Ing. Tomáš Padělek, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-421 - Horská 3, Praha
K307 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-776747382
+420-224355089
+420-224359893
E-mail:
padeltom@fd.cvut.cz
Pozice:
rozvrhář fakulty (FD - Děkanát - StO) | referent VaV (FD - Děkanát - RVV)
Funkce:
člen kolegia děkana / FD
člen grémia děkana / FD
předseda AS / FD
člen AS - zaměstnanec / FD
Člen:
Laboratoř bezpečnosti dopravních systémů
Mobilní měřící laboratoř
Osobní email
tom.padelek@gmail.com

Vedoucí studentského projektu:

Organizace a regulace dopravy ve městech
  12X1OD - bakalářský studijní program
  12X2OD - navazující magisterský studijní program
Preference veřejné hromadné dopravy
  12X1PH - bakalářský studijní program
  12X2PH - navazující magisterský studijní program
Rozvoj cyklistické dopravy
  12X1RC - bakalářský studijní program
  12X2RC - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Analýza bezpečnosti silničního provozu pomocí metody dopravních konfliktů
Padělek, T.
2016. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Doktorská práce (Ph.D.)
2.Dílčí závěry projektu Posouzení vlivu SSZ jako nástroje na zpomalování silniční dopravy
Padělek, T. - Košťálová, J.
In: ČÍŽKOVÁ, Z., et al., eds. Sborník studentské vědecké konference "Trendy a inovace v dopravním stavitelství". Trendy a inovace v dopravním stavitelství. Praha, 20.06.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební. 2016, s. 6-13. ISBN 978-80-01-05973-9. Dostupné z: http://d2051.fsv.cvut.cz/aktuality/TRINfra2016.pdf
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
3.Application of the Traffic Conflict Technique in the Czech Republic
Kocourek, J. - Padělek, T.
In: KOUKOL, M., ed. 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE Press. 2016, ISBN 978-1-5090-1116-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
4.Posouzení vlivu SSZ jako nástroje pro zpomalování dopravy na bezpečnost silničního provozu
Padělek, T. - Košťálová, J.
In: JACURA, M., et al., eds. YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Young Engineers Transportation Conference 2015. Praha, 30.09.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, ISBN 978-80-01-05791-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
5.Electronic Toll Systems and Their Application for Large Cities
Kumpošt, P. - Padělek, T.
In: International Conference on Advances in Information Processing and Communication Technology 2015. International Conference on Advances in Information Processing and Communication Technology 2015. Roma, 18.04.2015 - 19.04.2015. New York: IRED - The Conference Publisher Service. 2015, s. 125-128. ISBN 978-1-63248-044-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
6.Automatic Speed Measurement in the Czech Republic
Padělek, T.
28.09.2015.
Nepublikovaná přednáška
7.Souvislost mezi nalezenými stupni rizika u bezpečnostních inspekcí a skutečnou hrozbou v podobě dopravní nehody
Kocourek, J. - Padělek, T.
Silniční obzor. 2015, 76(4), s. 108-111. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
8.Transport Systems Concepts for "Smart Cities" - Transport of People and Goods
Bínová, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
In: JEŘÁBEK, M. a KRČÁL, J., eds. Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, s. 83-87. ISBN 978-80-01-05742-1. Dostupné z: http://akce.fd.cvut.cz/en/scsp2015/proceedings
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
9.KOOPERATIVNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘEDCHÁZENÍ DOPRAVNÍCH NEHOD A DALŠÍCH DOPRAVNÍCH EXTERNALIT V REGIONÁLNÍ DOPRAVĚ
Bínová, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Perner's Contacts. 2015, 10(3), s. 6-14. ISSN 1801-674X. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/aktualni%20cislo.htm
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
10.Comparative Model of Unit Costs of Road and Rail Freight Transport
Bína, L. - Bínová, H. - Březina, E. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
European Journal of Business and Social Sciences. 2014, 3(4), s. 127-136. ISSN 2235-767X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
11.Vliv připravovaných dopravních staveb na dopravní situaci v městské části Praha 6
Bína, L. - Bínová, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Perner's Contacts. 2014, 9(III), s. 19-26. ISSN 1801-674X. Dostupné z: http://www.pernerscontacts.upce.cz
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
12.Stativová otočná hlava s regulátorem napětí
Kumpošt, P. - Padělek, T., - Hercik, K.
[Funkční vzorek]. 2014
Funkční vzorek
13.Ověření vlivu vybraných nástrojů pro snižování silniční nehodovosti
Padělek, T. - Košťálová, J., - Kumpošt, P.
In: Sborník anotací konference Juniorstav 2014. Juniorstav 2014. Brno, 30.01.2014. VUT v Brně, Fakulta stavební. 2014, s. 182. ISBN 978-80-214-4851-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
14.Vliv vybraných nástrojů pro snižování silniční nehodovosti
Košťálová, J. - Padělek, T.
In: Research, Development and Innovation in Transport 2014. Research, Development and Innovation in Transport 2014. Vysoké Mýto, 30.10.2014. Ostrava: VŠB - TUO, Fakulta stavební, Katedra dopravního stavitelství. 2014, s. 1-8. ISBN 978-80-248-3613-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
15.Posouzení možnosti průjezdu nákladní soupravy
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Nouzovský, L. - Svatý, Z. - Kocourek, J. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Písek: Lubomír Polanský, tř.Přátelství 1998, 39701 Písek, IČ:12327182. 2014, 0204-03/14/16122.
Výzkumná zpráva v češtině
16.Decision Support System for Distribution of Funds Allocated for Elimination of Accident Places
Padělek, T. - Košťálová, J.
In: RADOVÁ, Z., et al., eds. Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings. Driver Car Interaction and Safety. Děčín, 10.09.2014 - 12.09.2014. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2014, Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
17.Road Safety Inspection - The Prognosis of Driver Errors and Implementation Steps
Kocourek, J. - Padělek, T., - Tesař, M.
In: NOVOTNÝ, S., et al., eds. Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings. Driver Car Interaction and Safety. Děčín, 10.09.2014 - 12.09.2014. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2014, Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
18.Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů
Ambros, J. - Kocourek, J. - Kočárková, D., - Padělek, T.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2013, Dostupné z: http://www.audit-bezpecnosti.cz/metodiky-a-kontrolni-listy/
Uplatněná certifikovaná metodika
19.Ucelená dopravní koncepce a návrh priorit rozvoje dopravní infrastruktury na území Prahy 6. Část 1 a Část 2.
Moos, P. - Bína, L. - Nováková, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Praha 6: Praha 6. 2013, 30042013.
Výzkumná zpráva v češtině
20.Czech Traffic Conflicts Technique
Padělek, T. - Kocourek, J., - Kočárková, D.
In: JEŘÁBEK, M. a VOTRUBA, Z., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 102-109. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
21.Analýza bezpečnosti silničního provozu pomocí metody dopravních konfliktů
Padělek, T.
2013. Doktorandské minimum. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Doktorandské minimum
22.Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku
Bína, L. - Cempírek, V. - Bínová, H. - Březina, E. - Kumpošt, P. - Padělek, T. - Landa, J. - Komínek, M. - Tříska, L. - Tothová, D., - Zrzavý, M.
Jankovcova 1569/2c, Praha 7 - Holešovice, 170 00: ČD Cargo a.s.. 2013
Výzkumná zpráva v češtině
23.Elements of Traffic Conflict Techniques in Czech Republic
Kocourek, J. - Padělek, T.
In: Conference on Effectiveness of Road Safety Campaigns. Conference on Effectiveness of Road Safety Campaigns. Budapest, 08.03.2012 - 10.03.2012. Budapest: Premium Relations Communication Consulting Ltd.. 2012, s. 134-143. ISBN 978-963-08-4186-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
24.Sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů v rámci projektu "KONFLIKT"
Kocourek, J. - Kočárková, D., - Padělek, T.
In: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Senec, 19.09.2012 - 21.09.2012. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o.. 2012, s. 15-20. ISBN 978-80-89565-04-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
25.Dopravní posouzení vlivu možného napojení lokality Skřivánek na dopravní systém města Chrudim
Kocourek, J. - Koukol, M., - Padělek, T.
2011, DČ: 43/110033.
Technická zpráva
26.Human (Driver) Errors
Kocourek, J. - Padělek, T.
Perner's contacts. 2011, 6(5), s. 123-128. ISSN 1801-674X. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/PC_242011.pdf
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
27.Poznatky řešitelů z ČVUT k projektu "Konflikt"
Kocourek, J. - Kočárková, D., - Padělek, T.
In: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Vyhne, 21.09.2011 - 23.09.2011. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o.. 2011, s. 29-34. ISBN 978-80-970356-8-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
28.Metoda dopravních konfliktů v praxi
Kocourek, J. - Padělek, T.
In: BAČENKOVÁ, E., ed. Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Vyhne, 22.09.2010 - 24.09.2010. Košice: Dom techniky s.r.o.. 2010, s. 25-30. ISBN 978-80-232-0308-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
29.Studie cyklistické dopravy v rámci celkové koncepce dopravy v Kuřimi
Padělek, T.
2009. Diplomová práce. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů.
Diplomová práce
30.Koncepce cyklistických tras v okolí Brněnské přehrady
Padělek, T.
2007. Diplomová práce. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů.
Diplomová práce

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Posouzení vlivu SSZ jako nástroje pro zpomalování dopravy na bezpečnost silničního provozu
Padělek, T.
2015 - 2016
SGS15/171/OHK2/2T/16
2.Ověření vlivu vybraných nástrojů pro snižování silniční nehodovosti
Padělek, T.
2013 - 2014
SGS13/154/OHK2/2T/16