Přihlašování na zkoušku, klasifikovaný zápočet

Přihlášení na zkoušku (zk)

Přihlášení na klasifikovaný zápočet (kz)

Komponenta KOS