Jana Smitková

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K211a - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359520
E-mail:
smitkja2@fd.cvut.cz
Funkce:
vedoucí / děkanát / FD
tajemník / FD
člen kolégia / FD
člen grémia / FD

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.