info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ocenění lidé z FD

 • Ocenění v roce 2022

  • doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
  • prof. Ing. Emil Pelikán, CSc.
  • prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA
  • Ing. Petra Skolilová, Ph.D.
  • doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.
  • doc. Ing. Petr Slabý, CSc.
  • Bc. Jiří Svoboda, MBA
  • Ing. Radek Mátl
  • Ing. Leoš Dvořák
  • Ing. Jan Klas
 • Ocenění v roce 2018
  • Diana Natalicio prezidentka University of Texas at El Paso
  • Ruey Long (Kelvin) Cheu University of Texas at El Paso
  • Porie Saikia-Eapen ředitelka odboru pro udržitelný rozvoj hromadné dopravy v New York City
  • Mgr. Adriana Krnáčová, MBA primátorka hlavního města Prahy
  • Ing. Jaroslav Žlábek Schneider Electric CZ, s.r.o.
  • Ing. arch. Michal Postránecký ČVUT CIIRK
  • doc. Ing. Václav Jirovský, CSc. ČVUT FD, K623
 • Ocenění v roce 2015
  • doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.
  • doc. Ing. Daniel Hanus, CSc.
  • prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.
  • doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc.
  • prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc.
 • Ocenění v roce 2013
  • prof. Ing. Tatiana Čorejová, Ph.D.
  • Carlos Ferregut, Ph.D.
  • FH-Prof. DI Mag. Emil Simeonov
  • Assist.Prof. Wolfgang H. Steinicke
 • Ocenění v roce 2010
  • Mgr. Viera Bala
  • Ing. Jiří First
  • Ing. Josef Holub
  • prof. Ing. Jan Kovanda, CSc.
  • PhDr. Jiří Král
  • doc. Ing. Pavel Puchmajer, CSc.
  • Ing. Miroslav Tesař
 • Ocenění v roce 2008
  • prof. Ing. Bohumil Culek, CSc.
  • PhDr. Stanislava Holíková
  • Ing. Zdeněk Chrdle, MBA
  • doc. Ing. Jitka Jírová, CSc.
  • kapt. Miloš Kvapil
  • Ing. Pavel Stoulil
  • prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc.
 • Ocenění v roce 2007
  • Mgr. Pavel Bíla
  • prof. Ing. Jiří Dunovský, CSc.
  • prof. MUDr. Josef Faber, DrSc.
  • Ing. Antonín Faran, CSc.
  • prof. Ing. Josef Jíra, CSc.
 • Ocenění v roce 2004
  • Ing. Libor Hájek
  • prof. Dr. Keiji Kishi
  • prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc.
 • Ocenění v roce 2003
  • prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc.
  • doc. RNDr. Mária Jánešová, CSc.
  • prof. Ing. František Lehovec, CSc.
  • prof. Ing. Mirko Novák, DrSc.
  • prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
  • doc. Ing. Karel Sellner, CSc.
  • Ing. Jaromír Sodomka, CSc.
  • prof. H. Šertler
  • prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc.
  • doc. Ing. František Vojkovský, CSc.
 • Ocenění v roce 2002
  • prof. Ing. Václav Skurovec, CSc.
 • Ocenění v roce 2001
  • doc. Ing. Bohumil Kubát, CSc.
  • prof. Dr. Ing. Jaroslav Němec, DrSc.
  • Ing. Rudolf Vrabec
 • Ocenění v roce 2000
  • prof. Ing. Vladimír Svoboda, CSc.
 • Ocenění v roce 1998
  • Božena Hráčková
  • Ing. Ivan Foltýn
  • prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.
  • JUDr. Luďka Michálková
  • prof. Ing. Petr Moos, CSc.
  • doc. Ing. Rudolf Pohl, CSc.
  • doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.
  • Ing. Karel Staněk, DrSc.
  • Ing. Michael Trezzy, CSc.
  • prof. Ing. Dr. Jaroslav Vlček, DrSc.
 • Ocenění v roce 2011

  • prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc. (stříbrná medaile)
 • Ocenění v roce 2010
  • doc. Ing. Jaromír Sodomka, CSc. (zlatá medaile)
 • Ocenění v roce 2008
  • prof. Ing. Josef Jíra, CSc. (zlatá medaile)
  • prof. Ing. Mirko Novák, DrSc. (zlatá medaile)
  • prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek (zlatá medaile)
  • prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc. (zlatá medaile)
  • doc. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc. (stříbrná medaile)
 • Ocenění v roce 2006
  • prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. (zlatá medaile)
 • Ocenění v roce 2002
  • doc. Ing. Bohumil Kubát, CSc. (zlatá medaile)
  • doc. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. (zlatá medaile)
  • doc. Ing. Jan Kovanda, CSc. (bronzová medaile)
 • Ocenění v roce 2001
  • Ing. Jiří Dunovský, CSc. (zlatá medaile)
 • Ocenění v roce 2000
  • prof. Ing. Petr Moos, CSc. (zlatá medaile)
 • Ocenění v roce 1999
  • Ing. Zdeněk Votruba, CSc. (stříbrná medaile)
 • Ocenění v roce 1997
  • Ing. Jiří Dunovský, CSc. (stříbrná medaile)
  • doc. RNDr. Josef Nagy, CSc. (stříbrná medaile)
  • Ing. Jaromír Sodomka, CSc. (stříbrná medaile)
 • Ocenění v roce 2013

  • doc. Ing. Ladislav Bína, CSc. (stříbná medaile)
  • doc. Ing. Václav Jirovský, CSc. (zlatá medaile)
  • prof. Ing. Tomáš Zelinka, CSc. (zlatá medaile)
 • Ocenění v roce 2011
  • Ing. Jana Kaliková, Ph.D. (zlatá medaile)
 • Ocenění v roce 2010
  • Božena Hráčková (zlatá medaile)
  • doc. Ing. Jiří Taufer, CSc. (zlatá medaile)
  • PhDr. Stanislava Holíková (stříbrná medaile)
  • doc. Ing. Rudolf Pohl, CSc. (stříbrná medaile)
 • Ocenění v roce 2008
  • doc. Ing. Bohumil Kubát, CSc. (zlatá medaile)
  • prof. Ing. Petr Moos, CSc. (zlatá medaile)
  • Ing. Boleslav Stavovčík st. (zlatá medaile)
 • Ocenění v roce 2004
  • Dr. Leon Rothkrantz (zlatá medaile)
 • Ocenění v roce 2003
  • prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. (zlatá medaile)
 • Ocenění v roce 1997
  • RNDr. Miroslav Vlček, DrSc. (zlatá medaile)
  • doc. Ing. Václav Skurovec, CSc. (stříbrná medaile)
Medaile prof. F. J. Gerstnera
Vnitřní předpisy

Cena Vladimíra Lista za celoživotní významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oboru dopravní telematiky

prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.

Ve čtvrtek 19.10 byla prof. Pavlu Přibylovi na každoročním slavnostním shromáždění ke dni světové normalizace udělena cena prof. Vladimíra Lista za celoživotní významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oboru dopravní telematiky.

Cena Vladimíra Lista se uděluje za celoživotní významný přínos pro rozvoj technické normalizace v oboru dopravní telematiky.

Profesor Pavel Přibyl je na národní úrovni zakladatelem tohoto relativně nového oboru technické normalizace. Od roku 1996 v rámci Projektu přejímání evropských norem pro pozemní komunikace (Ministerstvo dopravy ČR) organizoval pracovní skupinu odborníků pro normy z CEN/TC 278 Dopravní telematika. V roce 2003 pak došlo v důsledku širokého pracovního záběru k rozšíření oboru působnosti o ISO/TC 204 a k ustanovení nové TNK 136 Dopravní telematika, v níž profesor Přibyl až do loňského roku působil jako předseda.

Mimořádné zásluhy o technickou normalizaci získal profesor Přibyl tím, že v rámci Ministerstva dopravy ČR vytvořil podmínky pro soustavnou práci na připomínkování a převádění evropských a mezinárodních norem z dopravní telematiky do ČSN. Díky tomu se podařilo převést do soustavy ČSN významné množství – více než 200 norem a normativních dokumentů. Z toho více než 50 norem bylo do ČSN zavedeno překladem. Tuto práci bylo možné svěřit pouze zaujatému a profesně způsobilému týmu, který profesor Přibyl vybudoval v rámci TNK 136.

Kodifikování nového technického oboru bylo nedílně spjato se systematickým vytvářením národní terminologické soustavy. Tomuto tématu věnoval profesor Přibyl nesmírnou energii. S jeho přispěním byly řešeny dva rozborové úkoly pro ÚNMZ (v roce 2004 a 2009), které z norem a normativních dokumentů vytvořily podle oborů první terminologické slovníky. Profesor Přibyl zpracoval doplňující terminologickou část obecných termínů a díky jeho doporučení jako předsedy Sdružení pro dopravní telematiku byl vydán Terminologický slovník dopravní telematiky (Praha, 2006, 480 stran, 1 800 hesel).

Unikátní dílo vytvořil profesor Přibyl v čele mezioborového týmu při zpracování Slovníku dopravní terminologie (Praha, 2010, 1 035 stran, 22 000 hesel) a online na www.slovnikdopravy.cz. Tento výkladový slovník poprvé konstituoval včetně anglických ekvivalentů terminologii dopravy železniční, silniční, námořní a vnitrozemské plavby a dopravní telematiky. Podstatné přitom je, že východiskem byly definované termíny z technických norem a dalších technických a normativních dokumentů, což dokazuje význam technické normalizace nad rámec jednotlivých norem.

Úspěšným završením terminologických prací bylo zpracování původní ČSN 73 6100-5 Názvosloví pozemních komunikací – část 5: Dopravní telematika (2013). Touto prací byla dopravní telematika v ČR zařazena mezi obory s jednotnou národní terminologií. Pokrok terminologických prací s využitím informačních technologií vedl k převedení ČSN 73 6100-5 včetně další aktualizace do podoby webového slovníku (www.ITSterminology.org), který svými parametry neztrácí nic za srovnatelnými slovníky (ISO browser), dokonce nabízí propojení s informacemi v dalším unikátním projektu STANDARD, což je Informační systém o technických normách.

Ve své odborné práci jako vedoucí Ústavu dopravních systémů na Fakultě dopravní ČVUT v Praze nebo v ELTODO EG, a.s., byl vždy propagátorem technických norem jako nositelů jednotného postupu a osvědčených řešení. Působil mimo jiné ve Vědecké radě ministra dopravy ČR a v řadě dalších pozic, v nichž aktivně vytvářel podmínky pro ustanovení nového oboru dopravní telematiky v České republice. Stal se odborným mentorem a vychovatelem celé generace dopravních inženýrů.

Jeho aktivity mu rovněž vynesly zasloužené mezinárodní uznání. Byl zván k odbornému působení v zahraničí. Mimo jiné pracoval jako hostující profesor na Dopravní fakultě Žilinské univerzity ve Slovenské republice a obdržel také Čestné vyznamenání za pedagogickou činnost v Ruské federaci.

Z uvedených důvodů se profesoru Přibylovi v roce jeho 70. narozenin uděluje Cena Vladimíra Lista. K obojímu mu srdečně blahopřejeme.

Proslov k převzetí ceny soubor pdf  (~191 kB)


Medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy

prof. Ing. Petr Moos, CSc.

Dne 28. října 2015 prezident Miloš Zeman vyznamenal Medailí Za zásluhy o stát v oblasti vědy, jednoho ze zakladatelů naší fakulty, bývalého děkana, ale i ministra dopravy pana profesora Petra Moose.
Záznam ze slavnostního předávání


Medaile Josefa Hlávky

prof. Ing. Petr Moos, CSc.

Zakladatel naší fakulty, prof. Ing. Petr Moos, CSc., byl o víkendu 16.11.2014 oceněn Medailí Josefa Hlávky za celoživotní přínos vědě a technice.


Čestný titul Doctor Honoris Causa

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek

Na slavnostním zasedání Vědecké rady Středoevropské vysoké školy v Skalici 14. října 2014 byl udělen čestný titul Doctor Honoris Causa prof. Dr. Ing. Miroslavu Svítkovi.


Cena Josefa Hlávky

Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D. a kolektiv autorů

Dne 17. června 2013 byla udělena cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2012 naší kolegyni paní Mgr. Šárce Voráčové, Ph.D. a kolektivu autorů za knihu Atlas geometrie - Geometrie krásná a užitečná. Cenu za vědeckou literaturu udělila Nadace Český literární fond (ČLF) a Nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Bližší faktografie o této publikaci lze nalézt na stránkách nakladatelství ACADEMIA.


Medaile MŠMT

doc. Ing. Mirko Novák, DrSc.

Dne 28.3.2000 převzal doc. Ing. Mirko Novák, DrSc. Medaily MŠMT 1. stupně (stříbrná) jako ocenění jeho významné vědecké práce.