info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Zdeněk Michl

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-262 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359174
E-mail:
zdenek.michl@cvut.cz
Funkce:
člen AS - zaměstnanec / FD
předseda pedagogické komise AS / FD
člen hospodářské komise AS / FD
manažer projektů / ústav logistiky a managementu dopravy / FD

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17TEDL - Technologie dopravy a logistika (přednášející, cvičící)
17TVD - Technologie veřejné dopravy (přednášející, cvičící)
17TZND - Technologie železniční dopravy (přednášející, cvičící)
17Y2MS - Mikrosimulace železničního provozu (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Integrální taktový grafikon v ČR
  17X1IG - bakalářský studijní program
  17X2IG - navazující magisterský studijní program
Technologie železniční nákladní dopravy
  17X2TN - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Smart freight TranspOrt and logistics Research Methodologies
řešitel: Horák, T.
spoluřešitelé: Drábek, M. - Michl, Z. - Přibyl, O.
2021 - 2023
Horizon 2020
2.Metodika systematického zavedení a provozování simulátorů kolejových vozidel pro výcvik strojvedoucích v ČR.
řešitel: Leso, M.
spoluřešitelé: Bouchner, P. - Kamenický, D. - Michl, Z. - Novotný, S.
2020 - 2022
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+
3.Zajištění báze dat o národní železniční infrastruktuře a metodiky její aktualizace na základě strojově čitelných dat pro účely návrhu GVD a mikrosimulace provozu.
řešitel: Michl, Z.
spoluřešitelé: Janoš, V. - Kužel, V. - Mazel, D. - Vávra, R.
2019 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS19/122/OHK2/2T/16
4.Simulace propustnosti taktových uzlů železniční sítě
řešitel: Sojka, M.
spoluřešitelé: Baudyš, K. - Janoš, V. - Michl, Z.
2011 - 2011
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS11/075/OHK2/1T/16