info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Luboš Nouzovský, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-222 - Horská 3, Praha
K313 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-770138716
+420-224353213
E-mail:
nouzovsky@fd.cvut.cz
Pozice:
vedoucí / projektový tým FD
Funkce:
zástupce vedoucího / ústav soudního znalectví v dopravě / FD
zástupce proděkana pro rozvoj a výstavbu / FD
člen AS - zaměstnanec / ČVUT
člen AS - zaměstnanec FD / ČVUT
člen hospodářské komise AS / ČVUT
manažer projektů / ústav soudního znalectví v dopravě / FD
Člen:
Laboratoř měřících metod v dopravě

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

22AMMD - Aplikované měřicí metody v dopravě (přednášející, cvičící)
22MEMT - Měřící metody a technika v dopravě (přednášející, cvičící)
22PRES - Prevence silničních nehod (přednášející, cvičící)
22UAN - Úvod do analýzy silničních nehod (přednášející, cvičící)
622MEMT - Měřící metody a technika v dopravě (přednášející, cvičící)
622PRES - Prevence silničních nehod (přednášející, cvičící)
622UAN - Úvod do analýzy silničních nehod (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Analýza dopravních nehod
  22X1AD - bakalářský studijní program
  22X2AD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Young Transportation Engineers Conference 2022
řešitel: Nouzovský, L.
2022 - 2022
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 49/22/F6
2.Studentský crashtest v rámci zkvalitňování projektové výuky
řešitel: Kohout, T.
spoluřešitelé: Bartoš, T. - Blodek, T. - Hoffmann, A. - Kocián, K. - Korbelář, D. - Mičunek, T. - Nouzovský, L. - Nováček, J. - Sobotka, P. - Stránská, M. - Svatý, Z. - Vavříková, M. - Zikánová, G. - Šimková, T. - Šimáček, M.
2022 - 2022
Vnitřní soutěž PPSR
3.Skill Training Alliance For the Future European Rail System
řešitel: Jiroušek, O.
spoluřešitelé: Costa Jordao, T. - Javořík, T. - Malinovský, V. - Nouzovský, L. - Přikrylová, S. - Týfa, L. - Vodák, D.
2021 - 2024
Projekty podpořené ze zahraničí (pracovní kód k dodatečnému upřesnění) - 621684-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA2-SSA-B
4.Young Transportation Engineers Conference 2020
řešitel: Nouzovský, L.
2020 - 2020
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 47/20/F6
5.Mobilita ČVUT - VTA
řešitel: Lamačová, D.
spoluřešitelé: Bambousová, K. - Chudlarský, T. - Fencl, V. - Hrachová, S. - Kolář, J. - Kravcov, A. - Králová, A. - Křišťanová, L. - Lavická, P. - Nouzovský, L. - Potůček, R. - Reist, K. - Svobodová, J.
2020 - 2023
OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Strukturální fondy EU - CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016980
6.Projekt ČVUT ESF II.
řešitel: Malá, D.
spoluřešitelé: Fejt, F. - Hájek, P. - Kalinová Brejchová, P. - Košlerová Pekařová, D. - Kraus, J. - Nouzovský, L. - Potůček, R. - Přikrylová, S. - Zakševická, E. - Zmeškalová, L.
2019 - 2022
OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Strukturální fondy EU - CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013243
7.Výzkum a vývoj vysoce únosného deformačního bloku a jeho výrobního procesu pro zajištění bezpečnosti dopravních cest
řešitel: Sovják, R.
spoluřešitel: Nouzovský, L.
2019 - 2021
EPSILON: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
8.Young Transportation Engineers Conference 2018
řešitel: Nouzovský, L.
2018 - 2018
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 43/18/F6
9.Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků ČVUT
řešitel: Lamačová, D.
spoluřešitelé: Bambousová, K. - Fencl, V. - Hrachová, S. - Kolář, J. - Kravcov, A. - Králová, A. - Křišťanová, L. - Lavická, P. - Nouzovský, L. - Reist, K. - Ráfl, J. - Seifertová, B. - Svobodová, J.
2018 - 2022
OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Strukturální fondy EU - CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008465
10.Vznik doktorského studijního programu Smart Cities a rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na ČVUT FD
řešitel: Nouzovský, L.
spoluřešitelé: Doktor, T. - Jiroušek, O.
2017 - 2022
OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Strukturální fondy EU - CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002565
11.Tvorba a rozvoj měřicích laboratoří ČVUT FD
řešitel: Nouzovský, L.
spoluřešitelé: Doktor, T. - Jiroušek, O.
2017 - 2022
OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Strukturální fondy EU - CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002589
12.Vývoj inovativní metody k odhalování trestných činů v silniční dopravě s využitím elektronických nehodových dat
řešitel: Mičunek, T.
spoluřešitelé: Frydrýn, M. - Kocián, K. - Nouzovský, L. - Svatý, Z.
2017 - 2020
Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022
13.Využití fotogrammetrických měření z nízkých výšek pro dokumentaci míst dopravních nehod
řešitel: Svatý, Z.
spoluřešitelé: Mičunek, T. - Mičunková, K. - Nouzovský, L.
2016 - 2018
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS16/256/OHK2/3T/16
14.Jednostopá vozidla a osobní přepravník - měření dynamiky a vlivu různých faktorů
řešitel: Nouzovský, L.
spoluřešitelé: Fogl, T. - Kobosil, M. - Lenková, A. - Mičunek, T.
2016 - 2018
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS16/255/OHK2/3T/16
15.Young Transportation Engineers Conference
řešitel: Nouzovský, L.
spoluřešitelé: Drábek, M. - Jacura, M. - Langr, M. - Mík, J. - Vyčichl, J.
2016 - 2016
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 49/16/F6
16.Konference PhD studentů a mladých vědců ČVUT FD
řešitel: Mičunková, K.
spoluřešitelé: Hrubeš, P. - Jacura, M. - Kocourek, J. - Micka, M. - Nagy, I. - Nouzovský, L. - Novotný, S. - Radová, Z. - Skurovec, V. - Svítek, M. - Vyčichl, J.
2015 - 2015
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 43/15/F6
17.Zkoumání trajektorie pohybu cyklistů a vliv různých faktorů na ni
řešitel: Lenková, A.
spoluřešitelé: Nouzovský, L. - Novotný, M. - Svatý, Z. - Červenka, M.
2013 - 2014
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS13/157/OHK2/2T/16