info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-335d - Horská 3, Praha
B-165 - Jugoslávských partyzánů , Praha
Telefon:
+420-224357981
E-mail:
rozvoj@fd.cvut.cz
stanislav.novotny@cvut.cz
Funkce:
proděkan pro rozvoj a výstavbu / FD
vedoucí / laboratoř bezpečnosti autonomních technologií / FD
zástupce vedoucího / katedra dopravních prostředků / FD
člen kolégia / FD
člen grémia / FD
Člen:
Laboratoř interaktivních vozidlových simulátorů
Specializované centrum pro aplikovanou simulaci a vizualizaci
Společná laboratoř spolehlivosti systémů FD ČVUT a Ústavu informatiky AV ČR

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

16SHMI - Simulace a HMI
16SHMI-E - Simulation and HMI
16SVIR - Systémy vozidel a interakce s řidičem

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

16SHMI - Simulace a HMI (přednášející, cvičící)
16SVIR - Systémy vozidel a interakce s řidičem (přednášející, cvičící)
16Y1ZG - Základy aplikované počítačové grafiky (přednášející, cvičící)
16Y2PG - Počítačová grafika a virtuální realita (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Jan Bečvařík, MBA
Ing. Milan Dufek
Ing. Jaroslav Pinkas
Ing. Josef Svoboda

Vedoucí studentského projektu:

Technologie pro blízký vesmír
  16X1BS - bakalářský studijní program
Elektromobilita
  16X1EM - bakalářský studijní program
  16X1ES - bakalářský studijní program
  16X2ED - navazující magisterský studijní program
  16X2ES - navazující magisterský studijní program
Simulace a vizualizace v dopravě
  16X1FD - bakalářský studijní program
HMI a interaktivní simulace v oblasti dopravních prostředků
  16X1RS - bakalářský studijní program
  16X2RS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S