info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Habilitační a profesorská řízení

Obory ve kterých probíhá habilitační řízení:

  • D - Dopravní systémy a technika
  • I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Údaje o zahájení a ukončení habilitačního řízení:

Jméno a příjmení Ing. Michal Matowicki, Ph.D.
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Téma habilitační práce: Travel behavior modelling - discrete choice models, and parameters influencing choice of mode of transportation among commuters 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD:  
Údaje o ukončení řízení:  
Jméno a příjmení Ing. Vít Janoš, Ph.D.
Obor: Dopravní systémy a technika 
Téma habilitační práce: Dopravní plánování v systémech veřejné dopravy 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 24.6.2022 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.10.2022 
Jméno a příjmení Ing. Radek Kolman, Ph.D.
Obor: Dopravní systémy a technika 
Téma habilitační práce: Advanced numerical methods for elastic wave propagation in solids and contact –impact problems 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 4.11.2022 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.12.2022 
Jméno a příjmení Ing. Petr Zlámal, Ph.D.
Obor: Dopravní systémy a technika 
Téma habilitační práce: Advanced Dynamic Testing of Auxetic Metamaterials 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 4.11.2022 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.12.2022 
Jméno a příjmení Ing. Andrej Lališ, Ph.D.
Obor: Dopravní systémy a technika 
Téma habilitační práce: Development of the New Generation of Safety Management System in the Aviation 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 19. 2. 2021 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.5.2021 
Jméno a příjmení Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D.
Obor: Dopravní systémy a technika 
Téma habilitační práce: Metódy hodnotenia psychofyziologickej kondície pilotov v kontexte tréningu založenom na dokazoch 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 19.10.2018 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.12.2018 
Jméno a příjmení Ing. Jan Tichý, Ph.D.
Obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Téma habilitační práce: Ekonomika dopravního systému státu 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: Veřejné zasedání VR neproběhlo. 
Údaje o ukončení řízení: Zastaveno k 1. 11. 2019 z důvodu skončení platnosti akreditace oboru habilitačního řízení. 
Jméno a příjmení Ing. Michal Dorda, Ph.D.
Obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Téma habilitační práce: Modelování procesu rozřaďování na svážném pahrbku na bázi systémů hromadné obsluhy podléhajících poruchám 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 28.4.2017 
Údaje o ukončení řízení: jmenování s účinností od 1.6.2017 
Jméno a příjmení Ing. Tomáš Horák, Ph.D.
Obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Téma habilitační práce: Logistics for Smart Cities and Smart Regions 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 13.10.2017 
Údaje o ukončení řízení: jmenování s účinností od 1.12.2017 
Jméno a příjmení Ing. Jiří Kolář, Ph.D.
Obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Téma habilitační práce: Progresivní přístupy v řízení kapacity železniční dopravní cesty 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 19.10.2018 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.12.2018 
Jméno a příjmení Ing. Jakub Kraus, Ph.D.
Obor: Dopravní systémy a technika 
Téma habilitační práce: Zvyšování bezpečnosti a kvality letectví pomocí zavádění přiblížení založených na družicové navigaci 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 15.12.2017 
Údaje o ukončení řízení: jmenování s účinností od 1.2.2018 
Jméno a příjmení Ing. Daniel Kytýř, Ph.D.
Obor: Dopravní systémy a technika 
Téma habilitační práce: Biomechanical Characterization of Gellan Gum Based Bone Scaffolds 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 25.5.2018 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.7.2018 
Jméno a příjmení Ing. Peter Vittek, Ph.D.
Obor: Dopravní systémy a technika 
Téma habilitační práce: Východiska pro měření bezpečnosti v letectví 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 15.12.2017 
Údaje o ukončení řízení: jmenování s účinností od 1.2.2018 
Jméno a příjmení Ing. Jakub Hospodka, Ph.D.
Obor: Dopravní systémy a technika 
Téma habilitační práce: Vliv letecké dopravy na atmosféru 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 1.7.2016 
Údaje o ukončení řízení: jmenování s účinností od 1. 8. 2016 
Jméno a příjmení Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.
Obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Téma habilitační práce: Modelování externalit v silniční dopravě 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 18.3.2016 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.5.2016 
Jméno a příjmení Ing. Evgenia Suzdaleva, CSc.
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Téma habilitační práce: Recursive Estimation Algorithms for Stochastic Models with Mixed Data 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 18.3.2016 
Údaje o ukončení řízení: jmenována s účinností od 1.5.2016 
Jméno a příjmení Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Téma habilitační práce: Modely dopravního zabezpečení preventivní plošné evakuace obyvatelstva ze zón havarijního plánování  
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 4.12.2015 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.2.2016 
Jméno a příjmení Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D.
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Téma habilitační práce: Návrh a úprava kooperativních systémů na základě vlivu systémových parametrů na jejich fungování 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 16.1.2015 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.2.2015 
Jméno a příjmení Ing. Stanislav Novotný, Ph.D.
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Téma habilitační práce: Rozvoj nástrojů pro objektivní posouzení schopností bezpečného řízení zejména řidičů vyššího věku a řidičů se zdravotními omezeními 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 16.1.2015 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.2.2015 
Jméno a příjmení Ing. Veronika Vlčková, CSc.
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Téma habilitační práce: Metodologické nástroje systémové aplikace technologie GIS v dopravě 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 4.12.2015 
Údaje o ukončení řízení: jmenována s účinností od 1.2.2016 
Jméno a příjmení Ing. Leoš Boháč, Ph.D.
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Téma habilitační práce: Optické vláknové systémy pro komunikační aplikace v letectví  
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 25.10.2013 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.12.2013 
Jméno a příjmení Ing. Vít Fábera, Ph.D.
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Téma habilitační práce: Aplikace evolučních technik v systémech s konečnými automaty a gramatikami 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 13.12.2013 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.2.2014 
Jméno a příjmení Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D.
Obor: Dopravní systémy a technika 
Téma habilitační práce: Vliv vedení trasy směrově rozdělené komunikace na umístění clon proti oslnění 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 28.3.2014 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.5.2014  
Jméno a příjmení Ing. Denisa Mocková, Ph.D.
Obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Téma habilitační práce: Posouzení kvality návrhu řešení lokačních úloh genetickými algoritmy 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 16.05.2014 
Údaje o ukončení řízení: jmenována s účinností od 1.7.2014 
Jméno a příjmení Ing. Helena Nováková, Ph.D.
Obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Téma habilitační práce: Model návrhu logistického centra a dopravních módů z logistických terminálů ČR do námořních přístavů 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 15.11.2013 
Údaje o ukončení řízení: zastaveno 15.11.2013 dle §72 odst. 10 zákona o vysokých školách  
Jméno a příjmení Ing. Zuzana Radová, Ph.D.
Obor: Dopravní systémy a technika 
Téma habilitační práce: Metodologie testů pasivní bezpečnosti zranitelných účastníků nehod se zaměřením na dětskou populaci 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 28.3.2014 
Údaje o ukončení řízení: jmenována s účinností od 1.5.2014  
Jméno a příjmení Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.
Obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Téma habilitační práce: Význam Kuznětsovy křivky pro zkoumání dopravního systému 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 25.10.2013 
Údaje o ukončení řízení: zastaveno 20.1.2014 na vlastní žádost uchazeče 
Jméno a příjmení Ing. Drahomír Schmidt, Ph.D.
Obor: Dopravní systémy a technika 
Téma habilitační práce: Adheze vozovek jako vstupní parametr pro modelování nehodového děje 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 16.5.2014 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.7.2014 
Jméno a příjmení Ing. Vít Janoš, Ph.D.
Obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Téma habilitační práce: Dopravní plánování v systémech veřejné dopravy 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD:  
Údaje o ukončení řízení: zastaveno 31. 3. 2016 na vlastní žádost uchazeče 
Jméno a příjmení Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Téma habilitační práce: Multi-Camera Systems for 3D Localization 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 4.7.2014 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.10.2014 
Jméno a příjmení RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.
Obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Téma habilitační práce: Modelování technologických prognóz ve vybraných segmentech telekomunikací 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 4.7.2014 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.10.2014 
Jméno a příjmení Ing. Lukáš Týfa, Ph.D.
Obor: Dopravní systémy a technika 
Téma habilitační práce: Optimalizace obsluhy území veřejnou hromadnou dopravou 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 15.03.2013  
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.5.2013 
Jméno a příjmení Ing. Petr Bouchner, Ph.D.
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Téma habilitační práce: Simulation Technologies for Research in Reliability of Operator-System Interaction 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 3.6.2011 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.10.2011 
Jméno a příjmení Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Téma habilitační práce: Analýza statistických dat silniční nehodovosti 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 3.6.2011 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.10.2011 
Jméno a příjmení Ing. Josef Kocourek, Ph.D.
Obor: Dopravní systémy a technika 
Téma habilitační práce: Posuzování závažnosti dopravních konfliktů a rizik při provádění bezpečnostních inspekcí pozemních komunikací 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 21.10.2011 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinnosti od 1.12.2011 
Jméno a příjmení Ing. Martin Leso, Ph.D.
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Téma habilitační práce: Železniční zabezpečovací systémy 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 17.2.2012 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.3.2012 
Jméno a příjmení Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Téma habilitační práce: Theoretical Foundation of An Integrated Model Predictive Highway Management System 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 12.11. 2010 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.12.2010 
Jméno a příjmení RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.
Obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Téma habilitační práce: Marketing a nová ekonomika 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 12.11.2010 
Údaje o ukončení řízení: zastaveno 12.11.2010 dle §72 odst. 10 zákona o vysokých školách 
Jméno a příjmení Dr. Ing. Roman Šterba
Obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Téma habilitační práce: Nástroje pro kvantifikaci ukazatelů charakterizujících dopravní proces 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 17.2.2012 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.3.2012 
Jméno a příjmení RNDr. Štěpán Klapka, Ph.D.
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Téma habilitační práce: Detekční kódy v zabezpečovací technice 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 20.11.2009 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.1.2010 
Jméno a příjmení Ing. Jaroslav Opava, CSc.
Obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Téma habilitační práce: Energetické aspekty kolejové dopravy 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 29.1.2010 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.3.2010 
Jméno a příjmení Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Téma habilitační práce: Semantically-enabled Automation of Services Provisioning 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 14.5.2010 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.7.2010  
Jméno a příjmení Ing. Bohumil Culek, Ph.D.
Obor: Dopravní systémy a technika 
Téma habilitační práce: Vliv teploty a vlastní tíhy na únavovou živostnost ocelového mostu s prvkovou mostovkou 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 31.10.2007 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.2.2009 
Jméno a příjmení Ing. Jiří Čarský, Ph.D.
Obor: Dopravní systémy a technika 
Téma habilitační práce: Aspekty nákladní dopravy na vybraných pozemních komunikacích v souvislosti se zavedením výkonového zpoplatnění 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 25. 4. 2008 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.6.2008 
Jméno a příjmení Ing. Jaroslav Machan, CSc.
Obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Téma habilitační práce: Aplikace metod kvality ve fázi vývoje výrobku - příklady užití v automobilovém průmyslu. 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 25. 4. 2008 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.6.2008 
Jméno a příjmení Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Téma habilitační práce: Metody pro přesnou detekci a analýzu úrovně pozornosti řidičů 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 31.10.2007 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.2.2009 
Jméno a příjmení Ing. Petr David, Ph.D.
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Téma habilitační práce: Zásobovací logistika v dopravním podniku 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 8.6.2007 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.7.2007 
Jméno a příjmení Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.
Obor: Dopravní systémy a technika 
Téma habilitační práce: Explicit Finite Element Models Used for Head Injury Criteria Assessment of Real World Accidents 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 27.4.2007 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.7.2007 
Jméno a příjmení Dr. Ing. Roman Štěrba
Obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Téma habilitační práce: Nástroje pro kvantifikaci ukazatelů charakterizujících dopravní proces 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 19.10.2007 
Údaje o ukončení řízení: zastaveno 19.10.2007 dle §72 odst. 10 zákona o vysokých školách 
Jméno a příjmení Ing. Jaroslav Veselý, CSc.
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Téma habilitační práce: Systémový koncept rozvoje inženýrské informatiky v dopravě a dopravní telematice 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 22.9.2006 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.12.2006 
Jméno a příjmení Ing. Tomáš Zelinka, CSc.
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Téma habilitační práce: Komunikační řešení dopravních telematických systémů 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 1.12.2006 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.1.2007 
Jméno a příjmení Ing. Bc. Kristýna Neubergová, Ph.D.
Obor: Dopravní systémy a technika 
Téma habilitační práce: Metody pro posouzení vlivů dopravní cesty na životní prostředí 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 14.10.2005 
Údaje o ukončení řízení: jmenována s účinností od 6.12.2005 
Jméno a příjmení Dr. Ing. Tomáš Brandejský
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Téma habilitační práce: Mentální modely technických systémů a model hybridních systémů 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 24.10.2003 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 21.12.2003 
Jméno a příjmení Ing. Ivan Nagy, CSc.
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Téma habilitační práce: Extimation of Static Mixture 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 12. 12. 2003 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.3.2004 
Jméno a příjmení Ing. Jaromír Sodomka
Obor: Dopravní systémy a technika 
Téma habilitační práce: Materiály, technologie a konstrukce pro experiment Atlas 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 20.06.2003 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 29.09.2003 
Jméno a příjmení Ing. Jitka Jírová, CSc.
Obor: Dopravní systémy a technika 
Téma habilitační práce: Mobilita člověka a implantát kyčelního kloubu 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 01.11.2002 
Údaje o ukončení řízení: jmenována s účinností od 01.01.2003 
Jméno a příjmení RNDr. Jana Novovičová, CSc.
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Téma habilitační práce: Statistical Pattern Recognition: Methods for Feature Selection 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 25.04.2003 
Údaje o ukončení řízení: jmenována s učinností od 01.06. 2003 
Jméno a příjmení Ing. Emil Pelikán, CSc.
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Téma habilitační práce: Predikce koncentrací škodlivin v ovzduší způsobených dopravou 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 01.11.2002 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 01.01.2003 
Jméno a příjmení Dr. Ing. Miroslav Svítek
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Téma habilitační práce: Procesní modely dopravních telematických systémů 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 14.06.2002 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 01.11.2002 
Jméno a příjmení Ing. Jindřich Šachl, CSc.
Obor: Dopravní systémy a technika 
Téma habilitační práce: Adheze pneumatik v analýze dopravních nehod 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 01.11.2002 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 01.01.2003 
Jméno a příjmení Ing. Václav Šebesta, DrSc.
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Téma habilitační práce: Využití neuronových sítí a optimalizace jejich topologie pro zvýšení kvality a spolehlivosti 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 01.11.2002 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 01.01.2003 
Jméno a příjmení Dr. Ing. Roman Štěrba
Obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Téma habilitační práce: Dopravní obsluha území 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 8.10.2004 
Údaje o ukončení řízení: Habilitační řízení bylo zastaveno dne 8. 10. 2004 podle ustanovení § 72 odst. 10 zákona o vysokých školách. 
Jméno a příjmení Ing. Michal Micka, CSc.
Obor: Dopravní systémy a technika 
Téma habilitační práce: Provozní bezpečnost a kritéria pevnosti potrubí produktovodu s imperfekcemi 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 26.10.2001 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 01.12.2001 
Jméno a příjmení RNDr. Oto Hudec, CSc.
Obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Téma habilitační práce: Problémy optimálného rozmiestenia v sieťach 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 31.03.2000 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 01.06.2000 
Jméno a příjmení Dr. Ing. Otto Pastor, CSc.
Obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Téma habilitační práce: Modelování ekonomických rizik v dopravě a telekomunikacích 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 12.05.2000 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 01.11.2000 
Jméno a příjmení Ing. Zdeněk Votruba, CSc.
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Téma habilitační práce: Heterogenita celku a výkon celku 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 31.03.2000 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 01.06.2000 
Jméno a příjmení Doc. Ing. Josef Jíra, CSc.
Obor: Dopravní systémy a technika 
Téma habilitační práce: Provozní spolehlivost vysokotlakých produktovodů s defekty 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 10.12.1999 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 05.01.2000 
Jméno a příjmení Doc. Ing. Karel Kavalec, CSc.
Obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Téma habilitační práce: Intenzifikační působení dopravy v logistických procesech 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 05.03.1999 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 01.05.1999 
Jméno a příjmení Ing. Pavel Přibyl, CSc.
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Téma habilitační práce: Metody klasifikace dopravy a řízení dopravních sítí v městských aglomeracích 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 02.07.1999 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 01.11.1999 

Obory ve kterých probíhá profesorské řízení:

  • D - Dopravní systémy a technika
  • I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Údaje o zahájení a ukončení řízení ke jmenování profesorem:

Jméno a příjmení doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Název veřejné přednášky: Modelování a hodnocení územních městských jednotek, koncepce energetiky a dopravy v rámci Smart Cities 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 22.11.2019 
Údaje o ukončení řízení: Řízení ke jmenování profesorem bylo zastaveno dne 21.1.2020 podle ustanovení § 74 odst.6 zákona o vysokých školách. (Návrh na jmenování nezískal většinu hlasů všech členů VR ČVUT v Praze) 
Jméno a příjmení doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.
Obor: Dopravní systémy a technika 
Název veřejné přednášky: Teoretické přístupy k dopravní obslužnosti 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD:  
Údaje o ukončení řízení: Řízení bylo ukončeno na základě žádosti uchazeče k 2.12.2021. 
Jméno a příjmení doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Název veřejné přednášky: Bayesovská statistika v teorii, aplikacích a výuce 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 13.10.2017 
Údaje o ukončení řízení: Řízení ke jmenování profesorem bylo zastaveno dne 12.12.2017 podle ustanovení § 74 odst.6 zákona o vysokých školách. (Návrh na jmenování nezískal většinu hlasů všech členů VR ČVUT v Praze) 
Jméno a příjmení doc. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Název veřejné přednášky: Theoretical fundaments and solutions to improve road safety and the dynamics of traffic flow 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 9.12.2016 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 19.6.2017 
Jméno a příjmení doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Název veřejné přednášky: Symbolická regrese složitých systémů, jejich bezpečnost a spolehlivost 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 17.5.2013 
Údaje o ukončení řízení: Řízení ke jmenování profesorem bylo zastaveno dne 1. října 2013 podle ustanovení § 74 odst. 6 zákona o vysokých školách. 
Jméno a příjmení doc. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.
Obor: Dopravní systémy a technika 
Název veřejné přednášky: Modern methods in trabecular bone research and their utilization in tissue engineering 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 17.5.2013 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.3.2014 
Jméno a příjmení doc. Ing. Emil Pelikán, CSc.
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Název veřejné přednášky: Predikce procesů v komplexních systémech 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 18.05.2012 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 16.11.2012 
Jméno a příjmení Doc. Ing. Josef Jíra, CSc.
Obor: Dopravní systémy a technika 
Název veřejné přednášky: Modelování lokálních efektů v biomechanice člověka a ve spolehlivosti produktovodů 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 20.10.2000 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 01.04.2001 
Jméno a příjmení Doc. Ing. Karel Kavalec, CSc.
Obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Název veřejné přednášky:  
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 21.05.2004 
Údaje o ukončení řízení: Řízení ke jmenování profesorem bylo zastaveno dne 21. května 2004 podle ustanovení § 72 odst. 10 zákona o vysokých školách. 
Jméno a příjmení Doc. Ing. Jan Kovanda, CSc.
Obor: Dopravní systémy a technika 
Název veřejné přednášky: Dynamika vozidel při provozních a nouzových režimech - dynamické děje při nárazu vozidla 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 12.05.2000 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 01.04.2001 
Jméno a příjmení doc. Dr. Ing. Otto Pastor, CSc.
Obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Název veřejné přednášky: Možnosti a meze kvantifikace rizikové expozice dopravních dopravních projektů 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 20.11.2009, VR ČVUT 26.1.2010 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností 8.12.2010 
Jméno a příjmení Doc. Ing. Pavel Přibyl, CSc.
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Název veřejné přednášky: Zvyšování mobility v městských aglomeracích využitím inteligentních dopravních systémů 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 31.01.2003 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 01.11.2003 
Jméno a příjmení Doc. Ing. Václav Skurovec, CSc.
Obor: Technologie a management v dopravě a telekomunikacích 
Název veřejné přednášky: Akciové společnosti v městské hromadné dopravě a možnosti jejich financování 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 05.03.1999 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 15.10.1999 
Jméno a příjmení doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Název veřejné přednášky: Inteligentní dopravní systémy – metody návrhu a hodnocení účinnosti 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 19.10.2007, VR ČVUT 27.11.2007 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 20.5.2008 
Jméno a příjmení doc. Ing. Boris Šimák, CSc.
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Název veřejné přednášky: Analytický návrh stejnoměrně zvlněných IIR filtrů 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 9.10.2009, VR ČVUT 20.10.2009 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.5.2010 
Jméno a příjmení Doc. Ing. Zdenek Votruba, CSc.
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Název veřejné přednášky: Spolehlivost informačního výkonu 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 3.12.2004 
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 1.11.2005 
Jméno a příjmení doc. Ing. Tomáš Zelinka, CSc.
Obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích 
Název veřejné přednášky: Adaptivní vícekanálová přístupová bezdrátová komunikační architektura pro dopravní systémy 
Termín veřejného zasedání vědecké rady FD: 15.5.2009, VR ČVUT 23.6.2009  
Údaje o ukončení řízení: jmenován s účinností od 18.9.2009 

Informace k metodice a legislativě pro habilitační a profesorské řízení