prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F407 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224359897
E-mail:
pribylo@fd.cvut.cz
Funkce:
vedoucí / ústav aplikované matematiky / FD
člen grémia / FD
člen vědecké rady / FD
Člen:
Laboratoř aplikované matematiky v dopravě a logistice

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
11DOPM - Dopravní plánování a modelování
11MDS - Měření a zpracování dat v silniční dopravě
11ZDA - Zpracování dat
Cvičení:
11ZDA - Zpracování dat
20TSJ - Telematické systémy a jejich návrh

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Jana Kuklová
Ing. André Maia Pereira
Jakub Matějček

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Lukáš Hrdina

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Addressing EU climate targets: Reducing CO2 emissions using cooperative and automated vehicles
Přibyl, O. - Blokpoel, R., - Matowicki, M.
Transportation Research Part D: Transport and Environment. 2020,(86), ISSN 1361-9209.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2020)
2.Smart city model based on systems theory
Lom, M. - Přibyl, O.
International Journal of Information Management. 2020, ISSN 0268-4012.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2020)
3.Space Syntax: A multi-disciplinary tool to understand city dynamics
Matějček, J. - Přibyl, O.
In: 2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. ISBN 978-1-7281-6821-0.
Stať ve sborníku (2020)
4.Effects of Focus Groups' results on a Travel Behavior Survey design
Moudrá, K. - Svobodová, L. - Brůhová-Foltýnová, H., - Přibyl, O.
In: 2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. ISBN 978-1-7281-6821-0.
Stať ve sborníku (2020)
5.The need for balanced policies integrating autonomous vehicles in cities
Matowicki, M. - Přibyl, O.
In: 2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. ISBN 978-1-7281-6821-0.
Stať ve sborníku (2020)
6.City Infrastructure Evaluation using Urban Simulation Tools
Dostál, R. - Přibyl, O., - Svítek, M.
In: 2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. ISBN 978-1-7281-6821-0.
Stať ve sborníku (2020)
7.Modeling of Smart Cities Based on ITS Architecture
Přibyl, O. - Přibyl, P. - Lom, M., - Svítek, M.
IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine. 2019, 11(4), 28-36. ISSN 1939-1390.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2019)
8.Connected and automated road transport from the perspective of cities
Hoadley, S. - Přibyl, O., - Vreeswijk, J.
In: Cooperative Intelligent Transport Systems: Towards High-Level Automated Driving. Stevenage, Herts: The Institution of Engineering and Technology (IET), 2019. p. 349-368. ISBN 978-1-83953-012-8.
Kapitola v zahraniční knize s nadnárodní působností (2019)
9.Smart Cities Symposium Prague 2019
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Horák, T. org. - Krčál, J. org., - Růžička, J. org.
[Conference Hosting] 2019.
Pořádání konference (2019)
10.Modeling Charging of Electric Vehicles in Smart Cities: Charles Square Use Case
Lom, M. - Přibyl, O.
In: 2019 IEEE International Conference on Connected Vehicles and Expo (ICCVE). Vienna: IEEE Industrial Electronic Society, 2019. ISBN 978-1-7281-0075-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2019)
11.Framework Model in Anylogic for Smart City Ring Road Management
Kuklová, J. - Přibyl, O.
In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. ISBN 978-1-7281-0497-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2019)
12.Impact of Autonomous Vehicles in Cities: User Perception
Přibyl, O. - Lom, M.
In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. ISBN 978-1-7281-0497-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2019)
13.Potential of a Travel Mode Change in Smart Cities: A Review
Moudrá, K. - Matowicki, M. - Přibyl, O., - Bruhová-Foltýnová, H.
In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. ISBN 978-1-7281-0497-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2019)
14.Towards Human-Centric, Smart and Liveable Cities: Understanding Travellers’ Mode Choice and Perceived Value of Travel Time
Přibyl, O. org. - Lugano, G. org.
[Workshop Hosting] 2019.
Pořádání workshopu (2019)
15.International Project-Oriented Workshop on Smart Cities 2019 (IPWSC 2019)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org., - Horák, T. org.
[Workshop Hosting] 2019.
Pořádání workshopu (2019)
16.Development of Resource-Demand Networks for Smart Cities 5.0
Kozhevnikov, S. - Skobelev, P. - Přibyl, O., - Svítek, M.
In: Industrial Applications of Holonic and Multi-Agent Systems. Wien: Springer, 2019. p. 203-217. LNAI. vol. 11710. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-030-27877-9.
Stať ve sborníku (2019)
17.Automated equals good... doesn't it?
Giorgoutti, A. - Vreeswijk, J. - Přibyl, O., - Rozema, K.
Thinking cities. 2019, 2019 52-56. ISSN 2054-9024.
Článek (2019)
18.Autonomní vozidla z pohledu managementu a řízení dopravy
Přibyl, O.
Sdělovací technika. 2018,(9), 16-18. ISSN 0036-9942.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
19.Computer modelling of fire consequences on road critical infrastructure – tunnels
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Michek, J.
Structural Monitoring and Maintenance. 2018, 5(3), 363-377. ISSN 2288-6605.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2018)
20.2018 Smart City Symposium Prague (2018)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Horák, T. org. - Krčál, J. org., - Růžička, J. org.
[Conference Hosting] 2018.
Pořádání konference (2018)
21.Města budoucnosti
Svítek, M. - Postránecký, M. - Lokaj, Z. - Lom, M. - Mařík, V. - Přibyl, O. - Říha, Z. - Votruba, Z., - Tencar, J.
Praha: NADATUR, 2018. ISBN 978-80-7270-058-5.
Vědecká kniha česky (2018)
22.An international interdisciplinary study abroad program on smart cities
Cheu, R.L. - Rosales, N.V. - Larios, V.M. - Arrellano, R.M. - Horák, T. - Svítek, M., - Přibyl, O.
In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. ISBN 978-1-5386-5017-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
23.Student perception of smart campus: A case study of Czech Republic and Thailand
Přibyl, O. - Opasanon, S., - Horák, T.
In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. ISBN 978-1-5386-5017-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
24.Increasing efficiency of ground stations scheduling for sustainable satellite based services
Kucherov, B. - Přibyl, O.
In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. ISBN 978-1-5386-5017-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
25.Project Smart Danube Region, Part 1
Přibyl, O. - Matowicki, M. - Kekula, F. - Purkrábková, Z., - Beneš, V.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Applied Mathematics, 2018.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2018)
26.International Project-Oriented Workshop on Smart Cities 2018 (IPWSC 2018)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org., - Horák, T. org.
[Workshop Hosting] 2018.
Pořádání workshopu (2018)
27.Understanding of Drivers Speed Decisions to Improve Traffic Management on Highways of the Future
Matowicki, M. - Přibyl, O.
In: Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, LNICST. Basel: Springer, 2018. p. 274-283. vol. 222. ISSN 1867-8211. ISBN 9783319937090.
Stať ve sborníku (2018)
28.Modeling of Smart City Building Blocks Using Multi-Agent Systems
Lom, M. - Přibyl, O.
Neural Network World. 2017, 2017(27), 317-331. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
29.CHANGEOVER FROM DECISION TREE APPROACH TO FUZZY LOGIC APPROACH WITHIN HIGHWAY MANAGEMENT
Kuklová, J. - Přibyl, O.
Neural Network World. 2017, 27 181-196. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
30.Sítě pro internet věcí v České republice
Lom, M. - Přibyl, O.
TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2017, 2017 ISSN 1801-4399.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
31.Rizika chytrých zařízení a jejich zabezpečení
Lom, M. - Přibyl, O.
TZB info. 2017, 2017 ISSN 1801-4399.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
32.Calibration of a fuzzy model estimating fire response time in a tunnel
Přibyl, P. - Přibyl, O.
Tunnelling and Underground Space Technology. 2017, 69 28-36. ISSN 0886-7798.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
33.Sмаrt City Evaluation Framework (SMACEF): Is a Smart City Solution Beneficial for Your City?
Lom, M. - Přibyl, O.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2017, 2017(Volume 15 - Number 3), 60-65. ISSN 1690-4524.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
34.System for Deterministic Risk Assessment in Road Tunnels
Přibyl, O. - Přibyl, P., - Horák, T.
Procedia Engineering. 2017, 192 336-341. ISSN 1877-7058.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
35.2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Horák, T. org. - Krčál, J. org., - Růžička, J. org.
[Conference Hosting] 2017.
Pořádání konference (2017)
36.CROSS-STUDY RESEARCH ON UTILITY AND VALIDITY OF DRIVING SIMULATOR FOR DRIVER BEHAVIOR ANALYSIS
Matowicki, M. - Přibyl, O.
In: DRIVE-CAR INTERACTION & SAFETY CONFERENCE. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 68-73. Acta Polytechnica CTU Proceedings. vol. 12. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06336-1.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2017)
37.Incorporating stakeholder input in EU projects
Přibyl, O. - Vreeswijk, J. - Hoadley, S. - Blokpoel, R., - Horák, T.
In: 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. New York: IEEE Press, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
38.System for Deterministic Risk Assessment in Road Tunnels
Přibyl, O. - Přibyl, P., - Horák, T.
In: TRANSCOM 2017, 12th International Scientific Conference Of Young Scientists On Sustainable, Modern and Safe Transport. Linz: Elsevier BV, 2017. p. 336-341. ISSN 1877-7058.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
39.Sustainability of Large Urban Transport Structures in Terms of Traffic and Environment
Faltus, V. - Přibyl, P. - Přibyl, O., - Hrdina, L.
In: TRANSCOM 2017, 12th International Scientific Conference Of Young Scientists On Sustainable, Modern and Safe Transport. Linz: Elsevier BV, 2017. p. 154-159. ISSN 1877-7058.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
40.Increasing efficiency of getting results of satellite remote sensing for Smart Cities
Kucherov, B. - Přibyl, O., - Artyushenko, V.
In: 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. New York: IEEE Press, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
41.Automated Vehicles in Smart Urban Environment: A Review
Maia Pereira, A. - Anany, H. - Přibyl, O., - Přikryl, J.
In: 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. New York: IEEE Press, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
42.Key denominators of success in crowdsourced logistics
Večeřa, R. - Přibyl, O.
In: 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. New York: IEEE Press, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
43.Smart Charles Square: Modeling interconnections of basic building blocks in Smart Cities
Přibyl, O. - Lom, M., - Přibyl, P.
In: 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. New York: IEEE Press, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
44.International Project-Oriented Workshop on Smart Cities 2017 (IPWSC 2017)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org., - Horák, T. org.
[Workshop Hosting] 2017.
Pořádání workshopu (2017)
45.2017 Smart City Symposium Prague
Přibyl, O. ed.
Prague, 2017-05-25/2017-05-26. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Sborník (2017)
46.SMArt City Evaluation Framework (SMACEF): Is a Smart City Solution Beneficial for Your City?
Lom, M. - Přibyl, O.
In: Proceedings of the 21st World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics (IIIS), 2017. p. 113-118. ISBN 978-1-941763-60-5.
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná (2017)
47.Smart Cities aneb města budoucnosti I.
Lom, M. - Přibyl, O.
TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2016, 2016 ISSN 1801-4399.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
48.Smart Cities aneb města budoucnosti II.
Lom, M. - Přibyl, O.
TZB info. 2016, 2016 ISSN 1801-4399.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
49.Smart Cities aneb města budoucnosti III.
Lom, M. - Přibyl, O.
TZB info. 2016, 2016 ISSN 1801-4399.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
50.SPEED COMPLIANCE IN FREEWAY VARIABLE SPEED LIMIT SYSTEM–CASE STUDY OF THE PRAGUE CITY RING
Matowicki, M. - Přibyl, O.
Problemy Transportu - Transport Problems. 2016, 11(1), 69-78. ISSN 1896-0596.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
51.“Smart” as a key component of the sustainable city development
Zelinka, T. - Přibyl, O., - Lom, M.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2016, 14(5), 16-21. ISSN 1690-4524.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
52.Pragmatic Overview of surrounding traffic implementation into Driving Simulator
Přibyl, O. - Bouchner, P., - Matowicki, M. ed.
In: Proceedings of 11th international Conference ELEKTRO 2016. Praha: Československá sekce IEEE, 2016. pp. 423-428. ISBN 978-1-4673-8697-5.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
53.On the estimation of pollutants in road tunnels based on traffic data
Přibyl, O. - Přibyl, P.
In: Proceedings of 11th international Conference ELEKTRO 2016. Praha: Československá sekce IEEE, 2016. pp. 456-461. ISBN 978-1-4673-8697-5.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
54.Business models of crowdsourced logistics companies
Večeřa, R. - Přibyl, O.
In: MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY: Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS, 2016. ISBN 978-80-87952-17-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
55.Involving Citizens in Smart City Projects: Systems Engineering Meets Participation
Vácha, T. - Přibyl, O. - Lom, M., - Bacúrová, M.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2016. ISBN 978-1-5090-1116-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
56.Analysis of possibility to utilize road marking for the needs of autonomous vehicles
Matowicki, M. - Přibyl, O., - Přibyl, P.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2016. ISBN 978-1-5090-1116-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
57.Industry 4.0 as a Part of Smart Cities
Lom, M. - Přibyl, O., - Svítek, M.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2016. ISBN 978-1-5090-1116-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
58.Effective Decision Support System Based on Statistical Tools
Přibyl, P. - Přibyl, O.
In: Challenge of Transport Telematics: 16th International Conference on Transport Systems Telematics, TST 2016, Katowice-Ustrón, Poland, March 16–19, 2016, Selected Papers. Basel: Springer, 2016. pp. 378-387. vol. 1. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-319-49645-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
59.Systém vyhodnocení dob reakce zařízení pro indikaci požáru
Přibyl, P. - Přibyl, O.
Czech Republic. Utility Model CZ 29095. 2016-01-27.
Tuzemský užitný vzor (2016)
60.International Project-Oriented Workshop on Smart Cities 2016 (IPWSC 2016)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org., - Horák, T. org.
[Workshop Hosting] 2016.
Pořádání workshopu (2016)
61.Hybrid-Agile Approach in Smart Cities
Lom, M. - Přibyl, O., - Zelinka, T.
In: Proceedings of the 20-th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2016. pp. 50-55. Volume I. ISBN 978-1-941763-43-8.
Stať ve sborníku (2016)
62.“Smart” as a key component of the sustainable city development
Zelinka, T. - Přibyl, O., - Lom, M.
In: Proceedings of the 20-th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2016. pp. 317-322. Volume I. ISBN 978-1-941763-43-8.
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná (2016)
63.Analýza dodržování rychlosti a tolerance řidičů na proměnné omezení rychlosti
Matowicki, M. - Přibyl, O.
Silniční obzor. 2015, 76(5), 135-139. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
64.COMPUTATIONAL INTELLIGENCE IN HIGHWAY MANAGEMENT: A REVIEW
Přibyl, O. - Koukol, M., - Kuklová, J.
PROMET - Traffic&Transportation. 2015, 27(5), 439-450. ISSN 0353-5320.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
65.Smart Cities Symposium Prague 2015
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Sliacky, M. org. - Jeřábek, M. org. - Krčál, J. org. - Poláček, I. org., - Horák, T. org.
[Conference Hosting] 2015.
Pořádání konference (2015)
66.Aplikovaná telematika
Janota, A. - Franeková, M. - Holečko, P. - Pirník, R. - Přibyl, O. - Přibyl, P. - Spalek, J. - Šimák, V. - Vestenický, P., - Hrbcek, J.
Žilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2015. ISBN 978-80-554-1037-1.
Jiná kniha česky (2015)
67.Manažerské rozhodování v praxi
Štědroň, B. - Čáslavová, E. - Foret, M. - Gramlich, L. - Hlaváč, L. - Kubálek, T. - Kubálková, M. - Moos, P. - Palíšková, M. - Pastor, O. - Přibyl, O. - Řezáč, J. - Svítek, M. - Svoboda, L. - Šafránek, J. - Tajovský, L. - Vlček, M., - Žantovská, I.
Praha: BECK C. H., 2015. ISBN 978-80-7400-587-9.
Vědecká kniha česky (2015)
68.Životní cyklus technologií v tunelech pozemních komunikací
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Spalej, J.
In: Zborník príspevkov Tunely a podzemné stavby 2015. Bratislava: Slovenská tunelárska asociácia, 2015. pp. 72. ISBN 978-80-972154-4-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
69.A Collaborative, Interdisciplinary Initiative for a Smart Cities Innovation Network
Villanueva-Rosales, N. - Cheu, R.L. - Gates, A. - Rivera, N. - Mondragon, O. - Cabrera, S. - Ferregut, C. - Carrasco, C. - Nazarian, S. - Taboada, H. - Larios, V.M. - Barbosa, L. - Svítek, M. - Přibyl, O. - Horák, T., - Procházková, D.
In: Proceedings of the First IEEE International Smart Cities Conference. New York: IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society, 2015. ISBN 978-1-4673-6551-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
70.Transportation, intelligent or smart? On the usage of entropy as an objective function
Přibyl, O.
In: 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015. ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
71.Individual Perception of Smart City Strategies
Přibyl, O. - Horák, T.
In: 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015. ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
72.Definition of a smart street as smart city's building element
Přibyl, P. - Přibyl, O.
In: 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015. ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
73.System-oriented Approach to Smart Cities
Přibyl, O. - Svítek, M.
In: Proceedings of the First IEEE International Smart Cities Conference. New York: IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society, 2015. ISBN 978-1-4673-6551-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
74.Associirovanyje sistěmy i transportnaja telematika
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Novikov, A.N
Mir transporta i technologičeskich mašin. 2015, 49(2), 96-102. ISSN 2073-7432.
Článek (2015)
75.Smart Cities: System-Oriented Approach with Citizens in Focus
Přibyl, O. - Horák, T.
[Unpublished Lecture] Universitat Politècnica de Catalunya. 2015-11-16.
Nepublikovaná přednáška (2015)
76.Rozwój i utrzymanie infrastruktury transportowej Polska-Czechy
Přibyl, O. - Prokopowicz, A.K.
[Unpublished Lecture] Prof. Adam K. Prokopowicz, Institute of Global Innovation, Economics and Logistics (IGIEL). 2015-06-16.
Nepublikovaná přednáška (2015)
77.Popis a výsledky vyhodnocení liniového řízení na Pražském okruhu
Přibyl, O. - Beneš, J.
Silniční obzor. 2014, 2014(5), 134-138. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
78.Zvýšení efektivity záchrany osob v tunelech diverzifikovaným akustickým systémem
Přibyl, P. - Přikryl, J., - Přibyl, O.
Tunel. 2014, 23(3), 4-14. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
79.Effect of tunnel technological systems on evacuation time
Přibyl, P. - Přibyl, O.
Tunnelling and Underground Space Technology. 2014, 44 88-96. ISSN 0886-7798.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2014)
80.Effects of highway management on traffic flow characteristics
Beneš, J. - Přibyl, O.
Archives of Transport System Telematics. 2014, 7(2), 14-18. ISSN 1899-8208.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
81.Development of highway management in the czech republic towards multi-agent approach
Kuklová, J. - Přibyl, O.
World transport and technological machinery / Mir transporta i těchnologičeskich mašin. 2014, 4(47), 109-115. ISSN 2073-7432.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
82.Traffic management and road safety issues in European cities
Přibyl, O. org. - Horák, T. org.
[Conference Hosting] 2014.
Pořádání konference (2014)
83.Multi-Agent Systems for Highway Management
Kuklová, J. - Přibyl, O.
In: Proceedings of the International Workshop Traffic Management and Road Safety Issues in European Cities. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze, 2014, ISBN 9788001054857.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
84.Mobile Highway Telematics System on D1 Highway in the Czech Republic
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Apeltauer, T.
In: Telematics - Support for Transport. Heidelberg: Springer, 2014, pp. 386-395. Communications in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-662-45316-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
85.Proceedings of the International Workshop Traffic Management and Road Safety Issues in European Cities
Přibyl, O. ed.
Praha, 2014-04-23. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2014. ISBN 9788001054857.
Sborník (2014)
86.Mobile Highway Telematics System on D1 highway in the Czech Republic
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Apeltauer, T.
In: Transport Systems Telematics. Silesian University of Technology, 2014, pp. 75. ISBN 978-83-927504-9-9.
Abstrakt ve sborníku (2014)
87.Effects of highway management on traffic flow characteristics
Beneš, J. - Přibyl, O.
In: Transport Systems Telematics. Silesian University of Technology, 2014, pp. 19. ISBN 978-83-927504-9-9.
Abstrakt ve sborníku (2014)
88.Design Methodology of a Fuzzy Control System in PTV VISSIM
Koukol, M. - Přibyl, O.
Transactions on Transport Sciences. 2013, 6(4), 177-184. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2013)
89.Globální a mentální modely dopravy v městských aglomeracích
Přibyl, P. - Přibyl, O.
AT&P journal PLUS 2. 2013, 3(2), 17-22. ISSN 1336-5010.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2013)
90.Opit goroda Praga po organizaciji dorožnogo dviženija
Přibyl, P. - Přibyl, O.
In: Aktualnyje voprosy innovacionnovo razvitija transportnovo kompleksa. Orel: Gosudarstvěnyj universitet - učebno-naučno-proizvostvěnnyj kompleks, 2013. pp. 220-231. ISBN 978-5-93932-619-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
91.Fuzzy Algorithm for Highway Speed Harmonisation in VISSIM
Koukol, M. - Přibyl, O.
In: Activities of Tranport Telemactics. Heidelberg: Springer-Verlag, GmbH, 2013. pp. 459-467. Communications in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-642-41646-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2013)
92.Mikrosimulační model SOKP, tvorba modelu
Přibyl, O. - Kňákal, M. - Krajčír, D. - Tichý, T., - Kapitán, J.
[Research Report] 2013. Report no. 345-2013-1930-EEG.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
93.Návrh kritérií pro ověření kvality LŘ a porovnání algoritmů
Přibyl, O. - Krajčír, D.
[Research Report] 2013. Report no. 345-2012-1930-EEG.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
94.Fuzzy algorithm for highway speed harmonisation in VISSIM
Koukol, M. - Přibyl, O.
In: Transport Systems Telematics. Silesian University of Technology, 2013. pp. 58. ISBN 978-83-927504-5-1.
Abstrakt ve sborníku (2013)
95.Postup tvorby mikrosimulačních modelů a výběr SW nástroje
Přibyl, O. - Kňákal, M., - Krajčír, D.
[Research Report] 2012. Report no. 344-2012-1930-EEG.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2012)
96.Modelování systému LRD a detekce excesu
Přibyl, P. - Kňákal, M. - Přibyl, O. - Wosyka, J., - Šůstek, M.
[Research Report] 2011.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2011)
97.FESOLE-fuzzy expert system for determining the optimal level of enforcement
Přibyl, O.
IET Intelligent Transport Systems. 2010, 4(1), 76-81. ISSN 1751-956X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
98.An integrated model predictive highway management system
Přibyl, O.
Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG, 2010. ISBN 978-3-639-24073-3.
Zahraniční jiná kniha (2010)
99.Model dopravního chování satelitních celků
Přikryl, J. - Přibyl, O., - Matras, T.
[Pilot Plant] 2010.
Poloprovoz (2010)
100.Projektovani Dopravne Telematickych Aplikaci - Metodicky Pokyn
Přibyl, P. - Moos, P. - Bureš, P. - Krajčír, D. - Galík, O. - Bárta, D., - Přibyl, O.
[Applied Certified Methodology] 2010.
Uplatněná certifikovaná metodika (2010)
101.Systém identifikace nehod a zvýšení propustností liniových komunikací
Přibyl, P. - Pliška, Z. - Přibyl, O., - Šůstek, M.
[Research Report] 2010. Report no. 286-2009-1930-EEG.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2010)
102.A Microsimulation Model of Activity Patterns
Přibyl, O.
Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG, 2008. ISBN 978-3-639-11122-4.
Zahraniční jiná kniha (2008)
103.Knowledge mining of ITS standards
Přibyl, P. - Přibyl, O.
In: The Present and Future of Modern Transport. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 253-258. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
104.The weigh forward
Přibyl, O.
Thinking Highways – Europe/Rest of the World Edition. 2007, 2(3), 90-95. ISSN 1753-433X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2007)
105.Speed enforcement – Measure for Measure
Přibyl, O.
Thinking Highways – Europe/Rest of the World Edition. 2007, 2(1), 84-86. ISSN 1753-433X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2007)
106.Computational intelligence in transportation: Short user-oriented guide
Přibyl, O.
In: Transport Science and Technology. Amsterdam: Elsevier, 2007. p. 37-54. ISBN 978-0-08-044707-0.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2007)
107.Porovnání systémů pro automatickou kontrolu rychlosti
Přibyl, O.
In: ITS Bratislava 2007. Praha: Wirelesscom, 2007, ISBN 978-80-254-0207-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
108.Weight in Motion in the Realm of ITS
Přibyl, O.
In: ITS Prague 2007. Praha: Wirelesscom, 2007, ISBN 978-80-239-9311-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
109.Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika II
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Machan, J.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. ISBN 978-80-01-04385-1.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2007)
110.Classifying Information
Přibyl, O.
Traffic Technology International. 2006, 2006(8), 116-117. ISSN 1356-9252.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2006)
111.Strategický detektor
Kučera, M. - Přibyl, O.
Czech Republic. Utility Model CZ 16975. 2006-11-06.
Tuzemský užitný vzor (2006)
112.Simulation of Daily Activity Patterns Incorporating Interactions Within Households: Algorithm Overview and Performance
Přibyl, O. - Goulias, K.G.
TRAVELER BEHAVIOR AND VALUES 2003 - PLANNING AND ADMINISTRATION. 2005, 2005(1926), 135-141. ISSN 0361-1981.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2005)
113.Clustering of Activity Patterns Using Genetic Algorithms
Přibyl, O.
In: Soft Computing: Methodologies and Applications. Series: Advances in Soft Computing. Berlin: Springer, 2005. p. 37-52. ISBN 3-540-25726-8.
Kapitola v zahraniční knize s nadnárodní působností (2005)
114.Simulation of Daily Activity Patterns
Přibyl, O. - Goulias, K.
In: Progress in activity-based analysis. Oxford: Elsevier Ltd, 2005. p. 43-66. ISBN 0-08-044581-0.
Kapitola v zahraniční knize s nadnárodní působností (2005)
115.Modulární dohledový systém pro systémy elektronického mýtného
Přibyl, O.
In: Dopravní politika a přepravní trh v ČR a Evropské unii. Praha: ABF, 2005. p. 1-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
116.Mining data from induct loops
Přibyl, O. - Přibyl, P.
In: 2005 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC). New York: IEEE, 2005. pp. 514-518. 1. ISBN 0-7803-9215-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
117.(On) The Representation of Within-Household Interactions in Activity Patterns
Přibyl, O.
In: CD-ROM Proceedings of the 84th Annual Meeting of the Transportation Research Board. Washington: Transportation Research Board, 2005.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
118.Dohledový systém pro elektronický výběr mýta - princip a zabezpečení
Přibyl, O. - Ulrich, J.
Telekomunikace. 2005, 42(4), 32-35. ISSN 0040-2591.
Článek (2005)
119.A longitudinal analysis of awareness and use for Advanced Traveler Information Systems
Goulias, K.G. - Kim, T.G., - Přibyl, O.
ITS JOURNAL. 2004, 8(1), 3-17. ISSN 1024-8072.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2004)
120.Je možné změnit naše dopravní chování?
Přibyl, O. - Horňáková, V.
In: Věda o dopravě 2004. Praha: CTU. Publishing House, 2004. p. 75-79. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
121.Simulation of Daily Activity Patterns
Přibyl, O. - Goulias, K.G.
In: TRANSTEC 2004 The Transport Science & Technology Congress. Athens: Ministerstvo turismu Řecko, 2004,
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
122.Computational Intelligence in Transportation Applications
Přibyl, O.
In: TRANSTEC 2004 The Transport Science & Technology Congress. Athens: Ministerstvo turismu Řecko, 2004,
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
123.A Microsimulation Model of Activity Patterns and Withing Household Interactions
Přibyl, O.
Pennsylvania: Defense date 2004-02-20. PhD Thesis. Pennsylvania State University.
Doktorská práce (Ph.D.) (2004)
124.Application of adaptive neuro-fuzzy inference system to analysis of travel behavior
Přibyl, O. - Goulias, K.G.
TRAVELER BEHAVIOR AND VALUES 2003 - PLANNING AND ADMINISTRATION. 2003, 2003(1854), 180-188. ISSN 0361-1981.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2003)
125.EVALUATION OF THE PENNSYLVANIA TURNPIKE'S ADVANCED TRAVELER INFORMATION SYSTEM (ATIS) PROJECT, PHASE III
Patten, M. L. - Přibyl, O., - Goulias, K. G.
Pennsylvania: Pennsylvania State University, 2003.
Zahraniční jiná kniha (2003)
126.User perceptions of Advanced Traveller Information Systems on the Pennsylvania turnpike
Patten, M. - Goulias, K.G., - Přibyl, O.
In: Proceedings of the 9th World Congress on Intelligent Transport Systems. Washington: ITS AMERICA, 2002. 1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
127.Elektronický mýtný systém ve Švýcarsku
Přibyl, O. - Přibyl, P.
Doprava. 2001, 2(2), 24-26. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
128.Koncepce řízení dopravy oblasti 3
Přibyl, P. - Chudoba, K. - Pliška, Z. - Přibyl, O., - Svítek, M.
[Research Report] Praha: ELTODO, 2000. Report no. !!!.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.NEW MOBILITY DATA AND SOLUTIONS TOOLKIT
Přibyl, O.
2021 - 2023
2.Managing Automated Vehicles Enhances Network
Přibyl, O.
2016 - 2019
690727
3.Vývoj nové generace LŘD a testovacího prostředí
Přibyl, O.
2012 - 2015
TA02030522
4.Organizace mezinárodní konference COST 355 "Changing behaviour towards a more sustainable transport system" - Praha 2006
Přibyl, O.
2006 - 2006
CTU0617216