info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Monika Švandová

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
224 - Pohraniční 1, Děčín
Telefon:
+420-224358408
E-mail:
svandova@fd.cvut.cz
Pozice:
studijní oddělení pracoviště Děčín

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S