prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F407 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224359897
+420-224890712
E-mail:
zahranici@fd.cvut.cz
pribylo@fd.cvut.cz
Funkce:
proděkan pro zahraniční styky / FD
zástupce vedoucího / ústav aplikované matematiky / FD
člen kolégia / FD
člen grémia / FD
člen vědecké rady / FD

Vedoucí studentského projektu:

Modelování a řízení dopravních sítí
  11X2MS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Autonomní vozidla z pohledu managementu a řízení dopravy
Přibyl, O.
Sdělovací technika. 2018, 0(9), s. 16-18. ISSN 0036-9942.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
2.Computer modelling of fire consequences on road critical infrastructure – tunnels
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Michek, J.
Structural Monitoring and Maintenance. 2018, 5(3), s. 363-377. ISSN 2288-6605.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
3.Understanding of Drivers Speed Decisions to Improve Traffic Management on Highways of the Future
Matowicki, M. - Přibyl, O.
In: BUZNA, L., et al., eds. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, LNICST. Intelligent Transport Systems – From research and development to the market uptake. Helsinki, Hyvinkaa, 29.11.2017 - 30.11.2017. Basel: Springer. 2018, s. 274-283. sv. 222. ISSN 1867-8211. ISBN 9783319937090.
Stať ve sborníku
4.An international interdisciplinary study abroad program on smart cities
Cheu, R.L. - Rosales, N.V. - Larios, V.M. - Arrellano, R.M. - Horák, T. - Svítek, M., - Přibyl, O.
In: RŮŽIČKA, J., ed. 2018 Smart City Symposium Prague. 2018 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 24.05.2018 - 25.05.2018. New York: IEEE Press. 2018, ISBN 978-1-5386-5017-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
5.Student perception of smart campus: A case study of Czech Republic and Thailand
Přibyl, O. - Opasanon, S., - Horák, T.
In: RŮŽIČKA, J., ed. 2018 Smart City Symposium Prague. 2018 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 24.05.2018 - 25.05.2018. New York: IEEE Press. 2018, ISBN 978-1-5386-5017-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
6.Increasing efficiency of ground stations scheduling for sustainable satellite based services
Kucherov, B. - Přibyl, O.
In: RŮŽIČKA, J., ed. 2018 Smart City Symposium Prague. 2018 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 24.05.2018 - 25.05.2018. New York: IEEE Press. 2018, ISBN 978-1-5386-5017-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
7.2018 Smart City Symposium Prague (2018)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Horák, T. org. - Krčál, J. org., - Růžička, J. org.
[Pořádání konference]. 2018
Pořádání konference
8.Modeling of Smart City Building Blocks Using Multi-Agent Systems
Lom, M. - Přibyl, O.
Neural Network World. 2017, 2017(27), s. 317-331. ISSN 1210-0552. Dostupné z: http://www.nnw.cz/doi/2017/NNW.2017.27.018.pdf
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
9.Smart Charles Square: Modeling interconnections of basic building blocks in Smart Cities
Přibyl, O. - Lom, M., - Přibyl, P.
In: RŮŽIČKA, J., ed. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 - 26.05.2017. New York: IEEE Press. 2017, ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
10.CHANGEOVER FROM DECISION TREE APPROACH TO FUZZY LOGIC APPROACH WITHIN HIGHWAY MANAGEMENT
Kuklová, J. - Přibyl, O.
Neural Network World. 2017, 27s. 181-196. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
11.SMArt City Evaluation Framework (SMACEF): Is a Smart City Solution Beneficial for Your City?
Lom, M. - Přibyl, O.
In: Proceedings of the 21st World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. the 21st World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando, Florida, 08.07.2017 - 11.07.2017. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics (IIIS). 2017, s. 113-118. ISBN 978-1-941763-60-5.
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná
12.System for Deterministic Risk Assessment in Road Tunnels
Přibyl, O. - Přibyl, P., - Horák, T.
Procedia Engineering. 2017, 192(0), s. 336-341. ISSN 1877-7058.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
13.System for Deterministic Risk Assessment in Road Tunnels
Přibyl, O. - Přibyl, P., - Horák, T.
In: TRANSCOM 2017, 12th International Scientific Conference Of Young Scientists On Sustainable, Modern and Safe Transport. TRANSCOM 2017. Horný Smokovec, 31.05.2017 - 02.06.2017. Linz: Elsevier BV. 2017, s. 336-341. ISSN 1877-7058.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
14.Automated Vehicles in Smart Urban Environment: A Review
Maia Pereira, A. - Anany, H. - Přibyl, O., - Přikryl, J.
In: RŮŽIČKA, J., ed. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 - 26.05.2017. New York: IEEE Press. 2017, ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
15.Incorporating stakeholder input in EU projects
Přibyl, O. - Vreeswijk, J. - Hoadley, S. - Blokpoel, R., - Horák, T.
In: RŮŽIČKA, J., ed. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 - 26.05.2017. New York: IEEE Press. 2017, ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
16.2017 Smart City Symposium Prague
Přibyl, O. ed.
2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 - 26.05.2017. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů. 2017, ISBN 978-1-5386-3825-5. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org.ezproxy.techlib.cz/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7973839&isnumber=7973339
Sborník
17.2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Horák, T. org. - Krčál, J. org., - Růžička, J. org.
[Pořádání konference]. 2017
Pořádání konference
18.Sustainability of Large Urban Transport Structures in Terms of Traffic and Environment
Faltus, V. - Přibyl, P. - Přibyl, O., - Hrdina, L.
In: TRANSCOM 2017, 12th International Scientific Conference Of Young Scientists On Sustainable, Modern and Safe Transport. TRANSCOM 2017. Horný Smokovec, 31.05.2017 - 02.06.2017. Linz: Elsevier BV. 2017, s. 154-159. ISSN 1877-7058.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
19.Key denominators of success in crowdsourced logistics
Večeřa, R. - Přibyl, O.
In: RŮŽIČKA, J., ed. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 - 26.05.2017. New York: IEEE Press. 2017, ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
20.Increasing efficiency of getting results of satellite remote sensing for Smart Cities
Kucherov, B. - Přibyl, O., - Artyushenko, V.
In: RŮŽIČKA, J., ed. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 - 26.05.2017. New York: IEEE Press. 2017, ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
21.Sмаrt City Evaluation Framework (SMACEF): Is a Smart City Solution Beneficial for Your City?
Lom, M. - Přibyl, O.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2017, 2017(Volume 15 - Number 3), s. 60-65. ISSN 1690-4524.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
22.Rizika chytrých zařízení a jejich zabezpečení
Lom, M. - Přibyl, O.
TZB info. 2017, 2017ISSN 1801-4399.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
23.CROSS-STUDY RESEARCH ON UTILITY AND VALIDITY OF DRIVING SIMULATOR FOR DRIVER BEHAVIOR ANALYSIS
Matowicki, M. - Přibyl, O.
In: BOUCHNER, P. a MASHKO, A., eds. DRIVE-CAR INTERACTION & SAFETY CONFERENCE. Driver-Car Interaction and Safety Conference 2016. Prague, 16.06.2016 - 17.06.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2017, s. 68-73. Acta Polytechnica CTU Proceedings. sv. 12. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06336-1. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/4021
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
24.Calibration of a fuzzy model estimating fire response time in a tunnel
Přibyl, P. - Přibyl, O.
Tunnelling and Underground Space Technology. 2017, 69s. 28-36. ISSN 0886-7798.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
25.Sítě pro internet věcí v České republice
Lom, M. - Přibyl, O.
TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2017, 2017ISSN 1801-4399. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/t.py?t=55&i=121890
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
26.Systém vyhodnocení dob reakce zařízení pro indikaci požáru
Přibyl, P. - Přibyl, O.
České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní, Praha 1, CZ. 29095. 27.01.2016.
Tuzemský užitný vzor
27.Smart Cities aneb města budoucnosti I.
Lom, M. - Přibyl, O.
TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2016, 2016ISSN 1801-4399. Dostupné z: http://elektro.tzb-info.cz/inteligentni-budovy/13780-smart-cities-aneb-mesta-budoucnosti-i
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
28.“Smart” as a key component of the sustainable city development
Zelinka, T. - Přibyl, O., - Lom, M.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2016, 14(5), s. 16-21. ISSN 1690-4524. Dostupné z: http://www.iiisci.org/journal/sci/issue.asp?is=ISS1605
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
29.SPEED COMPLIANCE IN FREEWAY VARIABLE SPEED LIMIT SYSTEM–CASE STUDY OF THE PRAGUE CITY RING
Matowicki, M. - Přibyl, O.
Problemy Transportu - Transport Problems. 2016, 11(1), s. 69-78. ISSN 1896-0596. Dostupné z: http://transportproblems.polsl.pl/pl/Archiwum/2016/zeszyt1/2016t11z1_07.pdf
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
30.Smart Cities aneb města budoucnosti II.
Lom, M. - Přibyl, O.
TZB info. 2016, 2016ISSN 1801-4399. Dostupné z: http://elektro.tzb-info.cz/informacni-a-telekomunikacni-technologie/14209-smart-cities-aneb-mesta-budoucnosti-ii
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
31.International Project-Oriented Workshop on Smart Cities 2016 (IPWSC 2016)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org., - Horák, T. org.
[Pořádání workshopu]. 2016
Pořádání workshopu
32.Pragmatic Overview of surrounding traffic implementation into Driving Simulator
Přibyl, O. - Bouchner, P., - Matowicki, M. ed.
In: Proceedings of 11th international Conference ELEKTRO 2016. 11th international Conference ELEKTRO 2016. Strbske Pleso, 16.05.2016 - 18.05.2016. Praha: Československá sekce IEEE. 2016, s. 423-428. ISBN 978-1-4673-8697-5.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
33.“Smart” as a key component of the sustainable city development
Zelinka, T. - Přibyl, O., - Lom, M.
In: ZINN, CD, ed. Proceedings of the 20-th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. 20th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando, Florida, 05.07.2016 - 08.07.2016. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics. 2016, s. 317-322. Volume I. ISBN 978-1-941763-43-8.
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná
34.Effective Decision Support System Based on Statistical Tools
Přibyl, P. - Přibyl, O.
In: MIKULSKI, J, ed. Challenge of Transport Telematics: 16th International Conference on Transport Systems Telematics, TST 2016, Katowice-Ustrón, Poland, March 16–19, 2016, Selected Papers. 16th International Conference on Transport Systems Telematics, TST 2016. Katowice, 16.03.2016 - 19.03.2016. Basel: Springer. 2016, s. 378-387. sv. 1. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-319-49645-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
35.Smart Cities aneb města budoucnosti III.
Lom, M. - Přibyl, O.
TZB info. 2016, 2016ISSN 1801-4399.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
36.Hybrid-Agile Approach in Smart Cities
Lom, M. - Přibyl, O., - Zelinka, T.
In: ZINN, CD, ed. Proceedings of the 20-th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. 20th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando, Florida, 05.07.2016 - 08.07.2016. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics. 2016, s. 50-55. Volume I. ISBN 978-1-941763-43-8.
Stať ve sborníku
37.Industry 4.0 as a Part of Smart Cities
Lom, M. - Přibyl, O., - Svítek, M.
In: KOUKOL, M., ed. 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE Press. 2016, ISBN 978-1-5090-1116-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
38.Analysis of possibility to utilize road marking for the needs of autonomous vehicles
Matowicki, M. - Přibyl, O., - Přibyl, P.
In: KOUKOL, M., ed. 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE Press. 2016, ISBN 978-1-5090-1116-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
39.Involving Citizens in Smart City Projects: Systems Engineering Meets Participation
Vácha, T. - Přibyl, O. - Lom, M., - Bacúrová, M.
In: KOUKOL, M., ed. 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE Press. 2016, ISBN 978-1-5090-1116-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
40.Business models of crowdsourced logistics companies
Večeřa, R. - Přibyl, O.
In: MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY: Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY. Hradec Králové, 12.12.2016 - 16.12.2016. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS. 2016, ISBN 978-80-87952-17-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
41.On the estimation of pollutants in road tunnels based on traffic data
Přibyl, O. - Přibyl, P.
In: Proceedings of 11th international Conference ELEKTRO 2016. 11th international Conference ELEKTRO 2016. Strbske Pleso, 16.05.2016 - 18.05.2016. Praha: Československá sekce IEEE. 2016, s. 456-461. ISBN 978-1-4673-8697-5.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
42.Smart Cities: System-Oriented Approach with Citizens in Focus
Přibyl, O. - Horák, T.
16.11.2015.
Nepublikovaná přednáška
43.System-oriented Approach to Smart Cities
Přibyl, O. - Svítek, M.
In: Proceedings of the First IEEE International Smart Cities Conference. First IEEE International Smart Cities Conference. Guadalajara, 25.10.2015 - 28.10.2015. New York: IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society. 2015, ISBN 978-1-4673-6551-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
44.Definition of a smart street as smart city's building element
Přibyl, P. - Přibyl, O.
In: JEŘÁBEK, M., ed. 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. New York: IEEE Press. 2015, ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
45.Aplikovaná telematika
Janota, A. - Franeková, M. - Holečko, P. - Pirník, R. - Přibyl, O. - Přibyl, P. - Spalek, J. - Šimák, V. - Vestenický, P., - Hrbcek, J.
1. vyd. Žilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina. 2015, ISBN 978-80-554-1037-1.
Jiná kniha česky
46.Rozwój i utrzymanie infrastruktury transportowej Polska-Czechy
Přibyl, O. - Prokopowicz, A.K.
16.06.2015.
Nepublikovaná přednáška
47.Analýza dodržování rychlosti a tolerance řidičů na proměnné omezení rychlosti
Matowicki, M. - Přibyl, O.
Silniční obzor. 2015, 76(5), s. 135-139. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
48.Transportation, intelligent or smart? On the usage of entropy as an objective function
Přibyl, O.
In: JEŘÁBEK, M., ed. 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. New York: IEEE Press. 2015, ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
49.Individual Perception of Smart City Strategies
Přibyl, O. - Horák, T.
In: JEŘÁBEK, M., ed. 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. New York: IEEE Press. 2015, ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
50.COMPUTATIONAL INTELLIGENCE IN HIGHWAY MANAGEMENT: A REVIEW
Přibyl, O. - Koukol, M., - Kuklová, J.
PROMET - Traffic&Transportation. 2015, 27(5), s. 439-450. ISSN 0353-5320.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
51.Associirovanyje sistěmy i transportnaja telematika
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Novikov, A.N
Mir transporta i technologičeskich mašin. 2015, 49(2), s. 96-102. ISSN 2073-7432. Dostupné z: http://www.gu-unpk.ru
Článek
52.Životní cyklus technologií v tunelech pozemních komunikací
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Spalej, J.
In: Zborník príspevkov Tunely a podzemné stavby 2015. Tunely a podzemné stavby 2015. Žilina, 11.11.2015 - 13.11.2015. Bratislava: Slovenská tunelárska asociácia. 2015, s. 72. ISBN 978-80-972154-4-6.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
53.Manažerské rozhodování v praxi
Štědroň, B. - Čáslavová, E. - Foret, M. - Gramlich, L. - Hlaváč, L. - Kubálek, T. - Kubálková, M. - Moos, P. - Palíšková, M. - Pastor, O. - Přibyl, O. - Řezáč, J. - Svítek, M. - Svoboda, L. - Šafránek, J. - Tajovský, L. - Vlček, M., - Žantovská, I.
1. vyd. Praha: BECK C. H.. 2015, ISBN 978-80-7400-587-9.
Vědecká kniha česky
54.Smart Cities Symposium Prague 2015
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Sliacky, M. org. - Jeřábek, M. org. - Krčál, J. org. - Poláček, I. org., - Horák, T. org.
[Pořádání konference]. 2015, Dostupné z: http://akce.fd.cvut.cz/en/scsp2015
Pořádání konference
55.A Collaborative, Interdisciplinary Initiative for a Smart Cities Innovation Network
Villanueva-Rosales, N. - Cheu, R.L. - Gates, A. - Rivera, N. - Mondragon, O. - Cabrera, S. - Ferregut, C. - Carrasco, C. - Nazarian, S. - Taboada, H. - Larios, V.M. - Barbosa, L. - Svítek, M. - Přibyl, O. - Horák, T., - Procházková, D.
In: Proceedings of the First IEEE International Smart Cities Conference. First IEEE International Smart Cities Conference. Guadalajara, 25.10.2015 - 28.10.2015. New York: IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society. 2015, ISBN 978-1-4673-6551-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
56.Proceedings of the International Workshop Traffic Management and Road Safety Issues in European Cities
Přibyl, O. ed.
Workshop on traffic management and road safety issues in European cities. Praha, 23.04.2014. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze. 2014, ISBN 9788001054857.
Sborník
57.Multi-Agent Systems for Highway Management
Kuklová, J. - Přibyl, O.
In: PŘIBYL, O., ed. Proceedings of the International Workshop Traffic Management and Road Safety Issues in European Cities. Workshop on traffic management and road safety issues in European cities. Praha, 23.04.2014. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze. 2014, ISBN 9788001054857.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
58.Popis a výsledky vyhodnocení liniového řízení na Pražském okruhu
Přibyl, O. - Beneš, J.
Silniční obzor. 2014, 2014(5), s. 134-138. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
59.Zvýšení efektivity záchrany osob v tunelech diverzifikovaným akustickým systémem
Přibyl, P. - Přikryl, J., - Přibyl, O.
Tunel. 2014, 23(3), s. 4-14. ISSN 1211-0728.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
60.Traffic management and road safety issues in European cities
Přibyl, O. org. - Horák, T. org.
[Pořádání konference]. 2014
Pořádání konference
61.Effect of tunnel technological systems on evacuation time
Přibyl, P. - Přibyl, O.
Tunnelling and Underground Space Technology. 2014, 44s. 88-96. ISSN 0886-7798.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
62.Effects of highway management on traffic flow characteristics
Beneš, J. - Přibyl, O.
Archives of Transport System Telematics. 2014, 7(2), s. 14-18. ISSN 1899-8208.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
63.Mobile Highway Telematics System on D1 Highway in the Czech Republic
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Apeltauer, T.
In: Telematics - Support for Transport. 14th International Conference on Transport Systems Telematics. Katowice/Ustron, 22.10.2014 - 25.10.2014. Heidelberg: Springer. 2014, s. 386-395. Communications in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-662-45316-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
64.Mobile Highway Telematics System on D1 highway in the Czech Republic
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Apeltauer, T.
In: Transport Systems Telematics. 14th International Conference on Transport Systems Telematics. Katowice/Ustron, 22.10.2014 - 25.10.2014. Silesian University of Technology. 2014, s. 75. ISBN 978-83-927504-9-9.
Abstrakt ve sborníku
65.Effects of highway management on traffic flow characteristics
Beneš, J. - Přibyl, O.
In: Transport Systems Telematics. 14th International Conference on Transport Systems Telematics. Katowice/Ustron, 22.10.2014 - 25.10.2014. Silesian University of Technology. 2014, s. 19. ISBN 978-83-927504-9-9.
Abstrakt ve sborníku
66.Development of highway management in the czech republic towards multi-agent approach
Kuklová, J. - Přibyl, O.
World transport and technological machinery / Mir transporta i těchnologičeskich mašin. 2014, 4(47), s. 109-115. ISSN 2073-7432.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
67.Fuzzy algorithm for highway speed harmonisation in VISSIM
Koukol, M. - Přibyl, O.
In: Transport Systems Telematics. 13th International Conference on Transport Systems Telematics. Katowice-Ustron, 23.10.2013 - 26.10.2013. Silesian University of Technology. 2013, s. 58. ISBN 978-83-927504-5-1.
Abstrakt ve sborníku
68.Fuzzy Algorithm for Highway Speed Harmonisation in VISSIM
Koukol, M. - Přibyl, O.
In: Activities of Tranport Telemactics. 13th International Conference on Transport Systems Telematics. Katowice-Ustron, 23.10.2013 - 26.10.2013. Heidelberg: Springer-Verlag, GmbH. 2013, s. 459-467. Communications in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-642-41646-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
69.Globální a mentální modely dopravy v městských aglomeracích
Přibyl, P. - Přibyl, O.
AT&P journal PLUS 2. 2013, 3(2), s. 17-22. ISSN 1336-5010.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
70.Design Methodology of a Fuzzy Control System in PTV VISSIM
Koukol, M. - Přibyl, O.
Transactions on Transport Sciences. 2013, 6(4), s. 177-184. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
71.Opit goroda Praga po organizaciji dorožnogo dviženija
Přibyl, P. - Přibyl, O.
In: GOLENKOV, V.A., NOVIKOB, A.N., a PŘIBYL, P., eds. Aktualnyje voprosy innovacionnovo razvitija transportnovo kompleksa. Měždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Orel, 21.05.2013 - 23.05.2013. Orel: Gosudarstvěnyj universitet - učebno-naučno-proizvostvěnnyj kompleks. 2013, s. 220-231. ISBN 978-5-93932-619-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
72.Návrh kritérií pro ověření kvality LŘ a porovnání algoritmů
Přibyl, O. - Krajčír, D.
Evropská 1692/37 160 00 Praha 6: Technologická agentura ČR. 2013, 345-2012-1930-EEG.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
73.Mikrosimulační model SOKP, tvorba modelu
Přibyl, O. - Kňákal, M. - Krajčír, D. - Tichý, T., - Kapitán, J.
Evropská 1692/37 160 00 Praha 6: Technologická agentura ČR. 2013, 345-2013-1930-EEG.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
74.Postup tvorby mikrosimulačních modelů a výběr SW nástroje
Přibyl, O. - Kňákal, M., - Krajčír, D.
Evropská 1692/37 160 00 Praha 6: Technologická agentura ČR. 2012, 344-2012-1930-EEG.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
75.Modelování systému LRD a detekce excesu
Přibyl, P. - Kňákal, M. - Přibyl, O. - Wosyka, J., - Šůstek, M.
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1: Ministerstvo Dopravy ČR. 2011
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
76.An integrated model predictive highway management system
Přibyl, O.
1. vyd. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. 2010, ISBN 978-3-639-24073-3.
Zahraniční jiná kniha
77.FESOLE-fuzzy expert system for determining the optimal level of enforcement
Přibyl, O.
IET Intelligent Transport Systems. 2010, 4(1), s. 76-81. ISSN 1751-956X. Dostupné z: http://www.ietdl.org/IET-ITS
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
78.Model dopravního chování satelitních celků
Přikryl, J. - Přibyl, O., - Matras, T.
2010
Poloprovoz
79.Projektovani Dopravne Telematickych Aplikaci - Metodicky Pokyn
Přibyl, P. - Moos, P. - Bureš, P. - Krajčír, D. - Galík, O. - Bárta, D., - Přibyl, O.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2010
Uplatněná certifikovaná metodika
80.Systém identifikace nehod a zvýšení propustností liniových komunikací
Přibyl, P. - Pliška, Z. - Přibyl, O., - Šůstek, M.
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1: Ministerstvo Dopravy ČR. 2010, 286-2009-1930-EEG.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
81.A Microsimulation Model of Activity Patterns
Přibyl, O.
1. vyd. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. 2008, ISBN 978-3-639-11122-4.
Zahraniční jiná kniha
82.Knowledge mining of ITS standards
Přibyl, P. - Přibyl, O.
In: VYČICHL, J., et al., eds. The Present and Future of Modern Transport. The Present and Future of Modern Transport. Prague, 12.05.2008 - 13.05.2008. Praha: Czech Technical University in Prague. 2008, s. 253-258. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
83.Weight in Motion in the Realm of ITS
Přibyl, O.
In: ITS Prague 2007. ITS Prague 2007. praha, 15.05.2007 - 16.05.2007. Praha: Wirelesscom. 2007, ISBN 978-80-239-9311-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
84.Porovnání systémů pro automatickou kontrolu rychlosti
Přibyl, O.
In: ITS Bratislava 2007. ITS Bratislava 2007. Bratislava, 11.09.2007 - 12.09.2007. Praha: Wirelesscom. 2007, ISBN 978-80-254-0207-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
85.The weigh forward
Přibyl, O.
Thinking Highways – Europe/Rest of the World Edition. 2007, 2(3), s. 90-95. ISSN 1753-433X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
86.Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika II
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Machan, J.
Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, ISBN 978-80-01-04385-1.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV)
87.Computational intelligence in transportation: Short user-oriented guide
Přibyl, O.
In: GOULIAS, K., ed. Transport Science and Technology. Amsterdam: Elsevier. 2007, s. 37-54. ISBN 978-0-08-044707-0.
Kapitola v zahraniční jiné knize
88.Speed enforcement – Measure for Measure
Přibyl, O.
Thinking Highways – Europe/Rest of the World Edition. 2007, 2(1), s. 84-86. ISSN 1753-433X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
89.Strategický detektor
Kučera, M. - Přibyl, O.
ELTODO Dorpavni Systemy. 16975. 06.11.2006.
Tuzemský užitný vzor
90.Classifying Information
Přibyl, O.
Traffic Technology International. 2006, 2006(8), s. 116-117. ISSN 1356-9252.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
91.Clustering of Activity Patterns Using Genetic Algorithms
Přibyl, O.
In: Soft Computing: Methodologies and Applications. Series: Advances in Soft Computing. Berlin: Springer. 2005, s. 37-52. ISBN 3-540-25726-8.
Kapitola v zahraniční knize s nadnárodní působností
92.Simulation of Daily Activity Patterns
Přibyl, O. - Goulias, K.
In: Progress in activity-based analysis. Oxford: Elsevier Ltd. 2005, s. 43-66. ISBN 0-08-044581-0.
Kapitola v zahraniční knize s nadnárodní působností
93.Modulární dohledový systém pro systémy elektronického mýtného
Přibyl, O.
In: MOOS, P. a ŠVECOVÁ, M., eds. Dopravní politika a přepravní trh v ČR a Evropské unii. Dopravní politika a přepravní trh v ČR a Evropské unii. Praha, 09.03.2005 - 10.03.2005. Praha: ABF. 2005, s. 1-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
94.(On) The Representation of Within-Household Interactions in Activity Patterns
Přibyl, O.
In: CD-ROM Proceedings of the 84th Annual Meeting of the Transportation Research Board. 84th Annual Transportation Research Board Meeting. Washington, DC, 09.01.2005 - 13.01.2005. Washington: Transportation Research Board. 2005
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
95.Mining data from induct loops
Přibyl, O. - Přibyl, P.
In: 2005 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC). 8th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. Wien, 13.09.2005 - 16.09.2005. New York: IEEE. 2005, s. 514-518. 1. ISBN 0-7803-9215-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
96.Simulation of Daily Activity Patterns Incorporating Interactions Within Households: Algorithm Overview and Performance
Přibyl, O. - Goulias, K.G.
TRAVELER BEHAVIOR AND VALUES 2003 - PLANNING AND ADMINISTRATION. 2005, 2005(1926), s. 135-141. ISSN 0361-1981.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
97.Dohledový systém pro elektronický výběr mýta - princip a zabezpečení
Přibyl, O. - Ulrich, J.
Telekomunikace. 2005, 42(4), s. 32-35. ISSN 0040-2591.
Článek
98.Je možné změnit naše dopravní chování?
Přibyl, O. - Horňáková, V.
In: MOCKOVÁ, D. a SVOBODA, V., eds. Věda o dopravě 2004. Věda o dopravě 2004. Praha, 25.10.2004 - 26.10.2004. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2004, s. 75-79. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
99.Computational Intelligence in Transportation Applications
Přibyl, O.
In: TRANSTEC 2004 The Transport Science & Technology Congress. The Transport Science & Technology Congress. Athens, 01.09.2004 - 05.09.2004. Athens: Ministerstvo turismu Řecko. 2004
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
100.Simulation of Daily Activity Patterns
Přibyl, O. - Goulias, K.G.
In: TRANSTEC 2004 The Transport Science & Technology Congress. The Transport Science & Technology Congress. Athens, 01.09.2004 - 05.09.2004. Athens: Ministerstvo turismu Řecko. 2004
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
101.A longitudinal analysis of awareness and use for Advanced Traveler Information Systems
Goulias, K.G. - Kim, T.G., - Přibyl, O.
ITS JOURNAL. 2004, 8(1), s. 3-17. ISSN 1024-8072.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
102.A Microsimulation Model of Activity Patterns and Withing Household Interactions
Přibyl, O.
2004. Doktorská práce (Ph.D.). Pennsylvania: Pennsylvania State University.
Doktorská práce (Ph.D.)
103.Application of adaptive neuro-fuzzy inference system to analysis of travel behavior
Přibyl, O. - Goulias, K.G.
TRAVELER BEHAVIOR AND VALUES 2003 - PLANNING AND ADMINISTRATION. 2003, 2003(1854), s. 180-188. ISSN 0361-1981.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
104.EVALUATION OF THE PENNSYLVANIA TURNPIKE'S ADVANCED TRAVELER INFORMATION SYSTEM (ATIS) PROJECT, PHASE III
Patten, M. L. - Přibyl, O., - Goulias, K. G.
Pennsylvania: Pennsylvania State University. 2003, Dostupné z: http://trid.trb.org/view.aspx?id=697991
Zahraniční jiná kniha
105.User perceptions of Advanced Traveller Information Systems on the Pennsylvania turnpike
Patten, M. - Goulias, K.G., - Přibyl, O.
In: MEYER, G., ed. Proceedings of the 9th World Congress on Intelligent Transport Systems. 9th World Congress on Intelligent Transport Systems. Chicago, 08.10.2002 - 14.10.2002. Washington: ITS AMERICA. 2002, 1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
106.Elektronický mýtný systém ve Švýcarsku
Přibyl, O. - Přibyl, P.
Doprava. 2001, 2(2), s. 24-26. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
107.Koncepce řízení dopravy oblasti 3
Přibyl, P. - Chudoba, K. - Pliška, Z. - Přibyl, O., - Svítek, M.
Praha: VIS. 2000, !!!.
Výzkumná zpráva v češtině

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Managing Automated Vehicles Enhances Network
Přibyl, O.
2016 - 2019
690727-2
2.Vývoj nové generace LŘD a testovacího prostředí
Přibyl, O.
2012 - 2015
TA02030522
3.Organizace mezinárodní konference COST 355 "Changing behaviour towards a more sustainable transport system" - Praha 2006
Přibyl, O.
2006 - 2006
CTU0617216