info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Akademický senát AS ČVUT FD

Předseda AS: Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D.
Místopředseda AS (zaměstnanec):Ing. Tomáš PADĚLEK, Ph.D.
Místopředseda AS (student):Ing. Petr FRIDRIŠEK

Nejbližší zasedání AS FD

13. září 2022
   - pozvánka zasedání soubor pdf  (~158.1 kB)
   - podkladové materiály
   - online stream (MS TEAMS)

od 15:30 na Florenci (zasedací místnost)

11. října 2022
8. listopadu 2022
6. prosince 2022


fotka budovy Florenc

Kudy na zasedání
mapa + street view


Krátká charakteristika

Akademický senát je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty, který je zvolen všemi členy akademické obce v rovných přímých tajných volbách. Je garantem akademických svobod, možností individuálního rozvoje členů akademické obce a růstu odborné a pedagogické úrovně v souladu s evropskou kulturou a ekonomikou. Akademický senát je složen z představitelů akademické obce fakulty - akademických pracovníků a studentů.

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní (AS FD) tvoří 2 komory. Dvanáctičlenná komora zaměstnanců a sedmičlenná komora studentů. Funkční období senátu je tříleté.

Funkční období akademického senátu FD je vždy 3 roky.

Zasedání akademického senátu FD se konají zpravidla jedenkrát měsíčně a jsou veřejná.

Zaměstnanecká komora

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
člen legislativní komise AS
předseda AS
předseda legislativní komise AS
člen pedagogické komise AS
předseda pedagogické komise AS, člen hospodářské komise AS
místopředseda AS - zaměstnanec, člen hospodářské komise AS
člen pedagogické komise AS
předseda hospodářské komise AS
člen hospodářské komise AS, člen legislativní komise AS

Studentská komora

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
místopředseda AS - student, člen pedagogické komise AS
člen hospodářské komise AS
člen hospodářské komise AS, člen pedagogické komise AS
člen legislativní komise AS

Doplňovací volby AS ČVUT ve volebním obvodu studentů FD
Volební období 2020 – 2022

zpráva dílčí volební komise AS FD, která bude následně jako oficiální výsledek vyhlášena hlavní volební komisí AS ČVUT soubor pdf  (~135.8 kB)

 • Vyhlášení náhradního termínu doplňovacích voleb do
  • AS ČVUT soubor pdf  (~156 kB)
 • Harmonogram náhradního termínu doplňovacích voleb do
  • AS ČVUT soubor pdf  (~67.9 kB)
 • Seznam kandidátů do Akademického senátu ČVUT
  • Komora studentů soubor pdf  (~43.1 kB)
 • Volební programy kandidátů:
  • Tomáš Svítil soubor pdf  (~125 kB)
  • Jakub Ťukal soubor pdf  (~120.1 kB)
 • Volební aplikace:
 • Informace jsou dustupné i na

 

 • Vyhlášení voleb do AS ČVUT FD a AS ČVUT soubor pdf   (~106.6 kB)
 • Harmonogram voleb do AS ČVUT FD a AS ČVUT soubor pdf   (~85 kB)
 • Seznam kandidátů do AS ČVUT FD a AS ČVUT (akademičtí pracovníci a studenti) soubor pdf   (~240.4 kB)
 • Volební programy kandidátů:
 • Seznam voličů
 • Další informace jsou dustupné na SharePointu
 • VÝSLEDKY VOLEB soubor pdf   (~197.6 kB)

 • Vyhlášení voleb do AS ČVUT FD a AS ČVUT soubor pdf   (~99.8 kB)
 • Harmonogram voleb soubor pdf   (~173.7 kB)
 • Seznam kandidátů do AS ČVUT FD:
  • akademičtí pracovníci soubor pdf   (~94.9 kB)
  • studenti soubor pdf   (~94.4 kB)
 • Seznam kandidátů do AS ČVUT:
  • akademičtí pracovníci soubor pdf   (~81.1 kB)
  • studenti soubor pdf   (~79.8 kB)
 • VÝSLEDKY VOLEB soubor pdf   (~197 kB)

 • Vyhlášení voleb do AS ČVUT FD a AS ČVUT soubor pdf   (~96.3 kB)
 • Harmonogram voleb soubor pdf   (~81.9 kB)
 • Seznam kandidátů do AS ČVUT FD:
  • akademičtí pracovníci soubor pdf   (~99.4 kB)
  • studenti soubor pdf   (~94.5 kB)
 • Seznam kandidátů do AS ČVUT:
  • akademičtí pracovníci soubor pdf   (~89.6 kB)
  • studenti soubor pdf   (~86.6 kB)
 • VÝSLEDKY VOLEB soubor pdf   (~158.9 kB)

 • Vyhlášení voleb do AS ČVUT FD a AS ČVUT soubor pdf   (~49.5 kB)
 • Harmonogram voleb soubor pdf   (~39.4 kB)
 • Seznam kandidátů do AS ČVUT FD:
  • akademičtí pracovníci soubor pdf   (~19.8 kB)
  • studenti soubor pdf   (~18.7 kB)
 • Seznam kandidátů do AS ČVUT:
  • komora akademických pracovníků a studentů soubor pdf   (~19.1 kB)
 • VÝSLEDKY VOLEB soubor pdf   (~41.1 kB)

 • Zápis z vyhodnocení výsledků voleb pdf soubor - Zápis z vyhodnocení výsledků voleb   (~24.3 kB)
 • Výsledky voleb - jednotlivé komory pdf soubor - výsledky voleb 2007   (~29 kB)
 • Vyhodnocení výsledků doplňovacích voleb do AS ČVUT do studentské komory - zápis volební komise pdf soubor - Vyhodnocení výsledků doplňovacích voleb do AS ČVUT do studentské komory   (~21.7 kB)
 • Výsledky doplňovacích voleb - studentská komora pdf soubor - Výsledky doplňovacích voleb - studentská komora   (~18.6 kB)

Kontaktní údaj

Hromadná e-mailová adresa na všechny členy AS FD senat@fd.cvut.cz
(je funkční pouze uvnitř @fd.cvut.cz)


Základní dokumenty

Jednací řád AS ČVUT FD soubor pdf  (~121 kB)

Volební řád AS ČVUT FD soubor pdf  (~125.3 kB)

Fotografie ze zasedání