info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Tomáš Padělek, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-421 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-776747382
+420-224359893
E-mail:
tomas.padelek@cvut.cz
Funkce:
člen AS - zaměstnanec / FD
předseda hospodářské komise AS / FD
Člen:
Laboratoř bezpečnosti dopravních systémů
Mobilní měřící laboratoř
Osobní email
tom.padelek@gmail.com

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

12BA - Bezpečnostní audit v dopravě (přednášející, cvičící)
12PPMK - Provoz a projektování místních komunikací (cvičící)
12PPOK - Projektování pozemních komunikací (cvičící)
12SDK - Silnice, dálnice a křižovatky (přednášející, cvičící)
12Y2RD - Realizace dopravních staveb (přednášející, cvičící)
612MDE - Modely dopravy a dopravní excesy (přednášející, cvičící)
612PPMK - Provoz a projektování místních komunikací (cvičící)
612SDK - Silnice, dálnice a křižovatky (cvičící)
612X33 - Projekt 3 (přednášející, cvičící)

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Daniela Götzová
Ing. Polina Zayats

Vedoucí studentského projektu:

Organizace a regulace dopravy ve městech
  12X1OD - bakalářský studijní program
  12X2OD - navazující magisterský studijní program
Preference veřejné hromadné dopravy
  12X1PH - bakalářský studijní program
  12X2PH - navazující magisterský studijní program
Rozvoj cyklistické dopravy
  12X1RC - bakalářský studijní program
  12X2RC - navazující magisterský studijní program