Referát rozvoje a výstavby kontakt

E-mailová adresa proděkana

rozvoj@fd.cvut.cz

fotografie osoby

Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D.

Proděkan pro rozvoj a výstavbu
fotografie osoby

Ing. Jana Kaliková, Ph.D.

Zástupce proděkana pro rozvoj a výstavbu
fotografie osoby

Ing. Luboš Nouzovský, Ph.D.

Zástupce proděkana pro rozvoj a výstavbu

Zaměstnanci Referátu rozvoje a výstavby

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
odborný asistent
odborný asistent

Adresa referátu
Referát rozvoje a výstavby
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Konviktská 20, Praha 1
110 00