Ing. Jana Kaliková, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-440 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224358413
E-mail:
kalikova@fd.cvut.cz
Pozice:
správa certifikátů ID karet ČVUT
Funkce:
vedoucí / oddělení počítačové techniky a síťových služeb / FD
zástupce proděkana pro rozvoj a výstavbu / FD
člen kolégia / FD
člen grémia / FD
předseda AS / FD
člen AS - zaměstnanec / FD
garant zpracování osobních údajů / FD
manažer pro pedagogickou činnost / ústav aplikované informatiky v dopravě / FD
Člen:
Společná laboratoř biometrické identifikace a lokalizace v dopravě

Garant předmětů v doktorském studiu:

14ITV - Informační technologie v dopravě

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
14Y1BM - Biometrické metody
14Y1OJ - OOP v jazyce JAVA
Cvičení:
14BIG - Big Data
14DATS - Databázové systémy
14ISYD - Informační systémy v dopravě
14PD - Práce s daty
14PRG - Programování

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Filip Müller
Ing. Alena Plašilová

Vedoucí studentského projektu:

Aplikované informační systémy a technologie v dopravě
  14X1AM - bakalářský studijní program
  14X1AS - bakalářský studijní program
  14X2AS - navazující magisterský studijní program
Identifikace a její aplikace v oblasti dopravy
  14X1FM - bakalářský studijní program
Využití IT technologií v letecké dopravě
  14X1LL - bakalářský studijní program
  14X1LS - bakalářský studijní program
  14X2LL - navazující magisterský studijní program
  14X2LS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Smart terminal for making transfers between various transport modes used by passengers with reduced mobility
Krčál, J. - Kaliková, J.
PARIPEX - Indian Journal of Research. 2019, 8(12), 50-53. ISSN 2250-1991.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2019)
2.Application of artificial neural network in biometric identification
Kaliková, J. - Krčál, J.
PARIPEX - Indian Journal of Research. 2018, 11(7), 438-440. ISSN 2250-1991.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
3.Biometrie identification of persons in a vehicle
Krčál, J. - Kaliková, J.
In: 2018 7th International Symposium on Next-Generation Electronics (ISNE). Piscataway: IEEE, 2018. ISSN 2378-8607. ISBN 978-1-5386-1445-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
4.Driver Identification Using Ear Biometrics
Krčál, J. - Kaliková, J.
In: 2018 5th International Conference on Systems and Informatics (ICSAI). Piscataway: IEEE, 2018. ISBN 978-1-7281-0120-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
5.People counting in smart buildings
Kaliková, J. - Krčál, J.
In: 2018 3rd International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG). Piscataway: IEEE, 2018. ISBN 978-1-5386-0661-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
6.Proposal of A2A information system for safety improvement in aerodrome traffic zones of non–towered airports
Krčál, J. - Kaliková, J.
PARIPEX - Indian Journal of Research. 2017, 6(2), 397-398. ISSN 2250-1991.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
7.People counting by means of Wi-Fi
Krčál, J. - Kaliková, J.
In: 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. New York: IEEE Press, 2017. p. 1-3. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
8.Fusion between video analytics and mobile phones for large-scale scenario (Face2Phone)
Kaliková, J. - Krčál, J., - Kalivoda, K.
[Research Report] 2017. Report no. 7D15008.
Zahraniční výzkumná zpráva (2017)
9.Identification system testing and optimisation
Koukol, M. - Kalika, M. - Krčál, J. - Holý, R., - Kaliková, J.
In: 5th International Symposium on Next-Generation Electronics, ISNE 2016. Piscataway: IEEE Operations Center, 2016. pp. 112-113. ISBN 978-1-5090-2439-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
10.Proposal for the Implementation of a System Detecting People In Vehicle
Koukol, M. - Kaliková, J., - Krčál, J.
PARIPEX - Indian Journal of Research. 2015, 4(12), 26-28. ISSN 2250-1991.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
11.User authentication system for testing students in computer sciences subjects
Koukol, M. - Krčál, J., - Kaliková, J.
In: Proceedings of The 4th International Symposium on Next-Generation Electronics. Piscataway: IEEE Operations Center, 2015. ISBN 978-1-4799-4208-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
12.Detection of Persons in a Vehicle Using IR Cameras and RFID Technologies
Krčál, J. - Koukol, M., - Kaliková, J.
In: 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015. ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
13.Parking Management Control System for smart cities
Koukol, M. - Kaliková, J., - Krčál, J.
In: Future Energy Electronics Conference (IFEEC), 2015 IEEE 2nd International. Piscataway: IEEE Operations Center, 2015. pp. 1-4. ISBN 978-1-4799-7655-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
14.Testování a optimalizace identifikačního systému
Koukol, M. - Holý, R. - Kaliková, J., - Krčál, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
15.Detection of persons in a vehicle using IR cameras and RFID technologies
Krčál, J. - Koukol, M., - Kaliková, J.
In: Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. pp. 18. ISBN 978-80-01-05742-1.
Abstrakt ve sborníku (2015)
16.Localization of Vehicle in Tunnel Section As A Means of Improving Safety in Road Tunnels
Krčál, J. - Koukol, M., - Kaliková, J.
PARIPEX - Indian Journal of Research. 2014, 3(XI), 127-129. ISSN 2250-1991.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
17.Improvement of safety of buildings for handicapped persons: Public buildings and constructions (tunnels, bridges etc.)
Kaliková, J. - Koukol, M., - Krčál, J.
In: Proceedings of 2014 International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid. Piscataway: IEEE Operations Center, 2014. pp. 1-3. ISBN 978-1-4673-6123-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
18.System for simultaneous object identification & sector indoor localization (OIDSIL)
Holý, R. - Kalika, M. - Kaliková, J. - Havlík, J. - Barák, P., - Neburka, J.
In: Proceedings of 2014 International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid. Piscataway: IEEE Operations Center, 2014. ISBN 978-1-4673-6123-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
19.Generalized radio resource management for overlapping MBS zones
Luo, F. - Chou, Y.-F. - Cheng, R.-G. - Kalika, M. - Holý, R., - Kaliková, J.
Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2013, 11(5), 309-315. ISSN 1336-1376.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
20.Multi-application ID card using DESFire EV1
Holý, R. - Kalika, M., - Kaliková, J.
In: Fourth International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA), 2013. New Jersey: IEEE, 2013. pp. 136-139. ISBN 978-1-4799-0771-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2013)
21.Multi-application contactless smart card
Holý, R. - Kalika, M., - Kaliková, J.
In: The 2013 International Conference on Control Engineering and Information Technology (ICCEIT). Piscataway: IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC., 2013. pp. 651-654. ISBN 978-1-4673-5957-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
22.Scanning device influence to user biometric verification by ear geometrics
Kaliková, J. - Scherks, J. - Holý, R. - Kalika, M., - Zelenka, J.
[Electronic Document with Remote Access (www)] Washington: The International Biometric Society, 2012.
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web) (2012)
23.Identification Persons - security components of ID card
Holý, R. - Kalika, M., - Kaliková, J.
In: 2012 International Conference on Anti-Counterfeiting, Security and Identification (ASID 2012). New Jersey: IEEE, 2012. pp. 1-351. 1. ISBN 978-1-4673-2143-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
24.Security concept of individual identification in academic environment of CTU in Prague
Holý, R. - Kaliková, J., - Scherks, J.
In: World Congress on Internet Security. Toronto: IEEE, 2012. pp. 71-76. ISBN 978-1-908320-04-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
25.THE APPLICATION OF BIOMETRIC INFORMATION TO AUTHORIZATION OF VEHICLE CONTROL
Kaliková, J. - Kalika, M. - Scherks, J. - Holý, R., - Zelenka, J.
[Electronic Document with Remote Access (www)] Washington: Biometric Society, 2010. ISBN 978-0-9821919-1-0.
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web) (2010)
26.The Utility of ID Cards for the Users of CTU in Prague
Kaliková, J. - Kalika, M., - Holý, R.
In: University Information Systems - Selected Problems. Warsaw: University of Warsaw, 2010. p. 356-360. ISBN 978-83-7641-356-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
27.Databázové systémy pro dopravní aplikace
Jeřábek, M. - Kaliková, J. - Kalika, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. ISBN 978-80-01-04606-7.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2010)
28.Search Procedure in TKS
Krčál, J. - Jeřábek, M., - Kaliková, J.
In: The Present and Future of Modern Transport. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 151-152. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
29.Systémová analýza
Votruba, Z. - Klečáková, J., - Kalika, M.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004. ISBN 80-01-02896-8.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2004)
30.Rozvoj leteckých studijních oborů na Fakultě dopravní ČVUT
Jíra, J. - Kulčák, L. - Klečáková, J., - Jalovecký, M.
In: ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 11-14. ISBN 80-01-02909-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
31.Koncept znalostní sítě ČVUT
Moos, P. - Klečáková, J., - Kalika, M.
In: ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 65-69. ISBN 80-01-02909-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
32.Rozvoj leteckých studijních oborů na Fakultě dopravní ČVUT
Jíra, J. - Kulčák, L. - Klečáková, J., - Jalovecký, M.
In: ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 50-55. ISBN 80-01-02909-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
33.Strukturální modely a kauzální citlivosti v informačních systémech
Moos, P. - Kalika, M., - Klečáková, J.
In: Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003, pp. 199-204. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
34.European Perspectives in Transport - the Role of Information Environment
Klečáková, J. - Kalika, M., - Moos, P.
In: EISCO 2003. Aalborg: EISCO, 2003, pp. 45-55.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
35.Grammar with incomplete rules for cross process transferability
Klečáková, J.
In: Proceedings of the Fifth International Scientific Conference - Electronic Computers and Informatics 2002. Košice: Vienala, 2002, pp. 14-18. ISBN 80-7099-879-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
36.Increasement of Data Transmition Abilities of Computer Network and Add Wiring in Computer Laboratory in the Konviktska Street
Klečáková, J. - Kalika, M., - Schmidt, D.
In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 50-53. ISBN 80-01-02335-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2001)
37.Vybudování technické infrastruktury výzkumných laboratoří
Klečáková, J. org. - Kalika, M. org., - Schmidt, D. org.
[Workshop Hosting] 2001.
Pořádání workshopu (2001)
38.Přeložitelnost procesů
Klečáková, J.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2000. Report no. 20/2000.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
39.Konstrukce gramatiky s neúplnými derivačními pravidly pro vzájemnou přeložitelnost procesů
Klečáková, J.
Praha: 2000. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Doktorská práce (Ph.D.) (2000)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Vybudování multimediální počítačové laboratoře pro výuku jazyků
Kaliková, J.
2003 - 2003
2526/A
2.Podpora výuky informatických předmětů s využitím informačních technologií
Kaliková, J.
2003 - 2003
CTU0317716
3.Zabezpečení prospustnosti počítačové sítě a zasíťování počítačové laboratoře v budově Konviktská
Kaliková, J.
2000 - 2000
300013806