info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Jana Kaliková, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-440 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224358413
E-mail:
kalikova@fd.cvut.cz
Pozice:
správa certifikátů ID karet ČVUT
Funkce:
vedoucí / oddělení počítačové techniky a síťových služeb / FD
zástupce proděkana pro rozvoj a výstavbu / FD
člen kolégia / FD
člen grémia / FD
předseda AS / FD
člen AS - zaměstnanec / FD
garant zpracování osobních údajů / FD
manažer pro pedagogickou činnost / ústav aplikované informatiky v dopravě / FD
Člen:
Společná laboratoř biometrické identifikace a lokalizace v dopravě

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

14DATS - Databázové systémy

Garant předmětů v doktorském studiu:

14ITV - Informační technologie v dopravě

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

14ASD - Algoritmizace a datové struktury (přednášející, cvičící)
14BIG - Big Data (přednášející, cvičící)
14DATS - Databázové systémy (přednášející, cvičící)
14ISYD - Informační systémy v dopravě (přednášející, cvičící)
14PRG - Programování (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Alena Plašilová

Vedoucí studentského projektu:

Aplikované informační systémy a technologie v dopravě
  14X1AM - bakalářský studijní program
  14X2AS - navazující magisterský studijní program
Využití IT technologií v letecké dopravě
  14X1LS - bakalářský studijní program
  14X2LL - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Modelování a testování crowdsensingových technologií s možným využitím osobních nositelných zařízení primárně aplikované na dopravní tématiku
řešitel: Plašilová, A.
spoluřešitelé: Kaliková, J. - Procházka, J.
2022 - 2023
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS22/122/OHK2/2T/16
2.Výuka programovacího jazyka Python na FD
řešitel: Krčál, J.
spoluřešitelé: Kaliková, J. - Plašilová, A. - Procházka, J.
2022 - 2022
Vnitřní soutěž PPSR
3.Návrh optimalizačního modelu pro řešení iregularit letových řádů aerolinek v reálném čase
řešitel: Müller, F.
spoluřešitel: Kaliková, J.
2021 - 2021
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS21/078/OHK2/1T/16
4.Aplikace pro výkonové výpočty ve všeobecném letectví
řešitel: Hajzler, O.
spoluřešitelé: Kaliková, J. - Moos, P. - Ovečka, Z.
2017 - 2018
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS17/147/OHK2/2T/16
5.Modernizace na zeleznici - IRICoN 2017
řešitel: Fábera, V.
spoluřešitelé: Jírová, J. - Kaliková, J. - Kamenický, D. - Koutecký, P. - Zelenka, J. - Řezníčková, J.
2017 - 2017
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 44/17/F6
6.Identifikace uživatele dle struktury žil a vliv medikace, věku a zdravotního stavu na výkonnostní biometrické koeficienty
řešitel: Krčálová, L.
spoluřešitel: Kaliková, J.
2012 - 2013
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS12/162/OHK3/2T/16
7.Aplikace modelu směsi distribucí pro odjezd vozidel ze světelné křižovatky
řešitel: Krčál, J.
spoluřešitelé: Kaliková, J. - Nagy, I.
2010 - 2010
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS10/103/OHK3/1T/16
8.Využití biometrických informací k oprávněnosti řízení motorového vozidla
řešitel: Scherks, J.
spoluřešitelé: Kaliková, J. - Schmidt, D. - Zelenka, J.
2010 - 2011
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS10/216/OHK2/2T/16
9.Metoda návrhu objektové databáze vzhledem k jejímu využití pro data mining
řešitel: Jeřábek, M.
spoluřešitel: Kaliková, J.
2006 - 2006
IGS ČVUT - CTU0612016
10.Vybudování multimediální počítačové laboratoře pro výuku jazyků
řešitel: Kaliková, J.
2003 - 2003
MŠMT - projekty Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) - 2526/A
11.Podpora výuky informatických předmětů s využitím informačních technologií
řešitel: Kaliková, J.
2003 - 2003
IGS ČVUT - CTU0317716
12.Zabezpečení prospustnosti počítačové sítě a zasíťování počítačové laboratoře v budově Konviktská
řešitel: Kaliková, J.
2000 - 2000
IGS ČVUT - 300013806