• Příkaz rektora č. 18/2020

  12. 10. 2020

  Od 12. října 2020 vstupuje v platnost Příkaz rektora č. 18/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem.

 • Příkaz děkana č. 4/2020

  12. 10. 2020

  Dne 12. října 2020 byl aktualizován Příkaz děkana č. 4/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem.

Novinky

Uzavření Studijního oddělení

17. 10. 2020

Studijní oddělení bude do konce října 2020 z provozních důvodů uzavřeno pro osobní kontakt. Se svými požadavky se na referentky studijního oddělení nadále obracejte pouze eletkronicky prostřednictvím emailu. V případě potřeby můžete kontaktovat přímo vedoucí studijního oddělení Alenu krčálovou na telefonu 734 281 545. Případné dokumenty je možné předat na vrátnici či sekretariátu paní tajemnice.
Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.
S pozdravem
Martin Langr
proděkan pro pedagogickou činnost

Informace o projektu

Informace o projektu

7. 10. 2020

Přečtěte si další zajímavé informace o evropském projektu LOD-RoadTran18 pro zlepšení interoperability provozních dat s využitím propojených otevřených dat, na kterém se naše fakulta podílí.

další informace

Možnost jednorázové brigády

17. 9. 2020

Nabídka pro studenty, kteří se chtějí zapojit do průzkumu skladby jízdních dokladů na železničních tratích PID.

další informace

Rozvrh výuky

16. 9. 2020

Byl zveřejněn rozvrh výuky na zimní semestr 2020/2021. Většina rozvrhu je k dispozici přes ČVUT aplikaci.

další informace

Vysokorychlostní tratě – budoucnost české železnice

24. 6. 2020

Fakulta dopravní, Ústav aplikované informatiky v dopravě ve spolupráci s Ústavem mechaniky a materiálů pořádá Studentskou vědeckou konferenci IRICoN 2020, která se bude konat 10.11.2020 (konání bylo obnoveno). Jedná se o setkání účastníků z českých technických univerzit k problematice výstavby vysokorychlostních tratí v České republice.

další informace

Prospěchové stipendium

5. 6. 2020

Byl zveřejněn pokyn děkana č. 1/2020 pro žadatele o stipendium za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2019 – 2020.

další informace

Pravidla a organizace SZZ

30. 4. 2020

Pravidla a organizace státních závěrečných zkoušek na ČVUT FD pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu, vedoucí závěrečných prací a oborové referenty pro SZZ.

další informace

NTCA 2020 - IEEE konference pořádaná Fakultou dopravní

NTCA 2020 - IEEE konference pořádaná Fakultou dopravní

10. 4. 2020

Ústav letecké dopravy Fakulty dopravní pořádá ve dnech 23. a 24. listopadu 2020 již 22. ročník mezinárodní vědecké konference "New trends in Civil Aviation 2020". Konference je organizována ve spolupráci s IEEE.

další informace

Archiv novinek

Ústavy fakultyČím jsme zajímaví

Fakulta dopravní nabízí bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy zaměřené na dopravu a telekomunikace. Obory studia jsou zaměřeny na hlavní oblasti:

 • Dopravní infrastruktura v území
 • Logistika a řízení dopravních procesů
 • Inteligentní dopravní systémy
 • Provoz a řízení letecké dopravy

Excelentní pracoviště - laboratoře

Laboratoř interaktivních vozidlových simulátorů

více informací

Laboratoř odbavovacích a informačních systémů ve veřejné osobní dopravě

více informací

Laboratoř řízení a modelování dopravy

více informací

Výzkumná laboratoř vozidel

více informací

Spolupracujeme

další spolupráce