info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Ing. Luboš Nouzovský, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-222 - Horská 3, Praha
K313 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-770138716
+420-224353213
E-mail:
nouzovsky@fd.cvut.cz
Funkce:
vedoucí / oddělení pro projektovou činnost / FD
zástupce vedoucího / ústav soudního znalectví v dopravě / FD
zástupce proděkana pro rozvoj a výstavbu / FD
člen AS - zaměstnanec FD / ČVUT
člen AS - zaměstnanec / ČVUT
člen hospodářské komise AS / ČVUT
člen komise pro rozvoj a kvalitu AS / ČVUT
manažer projektů / ústav soudního znalectví v dopravě / FD
Člen:
Laboratoř měřících metod v dopravě

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

22AMMD - Aplikované měřicí metody v dopravě (přednášející, cvičící)
22MEMT - Měřící metody a technika v dopravě (přednášející, cvičící)
22PRES - Prevence silničních nehod (přednášející, cvičící)
22UAN - Úvod do analýzy silničních nehod (přednášející, cvičící)
622MEMT - Měřící metody a technika v dopravě (přednášející, cvičící)
622PRES - Prevence silničních nehod (přednášející, cvičící)
622UAN - Úvod do analýzy silničních nehod (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Analýza dopravních nehod
  22X1AD - bakalářský studijní program
  22X2AD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S