info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-346 - Horská 3, Praha
B-165 - Jugoslávských partyzánů , Praha
Telefon:
+420-224357981
E-mail:
rozvoj@fd.cvut.cz
stanislav.novotny@cvut.cz
Funkce:
proděkan pro rozvoj a výstavbu / FD
zástupce vedoucího / ústav dopravních prostředků / FD
člen kolégia / FD
člen grémia / FD
Člen:
Laboratoř interaktivních vozidlových simulátorů
Specializované centrum pro aplikovanou simulaci a vizualizaci
Společná laboratoř spolehlivosti systémů FD ČVUT a Ústavu informatiky AV ČR

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

16SHMI - Simulace a HMI
16SHMI-E - Simulation and HMI

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

16SHMI - Simulace a HMI (přednášející, cvičící)
16SVIR - Systémy vozidel a interakce s řidičem (přednášející, cvičící)
16Y1ZG - Základy aplikované počítačové grafiky (přednášející, cvičící)
16Y2PG - Počítačová grafika a virtuální realita (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Jan Bečvařík, MBA
Ing. Milan Dufek
Ing. Adam Orlický
Ing. Jaroslav Pinkas
Ing. Josef Svoboda

Vedoucí studentského projektu:

Elektromobilita
  16X1ED - bakalářský studijní program
  16X1EM - bakalářský studijní program
HMI a interaktivní simulace v oblasti dopravních prostředků
  16X1RS - bakalářský studijní program
  16X2RS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Driver-Car Interaction and Safety
řešitel: Mík, J.
spoluřešitelé: Bouchner, P. - Machan, J. - Mashko, A. - Novotný, S. - Orlický, A. - Skolilová, P. - Svoboda, J. - Toman, P. - Votruba, Z. - Válek, J.
2021 - 2021
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 47/21/F6
2.Vývoj interaktivního simulátoru jednostopého vozidla a interaktivní simulace v oblasti motocyklů umožňující hodnocení bezpečnosti jezdce a prvků HMI na jednostopém vozidle
řešitel: Svoboda, J.
spoluřešitelé: Bouchner, P. - Mashko, A. - Novotný, S. - Orlický, A. - Toman, P.
2021 - 2022
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS21/129/OHK2/2T/16
3.Metodika systematického zavedení a provozování simulátorů kolejových vozidel pro výcvik strojvedoucích v ČR.
řešitel: Leso, M.
spoluřešitelé: Bouchner, P. - Kamenický, D. - Michl, Z. - Novotný, S.
2020 - 2022
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+
4.Univerzální výcvikový simulátor vozidel MHD
řešitel: Bouchner, P.
spoluřešitelé: Leso, M. - Novotný, S.
2019 - 2022
Operační program Praha - pól růstu ČR - CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000841
5.Automatické zpracování výstupů z experimentů pro hodnocení interakce člověk-stroj na interaktivních vozidlových simulátorech
řešitel: Orlický, A.
spoluřešitelé: Bouchner, P. - Hanousek, M. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D.
2018 - 2019
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS18/152/OHK2/2T/16
6.Driver-Car Interaction and Safety
řešitel: Bouchner, P.
spoluřešitelé: First, J. - Machan, J. - Mashko, A. - Mík, J. - Novotný, S. - Novák, M. - Skolilová, P. - Votruba, Z.
2016 - 2016
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 47/16/F6
7.Experimentální výzkum únavy řidičů s využitím vizuální detekce chování
řešitel: Mashko, A.
spoluřešitelé: Barnet, Z. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Orlický, A.
2016 - 2018
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS16/254/OHK2/3T/16
8.Konference PhD studentů a mladých vědců ČVUT FD
řešitel: Mičunková, K.
spoluřešitelé: Hrubeš, P. - Jacura, M. - Kocourek, J. - Micka, M. - Nagy, I. - Nouzovský, L. - Novotný, S. - Radová, Z. - Skurovec, V. - Svítek, M. - Vyčichl, J.
2015 - 2015
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 43/15/F6
9.Driver-Car Interaction and Safety
řešitel: Bouchner, P.
spoluřešitelé: Kumpošt, P. - Mičunek, T. - Novotný, S. - Novák, M. - Radová, Z. - Votruba, Z.
2014 - 2014
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 48/14/F6
10.Druhý ročník mezinárodní konference Driver-Car Interaction&Interface (DCI&I) 2009
řešitel: Bouchner, P.
spoluřešitelé: Bouchnerová, S. - Novotný, S. - Novák, M. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Sýkora, O. - Votruba, Z.
2009 - 2009
IGS ČVUT - CTU0922816
11.Organizace mezinárodní konference "Driver Car Interaction & Interfaces" (DCI2008)
řešitel: Bouchner, P.
spoluřešitelé: Bouchnerová, S. - Novotný, S. - Novák, M. - Pěkný, J. - Votruba, Z.
2008 - 2008
IGS ČVUT - CTU0815316
12.Konference The 8th WSEAS International Conference on Systems Theory & Scientific Computation: Pokročilá metodologie pro vyhodnocení aktuálního stavu řidiče dopravního prostředku ze souboru technických dat
řešitel: Novotný, S.
spoluřešitel: Novák, M.
2008 - 2008
IGS ČVUT - CTU0813616
13.Rozšíření vizuálního pole vozidlového simulátoru o zpětnou projekci a měření vlivu toho řešení na kvalitu simulace jízdy
řešitel: Novotný, S.
spoluřešitelé: Bouchner, P. - Novák, M. - Piekník, R.
2007 - 2007
IGS ČVUT - CTU0709316
14.Měření vlivu alkoholu na pozornost řidiče při řízení výzkumného vozového simulátoru
řešitel: Piekník, R.
spoluřešitelé: Novotný, S. - Novák, M.
2007 - 2007
IGS ČVUT - CTU0709416