• Studentská anketa - výsledky

  11. 4. 2018

  Bylo zveřejněno vyhodnocení studentské ankety za zimní semestr 2017/2018.

 • Prováděcí vyhlášky k SZZ v červnu a září 2018

  11. 4. 2018

  Prováděcí vyhlášky informují o nových postupech při odevzdávání bakalářských a diplomových prací (nejen pro studenty, ale i pro vedoucí těchto prací), přihlašování k SZZ a odevzdávání posudků vedoucích a oponentů bakalářských a diplomových prací.

Novinky

Management železniční dopravy

19. 4. 2018

Železniční doprava pohledem předsedy představenstva ČD Cargo, a.s. Ivana Bednárika, MBA. Jak se vyvíjí Corporate governance ČD Cargo, a.s.? Jakými organizačními změnami prochází podnik v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti svých produktů na trhu? Jaké jsou cíle účelového sdružení nákladních dopravců? Jaký dopad má 4. železniční balíček EU na dráhy? Expanze na zahraniční trhy. O těchto problémech se lze více dozvědět na přednášce v rámci předmětu Management dopravních systémů ve středu 25. 4. 2018 v přednáškové místnosti A136 v Horské ulici se začátkem v 16:45. Srdečně zveme všechny zájemce o dané téma.

Kariérní den na FD

Kariérní den na FD

11. 4. 2018

Byla zveřejněna publikace vydaná ke Kariérnímu dni Fakulty dopravní (11.4.2018 od 13 hodin). Studenti zde naleznou prezentace firem z Kariérního dne a také prezentace některých ústavů a projektů FD.

další informace

IPWSC – mezinárodní workshop Smart Cities

9. 4. 2018

Ve dnech 19. až 30. května 2018 proběhne v Praze již 3. ročník mezinárodního workshopu pro studenty. Opět se ho zúčastní studenti z UMD – USA, Panamy a Španělska ve spolupráci se studenty Fakulty dopravní. Téma pro letošní rok zadává firma Operátor ICT.

Otevření nového laboratoře - Centrum města budoucnosti

9. 4. 2018

Dne 23. května 2018 proběhne v budově Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky v Praze – Dejvicích slavnostní otevření nového pracoviště prof. Dr. Ing. Miroslava Svítka, dr. h. c. a Ing. arch. Michala Postráneckého s názvem Centrum města budoucnosti. V této laboratoří by měl postupně vznikat model Prahy, navázaný na data získávaná z různých zdrojů po celé metropoli. Tato virtuální Praha poté může pomoci modelovat různé situace a problémy a spojit data z nejrůznějších oblastí. S pomocí rozšířené reality budou moci městští plánovači lépe vyhodnocovat dopady navrhovaných opatření a strategií.

Archiv novinek

Ústavy fakultyČím jsme zajímaví

Fakulta dopravní nabízí bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy zaměřené na dopravu a telekomunikace. Obory studia jsou zaměřeny na hlavní oblasti:

 • Dopravní infrastruktura v území
 • Management a ekonomika dopravy a telekomunikací
 • Automatizace v dopravě a telekomunikacích
 • Inteligentní dopravní systémy
 • Provoz a řízení letecké dopravy

Excelentní pracoviště - laboratoře

Laboratoř interaktivních vozidlových simulátorů

více informací

Laboratoř odbavovacích a informačních systémů ve veřejné osobní dopravě

více informací

Laboratoř řízení a modelování dopravy

více informací

Výzkumná laboratoř vozidel

více informací

Spolupracujeme

další spolupráce