Ing. Zdeněk Michl

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-262 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359174
E-mail:
Zdenek.Michl@cvut.cz
Funkce:
člen AS - zaměstnanec / FD
předseda pedagogické komise AS / FD
manažer projektů / ústav logistiky a managementu dopravy / FD
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
Školitel:
Ing. Vít Janoš, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
17Y2MS - Mikrosimulace železničního provozu
Cvičení:
17TEDL - Technologie dopravy a logistika
17TVD - Technologie veřejné dopravy

Vedoucí studentského projektu:

Integrální taktový grafikon v ČR
  17X1IG - bakalářský studijní program
  17X2IG - navazující magisterský studijní program
Technologie železniční nákladní dopravy
  17X1TN - bakalářský studijní program
  17X2TN - navazující magisterský studijní program
Rozvoj železniční nákladní dopravy
  17X2RN - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Design of Additional Locomotive Service in the Vysočina Area
Růžička, J. - Drábek, M., - Michl, Z.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. p. 1-8. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
2.Analytická část - možnosti a limity synergie železničních linek
Drábek, M. - Kříž, M. - Michl, Z. - Urbaniec, K. - Kužel, V. - Janoš, V. - Vašíček, R. - Papež, R. - Karkošiaková, N. - Pospíšil, J., - Sojka, M.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2018. Report no. TJ01000162-V1.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2018)
3.Dálková doprava v Česku pod taktovkou taktu
Drábek, M. - Michl, Z.
Železničář. 2017, XXIV(17), 11-14. ISSN 0322-8002.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
4.Netgraph - an Efficient Tool for Periodic Timetabling and Capacity Planning
Michl, Z. - Drábek, M., - Vávra, R.
In: Student Scientific Conference Modernization of Railway IRICoN 2017. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 43-48. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06297-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
5.Smart Rail Infrastructure Planning for Smart Cities: A Prague Rail Hub Case Study
Drábek, M. - Michl, Z.
In: 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. New York: IEEE Press, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
6.Koncepce řešení regionální dopravy v Plzeňském kraji
Janoš, V. - Baudyš, K. - Michl, Z. - Pospíšil, J. - Marada, M. - Genzer, Š. - Vávra, R., - Svítek, M.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
7.Švýcarský dopravní systém - pohled za kulisy
Michl, Z.
[Unpublished Lecture] HST Obchodní komora Švýcarsko - Česká republika. 2017-04-09.
Nepublikovaná přednáška (2017)
8.Netgraph - an Efficient Tool for Periodic Timetabling and Capacity Planning
Michl, Z. - Drábek, M., - Vávra, R.
In: Modernization of the railways - IRICoN 2017. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2017. pp. 29-30. ISBN 978-80-01-06140-4.
Abstrakt ve sborníku (2017)
9.Koncepce nákladní dopravy pro období 2017 - 2023 s výhledem do roku 2030
Drábek, M. - Michl, Z., - Týfa, L.
[Result Reflected in the Agreed Strategy and Policy Documents] 2016.
Výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné zprávy (2016)
10.On Operation of 740 Metre Long Freight Trains on Czech TEN-T Railway Network
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
In: Acta polytechnica CTU Proceedings. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016. pp. 12-16. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
11.Requirements and prerequisites for an integrated passenger information system
Michl, Z.
In: Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
12.Quantitative Determination of Bottlenecks in Railway Networks with Periodic Service
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
In: Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. p. 594-598. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
13.Der Einsatz von FBS im Unterricht bei der CVUT FD
Michl, Z. - Janoš, V.
In: Symposium iPLANum. Dresden: Institut für Regional- und Fernverkehrsplanung, 2016.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
14.Optimalizace využití tratí s vyčerpanou kapacitou
Michl, Z. - Janoš, V. - Drábek, M. - Sojka, M. - Pospíšil, J. - Kříž, M., - Vašíček, R.
[Applied Certified Methodology] 2016.
Uplatněná certifikovaná metodika (2016)
15.Optimalizace rozvoje železničního systému v ČR z hlediska přepravních potřeb
Michl, Z. - Janoš, V. - Drábek, M. - Kříž, M. - Pospíšil, J. - Sojka, M., - Vašíček, R.
[Research Report] Praha: Technologická agentura ČR, 2016. Report no. 1.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
16.Lehre, Forschung und Projekte des Institutes für Logistik und Verkehrsmanagement Tschechische Technische Universität in Prag Fakultät Verkehrswissenschaften
Michl, Z.
[Unpublished Lecture] Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft. 2016-11-24.
Nepublikovaná přednáška (2016)
17.On Operation of 740 m Long Freight Trains on Czech TEN - T Railway Network
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
In: Proceedings of Abstracts. INTEROPERABILITY OF RAILWAY TRANSPORT – IRICoN 2016. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2016. p. 10-11. ISBN 978-80-01-05939-5.
Abstrakt ve sborníku (2016)
18.Hodnocení dopravní obsluhy území veřejnou dopravou pomocí makroskopických dopravních modelů
Kříž, M. - Michl, Z.
In: YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015, pp. 120-125. ISBN 978-80-01-05791-9. Available from: http://www.ytec2015.fd.cvut.cz/cz/download/YTEC2015-Proceedings.pdf
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
19.Are we ready for a traffic management system?
Michl, Z.
In: Rail Control System - Workshop o IT podpoře operativního řízení provozu železniční sítě. Praha: Drážní společnost při ČVUT FD, 2015,
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
20.Vlak vyjel z kolejí na nástupiště. Masarykovo nádraží bylo několik hodin uzavřené
Michl, Z.
[Audiovisual Work] Praha: Český rozhlas, 2015.
Audiovizuální tvorba (2015)
21.Příčíny nehod na železničních přejezdech
Michl, Z.
[Audiovisual Work] Praha: Český rozhlas, 2015.
Audiovizuální tvorba (2015)
22.Naše železniční tunely
Michl, Z.
[Audiovisual Work] 2015.
Audiovizuální tvorba (2015)
23.Analýza procesů a IT aplikací z hlediska centrálního celosíťového dispečerského systému v prostředí SŽDC (RCS- Rail Control System)
Leso, M. - Michl, Z., - Kamenický, D.
[Research Report] 2015. Report no. K620_30102015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
24.Lokálky či VRT?
Pšenička, P. org. - Drábek, M. org. - Kříž, M. org., - Michl, Z. org.
[Workshop Hosting] 2015.
Pořádání workshopu (2015)
25.Rail Control System
Michl, Z. org.
[Workshop Hosting] 2015.
Pořádání workshopu (2015)
26.Dva týdny po Studénce: přejezdy fungují, a co dál?
Michl, Z. - Papež, R., - Kováč, Juraj
ŽelPage - elektronický magazín o drahách. 2015, ISSN 1801-5425.
Článek (2015)
27.Eisenbahnbetriebslabor an der Fakultät Verkehrswissenschaften
Michl, Z. - Leso, M., - Kamenický, D.
[Unpublished Lecture] Technische Universität Dresden, Fakultät Verkehrswissenschaften Fridrich List. 2015-03-28.
Nepublikovaná přednáška (2015)
28.Rail Control System - Workshop o IT podpoře operativního řízení provozu železniční sítě
Michl, Z. ed.
Praha, 2015-11-06. Praha: Drážní společnost při ČVUT FD, 2015.
Sborník (2015)
29.Zastávkový populismus
Drábek, M. org. - Kříž, M. org., - Michl, Z. org.
[Workshop Hosting] 2014.
Pořádání workshopu (2014)
30.Využití modelů v programu VISUM jako podkladu pro zjišťování dopadů cílených úprav železniční infrastruktury
Kříž, M. - Michl, Z., - Pospíšil, J.
[Unpublished Lecture] 2014-03-18.
Nepublikovaná přednáška (2014)
31.Lehre, Forschung und Projekte des Institutes für Logistik und Verkehrsmanagement Tschechische Technische Universität in Prag Fakultät Verkehrswissenschaften
Baudyš, K. - Michl, Z.
[Unpublished Lecture] Technische Universität Dresden, Fakultät Verkehrswissenschaften Fridrich List. 2014-06-10.
Nepublikovaná přednáška (2014)
32.Determining capacity bottlenecks in periodic timetable nodes
Michl, Z. - Sojka, M.
In: Systemy Transportowe. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2014, ISBN 978-83-935232-4-5.
Abstrakt ve sborníku (2014)
33.Microsimulation as a tool for evaluation of infrastructure and operational concept alternatives in a complex railway node
Michl, Z. - Sojka, M.
Logistyka. 2014, 2014(4), ISSN 1231-5478.
Článek (2014)
34.Dopravní technologie v projektové přípravě a prověřování projektovaných variant
Michl, Z.
[Unpublished Lecture] MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.. 2013-02-05.
Nepublikovaná přednáška (2013)
35.Microsimulation as a tool for evaluation of infrastructure and operational concept alternatives in a complex railway node
Michl, Z. - Sojka, M.
In: Systemy Transportowe. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2013, pp. 39-40. ISBN 978-83-926923-5-5.
Abstrakt ve sborníku (2013)
36.Představení mikrosimulačních nástrojů pro dopravní technologii na železnici
Michl, Z.
[Unpublished Lecture] Drážní společnost při ČVUT FD. 2013-03-08.
Nepublikovaná přednáška (2013)
37.Úloha mikrosimulačních nástrojů v dopravní technologii železničních staveb
Michl, Z.
[Unpublished Lecture] SUDOP Praha a.s.. 2013-12-19.
Nepublikovaná přednáška (2013)
38.Using of microsimulation tools for planning of railway infrastructure exclusion diagrams
Sojka, M. - Michl, Z.
In: Systemy Transportowe. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2011, pp. 51-52. ISBN 978-83-926923-3-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
39.Harmonization of train and bus service in the corridor of Plzeň - Žihle
Pospíšil, J. - Michl, Z.
In: Systemy Transportowe. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2011, pp. 49-50. ISBN 978-83-926923-3-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
40.Configuration of railway junction on Czech railway network
Baudyš, K. - Drábek, M. - Janoš, V. - Michl, Z., - Pospíšil, J.
In: Abstracts of the 70. International Scientific & Practical Conference "The Issues and Prospects of railway transport development". Dnipropetrovsk: DIIT, 2010, pp. 109-111.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
41.TIMETABLE ENGINEERING IN RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC
Janoš, V. - Baudyš, K. - Michl, Z., - Pospíšil, J.
In: Trans & Motauto 2010. Sofija: Scientific-technical union of mechanical engineering, 2010, ISSN 1313-0226.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Zajištění báze dat o národní železniční infrastruktuře a metodiky její aktualizace na základě strojově čitelných dat pro účely návrhu GVD a mikrosimulace provozu.
Michl, Z.
2019 - 2020
SGS19/122/OHK2/2T/16