Ing. Zdeněk Michl

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-262 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359174
E-mail:
michlzde@fd.cvut.cz
Funkce:
člen AS - zaměstnanec / FD
člen hospodářské komise AS / FD
manažer projektů / ústav logistiky a managementu dopravy / FD
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
Školitel:
Ing. Vít Janoš, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
17Y2MS - Mikrosimulace železničního provozu
Cvičení:
17TEDL - Technologie dopravy a logistika
17TVD - Technologie veřejné dopravy

Vedoucí studentského projektu:

Integrální taktový grafikon v ČR
  17X1IG - bakalářský studijní program
  17X2IG - navazující magisterský studijní program
Technologie železniční nákladní dopravy
  17X1TN - bakalářský studijní program
  17X2TN - navazující magisterský studijní program
Rozvoj železniční nákladní dopravy
  17X2RN - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Design of Additional Locomotive Service in the Vysočina Area
Růžička, J. - Drábek, M., - Michl, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
2.Analytická část - možnosti a limity synergie železničních linek
Drábek, M. - Kříž, M. - Michl, Z. - Urbaniec, K. - Kužel, V. - Janoš, V. - Vašíček, R. - Papež, R. - Karkošiaková, N. - Pospíšil, J., - Sojka, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2018)
3.Dálková doprava v Česku pod taktovkou taktu
Drábek, M. - Michl, Z.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
4.Netgraph - an Efficient Tool for Periodic Timetabling and Capacity Planning
Michl, Z. - Drábek, M., - Vávra, R.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
5.Smart Rail Infrastructure Planning for Smart Cities: A Prague Rail Hub Case Study
Drábek, M. - Michl, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
6.Koncepce řešení regionální dopravy v Plzeňském kraji
Janoš, V. - Baudyš, K. - Michl, Z. - Pospíšil, J. - Marada, M. - Genzer, Š. - Vávra, R., - Svítek, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
7.Švýcarský dopravní systém - pohled za kulisy
Michl, Z.
Nepublikovaná přednáška (2017)
8.Netgraph - an Efficient Tool for Periodic Timetabling and Capacity Planning
Michl, Z. - Drábek, M., - Vávra, R.
Abstrakt ve sborníku (2017)
9.Koncepce nákladní dopravy pro období 2017 - 2023 s výhledem do roku 2030
Drábek, M. - Michl, Z., - Týfa, L.
Výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné zprávy (2016)
10.On Operation of 740 Metre Long Freight Trains on Czech TEN-T Railway Network
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
11.Requirements and prerequisites for an integrated passenger information system
Michl, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
12.Quantitative Determination of Bottlenecks in Railway Networks with Periodic Service
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
13.Der Einsatz von FBS im Unterricht bei der CVUT FD
Michl, Z. - Janoš, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
14.Optimalizace využití tratí s vyčerpanou kapacitou
Michl, Z. - Janoš, V. - Drábek, M. - Sojka, M. - Pospíšil, J. - Kříž, M., - Vašíček, R.
Uplatněná certifikovaná metodika (2016)
15.Optimalizace rozvoje železničního systému v ČR z hlediska přepravních potřeb
Michl, Z. - Janoš, V. - Drábek, M. - Kříž, M. - Pospíšil, J. - Sojka, M., - Vašíček, R.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
16.On Operation of 740 m Long Freight Trains on Czech TEN - T Railway Network
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
Abstrakt ve sborníku (2016)
17.Lehre, Forschung und Projekte des Institutes für Logistik und Verkehrsmanagement Tschechische Technische Universität in Prag Fakultät Verkehrswissenschaften
Michl, Z.
Nepublikovaná přednáška (2016)
18.Hodnocení dopravní obsluhy území veřejnou dopravou pomocí makroskopických dopravních modelů
Kříž, M. - Michl, Z.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
19.Are we ready for a traffic management system?
Michl, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
20.Vlak vyjel z kolejí na nástupiště. Masarykovo nádraží bylo několik hodin uzavřené
Michl, Z.
Audiovizuální tvorba (2015)
21.Příčíny nehod na železničních přejezdech
Michl, Z.
Audiovizuální tvorba (2015)
22.Naše železniční tunely
Michl, Z.
Audiovizuální tvorba (2015)
23.Analýza procesů a IT aplikací z hlediska centrálního celosíťového dispečerského systému v prostředí SŽDC (RCS- Rail Control System)
Leso, M. - Michl, Z., - Kamenický, D.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
24.Lokálky či VRT?
Pšenička, P. org. - Drábek, M. org. - Kříž, M. org., - Michl, Z. org.
Pořádání workshopu (2015)
25.Rail Control System
Michl, Z. org.
Pořádání workshopu (2015)
26.Rail Control System - Workshop o IT podpoře operativního řízení provozu železniční sítě
Michl, Z. ed.
Sborník (2015)
27.Eisenbahnbetriebslabor an der Fakultät Verkehrswissenschaften
Michl, Z. - Leso, M., - Kamenický, D.
Nepublikovaná přednáška (2015)
28.Dva týdny po Studénce: přejezdy fungují, a co dál?
Michl, Z. - Papež, R., - Kováč, Juraj
Článek (2015)
29.Zastávkový populismus
Drábek, M. org. - Kříž, M. org., - Michl, Z. org.
Pořádání workshopu (2014)
30.Microsimulation as a tool for evaluation of infrastructure and operational concept alternatives in a complex railway node
Michl, Z. - Sojka, M.
Článek (2014)
31.Determining capacity bottlenecks in periodic timetable nodes
Michl, Z. - Sojka, M.
Abstrakt ve sborníku (2014)
32.Využití modelů v programu VISUM jako podkladu pro zjišťování dopadů cílených úprav železniční infrastruktury
Kříž, M. - Michl, Z., - Pospíšil, J.
Nepublikovaná přednáška (2014)
33.Lehre, Forschung und Projekte des Institutes für Logistik und Verkehrsmanagement Tschechische Technische Universität in Prag Fakultät Verkehrswissenschaften
Baudyš, K. - Michl, Z.
Nepublikovaná přednáška (2014)
34.Dopravní technologie v projektové přípravě a prověřování projektovaných variant
Michl, Z.
Nepublikovaná přednáška (2013)
35.Microsimulation as a tool for evaluation of infrastructure and operational concept alternatives in a complex railway node
Michl, Z. - Sojka, M.
Abstrakt ve sborníku (2013)
36.Úloha mikrosimulačních nástrojů v dopravní technologii železničních staveb
Michl, Z.
Nepublikovaná přednáška (2013)
37.Představení mikrosimulačních nástrojů pro dopravní technologii na železnici
Michl, Z.
Nepublikovaná přednáška (2013)
38.Harmonization of train and bus service in the corridor of Plzeň - Žihle
Pospíšil, J. - Michl, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
39.Using of microsimulation tools for planning of railway infrastructure exclusion diagrams
Sojka, M. - Michl, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
40.TIMETABLE ENGINEERING IN RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC
Janoš, V. - Baudyš, K. - Michl, Z., - Pospíšil, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
41.Configuration of railway junction on Czech railway network
Baudyš, K. - Drábek, M. - Janoš, V. - Michl, Z., - Pospíšil, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Zajištění báze dat o národní železniční infrastruktuře a metodiky její aktualizace na základě strojově čitelných dat pro účely návrhu GVD a mikrosimulace provozu.
Michl, Z.
2019 - 2020
SGS19/122/OHK2/2T/16