Zprávy o průběhu přijímacího řízení

  • úplné znění zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~320.3 kB)
  • úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které byly součástí přijímací zkoušky (přílohy zprávy o průběhu přijímacího řízení):
   • bakalářský studijní program B3710 - Technika a technologie v dopravě a spojích:
    • matematika - zkušební příklady jsou uvedeny v textu zprávy soubor pdf  (~320.3 kB)
    • anglický jazyk - příloha č. 1 zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~651.9 kB)
   • navazující magisterský studijní program N3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích:
    • přílohy č. 2 až 9 zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~10.3 MB)
   • doktorské studijní programy P3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích, P3713 – Logistika a P3902 – Inženýrská informatika:
    • přílohy č. 10 až 12 zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~1.2 MB)
  • úplné znění zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~410.4 kB)
  • úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které byly součástí přijímací zkoušky (přílohy zprávy o průběhu přijímacího řízení):
   • bakalářský studijní program B3710 - Technika a technologie v dopravě a spojích:
    • matematika - zkušební příklady jsou uvedeny v textu zprávy soubor pdf  (~410.4 kB)
    • anglický jazyk - příloha č. 1 zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~241 kB)
   • navazující magisterský studijní program N3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích:
    • přílohy č. 2 až 9 zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~2.2 MB)
   • doktorské studijní programy P3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích, P3713 – Logistika a P3902 – Inženýrská informatika:
    • přílohy č. 10 až 12 zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~1.1 MB)
  • úplné znění zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~418.9 kB)
  • úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které byly součástí přijímací zkoušky (přílohy zprávy o průběhu přijímacího řízení):
   • bakalářský studijní program B3710 - Technika a technologie v dopravě a spojích:
    • matematika - zkušební příklady jsou uvedeny v textu zprávy soubor pdf  (~418.9 kB)
    • anglický jazyk - příloha č. 1 zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~231.9 kB)
   • navazující magisterský studijní program N3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích:
    • přílohy č. 2 až 11 zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~2.4 MB)
   • doktorské studijní programy P3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích, P3713 – Logistika a P3902 – Inženýrská informatika:
    • přílohy č. 12 až 14 zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~1.2 MB)
  • úplné znění zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~386.8 kB)
  • úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které byly součástí přijímací zkoušky (přílohy zprávy o průběhu přijímacího řízení):
   • bakalářský studijní program B3710 - Technika a technologie v dopravě a spojích:
    • matematika - zkušební příklady jsou uvedeny v textu zprávy soubor pdf  (~386.8 kB)
    • anglický jazyk - příloha č. 1 zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~218 kB)
   • navazující magisterský studijní program N3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích:
    • přílohy č. 2 až 11 zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~2.6 MB)
   • doktorské studijní programy P3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích, P3713 – Logistika a P3902 – Inženýrská informatika:
    • přílohy č. 12 až 14 zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~1.3 MB)
  • úplné znění zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~370.9 kB)
  • úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které byly součástí přijímací zkoušky (přílohy zprávy o průběhu přijímacího řízení):
   • bakalářský studijní program B3710 - Technika a technologie v dopravě a spojích:
    • matematika - zkušební příklady jsou uvedeny v textu zprávy soubor pdf  (~370.9 kB)
    • anglický jazyk - příloha č. 1 zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~226.3 kB)
   • navazující magisterský studijní program N3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích:
    • přílohy č. 2 až 13 zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~2.7 MB)
   • doktorské studijní programy P3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích, P3713 – Logistika a P3902 – Inženýrská informatika:
    • přílohy č. 14 až 16 zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~1.4 MB)
  • úplné znění zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~392.9 kB)
  • úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které byly součástí přijímací zkoušky (přílohy zprávy o průběhu přijímacího řízení):
   • bakalářský studijní program B3710 - Technika a technologie v dopravě a spojích:
    • matematika - odkaz na zkušební příklady je uveden v textu zprávy soubor pdf  (~392.9 kB)
    • anglický jazyk - příloha č. 1 zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~218.4 kB)
   • navazující magisterský studijní program N3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích:
    • přílohy č. 2 až 15 zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~3.2 MB)
   • doktorské studijní programy P3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích, P3713 – Logistika a P3902 – Inženýrská informatika:
    • přílohy č. 16 až 18 zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~3.5 MB)
  • úplné znění zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~391.6 kB)
  • úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které byly součástí přijímací zkoušky (přílohy zprávy o průběhu přijímacího řízení):
   • bakalářský studijní program B3710 - Technika a technologie v dopravě a spojích:
    • matematika - odkaz na zkušební příklady je uveden v textu zprávy soubor pdf  (~391.6 kB)
    • anglický jazyk + všeobecné znalosti z oblasti letectví - přílohy č. 1 a 2 zprávy o průběhu přijímacího řízení) soubor pdf  (~609.4 kB)
   • navazující magisterský studijní program N3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích:
    • přílohy č. 3 až 13 zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~2.8 MB)
   • doktorské studijní programy P3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích, P3713 – Logistika a P3902 – Inženýrská informatika:
    • přílohy č. 14 až 16 zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~592.1 kB)
  • úplné znění zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~327.6 kB)
  • úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které byly součástí přijímací zkoušky:
   • bakalářský studijní program B3710 - Technika a technologie v dopravě a spojích:
    • matematika - odkaz na zkušební příklady je uveden v textu zprávy soubor pdf  (~327.6 kB)
    • anglický jazyk soubor pdf  (~105.4 kB)
   • navazující magisterský studijní program N3710 - Technika a technologie v dopravě a spojích:
    • uchazeči nekonali písemnou přijímací zkoušku ani ústní pohovor
   • doktorské studijní programy P3710 - Technika a technologie v dopravě a spojích a P3902 - Inženýrská informatika:
    • matematika - část "Matematická analýza" - soubor pdf  (~44.6 kB)
    • matematika - část "Pravděpodobnost a statistika" - varianta 1 soubor pdf  (~46.4 kB), varianta 2 soubor pdf  (~46.3 kB)
    • anglický jazyk soubor pdf  (~195.9 kB)
  • úplné znění zprávy o průběhu přijímacího řízení soubor pdf  (~288.5 kB)
  • úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které byly součástí přijímací zkoušky:
   • bakalářský studijní program B3710 - Technika a technologie v dopravě a spojích:
    • matematika - odkaz na zkušební příklady je uveden v textu zprávy soubor pdf  (~288.5 kB)
    • anglický jazyk - část 1 soubor pdf  (~69.9 kB), část 2 soubor pdf  (~58.1 kB)
   • navazující magisterský studijní program N3710 - Technika a technologie v dopravě a spojích:
    • uchazeči nekonali písemnou přijímací zkoušku ani ústní pohovor
   • doktorské studijní programy P3710 - Technika a technologie v dopravě a spojích a P3902 - Inženýrská informatika:
    • matematika - část "Matematická analýza" - varianta 1 soubor pdf  (~82.6 kB), varianta 2 soubor pdf  (~82.5 kB)
    • matematika - část "Pravděpodobnost a statistika" - varianta 1 soubor pdf  (~33.8 kB), varianta 2 soubor pdf  (~32.5 kB)
    • anglický jazyk soubor pdf  (~156 kB)