doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-165 - Jugoslávských partyzánů , Praha
A-346 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224357981
E-mail:
novotsta@fd.cvut.cz
Funkce:
zástupce vedoucího / ústav dopravních prostředků / FD
Člen:
Laboratoř interaktivních vozidlových simulátorů
Specializované centrum pro aplikovanou simulaci a vizualizaci
Společná laboratoř spolehlivosti systémů FD ČVUT a Ústavu informatiky AV ČR

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
16Y1ZG - Základy aplikované počítačové grafiky
16Y2PG - Počítačová grafika a virtuální realita
Cvičení:
16SVIR - Systémy vozidel a interakce s řidičem

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Adam Orlický

Vedoucí studentského projektu:

Elektromobilita
  16X1ED - bakalářský studijní program
Technologie pro blízký vesmír
  16X2BS - navazující magisterský studijní program
HMI a interaktivní simulace v oblasti dopravních prostředků
  16X2RD - navazující magisterský studijní program
  16X2RS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Automatic Evaulation System Road Creator
Orlický, A. - Novotný, S., - Bouchner, P.
Software splňující podmínky RIV (2018)
2.Interaktivní elektronický posterový stánek I
Bouchner, P. - Válek, J., - Novotný, S.
Funkční vzorek (2018)
3.Systém pro prefabrikovanou výstavbu, zejména železobetonových dálničních vozovek
Záruba-Pfeffermann, J. - Kostelecká, M. - Novotný, S. - Pernicová, R. - Tej, P., - Čítek, D.
Patentová přihláška (nejde do RIV) (2018)
4.Driver sleepiness detection based on eye movement evaluation - a driving simulator study
Mashko, A. - Bouchner, P., - Novotný, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
5.Metodika měření vizuálního pole řidičů s přirozeným omezením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Radová, Z., - Válek, J.
Uplatněná certifikovaná metodika (2017)
6.Metodika vizuálních polí řidiče za účasti tzv. citlivých účastníků provozu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Radová, Z. - Válek, J., - Barnet, Z.
Uplatněná certifikovaná metodika (2017)
7.Metodika měření vizuálních polí řidiče se zaměřením na reklamu v okolí silničních pozemních komunikací
Bouchner, P. - Novotný, S. - Radová, Z. - Válek, J., - Barnet, Z.
Uplatněná certifikovaná metodika (2017)
8.Simulátorové scénáře
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Válek, J., - Orlický, A.
Software splňující podmínky RIV (2016)
9.Virtual traffic signs – assessment of an alternative ADAS user interface with use of driving simulator
Mashko, A. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Rozhdestvenskiy, D.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
10.Measurement of Driver’s Brain Activity within Truck Driving Simulator Laboratory
Bouchner, P. - Novák, M. - Faber, J. - Mashko, A., - Novotný, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
11.Aggressive and Dangerous Behavior of Car and Motorcycle Drivers in the Czech Republic – Analysis of Floating Cars Records
Bouchner, P. - Novotný, S.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
12.Malý simulátor pro potřeby ověření vizuálních schopností řidičů
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Válek, J., - Orlický, A.
Funkční vzorek (2016)
13.Interaktivní elektronický posterový stánek
Bouchner, P. - Novotný, S.
Funkční vzorek (2016)
14.Poloprovoz malého simulátoru
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Válek, J., - Orlický, A.
Poloprovoz (2016)
15.Interaktivní vozidlové simulátory a jejich využití v oblasti výzkumu chování řidičů
Novotný, S. - Bouchner, P., - Mík, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
16.POKROČILÉ ASISTENČNÍ SYSTÉMY II
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Mashko, A., - Válek, J.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
17.Působení rušivých vizuálních vlivů na bezpečnost jízdy – závěrečná odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016 (3. etapa)
Bouchner, P. - Novotný, S., - Mík, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
18.Vytvoření virtuálního jízdního okruhu pro simulátor Porsche
Bouchner, P. - Novotný, S. - Válek, J., - Orlický, A.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
19.Book of Abstracts. 5th Volume of the International Driver-Car Interaction & Safety Conference
Bouchner, P. ed. - Novotný, S. ed. - First, J. ed. - Mík, J. ed. - Mashko, A. ed., - Skolilová, P. ed.
Sborník (2016)
20.Specialized video-player for analyses of recorded complex data obtained from floating cars
Novotný, S. - Bouchner, P. - Rozhdestvenskiy, D., - Barnet, Z.
Software splňující podmínky RIV (2015)
21.Funkční vzorek monitorovacího systému pro sledování provozu.
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Svoboda, P., - Toman, P.
Funkční vzorek (2015)
22.Human behavior while driving the road vehicle
Bouchner, P. - Novák, M. - Novotný, S. - Mashko, A. - Faber, J. - Kadlecová, J., - Rozhdestvenskiy, D.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2015)
23.Testovací provoz monitorovacího systému pro sledování provozu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Svoboda, P., - Toman, P.
Poloprovoz (2015)
24.Prototyp výcvikového simulátoru pro základní výcvik v autoškolách
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D., - Mík, J.
Prototyp (2015)
25.Problematika HMI a interaktivní simulátory dopravních prostředků (Themen von HMI und Interaktive Verkehrssimulatoren)
Novotný, S. - Bouchner, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
26.Počítačová grafika a virtuální realita (Computergrafik und Virtuelle Realität)
Bouchner, P. - Novotný, S.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
27.Driver's Visual Attention Influenced by Static and Dynamic Roadside Billboards n- Driving Simulator Study
Bouchner, P. - Nádeník, D. - Válek, J. - Novotný, S., - Kadlecová, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
28.Problems of driver faults projections on his/her brain signals
Bouchner, P. - Novotný, S. - Novák, M., - Faber, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
29.Aggressive Behavior and Stress while Driving
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Barnet, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
30.VIRTUAL TRAFFIC SIGNS - IN-VEHICLE INFORMATION SYSTEM
Mashko, A. - Bouchner, P. - Rozhdestvenskiy, D., - Novotný, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
31.Působení rušivých vizuálních vlivů na bezpečnost jízdy - odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 (2. etapa)
Bouchner, P. - Novotný, S., - Mík, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
32.SW logiky vyhodnocovacího centra systému - zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených pouze výstražnými kříži
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M., - Kamenický, D.
Software splňující podmínky RIV (2014)
33.SW logiky výstražného systému - zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D., - Leso, M.
Software splňující podmínky RIV (2014)
34.Interaktivní simulátor Quadbike
Bouchner, P. - Novotný, S. - Válek, J., - Rozhdestvenskiy, D.
Funkční vzorek (2014)
35.Vozidlový simulátor pro měření experimentů v oblasti vizuálních polí
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D., - Mík, J.
Funkční vzorek (2014)
36.Funkční vzorek výstražného systému doplňkové bezpečnosti pro ostatní přejezdy
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
Funkční vzorek (2014)
37.Funkční vzorek komunikace výstražného zařízení s inteligencí vozidla dle evropských norem s přizpůsobením do podmínek typových konfigurací úrovňového křížení železnice a silnice
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
Funkční vzorek (2014)
38.Funkční vzorek výstražného systému doplňkové bezpečnosti pro železniční přejezd zabezpečený výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
Funkční vzorek (2014)
39.Driver-Car Interaction and Safety
Bouchner, P. org. - Radová, Z. org. - Votruba, Z. org. - Novák, M. org. - Kumpošt, P. org. - Novotný, S. org. - Mičunek, T. org. - Matoušek, V. org. - Rothkrantz, L.J.M org. - Drahotský, I. org. - Kohút, P. org. - Konečný, J. org. - Machan, J. org. - Radimský, M. org., - Kuehn, W. org.
Pořádání konference (2014)
40.Enhancement of level crossing safety with use of ITS
Bouchner, P. - Leso, M. - Novotný, S. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Rozhdestvenskiy, D., - Jayakumar, A.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2014)
41.Pilotní ověření řešení a technologií pro zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených pouze výstražnými kříži
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
Poloprovoz (2014)
42.Pilotní ověření řešení a technologií pro zvýšení pasivní bezpečnosti na železničních přejezdech zabezpečených výstražným světelným zařízením
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Leso, M. - Konopáč, T. - Kamenický, D. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
Poloprovoz (2014)
43.Additional in-Car Warning System for Safer Grade Crossings
Bouchner, P. - Leso, M. - Matlafus, A. - Rozhdestvenskiy, D. - Kamenický, D. - Kadlecová, J. - Mík, J., - Novotný, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
44.Driver's Aggressive Behavior - Experiments on the Driving Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Kadlecová, J. - Čechová, A. - Suchánek, J., - Florián, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
45.Sdělení výstražné informace řidiči z hlediska komunikace a umístění
Bouchner, P. - Leso, M. - Novotný, S. - Válek, J. - Kamenický, D., - Konopáč, T.
Uplatněná certifikovaná metodika (2014)
46.Metodika automatizovaného vyhodnocování agresivního chování
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Válek, J. - Kadlecová, J. - Svoboda, P., - Černý, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2014)
47.Konečný návrh strategické výzkumné agendy a implementačního akčního plánu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Kadlecová, J., - Válek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
48.Působení vizuálních vlivů na bezpečnost jízdy - fáze 1
Bouchner, P. - Novotný, S., - Mík, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
49.Aktualizace strategické výzkumné agendy oboru silniční doprava
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Čechová, A. - Mík, J. - Kadlecová, J., - Válek, J.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2014)
50.Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings
Bouchner, P. ed. - Radová, Z. ed. - Novotný, S. ed., - Jayakumar, A. ed.
Sborník (2014)
51.Scénáře pro simulaci agresivního schování
Novotný, S. - Bouchner, P. - Válek, J. - Mík, J. - Rozhdestvenskiy, D., - Čechová, A.
Software splňující podmínky RIV (2013)
52.Pokročilý simulátoru pro výcvik řidičů - podpora pro vyhodnocení řidičova aktuálního výkonu
Novotný, S. - Bouchner, P., - Rozhdestvenskiy, D.
Software splňující podmínky RIV (2013)
53.Fukční vzorek simulátoru
Novotný, S. - Bouchner, P. - Rozhdestvenskiy, D. - Šumelda, A. - Řada, J., - Válek, J.
Funkční vzorek (2013)
54.Professional vehicle drivers training and performance measurements with use of advanced driving simulator laboratory
Bouchner, P. - Novotný, S. - Došek, J. - Janda, M. - Kadlecová, J. - Novák, M. - Rozhdestvenskiy, D., - Thöndel, E.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2013)
55.Testovací provoz výcvikového systému
Novotný, S. - Bouchner, P. - Rozhdestvenskiy, D. - Mík, J. - Válek, J., - Thöndel, E.
Poloprovoz (2013)
56.Agresivní a nebezpečné chování řidičů motorových vozidel v ČR - analýza dat z plovoucích vozidel
Novotný, S. - Bouchner, P., - Novák, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
57.Secondary driving tasks experiments with use of eye-tracking device
Bouchner, P. - Novotný, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
58.Architektura sledovacího systému - metodika určení způsobu umístění prvků sledovacího systému pro vyhodnocení povahy chování řidiče
Bouchner, P. - Novotný, S. - Langr, M., - Svoboda, P.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
59.Metodika výcviku řidičů pro užívání moderních systémů ve vozidle
Bouchner, P. - Novotný, S., - Čechová, A.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
60.Metodika výcviku řidičů pro marginální dopravní situace
Bouchner, P. - Novotný, S., - Čechová, A.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
61.Vypracování návrhů projektů, navazující etapa projektu TPSD
Bureš, P. - Novotný, S., - Bouchner, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
62.Dílčí analýzy pro podporu kategorizace zákazníků
Bouchner, P. - Novotný, S.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
63.Alternativní pohony pro silnič ní dopravu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Kadlecová, J. - Mík, J. - First, J. - Válek, J. - Čechová, A. - Lapáčková, M. - Šumelda, A. - Řada, J. - Šlapák, M., - Orlický, A.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
64.Měření elektrických vozidel - zpráva o plnění projektu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Mík, J., - Čechová, A.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
65.Report on measurements of alternative HMI for car infotainment - VW 2013
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D. - Čechová, A., - Válek, J.
Zahraniční výzkumná zpráva (2013)
66.Funkční vzor simulátoru kamionu
Thöndel, E. - Bouchner, P., - Novotný, S.
Funkční vzorek (2012)
67.Objective Assessment of Drivers Performance Impaired by Drowsiness
Sýkora, O. - Novotný, S., - Bouchner, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
68.Validation of Passenger Car Mathematical Model for Training Driving Simulators
Bouchner, P. - Novotný, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
69.Vytvoření metodiky pro vyhodnocování dat z jízdního simulátoru při měření poklesu pozornosti řidiče vlivem ovládání zařízení v kokpitu vozidla
Novotný, S. - Bouchner, P., - Rozhdestvenskiy, D.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
70.Zpráva o plnění projektu "E2: Stav elektromobility ve vybraných zemích EU"
Bouchner, P. - Opava, J. - Novotný, S. - Kadlecová, J. - Rozhdestvenskiy, D. - Kučera, T. - Mík, J. - Lapáčková, M. - Čechová, A. - Visch, M., - Dirks, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
71.Zpráva o plnění projektu "E3: Testování vozů a měření vybraných parametrů"
Bouchner, P. - Novotný, S. - Mík, J. - Leso, M. - Sadil, J. - Lapáčková, M., - Lukš, R.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
72.Report on measurements of special HMI - VW 2012
Bouchner, P. - Novotný, S. - Rozhdestvenskiy, D., - Čechová, A.
Zahraniční výzkumná zpráva (2012)
73.Spolehlivost interakce řidiče s vozidlem
Novák, M. - Bouchner, P., - Novotný, S.
Článek (2012)
74.Elderly drivers vs. IVIS and ADAS - Results from a set of driving simulator studies
Novotný, S. - Bouchner, P.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2011)
75.In-car Warning Systems
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R., - Pěkný, J.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2011)
76.Assessments of Grade Crossing Warning and Signalization Devices - Driving Simulator Study
Sýkora, O. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
77.Development of Advanced Driving Simulator: Steering Wheel and Brake Pedal Feedback
Bouchner, P. - Novotný, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
78.Car Dynamics Model - Design for Interactive Driving Simulation Use
Bouchner, P. - Novotný, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
79.Identification of driver's drowsiness using driving information and EEG
Bouchner, P. - Novotný, S., - Jiřina, M.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
80.Driver Car Interaction & Interface 2010
Bouchner, P. org. - Sýkora, O. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org. - Piekník, R. org. - Novák, M. org., - Hrubeš, P. org.
Pořádání konference (2010)
81.Road accident reduction
Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Matoušek, V. - Novák, M. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Přenosil, V. - Svoboda, P. - Sýkora, O. - Tichý, T., - Votruba, Z.
Zahraniční jiná kniha (2010)
82.OBJEKTIVNÍ METODY POSUZOVÁNÍ ÚNAVY ŘIDIČE ZA VOLANTEM
Bouchner, P. - Novotný, S., - Sýkora, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
83.Spolehlivost interakce řidiče s vozidlem
Bouchner, P. - Novák, M., - Novotný, S.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
84.Monitoring projevů agresivního chování při řízení motorových vozidel na území ČR
Bouchner, P. - Ambrožová, Z. - Novák, M. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R., - Pěkný, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
85.Monitoring projevů agresivního chování při řízení motorových vozidel na území ČR
Bouchner, P. - Ambrožová, Z. - Novák, M. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R., - Pěkný, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
86.Possibilities of improvements of HMI experiments with use of eyetracker device
Sýkora, O. - Bouchner, P., - Novotný, S.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
87.Mathematical model of car dynamics for driving simulator
Bouchner, P. - Novotný, S.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2010)
88.Driver - Car Interaction & Interface 2010 - The Book of Proceedings
Bouchner, P. ed. - Sýkora, O. ed., - Novotný, S. ed.
Sborník (2010)
89.Applications of EEG biofeedback on driving simulation training
Bouchner, P. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Faber, J.
Nepublikovaná přednáška (2010)
90.Driver's Attention Level Improvement with Use of Biofeedback Stimulation Incorporated into Driving Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Faber, J., - Tichý, T.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2009)
91.Driver Car Interaction & Interface 2009
Bouchner, P. org. - Sýkora, O. org. - Novák, M. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org., - Piekník, R. org.
Pořádání konference (2009)
92.Level crossings - results from driving simulator experiments
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Sýkora, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
93.Analysis of Influence of Driver's Age on Safety of Driving - Study on Driving Simulator
Novotný, S.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
94.Identification of Driver's Drowsiness Using Driving Information and EEG
Novotný, S. - Bouchner, P., - Jiřina, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
95.DRIVER'S DROWSINESS ASSESSMENTS
Bouchner, P. - Novotný, S. - Pěkný, J., - Piekník, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
96.Investigation of visual stimuli recognition as causes of driving accidents
Novák, M. - Votruba, Z. - Novotný, S., - Piekník, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
97.Human decision aspects in interactions with artificial systems
Bouchner, P. - Faber, J. - Novák, M. - Novotný, S., - Piekník, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
98.Third Generation of "Dynamic in-Cockpit Lighting System" for Driving Simulators
Bouchner, P. - Novotný, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
99.Objektivní posuzování vhodnosti různých typů signálů železničního přejezdu v intravilánu a extravilánu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Leso, M. - Matlafus, A., - Kopecký, F.
Uplatněná certifikovaná metodika (2009)
100.Objektivní posuzování vhodnosti různých typů signálů železničního přejezdu v intravilánu a extravilánu
Bouchner, P. - Novotný, S. - Kopecký, F. - Leso, M., - Matlafus, A.
Uplatněná certifikovaná metodika (2009)
101.Porovnání klasické metodiky měření HMI s metodou využívající systém sledování pohledu (Eye Tracking)
Sýkora, O. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Pěkný, J.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2009)
102.Agresivní projevy řidičů motorových vozidel
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Poláček, I.
Výzkumná zpráva v češtině (2009)
103.Předpokládané trendy rozvoje elektrických a jiných alternativních pohonů v osobních automobilech
Votruba, Z. - Bouchner, P. - Brodský, M. - First, J. - Kovanda, J. - Novák, M., - Novotný, S.
Výzkumná zpráva v češtině (2009)
104.Driver Car Interaction & Interface 2008
Bouchner, P. org. - Novák, M. org. - Novotný, S. org. - Pěkný, J. org. - Piekník, R. org., - Sýkora, O. org.
Pořádání konference (2008)
105.Senioři za volantem
Novák, M. - Bouchner, P. - Faber, J. - Votruba, Z. - Novotný, S. - Pěkný, J. - Tichý, T., - Kozumplík, M.
Vědecká kniha česky (2008)
106.Methodology for evaluation of driver's situations based on technical driving data analysis
Novotný, S.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
107.Advanced methodology for evaluation of driver's actual state with use of technical driving data
Novotný, S. - Bouchner, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2008)
108.Dynamic In-cockpit Lighting System for Driving Simulators
Bouchner, P. - Votruba, Z., - Novotný, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
109.Enhancements of DYICOLIS (Dynamic In-Cockpit Lighting System)
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Kozumplík, M., - Jirkovský, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
110.Third generation of "Dynamic in-Cockpit Lighting System" for driving simulators
Bouchner, P. - Novotný, S., - Jirkovský, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
111.Validation of DYICOLIS for different driving scenarios and light conditions
Bouchner, P. - Novotný, S. - Pěkný, J., - Brodský, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
112.Využití systému sledování pohledu (eyetracking) pro měření HMI v automobilu
Bouchner, P. - Pěkný, J. - Derbek, P. - Novotný, S. - Piekník, R., - Sýkora, O.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
113.Simulátor tunelového dispečinku pro operátory (-STUDIO-)
Bouchner, P. - Novotný, S. - Hrubeš, P. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Brodský, M., - Roubal, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
114.Studie využití technologie dotykových displejů v ovládacích prvcích automobilů
Bouchner, P. - Barnet, J. - Brodský, M. - Novotný, S. - Květ, J., - Poupa, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)
115.Effects of in-Tunnel Driving in Simulated Environments
Bouchner, P. - Piekník, R., - Novotný, S.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2007)
116.Classification of driver's vigilance level based on the experiments on car simulators
Novotný, S. - Piekník, R., - Bouchner, P.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně (2007)
117.Classification of driver's vigilance level based on the experiments on car simulators
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
118.Effects of in-Tunnel Driving in Simulated Environments
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
119.Analysis of Real Car Driving Data for Simulator Development
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Radoň, T., - Kozumplík, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
120.Influence of assistants systems on attentions of driver during driving on vehicle simulator
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
121.Hybrid mirrors for driving simulators - design, construction and experiments
Novotný, S. - Bouchner, P. - Pěkný, J. - Piekník, R., - Kozumplík, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2007)
122.Objective methods of assessment of influence of alcohol on driving safety - study performed driving simulators
Piekník, R. - Novotný, S., - Bouchner, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2007)
123.In-cockpit dynamic lighting system for driving simulators and its impact on quality of driving immersion
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
124.Analysis of experiments focused on classification of driver's vigilance level from simulated driving
Novotný, S. - Piekník, R., - Bouchner, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
125.Objective Methods for Assessments of Influence of IVIS (IN-VEHICLE INFORMATION SYSTEMS) on Safe Driving
Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
126.Problémy vlivu věku řidiče na vlastnosti jeho vizuálního pole
Novák, M. - Hrubeš, P. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Pěkný, J., - Kozumplík, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
127.FATIGUE OF CAR DRIVERS - DETECTION AND CLASSIFICATION BASED ON THE EXPERIMENTS ON CAR SIMULATORS
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Hajný, M., - Borzová, C.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2006)
128.Fatigue of Car Drivers - Detection and Classification based on the Experiments on Car Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Hajný, M. - Pěkný, J., - Borzová, C.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2006)
129.Driving Simulator Laboratory for Driver Assessments Measurements
Piekník, R. - Pěkný, J., - Novotný, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
130.Analysis of Technical and Biological Outputs from Simulated Driving, Focused on Driver's Fatigue Detection
Bouchner, P. - Hajný, M. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J., - Valtrová, K.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
131.Výsledky prací na projektu OPTUN v r. 2006
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Sýkora, O., - Vysoký, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
132.Zpětná projekce simulačních scén
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
133.Analýza vlivu ovládání tempomatu na pozornost řidiče
Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Bouchner, P., - Novák, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
134.Analýza vlivu ovládání asistenčních systémů na pozornost řidiče
Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Bouchner, P. - Novák, M., - Valtrová, K.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
135.Analýza vlivu ovládání navigačních systémů na pozornost řidiče
Novotný, S. - Pěkný, J. - Piekník, R. - Novák, M. - Valtrová, K., - Bouchner, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
136.Verifikace a validace funkcí vozových simulátorů
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S., - Piekník, R.
Výzkumná zpráva v češtině (2006)
137.Car simulation and virtual environments for investigation of driver behavior
Bouchner, P. - Novotný, S. - Hajný, M. - Pieknik, R., - Sojka, J.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2005)
138.Car Simulation and Virtual Environments for Investigation of Driver Behavior
Bouchner, P. - Hajný, M. - Novotný, M. - Piekník, R., - Sojka, J.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2005)
139.Car Simulation and Virtual Environments for Investigation of Driver Behavior
Bouchner, P. - Hajný, M. - Novotný, S. - Piekník, R., - Sojka, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
140.System with Driving Simulation Device for HMI Measurements
Bouchner, P. - Novotný, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
141.Analýza chování řidiče v tunelu a na volné silnici na základě průběhu trajektorie vozidla
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Sýkora, O. - Možná, J. - Poláček, I., - Vysoký, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2005)
142.Laboratory of Adaptive Car Simulator
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Hajný, M., - Novák, M.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2005)
143.Automatické modelování silniční sítě v třírozměrné virtuální scéně
Novotný, S.
Diplomová práce (2005)
144.Měření rozštěpení pozornosti řidičů při obsluze okenních tlačítek
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Borzová, C. - Vasil, J., - Faber, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
145.Metodika pro měření rozštěpení pozornosti řidičů při mobilních telefoních hovorech
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Hajný, M. - Vasil, J., - Faber, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
146.Analýza vlivů použití dotykových panelů na spolehlivost interakce řidiče s vozidlem
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - Hajný, M. - Vasil, J. - Faber, J., - Borzová, C.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Konference The 8th WSEAS International Conference on Systems Theory & Scientific Computation: Pokročilá metodologie pro vyhodnocení aktuálního stavu řidiče dopravního prostředku ze souboru technických dat
Novotný, S.
2008 - 2008
CTU0813616
2.Rozšíření vizuálního pole vozidlového simulátoru o zpětnou projekci a měření vlivu toho řešení na kvalitu simulace jízdy
Novotný, S.
2007 - 2007
CTU0709316