Ing. Jana Kaliková, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-440 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224357980
+420-224358413
E-mail:
kalikova@fd.cvut.cz
Pozice:
správa certifikátů ID karet ČVUT
Funkce:
vedoucí / Oddělení počítačové techniky a síťových služeb / FD
zástupce proděkana pro rozvoj a výstavbu / FD
člen grémia děkana / FD
člen AS - zaměstnanec / FD
předseda hospodářské komise AS / FD
manažer pro pedagogickou činnost / Ústav aplikované informatiky v dopravě / FD
Člen:
Společná laboratoř biometrické identifikace a lokalizace v dopravě

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
14Y1BM - Biometrické metody
Cvičení:
14DATS - Databázové systémy
14ISYD - Informační systémy v dopravě
14PRG - Programování

Garant předmětu v doktorském studiu:

14ITV - Informační technologie v dopravě

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Lucie Krčálová
Ing. Lukáš Řasa

Vedoucí studentského projektu:

Identifikace a její aplikace v oblasti dopravy
  14X1FM - bakalářský studijní program
  14X2FM - navazující magisterský studijní program
Využití IT technologií v letecké dopravě
  14X1LS - bakalářský studijní program
Využití dronů v aplikacích Smart Cities
  14X2VN - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Fusion between video analytics and mobile phones for large-scale scenario (Face2Phone)
Kaliková, J. - Krčál, J., - Kalivoda, K.
Brussels: Eurostars. 2017, 7D15008. Dostupné z: https://www.eurostars-eureka.eu/
Zahraniční výzkumná zpráva
2.People counting by means of Wi-Fi
Krčál, J. - Kaliková, J.
In: RŮŽIČKA, J., ed. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 - 26.05.2017. New York: IEEE Press. 2017, s. 1-3. ISBN 978-1-5386-3825-5. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=7963867
Stať ve sborníku
3.Proposal of A2A information system for safety improvement in aerodrome traffic zones of non–towered airports
Krčál, J. - Kaliková, J.
PARIPEX - Indian Journal of Research. 2017, 6(2), s. 397-398. ISSN 2250-1991. Dostupné z: https://www.worldwidejournals.com/paripex/articles.php?val=NjcyOA==&b1=421&k=106
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
4.Identification system testing and optimisation
Koukol, M. - Kalika, M. - Krčál, J. - Holý, R., - Kaliková, J.
In: 5th International Symposium on Next-Generation Electronics, ISNE 2016. 5th International Symposium on Next-Generation Electronics, ISNE 2016. Hsinchu; Taiwan, 04.05.2016 - 06.05.2016. Piscataway: IEEE Operations Center. 2016, s. 112-113. ISBN 978-1-5090-2439-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
5.User authentication system for testing students in computer sciences subjects
Koukol, M. - Krčál, J., - Kaliková, J.
In: Proceedings of The 4th International Symposium on Next-Generation Electronics. The 4th International Symposium on Next-Generation Electronics. Taipei, 04.05.2015 - 06.05.2015. Piscataway: IEEE Operations Center. 2015, ISBN 978-1-4799-4208-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
6.Parking Management Control System for smart cities
Koukol, M. - Kaliková, J., - Krčál, J.
In: Future Energy Electronics Conference (IFEEC), 2015 IEEE 2nd International. 2015 IEEE International Future Energy Electronics Conference. Taipei, 01.11.2015 - 04.11.2015. Piscataway: IEEE Operations Center. 2015, s. 1-4. ISBN 978-1-4799-7655-3. Dostupné z: http://www.ifeec.tw/ee2015/
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
7.Proposal for the Implementation of a System Detecting People In Vehicle
Koukol, M. - Kaliková, J., - Krčál, J.
PARIPEX - Indian Journal of Research. 2015, 4(12), s. 26-28. ISSN 2250-1991. Dostupné z: http://worldwidejournals.com/paripex/articles.php?val=NDM0Mw==&b1=113&k=29
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
8.Detection of Persons in a Vehicle Using IR Cameras and RFID Technologies
Krčál, J. - Koukol, M., - Kaliková, J.
In: JEŘÁBEK, M., ed. 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. New York: IEEE Press. 2015, ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
9.Detection of persons in a vehicle using IR cameras and RFID technologies
Krčál, J. - Koukol, M., - Kaliková, J.
In: KRČÁL, J. a JEŘÁBEK, M., eds. Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, s. 18. ISBN 978-80-01-05742-1.
Abstrakt ve sborníku
10.Testování a optimalizace identifikačního systému
Koukol, M. - Holý, R. - Kaliková, J., - Krčál, J.
Na Valentince 1003/1: IMA s.r.o. (Institut mikroelektronických aplikací). 2015
Výzkumná zpráva v češtině
11.System for simultaneous object identification & sector indoor localization (OIDSIL)
Holý, R. - Kalika, M. - Kaliková, J. - Havlík, J. - Barák, P., - Neburka, J.
In: Proceedings of 2014 International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid. 2014 International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid. Taipei, 23.04.2014 - 25.04.2014. Piscataway: IEEE Operations Center. 2014, ISBN 978-1-4673-6123-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
12.Improvement of safety of buildings for handicapped persons: Public buildings and constructions (tunnels, bridges etc.)
Kaliková, J. - Koukol, M., - Krčál, J.
In: Proceedings of 2014 International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid. 2014 International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid. Taipei, 23.04.2014 - 25.04.2014. Piscataway: IEEE Operations Center. 2014, s. 1-3. ISBN 978-1-4673-6123-1. Dostupné z: http://igbsg.ntust.edu.tw
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
13.Localization of Vehicle in Tunnel Section As A Means of Improving Safety in Road Tunnels
Krčál, J. - Koukol, M., - Kaliková, J.
PARIPEX - Indian Journal of Research. 2014, 3(XI), s. 127-129. ISSN 2250-1991. Dostupné z: http://theglobaljournals.com/paripex/issues.php?m=November&y=2014&id=37
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
14.Generalized radio resource management for overlapping MBS zones
Luo, F. - Chou, Y.-F. - Cheng, R.-G. - Kalika, M. - Holý, R., - Kaliková, J.
Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2013, 11(5), s. 309-315. ISSN 1336-1376.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
15.Multi-application contactless smart card
Holý, R. - Kalika, M., - Kaliková, J.
In: The 2013 International Conference on Control Engineering and Information Technology (ICCEIT). International Conference on Control Engineering and Information Technology 2013. Nanning, 09.08.2013 - 11.08.2013. Piscataway: IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC.. 2013, s. 651-654. ISBN 978-1-4673-5957-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
16.Multi-application ID card using DESFire EV1
Holý, R. - Kalika, M., - Kaliková, J.
In: Fourth International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA), 2013. 4th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications. Piraeus-Athens, 10.07.2013 - 12.07.2013. New Jersey: IEEE. 2013, s. 136-139. ISBN 978-1-4799-0771-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
17.Scanning device influence to user biometric verification by ear geometrics
Kaliková, J. - Scherks, J. - Holý, R. - Kalika, M., - Zelenka, J.
2012
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web)
18.Security concept of individual identification in academic environment of CTU in Prague
Holý, R. - Kaliková, J., - Scherks, J.
In: World Congress on Internet Security. World Congress on Internet Security. Guelph, 10.06.2012 - 12.06.2012. Toronto: IEEE. 2012, s. 71-76. ISBN 978-1-908320-04-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
19.Identification Persons - security components of ID card
Holý, R. - Kalika, M., - Kaliková, J.
In: 2012 International Conference on Anti-Counterfeiting, Security and Identification (ASID 2012). International Conference on Anti-Counterfeiting, Security and Identification. Taipei, 24.08.2012 - 26.08.2012. New Jersey: IEEE. 2012, s. 1-351. 1. ISBN 978-1-4673-2143-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
20.THE APPLICATION OF BIOMETRIC INFORMATION TO AUTHORIZATION OF VEHICLE CONTROL
Kaliková, J. - Kalika, M. - Scherks, J. - Holý, R., - Zelenka, J.
2010, ISBN 978-0-9821919-1-0.
Elektronický dokument se vzdáleným přístupem (web)
21.The Utility of ID Cards for the Users of CTU in Prague
Kaliková, J. - Kalika, M., - Holý, R.
In: University Information Systems - Selected Problems. European University Information Systems International Congress 2010. Varšava, 23.06.2010 - 25.06.2010. Warsaw: University of Warsaw. 2010, s. 356-360. ISBN 978-83-7641-356-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
22.Databázové systémy pro dopravní aplikace
Jeřábek, M. - Kaliková, J. - Kalika, M. - Krčál, J., - Krčálová, L.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2010, ISBN 978-80-01-04606-7.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
23.Search Procedure in TKS
Krčál, J. - Jeřábek, M., - Kaliková, J.
In: VYČICHL, J., et al., eds. The Present and Future of Modern Transport. The Present and Future of Modern Transport. Prague, 12.05.2008 - 13.05.2008. Praha: Czech Technical University in Prague. 2008, s. 151-152. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
24.Systémová analýza
Votruba, Z. - Klečáková, J., - Kalika, M.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2004, ISBN 80-01-02896-8.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
25.Rozvoj leteckých studijních oborů na Fakultě dopravní ČVUT
Jíra, J. - Kulčák, L. - Klečáková, J., - Jalovecký, M.
In: LEJČKOVÁ, K., ed. ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru. ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru. Praha, Masarykova kolej, 22.09.2003 - 23.09.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2003, s. 11-14. ISBN 80-01-02909-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
26.Strukturální modely a kauzální citlivosti v informačních systémech
Moos, P. - Kalika, M., - Klečáková, J.
In: WITZANY, J. a ŠIMONOVSKÝ, M., eds. Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Konference k 10. výročí založení fakulty. Praha, 26.05.2003 - 27.05.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2003, s. 199-204. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky
27.Rozvoj leteckých studijních oborů na Fakultě dopravní ČVUT
Jíra, J. - Kulčák, L. - Klečáková, J., - Jalovecký, M.
In: LEJČKOVÁ, K., ed. ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru. ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru. Praha, Masarykova kolej, 22.09.2003 - 23.09.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2003, s. 50-55. ISBN 80-01-02909-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
28.Koncept znalostní sítě ČVUT
Moos, P. - Klečáková, J., - Kalika, M.
In: LEJČKOVÁ, K., ed. ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru. ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru. Praha, Masarykova kolej, 22.09.2003 - 23.09.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2003, s. 65-69. ISBN 80-01-02909-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
29.European Perspectives in Transport - the Role of Information Environment
Klečáková, J. - Kalika, M., - Moos, P.
In: EISCO 2003. EISCO 2003 Conference. Aalborg, 19.11.2003 - 21.11.2003. Aalborg: EISCO. 2003, s. 45-55.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
30.Grammar with incomplete rules for cross process transferability
Klečáková, J.
In: JELŠINA, M., KOLLÁR, J., a HUDÁK, Š., eds. Proceedings of the Fifth International Scientific Conference - Electronic Computers and Informatics 2002. Electronic Computers and Informatics 2002. Košice-Herľany, 10.10.2002 - 11.10.2002. Košice: Vienala. 2002, s. 14-18. ISBN 80-7099-879-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
31.Increasement of Data Transmition Abilities of Computer Network and Add Wiring in Computer Laboratory in the Konviktska Street
Klečáková, J. - Kalika, M., - Schmidt, D.
In: Proceedings of Workshop 2001. Workshop 2001. Praha, 05.02.2001 - 07.02.2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2001, s. 50-53. ISBN 80-01-02335-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
32.Vybudování technické infrastruktury výzkumných laboratoří
Klečáková, J. org. - Kalika, M. org., - Schmidt, D. org.
[Pořádání workshopu]. 2001
Pořádání workshopu
33.Přeložitelnost procesů
Klečáková, J.
Praha 1: ČVUT FD. 2000, 20/2000.
Výzkumná zpráva v češtině
34.Konstrukce gramatiky s neúplnými derivačními pravidly pro vzájemnou přeložitelnost procesů
Klečáková, J.
2000. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Doktorská práce (Ph.D.)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Vybudování multimediální počítačové laboratoře pro výuku jazyků
Kaliková, J.
2003 - 2003
2526/A
2.Podpora výuky informatických předmětů s využitím informačních technologií
Kaliková, J.
2003 - 2003
CTU0317716
3.Zabezpečení prospustnosti počítačové sítě a zasíťování počítačové laboratoře v budově Konviktská
Kaliková, J.
2000 - 2000
300013806