Ing. Zdeněk Michl

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-262 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359174
E-mail:
michlzde@fd.cvut.cz
Funkce:
člen AS - zaměstnanec / FD
člen hospodářské komise AS / FD
manažer projektů / ústav logistiky a managementu dopravy / FD
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
Školitel:
Ing. Vít Janoš, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
17Y2MS - Mikrosimulace železničního provozu
Cvičení:
17TEDL - Technologie dopravy a logistika
17TVD - Technologie veřejné dopravy

Vedoucí studentského projektu:

Integrální taktový grafikon v ČR
  17X1IG - bakalářský studijní program
  17X2IG - navazující magisterský studijní program
Technologie železniční nákladní dopravy
  17X1TN - bakalářský studijní program
  17X2TN - navazující magisterský studijní program
Rozvoj železniční nákladní dopravy
  17X2RN - navazující magisterský studijní program

Odborné zaměření:

 • Autobusová doprava
 • BIM
 • Cestování
 • Databázové programování
 • Databázové systémy objektové
 • Databázové systémy relační
 • Dělba přepravní práce
 • Dopravní obslužnost
 • Grafikony dopravy
 • Informační systémy pro cestující
 • Integrované dopravní systémy
 • Komunikační software
 • Kvalita přepravy
 • Lokomotivní hospodářství
 • Oběh vozů
 • Oborové informační systémy
 • Odbavování cestujících
 • Počítačová animace
 • Počítačová typografie
 • Propustnost komunikací
 • Přeprava osob
 • Přepravné
 • Regionální doprava
 • Rezervační systém
 • Softwarové inženýrství
 • SQL
 • Tabulkové procesory
 • Tarifní politika
 • Tarify
 • Technologická doprava
 • Textové procesory
 • Utility
 • Validace dat
 • Veřejná doprava
 • Vodní doprava
 • Vozové hospodářství
 • Webové inženýrství
 • Železniční budovy
 • Železniční doprava
 • Železniční koridory
 • Železniční mosty
 • Železniční provoz
 • Železniční stanice
 • Železniční stavby
 • Železniční tratě
 • Železniční tratě elektrifikované
 • Železniční tratě ozubnicové
 • Železniční tratě s normálním rozchodem
 • Železniční tratě širokorozchodné
 • Železniční tratě úzkorozchodné
 • Železniční tratě vysokorychlostní
 • Železniční tunely
 • Železniční tunely pod vodou

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Koncepce řešení regionální dopravy v Plzeňském kraji
Janoš, V. - Baudyš, K. - Michl, Z. - Pospíšil, J. - Marada, M. - Genzer, Š. - Vávra, R., - Svítek, M.
Plzeň: Plzeňský kraj. 2017
Výzkumná zpráva v češtině
2.Smart Rail Infrastructure Planning for Smart Cities: A Prague Rail Hub Case Study
Drábek, M. - Michl, Z.
In: RŮŽIČKA, J., ed. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 - 26.05.2017. New York: IEEE Press. 2017, ISBN 978-1-5386-3825-5. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?reload=true&punumber=7963867
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
3.Netgraph - an Efficient Tool for Periodic Timetabling and Capacity Planning
Michl, Z. - Drábek, M., - Vávra, R.
In: Student Scientific Conference Modernization of Railway IRICoN 2017. Modernizace na železnici IRICON 2017. Praha, 10.05.2017. Praha: Czech Technical University in Prague. 2017, s. 43-48. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06297-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
4.Švýcarský dopravní systém - pohled za kulisy
Michl, Z.
09.04.2017.
5.Netgraph - an Efficient Tool for Periodic Timetabling and Capacity Planning
Michl, Z. - Drábek, M., - Vávra, R.
In: Modernization of the railways - IRICoN 2017. Modernizace na železnici IRICON 2017. Praha, 10.05.2017. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2017, s. 29-30. ISBN 978-80-01-06140-4. Dostupné z: http://konferenceiricon17.fd.cvut.cz/
6.Dálková doprava v Česku pod taktovkou taktu
Drábek, M. - Michl, Z.
Železničář. 2017, XXIV(17), s. 11-14. ISSN 0322-8002. Dostupné z: https://zeleznicar.cd.cz/assets/zeleznicar/zeleznicar_17_2017.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
7.Koncepce nákladní dopravy pro období 2017 - 2023 s výhledem do roku 2030
Drábek, M. - Michl, Z., - Týfa, L.
[Výsl. prom. do schvál. strateg. a koncep. dokum.]. 2016, Dostupné z: http://www.mdcr.cz/getattachment/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Koncepce-nakladni-dopravy-pro-obdobi-2017-%E2%80%93-2023-r/Koncepce-nakladni-dopravy.pdf.aspx
Výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné zprávy
8.Lehre, Forschung und Projekte des Institutes für Logistik und Verkehrsmanagement Tschechische Technische Universität in Prag Fakultät Verkehrswissenschaften
Michl, Z.
24.11.2016.
9.Quantitative Determination of Bottlenecks in Railway Networks with Periodic Service
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
In: OSTAŠEVIČIUS, V., ed. Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. 20th International Conference Transport Means 2016. Juodkrante, 05.10.2016 - 07.10.2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2016, s. 594-598. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
10.On Operation of 740 Metre Long Freight Trains on Czech TEN-T Railway Network
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
In: PROCHÁZKA, J., PROCHÁZKOVÁ, D., a KERTIS, T., eds. Acta polytechnica CTU Proceedings. IRICoN. Praha, 04.05.2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2016, s. 12-16. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/3830/3708
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
11.On Operation of 740 m Long Freight Trains on Czech TEN - T Railway Network
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
In: JÍROVÁ, J., ŘEZNÍČKOVÁ, J., a FÁBERA, V., eds. Proceedings of Abstracts. INTEROPERABILITY OF RAILWAY TRANSPORT – IRICoN 2016. Praha: Fakulta dopravní. 2016, s. 10-11. ISBN 978-80-01-05939-5. Dostupné z: http://konferenceiricon16.fd.cvut.cz/files/SVK_sbornik_abstrakty.pdf
12.Optimalizace využití tratí s vyčerpanou kapacitou
Michl, Z. - Janoš, V. - Drábek, M. - Sojka, M. - Pospíšil, J. - Kříž, M., - Vašíček, R.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2016, Dostupné z: https://www.tacr.cz/index.php/cz/certifikovane-metodiky.html
Uplatněná certifikovaná metodika
13.Optimalizace rozvoje železničního systému v ČR z hlediska přepravních potřeb
Michl, Z. - Janoš, V. - Drábek, M. - Kříž, M. - Pospíšil, J. - Sojka, M., - Vašíček, R.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2016, 1.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
14.Requirements and prerequisites for an integrated passenger information system
Michl, Z.
In: LANGR, M., et al., eds. Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, ISBN 978-80-01-06016-2. Dostupné z: http://ytec2016.fd.cvut.cz/cz/download/Michl-Zdenek-Paper.pdf
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
15.Der Einsatz von FBS im Unterricht bei der CVUT FD
Michl, Z. - Janoš, V.
In: Symposium iPLANum. Symposium iPLANum. Gotha, 08.09.2016 - 09.09.2016. Dresden: Institut für Regional- und Fernverkehrsplanung. 2016
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
16.Hodnocení dopravní obsluhy území veřejnou dopravou pomocí makroskopických dopravních modelů
Kříž, M. - Michl, Z.
In: VYČICHL, J., et al., eds. YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Young Engineers Transportation Conference 2015. Praha, 30.09.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, s. 120-125. ISBN 978-80-01-05791-9. Dostupné z: http://www.ytec2015.fd.cvut.cz/cz/download/YTEC2015-Proceedings.pdf
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
17.Lokálky či VRT?
Pšenička, P. org. - Drábek, M. org. - Kříž, M. org., - Michl, Z. org.
[Pořádání workshopu]. 2015
Pořádání workshopu
18.Dva týdny po Studénce: přejezdy fungují, a co dál?
Michl, Z. - Papež, R., - Kováč, Juraj
ŽelPage - elektronický magazín o drahách. 2015, ISSN 1801-5425. Dostupné z: http://www.zelpage.cz/clanky/dva-tydny-po-studence-prejezdy-funguji-a-co-dal
19.Příčíny nehod na železničních přejezdech
Michl, Z.
2015
Audiovizuální tvorba
20.Vlak vyjel z kolejí na nástupiště. Masarykovo nádraží bylo několik hodin uzavřené
Michl, Z.
2015
Audiovizuální tvorba
21.Eisenbahnbetriebslabor an der Fakultät Verkehrswissenschaften
Michl, Z. - Leso, M., - Kamenický, D.
28.03.2015.
22.Rail Control System
Michl, Z. org.
[Pořádání workshopu]. 2015
Pořádání workshopu
23.Rail Control System - Workshop o IT podpoře operativního řízení provozu železniční sítě
Michl, Z. ed.
Rail Control System - Workshop o IT podpoře operativního řízení provozu železniční sítě. Praha, 06.11.2015. Praha: Drážní společnost při ČVUT FD. 2015
24.Naše železniční tunely
Michl, Z.
2015
Audiovizuální tvorba
25.Are we ready for a traffic management system?
Michl, Z.
In: MICHL, Z., ed. Rail Control System - Workshop o IT podpoře operativního řízení provozu železniční sítě. Rail Control System - Workshop o IT podpoře operativního řízení provozu železniční sítě. Praha, 06.11.2015. Praha: Drážní společnost při ČVUT FD. 2015
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
26.Analýza procesů a IT aplikací z hlediska centrálního celosíťového dispečerského systému v prostředí SŽDC (RCS- Rail Control System)
Leso, M. - Michl, Z., - Kamenický, D.
Dlážděná, Prah 1: SŽDC. 2015, K620_30102015.
Výzkumná zpráva v češtině
27.Determining capacity bottlenecks in periodic timetable nodes
Michl, Z. - Sojka, M.
In: Systemy Transportowe. Systemy Transportowe. Katowice, 22.09.2014 - 23.09.2014. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej. 2014, ISBN 978-83-935232-4-5.
28.Lehre, Forschung und Projekte des Institutes für Logistik und Verkehrsmanagement Tschechische Technische Universität in Prag Fakultät Verkehrswissenschaften
Baudyš, K. - Michl, Z.
10.06.2014.
29.Využití modelů v programu VISUM jako podkladu pro zjišťování dopadů cílených úprav železniční infrastruktury
Kříž, M. - Michl, Z., - Pospíšil, J.
18.03.2014.
30.Microsimulation as a tool for evaluation of infrastructure and operational concept alternatives in a complex railway node
Michl, Z. - Sojka, M.
Logistyka. 2014, 2014(4), ISSN 1231-5478.
31.Zastávkový populismus
Drábek, M. org. - Kříž, M. org., - Michl, Z. org.
[Pořádání workshopu]. 2014, Dostupné z: http://drahy.fd.cvut.cz/archiv/Diskuze_zastavkovy_populismus.pdf
Pořádání workshopu
32.Microsimulation as a tool for evaluation of infrastructure and operational concept alternatives in a complex railway node
Michl, Z. - Sojka, M.
In: Systemy Transportowe. Systemy Transportowe. Katowice, 09.09.2013 - 10.09.2013. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej. 2013, s. 39-40. ISBN 978-83-926923-5-5.
33.Úloha mikrosimulačních nástrojů v dopravní technologii železničních staveb
Michl, Z.
19.12.2013.
34.Představení mikrosimulačních nástrojů pro dopravní technologii na železnici
Michl, Z.
08.03.2013.
35.Dopravní technologie v projektové přípravě a prověřování projektovaných variant
Michl, Z.
05.02.2013.
36.Harmonization of train and bus service in the corridor of Plzeň - Žihle
Pospíšil, J. - Michl, Z.
In: Systemy Transportowe. Systemy Transportowe. Katowice, 26.09.2011. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej. 2011, s. 49-50. ISBN 978-83-926923-3-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
37.Using of microsimulation tools for planning of railway infrastructure exclusion diagrams
Sojka, M. - Michl, Z.
In: Systemy Transportowe. Systemy Transportowe. Katowice, 26.09.2011. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej. 2011, s. 51-52. ISBN 978-83-926923-3-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
38.Configuration of railway junction on Czech railway network
Baudyš, K. - Drábek, M. - Janoš, V. - Michl, Z., - Pospíšil, J.
In: KOLEKTIV, K., ed. Abstracts of the 70. International Scientific & Practical Conference "The Issues and Prospects of railway transport development". Problemi ta perspektivy razvitija železnodorožnoho transporta. Dbnipropetrovsk, 15.04.2010 - 16.04.2010. Dnipropetrovsk: DIIT. 2010, s. 109-111.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
39.TIMETABLE ENGINEERING IN RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC
Janoš, V. - Baudyš, K. - Michl, Z., - Pospíšil, J.
In: KOLEKTIV A SPOL, I.B., ed. Trans & Motauto 2010. Trans & Motauto 2010. Ruse, 06.07.2010 - 10.07.2010. Sofija: Scientific-technical union of mechanical engineering. 2010, ISSN 1313-0226.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.