaměstnanců. Výjezd zaměstnanců je řízen stejnými smlouvami jako vyjíždějící studenti, seznam univerzit možných pro výjezd je proto totožný. Seznam partnerských univerzit pro výjezd naleznete zde .

Cílem mobility zaměstnanců je vzdělávání a zvyšování praxe zaměstnanců a zároveň prohloubení spolupráce mezi univerzitami nebo soukromými subjekty. Program je určen pro všechny zaměstnance Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty Dopravní. Podrobné a kompletní informace naleznete na stránkách rektorátu Erasmus+ mobility zaměstnanců .


Kontaktní osoby


Možnosti výjezdů zaměstnanců

Výjezd je umožněn zaměstnancům více způsoby v závislosti na způsobu a náplni výjezdu. Výjezd pro zaměstnance je proto rozdělen na základní dva směry a to Školení zaměstnanců nebo Výukové pobyty.

Školení zaměstnanců

Školení zaměstnanců přináší nové poznatky a zkušenosti z jiných univerzit pro zaměstnance fakulty, umožňuje vytvoření nových spoluprací a rozvoj zaměstnance.

 • Délka školení v rozsahu 2 dny až 2 měsíce dle požadavku zaměstnance
 • Je umožněno na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE či jakékoliv veřejné nebo soukromé organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží

Výukový pobyt

 • Délka výukového pobytu v délce 2 dny až 2 měsíce (výuka v rozsahu min. 8 hodin za týden či kratší dobu pobytu),
 • Je umožněn na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE

Finanční podpora výjezdu

Výši finanční podpory je určena pro jednotlivé akademické roky, ve kterém zaměstnanec vyjíždí. Výše podpory je zde [pdf] , zároveň je dohledatelná v dokumentech na webové stránce rektorátu ČVUT Erasmus+ mobility zaměstnanců

Je nutné uvědomit si skutečnost, že podpora ERAMSUS nemusí vždy pokrýt veškeré náklady, vždy se vychází z předem daného sazebníku, určeného pro výjezdy zaměstnanců. Tyto částky musí mít předem zaměstnance domluvené v rámci jeho výjezdu i ve vztahu k účetnímu oddělení.


Kroky pro absolvování výjezdu zaměstnanců Fakulty Dopravní

 1. Nalezení vhodného subjektu – univerzity/podniku zaměstnancem, kam by rád vyjel v rámci výjezdu zaměstnanců
 2. Podání žádosti v rámci daného ústavu nebo pracoviště, ve které bude specifikován cílový subjekt výjezdu. Tato žádost se předkládá vedoucímu daného pracoviště, který potvrdí souhlas s výjezdem na školení, případně výukový pobyt
 3. V případě udělení souhlasu pracovištěm je nutné dojednat souhlas vybraného subjektu s provedením mobility zaměstnance. Toto vyjednávání provádí sám zaměstnanec s možnou podporou vedoucího pracoviště. Podmínky a délka domlouvaného výjezdu je popsána v Možnostech výjezdů, zároveň na webových stránkách rektorátu Erasmus+ mobility zaměstnanců
 4. Po odsouhlasení výjezdu všemi stranami je zaměstnanec povinen vytvořit přihlášku pro výjezd zaměstnance na stránkách mobility . V této fázi je posouzeno rektorátem, je-li dostatek financí pro výjezd. Pokud je financí pro výjezd dostatek, je žádost předána k odsouhlasení odpovědným proděkanům Fakulty Dopravní. V případě odsouhlasení, je možné pokračovat v procesu výjezdu
 5. V následující fázi je nutné vytvořit cestovní příkaz zaměstnancem, který bude přesně odpovídat vyjednaným a odsouhlaseným parametrům výjezdu zaměstnance
 6. Paralelním procesem je vytvoření potřebné dokumentace (Mobility Agreement) pro výjezd zaměstnance v závislosti na volbě mezi Výukovým pobytem nebo školením. Dokumentace je dostupná na Erasmus+ mobility zaměstnanců
 7. Po vyřízení a podepsání potřebné dokumentace všemi stranami je potřebné podepsat účastnickou smlouvu. Tato se podepisuje přibližně měsíc před samotným výjezdem zaměstnance a bude vygenerována z portálu mobility. Tento podpis je iniciován rektorátem po vzájemné domluvě s rektorátním koordinátorem Mgr. Evou KOPECKOU
 8. Po návratu zaměstnance musí dodat zaměstnanec dokumentaci s potvrzením druhou stranou o absolvování slíbených úkonů v rámci výjezdu. Zároveň zaměstnanec dodává doklady na účetní oddělení Fakulty Dopravní v souladu s cestovním příkazem, které následně budou přeúčtovány na účetní oddělení rektorátu
 9. Je nutné uvědomit si skutečnost, že podpora ERAMSUS nemusí vždy pokrýt veškeré náklady, vždy se vychází z předem daného sazebníku určeného pro výjezdy zaměstnanců zde [pdf] , tyto částky musí mít předem zaměstnance domluvené v rámci jeho výjezdu i ve vztahu k účetnímu oddělení.