covid-19 info

logo ČVUT

Akademický senát AS ČVUT FD

Předseda AS: Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D.
Místopředseda AS (zaměstnanec):Ing. Tomáš PADĚLEK, Ph.D.
Místopředseda AS (student):Ing. Petr FRIDRIŠEK

Nejbližší zasedání AS FD

11. ledna 2022
   - pozvánka zasedání soubor pdf  (~158.1 kB)
   - podkladové materiály

od 16:00 formou telekonference v MS Teams

8. února 2022
8. března 2022
12. dubna 2022
10. května 2022
7. června 2022


logo MS TEAMS

Kudy na zasedání
virtuálně v MS TEAMS


Krátká charakteristika

Akademický senát je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty, který je zvolen všemi členy akademické obce v rovných přímých tajných volbách. Je garantem akademických svobod, možností individuálního rozvoje členů akademické obce a růstu odborné a pedagogické úrovně v souladu s evropskou kulturou a ekonomikou. Akademický senát je složen z představitelů akademické obce fakulty - akademických pracovníků a studentů.

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní (AS FD) tvoří 2 komory. Dvanáctičlenná komora zaměstnanců a sedmičlenná komora studentů. Funkční období senátu je tříleté.

Funkční období akademického senátu FD je vždy 3 roky.

Zasedání akademického senátu FD se konají zpravidla jedenkrát měsíčně a jsou veřejná.

Zaměstnanecká komora

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
člen legislativní komise AS
člen hospodářské komise AS
předseda AS
předseda legislativní komise AS
člen pedagogické komise AS
předseda pedagogické komise AS
místopředseda AS - zaměstnanec, člen hospodářské komise AS
člen pedagogické komise AS
předseda hospodářské komise AS
člen hospodářské komise AS, člen legislativní komise AS

Studentská komora

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
místopředseda AS - student, člen pedagogické komise AS
člen pedagogické komise AS
člen legislativní komise AS
člen legislativní komise AS

Informace o volbách do Akademického senátu na období 2020 - 2022

Dokumenty k vyhlášení voleb:
 • Vyhlášení voleb do AS ČVUT FD a AS ČVUT soubor pdf   (~106.6 kB)
 • Harmonogram voleb do AS ČVUT FD a AS ČVUT soubor pdf   (~85 kB)
 • Seznam kandidátů do AS ČVUT FD a AS ČVUT (akademičtí pracovníci a studenti) soubor pdf   (~240.4 kB)
 • Volební programy kandidátů:
 • Seznam voličů
 • Volební místa:
  • Praha soubor pdf   (~138.5 kB)
  • Děčín soubor pdf   (~138.1 kB)
 • Další informace jsou dustupné na SharePointu

 • Vyhlášení voleb do AS ČVUT FD a AS ČVUT soubor pdf   (~99.8 kB)
 • Harmonogram voleb soubor pdf   (~173.7 kB)
 • Seznam kandidátů do AS ČVUT FD:
  • akademičtí pracovníci soubor pdf   (~94.9 kB)
  • studenti soubor pdf   (~94.4 kB)
 • Seznam kandidátů do AS ČVUT:
  • akademičtí pracovníci soubor pdf   (~81.1 kB)
  • studenti soubor pdf   (~79.8 kB)
 • VÝSLEDKY VOLEB soubor pdf   (~197 kB)

 • Vyhlášení voleb do AS ČVUT FD a AS ČVUT soubor pdf   (~96.3 kB)
 • Harmonogram voleb soubor pdf   (~81.9 kB)
 • Seznam kandidátů do AS ČVUT FD:
  • akademičtí pracovníci soubor pdf   (~99.4 kB)
  • studenti soubor pdf   (~94.5 kB)
 • Seznam kandidátů do AS ČVUT:
  • akademičtí pracovníci soubor pdf   (~89.6 kB)
  • studenti soubor pdf   (~86.6 kB)
 • VÝSLEDKY VOLEB soubor pdf   (~158.9 kB)

 • Vyhlášení voleb do AS ČVUT FD a AS ČVUT soubor pdf   (~49.5 kB)
 • Harmonogram voleb soubor pdf   (~39.4 kB)
 • Seznam kandidátů do AS ČVUT FD:
  • akademičtí pracovníci soubor pdf   (~19.8 kB)
  • studenti soubor pdf   (~18.7 kB)
 • Seznam kandidátů do AS ČVUT:
  • komora akademických pracovníků a studentů soubor pdf   (~19.1 kB)
 • VÝSLEDKY VOLEB soubor pdf   (~41.1 kB)

 • Zápis z vyhodnocení výsledků voleb pdf soubor - Zápis z vyhodnocení výsledků voleb   (~24.3 kB)
 • Výsledky voleb - jednotlivé komory pdf soubor - výsledky voleb 2007   (~29 kB)
 • Vyhodnocení výsledků doplňovacích voleb do AS ČVUT do studentské komory - zápis volební komise pdf soubor - Vyhodnocení výsledků doplňovacích voleb do AS ČVUT do studentské komory   (~21.7 kB)
 • Výsledky doplňovacích voleb - studentská komora pdf soubor - Výsledky doplňovacích voleb - studentská komora   (~18.6 kB)

Kontaktní údaj

Hromadná e-mailová adresa na všechny členy AS FD senat@fd.cvut.cz
(je funkční pouze uvnitř @fd.cvut.cz)


Základní dokumenty

Jednací řád AS ČVUT FD soubor pdf  (~121 kB)

Volební řád AS ČVUT FD soubor pdf  (~125.3 kB)

Fotografie ze zasedání