Ing. Zdeněk Michl

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-262 - Horská 3, Praha 2, 128 03
Telefon:
+420-224359174
E-mail:
michlzde@fd.cvut.cz
Funkce:
člen AS - zaměstnanec / FD
člen hospodářské komise AS / FD
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
Školitel:
Ing. Vít Janoš, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

Vedoucí studentského projektu:

Rozvoj železniční nákladní dopravy
  17X1RN - bakalářský studijní program
  17X2RN - navazující magisterský studijní program
Technologie železniční nákladní dopravy
  17X1TN - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Koncepce nákladní dopravy pro období 2017 - 2023 s výhledem do roku 2030
Drábek, M. - Michl, Z., - Týfa, L.
[Výsl. prom. do schvál. strateg. a koncep. dokum.]. 2016, Dostupné z: http://www.mdcr.cz/getattachment/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Koncepce-nakladni-dopravy-pro-obdobi-2017-%E2%80%93-2023-r/Koncepce-nakladni-dopravy.pdf.aspx
Výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné zprávy
2.Optimalizace rozvoje železničního systému v ČR z hlediska přepravních potřeb
Michl, Z. - Janoš, V. - Drábek, M. - Kříž, M. - Pospíšil, J. - Sojka, M., - Vašíček, R.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2016, 1.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
3.Optimalizace využití tratí s vyčerpanou kapacitou
Michl, Z. - Janoš, V. - Drábek, M. - Sojka, M. - Pospíšil, J. - Kříž, M., - Vašíček, R.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2016, Dostupné z: https://www.tacr.cz/index.php/cz/certifikovane-metodiky.html
Uplatněná certifikovaná metodika
4.On Operation of 740 Metre Long Freight Trains on Czech TEN-T Railway Network
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
In: KERTIS, T., PROCHÁZKOVÁ, D., a PROCHÁZKA, J., eds. Acta polytechnica CTU Proceedings. IRICoN. Praha, 04.05.2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2016, s. 12-16. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06022-3. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/3830/3708
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
5.Der Einsatz von FBS im Unterricht bei der CVUT FD
Michl, Z. - Janoš, V.
In: MICHL, Z., ed. Symposium iPLANum. Symposium iPLANum. Gotha, 08.09.2016 - 09.09.2016. Dresden: Institut für Regional- und Fernverkehrsplanung. 2016
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
6.Symposium iPLANum
Michl, Z. ed.
Symposium iPLANum. Gotha, 08.09.2016 - 09.09.2016. Dresden: Institut für Regional- und Fernverkehrsplanung. 2016, Dostupné z: http://www.irfp.de/deutsch/service/symposium_iplanum.html
Sborník
7.On Operation of 740 m Long Freight Trains on Czech TEN - T Railway Network
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
In: ŘEZNÍČKOVÁ, J., JÍROVÁ, J., a FÁBERA, V., eds. Proceedings of Abstracts. INTEROPERABILITY OF RAILWAY TRANSPORT – IRICoN 2016. Praha: Fakulta dopravní. 2016, s. 10-11. ISBN 978-80-01-05939-5. Dostupné z: http://konferenceiricon16.fd.cvut.cz/files/SVK_sbornik_abstrakty.pdf
Abstrakt ve sborníku
8.Quantitative Determination of Bottlenecks in Railway Networks with Periodic Service
Drábek, M. - Janoš, V., - Michl, Z.
In: OSTAŠEVIČIUS, V., ed. Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. 20th International Conference Transport Means 2016. Juodkrante, 05.10.2016 - 07.10.2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. 2016, s. 594-598. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
9.Requirements and prerequisites for an integrated passenger information system
Michl, Z.
In: Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, ISBN 978-80-01-06016-2. Dostupné z: http://ytec2016.fd.cvut.cz/cz/download/Michl-Zdenek-Paper.pdf
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
10.Lehre, Forschung und Projekte des Institutes für Logistik und Verkehrsmanagement Tschechische Technische Universität in Prag Fakultät Verkehrswissenschaften
Michl, Z.
24.11.2016.
Nepublikovaná přednáška
11.Analýza procesů a IT aplikací z hlediska centrálního celosíťového dispečerského systému v prostředí SŽDC (RCS- Rail Control System)
Leso, M. - Michl, Z., - Kamenický, D.
Dlážděná, Prah 1: SŽDC. 2015, K620_30102015.
Výzkumná zpráva v češtině
12.Naše železniční tunely
Michl, Z.
2015
Audiovizuální tvorba
13.Eisenbahnbetriebslabor an der Fakultät Verkehrswissenschaften
Michl, Z. - Leso, M., - Kamenický, D.
28.03.2015.
Nepublikovaná přednáška
14.Lokálky či VRT?
Pšenička, P. org. - Drábek, M. org. - Kříž, M. org., - Michl, Z. org.
[Pořádání workshopu]. 2015
Pořádání workshopu
15.Příčíny nehod na železničních přejezdech
Michl, Z.
2015
Audiovizuální tvorba
16.Vlak vyjel z kolejí na nástupiště. Masarykovo nádraží bylo několik hodin uzavřené
Michl, Z.
2015
Audiovizuální tvorba
17.Rail Control System
Michl, Z. org.
[Pořádání workshopu]. 2015
Pořádání workshopu
18.Dva týdny po Studénce: přejezdy fungují, a co dál?
Michl, Z. - Papež, R., - Kováč, Juraj
ŽelPage - elektronický magazín o drahách. 2015, ISSN 1801-5425. Dostupné z: http://www.zelpage.cz/clanky/dva-tydny-po-studence-prejezdy-funguji-a-co-dal
Článek
19.Rail Control System - Workshop o IT podpoře operativního řízení provozu železniční sítě
Michl, Z. ed.
Rail Control System - Workshop o IT podpoře operativního řízení provozu železniční sítě. Praha, 06.11.2015. Praha: Drážní společnost při ČVUT FD. 2015
Sborník
20.Hodnocení dopravní obsluhy území veřejnou dopravou pomocí makroskopických dopravních modelů
Kříž, M. - Michl, Z.
In: NOUZOVSKÝ, L., et al., eds. YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Young Engineers Transportation Conference 2015. Praha, 30.09.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, s. 120-125. ISBN 978-80-01-05791-9. Dostupné z: http://www.ytec2015.fd.cvut.cz/cz/download/YTEC2015-Proceedings.pdf
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
21.Are we ready for a traffic management system?
Michl, Z.
In: MICHL, Z., ed. Rail Control System - Workshop o IT podpoře operativního řízení provozu železniční sítě. Rail Control System - Workshop o IT podpoře operativního řízení provozu železniční sítě. Praha, 06.11.2015. Praha: Drážní společnost při ČVUT FD. 2015
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
22.Využití modelů v programu VISUM jako podkladu pro zjišťování dopadů cílených úprav železniční infrastruktury
Kříž, M. - Michl, Z., - Pospíšil, J.
18.03.2014.
Nepublikovaná přednáška
23.Lehre, Forschung und Projekte des Institutes für Logistik und Verkehrsmanagement Tschechische Technische Universität in Prag Fakultät Verkehrswissenschaften
Baudyš, K. - Michl, Z.
10.06.2014.
Nepublikovaná přednáška
24.Determining capacity bottlenecks in periodic timetable nodes
Michl, Z. - Sojka, M.
In: Systemy Transportowe. Systemy Transportowe. Katowice, 22.09.2014 - 23.09.2014. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej. 2014, ISBN 978-83-935232-4-5.
Abstrakt ve sborníku
25.Microsimulation as a tool for evaluation of infrastructure and operational concept alternatives in a complex railway node
Michl, Z. - Sojka, M.
Logistyka. 2014, 2014(4), ISSN 1231-5478.
Článek
26.Zastávkový populismus
Drábek, M. org. - Kříž, M. org., - Michl, Z. org.
[Pořádání workshopu]. 2014, Dostupné z: http://drahy.fd.cvut.cz/archiv/Diskuze_zastavkovy_populismus.pdf
Pořádání workshopu
27.Představení mikrosimulačních nástrojů pro dopravní technologii na železnici
Michl, Z.
08.03.2013.
Nepublikovaná přednáška
28.Dopravní technologie v projektové přípravě a prověřování projektovaných variant
Michl, Z.
05.02.2013.
Nepublikovaná přednáška
29.Microsimulation as a tool for evaluation of infrastructure and operational concept alternatives in a complex railway node
Michl, Z. - Sojka, M.
In: Systemy Transportowe. Systemy Transportowe. Katowice, 09.09.2013 - 10.09.2013. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej. 2013, s. 39-40. ISBN 978-83-926923-5-5.
Abstrakt ve sborníku
30.Úloha mikrosimulačních nástrojů v dopravní technologii železničních staveb
Michl, Z.
19.12.2013.
Nepublikovaná přednáška
31.Using of microsimulation tools for planning of railway infrastructure exclusion diagrams
Sojka, M. - Michl, Z.
In: Systemy Transportowe. Systemy Transportowe. Katowice, 26.09.2011. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej. 2011, s. 51-52. ISBN 978-83-926923-3-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
32.Harmonization of train and bus service in the corridor of Plzeň - Žihle
Pospíšil, J. - Michl, Z.
In: Systemy Transportowe. Systemy Transportowe. Katowice, 26.09.2011. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej. 2011, s. 49-50. ISBN 978-83-926923-3-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
33.TIMETABLE ENGINEERING IN RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC
Janoš, V. - Baudyš, K. - Michl, Z., - Pospíšil, J.
In: KOLEKTIV A SPOL, I.B., ed. Trans & Motauto 2010. Trans & Motauto 2010. Ruse, 06.07.2010 - 10.07.2010. Sofija: Scientific-technical union of mechanical engineering. 2010, ISSN 1313-0226.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
34.Configuration of railway junction on Czech railway network
Baudyš, K. - Drábek, M. - Janoš, V. - Michl, Z., - Pospíšil, J.
In: KOLEKTIV, K., ed. Abstracts of the 70. International Scientific & Practical Conference "The Issues and Prospects of railway transport development". Problemi ta perspektivy razvitija železnodorožnoho transporta. Dbnipropetrovsk, 15.04.2010 - 16.04.2010. Dnipropetrovsk: DIIT. 2010, s. 109-111.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.