Ing. Tomáš Padělek, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-421 - Horská 3, Praha
K307 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-776747382
+420-224355089
+420-224359893
E-mail:
padeltom@fd.cvut.cz
Funkce:
člen kolégia / FD
člen grémia / FD
předseda AS / FD
člen AS - zaměstnanec / FD
Člen:
Laboratoř bezpečnosti dopravních systémů
Mobilní měřící laboratoř
Osobní email
tom.padelek@gmail.com

Vedoucí studentského projektu:

Organizace a regulace dopravy ve městech
  12X1OD - bakalářský studijní program
  12X2OD - navazující magisterský studijní program
Preference veřejné hromadné dopravy
  12X1PH - bakalářský studijní program
  12X2PH - navazující magisterský studijní program
Rozvoj cyklistické dopravy
  12X1RC - bakalářský studijní program
  12X2RC - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Accurate Road Safety Level Assessment for Effective Road Safety Inspection
Kocourek, J. - Padělek, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
2.Computational Modelling of Newtonian Fluids Flow in a Bypass Tube
Keslerová, R. - Řezníček, H., - Padělek, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
3.Application of the Traffic Conflict Technique in the Czech Republic
Kocourek, J. - Padělek, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
4.Analýza bezpečnosti silničního provozu pomocí metody dopravních konfliktů
Padělek, T.
Doktorská práce (Ph.D.) (2016)
5.Dílčí závěry projektu Posouzení vlivu SSZ jako nástroje na zpomalování silniční dopravy
Padělek, T. - Košťálová, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
6.Transport Systems Concepts for "Smart Cities" - Transport of People and Goods
Bínová, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
7.Electronic Toll Systems and Their Application for Large Cities
Kumpošt, P. - Padělek, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
8.Souvislost mezi nalezenými stupni rizika u bezpečnostních inspekcí a skutečnou hrozbou v podobě dopravní nehody
Kocourek, J. - Padělek, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
9.KOOPERATIVNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘEDCHÁZENÍ DOPRAVNÍCH NEHOD A DALŠÍCH DOPRAVNÍCH EXTERNALIT V REGIONÁLNÍ DOPRAVĚ
Bínová, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
10.Automatic Speed Measurement in the Czech Republic
Padělek, T.
Nepublikovaná přednáška (2015)
11.Posouzení vlivu SSZ jako nástroje pro zpomalování dopravy na bezpečnost silničního provozu
Padělek, T. - Košťálová, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
12.Comparative Model of Unit Costs of Road and Rail Freight Transport
Bína, L. - Bínová, H. - Březina, E. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
13.Ověření vlivu vybraných nástrojů pro snižování silniční nehodovosti
Padělek, T. - Košťálová, J., - Kumpošt, P.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
14.Posouzení možnosti průjezdu nákladní soupravy
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Nouzovský, L. - Svatý, Z. - Kocourek, J. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
15.Vliv vybraných nástrojů pro snižování silniční nehodovosti
Košťálová, J. - Padělek, T.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
16.Vliv připravovaných dopravních staveb na dopravní situaci v městské části Praha 6
Bína, L. - Bínová, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
17.Stativová otočná hlava s regulátorem napětí
Kumpošt, P. - Padělek, T., - Hercik, K.
Funkční vzorek (2014)
18.Decision Support System for Distribution of Funds Allocated for Elimination of Accident Places
Padělek, T. - Košťálová, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
19.Road Safety Inspection - The Prognosis of Driver Errors and Implementation Steps
Kocourek, J. - Padělek, T., - Tesař, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
20.Czech Traffic Conflicts Technique
Padělek, T. - Kocourek, J., - Kočárková, D.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
21.Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů
Ambros, J. - Kocourek, J. - Kočárková, D., - Padělek, T.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
22.Ucelená dopravní koncepce a návrh priorit rozvoje dopravní infrastruktury na území Prahy 6. Část 1 a Část 2.
Moos, P. - Bína, L. - Nováková, H. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
23.Analýza bezpečnosti silničního provozu pomocí metody dopravních konfliktů
Padělek, T.
Doktorandské minimum (2013)
24.Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku
Bína, L. - Cempírek, V. - Bínová, H. - Březina, E. - Kumpošt, P. - Padělek, T. - Landa, J. - Komínek, M. - Tříska, L. - Tothová, D., - Zrzavý, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
25.Sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů v rámci projektu "KONFLIKT"
Kocourek, J. - Kočárková, D., - Padělek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
26.Elements of Traffic Conflict Techniques in Czech Republic
Kocourek, J. - Padělek, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
27.Poznatky řešitelů z ČVUT k projektu "Konflikt"
Kocourek, J. - Kočárková, D., - Padělek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
28.Dopravní posouzení vlivu možného napojení lokality Skřivánek na dopravní systém města Chrudim
Kocourek, J. - Koukol, M., - Padělek, T.
Technická zpráva (2011)
29.Human (Driver) Errors
Kocourek, J. - Padělek, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2011)
30.Metoda dopravních konfliktů v praxi
Kocourek, J. - Padělek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
31.Studie cyklistické dopravy v rámci celkové koncepce dopravy v Kuřimi
Padělek, T.
Diplomová práce (2009)
32.Koncepce cyklistických tras v okolí Brněnské přehrady
Padělek, T.
Diplomová práce (2007)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Posouzení vlivu SSZ jako nástroje pro zpomalování dopravy na bezpečnost silničního provozu
Padělek, T.
2015 - 2016
SGS15/171/OHK2/2T/16
2.Ověření vlivu vybraných nástrojů pro snižování silniční nehodovosti
Padělek, T.
2013 - 2014
SGS13/154/OHK2/2T/16