info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Jana Kaliková, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-440 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224358413
E-mail:
kalikova@fd.cvut.cz
Pozice:
správa certifikátů ID karet ČVUT
Funkce:
vedoucí / oddělení počítačové techniky a síťových služeb / FD
zástupce proděkana pro rozvoj a výstavbu / FD
člen grémia / FD
místopředseda AS - zaměstnanec / FD
člen AS - zaměstnanec / FD
člen rady VIC / ČVUT
garant zpracování osobních údajů / FD
manažer pro pedagogickou činnost / katedra aplikované informatiky v dopravě / FD
Člen:
Společná laboratoř biometrické identifikace a lokalizace v dopravě

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

14DATS - Databázové systémy

Garant předmětů v doktorském studiu:

14ITV - Informační technologie v dopravě

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

14ASD - Algoritmizace a datové struktury (přednášející, cvičící)
14BIG - Big Data (přednášející, cvičící)
14DATS - Databázové systémy (přednášející, cvičící)
14ISYD - Informační systémy v dopravě (přednášející, cvičící)
14PRG - Programování (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Alena Plašilová

Vedoucí studentského projektu:

Aplikované informační systémy a technologie v dopravě
  14X1AM - bakalářský studijní program
  14X1AS - bakalářský studijní program
  14X2AS - navazující magisterský studijní program
Využití IT technologií v letecké dopravě
  14X1LL - bakalářský studijní program
  14X1LS - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S