Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
E-mail:
vladimir.socha@fbmi.cvut.cz
Člen:
Laboratoř lidského faktoru a automatizace v letectví

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
21ERG - Ergonomie v letectví
Cvičení:
21FPL1 - Fyzikální principy pro letectví 1
21FPL2 - Fyzikální principy pro letectví 2
21MRP - Matlab pro řešení projektů
Kombinovaná forma studia:
21ERGK - Ergonomie v letectví

Vedoucí studentského projektu:

Lidský faktor v letectví
  21X1LF - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Critical elements of possible flight training effectiveness improvement
Socha, L. - Kaľavský, P. - Kušmírek, S., - Socha, V.
In: New Trends in Process Control and Production management. 5th international scientific conference Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business. Košice, 18.05.2017 - 20.05.2017. London: CRC Press. 2018, s. 471-476. ISBN 978-1-138-05885-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
2.Verbal expressions of mental imbalance among air traffic controllers
Fábry, L. - Rozenberg, R. - Socha, L., - Socha, V.
In: New Trends in Process Control and Production management. 5th international scientific conference Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business. Košice, 18.05.2017 - 20.05.2017. London: CRC Press. 2018, s. 125-129. ISBN 978-1-138-05885-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
3.NTLx
Socha, V. - Hanáková, L. - Freigang, M., - Kraus, J.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2018, Dostupné z: http://uldbeta.fd.cvut.cz/stazeni/vedecke_vystupy/NTLx.exe
Software splňující podmínky RIV
4.Generating synthetic aviation safety data to resample or establish new datasets
Lališ, A. - Socha, V. - Křemen, P. - Vittek, P. - Socha, L., - Kraus, J.
Safety Science. 2018, 106(106), s. 154-161. ISSN 0925-7535. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753516302260
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
5.Flight simulators use efficiency in flight training
Socha, V. - Hanáková, L. - Socha, L., - Vlček, Š.
In: New Trends in Process Control and Production management. 5th international scientific conference Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business. Košice, 18.05.2017 - 20.05.2017. London: CRC Press. 2018, s. 463-469. ISBN 978-1-138-05885-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
6.RQAcalc
Socha, V. - Schlenker, J., - Hanáková, L.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2017, Dostupné z: http://uldbeta.fd.cvut.cz/stazeni/vedecke_vystupy/RQAcalc.rar
Software splňující podmínky RIV
7.Pilot fatigue as one of the factors causing air accidents
Zgodavová, Z. - Rózenberg, R. - Szabo, S. - Socha, V., - Němec, V.
In: Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017). Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017). Herlany, 20.09.2017 - 21.09.2017. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta. 2017, s. 882-887. ISBN 978-80-553-2906-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
8.Predicting Safety Performance to Control Risk in Military Systems
Lališ, A. - Socha, V. - Vittek, P., - Stojić, S.
In: Proceedings of the 2017 International Conference on Military Technologies (ICMT). 6th International Conference on Military Technologies. Brno, 31.05.2017 - 02.06.2017. Brno: Ministerstvo obrany, Univerzita obrany. 2017, s. 392-396. ISBN 978-1-5386-1988-9.
Stať ve sborníku
9.Methodology of Pilot Performance Measurements
Kalavský, P. - Rozenberg, R. - Socha, L. - Socha, V. - Gazda, J., - Kimličková, M.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2017, 5(2), s. 25-30. ISSN 1805-7578. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/mad/article/view/4146/3999
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
10.Directional orientation of pheasant chicks at the drinking dish and its potential for research on avian magnetoreception
Čapek, F. - Průcha, J. - Socha, V. - Hart, V., - Burda, H.
Folia Zoologica. 2017, 66(3), s. 175-182. ISSN 0139-7893. Dostupné z: http://www.ivb.cz/folia-zoologica-archive.html?vol=66&no=3
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
11.Application of Methods of Management Education in the Selected Organization
Milistenferová, E. - Socha, L. - Socha, V., - Tobisová, A.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2017, 5(3), s. 18-23. ISSN 1805-7578. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/mad/article/view/4384/4244
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
12.EVALUATION OF COMMUNICATION TYPES IN AVIATION
Hajdu, P. - Socha, L. - Socha, V., - Hanáková, L.
Acta Avionica. 2017, 19(1), ISSN 1335-9479. Dostupné z: http://acta-avionica.tuke.sk/ojs/index.php/aavionica/article/view/1022
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
13.The Functionality of Satellite Navigation System on a Flight with Acrobatic Elements: Ground and Flight Testing
Kaľavský, P. - Socha, V. - Lališ, A. - Socha, L., - Rozenberg, R.
In: Proceedings of the 2017 International Conference on Military Technologies (ICMT). 6th International Conference on Military Technologies. Brno, 31.05.2017 - 02.06.2017. Brno: Ministerstvo obrany, Univerzita obrany. 2017, s. 625-631. ISBN 978-1-5386-1988-9.
Stať ve sborníku
14.Determining Importance of Physiological Parameters and Methods of Their Evaluation for Classification of Pilots Psychophysiological Condition
Hanáková, L. - Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S. - Kozuba, J. - Lališ, A. - Vittek, P. - Kraus, J. - Rozenberg, R. - Kalavský, P. - Novák, M. - Schlenker, J., - Kušmírek, S.
In: Proceedings of the 2017 International Conference on Military Technologies (ICMT). 6th International Conference on Military Technologies. Brno, 31.05.2017 - 02.06.2017. Brno: Ministerstvo obrany, Univerzita obrany. 2017, s. 500-506. ISBN 978-1-5386-1988-9.
Stať ve sborníku
15.Trends of Increasing Safety in Air Transport
Socha, L. - Socha, V. - Vajdová, I. - Jambor, L., - Kimličková, M.
In: Aeronautica XVII. Aeronutica XVII. Lublin, 11.12.2017 - 12.12.2017. Lublin: University College of Enterprise and Administration in Lublin. 2017, s. 163-169. ISBN 978-83-60617-49-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
16.Perspectives of Use of Alternative Energy Sources in Air Transport
Socha, L. - Socha, V. - Čekan, P. - Čekanová, D. - Hanáková, L., - Puškáš, T.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2017, 5(1), s. 12-16. ISSN 1805-7578. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/mad/article/view/4050/3912
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
17.Myoelectric Arm Using Artificial Neural Networks to Reduce Cognitive Load of the User
Kutílek, P. - Mareš, J. - Hybl, J. - Socha, V. - Schlenker, J., - Štefek, A.
Neural Computing and Applications. 2017, 28(2), s. 419-427. ISSN 0941-0643. Dostupné z: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00521-015-2074-x
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
18.Wearable Modular Telemetry System for the Integrated Rescue System Operational Use
Kliment, R. - Smrčka, P. - Hána, K. - Schlenker, J. - Socha, V. - Socha, L., - Kutílek, P.
Journal of Sensors. 2017, 2017(0), ISSN 1687-725X. Dostupné z: https://www.hindawi.com/journals/js/2017/9034253/
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
19.Biofeedback as a neurobiomechanical aspect of postural function
Středová, M. - Sorfova, M. - Socha, V., - Kutílek, P.
Lékař a technika. 2017, 47(1), s. 19-22. ISSN 0301-5491.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
20.Biometric Systems in Air Transport
Socha, L. - Horňák, P. - Socha, V. - Čekanová, A., - Hanák, P.
In: BUCKO, S., et al., eds. Proceedings of International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. Modern Safety Technologies in Transportation. Herľany, 14.11.2017 - 15.11.2017. Košice: Faculty of Aeronautics Technical University Kosice. 2017, s. 159-167. sv. 7. ISBN 978-80-553-2864-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
21.Recurrence plot of heart rate variability signal in patients with vasovagal syncopes
Schlenker, J. - Socha, V. - Riedlbauchová, L. - Nedělka, T. - Schlenker, A. - Potočková, V. - Malá, Š., - Kutílek, P.
Biomedical Signal Processing and Control. 2016, 25s. 1-11. ISSN 1746-8094.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
22.Volume of convex hull: A technique for quantifying human postural stability
Kutílek, P. - Čakrt, O. - Socha, V., - Hána, K.
Journal of Mechanics in Medicine and Biology. 2016, 16(2), s. 1-13. ISSN 0219-5194. Dostupné z: http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0219519416500135
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
23.Mobilní chladící kolenní ortéza
Kutílek, P. - Kušmírek, S., - Socha, V.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, CZ. 29342. 04.04.2016.
Tuzemský užitný vzor
24.Metódy merania výkonnosti v leteckých profesiách
Socha, V. - Szabo, S. supervisor
2016. Doktorská práce (Ph.D.).
Doktorská práce (Ph.D.)
25.Quantification of Trunk Postural Stability Using Convex Polyhedron of the Time-Series Accelerometer Data
Melecký, R. - Socha, V. - Kutílek, P. - Hanáková, L. - Takáč, P. - Schlenker, J., - Svoboda, Z.
Journal of Healthcare Engineering. 2016, 2016(0), ISSN 2040-2295. Dostupné z: http://www.hindawi.com/journals/jhe/2016/1621562/
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
26.Evaluation of Pilots’ Psychophysiological Condition using Recurrence Quantification Analysis of Heart Rate Variability
Socha, V. - Socha, L. - Schlenker, J. - Hána, K. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Mihalcova, B. - Smrčka, P., - Hůlek, D.
In: OSTAŠEVIČIUS, V., ed. Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. 20th International Conference Transport Means 2016. Juodkrante, 05.10.2016 - 07.10.2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2016, s. 428-434. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
27.Meranie tepovej frekvencie ako ukazovateľa psychofyziologickej záťaže vo výcviku pilotov
Vajdová, I. - Szabo, S., - Socha, V.
In: New Trends in Civil Aviation 2016. New Trends in Civil Aviation 2016. Žilina, 22.09.2016. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. 2016, s. 108-111. ISBN 978-80-554-1252-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
28.Training of Pilots Using Flight Simulator and its Impact on Piloting Precision
Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S. - Hána, K. - Gazda, J. - Kimličková, M. - Vajdová, I. - Maďorán, A. - Hanáková, L. - Němec, V. - Puškáš, T. - Schlenker, J., - Rozenberg, R.
In: OSTAŠEVIČIUS, V., ed. Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. 20th International Conference Transport Means 2016. Juodkrante, 05.10.2016 - 07.10.2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2016, s. 374-379. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
29.Critical Elements in Piloting Techniques in Aerobatic Teams
Rozenberg, R. - Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S., - Němec, V.
In: OSTAŠEVIČIUS, V., ed. Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. 20th International Conference Transport Means 2016. Juodkrante, 05.10.2016 - 07.10.2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2016, s. 444-449. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
30.Prediction of Atrial Fibrillation and its Successful Termination Based on Recurrence Quantification Analysis of ECG
Socha, V. - Schlenker, J. - Hána, K. - Smrčka, P. - Hanáková, L. - Průcha, J. - Szabo, S. - Riedlbauchova, L., - Vojtová, V.
In: HERENCSAR, N. a MOLNÁR, K., eds. Proceedings on 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Wien, 27.06.2016 - 29.06.2016. Brno: Brno University of Technology. 2016, s. 365-369. ISSN 1805-5435. ISBN 978-1-5090-1288-6. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7760898/
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
31.Decision making process of hexapods in a model of complex terrains
Socha, V. - Kutílek, P. - Štefek, A. - Socha, L. - Schlenker, J., - Hána, K.
Acta Polytechnica Hungarrica. 2016, 13(4), s. 141-157. ISSN 1785-8860.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
32.Marketing Management in other Context
Mihalčová, B. - Socha, L. - Gontkovičová, B., - Socha, V.
1. vyd. Puławy: Drukarnia Wisla. 2016, ISBN 978-83-946020-0-0.
Zahraniční vědecká kniha
33.Telemetry System Utilization for Stress Monitoring of Pilots During Training
Socha, L. - Hanáková, L. - Socha, V. - Lališ, A. - Rozenberg, R., - Hána, K.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2016, 4(20), s. 33-37. ISSN 1805-7578. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/mad/article/view/3879/3696
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
34.Basic Piloting Technique Error Rate as an Indicator of Flight Simulators Usability for Pilot Training
Socha, V. - Socha, L. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Koblen, I. - Kušmírek, S. - Mrázek, P. - Soušek, R., - Schlenker, J.
International Review of Aerospace Engineering. 2016, 9(5), s. 162-172. ISSN 1973-7459.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
35.The Concept of Multi-Level Marketing
Socha, L. - Socha, V. - Hanáková, L., - Mihalčová, B.
In: JANOŠKOVÁ, M. a OLEXOVÁ, C., eds. Conference Proceedings of the 4th International Scientific Conference „Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business“. 4th International Scientific Conference Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business. Košice, 20.10.2016 - 21.10.2016. Košice: Podnikovohospodráska fakulta so sídlom v Košiciach, EU v Bratislave. 2016, s. 218-226. 1. ISBN 978-80-225-4293-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
36.Postural instability assessment using trunk acceleration frequency analysis
Kušmírek, S. - Hána, K. - Socha, V. - Průcha, J. - Kutílek, P., - Svoboda, Z.
European Journal of Physiotherapy. 2016, 18(4), s. 237-244. ISSN 2167-9169.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
37.Zařízení s pohyblivou plošinou pro měření pohybu hlavy živočichů o velikostech pod 10cm
Kutílek, P. - Hýbl, J. - Škoda, D., - Socha, V.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, CZ. 28386. 29.06.2015.
Tuzemský užitný vzor
38.Volume of confidence ellipsoid: A technique for quantifying trunk sway during stance
Kutílek, P. - Čakrt, O. - Socha, V., - Hána, K.
Biomedical Engineering - Biomedizinische Technik. 2015, 60(2), s. 171-176. ISSN 0013-5585. Dostupné z: http://www.pubfacts.com/detail/25720031/Volume-of-confidence-ellipsoid-a-technique-for-quantifying-trunk-sway-during-stance
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
39.Effect of the change of flight, navigation and motor data visualization on psychophysiological state of pilots
Socha, V. - Schlenker, J. - Kalavksý, P. - Kutílek, P. - Socha, L. - Szabo, S., - Smrčka, P.
In: SAMI 2015 - IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, Proceedings. 13th IEEE International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. Herl'any, 22.01.2015 - 24.01.2015. Budapešť: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.. 2015, s. 339-344. ISBN 978-1-4799-8221-9. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7061900
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
40.3-D trajectory of body sway angles: A technique for quantifying postural stability
Hejda, J. - Čakrt, O. - Socha, V. - Schlenker, J., - Kutílek, P.
Biocybernetics and Biomedical Engineering. 2015, 35(3), s. 185-191. ISSN 0208-5216. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0208521615000169
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
41.Assessment of postural stability in patients with cerebellar disease using gyroscope data
Kutílek, P. - Socha, V. - Čakrt, O., - Svoboda, Z.
Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2015, 19(3), s. 421-428. ISSN 1360-8592. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1360859214001466
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
42.The Estimation of the Joint Angles of Upper Limb During Walking Using Fuzzy Logic System and Relation Maps
Škoda, D. - Kutílek, P. - Socha, V. - Schlenker, J. - Štefek, A., - Kalina, J.
In: Proceedings of IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. Herl’any, 22.01.2015 - 24.01.2015. Budapest: IEEE Hungary Section, University Obuda. 2015, s. 267-272. ISBN 978-1-4799-8220-2. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7061888
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
43.Evaluation of the relative position of the head and shoulders in neurological practice
Kutílek, P. - Hejda, J. - Socha, V. - Vlčková, K., - Černý, R.
In: 19th International Conference on Applied Electronics 2014. 19th International Conference on Applied Electronics 2014. Pilsen, 09.10.2014 - 10.10.2014. Pilsen: University of West Bohemia. 2015, s. 169-172. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0276-2. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7011693
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
44.Conditions for abandonment out of a helicopter using personal rescue parachute
Kaľavský, P. - Socha, V. - Socha, L. - Kutílek, P. - Gazda, J., - Kimlickova, M.
In: KŘIVÁNEK, V., ed. 2015 International Conference on Military Technologies (ICMT). International Conference on Military Technologies. Brno, 19.05.2015 - 21.05.2015. Praha: IEEE Czechoslovakia Section. 2015, s. 467-471. ISBN 978-80-7231-976-3. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7153708
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
45.FlexiGuard: Modular biotelemetry system for military applications
Schlenker, J. - Socha, V. - Smrčka, P. - Hána, K. - Begera, V. - Kutílek, P. - Hon, Z. - Kašpar, J. - Kučera, L. - Mužík, J. - Veselý, T., - Vítězník, M.
In: KŘIVÁNEK, V., ed. 2015 International Conference on Military Technologies (ICMT). International Conference on Military Technologies. Brno, 19.05.2015 - 21.05.2015. Praha: IEEE Czechoslovakia Section. 2015, s. 399-404. ISBN 978-80-7231-976-3. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/abstractKeywords.jsp?arnumber=7153712
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
46.Assessment of Postural Instability in Patients with a Neurological Disorder Using a Tri-axial Accelerometer
Hanáková, L. - Socha, V. - Schlenker, J. - Čakrt, O., - Kutílek, P.
Acta Polytechnica. 2015, 55(4), s. 229-236. ISSN 1210-2709. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/ap/article/view/2578
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
47.An Evaluation Method of Complex Movement and Dynamic Stability of the Arm During Walking Based on Gyroscope Data
Socha, V. - Kutílek, P. - Schlenker, J. - Socha, L. - Szabo, S. - Cerny, R., - Begera, V.
In: 2015 International Conference on Applied Electronics. 2015 International Conference on Applied Electronics 2015. Plzeň, 08.09.2015 - 09.09.2015. Plzeň: Západočeská univerzita. 2015, s. 215-220. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0385-1. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7301091
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
48.Head Movement Analysis Based on Areas of Convex Hull and Confidence Ellipse Obtained Using Two Motion Capture Systems
Kutílek, P. - Socha, V. - Čakrt, O., - Černý, R.
Journal of Medical and Biological Engineering. 2015, 35(3), s. 348-356. ISSN 1609-0985. Dostupné z: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40846-015-0034-7
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
49.Alternativní paliva - Trendy vývoje v letecké dopravě
Socha, L. - Socha, V. - Heralová, D., - Kimličková, M.
ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS.SECTIO A. 2015, 2015(5), s. 238-248. ISSN 2300-1739.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
50.Manažérstvo Kvality
Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S., - Soušek, R.
Košice: Rotaprint s.r.o.. 2015, ISBN 978-80-971877-1-2.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV)
51.Trajectory length of pitch vs. roll: Technique for assessment of postural stability
Kutílek, P. - Socha, V. - Čakrt, O. - Schlenker, J., - Bizovská, L.
Acta Gymnica. 2015, 45(2), s. 85-92. ISSN 1212-1185. Dostupné z: http://www.gymnica.upol.cz/pdfs/gym/2015/02/05.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
52.System for measuring movement response of small animals to changes in their orientation
Kutílek, P. - Socha, V. - Schlenker, J. - Škoda, D. - Hybl, J. - Frynta, D. - Landova, E. - Haskova, T. - Cerny, R., - Kurali, A.
In: 2015 International Conference on Applied Electronics. 2015 International Conference on Applied Electronics 2015. Plzeň, 08.09.2015 - 09.09.2015. Plzeň: Západočeská univerzita. 2015, s. 139-144. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0385-1.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
53.Microscope Image Analysis Software for Evaluation of the Adhesion Strength of the Biocompatible Nano and Micro Thin Layers
Socha, V. - Hanáková, L. - Kutílek, P. - Socha, L. - Cehlár, M., - Petruš, O.
In: REMSA, J., ed. Progressive Biomedical Materials and Technologies 2015 Conference proceeding. Progressive Biomedical Materials and Technologies 2015. Kladno, 09.10.2015 - 10.10.2015. Kladno: FBMI ČVUT. 2015, s. 87-90. ISBN 978-80-01-05818-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
54.The Evaluation of the Practical Adhesion Strength of Biocompatible thin layers by National and International Standards
Hanáková, L. - Socha, V. - Kutílek, P. - Petruš, O. - Cehlár, M., - Socha, L.
In: REMSA, J., ed. Progressive Biomedical Materials and Technologies 2015 Conference proceeding. Progressive Biomedical Materials and Technologies 2015. Kladno, 09.10.2015 - 10.10.2015. Kladno: FBMI ČVUT. 2015, s. 91-94. ISBN 978-80-01-05818-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
55.An evaluation method of complex movement of the arm during walking based on gyroscope data and angle-angle diagram
Hanáková, L. - Kutílek, P. - Socha, V. - Škoda, D. - Takáč, P. - Schlenker, J., - Svoboda, Z.
In: 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Prague, 09.07.2015 - 11.07.2015. Piscataway: IEEE. 2015, s. 397-402. ISSN 1805-5435. ISBN 978-1-4799-8498-5. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=7284610
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
56.Komplexné riadenie kvality v organizácií
Socha, V. - Socha, L. - Rozenberg, R., - Hanáková, L.
In: ŠEBEŠČÁKOVÁ, I., ed. Air Transport 2015: Zborník príspevkov pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. Týždeň vedy a techniky. Košice, 09.11.2015 - 15.11.2015. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta. 2015, s. 94-100. ISBN 978-80-553-2352-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
57.Kinematic quantification of gait asymmetry based on characteristics of angle-angle diagrams
Kutílek, P. - Vítečková, S. - Svoboda, Z. - Socha, V., - Smrčka, P.
Acta Polytechnica Hungarrica. 2014, 11(5), s. 25-38. ISSN 1785-8860. Dostupné z: http://www.uni-obuda.hu/journal/Issue51.htm
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
58.Problematika ľudského faktora v leteckej doprave
Socha, V. - Socha, L., - Socha, Ľ.
In: GONTKOVIČOVÁ, B. a DZURIČKOVÁ, J., eds. Zborník recenzovaných príspevkov z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. 2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice, 23.10.2014 - 24.10.2014. Košice: Podnikovohospodráska fakulta so sídlom v Košiciach, EU v Bratislave. 2014, s. 155-162. ISBN 978-80-225-3982-1. Dostupné z: http://mts-conference.euke.sk/wp-content/uploads/Zbornik_MTS_2014.pdf
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
59.Evaluation of the Variability of Respiratory Rate as a Marker of Stress Changes
Socha, V. - Szabo, S. - Socha, L. - Kutílek, P., - Němec, V.
In: TRANSPORT MEANS 2014. Transport Means 2014. Kaunas, 23.10.2014 - 24.10.2014. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2014, s. 339-342. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
60.Pilot performance and changes in the flight data presentation
Socha, L. - Kaľavský, P. - Socha, V., - Gazda, J.
Acta Avionica. 2014, 16(29), s. 53-56. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
61.Research on pilot training methods using flight simulators - Analysis of simulator training procedures for pilots
Kaľavský, P. - Kimličková, M. - Socha, L., - Socha, V.
Acta Avionica. 2014, 16(29), s. 37-40. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
62.Implementation of management systems in air transportation
Socha, L. - Socha, V., - Hudáková, V.
In: New Trends in Civil Aviation 2014. New Trends in Civil Aviation 2014. Vyšší Brod - Herbertov, 18.05.2014 - 20.05.2014. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2014, s. 61-63. ISBN 978-80-7204-891-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
63.Differences in evaluation methods of trunk sway using different MoCap systems
Kutílek, P. - Socha, V. - Čakrt, O., - Svoboda, Z.
Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2014, 16(2), s. 85-94. ISSN 1509-409X. Dostupné z: http://www.actabio.pwr.wroc.pl/Vol16No2/10.pdf
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
64.Comparative measurements of head angular movements using a camera system and a gyroscope system
Socha, V. - Kutílek, P. - Čakrt, O., - Černý, R.
Acta Polytechnica. 2014, 54(4), s. 295-300. ISSN 1210-2709. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/ap/article/view/AP.2014.54.0295/2143
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
65.Ľudský faktor v letectve a výskyt chýb
Socha, V. - Socha, L.
In: Bezpečnost a doprava. Bezpečnost a doprava. Hradec Králové, 14.02.2014. Pardubice: Institut Jana Pernera. 2014, s. 117-122. ISBN 978-80-86530-92-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
66.Marketing Plan in Selected Company
Bujková, N. - Poprenda, J., - Socha, V.
In: AIR TRANSPORT 2014. Týždeň vedy a techniky. Košice, 10.11.2014 - 16.11.2014. Košice: Technická Univerzita. 2014, s. 22-28. ISBN 978-80-553-1867-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
67.Recurrence Quantication Analysis: A Promising Method for Data Evaluation in Medicine
Schlenker, J. - Nedělka, T. - Riedlbauchová, L. - Socha, V. - Hána, K., - Kutílek, P.
European Journal for Biomedical Informatics. 2014, 10(1), s. 35-40. ISSN 1801-5603.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
68.Globalization elements and their impact on air traffic
Socha, V. - Socha, L. - Kaľavský, P., - Šebeščáková, I.
eXclusive e-JOURNAL. 2014, 0(4), ISSN 1339-4509. Dostupné z: http://exclusiveejournal.sk/4-2014/6-socha-socha-kalavsky-sebescakova.pdf
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
69.Air accidents, their investigation and prevention
Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S., - Němec, V.
eXclusive e-JOURNAL. 2014, 0(4), ISSN 1339-4509. Dostupné z: http://exclusiveejournal.sk/4-2014/1-socha-socha-szabo-nemec.pdf
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
70.Measuring pilot performance under real flight conditions
Kaľavský, P. - Socha, L., - Socha, V.
In: New Trends in Civil Aviation 2014. New Trends in Civil Aviation 2014. Vyšší Brod - Herbertov, 18.05.2014 - 20.05.2014. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2014, s. 74-78. ISBN 978-80-7204-891-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
71.Analysis and prediction of upper extremity movements by cyclograms
Kutílek, P. - Socha, V., - Hána, K.
Central European Journal of Medicine. 2014, 9(6), s. 814-820. ISSN 1895-1058. Dostupné z: http://link.springer.com/article/10.2478/s11536-013-0322-y
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
72.A comparison of methods using strain gauges to monitor physiological movements on a hospital bed
Socha, V. - Kutílek, P. - Smrčka, P., - Socha, L.
Acta Polytechnica. 2014, 54(5), s. 352-357. ISSN 1210-2709. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/ap/article/view/AP.2014.54.0352/2157
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
73.Evaluation of the Adhesion Strength using Digital Microscope and International Standards
Kutílek, P. - Socha, V. - Fitl, P., - Smrčka, P.
In: MAGA, D., BŘEZINA, T., a ŠTEFEK, A., eds. 16th Mechatronika 2014. Mechatronika. Brno, 03.12.2014 - 05.12.2014. Brno: Brno University of Technology. 2014, s. 519-525. ISBN 978-80-214-4817-9. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7018313
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
74.Evaluation of Muscular Moment Asymmetry using Bilateral Cyclograms
Kutílek, P. - Socha, V. - Svoboda, Z., - Smrčka, P.
In: ŠTEFEK, A., MAGA, D., a BŘEZINA, T., eds. 16th Mechatronika 2014. Mechatronika. Brno, 03.12.2014 - 05.12.2014. Brno: Brno University of Technology. 2014, s. 399-401. ISBN 978-80-214-4817-9. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7018291
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
75.Evaluation of relationship between the activity of upper limb and piloting precision
Socha, V. - Kutílek, P. - Štefek, A. - Socha, L. - Schlenker, J. - Hána, K., - Szabo, S.
In: ŠTEFEK, A., BŘEZINA, T., a MAGA, D., eds. 16th Mechatronika 2014. Mechatronika. Brno, 03.12.2014 - 05.12.2014. Brno: Brno University of Technology. 2014, s. 405-410. ISBN 978-80-214-4817-9. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7018292
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
76.Company image and its impact on welfare
Molnárová, D. - Poprenda, J., - Socha, V.
In: AIR TRANSPORT 2014. Týždeň vedy a techniky. Košice, 10.11.2014 - 16.11.2014. Košice: Technická Univerzita. 2014, s. 93-97. ISBN 978-80-553-1867-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
77.Cloud Computing and the Catalogue of ICT Services
Línek, M. - Szabo, S., - Socha, V.
ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS.SECTIO A. 2014, 2(4), s. 86-94. ISSN 2300-1739. Dostupné z: http://zn.wsbip.edu.pl/sectioa/zeszyt_2_2014.pdf
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
78.Study of heart rate as the main stress indicator in aircraft pilots
Regula, M. - Socha, V. - Kutílek, P. - Socha, L. - Hána, K. - Hanáková, L., - Szabo, S.
In: ŠTEFEK, A., MAGA, D., a BŘEZINA, T., eds. 16th Mechatronika 2014. Mechatronika. Brno, 03.12.2014 - 05.12.2014. Brno: Brno University of Technology. 2014, s. 639-643. ISBN 978-80-214-4817-9. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7018334
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
79.Kvalita v sociálnych službách
Socha, L. - Socha, V., - Begera, V.
Košice: Rotaprint s.r.o.. 2014, ISBN 978-80-971877-0-5.
Jiná kniha česky
80.Evaluating Customer Satisfaction in the Sphere of Telecomunication Services in Slovakia
Szabo, S. - Socha, V. - Socha, L. - Kutílek, P., - Schlenker, J.
In: TKÁČ, M., et al., eds. Proceedings of the International Scientific Conference Quality and Leading Innovation´2014. Quality and Leading Innovation 2014. Košice, 18.09.2014 - 19.09.2014. Košice: Technical University of Kosice. 2014, s. 190-207. ISBN 978-80-553-1815-8. Dostupné z: http://www.q-impulz.sk/qali/402-1564-1-CEF_Szabo.pdf
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
81.NESS KDC Company – Improving of back office quality
Vysoká, M. - Socha, V. - Socha, L., - Szabo, S.
In: AIR TRANSPORT 2014. Týždeň vedy a techniky. Košice, 10.11.2014 - 16.11.2014. Košice: Technická Univerzita. 2014, s. 188-193. ISBN 978-80-553-1867-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
82.A myoelectric prosthetic arm controlled by a sensor-actuator loop
Kutílek, P. - Hýbl, J. - Mareš, J. - Socha, V., - Smrčka, P.
Acta Polytechnica. 2014, 54(3), s. 197-204. ISSN 1210-2709. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/ap/article/view/AP.2014.54.0197/2110
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
83.Quantification of gait asymmetry in patients with ankle foot orthoses based on hip–hip cyclograms
Kutílek, P. - Socha, V. - Vítečková, S., - Svoboda, Z.
Biocybernetics and Biomedical Engineering. 2014, 34(1), s. 46-52. ISSN 0208-5216. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0208521613000417
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
84.Ekonomické aspekty integrovaného systému riadenia
Socha, V. - Kutílek, P., - Socha, L.
In: CHYLA, M. a ĎURIČEKOVÁ, D., eds. Zborník recenzovaných príspevkov z 1. Medzinárodnej vedeckej konferencie „Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania“. Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. Košice, 24.10.2013 - 25.10.2013. Košice: Podnikovohospodráska fakulta so sídlom v Košiciach, EU v Bratislave. 2013, s. 427-436. ISBN 978-80-225-3730-8. Dostupné z: http://konferencia.6f.sk/
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
85.The Evaluation of the Practical Adhesion Strength of Biocompatible Thin Films by Fuzzy Logic Expert System and International Standards
Socha, V. - Kutílek, P., - Vítečková, S.
Journal of Electrical Engineering. 2013, 64(6), s. 354-360. ISSN 1335-3632. Dostupné z: http://www.degruyter.com/view/j/jee.2013.64.issue-6/jee-2013-0053/jee-2013-0053.xml
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
86.Systém detekce kolizí protetické náhrady
Kutílek, P. - Socha, V. - Hýbl, J., - Hána, K.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, CZ. 26156. 02.12.2013.
Tuzemský užitný vzor

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Návrh metod a sofware pro hodnocení rehabilitačního procesu pomocí kamerových a gyroskopických systémů
Socha, V.
2014 - 2015
SGS14/170/OHK4/2T/17