info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Jana Smitková

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K211a - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359520
+420-770156243
E-mail:
tajemnik@fd.cvut.cz
smitkja2@fd.cvut.cz
Funkce:
tajemník / FD
vedoucí / oddělení technickoprovozních služeb / FD
vedoucí / referát strategie a vnějších vztahů / FD
vedoucí / referát vědy a výzkumu / FD
vedoucí / děkanát / FD
vedoucí / sekretariát děkana a tajemníka / FD
vedoucí / referát zahraničních styků / FD
vedoucí / referát rozvoje a výstavby / FD
vedoucí / oddělení práce a mezd / FD
člen kolégia / FD
člen grémia / FD

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S