info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Joint-degrees studijní programy

anglický jazyk

"JOINT-DEGREES" studijní programy

Navazující magisterské studium:

Fakulta dopravní rozšířila "joint-degrees" studijní programy

Klíčovou strategií Fakulty dopravní se v posledních letech stalo prohlubování možnosti magisterského studia formou „joint-degrees“, tj. absolvování studia konkrétního studijního programu na více vzájemně spolupracujících univerzitách s možností získat diplom jak na ČVUT v Praze, tak i na spolupracující zahraniční univerzitě

Systém studia "joint-degrees" již úspěšně funguje v programu "IS – Inteligentní dopravní systémy" v rámci, kterého Fakulta dopravní spolupracuje s univerzitou Linköping University ve Švédsku.

Od roku 2020 fakulta nabízí rovněž studium v navazujícím dual-degree programu "SC - Smart Cities“, kde je výuka realizována ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT a v zahraničí pak s The University of Texas at El Paso ve Spojených státech amerických.

Studium programů s výukou v anglickém jazyce ve formě double degree je zpoplatněno na základě smlouvy se spolupracující zahraniční univerzitou následovně:

  • Studijní program Intelligent Transport Systems – 500 EUR za semestr
  • Studijní program Smart Cities – bezplatně