Akademický senát AS ČVUT FD

Předseda AS: Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D.
Místopředseda AS (zaměstnanec):Ing. Tomáš DOKTOR, Ph.D.
Místopředseda AS (student):Ing. Petr FRIDRIŠEK

Nejbližší zasedání AS FD

9. února 2021

od 15:30 formou telekonference v MS Teams

16. března 2021
13. dubna 2021
15. května 2021
8. června 2021


logo MS TEAMS

Kudy na zasedání
virtuálně v MS TEAMS


Krátká charakteristika

Akademický senát je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty, který je zvolen všemi členy akademické obce v rovných přímých tajných volbách. Je garantem akademických svobod, možností individuálního rozvoje členů akademické obce a růstu odborné a pedagogické úrovně v souladu s evropskou kulturou a ekonomikou. Akademický senát je složen z představitelů akademické obce fakulty - akademických pracovníků a studentů.

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní (AS FD) tvoří 2 komory. Dvanáctičlenná komora zaměstnanců a sedmičlenná komora studentů. Funkční období senátu je tříleté.

Funkční období akademického senátu FD je vždy 3 roky.

Zasedání akademického senátu FD se konají zpravidla jedenkrát měsíčně a jsou veřejná.

Zaměstnanecká komora

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
místopředseda AS - zaměstnanec, člen legislativní komise AS
člen hospodářské komise AS
předseda AS
předseda legislativní komise AS
člen pedagogické komise AS
předseda pedagogické komise AS
člen hospodářské komise AS
člen pedagogické komise AS
předseda hospodářské komise AS
člen hospodářské komise AS, člen legislativní komise AS

Studentská komora

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
místopředseda AS - student, člen pedagogické komise AS
člen pedagogické komise AS
člen legislativní komise AS
člen legislativní komise AS
člen hospodářské komise AS
člen pedagogické komise AS

Informace o volbách do Akademického senátu na období 2020 - 2022

Dokumenty k vyhlášení voleb:
 • Vyhlášení voleb do AS ČVUT FD a AS ČVUT pdf   (~106.6 kB)
 • Harmonogram voleb do AS ČVUT FD a AS ČVUT pdf   (~85 kB)
 • Seznam kandidátů do AS ČVUT FD a AS ČVUT (akademičtí pracovníci a studenti) pdf   (~240.4 kB)
 • Volební programy kandidátů:
 • Seznam voličů
 • Volební místa:
  • Praha pdf   (~138.5 kB)
  • Děčín pdf   (~138.1 kB)
 • Další informace jsou dustupné na SharePointu

 • Vyhlášení voleb do AS ČVUT FD a AS ČVUT pdf   (~99.8 kB)
 • Harmonogram voleb pdf   (~173.7 kB)
 • Seznam kandidátů do AS ČVUT FD:
  • akademičtí pracovníci pdf   (~94.9 kB)
  • studenti pdf   (~94.4 kB)
 • Seznam kandidátů do AS ČVUT:
  • akademičtí pracovníci pdf   (~81.1 kB)
  • studenti pdf   (~79.8 kB)
 • VÝSLEDKY VOLEB pdf   (~197 kB)

 • Vyhlášení voleb do AS ČVUT FD a AS ČVUT pdf   (~96.3 kB)
 • Harmonogram voleb pdf   (~81.9 kB)
 • Seznam kandidátů do AS ČVUT FD:
  • akademičtí pracovníci pdf   (~99.4 kB)
  • studenti pdf   (~94.5 kB)
 • Seznam kandidátů do AS ČVUT:
  • akademičtí pracovníci pdf   (~89.6 kB)
  • studenti pdf   (~86.6 kB)
 • VÝSLEDKY VOLEB pdf   (~158.9 kB)

 • Vyhlášení voleb do AS ČVUT FD a AS ČVUT pdf   (~49.5 kB)
 • Harmonogram voleb pdf   (~39.4 kB)
 • Seznam kandidátů do AS ČVUT FD:
  • akademičtí pracovníci pdf   (~19.8 kB)
  • studenti pdf   (~18.7 kB)
 • Seznam kandidátů do AS ČVUT:
  • komora akademických pracovníků a studentů pdf   (~19.1 kB)
 • VÝSLEDKY VOLEB pdf   (~41.1 kB)

 • Zápis z vyhodnocení výsledků voleb Zápis z vyhodnocení výsledků voleb   (~24.3 kB)
 • Výsledky voleb - jednotlivé komory výsledky voleb 2007   (~29 kB)
 • Vyhodnocení výsledků doplňovacích voleb do AS ČVUT do studentské komory - zápis volební komise Vyhodnocení výsledků doplňovacích voleb do AS ČVUT do studentské komory   (~21.7 kB)
 • Výsledky doplňovacích voleb - studentská komora Výsledky doplňovacích voleb - studentská komora   (~18.6 kB)

Kontaktní údaj

Hromadná e-mailová adresa na všechny členy AS FD senat@fd.cvut.cz
(je funkční pouze uvnitř @fd.cvut.cz)


Základní dokumenty

Jednací řád AS ČVUT FD soubor pdf  (~398.4 kB)

 • 1. změna Jednacího řádu AS ČVUT FD soubor pdf  (~322.6 kB)
 • 2. změna Jednacího řádu AS ČVUT FD soubor pdf  (~46.8 kB)
 • 3. změna Jednacího řádu AS ČVUT FD soubor pdf  (~49.9 kB)
 • 4. změna Jednacího řádu AS ČVUT FD soubor pdf  (~36 kB)

Volební řád AS ČVUT FD soubor pdf  (~385.8 kB)

 • 1. změna Volebního řádu AS ČVUT FD soubor pdf  (~254.7 kB)

Fotografie ze zasedání