info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Zprávy o průběhu přijímacího řízení

  • úplné znění zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~335.4 kB)
  • úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které byly součástí přijímací zkoušky (přílohy zprávy o průběhu přijímacího řízení):
   • bakalářský studijní program
    • matematika (programy Technika a technologie v dopravě a spojích, Profesionální pilot a Technologie údržby letadel)
     testy z matematiky nanečisto
    • anglický jazyk (program Profesionální pilot) soubor zip  (~467.4 kB)
   • navazující magisterský studijní program soubor zip  (~4.5 MB)
  • úplné znění zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~326.9 kB)
  • úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které byly součástí přijímací zkoušky (přílohy zprávy o průběhu přijímacího řízení):
   • bakalářský studijní program
    • matematika (programy Technika a technologie v dopravě a spojích, Profesionální pilot a Technologie údržby letadel)
     testy z matematiky nanečisto
    • anglický jazyk (program Profesionální pilot) soubor zip  (~243.2 kB)
   • navazující magisterský studijní program soubor zip  (~5.3 MB)
   • doktorský studijní program soubor zip  (~1 MB)
  • úplné znění zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~325.7 kB)
  • úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které byly součástí přijímací zkoušky (přílohy zprávy o průběhu přijímacího řízení):
   • bakalářský studijní program B1041A040003 Profesionální pilot
    • anglický jazyk - příloha č. 1 soubor pdf  (~508.6 kB)
   • bakalářský studijní program B1041A040004 Profesionální pilot
    • anglický jazyk - příloha č. 1 soubor pdf  (~273.7 kB)
   • navazující magisterský studijní program N 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích
    obor 3708T017 – PL – Provoz a řízení letecké dopravy
    • anglický jazyk - příloha č. 2 soubor pdf  (~788.9 kB)
    • Všeobecné znalosti letadel a letecké dopravy - příloha č. 3 soubor pdf  (~1.5 MB)
  • úplné znění zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~292.8 kB)
  • úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které byly součástí přijímací zkoušky (přílohy zprávy o průběhu přijímacího řízení):
   • bakalářský studijní program B3710 - Technika a technologie v dopravě a spojích:
    • obory 3708R030 – PIL – Profesionální pilot, 3708R033 – TUL – Technologie údržby letadel
     matematika
     • informace o zkušebních příkladech jsou uvedeny v textu zprávy soubor pdf  (~292.8 kB)
     • testy z matematiky nanečisto
    • obor 3708R030 – PIL – Profesionální pilot
     anglický jazyk - příloha č. 1 soubor pdf  (~192.1 kB)
   • doktorský studijní program P1041D040003 Dopravní systémy a technika:
    • matematická analýza - příloha č. 2 soubor pdf  (~55.1 kB)
    • pravděpodobnost a matematická statistika - příloha č. 3 soubor pdf  (~178.2 kB)
    • pravděpodobnost a matematická statistika (anglicky) - příloha č. 3 soubor pdf  (~42.6 kB)
    • anglický jazyk - příloha č. 4 soubor pdf  (~91.1 kB)
  • úplné znění zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~256.2 kB)
  • úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které byly součástí přijímací zkoušky (přílohy zprávy o průběhu přijímacího řízení):
   • bakalářský studijní program B3710 - Technika a technologie v dopravě a spojích:
    • matematika
     • informace o zkušebních příkladech jsou uvedeny v textu zprávy soubor pdf  (~256.2 kB)
     • testy z matematiky nanečisto
    • anglický jazyk - příloha č. 1 zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~188.1 kB)
   • navazující magisterský studijní program N3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích:
    • přílohy č. 2 až 9 zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~7 MB)
   • doktorské studijní programy P3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích, P3713 – Logistika a P3902 – Inženýrská informatika:
    • přílohy č. 10 až 12 zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~1.8 MB)