doc. Ing. Bc. Vladimír Socha, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-234f - Horská 3, Praha
E-mail:
sochavla@fd.cvut.cz
Člen:
Laboratoř lidského faktoru a automatizace v letectví

Vedoucí studentského projektu:

Lidský faktor v letectví
  21X1LF - bakalářský studijní program
  21X2LF - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Detection of organic dyes by surface-enhanced Raman spectroscopy using plasmonic NiAg nanocavity films
Petruš, O. - Macko, J. - Oriňáková, R. - Oriňák, A. - Múdra, E. - Kupková, M. - Farka, Z. - Pastucha, M., - Socha, V.
Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 2021, 249 ISSN 1386-1425.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2021)
2.Pilots' performance and workload assessment: Transition from analogue to glass-cockpit
Socha, V. - Socha, L. - Hanáková, L. - Valenta, V. - Kušmírek, S., - Lališ, A.
Applied Sciences. 2020, 10(15), ISSN 2076-3417.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2020)
3.Effect of High-Induction Magnetic Stimulation on Complex Heart Rate Variability of Sus Scrofa Domesticus under General Anesthesia
Hanáková, L. - Průcha, J. - Socha, V. - Stengl, M., - Van Den Bergh, S.
Applied Sciences. 2020, 10(2), ISSN 2076-3417.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2020)
4.Objectivization of vacuum-compression therapy effects on micro- and macrovascular perfusion in type 2 diabetic patients
Průcha, J. - Socha, V. - Hanáková, L. - Lališ, A., - Hána, K.
Biomedical Engineering - Biomedizinische Technik. 2020, 65(4), 469-476. ISSN 0013-5585.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2020)
5.A device monitoring the examined person's behaviour during the diagnosis
Dobrowolska, M. - Socha, V. - Bereska, D. - Jedrasiak, K. - Nawrat, A., - Kwiatkowski, J.
European Patent Office. Patent EP3679857A1. 2020-07-15.
Patent EPO, USPTO nebo JPO (2020)
6.A peripheral device for supporting psychological examinations
Dobrowolska, M. - Socha, V. - Bereska, D. - Jedrasiak, K. - Nawrat, A., - Kwiatkowksy, J.
European Patent Office. Patent EP3679859A1. 2020-07-15.
Patent EPO, USPTO nebo JPO (2020)
7.Effect of Psychological Training on Pilot’s Performance
Socha, V. - Socha, L. - Hanáková, L. - Karapetjan, L. - Valenta, V. - Kušmírek, S. - Pilmannová, T., - Olexa, P.
In: Transportation Research Procedia. Linz: Elsevier BV, 2020. p. 252-260. vol. 51. ISSN 2352-1465.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
8.Workload assessment of air traffic controllers
Socha, V. - Hanáková, L. - Valenta, V. - Socha, L. - Ábela, R. - Kušmírek, S. - Pilmannová, T., - Tecl, J.
In: Transportation Research Procedia. Linz: Elsevier BV, 2020. p. 243-251. vol. 51. ISSN 2352-1465.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
9.Portable Reaction Time Measurement Device: Prototype Proposal and Validation
Socha, V. - Kušmírek, S. - Hanáková, L. - Olexa, P., - Šimerka, J.
In: 2020 New Trends in Civil Aviation. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2020. p. 135-138. ISSN 2694-7854. ISBN 978-80-01-06726-0.
Stať ve sborníku (2020)
10.Software solution for visualization and evaluation of flight data in terms of competency-based training
Malich, T. - Socha, V. - Matyáš, R. - Hanáková, L. - Kušmírek, S., - Kráčmar, V.
In: AIAA/IEEE Digital Avionics Systems Conference - Proceedings. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2020. ISSN 2155-7195. ISBN 9781728198255.
Stať ve sborníku (2020)
11.Validation of the Manual Indoor UAV Flying Characteristics Methodology
Kušmírek, S. - Socha, V. - Hanáková, L. - Hylmar, K. - Matyáš, R., - Kubový, P.
In: 2020 New Trends in Civil Aviation. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2020. p. 129-133. ISSN 2694-7854. ISBN 978-80-01-06726-0.
Stať ve sborníku (2020)
12.Black Hole Approach: A Systematic Review
Socha, V. - Karapetjan, L. - Bořil, T. - Hanáková, L. - Socha, L., - Havel, T.
In: 2020 New Trends in Civil Aviation. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2020. p. 117-121. ISSN 2694-7854. ISBN 978-80-01-06726-0.
Stať ve sborníku (2020)
13.Subjective Evaluation of Fatigue in Pilots During 24-hour Testing
Hanáková, L. - Socha, V. - Bořil, J. - Herman, L. - Štrobl, J., - Pilmannová, T.
In: 2020 New Trends in Civil Aviation. Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2020. p. 111-116. ISSN 2694-7854. ISBN 978-80-01-06726-0.
Stať ve sborníku (2020)
14.Two Types of High Inductive Electromagnetic Stimulation and Their Different Effects on Endothelial Cells
Průcha, J. - Skopalik, J. - Socha, V. - Hanáková, L. - Knopflová, L., - Hána, K.
Physiological Research. 2019, 68(4), 611-622. ISSN 0862-8408.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2019)
15.Impact of Pilots' Tiredness on the Outcome of Psychological Testing
Socha, V. - Hanáková, L. - Freigang, M. - Kraus, J. - Stojić, S. - Socha, L., - Hanák, P.
TRANSPORT PROBLEMS. 2019, 14(2), 55-67. ISSN 1896-0596.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2019)
16.The Influence of High-Induction Magnetic Stimulation on Cardiac Activity - A Preclinical Study
Hanáková, L. - Průcha, J. - Socha, V. - Štengl, M., - Van Den Bergh, S.
In: 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. p. 332-337. ISBN 978-1-7281-1864-2.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2019)
17.The influence of fatigue on psychophysiological indicators during 24 hours testing of pilots
Hanáková, L. - Socha, V. - Socha, L. - Lališ, A. - Kraus, J., - Malich, T.
In: SAMI 2019 IEEE 17th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics - PROCEEDINGS. Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2019. p. 181-186. ISBN 978-1-7281-0250-4.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2019)
18.Analysis of Real Airborne Collision Avoidance System Surveillance Parameters
Nosek, J. - Pleninger, S., - Socha, V.
In: SAMI 2019 IEEE 17th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics - PROCEEDINGS. Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2019. p. 17-22. ISBN 978-1-7281-0250-4.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2019)
19.Laboratoř lidského faktoru a automatizace v letectví
Socha, V. - Hanáková, L. - Kušmírek, S. - Šerlová, M., - Van Den Bergh, S.
In: 2019 Konference - 25 let Fakulty dopravní. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 72-74. ISBN 978-80-01-06545-7.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
20.Zařízení pro detekci a lokalizaci zdroje plynu zejména amoniaku
Kušmírek, S. - Socha, V. - Hanáková, L., - Kraus, J.
Czech Republic. Utility Model CZ 32966. 2019-06-25.
Tuzemský užitný vzor (2019)
21.Zařízení pro měření reakčního času
Kušmírek, S. - Socha, V. - Hanáková, L., - Socha, L.
Czech Republic. Utility Model CZ 32468. 2019-01-15.
Tuzemský užitný vzor (2019)
22.Psychological training of pilots: experimental perspective
Socha, V. - Socha, L. - Hanáková, L. - Matyáš, R. - Rózenberg, R. - Vagner, J., - Kalavský, P.
In: TRANSPORT MEANS 2019 - PROCEEDINGS OF THE 23rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. p. 696-701. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku (2019)
23.Safety & Security Conference Prague 2019
Hanáková, L. ed. - Socha, V. ed.
Praha, 2019-11-20/2019-11-21. Praha: IRIS - Rudolf Valenta, 2019. ISBN 978-80-907724-0-3.
Sborník (2019)
24.Pilots’ Performance Assessment: Evidence Based Approach
Socha, V. - Socha, L. - Matyáš, R. - Hanáková, L. - Van Den Bergh, S. - Šerlová, M., - Lališ, A.
In: Proceedings of 7th International Conference on Military Technologies. Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-4593-8.
Stať ve sborníku (2019)
25.Use of Virtual and Augmented Reality in Design of Software for Airspace
Malich, T. - Hanáková, L. - Socha, V. - Van Den Bergh, S. - Šerlová, M. - Socha, L. - Stojić, S., - Kraus, J.
In: Proceedings of 7th International Conference on Military Technologies. Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-4593-8.
Stať ve sborníku (2019)
26.Sensory network for ammonia detection in airport premises
Kušmírek, S. - Hanáková, L. - Socha, V. - Van Den Bergh, S. - Šerlová, M. - Kraus, J., - Petruš, O.
In: TRANSPORT MEANS 2019 - PROCEEDINGS OF THE 23rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. p. 1197-1202. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku (2019)
27.Monitoring the Pilot's Psychophysiological State by Using the Wavelet Transform
Šerlová, M. - Socha, V. - Hanáková, L. - Socha, L. - Matyáš, R., - Kušmírek, S.
In: TRANSPORT MEANS 2019 - PROCEEDINGS OF THE 23rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. p. 835-840. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku (2019)
28.NTLx
Socha, V. - Hanáková, L. - Freigang, M., - Kraus, J.
[Software] 2018.
Software splňující podmínky RIV (2018)
29.OrTest
Hanáková, L. - Socha, V. - Socha, L., - Kušmírek, S.
[Software] 2018.
Software splňující podmínky RIV (2018)
30.Pilots psychophysiological condition assesment
Šerlová, M. - Van Den Bergh, S. - Socha, V., - Hanáková, L.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2018, 6(4), 12-18. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2018)
31.Generating synthetic aviation safety data to resample or establish new datasets
Lališ, A. - Socha, V. - Křemen, P. - Vittek, P. - Socha, L., - Kraus, J.
Safety Science. 2018, 106(106), 154-161. ISSN 0925-7535.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
32.Effect of High-Induction Magnetic Stimulation on Elasticity of the Patellar Tendon
Průcha, J. - Socha, V. - Sochová, V. - Hanáková, L., - Stojić, S.
Journal of Healthcare Engineering. 2018, 2018 1-8. ISSN 2040-2295.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
33.Flying Personnel and Stress
Socha, L. - Hrivňáková, L. - Čekan, P. - Socha, V., - Priganc, F.
Społeczeństwo i edukacja. 2018, 29(2), 37-42. ISSN 1898-0171.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
34.Automatic Detection of Flight Maneuvers with the Use of Density-based Clustering Algorithm
Socha, V. - Hanáková, L. - Socha, L. - Van Den Bergh, S. - Lališ, A., - Kraus, J.
In: Proceedings of New Trends in Aviation Development 2018. The XIII. International Scientific Conference. Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2018. p. 82-86. ISBN 978-1-5386-7918-0.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2018)
35.Helicopter emergency medical services response time in the Central European Region
Kaľavský, P. - Rozenberg, R. - Petríček, P. - Socha, L., - Socha, V.
In: Proceedings of New Trends in Aviation Development 2018. The XIII. International Scientific Conference. Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2018. p. 64-67. ISBN 978-1-5386-7918-0.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2018)
36.Risk Management in the Process of Aircraft Ground Handling
Socha, L. - Socha, V. - Vaško, B. - Čekanová, A. - Hanáková, L. - Hanák, P., - Kraus, J.
In: Proceedings of New Trends in Aviation Development 2018. The XIII. International Scientific Conference. Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2018. p. 137-143. ISBN 978-1-5386-7918-0.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2018)
37.Dokumentácia v údržbe a ľudský faktor
Zelinka, T. - Socha, L., - Socha, V.
In: Vzdušný priestor pre všetkých a letecké navigačné služby 2018: Zborník z vedeckej konferencie. Košice: Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2018. p. 43-55. ISBN 978-80-553-2962-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2018)
38.Modely Excelentnosti
Falisová, T. - Socha, V., - Socha, L.
In: Vzdušný priestor pre všetkých a letecké navigačné služby 2018: Zborník z vedeckej konferencie. Košice: Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2018. p. 63-73. ISBN 978-80-553-2962-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2018)
39.Sensor network for ammonia detection at the airport
Kušmírek, S. - Socha, V. - Hanáková, L. - Kraus, J. - Van Den Bergh, S., - Hůlek, D.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
40.Advisory Procedures Testing
Šerlová, M. - Hanáková, L. - Socha, V. - Kraus, J. - Hospodka, J. - Van Den Bergh, S., - Matyáš, R.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
41.Conditional and unconditional safety performance forecasts for aviation predictive risk management
Lališ, A. - Socha, V. - Kraus, J. - Nagy, I., - Licu, A.
In: IEEE Aerospace Conference Proceedings. IEEE Xplore, 2018. p. 1-8. ISSN 1095-323X. ISBN 978-1-5386-2014-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
42.The Analysis of the Price Trend of Low - Cost Carriers in Slovakia
Hanak, P. - Socha, L. - Tobisová, A. - Socha, V., - Mako, S.
In: TRANSPORT MEANS 2018 - PROCEEDINGS OF THE 22nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. p. 347-350. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
43.Lowering the costs by applying optimised Cost Index
Mačej, M. - Socha, V. - Socha, L. - Hanák, P., - Hanáková, L.
In: TRANSPORT MEANS 2018 - PROCEEDINGS OF THE 22nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. p. 1379-1382. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
44.Design of reaction time measuring device
Socha, V. - Kušmírek, S. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Pereverzeva, A. - Průcha, J. - Socha, L., - Hanák, P.
In: TRANSPORT MEANS 2018 - PROCEEDINGS OF THE 22nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. p. 580-584. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
45.Verbal expressions of mental imbalance among air traffic controllers
Fábry, L. - Rozenberg, R. - Socha, L., - Socha, V.
In: New Trends in Process Control and Production management. London: CRC Press, 2018. p. 125-129. ISBN 978-1-138-05885-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
46.Critical elements of possible flight training effectiveness improvement
Socha, L. - Kaľavský, P. - Kušmírek, S., - Socha, V.
In: New Trends in Process Control and Production management. London: CRC Press, 2018. p. 471-476. ISBN 978-1-138-05885-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
47.Flight simulators use efficiency in flight training
Socha, V. - Hanáková, L. - Socha, L., - Vlček, Š.
In: New Trends in Process Control and Production management. London: CRC Press, 2018. p. 463-469. ISBN 978-1-138-05885-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
48.A fatigue influence on pilot’s reaction ability during 24 hours flight simulation: A case series study
Socha, V. - Hanáková, L. - Stojić, S. - Kušmírek, S. - Socha, L., - Antoško, M.
In: New Trends in Civil Aviation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. p. 15-19. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
49.Reaction time measurement device for flight crew testing
Kušmírek, S. - Socha, V. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Socha, L. - Antoško, M., - Kozuba, J.
In: New Trends in Civil Aviation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. p. 21-24. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
50.Upper limb movement activity as an indicator of piloting error rate
Kušmírek, S. - Socha, V. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Duman, D., - Socha, L.
In: New Trends in Civil Aviation. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. p. 261-266. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
51.New Trends in Civil Aviation
Socha, V. ed. - Hanáková, L. ed., - Lališ, A. ed.
Praha, 2017-12-07/2017-12-08. Leiden: CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-0-8153-7602-6.
Sborník (2018)
52.Safety & Security Conference Prague 2018
Socha, V. ed. - Plos, V. ed., - Lališ, A. ed.
Praha, 2018-11-21/2018-11-22. Praha: IRIS - Rudolf Valenta, 2018. ISBN 978-80-904317-5-1.
Sborník (2018)
53.RQAcalc
Socha, V. - Schlenker, J., - Hanáková, L.
[Software] 2017.
Software splňující podmínky RIV (2017)
54.Biofeedback as a neurobiomechanical aspect of postural function
Středová, M. - Sorfova, M. - Socha, V., - Kutílek, P.
Lékař a technika. 2017, 47(1), 19-22. ISSN 0301-5491.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2017)
55.Directional orientation of pheasant chicks at the drinking dish and its potential for research on avian magnetoreception
Čapek, F. - Průcha, J. - Socha, V. - Hart, V., - Burda, H.
Folia Zoologica. 2017, 66(3), 175-182. ISSN 0139-7893.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
56.Perspectives of Use of Alternative Energy Sources in Air Transport
Socha, L. - Socha, V. - Čekan, P. - Čekanová, D. - Hanáková, L., - Puškáš, T.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2017, 5(1), 12-16. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
57.Methodology of Pilot Performance Measurements
Kalavský, P. - Rozenberg, R. - Socha, L. - Socha, V. - Gazda, J., - Kimličková, M.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2017, 5(2), 25-30. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
58.Application of Methods of Management Education in the Selected Organization
Milistenferová, E. - Socha, L. - Socha, V., - Tobisová, A.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2017, 5(3), 18-23. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
59.Myoelectric Arm Using Artificial Neural Networks to Reduce Cognitive Load of the User
Kutílek, P. - Mareš, J. - Hybl, J. - Socha, V. - Schlenker, J., - Štefek, A.
Neural Computing and Applications. 2017, 28(2), 419-427. ISSN 0941-0643.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
60.Wearable Modular Telemetry System for the Integrated Rescue System Operational Use
Kliment, R. - Smrčka, P. - Hána, K. - Schlenker, J. - Socha, V. - Socha, L., - Kutílek, P.
Journal of Sensors. 2017, 2017 ISSN 1687-725X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
61.EVALUATION OF COMMUNICATION TYPES IN AVIATION
Hajdu, P. - Socha, L. - Socha, V., - Hanáková, L.
Acta Avionica. 2017, 19(1), ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
62.Pilot fatigue as one of the factors causing air accidents
Zgodavová, Z. - Rózenberg, R. - Szabo, S. - Socha, V., - Němec, V.
In: Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017). Košice: Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2017. p. 882-887. ISBN 978-80-553-2906-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
63.Trends of Increasing Safety in Air Transport
Socha, L. - Socha, V. - Vajdová, I. - Jambor, L., - Kimličková, M.
In: Aeronautica XVII. Lublin: University College of Enterprise and Administration in Lublin, 2017. p. 163-169. ISBN 978-83-60617-49-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
64.Biometric Systems in Air Transport
Socha, L. - Horňák, P. - Socha, V. - Čekanová, A., - Hanák, P.
In: Proceedings of International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation. Košice: Faculty of Aeronautics Technical University Kosice, 2017. p. 159-167. vol. 7. ISBN 978-80-553-2864-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2017)
65.Determining Importance of Physiological Parameters and Methods of Their Evaluation for Classification of Pilots Psychophysiological Condition
Hanáková, L. - Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S. - Kozuba, J. - Lališ, A. - Vittek, P. - Kraus, J. - Rozenberg, R. - Kalavský, P. - Novák, M. - Schlenker, J., - Kušmírek, S.
In: Proceedings of the 2017 International Conference on Military Technologies (ICMT). Brno: Ministerstvo obrany, Univerzita obrany, 2017. p. 500-506. ISBN 978-1-5386-1988-9.
Stať ve sborníku (2017)
66.Predicting Safety Performance to Control Risk in Military Systems
Lališ, A. - Socha, V. - Vittek, P., - Stojić, S.
In: Proceedings of the 2017 International Conference on Military Technologies (ICMT). Brno: Ministerstvo obrany, Univerzita obrany, 2017. p. 392-396. ISBN 978-1-5386-1988-9.
Stať ve sborníku (2017)
67.The Functionality of Satellite Navigation System on a Flight with Acrobatic Elements: Ground and Flight Testing
Kaľavský, P. - Socha, V. - Lališ, A. - Socha, L., - Rozenberg, R.
In: Proceedings of the 2017 International Conference on Military Technologies (ICMT). Brno: Ministerstvo obrany, Univerzita obrany, 2017. p. 625-631. ISBN 978-1-5386-1988-9.
Stať ve sborníku (2017)
68.Telemetry System Utilization for Stress Monitoring of Pilots During Training
Socha, L. - Hanáková, L. - Socha, V. - Lališ, A. - Rozenberg, R., - Hána, K.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2016, 4(20), 33-37. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
69.Postural instability assessment using trunk acceleration frequency analysis
Kušmírek, S. - Hána, K. - Socha, V. - Průcha, J. - Kutílek, P., - Svoboda, Z.
European Journal of Physiotherapy. 2016, 18(4), 237-244. ISSN 2167-9169.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
70.Basic Piloting Technique Error Rate as an Indicator of Flight Simulators Usability for Pilot Training
Socha, V. - Socha, L. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Koblen, I. - Kušmírek, S. - Mrázek, P. - Soušek, R., - Schlenker, J.
International Review of Aerospace Engineering. 2016, 9(5), 162-172. ISSN 1973-7459.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
71.Volume of convex hull: A technique for quantifying human postural stability
Kutílek, P. - Čakrt, O. - Socha, V., - Hána, K.
Journal of Mechanics in Medicine and Biology. 2016, 16(2), 1-13. ISSN 0219-5194.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2016)
72.Recurrence plot of heart rate variability signal in patients with vasovagal syncopes
Schlenker, J. - Socha, V. - Riedlbauchová, L. - Nedělka, T. - Schlenker, A. - Potočková, V. - Malá, Š., - Kutílek, P.
Biomedical Signal Processing and Control. 2016, 25 1-11. ISSN 1746-8094.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2016)
73.Quantification of Trunk Postural Stability Using Convex Polyhedron of the Time-Series Accelerometer Data
Melecký, R. - Socha, V. - Kutílek, P. - Hanáková, L. - Takáč, P. - Schlenker, J., - Svoboda, Z.
Journal of Healthcare Engineering. 2016, 2016 ISSN 2040-2295.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2016)
74.Decision making process of hexapods in a model of complex terrains
Socha, V. - Kutílek, P. - Štefek, A. - Socha, L. - Schlenker, J., - Hána, K.
Acta Polytechnica Hungarrica. 2016, 13(4), 141-157. ISSN 1785-8860.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2016)
75.Marketing Management in other Context
Mihalčová, B. - Socha, L. - Gontkovičová, B., - Socha, V.
Puławy: Drukarnia Wisla, 2016. ISBN 978-83-946020-0-0.
Zahraniční vědecká kniha (2016)
76.Prediction of Atrial Fibrillation and its Successful Termination Based on Recurrence Quantification Analysis of ECG
Socha, V. - Schlenker, J. - Hána, K. - Smrčka, P. - Hanáková, L. - Průcha, J. - Szabo, S. - Riedlbauchova, L., - Vojtová, V.
In: Proceedings on 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Brno: Brno University of Technology, 2016. pp. 365-369. ISSN 1805-5435. ISBN 978-1-5090-1288-6.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
77.Meranie tepovej frekvencie ako ukazovateľa psychofyziologickej záťaže vo výcviku pilotov
Vajdová, I. - Szabo, S., - Socha, V.
In: New Trends in Civil Aviation 2016. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2016. pp. 108-111. ISBN 978-80-554-1252-8.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
78.Evaluation of Pilots’ Psychophysiological Condition using Recurrence Quantification Analysis of Heart Rate Variability
Socha, V. - Socha, L. - Schlenker, J. - Hána, K. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Mihalcova, B. - Smrčka, P., - Hůlek, D.
In: Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. pp. 428-434. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
79.Training of Pilots Using Flight Simulator and its Impact on Piloting Precision
Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S. - Hána, K. - Gazda, J. - Kimličková, M. - Vajdová, I. - Maďorán, A. - Hanáková, L. - Němec, V. - Puškáš, T. - Schlenker, J., - Rozenberg, R.
In: Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. pp. 374-379. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
80.Critical Elements in Piloting Techniques in Aerobatic Teams
Rozenberg, R. - Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S., - Němec, V.
In: Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. p. 444-449. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
81.The Concept of Multi-Level Marketing
Socha, L. - Socha, V. - Hanáková, L., - Mihalčová, B.
In: Conference Proceedings of the 4th International Scientific Conference „Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business“. Košice: Podnikovohospodráska fakulta so sídlom v Košiciach, EU v Bratislave, 2016. pp. 218-226. 1. ISBN 978-80-225-4293-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
82.Mobilní chladící kolenní ortéza
Kutílek, P. - Kušmírek, S., - Socha, V.
Czech Republic. Utility Model CZ 29342. 2016-04-04.
Tuzemský užitný vzor (2016)
83.Metódy merania výkonnosti v leteckých profesiách
Socha, V. - Szabo, S. supervisor
2016. PhD Thesis. CTU FTS. Department of Air Transport; CTU FBME. Department of Information and Communication Technology in Medicine; CTU FBME. Joint Centre for Biomedical Engineering of CTU and UC. Supervised by S. SZABO.
Doktorská práce (Ph.D.) (2016)
84.Assessment of Postural Instability in Patients with a Neurological Disorder Using a Tri-axial Accelerometer
Hanáková, L. - Socha, V. - Schlenker, J. - Čakrt, O., - Kutílek, P.
Acta Polytechnica. 2015, 55(4), 229-236. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2015)
85.Alternativní paliva - Trendy vývoje v letecké dopravě
Socha, L. - Socha, V. - Heralová, D., - Kimličková, M.
ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS.SECTIO A. 2015, 2015(5), 238-248. ISSN 2300-1739.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2015)
86.Trajectory length of pitch vs. roll: Technique for assessment of postural stability
Kutílek, P. - Socha, V. - Čakrt, O. - Schlenker, J., - Bizovská, L.
Acta Gymnica. 2015, 45(2), 85-92. ISSN 1212-1185.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
87.Assessment of postural stability in patients with cerebellar disease using gyroscope data
Kutílek, P. - Socha, V. - Čakrt, O., - Svoboda, Z.
Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2015, 19(3), 421-428. ISSN 1360-8592.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2015)
88.Head Movement Analysis Based on Areas of Convex Hull and Confidence Ellipse Obtained Using Two Motion Capture Systems
Kutílek, P. - Socha, V. - Čakrt, O., - Černý, R.
Journal of Medical and Biological Engineering. 2015, 35(3), 348-356. ISSN 1609-0985.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
89.3-D trajectory of body sway angles: A technique for quantifying postural stability
Hejda, J. - Čakrt, O. - Socha, V. - Schlenker, J., - Kutílek, P.
Biocybernetics and Biomedical Engineering. 2015, 35(3), 185-191. ISSN 0208-5216.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
90.Volume of confidence ellipsoid: A technique for quantifying trunk sway during stance
Kutílek, P. - Čakrt, O. - Socha, V., - Hána, K.
Biomedical Engineering - Biomedizinische Technik. 2015, 60(2), 171-176. ISSN 0013-5585.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
91.Evaluation of the relative position of the head and shoulders in neurological practice
Kutílek, P. - Hejda, J. - Socha, V. - Vlčková, K., - Černý, R.
In: 19th International Conference on Applied Electronics 2014. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. pp. 169-172. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0276-2.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2015)
92.System for measuring movement response of small animals to changes in their orientation
Kutílek, P. - Socha, V. - Schlenker, J. - Škoda, D. - Hybl, J. - Frynta, D. - Landova, E. - Haskova, T. - Cerny, R., - Kurali, A.
In: 2015 International Conference on Applied Electronics. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. pp. 139-144. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0385-1.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2015)
93.An Evaluation Method of Complex Movement and Dynamic Stability of the Arm During Walking Based on Gyroscope Data
Socha, V. - Kutílek, P. - Schlenker, J. - Socha, L. - Szabo, S. - Cerny, R., - Begera, V.
In: 2015 International Conference on Applied Electronics. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. p. 215-220. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0385-1.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2015)
94.FlexiGuard: Modular biotelemetry system for military applications
Schlenker, J. - Socha, V. - Smrčka, P. - Hána, K. - Begera, V. - Kutílek, P. - Hon, Z. - Kašpar, J. - Kučera, L. - Mužík, J. - Veselý, T., - Vítězník, M.
In: 2015 International Conference on Military Technologies (ICMT). Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2015. pp. 399-404. ISBN 978-80-7231-976-3.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2015)
95.Conditions for abandonment out of a helicopter using personal rescue parachute
Kaľavský, P. - Socha, V. - Socha, L. - Kutílek, P. - Gazda, J., - Kimlickova, M.
In: 2015 International Conference on Military Technologies (ICMT). Praha: IEEE Czechoslovakia Section, 2015. p. 467-471. ISBN 978-80-7231-976-3.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2015)
96.Komplexné riadenie kvality v organizácií
Socha, V. - Socha, L. - Rozenberg, R., - Hanáková, L.
In: Air Transport 2015: Zborník príspevkov pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, 2015. pp. 94-100. ISBN 978-80-553-2352-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
97.Microscope Image Analysis Software for Evaluation of the Adhesion Strength of the Biocompatible Nano and Micro Thin Layers
Socha, V. - Hanáková, L. - Kutílek, P. - Socha, L. - Cehlár, M., - Petruš, O.
In: Progressive Biomedical Materials and Technologies 2015 Conference proceeding. Kladno: FBMI ČVUT, 2015. pp. 87-90. ISBN 978-80-01-05818-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
98.The Evaluation of the Practical Adhesion Strength of Biocompatible thin layers by National and International Standards
Hanáková, L. - Socha, V. - Kutílek, P. - Petruš, O. - Cehlár, M., - Socha, L.
In: Progressive Biomedical Materials and Technologies 2015 Conference proceeding. Kladno: FBMI ČVUT, 2015. pp. 91-94. ISBN 978-80-01-05818-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
99.Effect of the change of flight, navigation and motor data visualization on psychophysiological state of pilots
Socha, V. - Schlenker, J. - Kalavksý, P. - Kutílek, P. - Socha, L. - Szabo, S., - Smrčka, P.
In: SAMI 2015 - IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, Proceedings. Budapešť: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2015. p. 339-344. ISBN 978-1-4799-8221-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
100.The Estimation of the Joint Angles of Upper Limb During Walking Using Fuzzy Logic System and Relation Maps
Škoda, D. - Kutílek, P. - Socha, V. - Schlenker, J. - Štefek, A., - Kalina, J.
In: Proceedings of IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics. Budapest: IEEE Hungary Section, University Obuda, 2015. pp. 267-272. ISBN 978-1-4799-8220-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
101.An evaluation method of complex movement of the arm during walking based on gyroscope data and angle-angle diagram
Hanáková, L. - Kutílek, P. - Socha, V. - Škoda, D. - Takáč, P. - Schlenker, J., - Svoboda, Z.
In: 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Piscataway: IEEE, 2015. p. 397-402. ISSN 1805-5435. ISBN 978-1-4799-8498-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
102.Zařízení s pohyblivou plošinou pro měření pohybu hlavy živočichů o velikostech pod 10cm
Kutílek, P. - Hýbl, J. - Škoda, D., - Socha, V.
Czech Republic. Utility Model CZ 28386. 2015-06-29.
Tuzemský užitný vzor (2015)
103.Manažérstvo Kvality
Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S., - Soušek, R.
Košice: Rotaprint s.r.o., 2015. ISBN 978-80-971877-1-2.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2015)
104.Comparative measurements of head angular movements using a camera system and a gyroscope system
Socha, V. - Kutílek, P. - Čakrt, O., - Černý, R.
Acta Polytechnica. 2014, 54(4), 295-300. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2014)
105.A comparison of methods using strain gauges to monitor physiological movements on a hospital bed
Socha, V. - Kutílek, P. - Smrčka, P., - Socha, L.
Acta Polytechnica. 2014, 54(5), 352-357. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2014)
106.A myoelectric prosthetic arm controlled by a sensor-actuator loop
Kutílek, P. - Hýbl, J. - Mareš, J. - Socha, V., - Smrčka, P.
Acta Polytechnica. 2014, 54(3), 197-204. ISSN 1210-2709.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2014)
107.Recurrence Quantication Analysis: A Promising Method for Data Evaluation in Medicine
Schlenker, J. - Nedělka, T. - Riedlbauchová, L. - Socha, V. - Hána, K., - Kutílek, P.
European Journal for Biomedical Informatics. 2014, 10(1), 35-40. ISSN 1801-5603.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2014)
108.Quantification of gait asymmetry in patients with ankle foot orthoses based on hip–hip cyclograms
Kutílek, P. - Socha, V. - Vítečková, S., - Svoboda, Z.
Biocybernetics and Biomedical Engineering. 2014, 34(1), 46-52. ISSN 0208-5216.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2014)
109.Differences in evaluation methods of trunk sway using different MoCap systems
Kutílek, P. - Socha, V. - Čakrt, O., - Svoboda, Z.
Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2014, 16(2), 85-94. ISSN 1509-409X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2014)
110.Kinematic quantification of gait asymmetry based on characteristics of angle-angle diagrams
Kutílek, P. - Vítečková, S. - Svoboda, Z. - Socha, V., - Smrčka, P.
Acta Polytechnica Hungarrica. 2014, 11(5), 25-38. ISSN 1785-8860.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2014)
111.Analysis and prediction of upper extremity movements by cyclograms
Kutílek, P. - Socha, V., - Hána, K.
Central European Journal of Medicine. 2014, 9(6), 814-820. ISSN 1895-1058.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2014)
112.Cloud Computing and the Catalogue of ICT Services
Línek, M. - Szabo, S., - Socha, V.
ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS.SECTIO A. 2014, 2(4), 86-94. ISSN 2300-1739.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
113.Pilot performance and changes in the flight data presentation
Socha, L. - Kaľavský, P. - Socha, V., - Gazda, J.
Acta Avionica. 2014, 16(29), 53-56. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
114.Air accidents, their investigation and prevention
Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S., - Němec, V.
eXclusive e-JOURNAL. 2014,(4), ISSN 1339-4509.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
115.Research on pilot training methods using flight simulators - Analysis of simulator training procedures for pilots
Kaľavský, P. - Kimličková, M. - Socha, L., - Socha, V.
Acta Avionica. 2014, 16(29), 37-40. ISSN 1335-9479.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
116.Globalization elements and their impact on air traffic
Socha, V. - Socha, L. - Kaľavský, P., - Šebeščáková, I.
eXclusive e-JOURNAL. 2014,(4), ISSN 1339-4509.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
117.Kvalita v sociálnych službách
Socha, L. - Socha, V., - Begera, V.
Košice: Rotaprint s.r.o., 2014. ISBN 978-80-971877-0-5.
Jiná kniha česky (2014)
118.Evaluation of relationship between the activity of upper limb and piloting precision
Socha, V. - Kutílek, P. - Štefek, A. - Socha, L. - Schlenker, J. - Hána, K., - Szabo, S.
In: 16th Mechatronika 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 405-410. ISBN 978-80-214-4817-9.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2014)
119.Evaluation of Muscular Moment Asymmetry using Bilateral Cyclograms
Kutílek, P. - Socha, V. - Svoboda, Z., - Smrčka, P.
In: 16th Mechatronika 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 399-401. ISBN 978-80-214-4817-9.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2014)
120.Evaluation of the Adhesion Strength using Digital Microscope and International Standards
Kutílek, P. - Socha, V. - Fitl, P., - Smrčka, P.
In: 16th Mechatronika 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 519-525. ISBN 978-80-214-4817-9.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2014)
121.Study of heart rate as the main stress indicator in aircraft pilots
Regula, M. - Socha, V. - Kutílek, P. - Socha, L. - Hána, K. - Hanáková, L., - Szabo, S.
In: 16th Mechatronika 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 639-643. ISBN 978-80-214-4817-9.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2014)
122.Problematika ľudského faktora v leteckej doprave
Socha, V. - Socha, L., - Socha, Ľ.
In: Zborník recenzovaných príspevkov z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice: Podnikovohospodráska fakulta so sídlom v Košiciach, EU v Bratislave, 2014. pp. 155-162. ISBN 978-80-225-3982-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
123.Ľudský faktor v letectve a výskyt chýb
Socha, V. - Socha, L.
In: Bezpečnost a doprava. Pardubice: Institut Jana Pernera, 2014. pp. 117-122. ISBN 978-80-86530-92-5.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
124.Measuring pilot performance under real flight conditions
Kaľavský, P. - Socha, L., - Socha, V.
In: New Trends in Civil Aviation 2014. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. pp. 74-78. ISBN 978-80-7204-891-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
125.Implementation of management systems in air transportation
Socha, L. - Socha, V., - Hudáková, V.
In: New Trends in Civil Aviation 2014. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014, pp. 61-63. ISBN 978-80-7204-891-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
126.Evaluation of the Variability of Respiratory Rate as a Marker of Stress Changes
Socha, V. - Szabo, S. - Socha, L. - Kutílek, P., - Němec, V.
In: TRANSPORT MEANS 2014. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2014. pp. 339-342. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
127.NESS KDC Company – Improving of back office quality
Vysoká, M. - Socha, V. - Socha, L., - Szabo, S.
In: AIR TRANSPORT 2014. Košice: Technická Univerzita, 2014, pp. 188-193. ISBN 978-80-553-1867-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2014)
128.Company image and its impact on welfare
Molnárová, D. - Poprenda, J., - Socha, V.
In: AIR TRANSPORT 2014. Košice: Technická Univerzita, 2014, pp. 93-97. ISBN 978-80-553-1867-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2014)
129.Marketing Plan in Selected Company
Bujková, N. - Poprenda, J., - Socha, V.
In: AIR TRANSPORT 2014. Košice: Technická Univerzita, 2014, pp. 22-28. ISBN 978-80-553-1867-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2014)
130.Evaluating Customer Satisfaction in the Sphere of Telecomunication Services in Slovakia
Szabo, S. - Socha, V. - Socha, L. - Kutílek, P., - Schlenker, J.
In: Proceedings of the International Scientific Conference Quality and Leading Innovation´2014. Košice: Technical University of Kosice, 2014, pp. 190-207. ISBN 978-80-553-1815-8. Available from: http://www.q-impulz.sk/qali/402-1564-1-CEF_Szabo.pdf
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
131.The Evaluation of the Practical Adhesion Strength of Biocompatible Thin Films by Fuzzy Logic Expert System and International Standards
Socha, V. - Kutílek, P., - Vítečková, S.
Journal of Electrical Engineering. 2013, 64(6), 354-360. ISSN 1335-3632.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
132.Ekonomické aspekty integrovaného systému riadenia
Socha, V. - Kutílek, P., - Socha, L.
In: Zborník recenzovaných príspevkov z 1. Medzinárodnej vedeckej konferencie „Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania“. Košice: Podnikovohospodráska fakulta so sídlom v Košiciach, EU v Bratislave, 2013, pp. 427-436. ISBN 978-80-225-3730-8. Available from: http://konferencia.6f.sk/
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2013)
133.Systém detekce kolizí protetické náhrady
Kutílek, P. - Socha, V. - Hýbl, J., - Hána, K.
Czech Republic. Utility Model CZ 26156. 2013-12-02.
Tuzemský užitný vzor (2013)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Integrace simulátorů vestibulárních iluzí do ab-initio výcviku
Socha, V.
2021 - 2024
CK02000321
2.Návrh metod a sofware pro hodnocení rehabilitačního procesu pomocí kamerových a gyroskopických systémů
Socha, V.
2014 - 2015
SGS14/170/OHK4/2T/17