Ing. Luboš Nouzovský, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-112 - Horská 3, Praha
K307 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359003
E-mail:
nouzolub@fd.cvut.cz
Funkce:
zástupce proděkana pro rozvoj a výstavbu / FD
manažer projektů / ústav soudního znalectví v dopravě / FD
Člen:
Laboratoř měřících metod v dopravě

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
22UAN - Úvod do analýzy silničních nehod
Cvičení:
22UAN - Úvod do analýzy silničních nehod

Vedoucí studentského projektu:

Analýza dopravních nehod
  22X1AD - bakalářský studijní program
  22X2AD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Systém CDR a jeho praktické zkoušky
Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Šareš, K.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
2.Poznatky řešitelů z prohlídek pozemních komunikací na síti TEN-T provedených podle zákona č. 13/1997 Sb.
Kocourek, J. - Kocián, K. - Koubek, M., - Nouzovský, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
3.Osobní přepravník a bezpečnost jeho provozu
Fogl, T. - Nouzovský, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
4.Fracture behaviour of ceramic blocks with thin-walled cellular structures under dynamic loadings
Hála, P. - Sovják, R. - Mičunek, T. - Frydrýn, M., - Nouzovský, L.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
5.Auswertung von CDR-Crashversuchen
Vertal, P. - Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Kolla, E.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
6.Systém CDR a jeho praktické zkoušky
Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Šareš, K.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
7.Problematika měření trajektorie soustavy jezdec - jízdní kolo
Nouzovský, L.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
8.Faktory působící na dynamiku soustavy jezdec - jízdní kolo
Nouzovský, L.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
9.Personal Transporter Safety
Nouzovský, L. - Fogl, T., - Kostěncová, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
10.Situation Analysis of Roadside Advertising in Czech Republic
Nouzovský, L. - Kocián, K. - Svatý, Z. - Radová, Z., - Kocourek, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
11.Evaluation of CDR Crash Tests
Vertal, P. - Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Kolla, E.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
12.Vliv reklamních zařízení na bezpečnost provozu
Nouzovský, L. - Svatý, Z.
Článek (2018)
13.Young Transportation Engineers Conference 2018
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Doležal, O. ed. - Drábek, M. ed. - Horažďovský, P. ed. - Kraus, J. ed. - Kumpošt, P. ed. - Mík, J. ed., - Růžička, J. ed.
Sborník (2018)
14.Vyhodnocení nehodovosti v rámci provedené bezpečnostní inspekce na síti TEN-T v ČR
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
15.Vliv reklamních zařízení na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
16.Systém pro kategorizaci a analýzu reklamních zařízení na vybraných úsecích silniční sítě
Radová, Z. - Kocourek, J. - Kocián, K. - Svatý, Z., - Nouzovský, L.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2017)
17.Analýza současného stavu legislativy ve vztahu k reklamním zařízením
Svatý, Z. - Kocián, K. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Kocourek, J.
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem (2017)
18.Legislation of Personal Transporter
Fogl, T. - Kobosil, M., - Nouzovský, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
19.Vehicle Dynamics - GNSS/INS Method For Trajectory And Motion Parameters Determination
Nouzovský, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
20.Impact of Roadside Advertising on Road Safety in the Czech Republic
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
21.Bezpečnostní inspekce na komunikaci D4, D7 a I/4 - ve správě ŘSD ČR Závod Praha
Kocián, K. - Kocourek, J. - Svatý, Z. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D., - Stojaspalová, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
22.Zpřesnění vstupních podkladů pro analýzu dopravních nehod - trajektorie jízdy cyklisty
Nouzovský, L.
Doktorandské minimum (2017)
23.Centrální evidence bezpečnostních analýz silniční sítě
Kocián, K. - Doležal, O. - Kocourek, J. - Pham, S., - Nouzovský, L.
Software splňující podmínky RIV (2016)
24.Vliv veřejného osvětlení na bezpečnost dopravy
Nouzovský, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
25.Poznatky řešitelů k provedené bezpečnostní inspekci na síti TEN-T v ČR
Kocourek, J. - Nouzovský, L., - Kocián, K.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
26.Testování automobilového zařízení pro záznam fyzikálních veličin
Nouzovský, L. - Horálek, J., - Svatý, Z.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
27.Measuring of Cyclist Impact Dynamics
Radová, Z. - Nouzovský, L.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
28.Results of the Road Safety Inspection of TEN-T 2015 - Road I/35 in Liberec Region
Kocián, K. - Hájková, B., - Nouzovský, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
29.Using GNSS in public transport
Čuchal, P. - Nouzovský, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
30.Accident statistics of single track vehicles
Kobosil, M. - Nouzovský, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
31.Influence of lighting on road safety
Nouzovský, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
32.Testing of Automotive Safety Technologies
Nouzovský, L. - Burket, J., - Novák, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
33.Prohlídka pozemních komunikací
Kocián, K. - Nouzovský, L. - Kocourek, J. - Radimský, M., - Matuszková, R.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
34.I/27 Žatec, OK Husova, OK Osvoboditelů - bezpečnostní audit OK Osvoboditelů
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
35.Bezpečnostní inspekce na silnici I/11 v intravilánu obce Nové Sedlice
Kocián, K. - Nouzovský, L., - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
36.Silnice I/57 Nový Jičín - Bezpečnostní inspekce v místě „OK ulic Přemyslovců (I/57) x Sokolovská (I/57) x Palackého (MK)“
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
37.Bezpečnostní inspekce křižovatky silnice III. třídy č. 24623 ve staničení km 7,330 a variantní návrh situace řešení v místě obce Ledčice
Kocián, K. - Kocourek, J. - Koubek, M. - Nováček, J., - Nouzovský, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
38.Bezpečnostní inspekce křižovatky III/2792 x III/27917 v obci Koryta
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
39.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Karlovarském kraji
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L. - Svatý, Z., - Rábek, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
40.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Ústeckém kraji - D7, I/7, D6
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Svatý, Z., - Stojaspalová, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
41.I/27 Žatec, OK Husova, OK Osvoboditelů - bezpečnostní audit OK Husova
Kocián, K. - Nouzovský, L., - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
42.Zajištění bezpečnosti účastníků festivalu SIGNAL 2016
Kocián, K. - Nouzovský, L. - Mičunek, T., - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
43.Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Vyčichl, J. ed. - Drábek, M. ed. - Mík, J. ed. - Kraus, J. ed., - Langr, M. ed.
Sborník (2016)
44.Problematika využití záznamu černých skříněk v automobilech pro analýzu nehody
Horálek, J. - Nouzovský, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2015)
45.Konference PhD studentů a mladých vědců ČVUT FD
Mičunková, K. org. - Jacura, M. org. - Vyčichl, J. org., - Nouzovský, L. org.
Pořádání konference (2015)
46.Safety equipment of bicycles
Nouzovský, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
47.Vehicle stability - information and regulation systems
Lenková, A. - Nouzovský, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
48.Effect of visibility and lighting conditions on pedestrian safety in traffic
Nouzovský, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
49.Measuring of Driving and Impact Dynamics of Cyclists
Radová, Z. - Nouzovský, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
50.Jízdní dynamika dopravních prostředků, její měření a využití (Fahrdynamik von Verkehrsmitteln, seine Messung und Verwendung)
Nouzovský, L. - Lenková, A.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
51.Návrh dopravně-bezpečnostních opatření při průběhu festivalu SIGNAL 2015 na území hlavního města Prahy
Mičunek, T. - Kocourek, J. - Kocián, K., - Nouzovský, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
52.Revizní znalecké posudky pro Policii ČR Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Šachl, J. - Nouzovský, L., - Zoul, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
53.Bezpečnostní inspekce v roce 2015 na síti TEN-T a na vybraných silnicích I. třídy nahrazujících plánovanou síť TEN-T
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Rábek, V. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
54.Testování originálních a neoriginálních náhradních dílů kapot Fabia II
Mičunek, T. - Jiroušek, O. - Frydrýn, M. - Kytýř, D. - Schmidt, D. - Zlámal, P. - Svatý, Z. - Doktor, T. - Nouzovský, L. - Fíla, T. - Lenková, A. - Koudelka, P. - Mičunková, K. - Neuhäuserová, M. - Hájková, B. - Šleichrt, J. - Adorna, M. - Hos, J. - Falta, J., - Fenclová, N.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
55.YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference
Mičunková, K. ed. - Nouzovský, L. ed. - Vyčichl, J. ed., - Jacura, M. ed.
Sborník (2015)
56.Einflussfaktoren, die die Fahrt des Radfahrers und ihre Sicherheit beeinflussen
Nouzovský, L.
Zahraniční vědecká kniha (2014)
57.Problematika rekonstrukce trajektorie cyklisty a využití fotgrammetrie pro ni
Lenková, A. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
58.Cyclist Movement - Its Description and Possibilities of Measurement and Processing
Nouzovský, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
59.Measurement of Cyclist Movement
Nouzovský, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
60.Kategorizace bezpečnosti samostatných sjezdů vzhledem k nárazu vozidel
Mičunek, T. - Kocián, K. - Rábek, V. - Lenková, A. - Mičunková, K. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
61.Posouzení možnosti průjezdu nákladní soupravy
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Nouzovský, L. - Svatý, Z. - Kocourek, J. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
62.Vlivy působící na jízdu cyklisty a jeho bezpečnost.
Nouzovský, L.
Diplomová práce (2014)
63.Jízdní kola, jejich stav a bezpečnostní výbava
Lenková, A. - Nouzovský, L., - Novotný, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2013)
64.Safety Elements of Bicycles and Definition of a Sitting Triangle
Nouzovský, L. - Novotný, M., - Lenková, A.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Tvorba a rozvoj měřicích laboratoří ČVUT FD
Nouzovský, L.
2017 - 2022
EF16_017/0002589
2.Vznik doktorského studijního programu Smart Cities a rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na ČVUT FD
Nouzovský, L.
2017 - 2022
EF16_018/0002565
3.Jednostopá vozidla a osobní přepravník - měření dynamiky a vlivu různých faktorů
Nouzovský, L.
2016 - 2018
SGS16/255/OHK2/3T/16
4.Young Transportation Engineers Conference 2018
Nouzovský, L.
2018 - 2018
SVK 43/18/F6
5.Young Transportation Engineers Conference
Nouzovský, L.
2016 - 2016
SVK 49/16/F6