info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

doc. Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-234f - Horská 3, Praha
E-mail:
sochavla@fd.cvut.cz
Funkce:
zástupce vedoucího / katedra letecké dopravy / FD
zástupce proděkana pro vědeckou a výzkumnou činnost / FD
člen AS - zaměstnanec / FD
člen hospodářské komise AS / FD
člen pedagogické komise AS / FD
člen vědecké rady / FD
Člen:
Laboratoř lidského faktoru a automatizace v letectví

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21LCLT - Lidský činitel v letectví
21LEUL - Lidské činitele v údržbě letadel
21PAM2 - Programování a modelování 2
21ZYT1 - Základy letu 1
21ZYT1-E - Principles of Flight 1

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21ERGK - Ergonomie v letectví (přednášející, cvičící)
21ERGP - Ergonomie v letectví (přednášející, cvičící)
21LCVL - Lidský činitel v letectví (přednášející, cvičící)
21LIVO - Lidská výkonnost a omezení (přednášející, cvičící)
21PRDP - Programové prostředky pro řešení diplomových prací (přednášející, cvičící)
21Y1MP - Matlab pro řešení projektů (přednášející, cvičící)
21Y2S1 - Seminář k diplomové práci 1 (přednášející, cvičící)
21Y2S2 - Seminář k diplomové práci 2 (přednášející, cvičící)
621LIVO - Lidská výkonnost a omezení (přednášející, cvičící)
621W1MP - Matlab pro řešení projektů (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Tomáš Havel
Ing. Tomáš Malich

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Viktor Valenta

Vedoucí studentského projektu:

Lidský faktor v letectví pro PIL EN
  21X1DE - bakalářský studijní program
Lidský faktor v letectví pro PIL
  21X1DF - bakalářský studijní program
Lidský faktor v letectví
  21X1FE - bakalářský studijní program
  21X1LF - bakalářský studijní program
  21X2LF - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S