Joint-degrees studijní obory

anglický jazyk

"JOINT-DEGREES" studijní obory

Navaující magisterské studium:

Ze života projektu ATLANTIS

Fakulta dopravní má první absolventy joint-degrees oboru TR – Transportation and Logistic Systems, kteří získali diplom jak na ČVUT FD tak i na The University of Texas at El Paso, USA.
přečtěte si pokračování článku soubor pdf  (~276.4 kB)

fotka-01 fotka-03
fotka-02 fotka-04

Fakulta dopravní rozšířila "joint-degrees" studijní obory

Klíčovou strategií Fakulty dopravní se v posledních letech stalo prohlubování možnosti magisterského studia formou „Joint-degrees“, tj. absolvování studia konkrétního studijního oboru na více vzájemně spolupracujících univerzitách s možností získat diplom jak na ČVUT v Praze, tak i na dotčené zahraniční univerzitě.

Systém studia v "joint-degrees" oborech již úspěšně funguje v oboru "IS – Inteligentní dopravní systémy", kde Fakulta dopravní spolupracuje s univerzitami UAS Fachhochschule Technikum Wien (Vídeň, Rakousko) a Linköpings universitet (Linköping, Švédsko).

V červnu 2010 byla udělením akreditace od MŠMT ČR na dobu 8 let úspěšně završena snaha týmu pod vedením prof. Dr. Ing. Miroslava Svítka a koordinátora doc. Ing. Ladislava Bíny, CSc. o rozšíření této možnosti studia na další obor, a sice "Transportation and Logistic Systems". V tomto případě se jedná o transatlantický projekt, kterého se vedle ČVUT účastní UNIZA (Univerzita Žilina) a UTEP (University of Texas at El Paso).

Cílem projektu ATL - Transatlantic Dual Masters Degree Program in Transportation and Logistics Systems, který byl podán v rámci programu EU – US ATLANTIS, je vzájemná spolupráce konsorcia tří uvedených univerzit. V létě roku 2010 byl projekt přijat a odsouhlasen k financování jak agenturou EACEA EU, tak příslušnou agenturou v USA. V prvním roce studia bude probíhat výuka vždy na mateřských univerzitách v ČR, SR a USA a v následujícím roce odjedou studenti z ČR a SR do USA a my přivítáme studenty z Texasu. Počet studentů, kteří by měli následně absolvovat studium v tomto "joint-degrees" oboru, je 24 z USA a 24 z partnerských univerzit v ČR a SR. Na závěr dvouletého navazujícího magisterského oboru absolventi získají vždy dva tituly a dva diplomy – MSc. (Master of Science in Civil Engineering na UTEP) a Ing. (v oboru Transportation and Logistic Systems na ČVUT FD resp. v oboru Logistika a zasilatelství na UNIZA).