Mimořádný termín přijímacího řízení pro akademický rok 2017 – 2018 vlajka CZC Extraordinary term of the entrance procedure for the academic year 2017 – 2018 vlajka ENG
 • Prováděcí vyhlášky k SZZ v červnu a v září 2017

  3. 4. 2017

  Prováděcí vyhlášky informují o nových postupech při odevzdávání bakalářských a diplomových prací (nejen pro studenty, ale i pro vedoucí těchto prací), přihlašování k SZZ a odevzdávání posudků vedoucích a oponentů bakalářských a diplomových prací.

 • Zápis do semestru

  2. 5. 2017

  pouze prostřednictvím systému KOS – věnujte zvýšenou pozornost všem zveřejněným pokynům a návodům

Novinky

Zrušené PVP pro zimní semestr 2017/2018

24. 7. 2017

Některé povinně volitelné předměty vypsané pro zimní semestr akademického roku 2017/2018 (Praha i Děčín) byly pro malý zájem studentů nebo z dodatečného rozhodnutí ústavů zrušeny. Studenti, kteří si tyto předměty v systému KOS zapsali, si mohou zvolit jiný předmět, a to nejpozději do 23. října 2017.

další informace

Pozvánka na konferenci

Pozvánka na konferenci

25. 7. 2017

Ústav letecké dopravy pořádá ve dnech 7. a 8. prosince 2017 již 19. ročník mezinárodní vědecké konference "Nové trendy v civilním letectví 2017".

další informace

Nabídky pracovních pozic

25. 7. 2017

- Ředitelství silnic a dálnic ČR vyhlašujeme výběrové řízení na pozice: "Hlavní inženýr přípravy/realizace, Chomutov", "Hlavní inženýr přípravy/realizace, Praha".
- Společnost DEKRA CZ a.s. hledá zaměstnance na pozice: "Lektor – přeprava nebezpečných věcí", "Projektový manager, softwarový analytik a lektor ADR".
- Společnost BOHEMIAKOMBI, spol. s.r.o. hledá zaměstnance na pozici "Obchodník v kombinované dopravě silnice/železnice".
- Společnost AF-CITYPLAN s.r.o. hledá zaměstnance na pozici "Projektant - železniční stavby".

Studentská anketa

25. 7. 2017

Hodnocení letního semestru 2016/2017 formou ankety na internetu. Určeno všem studentům denního studia Fakulty dopravní. Hodnocení se provádí na pracovišti Praha i Děčín.

další informace

Nabídky pracovních pozic

10. 7. 2017

Stipendijní pobyt

10. 7. 2017

Německá spolková nadace pro životní prostředí - DBU nabízí výzkumné pobyty se stipendiem ve Spolkové republice Německo mladým výzkumným pracovníkům v oblasti životního prostředí max. do 3 let od ukončení vysokoškolského studia. Termín pro podávání přihlášek: 1. 8. 2017.

další informace

Archiv novinek

Ústavy fakultyČím jsme zajímaví

Fakulta dopravní nabízí bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy zaměřené na dopravu a telekomunikace. Obory studia jsou zaměřeny na hlavní oblasti:

 • Dopravní infrastruktura v území
 • Management a ekonomika dopravy a telekomunikací
 • Automatizace v dopravě a telekomunikacích
 • Inteligentní dopravní systémy
 • Provoz a řízení letecké dopravy

Excelentní pracoviště - laboratoře

Laboratoř interaktivních vozidlových simulátorů

více informací

Laboratoř odbavovacích a informačních systémů ve veřejné osobní dopravě

více informací

Laboratoř řízení a modelování dopravy

více informací

Výzkumná laboratoř vozidel

více informací

Spolupracujeme

další spolupráce