info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Habilitační a profesorská řízení

Obory ve kterých probíhá habilitační řízení:

  • D - Dopravní systémy a technika
  • I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Údaje o zahájení a ukončení habilitačního řízení:

Jméno a příjmení Ing. Vít Janoš, Ph.D.
Obor: Dopravní systémy a technika 
Téma habilitační práce: Dopravní plánování v systémech veřejné dopravy 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 24.6.2022 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.10.2022 
Jméno a příjmení Ing. Radek Kolman, Ph.D.
Obor: Dopravní systémy a technika 
Téma habilitační práce: Advanced numerical methods for elastic wave propagation in solids and contact –impact problems 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 4.11.2022 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.12.2022 
Jméno a příjmení Ing. Petr Zlámal, Ph.D.
Obor: Dopravní systémy a technika 
Téma habilitační práce: Advanced Dynamic Testing of Auxetic Metamaterials 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 4.11.2022 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.12.2022 
Jméno a příjmení Ing. Andrej Lališ, Ph.D.
Obor: Dopravní systémy a technika 
Téma habilitační práce: Development of the New Generation of Safety Management System in the Aviation 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: