info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Eva Vicenová

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K204 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359542
+420-770138720
E-mail:
vicenova@fd.cvut.cz
Pozice:
přijímací řízení
Funkce:
zástupce vedoucího / studijní oddělení / FD

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S