Akademický senát AS ČVUT FD

Předseda AS:
fotografie osoby
Ing. Tomáš PADĚLEK, Ph.D.
Místopředseda AS (zaměstnanec):prof. Ing. Josef JÍRA, CSc.
Místopředseda AS (student):Ing. Jiří RŮŽIČKA

Nejbližší zasedání AS FD

15. října 2019
   - pozvánka zasedání soubor pdf  (~565.7 kB)
   - podkladové materiály

od 15:30 na Florenci (zasedací místnost)

19. listopadu 2019
10. prosince 2019


fotka budovy Florenc

Kudy na zasedání
mapa + street view


Krátká charakteristika

Akademický senát je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty, který je zvolen všemi členy akademické obce v rovných přímých tajných volbách. Je garantem akademických svobod, možností individuálního rozvoje členů akademické obce a růstu odborné a pedagogické úrovně v souladu s evropskou kulturou a ekonomikou. Akademický senát je složen z představitelů akademické obce fakulty - akademických pracovníků a studentů.

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní (AS FD) tvoří 2 komory. Dvanáctičlenná komora zaměstnanců a sedmičlenná komora studentů. Funkční období senátu je tříleté.

Funkční období akademického senátu FD je vždy 3 roky.

Zasedání akademického senátu FD se konají zpravidla jedenkrát měsíčně a jsou veřejná.

Zaměstnanecká komora

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
člen legislativní komise AS
člen pedagogické komise AS
člen hospodářské komise AS, člen pedagogické komise AS
předseda pedagogické komise AS, člen pedagogické komise AS
předseda hospodářské komise AS
předseda legislativní komise AS, člen legislativní komise AS
člen legislativní komise AS, člen pedagogické komise AS
člen hospodářské komise AS
předseda AS
člen hospodářské komise AS

Studentská komora

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
člen legislativní komise AS
člen pedagogické komise AS
člen hospodářské komise AS
místopředseda AS - student, člen hospodářské komise AS, člen pedagogické komise AS

Informace o volbách do Akademického senátu na období 2017 - 2019

Dokumenty k vyhlášení voleb:
 • Vyhlášení voleb do AS ČVUT FD a AS ČVUT pdf   (~99.8 kB)
  • Otázka členství akademického pracovníka v akademické obci fakulty pdf   (~54.3 kB)
 • Harmonogram voleb do AS ČVUT FD a AS ČVUT pdf   (~173.7 kB)
 • Informace pro kandidáty pdf   (~86.3 kB)
  • Návrh kandidáta do AS ČVUT FD word   (~130.4 kB)
  • Návrh kandidáta do AS ČVUT:
   - akademičtí pracovníci word   (~130.4 kB)
   - studenti word   (~130.3 kB)
Jdeme volit :
 • Volební místa:
  • Praha pdf   (~175.2 kB)
  • Děčín pdf   (~80.7 kB)
 • Seznam kandidátů do AS ČVUT FD:
  • akademičtí pracovníci pdf   (~94.9 kB)
  • studenti pdf   (~94.4 kB)
 • Seznam kandidátů do AS ČVUT:
  • akademičtí pracovníci pdf   (~81.1 kB)
  • studenti pdf   (~79.8 kB)

 • Vyhlášení voleb do AS ČVUT FD a AS ČVUT pdf   (~96.3 kB)
 • Harmonogram voleb pdf   (~81.9 kB)
 • Seznam kandidátů do AS ČVUT FD:
  • akademičtí pracovníci pdf   (~99.4 kB)
  • studenti pdf   (~94.5 kB)
 • Seznam kandidátů do AS ČVUT:
  • akademičtí pracovníci pdf   (~89.6 kB)
  • studenti pdf   (~86.6 kB)
 • VÝSLEDKY VOLEB pdf   (~158.9 kB)

 • Vyhlášení voleb do AS ČVUT FD a AS ČVUT pdf   (~49.5 kB)
 • Harmonogram voleb pdf   (~39.4 kB)
 • Seznam kandidátů do AS ČVUT FD:
  • akademičtí pracovníci pdf   (~19.8 kB)
  • studenti pdf   (~18.7 kB)
 • Seznam kandidátů do AS ČVUT:
  • komora akademických pracovníků a studentů pdf   (~19.1 kB)
 • VÝSLEDKY VOLEB pdf   (~41.1 kB)

 • Zápis z vyhodnocení výsledků voleb Zápis z vyhodnocení výsledků voleb   (~24.3 kB)
 • Výsledky voleb - jednotlivé komory výsledky voleb 2007   (~29 kB)
 • Vyhodnocení výsledků doplňovacích voleb do AS ČVUT do studentské komory - zápis volební komise Vyhodnocení výsledků doplňovacích voleb do AS ČVUT do studentské komory   (~21.7 kB)
 • Výsledky doplňovacích voleb - studentská komora Výsledky doplňovacích voleb - studentská komora   (~18.6 kB)

Kontaktní údaj

Hromadná e-mailová adresa na všechny členy AS FD senat@fd.cvut.cz


Základní dokumenty

Jednací řád AS ČVUT FD soubor pdf  (~398.4 kB)

 • 1. změna Jednacího řádu AS ČVUT FD soubor pdf  (~322.6 kB)

Volební řád AS ČVUT FD soubor pdf  (~385.8 kB)

 • 1. změna Volebního řádu AS ČVUT FD soubor pdf  (~254.7 kB)

Fotografie ze zasedání