info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Referát rozvoje a výstavby kontakt

E-mailová adresa proděkana

rozvoj@fd.cvut.cz

fotografie osoby Stanislav Novotný
doc. Ing. Stanislav Novotný, Ph.D.
Proděkan pro rozvoj a výstavbu
fotografie osoby Jana Kaliková
Ing. Jana Kaliková, Ph.D.
Zástupce proděkana pro rozvoj a výstavbu
fotografie osoby Luboš Nouzovský
Ing. Luboš Nouzovský, Ph.D.
Zástupce proděkana pro rozvoj a výstavbu

Zaměstnanci Referátu rozvoje a výstavby

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
odborný asistent

Adresa referátu
Referát rozvoje a výstavby
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Konviktská 20, Praha 1
110 00