Ing. Luboš Nouzovský

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-112 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359003
E-mail:
nouzolub@fd.cvut.cz
Funkce:
manažer projektů / Ústav soudního znalectví v dopravě / FD
Člen:
Laboratoř měřících metod v dopravě
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav soudního znalectví v dopravě (16122)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Školitel:
doc. Ing. Tomáš Mičunek, Ph.D.
Forma studia:
prezenční
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
D - Dopravní systémy a technika
Člen:
Laboratoř měřících metod v dopravě

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Fracture behaviour of ceramic blocks with thin-walled cellular structures under dynamic loadings
Hála, P. - Sovják, R. - Mičunek, T. - Frydrýn, M., - Nouzovský, L.
Thin-Walled Structures. 2018, 122s. 597-605. ISSN 0263-8231. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263823117304925
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
2.Systém CDR a jeho praktické zkoušky
Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Šareš, K.
In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2018. Expert Forensic Science Brno 2018. Brno, 01.02.2018 - 02.02.2018. Brno: Ústav soudního inženýrství. 2018, s. 169-179. ISBN 978-80-214-5600-6. Dostupné z: http://exfos.cz/cz/archiv.php
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
3.Vehicle Dynamics - GNSS/INS Method For Trajectory And Motion Parameters Determination
Nouzovský, L.
In: BUCSUHÁZY, K., MIKULEC, R., a KŘIŽÁK, M., eds. Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2017. Junior Forensic Science Brno 2017. Brno, 20.04.2017. Brno: Ústav soudního inženýrství. 2017, s. 43-47. ISBN 978-80-214-5486-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
4.Legislation of Personal Transporter
Fogl, T. - Kobosil, M., - Nouzovský, L.
In: BUCSUHÁZY, K., MIKULEC, R., a KŘIŽÁK, M., eds. Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2017. Junior Forensic Science Brno 2017. Brno, 20.04.2017. Brno: Ústav soudního inženýrství. 2017, s. 38-42. ISBN 978-80-214-5486-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
5.Vliv reklamních zařízení na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
Silniční obzor. 2017, 78(5), s. 133-137. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
6.Vyhodnocení nehodovosti v rámci provedené bezpečnostní inspekce na síti TEN-T v ČR
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
Silnice Železnice. 2017, 12(1), s. 119-122. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
7.Impact of Roadside Advertising on Road Safety in the Czech Republic
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
In: RŮŽIČKA, J., ed. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 - 26.05.2017. New York: IEEE Press. 2017, ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku
8.Zpřesnění vstupních podkladů pro analýzu dopravních nehod - trajektorie jízdy cyklisty
Nouzovský, L.
2017. Doktorandské minimum.
Doktorandské minimum
9.Bezpečnostní inspekce na komunikaci D4, D7 a I/4 - ve správě ŘSD ČR Závod Praha
Kocián, K. - Kocourek, J. - Svatý, Z. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D., - Stojaspalová, Z.
Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2017, 1.
Výzkumná zpráva v češtině
10.Systém pro kategorizaci a analýzu reklamních zařízení na vybraných úsecích silniční sítě
Radová, Z. - Kocourek, J. - Kocián, K. - Svatý, Z., - Nouzovský, L.
[Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. Praha: 2017
Specializovaná mapa s odborným obsahem
11.Analýza současného stavu legislativy ve vztahu k reklamním zařízením
Svatý, Z. - Kocián, K. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Kocourek, J.
[Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem]. 2017
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
12.Bezpečnostní inspekce na silnici I/11 v intravilánu obce Nové Sedlice
Kocián, K. - Nouzovský, L., - Kocourek, J.
Ostrava: Správa Ostrava. 2016, 1.
Výzkumná zpráva v češtině
13.I/27 Žatec, OK Husova, OK Osvoboditelů - bezpečnostní audit OK Osvoboditelů
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2016, 1.
Výzkumná zpráva v češtině
14.I/27 Žatec, OK Husova, OK Osvoboditelů - bezpečnostní audit OK Husova
Kocián, K. - Nouzovský, L., - Kocourek, J.
Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2016, 1.
Výzkumná zpráva v češtině
15.Influence of lighting on road safety
Nouzovský, L.
In: MÍK, J., et al., eds. Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, ISBN 978-80-01-06016-2. Dostupné z: http://ytec2016.fd.cvut.cz/cz/download/Nouzovsky-Lubos-Paper.pdf
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
16.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Ústeckém kraji - D7, I/7, D6
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Svatý, Z., - Stojaspalová, Z.
Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2016, 1.
Výzkumná zpráva v češtině
17.Centrální evidence bezpečnostních analýz silniční sítě
Kocián, K. - Doležal, O. - Kocourek, J. - Pham, S., - Nouzovský, L.
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2016, Dostupné z: https://cebass.fd.cvut.cz/
Software splňující podmínky RIV
18.Prohlídka pozemních komunikací
Kocián, K. - Nouzovský, L. - Kocourek, J. - Radimský, M., - Matuszková, R.
Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2016, 1.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
19.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Karlovarském kraji
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L. - Svatý, Z., - Rábek, V.
Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2016, 1.
Výzkumná zpráva v češtině
20.Results of the Road Safety Inspection of TEN-T 2015 - Road I/35 in Liberec Region
Kocián, K. - Hájková, B., - Nouzovský, L.
In: Junior Forensic Science Brno 2016. Junior Forensic Science Brno 2016. Brno, 21.04.2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství. 2016, s. 41-48. 70. ISBN 978-80-214-5336-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
21.Bezpečnostní inspekce křižovatky silnice III. třídy č. 24623 ve staničení km 7,330 a variantní návrh situace řešení v místě obce Ledčice
Kocián, K. - Kocourek, J. - Koubek, M. - Nováček, J., - Nouzovský, L.
Praha: Odbor dopravy. 2016, 1.
Výzkumná zpráva v češtině
22.Bezpečnostní inspekce křižovatky III/2792 x III/27917 v obci Koryta
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
Praha: Středočeský kraj. 2016, 1.
Výzkumná zpráva v češtině
23.Testing of Automotive Safety Technologies
Nouzovský, L. - Burket, J., - Novák, J.
In: Proceedings of the 5th CER Comparative European Research Conference - International Scientific Conference for Ph.D. Students of EU countries. International Scientific Conference for Ph.D: students of EU countries. Londýn, 28.03.2016 - 31.03.2016. London: Sciemcee Publishing. 2016, s. 95-97. ISBN 978-0-9928772-9-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
24.Measuring of Cyclist Impact Dynamics
Radová, Z. - Nouzovský, L.
Applied Mechanics and Materials. 2016, 821s. 456-463. ISSN 1662-7482.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
25.Testování automobilového zařízení pro záznam fyzikálních veličin
Nouzovský, L. - Horálek, J., - Svatý, Z.
Znalec. 2016, 26(2), s. 38-45. ISSN 1805-6881.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
26.Poznatky řešitelů k provedené bezpečnostní inspekci na síti TEN-T v ČR
Kocourek, J. - Nouzovský, L., - Kocián, K.
Silniční obzor. 2016, 77(4), s. 99-103. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
27.Vliv veřejného osvětlení na bezpečnost dopravy
Nouzovský, L.
Znalec. 2016, 26(3), s. 28-32. ISSN 1805-6881.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
28.Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Vyčichl, J. ed. - Drábek, M. ed. - Mík, J. ed. - Kraus, J. ed., - Langr, M. ed.
Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, ISBN 978-80-01-06016-2.
Sborník
29.Using GNSS in public transport
Čuchal, P. - Nouzovský, L.
In: LANGR, M., et al., eds. Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha, 06.10.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, ISBN 978-80-01-06016-2. Dostupné z: http://ytec2016.fd.cvut.cz/cz/download/Cuchal-Petr-Paper.pdf
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
30.Zajištění bezpečnosti účastníků festivalu SIGNAL 2016
Kocián, K. - Nouzovský, L. - Mičunek, T., - Kocourek, J.
Praha: Hlavní město Praha. 2016
Výzkumná zpráva v češtině
31.Accident statistics of single track vehicles
Kobosil, M. - Nouzovský, L.
In: MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY: Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY. Hradec Králové, 12.12.2016 - 16.12.2016. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS. 2016, s. 1799-1803. ISBN 978-80-87952-17-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
32.Silnice I/57 Nový Jičín - Bezpečnostní inspekce v místě „OK ulic Přemyslovců (I/57) x Sokolovská (I/57) x Palackého (MK)“
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
Ostrava: Správa Ostrava. 2016, 1.
Výzkumná zpráva v češtině
33.Measuring of Driving and Impact Dynamics of Cyclists
Radová, Z. - Nouzovský, L.
In: Engineering mechanics 2015. 21st International Conference Engineering Mechanics 2015. Svratka, 11.05.2015 - 14.05.2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR. 2015, s. 250-251. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
34.YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference
Mičunková, K. ed. - Nouzovský, L. ed. - Vyčichl, J. ed., - Jacura, M. ed.
Young Engineers Transportation Conference 2015. Praha, 30.09.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, ISBN 978-80-01-05791-9.
Sborník
35.Vehicle stability - information and regulation systems
Lenková, A. - Nouzovský, L.
In: MIČUNKOVÁ, K., et al., eds. YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Young Engineers Transportation Conference 2015. Praha, 30.09.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, ISBN 978-80-01-05791-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
36.Safety equipment of bicycles
Nouzovský, L.
In: JACURA, M., et al., eds. YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Young Engineers Transportation Conference 2015. Praha, 30.09.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, ISBN 978-80-01-05791-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
37.Konference PhD studentů a mladých vědců ČVUT FD
Mičunková, K. org. - Jacura, M. org. - Vyčichl, J. org., - Nouzovský, L. org.
[Pořádání konference]. 2015, Dostupné z: http://ytec2015.fd.cvut.cz
Pořádání konference
38.Návrh dopravně-bezpečnostních opatření při průběhu festivalu SIGNAL 2015 na území hlavního města Prahy
Mičunek, T. - Kocourek, J. - Kocián, K., - Nouzovský, L.
Varšavská 516/19, Praha 2: Signalism s.r.o.. 2015
Výzkumná zpráva v češtině
39.Problematika využití záznamu černých skříněk v automobilech pro analýzu nehody
Horálek, J. - Nouzovský, L.
Znalec. 2015, 25(3), s. 60-68. ISSN 1805-6881.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
40.Bezpečnostní inspekce v roce 2015 na síti TEN-T a na vybraných silnicích I. třídy nahrazujících plánovanou síť TEN-T
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Rábek, V. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2015
Výzkumná zpráva v češtině
41.Effect of visibility and lighting conditions on pedestrian safety in traffic
Nouzovský, L.
In: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2015. International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2015. Hradec Králové, 14.12.2015 - 18.12.2015. Hradec Králové: MAGNANIMITAS. 2015, s. 2534-2537. ISBN 978-80-87952-12-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
42.Revizní znalecké posudky pro Policii ČR Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Šachl, J. - Nouzovský, L., - Zoul, J.
Na Baních 1535, 156 00: Policie České republiky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. 2015, 0116-02/14/16122/1501.
Výzkumná zpráva v češtině
43.Testování originálních a neoriginálních náhradních dílů kapot Fabia II
Mičunek, T. - Jiroušek, O. - Frydrýn, M. - Kytýř, D. - Schmidt, D. - Zlámal, P. - Svatý, Z. - Doktor, T. - Nouzovský, L. - Fíla, T. - Lenková, A. - Koudelka, P. - Mičunková, K. - Neuhäuserová, M. - Hájková, B. - Šleichrt, J. - Adorna, M. - Hos, J. - Falta
Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav: ŠKODA AUTO a.s.. 2015
Výzkumná zpráva v češtině
44.Jízdní dynamika dopravních prostředků, její měření a využití (Fahrdynamik von Verkehrsmitteln, seine Messung und Verwendung)
Nouzovský, L. - Lenková, A.
In: BOUCHNER, P. a SMÍŠEK, O., eds. Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie). Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie). Děčín, 16.03.2015. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2015, ISBN 978-80-01-05871-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
45.Problematika rekonstrukce trajektorie cyklisty a využití fotgrammetrie pro ni
Lenková, A. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
In: Sborník příspěvků. Junior Forensic Science Brno 2014. Brno, 23.04.2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství. 2014, s. 54. ISBN 978-80-214-4935-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
46.Einflussfaktoren, die die Fahrt des Radfahrers und ihre Sicherheit beeinflussen
Nouzovský, L.
1. vyd. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. 2014, sv. 1. ISBN 978-3-8381-5002-4.
Zahraniční vědecká kniha
47.Vlivy působící na jízdu cyklisty a jeho bezpečnost.
Nouzovský, L.
2014. Diplomová práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Diplomová práce
48.Cyclist Movement - Its Description and Possibilities of Measurement and Processing
Nouzovský, L.
In: 5. mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 5. mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové, 15.12.2014 - 19.12.2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS. 2014, s. 3068-3073. ISBN 978-80-87952-07-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
49.Posouzení možnosti průjezdu nákladní soupravy
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Nouzovský, L. - Svatý, Z. - Kocourek, J. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Písek: Lubomír Polanský, tř.Přátelství 1998, 39701 Písek, IČ:12327182. 2014, 0204-03/14/16122.
Výzkumná zpráva v češtině
50.Measurement of Cyclist Movement
Nouzovský, L.
In: NOVOTNÝ, S., et al., eds. Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings. Driver Car Interaction and Safety. Děčín, 10.09.2014 - 12.09.2014. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků. 2014, s. 77-80. Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
51.Kategorizace bezpečnosti samostatných sjezdů vzhledem k nárazu vozidel
Mičunek, T. - Kocián, K. - Rábek, V. - Lenková, A. - Mičunková, K. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2014
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
52.Jízdní kola, jejich stav a bezpečnostní výbava
Lenková, A. - Nouzovský, L., - Novotný, M.
In: Sborník příspěvků Junior Forensic Science Brno 2013. Junior Forensic Science Brno 2013. Brno, 25.04.2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství. 2013, ISBN 978-80-214-4704-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
53.Safety Elements of Bicycles and Definition of a Sitting Triangle
Nouzovský, L. - Novotný, M., - Lenková, A.
In: JEŘÁBEK, M. a VOTRUBA, Z., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 405-411. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Vznik doktorského studijního programu Smart Cities a rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na ČVUT FD
Nouzovský, L.
2017 - 2022
2.Tvorba a rozvoj měřicích laboratoří ČVUT FD
Nouzovský, L.
2017 - 2022
3.Jednostopá vozidla a osobní přepravník - měření dynamiky a vlivu různých faktorů
Nouzovský, L.
2016 - 2018
SGS16/255/OHK2/3T/16
4.Young Transportation Engineers Conference
Nouzovský, L.
2016 - 2016
SVK 49/16/F6