info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

doc. Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-234f - Horská 3, Praha
E-mail:
sochavla@fd.cvut.cz
Funkce:
zástupce vedoucího / ústav letecké dopravy / FD
zástupce proděkana pro vědeckou a výzkumnou činnost / FD
člen AS - zaměstnanec / FD
Člen:
Laboratoř lidského faktoru a automatizace v letectví

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

21ERGK - Ergonomie v letectví (přednášející, cvičící)
21ERGP - Ergonomie v letectví (přednášející, cvičící)
21LCVL - Lidský činitel v letectví (přednášející, cvičící)
21LIVO - Lidská výkonnost a omezení (přednášející, cvičící)
21PRDP - Programové prostředky pro řešení diplomových prací (přednášející, cvičící)
21Y1MP - Matlab pro řešení projektů (přednášející, cvičící)
21Y2S1 - Seminář k diplomové práci 1 (přednášející, cvičící)
21Y2S2 - Seminář k diplomové práci 2 (přednášející, cvičící)
621LIVO - Lidská výkonnost a omezení (přednášející, cvičící)
621W1MP - Matlab pro řešení projektů (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Lenka Hanáková
Ing. Michaela Kalivodová
Ing. Stanislav Kušmírek
Ing. Tomáš Malich

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Miroslav Špák
Ing. Viktor Valenta

Vedoucí studentského projektu:

Lidský faktor v letectví
  21X1LF - bakalářský studijní program
  21X2LF - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Experimentální ověření odolnosti pilotů vůči vestibulárním iluzím z hlediska výcviku a praxe
řešitel: Kalivodová, M.
spoluřešitelé: Hanáková, L. - Karapetjan, L. - Socha, V. - Valenta, V.
2021 - 2022
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS21/134/OHK2/2T/16
2.Integrace simulátorů vestibulárních iluzí do ab-initio výcviku
řešitel: Socha, V.
2021 - 2024
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+
3.Zařízení pro sběr a poskytování dat v průběhu letu
řešitel: Malich, T.
spoluřešitelé: Hanáková, L. - Kráčmar, V. - Kušmírek, S. - Socha, V.
2020 - 2021
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS20/143/OHK2/2T/16
4.Návrh metodiky a technického řešení dynamického testování kvadrokoptér pro potřeby kategorizace dronů
řešitel: Kušmírek, S.
spoluřešitelé: Grötschelová, K. - Guskova, N. - Hanáková, L. - Havel, T. - Socha, V.
2020 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS20/083/OHK2/1T/16
5.Rozšířená realita jako forma podpůrného prostředku pilotů pro provádění letu
řešitel: Van Den Bergh, S.
spoluřešitelé: Hanáková, L. - Kalivodová, M. - Kušmírek, S. - Lališ, A. - Malich, T. - Socha, V. - Vittek, P.
2019 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS19/133/OHK2/2T/16
6.Hodnocení psychofyziologického stavu pilota v reálném čase
řešitel: Kalivodová, M.
spoluřešitelé: Freigang, M. - Hanáková, L. - Kraus, J. - Kušmírek, S. - Matyáš, R. - Ptáček, J. - Socha, V. - Van Den Bergh, S. - Zibner, L.
2019 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS19/131/OHK2/2T/16
7.Studium vlivu únavy na výkonnost pilotů
řešitel: Hanáková, L.
spoluřešitelé: Kalivodová, M. - Kráčmar, V. - Kušmírek, S. - Malich, T. - Socha, V. - Szabo, S. - Van Den Bergh, S.
2019 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS19/124/OHK2/2T/16
8.Hodnocení psychofyziologického stavu pilota pomocí fyziologických parametrů
řešitel: Hanáková, L.
spoluřešitelé: Absolon, S. - Hůlek, D. - Lališ, A. - Němec, V. - Socha, V.
2017 - 2018
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS17/150/OHK2/2T/16
9.Kinematické parametry pohybu těla pro výzkum funkce nervové soustavy a diagnostiku
řešitel: Kutílek, P.
spoluřešitelé: Hanáková, L. - Hejda, J. - Kušmírek, S. - Socha, V. - Vlčková, K. - Volf, P. - Škoda, D.
2016 - 2016
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS16/109/OHK4/1T/17
10.Human Biomechanics 2016
řešitel: Otáhal, M.
spoluřešitelé: Mikšovský, J. - Petráková, V. - Písařík, P. - Salačová, Š. - Skopalová, I. - Socha, V. - Tomšovský, L.
2016 - 2016
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 50/16/F7
11.Metody hodnocení kinematických dat pohybu segmentů horní poloviny těla pro výzkum nervové soustavy
řešitel: Kutílek, P.
spoluřešitelé: Hejda, J. - Regula, M. - Schlenker, J. - Socha, V. - Vlčková, K. - Volf, P. - Škoda, D.
2015 - 2015
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS15/107/OHK4/1T/17
12.Metody vyšetřování vestibulárního aparátu v klinické neurologii
řešitel: Hejda, J.
spoluřešitelé: Hozman, J. - Kutílek, P. - Socha, V. - Volf, P.
2014 - 2014
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS14/099/OHK4/1T/17
13.Optimalizace metod hodnocení kinematických parametrů pohybu segmentů těla měřeného akcelerometrickými systémy
řešitel: Kutílek, P.
spoluřešitelé: Hejda, J. - Koucký, J. - Neťuková, S. - Socha, V. - Šír, J.
2014 - 2014
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS14/094/OHK4/1T/17
14.Návrh metod a sofware pro hodnocení rehabilitačního procesu pomocí kamerových a gyroskopických systémů
řešitel: Socha, V.
spoluřešitelé: Hejda, J. - Hána, K. - Kutílek, P. - Kušmírek, S. - Regula, M. - Smrčka, P.
2014 - 2015
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS14/170/OHK4/2T/17
15.Vyhodnocování pohybu hlavy a ramen v neurologii kombinovaným kamerovým a akcelerometrickým systémem
řešitel: Hejda, J.
spoluřešitelé: Hozman, J. - Kutílek, P. - Socha, V.
2013 - 2013
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS13/096/OHK4/1T/17
16.Perspektivní metody hodnocení kinematických parametrů pohybu měřeného kamerovými a akcelerometrickými systémy
řešitel: Kutílek, P.
spoluřešitelé: Bohunčák, A. - Hejda, J. - Koucký, J. - Neťuková, S. - Socha, V.
2013 - 2013
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS13/091/OHK4/1T/17
17.Vyhodnocování pohybu hlavy a ramen v neurologii kombinovaným kamerovým a akcelerometrickým systémem
řešitel: Hejda, J.
spoluřešitelé: Hozman, J. - Kutílek, P. - Socha, V.
2012 - 2012
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS12/091/OHK4/1T/17