covid-19 info

logo ČVUT

Ing. Luboš Nouzovský, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-222 - Horská 3, Praha
K313 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-770138716
+420-224353213
E-mail:
nouzovsky@fd.cvut.cz
Pozice:
vedení projektového týmu FD
Funkce:
zástupce vedoucího / ústav soudního znalectví v dopravě / FD
zástupce proděkana pro rozvoj a výstavbu / FD
člen AS - zaměstnanec / ČVUT
člen AS - zaměstnanec FD / ČVUT
člen hospodářské komise AS / ČVUT
manažer projektů / ústav soudního znalectví v dopravě / FD
Člen:
Laboratoř měřících metod v dopravě

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
22UAN - Úvod do analýzy silničních nehod
Cvičení:
22AMMD - Aplikované měřicí metody v dopravě
22UAN - Úvod do analýzy silničních nehod

Vedoucí studentského projektu:

Analýza dopravních nehod
  22X1AD - bakalářský studijní program
  22X2AD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Mobile anti-vehicle barrier made of high-performance fibre-reinforced concrete
Konrád, P. - Mára, M. - Fornůsek, J. - Nouzovský, L. - Zatloukal, J. - Kohout, T. - Vrtal, P. - Sovják, R., - Konvalinka, P.
Advances in Structural Engineering. 2021, ISSN 2048-4011.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2021)
2.Funkce EDR a systémy pro čtení nehodových dat
Kostěncová, V. - Nouzovský, L., - Nováček, J.
In: Technika moderních vozidel ve vztahu k objasňování dopravních nehod. PROPERUS s.r.o., 2020. p. 353-396. ISBN 978-80-904944-3-5.
Kapitola ve vědecké knize česky (2020)
3.Technologie EDR a její principy
Kostěncová, V. - Nouzovský, L.
Praha: CTU FTS. Department of Forensic Experts in Transportation, 2020. ISBN 978-80-01-06705-5.
Jiná kniha česky (2020)
4.Technologie výroby deformačního bloku
Majer, V. - Munduchová, M. - Váňa, T. - Sovják, R. - Mičunek, T. - Hála, P., - Nouzovský, L.
[Verified Technology] 2020.
Ověřená technologie (2020)
5.Testy z oblasti EDR - nehodových dat
Frydrýn, M. - Nouzovský, L. - Mičunek, T., - Svatý, Z.
In: ExFoS - Expert Forensic Science XXIX. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2020. p. 114-125. ISBN 978-80-214-5829-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2020)
6.Development of mobile road barrier made of ultra-high-performance fibre-reinforced concrete
Mára, M. - Konrád, P. - Fornůsek, J. - Zatloukal, J. - Frydrýn, M. - Nouzovský, L. - Mičunek, T., - Sovják, R.
In: Materials Today: Proceedings. Amsterdam: Elsevier B.V., 2020. p. 162-167. vol. 32. ISSN 2214-7853.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2020)
7.Metodika k odhalování trestných činů v silniční dopravě s využitím elektronických dat
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Svatý, Z. - Nouzovský, L. - Komárek, J. - Drahotský, I. - Pokorný, J. - Volf, O. - Kasanický, G. - Vertaľ, P. - Kolla, E., - Marek, Z.
[Certified Methodology (for RIV)] 2020.
Uplatněná certifikovaná metodika (2020)
8.Vodicí mechanismus pro realizaci nárazových zkoušek vozidlo – chodec a na testování aktivní a pasivní bezpečnosti vozidel
Nouzovský, L. - Drahotský, I. - Marek, Z. - Vertaľ, P., - Bernát, J.
Czech Republic. Utility Model CZ 33728. 2020-02-18.
Tuzemský užitný vzor (2020)
9.Zařízení pro roztahování a převracení vozidel
Nouzovský, L. - Drahotský, I. - Marek, Z., - Kolla, E.
Czech Republic. Utility Model CZ 33853. 2020-03-10.
Tuzemský užitný vzor (2020)
10.MĚŘENÍ A ANALÝZA JÍZDNÍ DYNAMIKY SILNIČNÍCH ZÁVODNÍCH MOTOCYKLŮ
Svoboda, J. - Toman, P. - Orlický, A. - Nouzovský, L. opon., - Mík, J.
Praha: Defense date 2020-06-16. Master Thesis. CTU FTS. Department of Vehicle Technology.
Diplomová práce (2020)
11.Young Transportation Engineers Conference 2020
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Doležal, O. ed. - Drábek, M. ed. - Horažďovský, P. ed. - Mík, J. ed. - Růžička, J. ed. - Kalivodová, M. ed. - Richter, P. ed. - Neuhäuserová, M. ed., - Matowicki, M. ed.
Prague, 2020-11-19. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2020. ISBN 978-80-01-06793-2.
Sborník (2020)
12.Technologie EDR – záznam nehodových dat
Kostěncová, V. - Nouzovský, L.
Znalectvo. 2019, XV.(1), 12-15. ISSN 1335-1133.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2019)
13.Legislativní rámec použití EDR dat
Kostěncová, V. - Nouzovský, L.
Znalectvo. 2019, XV.(1), 15-19. ISSN 1335-1133.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2019)
14.Reklamní zařízení a jejich působení na dopravní proud v České republice
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
Znalectvo. 2019, XV.(1), 26-32. ISSN 1335-1133.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2019)
15.Systém CDR a metody získávání EDR dat
Nouzovský, L. - Kostěncová, V.
Znalec. 2019, xxix(2), 29-34. ISSN 1805-6881.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2019)
16.Funkce EDR a princip záznamu dat
Kostěncová, V. - Nouzovský, L.
Znalec. 2019, xxix(2), 23-28. ISSN 1805-6881.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2019)
17.Evaluation of CDR crash tests
Nouzovský, L. - Svatý, Z. - Frydrýn, M. - Vertal, P., - Kolla, E.
In: 28th Annual Congress of the European Association for Accident Research and Analysis (EVU). Graz: European Association for Accident Research and Analysis, 2019. p. 291-302. ISBN 978-80-554-1260-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2019)
18.Testování chování vozidla při nehodě
Nouzovský, L. - Frydrýn, M.
Pražská technika. 2019, 21(6), 19. ISSN 1213-5348.
Článek (2019)
19.Osobní přepravník a bezpečnost jeho provozu
Fogl, T. - Nouzovský, L.
Znalec. 2018, XXVIII 46-54. ISSN 1805-6881.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
20.Poznatky řešitelů z prohlídek pozemních komunikací na síti TEN-T provedených podle zákona č. 13/1997 Sb.
Kocourek, J. - Kocián, K. - Koubek, M., - Nouzovský, L.
Silniční obzor. 2018, 79(4), 94-99. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
21.Systém CDR a jeho praktické zkoušky
Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Šareš, K.
Soudní inženýrství. 2018, 29(1), 35-42. ISSN 1211-443X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
22.Fracture behaviour of ceramic blocks with thin-walled cellular structures under dynamic loadings
Hála, P. - Sovják, R. - Mičunek, T. - Frydrýn, M., - Nouzovský, L.
Thin-Walled Structures. 2018, 122 597-605. ISSN 0263-8231.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
23.Auswertung von CDR-Crashversuchen
Vertal, P. - Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Kolla, E.
Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik. 2018, 56 328-337. ISSN 0724-2050.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
24.Problematika měření trajektorie soustavy jezdec - jízdní kolo
Nouzovský, L.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
25.Faktory působící na dynamiku soustavy jezdec - jízdní kolo
Nouzovský, L.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
26.Systém CDR a jeho praktické zkoušky
Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Šareš, K.
In: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, 2018. p. 169-179. ISBN 978-80-214-5600-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2018)
27.Situation Analysis of Roadside Advertising in Czech Republic
Nouzovský, L. - Kocián, K. - Svatý, Z. - Radová, Z., - Kocourek, J.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
28.Personal Transporter Safety
Nouzovský, L. - Fogl, T., - Kostěncová, V.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
29.Evaluation of CDR Crash Tests
Vertal, P. - Nouzovský, L. - Frydrýn, M. - Mičunek, T. - Svatý, Z., - Kolla, E.
In: EVU 2018 CONGRESS. Graz: European Association for Accident Research and Analysis, 2018. ISBN 978-80-554-1260-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
30.Young Transportation Engineers Conference 2018
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Doležal, O. ed. - Drábek, M. ed. - Horažďovský, P. ed. - Kraus, J. ed. - Kumpošt, P. ed. - Mík, J. ed., - Růžička, J. ed.
Praha, Horská 3, 2018-11-01. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Sborník (2018)
31.Vliv reklamních zařízení na bezpečnost provozu
Nouzovský, L. - Svatý, Z.
Pražská technika. 2018, 20(1), 13. ISSN 1213-5348.
Článek (2018)
32.Vliv reklamních zařízení na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
Silniční obzor. 2017, 78(5), 133-137. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
33.Vyhodnocení nehodovosti v rámci provedené bezpečnostní inspekce na síti TEN-T v ČR
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
Silnice Železnice. 2017, 12(1), 119-122. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
34.Systém pro kategorizaci a analýzu reklamních zařízení na vybraných úsecích silniční sítě
Radová, Z. - Kocourek, J. - Kocián, K. - Svatý, Z., - Nouzovský, L.
[Specialized Map with Expert Content] 2017.
Specializovaná mapa s odborným obsahem (2017)
35.Analýza současného stavu legislativy ve vztahu k reklamním zařízením
Svatý, Z. - Kocián, K. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Kocourek, J.
[Result Reflected in Legislation and Standards] 2017.
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem (2017)
36.Vehicle Dynamics - GNSS/INS Method For Trajectory And Motion Parameters Determination
Nouzovský, L.
In: Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, 2017. p. 43-47. ISBN 978-80-214-5486-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
37.Legislation of Personal Transporter
Fogl, T. - Kobosil, M., - Nouzovský, L.
In: Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, 2017. p. 38-42. ISBN 978-80-214-5486-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2017)
38.Impact of Roadside Advertising on Road Safety in the Czech Republic
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Radová, Z., - Svatý, Z.
In: 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. New York: IEEE Press, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
39.Bezpečnostní inspekce na komunikaci D4, D7 a I/4 - ve správě ŘSD ČR Závod Praha
Kocián, K. - Kocourek, J. - Svatý, Z. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D., - Stojaspalová, Z.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2017. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
40.Zpřesnění vstupních podkladů pro analýzu dopravních nehod - trajektorie jízdy cyklisty
Nouzovský, L.
Defense date 2017-01-20. Doctoral Minimum. CTU FTS. Department of Forensic Experts in Transportation.
Doktorandské minimum (2017)
41.Centrální evidence bezpečnostních analýz silniční sítě
Kocián, K. - Doležal, O. - Kocourek, J. - Pham, S., - Nouzovský, L.
[Software] 2016.
Software splňující podmínky RIV (2016)
42.Poznatky řešitelů k provedené bezpečnostní inspekci na síti TEN-T v ČR
Kocourek, J. - Nouzovský, L., - Kocián, K.
Silniční obzor. 2016, 77(4), 99-103. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
43.Vliv veřejného osvětlení na bezpečnost dopravy
Nouzovský, L.
Znalec. 2016, 26(3), 28-32. ISSN 1805-6881.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
44.Testování automobilového zařízení pro záznam fyzikálních veličin
Nouzovský, L. - Horálek, J., - Svatý, Z.
Znalec. 2016, 26(2), 38-45. ISSN 1805-6881.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
45.Measuring of Cyclist Impact Dynamics
Radová, Z. - Nouzovský, L.
Applied Mechanics and Materials. 2016, 821 456-463. ISSN 1662-7482.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
46.Accident statistics of single track vehicles
Kobosil, M. - Nouzovský, L.
In: MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY: Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS, 2016. pp. 1799-1803. ISBN 978-80-87952-17-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
47.Influence of lighting on road safety
Nouzovský, L.
In: Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
48.Using GNSS in public transport
Čuchal, P. - Nouzovský, L.
In: Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
49.Results of the Road Safety Inspection of TEN-T 2015 - Road I/35 in Liberec Region
Kocián, K. - Hájková, B., - Nouzovský, L.
In: Junior Forensic Science Brno 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2016. pp. 41-48. 70. ISBN 978-80-214-5336-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
50.Testing of Automotive Safety Technologies
Nouzovský, L. - Burket, J., - Novák, J.
In: Proceedings of the 5th CER Comparative European Research Conference - International Scientific Conference for Ph.D. Students of EU countries. London: Sciemcee Publishing, 2016. pp. 95-97. ISBN 978-0-9928772-9-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
51.Prohlídka pozemních komunikací
Kocián, K. - Nouzovský, L. - Kocourek, J. - Radimský, M., - Matuszková, R.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. 1.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
52.Bezpečnostní inspekce křižovatky III/2792 x III/27917 v obci Koryta
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
[Research Report] Praha 5: Středočeský kraj, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
53.Silnice I/57 Nový Jičín - Bezpečnostní inspekce v místě „OK ulic Přemyslovců (I/57) x Sokolovská (I/57) x Palackého (MK)“
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
54.Bezpečnostní inspekce na silnici I/11 v intravilánu obce Nové Sedlice
Kocián, K. - Nouzovský, L., - Kocourek, J.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
55.Zajištění bezpečnosti účastníků festivalu SIGNAL 2016
Kocián, K. - Nouzovský, L. - Mičunek, T., - Kocourek, J.
[Research Report] Praha 1: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
56.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Karlovarském kraji
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L. - Svatý, Z., - Rábek, V.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
57.Bezpečnostní inspekce na silnicích I. třídy v Ústeckém kraji - D7, I/7, D6
Kocián, K. - Kocourek, J. - Nouzovský, L. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Svatý, Z., - Stojaspalová, Z.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
58.I/27 Žatec, OK Husova, OK Osvoboditelů - bezpečnostní audit OK Osvoboditelů
Kocián, K. - Kocourek, J., - Nouzovský, L.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
59.I/27 Žatec, OK Husova, OK Osvoboditelů - bezpečnostní audit OK Husova
Kocián, K. - Nouzovský, L., - Kocourek, J.
[Research Report] Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
60.Bezpečnostní inspekce křižovatky silnice III. třídy č. 24623 ve staničení km 7,330 a variantní návrh situace řešení v místě obce Ledčice
Kocián, K. - Kocourek, J. - Koubek, M. - Nováček, J., - Nouzovský, L.
[Research Report] Praha 5: Středočeský kraj, 2016. Report no. 1.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
61.Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016
Nouzovský, L. ed. - Jacura, M. ed. - Vyčichl, J. ed. - Drábek, M. ed. - Mík, J. ed. - Kraus, J. ed., - Langr, M. ed.
Praha, 2016-10-06. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-06016-2.
Sborník (2016)
62.Problematika využití záznamu černých skříněk v automobilech pro analýzu nehody
Horálek, J. - Nouzovský, L.
Znalec. 2015, 25(3), 60-68. ISSN 1805-6881.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2015)
63.Konference PhD studentů a mladých vědců ČVUT FD
Mičunková, K. org. - Jacura, M. org. - Vyčichl, J. org., - Nouzovský, L. org.
[Conference Hosting] 2015.
Pořádání konference (2015)
64.Vehicle stability - information and regulation systems
Lenková, A. - Nouzovský, L.
In: YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. ISBN 978-80-01-05791-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
65.Effect of visibility and lighting conditions on pedestrian safety in traffic
Nouzovský, L.
In: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2015. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. pp. 2534-2537. ISBN 978-80-87952-12-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
66.Measuring of Driving and Impact Dynamics of Cyclists
Radová, Z. - Nouzovský, L.
In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. pp. 250-251. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
67.Jízdní dynamika dopravních prostředků, její měření a využití (Fahrdynamik von Verkehrsmitteln, seine Messung und Verwendung)
Nouzovský, L. - Lenková, A.
In: Prostředky virtuální reality pro oblast návrhu a vizualizace v dopravě a průmyslu (Virtuelle Realität Werkzeuge in Design und Visualisierung für Verkehr und Industrie). Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2015. ISBN 978-80-01-05871-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
68.Safety equipment of bicycles
Nouzovský, L.
In: YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. ISBN 978-80-01-05791-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
69.Revizní znalecké posudky pro Policii ČR Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Šachl, J. - Nouzovský, L., - Zoul, J.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2015. Report no. 0116-02/14/16122/1501.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
70.Návrh dopravně-bezpečnostních opatření při průběhu festivalu SIGNAL 2015 na území hlavního města Prahy
Mičunek, T. - Kocourek, J. - Kocián, K., - Nouzovský, L.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
71.Bezpečnostní inspekce v roce 2015 na síti TEN-T a na vybraných silnicích I. třídy nahrazujících plánovanou síť TEN-T
Kocián, K. - Kocourek, J. - Mičunek, T. - Schmidt, D. - Frydrýn, M. - Rábek, V. - Mičunková, K. - Hájková, B. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
72.Testování originálních a neoriginálních náhradních dílů kapot Fabia II
Mičunek, T. - Jiroušek, O. - Frydrýn, M. - Kytýř, D. - Schmidt, D. - Zlámal, P. - Svatý, Z. - Doktor, T. - Nouzovský, L. - Fíla, T. - Lenková, A. - Koudelka, P. - Mičunková, K. - Neuhäuserová, M. - Hájková, B. - Šleichrt, J. - Adorna, M. - Hos, J. - Falta, J., - Fenclová, N.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
73.YTEC 2015 - Sborník příspěvků konference
Mičunková, K. ed. - Nouzovský, L. ed. - Vyčichl, J. ed., - Jacura, M. ed.
Praha, 2015-09-30. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. ISBN 978-80-01-05791-9.
Sborník (2015)
74.Einflussfaktoren, die die Fahrt des Radfahrers und ihre Sicherheit beeinflussen
Nouzovský, L.
Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2014. vol. 1. ISBN 978-3-8381-5002-4.
Zahraniční vědecká kniha (2014)
75.Problematika rekonstrukce trajektorie cyklisty a využití fotgrammetrie pro ni
Lenková, A. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
In: Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2014. pp. 54. ISBN 978-80-214-4935-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
76.Cyclist Movement - Its Description and Possibilities of Measurement and Processing
Nouzovský, L.
In: 5. mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. pp. 3068-3073. ISBN 978-80-87952-07-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
77.Measurement of Cyclist Movement
Nouzovský, L.
In: Driver-Car Interaction & Safety 2014 - Proceedings. Praha: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Ústav dopravních prostředků, 2014. pp. 77-80. Driver-Car Interaction Conference Proceedings Series. ISBN 978-80-01-05663-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
78.Kategorizace bezpečnosti samostatných sjezdů vzhledem k nárazu vozidel
Mičunek, T. - Kocián, K. - Rábek, V. - Lenková, A. - Mičunková, K. - Nouzovský, L., - Svatý, Z.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2014.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
79.Posouzení možnosti průjezdu nákladní soupravy
Mičunek, T. - Frydrýn, M. - Nouzovský, L. - Svatý, Z. - Kocourek, J. - Kumpošt, P., - Padělek, T.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, 2014. Report no. 0204-03/14/16122.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
80.Vlivy působící na jízdu cyklisty a jeho bezpečnost.
Nouzovský, L.
Praha: 2014. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Diplomová práce (2014)
81.Jízdní kola, jejich stav a bezpečnostní výbava
Lenková, A. - Nouzovský, L., - Novotný, M.
In: Sborník příspěvků Junior Forensic Science Brno 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, 2013. ISBN 978-80-214-4704-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2013)
82.Safety Elements of Bicycles and Definition of a Sitting Triangle
Nouzovský, L. - Novotný, M., - Lenková, A.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 405-411. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Tvorba a rozvoj měřicích laboratoří ČVUT FD
Nouzovský, L.
2017 - 2022
EF16_017/0002589
2.Vznik doktorského studijního programu Smart Cities a rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů na ČVUT FD
Nouzovský, L.
2017 - 2022
EF16_018/0002565
3.Young Transportation Engineers Conference 2020
Nouzovský, L.
2020 - 2020
SVK 47/20/F6
4.Jednostopá vozidla a osobní přepravník - měření dynamiky a vlivu různých faktorů
Nouzovský, L.
2016 - 2018
SGS16/255/OHK2/3T/16
5.Young Transportation Engineers Conference 2018
Nouzovský, L.
2018 - 2018
SVK 43/18/F6
6.Young Transportation Engineers Conference
Nouzovský, L.
2016 - 2016
SVK 49/16/F6