info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. arch. Tamara Pokorná

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-130 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224356398
E-mail:
pokortam@fd.cvut.cz

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S