Mimořádný termín přijímacího řízení pro akademický rok 2019 – 2020 vlajka CZC
 • termín podávání přihlášek do 9. srpna 2019 !!!
 • Informace pouze pro zahraniční studenty, kteří chtějí studovat na FD v českém jazyce
 • výběrové řízení do projektů – informace pro studenty (bude doplněno v červenci 2019)
 • seznam volných projektů pro výběrové řízení (tabulková podoba - bude doplněno v červenci 2019)
 • Pravidla a organizace SZZ

  2. 5. 2019

  Pravidla a organizace státních závěrečných zkoušek na ČVUT FD konaných v červnu a září 2019 pro studenty, vedoucí závěrečných prací a oborové referenty pro SZZ dle Směrnice děkana č. 2/2018.

Novinky

Provoz Studijního oddělení o prázdninách

27. 6. 2019

Byly zveřejněny úřední hodiny Studijního oddělení v Praze v době letních prázdnin a v době zápisů do 1. ročníku.

další informace

Letní školka UMŠ Lvíčata

12. 6. 2019

UMŠ Lvíčata otevírá pro léto 2019 letní školku s tematickým zaměřením „Z pohádky do pohádky“. Čekají nás mnohá překvapení, záhady, hry a samozřejmě soutěže a výlety. Každý týden se seznámíme s novou pohádkou.

další informace

Zápis do zimního semestru 2019 - 2020

10. 6. 2019

Zápis studentů bude probíhat prostřednictvím systému KOS v termínu od 17.6.2019 do 8.9.2019. Věnujte zvýšenou pozornost všem zveřejněným pokynům a návodům.

další informace

Studentská anketa

4. 6. 2019

Hodnocení letního semestru 2018/2019 formou ankety na internetu. Určeno všem studentům Fakulty dopravní. Hodnocení se provádí na pracovišti Praha i Děčín.

další informace

Soutěž pro studenty

30. 4. 2019

Česká agentura pro standardizaci i v letošním roce udílí Cenu a Čestná uznání Vladimíra Lista za zásluhy o rozvoj a popularizaci technické normalizace. V rámci rozšíření spolupráce s technickou veřejností se vyhlašuje čtvrtý ročník soutěže o nejlepší studentskou práci s vazbou na technické normy ČSN. Své práce můžete zasílat do 31. července 2019.

další informace

Archiv novinek

Ústavy fakultyČím jsme zajímaví

Fakulta dopravní nabízí bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy zaměřené na dopravu a telekomunikace. Obory studia jsou zaměřeny na hlavní oblasti:

 • Dopravní infrastruktura v území
 • Management a ekonomika dopravy a telekomunikací
 • Automatizace v dopravě a telekomunikacích
 • Inteligentní dopravní systémy
 • Provoz a řízení letecké dopravy

Excelentní pracoviště - laboratoře

Laboratoř interaktivních vozidlových simulátorů

více informací

Laboratoř odbavovacích a informačních systémů ve veřejné osobní dopravě

více informací

Laboratoř řízení a modelování dopravy

více informací

Výzkumná laboratoř vozidel

více informací

Spolupracujeme

další spolupráce