doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-165 - Jugoslávských partyzánů , Praha
A-346 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224357981
E-mail:
novotsta@fd.cvut.cz
Funkce:
zástupce vedoucího / ústav dopravních prostředků / FD
Člen:
Laboratoř interaktivních vozidlových simulátorů
Specializované centrum pro aplikovanou simulaci a vizualizaci
Společná laboratoř spolehlivosti systémů FD ČVUT a Ústavu informatiky AV ČR

Vedoucí studentského projektu:

Technologie pro blízký vesmír
  16X1BS - bakalářský studijní program
  16X2BS - navazující magisterský studijní program
Dopravní virtuální realita
  16X1DS - bakalářský studijní program
Elektromobilita
  16X1ES - bakalářský studijní program
  16X2ES - navazující magisterský studijní program
HMI a interaktivní simulace v oblasti dopravních prostředků
  16X1RS - bakalářský studijní program
  16X2RD - navazující magisterský studijní program
  16X2RS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Metodika vizuálních polí řidiče za účasti tzv. citlivých účastníků provozu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Radová, Z. - Válek, J., - Barnet, Z.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2017, Dostupné z: http://revised.fd.cvut.cz/
Uplatněná certifikovaná metodika
2.Driver sleepiness detection based on eye movement evaluation - a driving simulator study
Mashko, A. - Bouchner, P., - Novotný, S.
In: BROOKHUIS, K., et al., eds. D. de Waard, A. Toffetti, R. Wiczorek, A. Sonderegger, S. Röttger, P. Bouchner, T. Franke, S. Fairclough, M. Noordzij, and K. Brookhuis (Eds.) (2017). Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Europe Chapter 2016 Annual Conference. ISSN 2333-4959 (online). Human Factors and Ergonomics Society Europe Chapter 2016 Annual Conference. Prague, 26.10.2016 - 28.10.2016. Groningen: The Human Factors and Ergonomics Society, Europe Chapter. 2017, ISSN 2333-4959. Dostupné z: http://hfes-europe.org
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
3.Metodika měření vizuálních polí řidiče se zaměřením na reklamu v okolí silničních pozemních komunikací
Bouchner, P. - Novotný, S. - Radová, Z. - Válek, J., - Barnet, Z.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2017, Dostupné z: http://revised.fd.cvut.cz/
Uplatněná certifikovaná metodika
4.Metodika měření vizuálního pole řidičů s přirozeným omezením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Radová, Z., - Válek, J.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2017, Dostupné z: http://revised.fd.cvut.cz/
Uplatněná certifikovaná metodika
5.Aggressive and Dangerous Behavior of Car and Motorcycle Drivers in the Czech Republic – Analysis of Floating Cars Records
Bouchner, P. - Novotný, S.
International Journal of Mechanical Engineering. 2016, 1(0), s. 18-22. ISSN 2367-8968. Dostupné z: http://iaras.org/iaras/filedownloads/ijme/2016/012-0003.pdf
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
6.Interaktivní vozidlové simulátory a jejich využití v oblasti výzkumu chování řidičů
Novotný, S. - Bouchner, P., - Mík, J.
In: Zborník zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie CMDTUR 2016. CMDTUR 2016. Žilina, 19.10.2016 - 20.10.2016. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. 2016, s. 293-301. ISBN 978-80-554-1265-8. Dostupné z: https://fpedas.uniza.sk/~cmdtur/
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
7.Virtual traffic signs – assessment of an alternative ADAS user interface with use of driving simulator
Mashko, A. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Rozhdestvenskiy, D.
Advances in Transportation Studies. 2016, 2016(1), s. 37-50. ISSN 1824-5463. Dostupné z: http://host.uniroma3.it/riviste/ats/journal_page_special%20issue%202016%20vol1.htm
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
8.Measurement of Driver’s Brain Activity within Truck Driving Simulator Laboratory
Bouchner, P. - Novák, M. - Faber, J. - Mashko, A., - Novotný, S.
international journal of systems applications, engineering & development. 2016, 2016(10), s. 205-210. ISSN 2074-1308. Dostupné z: http://naun.org/cms.action?id=12108
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
9.Interaktivní elektronický posterový stánek
Bouchner, P. - Novotný, S.
[Funkční vzorek]. 2016, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz/full/postery/
Funkční vzorek
10.POKROČILÉ ASISTENČNÍ SYSTÉMY II
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Mashko, A., - Válek, J.
Škoda Auto a.s.. 2016, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
11.Vytvoření virtuálního jízdního okruhu pro simulátor Porsche
Bouchner, P. - Novotný, S. - Válek, J., - Orlický, A.
Praha: Porche. 2016, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
12.Simulátorové scénáře
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Válek, J., - Orlický, A.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2016, Dostupné z: http://revised.fd.cvut.cz/
Software splňující podmínky RIV
13.Poloprovoz malého simulátoru
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Válek, J., - Orlický, A.
2016
Poloprovoz
14.Malý simulátor pro potřeby ověření vizuálních schopností řidičů
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Válek, J., - Orlický, A.
[Funkční vzorek]. 2016, Dostupné z: http://revised.fd.cvut.cz/
Funkční vzorek
15.Působení rušivých vizuálních vlivů na bezpečnost jízdy – závěrečná odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 (3. etapa)
Bouchner, P. - Novotný, S., - Mík, J.
Evropská, Praha: Technologická agentura ČR. 2016, TA04/2. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
16.Book of Abstracts. 5th Volume of the International Driver-Car Interaction & Safety Conference
Bouchner, P. ed. - Novotný, S. ed. - First, J. ed. - Mík, J. ed. - Mashko, A. ed., - Skolilová, P. ed.
Driver-Car Interaction and Safety Conference 2016. Prague, 16.06.2016 - 17.06.2016. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2016, Dostupné z: http://www.dcis.cz/
17.Počítačová grafika a virtuální realita (Computergrafik und Virtuelle Realität)
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: BOUCHNER, P. a SMÍŠEK, O., eds. Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie). Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie). Děčín, 16.03.2015. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2015, ISBN 978-80-01-05871-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
18.Driver's Visual Attention Influenced by Static and Dynamic Roadside Billboards n- Driving Simulator Study
Bouchner, P. - Nádeník, D. - Válek, J. - Novotný, S., - Kadlecová, J.
In: Recent Research in Mechanical and Transportation Systems. International Conference on Theoretical and Applied Mechanics (TAM '15). Salerno, 27.06.2015 - 29.06.2015. Salerno: WSEAS. 2015, s. 27-31. ISSN 2227-4588. ISBN 978-1-61804-316-0. Dostupné z: https://www.wseas.org
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
19.Problems of driver faults projections on his/her brain signals
Bouchner, P. - Novotný, S. - Novák, M., - Faber, J.
In: Recent Research in Mechanical and Transportation Systems. International Conference on Theoretical and Applied Mechanics (TAM '15). Salerno, 27.06.2015 - 29.06.2015. Salerno: WSEAS. 2015, s. 78-82. ISSN 2227-4588. ISBN 978-1-61804-316-0. Dostupné z: http://www.worldses.org/online/1he2re3ch.htm
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
20.Aggressive Behavior and Stress while Driving
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Barnet, Z.
In: WEI, J., MLADENOV, V., a GIACOUMIDIS, E., eds. RECENT ADVANCES on SYSTEMS, SIGNALS, CONTROL, COMMUNICATIONS and COMPUTERS. 13th International Conference on Data Networks, Communications, Computers (DNCOCO '15). Budapest, 12.12.2015 - 14.12.2015. Budapest: WSEAS. 2015, s. 149-154. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-355-9. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
21.Prototyp výcvikového simulátoru pro základní výcvik v autoškolách
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D., - Mík, J.
[Prototyp]. 2015, Dostupné z: http://k616.fd.cvtu.cz
Prototyp
22.VIRTUAL TRAFFIC SIGNS - IN-VEHICLE INFORMATION SYSTEM
Mashko, A. - Bouchner, P. - Rozhdestvenskiy, D., - Novotný, S.
In: RADWAN, E. a ABDEL-ATY, M., eds. 2015 Road Safety & Simulation International Conference PROCEEDINGS. 2015 Road Safety & Simulation International Conference. Orlando, FL, 06.10.2015 - 08.10.2015. Orlando, FL: University of Central Florida. 2015, s. 593-605. ISBN 978-1-4951-7445-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
23.Specialized video-player for analyses of recorded complex data obtained from floating cars
Novotný, S. - Bouchner, P. - Rozhdestvenskiy, D., - Barnet, Z.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2015, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz/full/aslan/sw_analysis.html
Software splňující podmínky RIV
24.Testovací provoz monitorovacího systému pro sledování provozu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Svoboda, P., - Toman, P.
2015
Poloprovoz
25.Funkční vzorek monitorovacího systému pro sledování provozu.
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Svoboda, P., - Toman, P.
[Funkční vzorek]. 2015, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Funkční vzorek
26.Human behavior while driving the road vehicle
Bouchner, P. - Novák, M. - Novotný, S. - Mashko, A. - Faber, J. - Kadlecová, J., - Rozhdestvenskiy, D.
1. vyd. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2015, 1. elektronická. ISBN 978-80-01-05872-5. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně
27.Problematika HMI a interaktivní simulátory dopravních prostředků (Themen von HMI und Interaktive Verkehrssimulatoren)
Novotný, S. - Bouchner, P.
In: SMÍŠEK, O. a BOUCHNER, P., eds. Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie). Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie). Děčín, 16.03.2015. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2015, ISBN 978-80-01-05871-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
28.Působení rušivých vizuálních vlivů na bezpečnost jízdy - odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 (2. etapa)
Bouchner, P. - Novotný, S., - Mík, J.
Evropská 1692/37, Praha 6, 160 00: Technologická agentura ČR. 2015, TA04/2. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
29.SW logiky vyhodnocovacího centra systému - zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených pouze výstražnými kříži
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M., - Kamenický, D.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2014, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz/projekty/MV_VG20122014085/index.html
Software splňující podmínky RIV
30.Additional in-Car Warning System for Safer Grade Crossings
Bouchner, P. - Leso, M. - Matlafus, A. - Rozhdestvenskiy, D. - Kamenický, D. - Kadlecová, J. - Mík, J., - Novotný, S.
In: BRETON, J. G. C., et al., eds. Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Salerno, 03.06.2014 - 05.06.2014. Salerno: WSEAS. 2014, s. 127-131. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-375-9. Dostupné z: http://www.wseas.org
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
31.Driver-Car Interaction and Safety
Bouchner, P. org. - Radová, Z. org. - Votruba, Z. org. - Novák, M. org. - Kumpošt, P. org. - Novotný, S. org. - Mičunek, T. org. - Matoušek, V. org. - Rothkrantz, L.J.M org. - Drahotský, I. org. - Kohút, P. org. - Konečný, J. org. - Machan, J. org. - Radi
[Pořádání konference]. 2014, Dostupné z: http://www.dcis.cz
Pořádání konference
32.Driver's Aggressive Behavior - Experiments on the Driving Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Kadlecová, J. - Čechová, A. - Suchánek, J., - Florián, J.
In: QUARTIERI, J., et al., eds. Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Latest Trends in Energy, Enviromental and Development. Salerno, 03.06.2014 - 05.06.2014. Salerno: WSEAS. 2014, s. 148-153. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-375-9. Dostupné z: http://www.wseas.org
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
33.Sdělení výstražné informace řidiči z hlediska komunikace a umístění
Bouchner, P. - Leso, M. - Novotný, S. - Válek, J. - Kamenický, D., - Konopáč, T.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2014, Dostupné z: http://www.k616.fd.cvut.cz
Uplatněná certifikovaná metodika
34.Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings
Bouchner, P. ed. - Radová, Z. ed. - Novotný, S. ed., - Jayakumar, A. ed.
Driver Car Interaction and Safety. Děčín, 10.09.2014 - 12.09.2014. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2014, Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9. Dostupné z: http://www.dcis.cz
35.Metodika automatizovaného vyhodnocování agresivního chování
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Válek, J. - Kadlecová, J. - Svoboda, P., - Černý, M.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2014, Dostupné z: http://aslan.fd.cvut.cz
Uplatněná certifikovaná metodika
36.Enhancement of level crossing safety with use of ITS
Bouchner, P. - Leso, M. - Novotný, S. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Rozhdestvenskiy, D., - Jayakumar, A.
1. vyd. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2014, ISBN 978-80-01-05662-2. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz/projekty/MV_VG20122014085/index.html
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně
37.Aktualizace strategické výzkumné agendy oboru silniční doprava
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Čechová, A. - Mík, J. - Kadlecová, J., - Válek, J.
Brno: Technologická platforma silniční doprava. 2014, Dostupné z: http://www.k616.fd.cvut.cz
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
38.Funkční vzorek výstražného systému doplňkové bezpečnosti pro ostatní přejezdy
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Funkční vzorek]. 2014, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz/projekty/MV_VG20122014085/index.html
Funkční vzorek
39.Funkční vzorek výstražného systému doplňkové bezpečnosti pro železniční přejezd zabezpečený výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Funkční vzorek]. 2014, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz/projekty/MV_VG20122014085/index.html
Funkční vzorek
40.Pilotní ověření řešení a technologií pro zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených pouze výstražnými kříži
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
2014
Poloprovoz
41.Pilotní ověření řešení a technologií pro zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
2014
Poloprovoz
42.Funkční vzorek komunikace výstražného zařízení s inteligencí vozidla dle evropských norem s přizpůsobením do podmínek typových konfigurací úrovňového křížení železnice a silnice
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Funkční vzorek]. 2014, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz/projekty/MV_VG20122014085/index.html
Funkční vzorek
43.Konečný návrh strategické výzkumné agendy a implementačního akčního plánu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Kadlecová, J., - Válek, J.
Brno: Technologická platforma silniční doprava. 2014, Dostupné z: http://www.k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
44.SW logiky výstražného systému - zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D., - Leso, M.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2014, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz/projekty/MV_VG20122014085/index.html
Software splňující podmínky RIV
45.Interaktivní simulátor Quadbike
Bouchner, P. - Novotný, S. - Válek, J., - Rozhdestvenskiy, D.
[Funkční vzorek]. 2014, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Funkční vzorek
46.Vozidlový simulátor pro měření experimentů v oblasti vizuálních polí
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D., - Mík, J.
[Funkční vzorek]. 2014, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Funkční vzorek
47.Působení vizuálních vlivů na bezpečnost jízdy - fáze 1
Bouchner, P. - Novotný, S., - Mík, J.
Evropská, Praha: Technologická agentura ČR. 2014, TA04/1. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
48.Testovací provoz výcvikového systému
Novotný, S. - Bouchner, P. - Rozhdestvenskiy, D. - Mík, J. - Válek, J., - Thöndel, E.
2013
Poloprovoz
49.Fukční vzorek simulátoru
Novotný, S. - Bouchner, P. - Rozhdestvenskiy, D. - Šumelda, A. - Řada, J., - Válek, J.
[Funkční vzorek]. 2013, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Funkční vzorek
50.Scénáře pro simulaci agresivního schování
Novotný, S. - Bouchner, P. - Válek, J. - Mík, J. - Rozhdestvenskiy, D., - Čechová, A.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2013, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Software splňující podmínky RIV
51.Metodika výcviku řidičů pro marginální dopravní situace
Bouchner, P. - Novotný, S., - Čechová, A.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2013, Dostupné z: http://www.fd.cvut.cz
Uplatněná certifikovaná metodika
52.Metodika výcviku řidičů pro užívání moderních systémů ve vozidle
Bouchner, P. - Novotný, S., - Čechová, A.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2013, Dostupné z: http://www.fd.cvut.cz
Uplatněná certifikovaná metodika
53.Vypracování návrhů projektů, navazující etapa projektu TPSD
Bureš, P. - Novotný, S., - Bouchner, P.
Líšeňská 33a, 636 00 Brno: Technologická platforma silniční doprava. 2013, FTS DTT 25/2014.
Výzkumná zpráva v češtině
54.Agresivní a nebezpečné chování řidičů motorových vozidel v ČR - analýza dat z plovoucích vozidel
Novotný, S. - Bouchner, P., - Novák, M.
In: Dopravní nehodovost a rizikové chování řidičů motorových vozidel. Dopravní nehodovost a rizikové chování řidičů motorových vozidel. Praha, 20.11.2013 - 21.11.2013. Praha: Vyšší policejní škola MV v Praze. 2013, s. 49-59. ISBN 978-80-260-5466-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
55.Professional vehicle drivers training and performance measurements with use of advanced driving simulator laboratory
Bouchner, P. - Novotný, S. - Došek, J. - Janda, M. - Kadlecová, J. - Novák, M. - Rozhdestvenskiy, D., - Thöndel, E.
1. vyd. Prague: CTU in Prague, Faculty of Transportation Sciences, Department of Vehicles. 2013, 1st, electronic edition. ISBN 978-80-01-05421-5. Dostupné z: http://www.fd.cvut.cz
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně
56.Architektura sledovacího systému - metodika určení způsobu umístění prvků sledovacího systému pro vyhodnocení povahy chování řidiče
Bouchner, P. - Novotný, S. - Langr, M., - Svoboda, P.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2013, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Uplatněná certifikovaná metodika
57.Secondary driving tasks experiments with use of eye-tracking device
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: Road Safety and Simulation International Conference. Road Safety and Simulation International Conference. Rome, 23.10.2013 - 25.10.2013. Roma: Roma Tre University. 2013, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
58.Pokročilý simulátoru pro výcvik řidičů - podpora pro vyhodnocení řidičova aktuálního výkonu
Novotný, S. - Bouchner, P., - Rozhdestvenskiy, D.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2013, Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Software splňující podmínky RIV
59.Alternativní pohony pro silnič ní dopravu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Kadlecová, J. - Mík, J. - First, J. - Válek, J. - Čechová, A. - Lapáčková, M. - Šumelda, A. - Řada, J. - Šlapák, M., - Orlický, A.
Mladá Boleslav: Škoda-Auto a.s.. 2013, UDP2013-21. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
60.Dílčí analýzy pro podporu kategorizace zákazníků
Bouchner, P. - Novotný, S.
Mladá Boleslav: Škoda-Auto a.s.. 2013, UDP-SA-A.
Výzkumná zpráva v češtině
61.Měření elektrických vozidel - zpráva o plnění projektu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Mík, J., - Čechová, A.
Mladá Boleslav: Škoda-Auto, a.s.. 2013, UDP 2013-18. Dostupné z: http://www.k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
62.Report on measurements of alternative HMI for car infotainment - VW 2013
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Čechová, A., - Válek, J.
Wolfsburg: Wolksvagen A.G.. 2013, UDP-VW2013. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Zahraniční výzkumná zpráva
63.Report on measurements of special HMI - VW 2012
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D., - Čechová, A.
Wolfsburg: Wolksvagen A.G.. 2012, UDP-2012. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Zahraniční výzkumná zpráva
64.Zpráva o plnění projektu "E2: Stav elektromobility ve vybraných zemích EU"
Bouchner, P. - Opava, J. - Novotný, S. - Kadlecová, J. - Rozhdestvenskiy, D. - Kučera, T. - Mík, J. - Lapáčková, M. - Čechová, A. - Visch, M., - Dirks, J.
Mladá Boleslav: Škoda-Auto, a.s.. 2012, UDT 12-12. Dostupné z: http://www.k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
65.Objective Assessment of Drivers Performance Impaired by Drowsiness
Sýkora, O. - Novotný, S., - Bouchner, P.
In: Advances in Sensors, Signals, Visualization, Imaging and Simulation. 5th WSEAS International Conference on VISUALIZATION, IMAGING and SIMULATION. Sliema, 07.09.2012 - 09.09.2012. Athens: WSEAS Press. 2012, s. 259-263. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-119-7. Dostupné z: http://www.wseas.org
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
66.Spolehlivost interakce řidiče s vozidlem
Novák, M. - Bouchner, P., - Novotný, S.
Parlamentní magazín. 2012, 2012(1), s. 27-29. ISSN 1804-9729.
67.Funkční vzor simulátoru kamionu
Thöndel, E. - Bouchner, P., - Novotný, S.
[Funkční vzorek]. 2012, Dostupné z: http://www.vyprask.eu
Funkční vzorek
68.Validation of Passenger Car Mathematical Model for Training Driving Simulators
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: Advances in Sensors, Signals, Visualization, Imaging and Simulation. 5th WSEAS International Conference on VISUALIZATION, IMAGING and SIMULATION. Sliema, 07.09.2012 - 09.09.2012. Athens: WSEAS Press. 2012, s. 269-273. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-119-7. Dostupné z: http://www.wseas.org
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
69.Zpráva o plnění projektu "E3: Testování vozů a měření vybraných parametrů"
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Leso, M. - Sadil, J. - Lapáčková, M., - Lukš, R.
Mladá Boleslav: Škoda-Auto, a.s.. 2012, UDT12-14. Dostupné z: http://www.k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
70.Vytvoření metodiky pro vyhodnocování dat z jízdního simulátoru při měření poklesu pozornosti řidiče vlivem ovládání zařízení v kokpitu vozidla
Novotný, S. - Bouchner, P., - Rozhdestvenskiy, D.
Mladá Boleslav: Škoda-Auto a.s.. 2012, UDP/IV 13-17. Dostupné z: http://k616.fd.cvut.cz
Výzkumná zpráva v češtině
71.In-car Warning Systems
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R., - Pěkný, J.
In: NOVÁK, M., ed. Reliability of Driver Car Interaction. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2011, s. 97-109. Edice monografií NNW. ISBN 978-80-87136-12-6.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
72.Assessments of Grade Crossing Warning and Signalization Devices - Driving Simulator Study
Sýkora, O. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: Proceedings of 2nd Conference on Circuits, Systems, Control, Signals. 2nd Conference on Circuits, Systems, Control, Signals. Praha, 26.09.2011 - 28.09.2011. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society. 2011, s. 179-183. ISBN 978-1-61804-035-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
73.Elderly drivers vs. IVIS and ADAS - Results from a set of driving simulator studies
Novotný, S. - Bouchner, P.
Advances in Transportation Studies. 2011, 0(24), s. 23-32. ISSN 1824-5463.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
74.Car Dynamics Model - Design for Interactive Driving Simulation Use
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: Recent Researches in Applied Informatics. 2nd International Conference on Applied Informatics and ompuiting Theory. Praha, 26.09.2011 - 28.09.2011. Athens: WSEAS Press. 2011, s. 285-289. ISBN 978-1-61804-034-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
75.Development of Advanced Driving Simulator: Steering Wheel and Brake Pedal Feedback
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: Proceedings of 2nd Conference on Circuits, Systems, Control, Signals. 2nd Conference on Circuits, Systems, Control, Signals. Praha, 26.09.2011 - 28.09.2011. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society. 2011, s. 170-174. ISBN 978-1-61804-035-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
76.Applications of EEG biofeedback on driving simulation training
Bouchner, P. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Faber, J.
17.06.2010.
77.Road accident reduction
Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Matoušek, V. - Novák, M. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Přenosil, V. - Svoboda, P. - Sýkora, O. - Tichý, T., - Votruba, Z.
Roma: ARACNE editrice S.r.I.. 2010, ISBN 978-88-548-3550-4.
Zahraniční jiná kniha
78.Possibilities of improvements of HMI experiments with use of eyetracker device
Sýkora, O. - Bouchner, P., - Novotný, S.
In: BOUCHNER, P., NOVOTNÝ, S., a SÝKORA, O., eds. Driver - Car Interaction & Interface 2010 - The Book of Proceedings. Driver Car Interaction & Interface 2010. Praha, 03.12.2010. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2010, s. 1-6. ISBN 978-80-87136-10-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
79.Spolehlivost interakce řidiče s vozidlem
Bouchner, P. - Novák, M., - Novotný, S.
In: Sborník přednášek z konference 30. září 2010, Zámecká sýpka, Děčín. Konference u příležitosti oslav 15. let v Děčíně. Děčín, 30.09.2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2010, s. 1-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
80.Driver - Car Interaction & Interface 2010 - The Book of Proceedings
Bouchner, P. ed. - Sýkora, O. ed., - Novotný, S. ed.
Driver Car Interaction & Interface 2010. Praha, 03.12.2010. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2010, ISBN 978-80-87136-10-2. Dostupné z: http://dcii.eu
81.Identification of driver's drowsiness using driving information and EEG
Bouchner, P. - Novotný, S., - Jiřina, M.
Neural Network World. 2010, 20(6), s. 773-791. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
82.Driver Car Interaction & Interface 2010
Bouchner, P. org. - Sýkora, O. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org. - Piekník, R. org. - Novák, M. org., - Hrubeš, P. org.
[Pořádání konference]. 2010, Dostupné z: http://dcii.eu
Pořádání konference
83.OBJEKTIVNÍ METODY POSUZOVÁNÍ ÚNAVY ŘIDIČE ZA VOLANTEM
Bouchner, P. - Novotný, S., - Sýkora, O.
In: Sborník konference BRNOSAFETY 2010. BRNOSAFETY 2010. Brno, 04.06.2010. Brno: BVV. 2010, s. 10-17. ISBN 978-80-7293-270-2. Dostupné z: http://www.dsrg.eu
Stať ve sborníku z lokální konference česky
84.Monitoring projevů agresivního chování při řízení motorových vozidel na území ČR
Bouchner, P. - Ambrožová, Z. - Novák, M. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R., - Pěkný, J.
In: Bezpečná dopravní infrastruktura. Bezpečná dopravní infrastruktura; pořadatel CityPlan s.r.o.. Praha, 02.11.2010 - 03.11.2010. Praha: CityPlan s.r.o.. 2010, s. 1-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
85.Monitoring projevů agresivního chování při řízení motorových vozidel na území ČR
Bouchner, P. - Ambrožová, Z. - Novák, M. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R., - Pěkný, J.
In: Bezpečná dopravní infrastruktura. Bezpečná dopravní infrastruktura; pořadatel CityPlan s.r.o.. Praha, 02.11.2010 - 03.11.2010. Praha: CityPlan s.r.o.. 2010, s. 1-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
86.Mathematical model of car dynamics for driving simulator
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: NOVOTNÝ, S., SÝKORA, O., a BOUCHNER, P., eds. Driver - Car Interaction & Interface 2010 - The Book of Proceedings. Driver Car Interaction & Interface 2010. Praha, 03.12.2010. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2010, ISBN 978-80-87136-10-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
87.Human decision aspects in interactions with artificial systems
Bouchner, P. - Faber, J. - Novák, M. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: SVÍTEK, M., et al., eds. Proceedings of the 2009 Euro American Conference on Telematics and Information Systems: New Opportunities to increase Digital Citizenship. 4th Euro American Conference on Telematics and Information Systems. Praha, 03.06.2009 - 05.06.2009. New York: ACM. 2009, ISBN 978-1-60558-398-3. Dostupné z: http://www.lss.fd.cvut.cz
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
88.Driver Car Interaction & Interface 2009
Bouchner, P. org. - Sýkora, O. org. - Novák, M. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org., - Piekník, R. org.
[Pořádání konference]. 2009, Dostupné z: http://dcii.eu/2009
Pořádání konference
89.Driver's Attention Level Improvement with Use of Biofeedback Stimulation Incorporated into Driving Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Faber, J., - Tichý, T.
Neural Network World. 2009, 19(1), s. 109-118. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
90.Předpokládané trendy rozvoje elektrických a jiných alternativních pohonů v osobních automobilech
Votruba, Z. - Bouchner, P. - Brodský, M. - First, J. - Kovanda, J. - Novák, M., - Novotný, S.
2009, LSS 2009.
Výzkumná zpráva v češtině
91.Analysis of Influence of Driver's Age on Safety of Driving - Study on Driving Simulator
Novotný, S.
In: BOUCHNER, P. a NOVÁK, M., eds. Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Driver-Car Interaction & Interface 2009. Praha, 02.11.2009 - 03.11.2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2009, s. 77-81. ISBN 978-80-87136-05-8. Dostupné z: http://www.dcii.eu
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
92.Identification of Driver's Drowsiness Using Driving Information and EEG
Novotný, S. - Bouchner, P., - Jiřina, M.
In: BOUCHNER, P. a NOVÁK, M., eds. Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Driver-Car Interaction & Interface 2009. Praha, 02.11.2009 - 03.11.2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2009, s. 11-19. ISBN 978-80-87136-05-8. Dostupné z: http://www.dcii.eu
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
93.Porovnání klasické metodiky měření HMI s metodou využívající systém sledování pohledu (Eye Tracking)
Sýkora, O. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Pěkný, J.
Mladá Boleslav: Škoda Auto, a.s.. 2009, LSS č. 456/09.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
94.Agresivní projevy řidičů motorových vozidel
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Poláček, I.
MD-BESIP. 2009, LSS 377/09.
Výzkumná zpráva v češtině
95.Level crossings - results from driving simulator experiments
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Sýkora, O.
In: NOVÁK, M. a BOUCHNER, P., eds. Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Driver-Car Interaction & Interface 2009. Praha, 02.11.2009 - 03.11.2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2009, s. 88-92. ISBN 978-80-87136-05-8. Dostupné z: http://www.dcii.eu
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
96.Objektivní posuzování vhodnosti různých typů signálů železničního přejezdu v intravilánu a extravilánu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Kopecký, F. - Leso, M., - Matlafus, A.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2009, Dostupné z: http://www.dsrg.eu
Uplatněná certifikovaná metodika
97.DRIVER'S DROWSINESS ASSESSMENTS
Bouchner, P. - Novotný, S. - Pěkný, J., - Piekník, R.
In: FISHER, N.F., et al., eds. EURISBIS' 09, Book of Abstracts. European Regional Meeting of the International Society for Business and Industrial Statistics. Cagliari (Santa Margerita di Paula), 30.05.2009 - 03.06.2009. Bacoli: TILAPIA. 2009, s. 78-79. ISBN 978-88-89744-13-0. Dostupné z: http://www.dsrg.ue
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
98.Objektivní posuzování vhodnosti různých typů signálů železničního přejezdu v intravilánu a extravilánu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Leso, M. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2009, Dostupné z: http://www.telematika.tf.czu.cz
Uplatněná certifikovaná metodika
99.Third Generation of "Dynamic in-Cockpit Lighting System" for Driving Simulators
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: CD Proceedings of the 2009 International Simulation Multiconference (ISMc'09). 2009 International Simulation Multi-conference. Istanbul, 13.07.2009 - 16.07.2009. San Diego: The Society for Modelling and Simulation International. 2009, s. 193-199. ISBN 1-56555-328-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
100.Investigation of visual stimuli recognition as causes of driving accidents
Novák, M. - Votruba, Z. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: Proceedings of the International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems. International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems. Rome, 22.06.2009 - 23.06.2009. Roma: ARACNE editrice S.r.I.. 2009, s. 197-203. ISBN 978-88-548-3025-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
101.Dynamic In-cockpit Lighting System for Driving Simulators
Bouchner, P. - Votruba, Z., - Novotný, S.
In: Huntsville Simulation Conference 2008. The Huntsville Simulation Conference 2008. Huntsville, 21.10.2008 - 23.10.2008. San Diego: The Society for Modelling and Simulation International. 2008
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
102.Studie využití technologie dotykových displejů v ovládacích prvcích automobilů
Bouchner, P. - Barnet, J. - Brodský, M. - Novotný, S. - Květ, J., - Poupa, P.
2008, LSS 328/08.
Výzkumná zpráva v češtině
103.Simulátor tunelového dispečinku pro operátory (-STUDIO-)
Bouchner, P. - Novotný, S. - Hrubeš, P. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Brodský, M., - Roubal, T.
2008, LSS č. 363/08.
Výzkumná zpráva v češtině
104.Third generation of "Dynamic in-Cockpit Lighting System" for driving simulators
Bouchner, P. - Novotný, S., - Jirkovský, V.
In: Driving Simulation Conference Asia-Pacific 2008. Driving Simulation Conference Asia-Pacific 2008. Soul, 24.09.2008 - 26.09.2008. Soul: KSAE - The Korean Society of Automotive Engineers. 2008
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
105.Validation of DYICOLIS for different driving scenarios and light conditions
Bouchner, P. - Novotný, S. - Pěkný, J., - Brodský, M.
In: Driving Simulation Conference Asia-Pacific 2008. Driving Simulation Conference Asia-Pacific 2008. Soul, 24.09.2008 - 26.09.2008. Soul: KSAE - The Korean Society of Automotive Engineers. 2008
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
106.Advanced methodology for evaluation of driver's actual state with use of technical driving data
Novotný, S. - Bouchner, P.
In: Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTAC'08) - New Aspects of Systems Theory and Scientific Computation. 8th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation. Rhodos, 20.08.2008 - 22.08.2008. Athens: World Scientific and Engineering Society Press. 2008, s. 160-165. ISBN 978-960-6766-96-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
107.Methodology for evaluation of driver's situations based on technical driving data analysis
Novotný, S.
In: NOVÁK, M. a BOUCHNER, P., eds. Driver Car Interaction & Interface 2008. Driver Car Interaction & Interface 2008. Praha, 17.12.2008 - 18.12.2008. Praha: AV ČR, Ústav informatiky. 2008, s. 26-40. ISBN 978-80-87136-04-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
108.Enhancements of DYICOLIS (Dynamic In-Cockpit Lighting System)
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Kozumplík, M., - Jirkovský, V.
In: Proceedings of the Driving Simulation Conference Europe 2008. Driving Simulation Conference 2008 Europe. Monaco, 31.01.2008 - 01.02.2008. Monaco: Imagina. 2008, s. 16-26.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
109.Senioři za volantem
Novák, M. - Bouchner, P. - Faber, J. - Votruba, Z. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Tichý, T., - Kozumplík, M.
Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2008, ISBN 978-80-87136-02-7.
Vědecká kniha česky
110.Využití systému sledování pohledu (eyetracking) pro měření HMI v automobilu
Bouchner, P. - Pěkný, J. - Derbek, P. - Novotný, S. - Piekník, R., - Sýkora, O.
2008, LSS č. 370/08.
Výzkumná zpráva v češtině
111.Driver Car Interaction & Interface 2008
Bouchner, P. org. - Novák, M. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org. - Piekník, R. org., - Sýkora, O. org.
[Pořádání konference]. 2008, Dostupné z: http://www.dcii.eu/2008
Pořádání konference
112.Classification of driver's vigilance level based on the experiments on car simulators
Novotný, S. - Piekník, R., - Bouchner, P.
In: NOVÁK, M., ed. Neuroinformatic Databases and Mining of Knowledge of them (Third book on Micro-sleeps). Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky. 2007, s. 20-32. ISBN 978-80-87136-01-0.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
113.Effects of in-Tunnel Driving in Simulated Environments
Bouchner, P. - Piekník, R., - Novotný, S.
In: NOVÁK, M., ed. Neuroinformatic Databases and Mining of Knowledge of them (Third book on Micro-sleeps). Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky. 2007, s. 11-19. ISBN 978-80-87136-01-0.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
114.Effects of in-Tunnel Driving in Simulated Environments
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: NOVÁK, M. a GOULIAS, K., eds. Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Transport science & Technology Congress TRANSTEC. Praha, 13.09.2007 - 15.09.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 262-269. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
115.Analysis of Real Car Driving Data for Simulator Development
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Radoň, T., - Kozumplík, M.
In: GOULIAS, K. a NOVÁK, M., eds. Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Transport science & Technology Congress TRANSTEC. Praha, 13.09.2007 - 15.09.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 254-261. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
116.Problémy vlivu věku řidiče na vlastnosti jeho vizuálního pole
Novák, M. - Hrubeš, P. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Pěkný, J., - Kozumplík, M.
Praha: ČVUT FD, LSS. 2007, 319/07.
Výzkumná zpráva v češtině
117.Classification of driver's vigilance level based on the experiments on car simulators
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: NOVÁK, M. a GOULIAS, K., eds. Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Transport science & Technology Congress TRANSTEC. Praha, 13.09.2007 - 15.09.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 322-332. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
118.Objective Methods for Assessments of Influence of IVIS (IN-VEHICLE INFORMATION SYSTEMS) on Safe Driving
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: BOYLE, L., HOLETON, K., a RIZZO, M., eds. Proceedings of the 4th International Driving Symposium on Human Factors. 4th International Driving Symposium on Human Factors in Driver Assessment, Training and Vehicle Design (Driving Assessment 2007). Washington, 09.07.2007 - 12.07.2007. Ames, Iowa: Iowa State University. 2007, s. 153-159. ISBN 978-0-87414-158-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
119.Analysis of experiments focused on classification of driver's vigilance level from simulated driving
Novotný, S. - Piekník, R., - Bouchner, P.
In: DOR, B., ed. СОН - ОКНО В МИР БОДРСТВОВАНИЯ. 4-я российская школа конференция. Moskva, 08.06.2007 - 09.06.2007. Moscow: Russian Academy of Sciences. 2007, s. 64-79.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
120.In-cockpit dynamic lighting system for driving simulators and its impact on quality of driving immersion
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: TARR, R., KEMENY, A., a BOYLE, L., eds. Proceedings of the Driving Simulation Conference 2007. Driving Simulation Conference North America 2007. Iowa City, 12.09.2007 - 14.09.2007. Ames, Iowa: Iowa State University. 2007, s. 29-37.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
121.Influence of assistants systems on attentions of driver during driving on vehicle simulator
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
In: NOVÁK, M. a GOULIAS, K., eds. Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Transport science & Technology Congress TRANSTEC. Praha, 13.09.2007 - 15.09.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 333-344. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
122.Hybrid mirrors for driving simulators - design, construction and experiments
Novotný, S. - Bouchner, P. - Pěkný, J. - Piekník, R., - Kozumplík, M.
In: MASTORAKIS, N., KATEHAKIS, M.N., a ANDINA, D., eds. COMPUTATIONAL INTELLIGENCE, MAN-MACHINE SYSTEMS and CYBERNETICS. 6th WSEAS International Conference on COMPUTATIONAL INTELLIGENCE, MAN-MACHINE SYSTEMS and CYBERNETICS. Puberto De La Cruz, Tenerife, 14.12.2007 - 16.12.2007. Athens: WSEAS Press. 2007, s. 310-315. ISSN 1790-5117. ISBN 978-960-6766-21-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
123.Objective methods of assessment of influence of alcohol on driving safety - study performed driving simulators
Piekník, R. - Novotný, S., - Bouchner, P.
In: XU, D., LI, X., a HAN, Z., eds. New Advances in Simulation, Modeling and Optimization. 7th WSEAS International Conference on Simulation, Modeling and Optimization. Beijing, 15.09.2007 - 17.09.2007. Athens: WSEAS Press. 2007, s. 509-513. ISSN 1790-5117. ISBN 978-960-6766-05-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
124.Fatigue of Car Drivers - Detection and Classification based on the Experiments on Car Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Hajný, M. - Pěkný, J., - Borzová, C.
In: Proceedings of the WSEAS International Conferences: 6th International Conference on Power Systems, on Simulation, modelling and Optimalization, on Signal, Speech and Image Processing, on Multimedia, Internet and Video Technologies, on Distance learning. WSEAS International Conferences: 6th International Conference on Power Systems, on Simulation, modelling and Optimalization, on Signal, Speech and Image Processing, on Multimedia, Internet and Video Technologies, on Distance learning and Web engineering. Lisabon, 22.09.2006 - 24.09.2006. Athens: WSEAS Press. 2006, s. 287-293. ISSN 1790-5117. ISBN 960-8457-53-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
125.Analýza vlivu ovládání asistenčních systémů na pozornost řidiče
Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Bouchner, P. - Novák, M., - Valtrová, K.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 264/06.
Výzkumná zpráva v češtině
126.Analýza vlivu ovládání navigačních systémů na pozornost řidiče
Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Novák, M. - Valtrová, K., - Bouchner, P.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 263/06.
Výzkumná zpráva v češtině
127.Výsledky prací na projektu OPTUN v r. 2006
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Sýkora, O., - Vysoký, P.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 286/06.
Výzkumná zpráva v češtině
128.Zpětná projekce simulačních scén
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 283/06.
Výzkumná zpráva v češtině
129.Analýza vlivu ovládání tempomatu na pozornost řidiče
Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Bouchner, P., - Novák, M.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 277/06.
Výzkumná zpráva v češtině
130.Analysis of Technical and Biological Outputs from Simulated Driving, Focused on Driver's Fatigue Detection
Bouchner, P. - Hajný, M. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Valtrová, K.
In: Proceedings of Driving Simulation Konference Asia/Pacific. Driving Simulation Konference Asia/Pacific. Tsukuba, 31.05.2006 - 03.06.2006. Tsukuba: National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST). 2006, s. 176-188.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
131.Verifikace a validace funkcí vozových simulátorů
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
Praha: FD ČVUT. 2006, LSS 285/06.
Výzkumná zpráva v češtině
132.FATIGUE OF CAR DRIVERS - DETECTION AND CLASSIFICATION BASED ON THE EXPERIMENTS ON CAR SIMULATORS
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Hajný, M., - Borzová, C.
In: Proceedings of the WSEAS International Conferences: 6th International Conference on Power Systems, on Simulation, modelling and Optimalization, on Signal, Speech and Image Processing, on Multimedia, Internet and Video Technologies, on Distance learning. WSEAS International Conferences: 6th International Conference on Power Systems, on Simulation, modelling and Optimalization, on Signal, Speech and Image Processing, on Multimedia, Internet and Video Technologies, on Distance learning and Web engineering. Lisabon, 22.09.2006 - 24.09.2006. Athens: WSEAS Press. 2006, s. 727-732. ISSN 1790-5117. ISBN 960-8457-53-X. Dostupné z: http://www.wseas.us/e-library/conferences/2006lisbon/smo/index.htm
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
133.Driving Simulator Laboratory for Driver Assessments Measurements
Piekník, R. - Pěkný, J., - Novotný, S.
In: IV-th International Student Scientific Conferention. IV. International student scientific conferention. Moskava, 11.05.2006 - 14.05.2006. Moskva: MIIT. 2006, s. 112-120. ISBN 5-7876-0104-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
134.Car Simulation and Virtual Environments for Investigation of Driver Behavior
Bouchner, P. - Hajný, M. - Novotný, M. - Piekník, R., - Sojka, J.
Neural Network World. 2005, 15(2), s. 149-163. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
135.Analýza chování řidiče v tunelu a na volné silnici na základě průběhu trajektorie vozidla
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Sýkora, O. - Možná, J. - Poláček, I., - Vysoký, P.
Praha: FD ČVUT. 2005, LSS 253/05.
Výzkumná zpráva v češtině
136.Automatické modelování silniční sítě v třírozměrné virtuální scéně
Novotný, S.
2005. Diplomová práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
137.Laboratory of Adaptive Car Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Hajný, M., - Novák, M.
Praha: FD ČVUT. 2005, LSS 231/05.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
138.System with Driving Simulation Device for HMI Measurements
Bouchner, P. - Novotný, S.
In: WSEAS Transactions on Systems. The 10th WSEAS International Conference on Systems (part of the 10th CSCC Multiconference). Atény, 10.07.2005 - 16.07.2005. Athens: WSEAS Press. 2005, s. 287-293. ISBN 960-8457-29-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
139.Car Simulation and Virtual Environments for Investigation of Driver Behavior
Bouchner, P. - Hajný, M. - Novotný, S. - Piekník, R., - Sojka, J.
In: 7th WSEAS Int. Conf. On Automatic Control, Modeling Simulation. 7th WSEAS Int. Conf. On Automatic Control, Modeling Simulation. Praha, 13.03.2005 - 15.03.2005. Athens: WSEAS. 2005, s. 523-530.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
140.Car simulation and virtual environments for investigation of driver behavior
Bouchner, P. - Novotný, S. - Hajný, M. - Pieknik, R., - Sojka, J.
Neural Network World. 2005, 15(2), s. 149-163. ISSN 1210-0552. Dostupné z: http://www.nnw.cz
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
141.Měření rozštěpení pozornosti řidičů při obsluze okenních tlačítek
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Borzová, C. - Vasil, J., - Faber, J.
Praha: FD ČVUT. 2004, LSS 216/04.
Výzkumná zpráva v češtině
142.Analýza vlivů použití dotykových panelů na spolehlivost interakce řidiče s vozidlem
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Hajný, M. - Vasil, J. - Faber, J., - Borzová, C.
Praha: FD ČVUT. 2004, LSS 219/04.
Výzkumná zpráva v češtině
143.Metodika pro měření rozštěpení pozornosti řidičů při mobilních telefoních hovorech
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Hajný, M. - Vasil, J., - Faber, J.
Praha: FD ČVUT. 2004, LSS 218/04.
Výzkumná zpráva v češtině

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Konference The 8th WSEAS International Conference on Systems Theory & Scientific Computation: Pokročilá metodologie pro vyhodnocení aktuálního stavu řidiče dopravního prostředku ze souboru technických dat
Novotný, S.
2008 - 2008
CTU0813616
2.Rozšíření vizuálního pole vozidlového simulátoru o zpětnou projekci a měření vlivu toho řešení na kvalitu simulace jízdy
Novotný, S.
2007 - 2007
CTU0709316