Ing. Tomáš Padělek, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-421 - Horská 3, Praha
K307 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-776747382
+420-224355089
+420-224359893
E-mail:
padeltom@fd.cvut.cz
Funkce:
člen kolégia / FD
člen grémia / FD
předseda AS / FD
člen AS - zaměstnanec / FD
Člen:
Laboratoř bezpečnosti dopravních systémů
Mobilní měřící laboratoř
Osobní email
tom.padelek@gmail.com

Vedoucí studentského projektu:

Organizace a regulace dopravy ve městech
  12X1OD - bakalářský studijní program
  12X2OD - navazující magisterský studijní program
Preference veřejné hromadné dopravy
  12X1PH - bakalářský studijní program
  12X2PH - navazující magisterský studijní program
Rozvoj cyklistické dopravy
  12X1RC - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Accurate Road Safety Level Assessment for Effective Road Safety Inspection
Kocourek, J. - Padělek, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
2.Computational Modelling of Newtonian Fluids Flow in a Bypass Tube
Keslerová, R. - Řezníček, H., - Padělek, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
3.Dílčí závěry projektu Posouzení vlivu SSZ jako nástroje na zpomalování silniční dopravy
Padělek, T. - Košťálová, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
4.Application of the Traffic Conflict Technique in the Czech Republic
Kocourek, J. - Padělek, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
5.Analýza bezpečnosti silničního provozu pomocí metody dopravních konfliktů
Padělek, T.
Doktorská práce (Ph.D.) (2016)
6.Souvislost mezi nalezenými stupni rizika u bezpečnostních inspekcí a skutečnou hrozbou v podobě dopravní nehody
Kocourek, J. - Padělek, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
7.KOOPERATIVNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘEDCHÁZENÍ DOPRAVNÍCH NEHOD A DALŠÍCH DOPRAVNÍCH EXTERNALIT V REGIONÁLNÍ DOPRAVĚ
Bínová, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
8.Posouzení vlivu SSZ jako nástroje pro zpomalování dopravy na bezpečnost silničního provozu
Padělek, T. - Košťálová, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
9.Transport Systems Concepts for "Smart Cities" - Transport of People and Goods
Bínová, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
10.Electronic Toll Systems and Their Application for Large Cities
Kumpošt, P. - Padělek, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
11.Automatic Speed Measurement in the Czech Republic
Padělek, T.
Nepublikovaná přednáška (2015)
12.Vliv připravovaných dopravních staveb na dopravní situaci v městské části Praha 6
Bína, L. - Bínová, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
13.Comparative Model of Unit Costs of Road and Rail Freight Transport
Bína, L. - Bínová, H. - Březina, E. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
14.Stativová otočná hlava s regulátorem napětí
Kumpošt, P. - Padělek, T., - Hercik, K.
Funkční vzorek (2014)
15.Vliv vybraných nástrojů pro snižování silniční nehodovosti
Košťálová, J. - Padělek, T.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
16.Ověření vlivu vybraných nástrojů pro snižování silniční nehodovosti
Padělek, T. - Košťálová, J., - Kumpošt, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
17.Decision Support System for Distribution of Funds Allocated for Elimination of Accident Places
Padělek, T. - Košťálová, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
18.Road Safety Inspection - The Prognosis of Driver Errors and Implementation Steps
Kocourek, J. - Padělek, T., - Tesař, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
19.Posouzení možnosti průjezdu nákladní soupravy
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Nouzovský, L. - Svatý, Z. - Kocourek, J. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
20.Czech Traffic Conflicts Technique
Padělek, T. - Kocourek, J., - Kočárková, D.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
21.Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů
Ambros, J. - Kocourek, J. - Kočárková, D., - Padělek, T.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
22.Ucelená dopravní koncepce a návrh priorit rozvoje dopravní infrastruktury na území Prahy 6. Část 1 a Část 2.
Moos, P. - Bína, L. - Nováková, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
23.Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku
Bína, L. - Cempírek, V. - Bínová, H. - Březina, E. - Kumpošt, P. - Padělek, T. - Landa, J. - Komínek, M. - Tříska, L. - Tothová, D., - Zrzavý, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
24.Analýza bezpečnosti silničního provozu pomocí metody dopravních konfliktů
Padělek, T.
Doktorandské minimum (2013)
25.Sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů v rámci projektu "KONFLIKT"
Kocourek, J. - Kočárková, D., - Padělek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
26.Elements of Traffic Conflict Techniques in Czech Republic
Kocourek, J. - Padělek, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
27.Human (Driver) Errors
Kocourek, J. - Padělek, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2011)
28.Poznatky řešitelů z ČVUT k projektu "Konflikt"
Kocourek, J. - Kočárková, D., - Padělek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
29.Dopravní posouzení vlivu možného napojení lokality Skřivánek na dopravní systém města Chrudim
Kocourek, J. - Koukol, M., - Padělek, T.
Technická zpráva (2011)
30.Metoda dopravních konfliktů v praxi
Kocourek, J. - Padělek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
31.Studie cyklistické dopravy v rámci celkové koncepce dopravy v Kuřimi
Padělek, T.
Diplomová práce (2009)
32.Koncepce cyklistických tras v okolí Brněnské přehrady
Padělek, T.
Diplomová práce (2007)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Posouzení vlivu SSZ jako nástroje pro zpomalování dopravy na bezpečnost silničního provozu
Padělek, T.
2015 - 2016
SGS15/171/OHK2/2T/16
2.Ověření vlivu vybraných nástrojů pro snižování silniční nehodovosti
Padělek, T.
2013 - 2014
SGS13/154/OHK2/2T/16