Joint-degrees studijní obory

anglický jazyk

"JOINT-DEGREES" studijní obory

Navaující magisterské studium:

Fakulta dopravní rozšířila "joint-degrees" studijní obory

Klíčovou strategií Fakulty dopravní se v posledních letech stalo prohlubování možnosti magisterského studia formou „Joint-degrees“, tj. absolvování studia konkrétního studijního oboru na více vzájemně spolupracujících univerzitách s možností získat diplom jak na ČVUT v Praze, tak i na dotčené zahraniční univerzitě.

Systém studia v "joint-degrees" oborech již úspěšně funguje v oboru "IS – Inteligentní dopravní systémy", kde Fakulta dopravní spolupracuje s univerzitami UAS Fachhochschule Technikum Wien (Vídeň, Rakousko) a Linköpings universitet (Linköping, Švédsko).