info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K213 - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359502
+420-224359897
E-mail:
dekan@fd.cvut.cz
pribylo@fd.cvut.cz
Funkce:
děkan / FD
člen kolégia / ČVUT
člen kolégia / FD
člen grémia / ČVUT
člen grémia / FD
předseda vědecké rady / FD
člen vědecké rady / ČVUT
člen vědecké rady / FD
mimořádný člen vědecké rady / FSv
předseda oborové rady programu P0731D010007 - Smart Cities / FD
Člen:
Laboratoř aplikované matematiky v dopravě a logistice

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

11DOPM - Dopravní plánování a modelování
11MDSD - Měření a zpracování dat v silniční dopravě
11SMCD-E - Smart Cities Design

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

11DOPM - Dopravní plánování a modelování (přednášející, cvičící)
11MDS - Měření a zpracování dat v silniční dopravě (přednášející, cvičící)
11SMCD - Smart Cities Design (přednášející, cvičící)
12MSD - Modelování silniční dopravy (přednášející)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Halil Cevik, MSc.
Ing. André Maia Pereira

Vedoucí studentského projektu:

Dopravní digitální dvojče v chytrých městech
  11X1GM - bakalářský studijní program
  11X1GS - bakalářský studijní program
  11X2GE - navazující magisterský studijní program