covid-19 info

logo ČVUT

Rozvojové programy

Stránky ČVUT

Rozvojové programy

Interní soutěž 2022

Veškeré podklady naleznete na Sharepoint.cvut.cz


Odbor rozvoje na ČVUT

  • Studentská grantová soutěž (SGS)

    Studentská grantová soutěž využívá účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum. Z této účelové podpory jsou hrazeny náklady projektů v rámci výzkumné a vývojové činnosti studentů v doktorských a magisterských studijních programech.

  • Fond studentských projektů (FSP)

    logo FSPFond studentských projektů - grantová soutěž Vladimíra Stejskala - je určena na podporu projektů studentů a studentských organizací se sídlem na ČVUT. Vypisuje se v oblastech vzdělávací, umělecké, prezentační, sportovní, kulturní a společenské.