info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Rozvojové programy

Stránky ČVUT

Rozvojové programy

Fond na podporu celoškolských aktivit 2022

  • Vyhlášení soutěže soubor pdf  (~381.6 kB)
  • Formulář pro návrh projektu soubor doc  (~26.5 kB)

Vnitřní soutěž 2024

Veškeré podklady naleznete na Sharepoint.cvut.cz


Odbor rozvoje na ČVUT

  • Studentská grantová soutěž (SGS)

    Studentská grantová soutěž využívá účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum. Z této účelové podpory jsou hrazeny náklady projektů v rámci výzkumné a vývojové činnosti studentů v doktorských a magisterských studijních programech.

  • Fond studentských projektů (FSP)

    logo FSPFond studentských projektů - grantová soutěž Vladimíra Stejskala - je určena na podporu projektů studentů a studentských organizací se sídlem na ČVUT. Vypisuje se v oblastech vzdělávací, umělecké, prezentační, sportovní, kulturní a společenské.