Studijní oddělení

Úřední hodiny studijního oddělení v době letních prázdnin a v době zápisů do 1. ročníku

od 3.7. do 31.8.2017 (v době letních prázdnin):

pouze v dopoledních hodinách PONDĚLÍ AŽ ČTVRTEK od 8:30 do 11:30 po předchozí dohodě

  • bakalářské studium – paní Waicová, tel. 224 359 508, e-mail: waicova@fd.cvut.cz
  • navazující magisterské studium – paní Chourová, tel. 224 359 540, e-mail: chourlib@fd.cvut.cz
  • přijímací řízení - paní Vicenová, tel. 224 359 508, e-mail: vicenova@fd.cvut.cz
  • stipendia a poplatky – paní Fišerová, tel. 224 359 578, e-mail: fiserova@fd.cvut.cz

studijní oddělení UZAVŘENO z důvodu zápisů studentů do 1. ročníku bakalářského studia a do 1. ročníku navazujícího magisterského studia a to:

  • od 1.9.2017 do 6.9.2017
  • od 21.9.2017 do 25.9.2017
  • 26.9.2017 (imatrikulace a promoce)
Úřední hodiny studijního oddělení
Pondělí 9:30 - 11:30
Úterý 14:00 - 15:30
Středa 9:30 - 11:30, 14:00 - 15:30
Čtvrtek 9:30 - 11:30
Pátek zavřeno

Rezervační systém pro studenty na Studijní oddělení


Zaměstnanci studijního oddělení

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí studijního oddělení
zástupce vedoucího, přijímací řízení
správce studijních plánů FD, studijní oddělení pracoviště Děčín
stipendia, poplatky
rozvrhář fakulty (FD - Děkanát - StO) | referent VaV (FD - Děkanát - RVV)
1.-3. ročník bakalářského studia

Adresa studijního oddělení
Studijní oddělení
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Konviktská 20, Praha 1
110 00

Tel: +420 22435-9503

Fax: +420 224229201

Úřední hodiny studijního oddělení
Pondělí 8:30 - 11:00, 13:30 - 15:00
Úterý 8:30 - 11:00
Středa 8:30 - 11:00
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8:30 - 11:00

Zaměstnanci studijního oddělení

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
studijní oddělení pracoviště Děčín
správce studijních plánů FD, studijní oddělení pracoviště Děčín

Adresa studijního oddělení
Studijní oddělení
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Pohraniční 1, Děčín 1
405 01

Tel: +420 22435-8408, +420 22435-7954

fotografie osoby

doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D.

Proděkan pro pedagogickou činnost
fotografie osoby

Ing. Alexandra Dvořáčková

Zástupce proděkana pro pedagogickou činnost v Děčíně
fotografie osoby

doc. Ing. Denisa Mocková, Ph.D.

Zástupce proděkana pro pedagogickou činnost v Praze

A tak to u nás vypadá