• Jak přednášet odborná pojednání

    20. 9. 2016

    Velice užitečná příručka pro všechny, kteří chtějí kvalitně a úspěšně prezentovat své bakalářské a diplomové práce před komisí. Stažení příručky soubor pdf

Novinky

Young Transportation Engineers Conference 2016

27. 9. 2016

Jménem vědeckého a organizačního výboru si Vás dovolujeme pozvat na II. ročník studentské konference YTEC 2016, která se koná 6. října 2016 od 10 hodin v posluchárně H005. Konference je zaměřena na prezentaci vědecké a výzkumné práce doktorandů a mladých vědeckých pracovníků Fakulty dopravní. Mezi hlavní cíle konference patří představení výsledků vědecko-výzkumné a odborné činnosti doktorandů, zvýšení informovanosti o probíhajících či připravovaných výzkumných záměrech v rámci Fakulty dopravní a možnost získání zkušeností s prezentací před odborně vzdělaným auditoriem pro nově začínající studenty doktorského studia. Konference je tak příležitostí k navázání nových či posílení stávajících osobních i profesních kontaktů a místem pro setkání doktorandů, odborníků z praxe, ale i pracovníků fakulty.

další informace

Nabídka pracovní pozice

13. 9. 2016

Společnost Madison VAT zabývající se zpracováváním žádostí o vrácení DPH a spotřební daně pro mezinárodní dopravce, hledá vhodného kandidáta na pozici "Administrativní podpora s němčinou". Vhodné i pro stávající studenty.

další informace

Pozvánka na konferenci

13. 9. 2016

Fakulta výrobních technologií a managementu a Fakulta sociálně ekonomická UJEP spolu s Fakultou dopravní ČVUT pořádají šestý ročník RIZIKA PODNIKOVÝCH PROCESŮ 2016. Konference se koná 10.11.2016 v rámci odborného fóra RIZIKA V PODNICÍCH A V ÚZEMÍ, které zaštiťuje také odborný seminář PLÁN KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI 2016.

další informace

Zápis do doktorského studia

12. 7. 2016

Byly zveřejněny informace pro zápis do doktorského studia s nástupem 1.10..

další informace

Cena Wernera von Siemense

6. 5. 2016

Společnost Siemens v dubnu vyhlásila již 19. ročník soutěže Ceny Wernera von Siemense. Podání přihlášek pro aktuální ročník končí 25. listopadu 2016 pro různé kategorie, např. nejlepší diplomová či disertační práce.

další informace

Archiv novinek

Ústavy fakultyČím jsme zajímaví

Fakulta dopravní nabízí bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy zaměřené na dopravu a telekomunikace. Obory studia jsou zaměřeny na hlavní oblasti:

  • Dopravní infrastruktura v území
  • Management a ekonomika dopravy a telekomunikací
  • Automatizace v dopravě a telekomunikacích
  • Inteligentní dopravní systémy
  • Provoz a řízení letecké dopravy

Excelentní pracoviště - laboratoře

Laboratoř interaktivních vozidlových simulátorů

více informací

Laboratoř odbavovacích a informačních systémů ve veřejné osobní dopravě

více informací

Laboratoř řízení a modelování dopravy

více informací

Výzkumná laboratoř vozidel

více informací

Spolupracujeme

další spolupráce