doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-346 - Horská 3, Praha
B-165 - Jugoslávských partyzánů , Praha
Telefon:
+420-224357981
E-mail:
rozvoj@fd.cvut.cz
novotsta@fd.cvut.cz
Funkce:
proděkan pro rozvoj a výstavbu / FD
zástupce vedoucího / ústav dopravních prostředků / FD
člen kolégia / FD
člen grémia / FD
Člen:
Laboratoř interaktivních vozidlových simulátorů
Specializované centrum pro aplikovanou simulaci a vizualizaci
Společná laboratoř spolehlivosti systémů FD ČVUT a Ústavu informatiky AV ČR

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

16SHMI - Simulace a HMI

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
16SHMI - Simulace a HMI
16Y1ZG - Základy aplikované počítačové grafiky
Cvičení:
16SVIR - Systémy vozidel a interakce s řidičem

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Jan Bečvařík, MBA
Ing. Dufek Milan
Ing. Adam Orlický
Ing. Jaroslav Pinkas
Ing. Josef Svoboda

Vedoucí studentského projektu:

Elektromobilita
  16X1ES - bakalářský studijní program
  16X2ED - navazující magisterský studijní program
HMI a interaktivní simulace v oblasti dopravních prostředků
  16X2RS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Zkušební těleso pro hodnocení odolnosti vytvrzených maltových materiálů, zejména omítek, proti účinkům chemické a biologické agresivity vnějšího prostředí
Kostelecká, M. - Novotný, S. - Záruba-Pfeffermann, J. - Kudrnáčová, L., - Pernicová, R.
Czech Republic. Utility Model CZ 33980. 2020-05-19.
Tuzemský užitný vzor (2020)
2.Zkušební těleso pro hodnocení odolnosti vytvrzených maltových materiálů, zejména omítek, proti účinkům chemické a biologické agresivity vnějšího prostředí
Kostelecká, M. - Novotný, S. - Záruba-Pfeffermann, J. - Kudrnáčová, L., - Pernicová, R.
Czech Republic. Utility Model Application.
Přihláška užitného vzoru (nejde do RIV) (2020)
3.Postup pro hodnocení odolnosti vytvrzených maltových materiálů, zejména omítek, proti účinkům chemické a biologické agresivity vnějšího prostředí a zkušební těleso k jeho provádění
Kostelecká, M. - Novotný, S. - Záruba-Pfeffermann, J. - Kudrnáčová, L., - Pernicová, R.
Czech Republic. Patent Application.
Patentová přihláška (nejde do RIV) (2020)
4.Automatic Evaulation System for Unity
Orlický, A. - Toman, P. - Svoboda, J. - Mashko, A. - Rozhdestvenskiy, D. - Bouchner, P., - Novotný, S.
[Software] 2019.
Software splňující podmínky RIV (2019)
5.Vozidlový simulátor s hodnocením kvality řízení v reálném čase
Orlický, A. - Svoboda, J. - Toman, P. - Novotný, S. - Bouchner, P. - Válek, J. - Mashko, A., - Rozhdestvenskiy, D.
[Functional Sample] 2019.
Funkční vzorek (2019)
6.Systém pro prefabrikovanou výstavbu, zejména železobetonových dálničních vozovek
Záruba-Pfeffermann, J. - Kostelecká, M. - Novotný, S. - Pernicová, R. - Tej, P., - Čítek, D.
Czech Republic. Patent CZ 308048. 2019-10-09.
Tuzemský patent (2019)
7.Human-Machine Interaction of Electric Vehicle
Sovreski, Z. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Dzidrov, M., - Hristovska, E.
In: 54th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES. Sofia: Technical University of Sofia, 2019. p. 321-324. 2019. vol. 1. ISSN 2603-3267.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2019)
8.Automatic Evaulation System Road Creator
Orlický, A. - Novotný, S., - Bouchner, P.
[Software] 2018.
Software splňující podmínky RIV (2018)
9.Interaktivní elektronický posterový stánek I
Bouchner, P. - Válek, J., - Novotný, S.
[Functional Sample] 2018.
Funkční vzorek (2018)
10.Systém pro prefabrikovanou výstavbu, zejména železobetonových dálničních vozovek
Záruba-Pfeffermann, J. - Kostelecká, M. - Novotný, S. - Pernicová, R. - Tej, P., - Čítek, D.
Czech Republic. Patent Application. 2018-11-05.
Patentová přihláška (nejde do RIV) (2018)
11.Driver sleepiness detection based on eye movement evaluation - a driving simulator study
Mashko, A. - Bouchner, P., - Novotný, S.
In: Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Europe Chapter 2016 Annual Conference. ISSN 2333-4959 (online). Groningen: The Human Factors and Ergonomics Society, Europe Chapter, 2017. ISSN 2333-4959.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
12.Metodika měření vizuálních polí řidiče se zaměřením na reklamu v okolí silničních pozemních komunikací
Bouchner, P. - Novotný, S. - Radová, Z. - Válek, J., - Barnet, Z.
[Certified Methodology (for RIV)] 2017.
Uplatněná certifikovaná metodika (2017)
13.Metodika měření vizuálního pole řidičů s přirozeným omezením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Radová, Z., - Válek, J.
[Certified Methodology (for RIV)] 2017.
Uplatněná certifikovaná metodika (2017)
14.Metodika vizuálních polí řidiče za účasti tzv. citlivých účastníků provozu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Radová, Z. - Válek, J., - Barnet, Z.
[Certified Methodology (for RIV)] 2017.
Uplatněná certifikovaná metodika (2017)
15.Simulátorové scénáře
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Válek, J., - Orlický, A.
[Software] 2016.
Software splňující podmínky RIV (2016)
16.Virtual traffic signs – assessment of an alternative ADAS user interface with use of driving simulator
Mashko, A. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Rozhdestvenskiy, D.
Advances in Transportation Studies. 2016, 2016(1), 37-50. ISSN 1824-5463.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
17.Aggressive and Dangerous Behavior of Car and Motorcycle Drivers in the Czech Republic – Analysis of Floating Cars Records
Bouchner, P. - Novotný, S.
International Journal of Mechanical Engineering. 2016, 1 18-22. ISSN 2367-8968.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
18.Measurement of Driver’s Brain Activity within Truck Driving Simulator Laboratory
Bouchner, P. - Novák, M. - Faber, J. - Mashko, A., - Novotný, S.
international journal of systems applications, engineering & development. 2016, 2016(10), 205-210. ISSN 2074-1308.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
19.Interaktivní elektronický posterový stánek
Bouchner, P. - Novotný, S.
[Functional Sample] 2016.
Funkční vzorek (2016)
20.Malý simulátor pro potřeby ověření vizuálních schopností řidičů
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Válek, J., - Orlický, A.
[Functional Sample] 2016.
Funkční vzorek (2016)
21.Poloprovoz malého simulátoru
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Válek, J., - Orlický, A.
[Pilot Plant] 2016.
Poloprovoz (2016)
22.Interaktivní vozidlové simulátory a jejich využití v oblasti výzkumu chování řidičů
Novotný, S. - Bouchner, P., - Mík, J.
In: Zborník zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie CMDTUR 2016. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2016. pp. 293-301. ISBN 978-80-554-1265-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
23.POKROČILÉ ASISTENČNÍ SYSTÉMY II
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Mashko, A., - Válek, J.
[Research Report] 2016.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
24.Vytvoření virtuálního jízdního okruhu pro simulátor Porsche
Bouchner, P. - Novotný, S. - Válek, J., - Orlický, A.
[Research Report] Porsche Engineering Services, s.r.o., 2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
25.Působení rušivých vizuálních vlivů na bezpečnost jízdy – závěrečná odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 (3. etapa)
Bouchner, P. - Novotný, S., - Mík, J.
[Research Report] 2016. Report no. TA04/2.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
26.Book of Abstracts. 5th Volume of the International Driver-Car Interaction & Safety Conference
Bouchner, P. ed. - Novotný, S. ed. - First, J. ed. - Mík, J. ed. - Mashko, A. ed., - Skolilová, P. ed.
Prague, 2016-06-16/2016-06-17. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2016.
Sborník (2016)
27.Specialized video-player for analyses of recorded complex data obtained from floating cars
Novotný, S. - Bouchner, P. - Rozhdestvenskiy, D., - Barnet, Z.
[Software] 2015.
Software splňující podmínky RIV (2015)
28.Funkční vzorek monitorovacího systému pro sledování provozu.
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Svoboda, P., - Toman, P.
[Functional Sample] 2015.
Funkční vzorek (2015)
29.Human behavior while driving the road vehicle
Bouchner, P. - Novák, M. - Novotný, S. - Mashko, A. - Faber, J. - Kadlecová, J., - Rozhdestvenskiy, D.
Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2015. 1. elektronická. ISBN 978-80-01-05872-5.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2015)
30.Testovací provoz monitorovacího systému pro sledování provozu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Svoboda, P., - Toman, P.
[Pilot Plant] 2015.
Poloprovoz (2015)
31.Prototyp výcvikového simulátoru pro základní výcvik v autoškolách
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D., - Mík, J.
[Prototype] 2015.
Prototyp (2015)
32.Problematika HMI a interaktivní simulátory dopravních prostředků (Themen von HMI und Interaktive Verkehrssimulatoren)
Novotný, S. - Bouchner, P.
In: Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie). Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2015. ISBN 978-80-01-05871-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
33.Počítačová grafika a virtuální realita (Computergrafik und Virtuelle Realität)
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie). Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2015. ISBN 978-80-01-05871-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
34.Driver's Visual Attention Influenced by Static and Dynamic Roadside Billboards n- Driving Simulator Study
Bouchner, P. - Nádeník, D. - Válek, J. - Novotný, S., - Kadlecová, J.
In: Recent Research in Mechanical and Transportation Systems. Salerno: WSEAS, 2015. p. 27-31. ISSN 2227-4588. ISBN 978-1-61804-316-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
35.Problems of driver faults projections on his/her brain signals
Bouchner, P. - Novotný, S. - Novák, M., - Faber, J.
In: Recent Research in Mechanical and Transportation Systems. Salerno: WSEAS, 2015, pp. 78-82. ISSN 2227-4588. ISBN 978-1-61804-316-0. Available from: http://www.worldses.org/online/1he2re3ch.htm
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
36.Aggressive Behavior and Stress while Driving
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Barnet, Z.
In: RECENT ADVANCES on SYSTEMS, SIGNALS, CONTROL, COMMUNICATIONS and COMPUTERS. Budapest: WSEAS, 2015. pp. 149-154. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-355-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
37.VIRTUAL TRAFFIC SIGNS - IN-VEHICLE INFORMATION SYSTEM
Mashko, A. - Bouchner, P. - Rozhdestvenskiy, D., - Novotný, S.
In: 2015 Road Safety & Simulation International Conference PROCEEDINGS. Orlando, FL: University of Central Florida, 2015. pp. 593-605. ISBN 978-1-4951-7445-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
38.Působení rušivých vizuálních vlivů na bezpečnost jízdy - odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 (2. etapa)
Bouchner, P. - Novotný, S., - Mík, J.
[Research Report] 2015. Report no. TA04/2.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
39.SW logiky vyhodnocovacího centra systému - zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených pouze výstražnými kříži
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M., - Kamenický, D.
[Software] 2014.
Software splňující podmínky RIV (2014)
40.SW logiky výstražného systému - zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D., - Leso, M.
[Software] 2014.
Software splňující podmínky RIV (2014)
41.Funkční vzorek výstražného systému doplňkové bezpečnosti pro ostatní přejezdy
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
42.Funkční vzorek výstražného systému doplňkové bezpečnosti pro železniční přejezd zabezpečený výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
43.Funkční vzorek komunikace výstražného zařízení s inteligencí vozidla dle evropských norem s přizpůsobením do podmínek typových konfigurací úrovňového křížení železnice a silnice
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
44.Interaktivní simulátor Quadbike
Bouchner, P. - Novotný, S. - Válek, J., - Rozhdestvenskiy, D.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
45.Vozidlový simulátor pro měření experimentů v oblasti vizuálních polí
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D., - Mík, J.
[Functional Sample] 2014.
Funkční vzorek (2014)
46.Driver-Car Interaction and Safety
Bouchner, P. org. - Radová, Z. org. - Votruba, Z. org. - Novák, M. org. - Kumpošt, P. org. - Novotný, S. org. - Mičunek, T. org. - Matoušek, V. org. - Rothkrantz, L.J.M org. - Drahotský, I. org. - Kohút, P. org. - Konečný, J. org. - Machan, J. org. - Radimský, M. org., - Kuehn, W. org.
[Conference Hosting] 2014.
Pořádání konference (2014)
47.Enhancement of level crossing safety with use of ITS
Bouchner, P. - Leso, M. - Novotný, S. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Rozhdestvenskiy, D., - Jayakumar, A.
Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2014. ISBN 978-80-01-05662-2.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2014)
48.Pilotní ověření řešení a technologií pro zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených pouze výstražnými kříži
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Pilot Plant] 2014.
Poloprovoz (2014)
49.Pilotní ověření řešení a technologií pro zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Pilot Plant] 2014.
Poloprovoz (2014)
50.Driver's Aggressive Behavior - Experiments on the Driving Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Kadlecová, J. - Čechová, A. - Suchánek, J., - Florián, J.
In: Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Salerno: WSEAS, 2014. pp. 148-153. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-375-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
51.Additional in-Car Warning System for Safer Grade Crossings
Bouchner, P. - Leso, M. - Matlafus, A. - Rozhdestvenskiy, D. - Kamenický, D. - Kadlecová, J. - Mík, J., - Novotný, S.
In: Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Salerno: WSEAS, 2014. pp. 127-131. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-375-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
52.Sdělení výstražné informace řidiči z hlediska komunikace a umístění
Bouchner, P. - Leso, M. - Novotný, S. - Válek, J. - Kamenický, D., - Konopáč, T.
[Certified Methodology (for RIV)] 2014.
Uplatněná certifikovaná metodika (2014)
53.Metodika automatizovaného vyhodnocování agresivního chování
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Válek, J. - Kadlecová, J. - Svoboda, P., - Černý, M.
[Certified Methodology (for RIV)] 2014.
Uplatněná certifikovaná metodika (2014)
54.Konečný návrh strategické výzkumné agendy a implementačního akčního plánu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Kadlecová, J., - Válek, J.
[Research Report] 2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
55.Působení vizuálních vlivů na bezpečnost jízdy - fáze 1
Bouchner, P. - Novotný, S., - Mík, J.
[Research Report] 2014. Report no. TA04/1.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
56.Aktualizace strategické výzkumné agendy oboru silniční doprava
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Čechová, A. - Mík, J. - Kadlecová, J., - Válek, J.
[Research Report] 2014.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2014)
57.Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings
Bouchner, P. ed. - Radová, Z. ed. - Novotný, S. ed., - Jayakumar, A. ed.
Děčín, 2014-09-10/2014-09-12. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2014. Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9.
Sborník (2014)
58.Pokročilý simulátoru pro výcvik řidičů - podpora pro vyhodnocení řidičova aktuálního výkonu
Novotný, S. - Bouchner, P., - Rozhdestvenskiy, D.
[Software] 2013.
Software splňující podmínky RIV (2013)
59.Scénáře pro simulaci agresivního schování
Novotný, S. - Bouchner, P. - Válek, J. - Mík, J. - Rozhdestvenskiy, D., - Čechová, A.
[Software] 2013.
Software splňující podmínky RIV (2013)
60.Fukční vzorek simulátoru
Novotný, S. - Bouchner, P. - Rozhdestvenskiy, D. - Šumelda, A. - Řada, J., - Válek, J.
[Functional Sample] 2013.
Funkční vzorek (2013)
61.Professional vehicle drivers training and performance measurements with use of advanced driving simulator laboratory
Bouchner, P. - Novotný, S. - Došek, J. - Janda, M. - Kadlecová, J. - Novák, M. - Rozhdestvenskiy, D., - Thöndel, E.
Prague: CTU in Prague, Faculty of Transportation Sciences, Department of Vehicles, 2013. 1st, electronic edition. ISBN 978-80-01-05421-5.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2013)
62.Testovací provoz výcvikového systému
Novotný, S. - Bouchner, P. - Rozhdestvenskiy, D. - Mík, J. - Válek, J., - Thöndel, E.
[Pilot Plant] 2013.
Poloprovoz (2013)
63.Agresivní a nebezpečné chování řidičů motorových vozidel v ČR - analýza dat z plovoucích vozidel
Novotný, S. - Bouchner, P., - Novák, M.
In: Dopravní nehodovost a rizikové chování řidičů motorových vozidel. Praha: Vyšší policejní škola MV v Praze, 2013. pp. 49-59. ISBN 978-80-260-5466-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
64.Secondary driving tasks experiments with use of eye-tracking device
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: Road Safety and Simulation International Conference. Roma: Roma Tre University, 2013.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
65.Metodika výcviku řidičů pro marginální dopravní situace
Bouchner, P. - Novotný, S., - Čechová, A.
[Certified Methodology (for RIV)] 2013.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
66.Architektura sledovacího systému - metodika určení způsobu umístění prvků sledovacího systému pro vyhodnocení povahy chování řidiče
Bouchner, P. - Novotný, S. - Langr, M., - Svoboda, P.
[Certified Methodology (for RIV)] 2013.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
67.Metodika výcviku řidičů pro užívání moderních systémů ve vozidle
Bouchner, P. - Novotný, S., - Čechová, A.
[Certified Methodology (for RIV)] 2013.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
68.Dílčí analýzy pro podporu kategorizace zákazníků
Bouchner, P. - Novotný, S.
[Research Report] 2013. Report no. UDP-SA-A.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
69.Alternativní pohony pro silnič ní dopravu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Kadlecová, J. - Mík, J. - First, J. - Válek, J. - Čechová, A. - Lapáčková, M. - Šumelda, A. - Řada, J. - Šlapák, M., - Orlický, A.
[Research Report] 2013. Report no. UDP2013-21.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
70.Vypracování návrhů projektů, navazující etapa projektu TPSD
Bureš, P. - Novotný, S., - Bouchner, P.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013. Report no. FTS DTT 25/2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
71.Měření elektrických vozidel - zpráva o plnění projektu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Mík, J., - Čechová, A.
[Research Report] 2013. Report no. UDP 2013-18.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
72.Report on measurements of alternative HMI for car infotainment - VW 2013
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Čechová, A., - Válek, J.
[Research Report] 2013. Report no. UDP-VW2013.
Zahraniční výzkumná zpráva (2013)
73.Funkční vzor simulátoru kamionu
Thöndel, E. - Bouchner, P., - Novotný, S.
[Functional Sample] 2012.
Funkční vzorek (2012)
74.Validation of Passenger Car Mathematical Model for Training Driving Simulators
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: Advances in Sensors, Signals, Visualization, Imaging and Simulation. Athens: WSEAS Press, 2012. pp. 269-273. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-119-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
75.Objective Assessment of Drivers Performance Impaired by Drowsiness
Sýkora, O. - Novotný, S., - Bouchner, P.
In: Advances in Sensors, Signals, Visualization, Imaging and Simulation. Athens: WSEAS Press, 2012. pp. 259-263. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-119-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
76.Zpráva o plnění projektu "E2: Stav elektromobility ve vybraných zemích EU"
Bouchner, P. - Opava, J. - Novotný, S. - Kadlecová, J. - Rozhdestvenskiy, D. - Kučera, T. - Mík, J. - Lapáčková, M. - Čechová, A. - Visch, M., - Dirks, J.
[Research Report] 2012. Report no. UDT 12-12.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
77.Zpráva o plnění projektu "E3: Testování vozů a měření vybraných parametrů"
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Leso, M. - Sadil, J. - Lapáčková, M., - Lukš, R.
[Research Report] 2012. Report no. UDT12-14.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
78.Vytvoření metodiky pro vyhodnocování dat z jízdního simulátoru při měření poklesu pozornosti řidiče vlivem ovládání zařízení v kokpitu vozidla
Novotný, S. - Bouchner, P., - Rozhdestvenskiy, D.
[Research Report] 2012. Report no. UDP/IV 13-17.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
79.Report on measurements of special HMI - VW 2012
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D., - Čechová, A.
[Research Report] 2012. Report no. UDP-2012.
Zahraniční výzkumná zpráva (2012)
80.Spolehlivost interakce řidiče s vozidlem
Novák, M. - Bouchner, P., - Novotný, S.
Parlamentní magazín. 2012, 2012(1), 27-29. ISSN 1804-9729.
Článek (2012)
81.Elderly drivers vs. IVIS and ADAS - Results from a set of driving simulator studies
Novotný, S. - Bouchner, P.
Advances in Transportation Studies. 2011,(24), 23-32. ISSN 1824-5463.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2011)
82.In-car Warning Systems
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R., - Pěkný, J.
In: Reliability of Driver Car Interaction. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2011. p. 97-109. Edice monografií NNW. ISBN 978-80-87136-12-6.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2011)
83.Assessments of Grade Crossing Warning and Signalization Devices - Driving Simulator Study
Sýkora, O. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: Proceedings of 2nd Conference on Circuits, Systems, Control, Signals. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2011. pp. 179-183. ISBN 978-1-61804-035-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
84.Car Dynamics Model - Design for Interactive Driving Simulation Use
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: Recent Researches in Applied Informatics. Athens: WSEAS Press, 2011, pp. 285-289. ISBN 978-1-61804-034-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
85.Development of Advanced Driving Simulator: Steering Wheel and Brake Pedal Feedback
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: Proceedings of 2nd Conference on Circuits, Systems, Control, Signals. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2011, pp. 170-174. ISBN 978-1-61804-035-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
86.Identification of driver's drowsiness using driving information and EEG
Bouchner, P. - Novotný, S., - Jiřina, M.
Neural Network World. 2010, 20(6), 773-791. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
87.Driver Car Interaction & Interface 2010
Bouchner, P. org. - Sýkora, O. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org. - Piekník, R. org. - Novák, M. org., - Hrubeš, P. org.
[Conference Hosting] 2010.
Pořádání konference (2010)
88.Road accident reduction
Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Matoušek, V. - Novák, M. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Přenosil, V. - Svoboda, P. - Sýkora, O. - Tichý, T., - Votruba, Z.
Roma: ARACNE editrice S.r.I., 2010. ISBN 978-88-548-3550-4.
Zahraniční jiná kniha (2010)
89.Monitoring projevů agresivního chování při řízení motorových vozidel na území ČR
Bouchner, P. - Ambrožová, Z. - Novák, M. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R., - Pěkný, J.
In: Bezpečná dopravní infrastruktura. Praha: CityPlan s.r.o., 2010. pp. 1-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
90.Spolehlivost interakce řidiče s vozidlem
Bouchner, P. - Novák, M., - Novotný, S.
In: Sborník přednášek z konference 30. září 2010, Zámecká sýpka, Děčín. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 1-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
91.Monitoring projevů agresivního chování při řízení motorových vozidel na území ČR
Bouchner, P. - Ambrožová, Z. - Novák, M. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R., - Pěkný, J.
In: Bezpečná dopravní infrastruktura. Praha: CityPlan s.r.o., 2010. pp. 1-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
92.OBJEKTIVNÍ METODY POSUZOVÁNÍ ÚNAVY ŘIDIČE ZA VOLANTEM
Bouchner, P. - Novotný, S., - Sýkora, O.
In: Sborník konference BRNOSAFETY 2010. Brno: BVV, 2010. pp. 10-17. ISBN 978-80-7293-270-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
93.Possibilities of improvements of HMI experiments with use of eyetracker device
Sýkora, O. - Bouchner, P., - Novotný, S.
In: Driver - Car Interaction & Interface 2010 - The Book of Proceedings. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2010. pp. 1-6. ISBN 978-80-87136-10-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
94.Mathematical model of car dynamics for driving simulator
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: Driver - Car Interaction & Interface 2010 - The Book of Proceedings. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2010, ISBN 978-80-87136-10-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
95.Applications of EEG biofeedback on driving simulation training
Bouchner, P. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Faber, J.
[Unpublished Lecture] German Neuroinformatics Node. 2010-06-17.
Nepublikovaná přednáška (2010)
96.Driver - Car Interaction & Interface 2010 - The Book of Proceedings
Bouchner, P. ed. - Sýkora, O. ed., - Novotný, S. ed.
Praha, 2010-12-03. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2010. ISBN 978-80-87136-10-2.
Sborník (2010)
97.Driver's Attention Level Improvement with Use of Biofeedback Stimulation Incorporated into Driving Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Faber, J., - Tichý, T.
Neural Network World. 2009, 19(1), 109-118. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2009)
98.Driver Car Interaction & Interface 2009
Bouchner, P. org. - Sýkora, O. org. - Novák, M. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org., - Piekník, R. org.
[Conference Hosting] 2009.
Pořádání konference (2009)
99.Level crossings - results from driving simulator experiments
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Sýkora, O.
In: Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009. pp. 88-92. ISBN 978-80-87136-05-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
100.Identification of Driver's Drowsiness Using Driving Information and EEG
Novotný, S. - Bouchner, P., - Jiřina, M.
In: Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009. pp. 11-19. ISBN 978-80-87136-05-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
101.Analysis of Influence of Driver's Age on Safety of Driving - Study on Driving Simulator
Novotný, S.
In: Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009, pp. 77-81. ISBN 978-80-87136-05-8. Available from: http://www.dcii.eu
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
102.Third Generation of "Dynamic in-Cockpit Lighting System" for Driving Simulators
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: CD Proceedings of the 2009 International Simulation Multiconference (ISMc'09). San Diego: The Society for Modelling and Simulation International, 2009. pp. 193-199. ISBN 1-56555-328-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
103.Human decision aspects in interactions with artificial systems
Bouchner, P. - Faber, J. - Novák, M. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: Proceedings of the 2009 Euro American Conference on Telematics and Information Systems: New Opportunities to increase Digital Citizenship. New York: ACM, 2009. ISBN 978-1-60558-398-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
104.Investigation of visual stimuli recognition as causes of driving accidents
Novák, M. - Votruba, Z. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: Proceedings of the International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems. Roma: ARACNE editrice S.r.I., 2009. pp. 197-203. ISBN 978-88-548-3025-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
105.DRIVER'S DROWSINESS ASSESSMENTS
Bouchner, P. - Novotný, S. - Pěkný, J., - Piekník, R.
In: EURISBIS' 09, Book of Abstracts. Bacoli: TILAPIA, 2009. pp. 78-79. ISBN 978-88-89744-13-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
106.Objektivní posuzování vhodnosti různých typů signálů železničního přejezdu v intravilánu a extravilánu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Kopecký, F. - Leso, M., - Matlafus, A.
[Certified Methodology (for RIV)] 2009.
Uplatněná certifikovaná metodika (2009)
107.Objektivní posuzování vhodnosti různých typů signálů železničního přejezdu v intravilánu a extravilánu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Leso, M. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Certified Methodology (for RIV)] 2009.
Uplatněná certifikovaná metodika (2009)
108.Porovnání klasické metodiky měření HMI s metodou využívající systém sledování pohledu (Eye Tracking)
Sýkora, O. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Pěkný, J.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2009. Report no. LSS č. 456/09.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2009)
109.Agresivní projevy řidičů motorových vozidel
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Poláček, I.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2009. Report no. LSS 377/09.
Výzkumná zpráva v češtině (2009)
110.Předpokládané trendy rozvoje elektrických a jiných alternativních pohonů v osobních automobilech
Votruba, Z. - Bouchner, P. - Brodský, M. - First, J. - Kovanda, J. - Novák, M., - Novotný, S.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2009. Report no. LSS 2009.
Výzkumná zpráva v češtině (2009)
111.Driver Car Interaction & Interface 2008
Bouchner, P. org. - Novák, M. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org. - Piekník, R. org., - Sýkora, O. org.
[Conference Hosting] 2008.
Pořádání konference (2008)
112.Senioři za volantem
Novák, M. - Bouchner, P. - Faber, J. - Votruba, Z. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Tichý, T., - Kozumplík, M.
Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2008. ISBN 978-80-87136-02-7.
Vědecká kniha česky (2008)
113.Methodology for evaluation of driver's situations based on technical driving data analysis
Novotný, S.
In: Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky, 2008. pp. 26-40. ISBN 978-80-87136-04-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
114.Advanced methodology for evaluation of driver's actual state with use of technical driving data
Novotný, S. - Bouchner, P.
In: Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTAC'08) - New Aspects of Systems Theory and Scientific Computation. Athens: World Scientific and Engineering Society Press, 2008. p. 160-165. ISBN 978-960-6766-96-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2008)
115.Enhancements of DYICOLIS (Dynamic In-Cockpit Lighting System)
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Kozumplík, M., - Jirkovský, V.
In: Proceedings of the Driving Simulation Conference Europe 2008. Monaco: Imagina, 2008. p. 16-26.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
116.Validation of DYICOLIS for different driving scenarios and light conditions
Bouchner, P. - Novotný, S. - Pěkný, J., - Brodský, M.
In: Driving Simulation Conference Asia-Pacific 2008. Soul: KSAE - The Korean Society of Automotive Engineers, 2008,
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
117.Third generation of "Dynamic in-Cockpit Lighting System" for driving simulators
Bouchner, P. - Novotný, S., - Jirkovský, V.
In: Driving Simulation Conference Asia-Pacific 2008. Soul: KSAE - The Korean Society of Automotive Engineers, 2008,
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
118.Dynamic In-cockpit Lighting System for Driving Simulators
Bouchner, P. - Votruba, Z., - Novotný, S.
In: Huntsville Simulation Conference 2008. San Diego: The Society for Modelling and Simulation International, 2008.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
119.Studie využití technologie dotykových displejů v ovládacích prvcích automobilů
Bouchner, P. - Barnet, J. - Brodský, M. - Novotný, S. - Květ, J., - Poupa, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. LSS 328/08.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
120.Simulátor tunelového dispečinku pro operátory (-STUDIO-)
Bouchner, P. - Novotný, S. - Hrubeš, P. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Brodský, M., - Roubal, T.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. LSS č. 363/08.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
121.Využití systému sledování pohledu (eyetracking) pro měření HMI v automobilu
Bouchner, P. - Pěkný, J. - Derbek, P. - Novotný, S. - Piekník, R., - Sýkora, O.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. LSS č. 370/08.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
122.Effects of in-Tunnel Driving in Simulated Environments
Bouchner, P. - Piekník, R., - Novotný, S.
In: Neuroinformatic Databases and Mining of Knowledge of them (Third book on Micro-sleeps). Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2007. p. 11-19. ISBN 978-80-87136-01-0.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2007)
123.Classification of driver's vigilance level based on the experiments on car simulators
Novotný, S. - Piekník, R., - Bouchner, P.
In: Neuroinformatic Databases and Mining of Knowledge of them (Third book on Micro-sleeps). Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2007. p. 20-32. ISBN 978-80-87136-01-0.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2007)
124.Influence of assistants systems on attentions of driver during driving on vehicle simulator
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 333-344. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
125.Effects of in-Tunnel Driving in Simulated Environments
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 262-269. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
126.Analysis of Real Car Driving Data for Simulator Development
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Radoň, T., - Kozumplík, M.
In: Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 254-261. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
127.Classification of driver's vigilance level based on the experiments on car simulators
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. pp. 322-332. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
128.Hybrid mirrors for driving simulators - design, construction and experiments
Novotný, S. - Bouchner, P. - Pěkný, J. - Piekník, R., - Kozumplík, M.
In: COMPUTATIONAL INTELLIGENCE, MAN-MACHINE SYSTEMS and CYBERNETICS. Athens: WSEAS Press, 2007. pp. 310-315. ISSN 1790-5117. ISBN 978-960-6766-21-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2007)
129.Objective methods of assessment of influence of alcohol on driving safety - study performed driving simulators
Piekník, R. - Novotný, S., - Bouchner, P.
In: New Advances in Simulation, Modeling and Optimization. Athens: WSEAS Press, 2007, pp. 509-513. ISSN 1790-5117. ISBN 978-960-6766-05-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2007)
130.In-cockpit dynamic lighting system for driving simulators and its impact on quality of driving immersion
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: Proceedings of the Driving Simulation Conference 2007. Ames, Iowa: Iowa State University, 2007, pp. 29-37.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
131.Analysis of experiments focused on classification of driver's vigilance level from simulated driving
Novotný, S. - Piekník, R., - Bouchner, P.
In: СОН - ОКНО В МИР БОДРСТВОВАНИЯ. Moscow: Russian Academy of Sciences, 2007. p. 64-79.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
132.Objective Methods for Assessments of Influence of IVIS (IN-VEHICLE INFORMATION SYSTEMS) on Safe Driving
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: Proceedings of the 4th International Driving Symposium on Human Factors. Ames, Iowa: Iowa State University, 2007. p. 153-159. ISBN 978-0-87414-158-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
133.Problémy vlivu věku řidiče na vlastnosti jeho vizuálního pole
Novák, M. - Hrubeš, P. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Pěkný, J., - Kozumplík, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007. Report no. 319/07.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
134.FATIGUE OF CAR DRIVERS - DETECTION AND CLASSIFICATION BASED ON THE EXPERIMENTS ON CAR SIMULATORS
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Hajný, M., - Borzová, C.
In: Proceedings of the WSEAS International Conferences: 6th International Conference on Power Systems, on Simulation, modelling and Optimalization, on Signal, Speech and Image Processing, on Multimedia, Internet and Video Technologies, on Distance learning. Athens: WSEAS Press, 2006. p. 727-732. ISSN 1790-5117. ISBN 960-8457-53-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2006)
135.Fatigue of Car Drivers - Detection and Classification based on the Experiments on Car Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Hajný, M. - Pěkný, J., - Borzová, C.
In: Proceedings of the WSEAS International Conferences: 6th International Conference on Power Systems, on Simulation, modelling and Optimalization, on Signal, Speech and Image Processing, on Multimedia, Internet and Video Technologies, on Distance learning. Athens: WSEAS Press, 2006. p. 287-293. ISSN 1790-5117. ISBN 960-8457-53-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2006)
136.Analysis of Technical and Biological Outputs from Simulated Driving, Focused on Driver's Fatigue Detection
Bouchner, P. - Hajný, M. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Valtrová, K.
In: Proceedings of Driving Simulation Konference Asia/Pacific. Tsukuba: National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), 2006. p. 176-188.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
137.Driving Simulator Laboratory for Driver Assessments Measurements
Piekník, R. - Pěkný, J., - Novotný, S.
In: IV-th International Student Scientific Conferention. Moskva: MIIT, 2006, pp. 112-120. ISBN 5-7876-0104-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
138.Výsledky prací na projektu OPTUN v r. 2006
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Sýkora, O., - Vysoký, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 286/06.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
139.Analýza vlivu ovládání navigačních systémů na pozornost řidiče
Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Novák, M. - Valtrová, K., - Bouchner, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 263/06.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
140.Analýza vlivu ovládání asistenčních systémů na pozornost řidiče
Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Bouchner, P. - Novák, M., - Valtrová, K.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 264/06.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
141.Verifikace a validace funkcí vozových simulátorů
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 285/06.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
142.Analýza vlivu ovládání tempomatu na pozornost řidiče
Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Bouchner, P., - Novák, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 277/06.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
143.Zpětná projekce simulačních scén
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. LSS 283/06.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
144.Car Simulation and Virtual Environments for Investigation of Driver Behavior
Bouchner, P. - Hajný, M. - Novotný, M. - Piekník, R., - Sojka, J.
Neural Network World. 2005, 15(2), 149-163. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2005)
145.Car simulation and virtual environments for investigation of driver behavior
Bouchner, P. - Novotný, S. - Hajný, M. - Pieknik, R., - Sojka, J.
Neural Network World. 2005, 15(2), 149-163. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2005)
146.Car Simulation and Virtual Environments for Investigation of Driver Behavior
Bouchner, P. - Hajný, M. - Novotný, S. - Piekník, R., - Sojka, J.
In: 7th WSEAS Int. Conf. On Automatic Control, Modeling Simulation. Athens: WSEAS, 2005. p. 523-530.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
147.System with Driving Simulation Device for HMI Measurements
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: WSEAS Transactions on Systems. Athens: WSEAS Press, 2005. p. 287-293. ISBN 960-8457-29-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
148.Analýza chování řidiče v tunelu a na volné silnici na základě průběhu trajektorie vozidla
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Sýkora, O. - Možná, J. - Poláček, I., - Vysoký, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2005. Report no. LSS 253/05.
Výzkumná zpráva v češtině (2005)
149.Laboratory of Adaptive Car Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Hajný, M., - Novák, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2005. Report no. LSS 231/05.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2005)
150.Automatické modelování silniční sítě v třírozměrné virtuální scéně
Novotný, S.
Praha: Defense date 2005-01-10. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Diplomová práce (2005)
151.Analýza vlivů použití dotykových panelů na spolehlivost interakce řidiče s vozidlem
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Hajný, M. - Vasil, J. - Faber, J., - Borzová, C.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. LSS 219/04.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
152.Metodika pro měření rozštěpení pozornosti řidičů při mobilních telefoních hovorech
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Hajný, M. - Vasil, J., - Faber, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. LSS 218/04.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
153.Měření rozštěpení pozornosti řidičů při obsluze okenních tlačítek
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Borzová, C. - Vasil, J., - Faber, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. Report no. LSS 216/04.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Konference The 8th WSEAS International Conference on Systems Theory & Scientific Computation: Pokročilá metodologie pro vyhodnocení aktuálního stavu řidiče dopravního prostředku ze souboru technických dat
Novotný, S.
2008 - 2008
CTU0813616
2.Rozšíření vizuálního pole vozidlového simulátoru o zpětnou projekci a měření vlivu toho řešení na kvalitu simulace jízdy
Novotný, S.
2007 - 2007
CTU0709316