info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Referát vědy a výzkumu kontakt

E-mailová adresa proděkana

vyzkum@fd.cvut.cz

fotografie osoby Ondřej Jiroušek
prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.
Proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost
fotografie osoby Vladimír Socha
doc. Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D.
Zástupce proděkana pro vědeckou a výzkumnou činnost

A tak to u nás vypadá

Činnost Referátu vědy a výzkumu

Referát VaV zajišťuje studijní agendu doktorského studia a agendu habilitačních a profesorských řízení na FD. Součástí referátu VaV je také projektový tým, který zajišťuje na FD přípravu a administraci některých projektů financovaných z národních zdrojů (TAČR, GAČR) a ze strukturálních fondů EU (ESF/ERDF I, ESF II) a podílí se na řešení celouniverzitních projektů (HR Award, Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků I a II).


Úřední hodiny Referátu vědy a výzkumu - místnost K313
Pondělí nejsou
Úterý 9:00 - 11:00
Středa nejsou
Čtvrtek 13:00 - 15:00
Pátek nejsou

Mimo úřední hodiny je možné přijít na referát vědy a výzkumu osobně po předchozí dohodě telefonicky nebo e-mailem.


Zaměstnanci Referátu vědy a výzkumu

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
projektová manažerka / pracovnice referátu VaV

Adresa referátu
Referát vědy a výzkumu
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Konviktská 20, Praha 1
110 00

Tel: +420 22435-5095

Fax: +420 224229201