info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F407 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224359897
E-mail:
dekan@fd.cvut.cz
pribylo@fd.cvut.cz
Funkce:
děkan / FD
člen kolégia / ČVUT
člen kolégia / FD
člen grémia / ČVUT
člen grémia / FD
předseda vědecké rady / FD
člen vědecké rady / ČVUT
člen vědecké rady / FD
mimořádný člen vědecké rady / FSv
předseda oborové rady programu P0731D010007 - Smart Cities / FD
Člen:
Laboratoř aplikované matematiky v dopravě a logistice

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

11DOPM - Dopravní plánování a modelování
11SMCD-E - Smart Cities Design

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

11DOPM - Dopravní plánování a modelování (přednášející, cvičící)
11MDS - Měření a zpracování dat v silniční dopravě (přednášející, cvičící)
11SMCD - Smart Cities Design (přednášející, cvičící)
12MSD - Modelování silniční dopravy (přednášející)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. André Maia Pereira
Tetiana Reznychenko

Vedoucí studentského projektu:

Dopravní digitální dvojče v chytrých městech
  11X1GM - bakalářský studijní program
  11X1GS - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Evaluation of a Mobile Highway Management System at Roadwork Zones
Skovajsa, J., Přibyl, O., Přibyl, P., Ščerba, M., Janota, A.
International Journal of Engineering, Transactions B: Applications. 2022, 35(05), p. 900-907. ISSN 1728-144X.
odkaz na článek
Článek v periodiku excerpovaném databází Scopus (Jsc)
2.Intelligent Mobility in Smart Cities
Přibyl, O., Svítek, M., Rothkrantz, L.
Applied Sciences. 2022, 12(7) ISSN 2076-3417.
odkaz na článek
Editorství speciálního čísla časopisu excerp. SCI Expanded
3.Tools for Mobility Analysis: What are the challenges and solutions for planning and operations of mobility services?
Maia Pereira, A., Hykšová, M., Přibyl, O., Maerivoet, S., Overvoorde, R., Paruscio, V., Mylonas, Ch., Vega, C., Recolons, P., Covelli, C., Nomes, E.
2022 Smart City Symposium Prague (SCSP). Vienna: IEEE Industrial Electronic Society, 2022. ISBN 978-1-6654-7923-3. ISSN 2691-3666.
odkaz na článek
Stať ve sborníku z prestižní konference (Scopus)
4.Understanding the potential of MaaS – An European survey on attitudes
Matowicki, M., Amorim, M., Kern, M., Pecherková, P., Přibyl, O., Motzer, N.
Travel Behaviour and Society. 2022, 2022(27), p. 204-215. ISSN 2214-367X.
odkaz na článek
Článek v periodiku excerpovaném SSCI
5.A driving simulation study on drivers speed compliance with respect to variable message signs
Matowicki, M., Přibyl, O.
Journal of Intelligent Transportation Systems. 2021, p. 1-11. ISSN 1547-2450.
odkaz na článek
Článek v periodiku, který teprve vyjde
6.Automated people counting systems – Usability analysis
Hrdina, L., Přibyl, O., Matowicki, M., Torun, A.
19th European Transport Congress: European Green Deal Challenges and Solutions for Mobility and Logistics in Cities. Maribor: University of Maribor, 2021. p. 401-417. ISBN 978-961-95633-0-4.
odkaz na článek
Stať ve sborníku z mezinár. konference
7.Carsharing in the Czech Republic: Understanding why users chose this mode of travel for different purposes
Matowicki, M., Přibyl, O., Pecherková, P.
Case Studies on Transport Policy. 2021, 9(2), p. 842-850. ISSN 2213-624X.
odkaz na článek
Článek v periodiku excerpovaném databází Scopus (Jsc)
8.City Simulation Software: Perspective of Mobility Modelling
Daniel, M., Dostál, R., Kozhevnikov, S., Matysková, A., Moudrá, K., Maia Pereira, A., Přibyl, O.
2021 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2021. ISBN 978-0-7381-3158-0.
odkaz na článek
Stať ve sborníku z prestižní konference (Scopus)
9.Interdisciplinary Urban Tunnel Control within Smart Cities
Přibyl, O., Přibyl, P., Svítek, M.
Applied Sciences. 2021, 11(22) ISSN 2076-3417.
odkaz na článek
Článek v periodiku excerpovaném SCI Expanded
10.ON THE ANALYSIS OF DISCRETE DATA - FINDING DEPENDENCIES IN SMALL SAMPLE SIZES
Jozová, Š., Matowicki, M., Přibyl, O., Zachová, M., Opasanon, S., Ziolkowski, R.
Neural Network World. 2021, 31(5), p. 311-328. ISSN 1210-0552.
odkaz na článek
Článek v periodiku excerpovaném SCI Expanded (Jimp)
11.Smart city model based on systems theory
Lom, M., Přibyl, O.
International Journal of Information Management. 2021, 56(0) ISSN 0268-4012.
odkaz na článek
Článek v periodiku excerpovaném SSCI
12.Addressing EU climate targets: Reducing CO2 emissions using cooperative and automated vehicles
Přibyl, O., Blokpoel, R., Matowicki, M.
Transportation Research Part D: Transport and Environment. 2020, 2020(86) ISSN 1361-9209.
odkaz na článek
Článek v periodiku excerpovaném SCI Expanded
13.City Infrastructure Evaluation using Urban Simulation Tools
Dostál, R., Přibyl, O., Svítek, M.
2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. ISBN 978-1-7281-6821-0.
odkaz na článek
Stať ve sborníku z prestižní konference
14.Effects of Connected and Automated Vehicles in a Cooperative Environment
Přibyl, O.
Journal für Mobilität und Verkehr. 2020, 2020(11), p. 22-29. ISSN 2628-4154.
odkaz na článek
Článek v odborném recenzovaném periodiku
15.Effects of Focus Groups' results on a Travel Behavior Survey design
Moudrá, K., Svobodová, L., Brůhová-Foltýnová, H., Přibyl, O.
2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. ISBN 978-1-7281-6821-0.
odkaz na článek
Stať ve sborníku z prestižní konference
16.Modifikace makroskopického dopravního modelu
Kříž, M., Janoš, V., Kendra, M., Marada, M., Přibyl, O.
odkaz na článek
Disertační práce (PhD)
17.Smart City Design Based on an Ontological Knowledge System
Přibyl, P., Přibyl, O., Svítek, M., Janota, A.
Research and the Future of Telematics. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2020. p. 152-164. ISBN 978-3-030-59269-1. ISSN 1865-0929.
odkaz na článek
Kapitola v jiné knize
18.Space Syntax: A multi-disciplinary tool to understand city dynamics
Matějček, J., Přibyl, O.
2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. ISBN 978-1-7281-6821-0.
odkaz na článek
Stať ve sborníku z prestižní konference
19.The need for balanced policies integrating autonomous vehicles in cities
Matowicki, M., Přibyl, O.
2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. ISBN 978-1-7281-6821-0.
odkaz na článek
Stať ve sborníku z prestižní konference
20.Automated equals good... doesn't it?
Giorgoutti, A., Vreeswijk, J., Přibyl, O., Rozema, K.
Thinking cities. 2019, 2019(0), p. 52-56. ISSN 2054-9024.
Článek v populárně vědeckém periodiku
21.Connected and automated road transport from the perspective of cities
Hoadley, S., Přibyl, O., Vreeswijk, J.
Cooperative Intelligent Transport Systems: Towards High-Level Automated Driving. Stevenage, Herts: The Institution of Engineering and Technology (IET), 2019. p. 349-368. ISBN 978-1-83953-012-8.
odkaz na článek
Kapitola v knize s nadnárodní působností
22.Development of Resource-Demand Networks for Smart Cities 5.0
Kozhevnikov, S., Skobelev, P., Přibyl, O., Svítek, M.
Industrial Applications of Holonic and Multi-Agent Systems. Wien: Springer, 2019. p. 203-217. ISBN 978-3-030-27877-9. ISSN 0302-9743.
odkaz na článek
Stať ve sborníku z prestižní konference
23.Framework Model in Anylogic for Smart City Ring Road Management
Kuklová, J., Přibyl, O.
2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. ISBN 978-1-7281-0497-3.
odkaz na článek
Stať ve sborníku z prestižní konference
24.Impact of Autonomous Vehicles in Cities: User Perception
Přibyl, O., Lom, M.
2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. ISBN 978-1-7281-0497-3.
odkaz na článek
Stať ve sborníku z prestižní konference
25.Modeling Charging of Electric Vehicles in Smart Cities: Charles Square Use Case
Lom, M., Přibyl, O.
2019 IEEE International Conference on Connected Vehicles and Expo (ICCVE). Vienna: IEEE Industrial Electronic Society, 2019. ISBN 978-1-7281-0075-3.
odkaz na článek
Stať ve sborníku z prestižní konference
26.Modeling of Smart Cities Based on ITS Architecture
Přibyl, O., Přibyl, P., Lom, M., Svítek, M.
IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine. 2019, 11(4), p. 28-36. ISSN 1939-1390.
odkaz na článek
Článek v periodiku excerpovaném SCI Expanded
27.Potential of a Travel Mode Change in Smart Cities: A Review
Moudrá, K., Matowicki, M., Přibyl, O., Bruhová-Foltýnová, H.
2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. ISBN 978-1-7281-0497-3.
odkaz na článek
Stať ve sborníku z prestižní konference
28.An international interdisciplinary study abroad program on smart cities
Cheu, R.L., Rosales, N.V., Larios, V.M., Arrellano, R.M., Horák, T., Svítek, M., Přibyl, O.
2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. ISBN 978-1-5386-5017-2.
odkaz na článek
Stať ve sborníku z prestižní konference
29.Autonomní vozidla z pohledu managementu a řízení dopravy
Přibyl, O.
Sdělovací technika. 2018, p. 16-18. ISSN 0036-9942.
Článek v odborném recenzovaném periodiku česky
30.Computer modelling of fire consequences on road critical infrastructure – tunnels
Přibyl, P., Přibyl, O., Michek, J.
Structural Monitoring and Maintenance. 2018, 5(3), p. 363-377. ISSN 2288-6605.
Článek v periodiku excerpovaném databází Scopus (Jsc)
31.Increasing efficiency of ground stations scheduling for sustainable satellite based services
Kucherov, B., Přibyl, O.
2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. ISBN 978-1-5386-5017-2.
odkaz na článek
Stať ve sborníku z prestižní konference
32.Města budoucnosti
Svítek, M., Postránecký, M., Lokaj, Z., Lom, M., Mařík, V., Přibyl, O., Říha, Z., Votruba, Z., Tencar, J. ISBN 978-80-7270-058-5.
Vědecká kniha česky
33.Project Smart Danube Region, Part 1
Přibyl, O., Matowicki, M., Kekula, F., Purkrábková, Z., Beneš, V.
Výzkumná zpráva cizojazyčně
34.Student perception of smart campus: A case study of Czech Republic and Thailand
Přibyl, O., Opasanon, S., Horák, T.
2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. ISBN 978-1-5386-5017-2.
odkaz na článek
Stať ve sborníku z prestižní konference
35.Understanding of Drivers Speed Decisions to Improve Traffic Management on Highways of the Future
Matowicki, M., Přibyl, O.
Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, LNICST. Basel: Springer, 2018. p. 274-283. ISBN 9783319937090. ISSN 1867-8211.
odkaz na článek
Stať ve sborníku z prestižní konference
36.Automated Vehicles in Smart Urban Environment: A Review
Maia Pereira, A., Anany, H., Přibyl, O., Přikryl, J.
2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. New York: IEEE Press, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
odkaz na článek
Stať ve sborníku z prestižní konference
37.Calibration of a fuzzy model estimating fire response time in a tunnel
Přibyl, P., Přibyl, O.
Tunnelling and Underground Space Technology. 2017, 69(0), p. 28-36. ISSN 0886-7798.
odkaz na článek
Článek v periodiku excerpovaném SCI Expanded
38.CROSS-STUDY RESEARCH ON UTILITY AND VALIDITY OF DRIVING SIMULATOR FOR DRIVER BEHAVIOR ANALYSIS
Matowicki, M., Přibyl, O.
DRIVE-CAR INTERACTION & SAFETY CONFERENCE. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017. p. 68-73. ISBN 978-80-01-06336-1. ISSN 2336-5382.
odkaz na článek
Stať ve sborníku z prestižní konference
39.CHANGEOVER FROM DECISION TREE APPROACH TO FUZZY LOGIC APPROACH WITHIN HIGHWAY MANAGEMENT
Kuklová, J., Přibyl, O.
Neural Network World. 2017, 27(0), p. 181-196. ISSN 1210-0552.
odkaz na článek
Článek v periodiku excerpovaném SCI Expanded (Jimp)
40.Incorporating stakeholder input in EU projects
Přibyl, O., Vreeswijk, J., Hoadley, S., Blokpoel, R., Horák, T.
2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. New York: IEEE Press, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
odkaz na článek
Stať ve sborníku z prestižní konference
41.Increasing efficiency of getting results of satellite remote sensing for Smart Cities
Kucherov, B., Přibyl, O., Artyushenko, V.
2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. New York: IEEE Press, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
odkaz na článek
Stať ve sborníku z prestižní konference
42.Key denominators of success in crowdsourced logistics
Večeřa, R., Přibyl, O.
2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. New York: IEEE Press, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
odkaz na článek
Stať ve sborníku z prestižní konference
43.Modeling of Smart City Building Blocks Using Multi-Agent Systems
Lom, M., Přibyl, O.
Neural Network World. 2017, 2017(27), p. 317-331. ISSN 1210-0552.
odkaz na článek
Článek v periodiku excerpovaném SCI Expanded (Jimp)
44.Rizika chytrých zařízení a jejich zabezpečení
Lom, M., Přibyl, O.
TZB info. 2017, 2017(0) ISSN 1801-4399.
Článek v odborném recenzovaném periodiku česky
45.Sítě pro internet věcí v České republice
Lom, M., Přibyl, O.
TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2017, 2017(0) ISSN 1801-4399.
odkaz na článek
Článek v odborném recenzovaném periodiku česky
46.SMArt City Evaluation Framework (SMACEF): Is a Smart City Solution Beneficial for Your City?
Lom, M., Přibyl, O.
Proceedings of the 21st World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics (IIIS), 2017. p. 113-118. ISBN 978-1-941763-60-5.
Vyzvaná předn. uvedená ve sborníku z prestižní konference (Scopus)
47.Smart Charles Square: Modeling interconnections of basic building blocks in Smart Cities
Přibyl, O., Lom, M., Přibyl, P.
2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. New York: IEEE Press, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
odkaz na článek
Stať ve sborníku z prestižní konference
48.Sмаrt City Evaluation Framework (SMACEF): Is a Smart City Solution Beneficial for Your City?
Lom, M., Přibyl, O.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2017, 2017(Volume 15 - Number 3), p. 60-65. ISSN 1690-4524.
Článek v odborném recenzovaném periodiku
49.Sustainability of Large Urban Transport Structures in Terms of Traffic and Environment
Faltus, V., Přibyl, P., Přibyl, O., Hrdina, L.
TRANSCOM 2017, 12th International Scientific Conference Of Young Scientists On Sustainable, Modern and Safe Transport. Linz: Elsevier BV, 2017. p. 154-159. ISSN 1877-7058.
odkaz na článek
Stať ve sborníku z prestižní konference
50.System for Deterministic Risk Assessment in Road Tunnels
Přibyl, O., Přibyl, P., Horák, T.
TRANSCOM 2017, 12th International Scientific Conference Of Young Scientists On Sustainable, Modern and Safe Transport. Linz: Elsevier BV, 2017. p. 336-341. ISSN 1877-7058.
odkaz na článek
Stať ve sborníku z prestižní konference
51.System for Deterministic Risk Assessment in Road Tunnels
Přibyl, O., Přibyl, P., Horák, T.
Procedia Engineering. 2017, 192(0), p. 336-341. ISSN 1877-7058.
odkaz na článek
Článek v odborném recenzovaném periodiku
52.2017 Smart City Symposium Prague
Přibyl, O. ISBN 978-1-5386-3825-5.
odkaz na článek
Sborník z mezinár. konference cizojazyčně
53.Analysis of possibility to utilize road marking for the needs of autonomous vehicles
Matowicki, M., Přibyl, O., Přibyl, P.
2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2016. ISBN 978-1-5090-1116-2.
Stať ve sborníku z prestižní konference
54.Business models of crowdsourced logistics companies
Večeřa, R., Přibyl, O.
MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY: Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS, 2016. ISBN 978-80-87952-17-7.
Stať ve sborníku z mezinár. konference cizojazyčně
55.Effective Decision Support System Based on Statistical Tools
Přibyl, P., Přibyl, O.
Challenge of Transport Telematics: 16th International Conference on Transport Systems Telematics, TST 2016, Katowice-Ustrón, Poland, March 16–19, 2016, Selected Papers. Basel: Springer, 2016. p. 378-387. ISBN 978-3-319-49645-0. ISSN 1865-0929.
odkaz na článek
Vyzvaná předn. uvedená ve sborníku z prestižní konference
56.Hybrid-Agile Approach in Smart Cities
Lom, M., Přibyl, O., Zelinka, T.
Proceedings of the 20-th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2016. p. 50-55. ISBN 978-1-941763-43-8.
Stať ve sborníku z prestižní konference (Scopus)
57.Industry 4.0 as a Part of Smart Cities
Lom, M., Přibyl, O., Svítek, M.
2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2016. ISBN 978-1-5090-1116-2.
Stať ve sborníku z prestižní konference
58.Involving Citizens in Smart City Projects: Systems Engineering Meets Participation
Vácha, T., Přibyl, O., Lom, M., Bacúrová, M.
2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2016. ISBN 978-1-5090-1116-2.
Stať ve sborníku z prestižní konference
59.On the estimation of pollutants in road tunnels based on traffic data
Přibyl, O., Přibyl, P.
Proceedings of 11th international Conference ELEKTRO 2016. Praha: Československá sekce IEEE, 2016. p. 456-461. ISBN 978-1-4673-8697-5.
Stať ve sborníku z prestižní konference
60.Pragmatic Overview of surrounding traffic implementation into Driving Simulator
Přibyl, O., Bouchner, P., Matowicki, M.
Proceedings of 11th international Conference ELEKTRO 2016. Praha: Československá sekce IEEE, 2016. p. 423-428. ISBN 978-1-4673-8697-5.
Stať ve sborníku z prestižní konference
61.“Smart” as a key component of the sustainable city development
Zelinka, T., Přibyl, O., Lom, M.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2016, 14(5), p. 16-21. ISSN 1690-4524.
odkaz na článek
Článek v odborném recenzovaném periodiku
62.“Smart” as a key component of the sustainable city development
Zelinka, T., Přibyl, O., Lom, M.
Proceedings of the 20-th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2016. p. 317-322. ISBN 978-1-941763-43-8.
Vyzvaná předn. uvedená ve sborníku z prestižní konference (Scopus)
63.Smart Cities aneb města budoucnosti I.
Lom, M., Přibyl, O.
TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2016, 2016(0) ISSN 1801-4399.
odkaz na článek
Článek v odborném recenzovaném periodiku česky
64.Smart Cities aneb města budoucnosti II.
Lom, M., Přibyl, O.
TZB info. 2016, 2016(0) ISSN 1801-4399.
odkaz na článek
Článek v odborném recenzovaném periodiku česky
65.Smart Cities aneb města budoucnosti III.
Lom, M., Přibyl, O.
TZB info. 2016, 2016(0) ISSN 1801-4399.
Článek v odborném recenzovaném periodiku česky
66.SPEED COMPLIANCE IN FREEWAY VARIABLE SPEED LIMIT SYSTEM–CASE STUDY OF THE PRAGUE CITY RING
Matowicki, M., Přibyl, O.
Problemy Transportu - Transport Problems. 2016, 11(1), p. 69-78. ISSN 1896-0596.
odkaz na článek
Článek v periodiku excerpovaném databází Scopus (Jsc)
67.A Collaborative, Interdisciplinary Initiative for a Smart Cities Innovation Network
Villanueva-Rosales, N., Cheu, R.L., Gates, A., Rivera, N., Mondragon, O., Cabrera, S., Ferregut, C., Carrasco, C., Nazarian, S., Taboada, H., Larios, V.M., Barbosa, L., Svítek, M., Přibyl, O., Horák, T., Procházková, D.
Proceedings of the First IEEE International Smart Cities Conference. New York: IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society, 2015. ISBN 978-1-4673-6551-2.
Stať ve sborníku z prestižní konference
68.Analýza dodržování rychlosti a tolerance řidičů na proměnné omezení rychlosti
Matowicki, M., Přibyl, O.
Silniční obzor. 2015, 76(5), p. 135-139. ISSN 0322-7154.
Článek v periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (Jrec)
69.Aplikovaná telematika
Janota, A., Franeková, M., Holečko, P., Pirník, R., Přibyl, O., Přibyl, P., Spalek, J., Šimák, V., Vestenický, P., Hrbcek, J. ISBN 978-80-554-1037-1.
Jiná kniha česky
70.Associirovanyje sistěmy i transportnaja telematika
Přibyl, P., Přibyl, O., Novikov, A.N
Mir transporta i technologičeskich mašin. 2015, 49(2), p. 96-102. ISSN 2073-7432.
odkaz na článek
Článek v populárně vědeckém periodiku
71.COMPUTATIONAL INTELLIGENCE IN HIGHWAY MANAGEMENT: A REVIEW
Přibyl, O., Koukol, M., Kuklová, J.
PROMET - Traffic&Transportation. 2015, 27(5), p. 439-450. ISSN 0353-5320.
odkaz na článek
Článek v periodiku excerpovaném SCI Expanded
72.Definition of a smart street as smart city's building element
Přibyl, P., Přibyl, O.
2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015. ISBN 978-1-4673-6727-1.
odkaz na článek
Stať ve sborníku z prestižní konference
73.Individual Perception of Smart City Strategies
Přibyl, O., Horák, T.
2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015. ISBN 978-1-4673-6727-1.
odkaz na článek
Stať ve sborníku z prestižní konference
74.Manažerské rozhodování v praxi
Štědroň, B., Čáslavová, E., Foret, M., Gramlich, L., Hlaváč, L., Kubálek, T., Kubálková, M., Moos, P., Palíšková, M., Pastor, O., Přibyl, O., Řezáč, J., Svítek, M., Svoboda, L., Šafránek, J., Tajovský, L., Vlček, M., Žantovská, I. ISBN 978-80-7400-587-9.
Vědecká kniha česky
75.System-oriented Approach to Smart Cities
Přibyl, O., Svítek, M.
Proceedings of the First IEEE International Smart Cities Conference. New York: IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society, 2015. ISBN 978-1-4673-6551-2.
Stať ve sborníku z mezinár. konference
76.Transportation, intelligent or smart? On the usage of entropy as an objective function
Přibyl, O.
2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2015. ISBN 978-1-4673-6727-1.
odkaz na článek
Stať ve sborníku z prestižní konference
77.Životní cyklus technologií v tunelech pozemních komunikací
Přibyl, P., Přibyl, O., Spalej, J.
Zborník príspevkov Tunely a podzemné stavby 2015. Bratislava: Slovenská tunelárska asociácia, 2015. p. 72-72. ISBN 978-80-972154-4-6.
Stať ve sborníku z mezinár. konference česky
78.Development of highway management in the czech republic towards multi-agent approach
Kuklová, J., Přibyl, O.
World transport and technological machinery / Mir transporta i těchnologičeskich mašin. 2014, 4(47), p. 109-115. ISSN 2073-7432.
Článek v odborném recenzovaném periodiku
79.Effect of tunnel technological systems on evacuation time
Přibyl, P., Přibyl, O.
Tunnelling and Underground Space Technology. 2014, 44(0), p. 88-96. ISSN 0886-7798.
odkaz na článek
Článek v periodiku excerpovaném SCI Expanded
80.Effects of highway management on traffic flow characteristics
Beneš, J., Přibyl, O.
Transport Systems Telematics.Silesian University of Technology, 2014. p. 19-19. ISBN 978-83-927504-9-9.
Abstrakt ve sborníku z mezinár. konference
81.Effects of highway management on traffic flow characteristics
Beneš, J., Přibyl, O.
Archives of Transport System Telematics. 2014, 7(2), p. 14-18. ISSN 1899-8208.
Článek v odborném recenzovaném periodiku
82.Mobile Highway Telematics System on D1 highway in the Czech Republic
Přibyl, P., Přibyl, O., Apeltauer, T.
Transport Systems Telematics.Silesian University of Technology, 2014. p. 75-75. ISBN 978-83-927504-9-9.
Abstrakt ve sborníku z mezinár. konference
83.Mobile Highway Telematics System on D1 Highway in the Czech Republic
Přibyl, P., Přibyl, O., Apeltauer, T.
Telematics - Support for Transport. Heidelberg: Springer, 2014. p. 386-395. ISBN 978-3-662-45316-2. ISSN 1865-0929.
odkaz na článek
Vyzvaná předn. uvedená ve sborníku z prestižní konference
84.Multi-Agent Systems for Highway Management
Kuklová, J., Přibyl, O.
Proceedings of the International Workshop Traffic Management and Road Safety Issues in European Cities. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze, 2014. ISBN 9788001054857.
Stať ve sborníku z mezinár. konference cizojazyčně
85.Popis a výsledky vyhodnocení liniového řízení na Pražském okruhu
Přibyl, O., Beneš, J.
Silniční obzor. 2014, 2014(5), p. 134-138. ISSN 0322-7154.
Článek v periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (Jrec)
86.Proceedings of the International Workshop Traffic Management and Road Safety Issues in European Cities
Přibyl, O. ISBN 9788001054857.
Sborník z mezinár. konference cizojazyčně
87.Zvýšení efektivity záchrany osob v tunelech diverzifikovaným akustickým systémem
Přibyl, P., Přikryl, J., Přibyl, O.
Tunel. 2014, 23(3), p. 4-14. ISSN 1211-0728.
Článek v periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (Jrec)
88.Design Methodology of a Fuzzy Control System in PTV VISSIM
Koukol, M., Přibyl, O.
Transactions on Transport Sciences. 2013, 6(4), p. 177-184. ISSN 1802-971X.
odkaz na článek
Článek v periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (Jrec)
89.Fuzzy algorithm for highway speed harmonisation in VISSIM
Koukol, M., Přibyl, O.
Transport Systems Telematics.Silesian University of Technology, 2013. p. 58-58. ISBN 978-83-927504-5-1.
Abstrakt ve sborníku z mezinár. konference
90.Fuzzy Algorithm for Highway Speed Harmonisation in VISSIM
Koukol, M., Přibyl, O.
Activities of Tranport Telemactics. Heidelberg: Springer-Verlag, GmbH, 2013. p. 459-467. ISBN 978-3-642-41646-0. ISSN 1865-0929.
odkaz na článek
Vyzvaná předn. uvedená ve sborníku z prestižní konference
91.Globální a mentální modely dopravy v městských aglomeracích
Přibyl, P., Přibyl, O.
AT&P journal PLUS 2. 2013, 3(2), p. 17-22. ISSN 1336-5010.
Článek v odborném recenzovaném periodiku česky
92.Mikrosimulační model SOKP, tvorba modelu
Přibyl, O., Kňákal, M., Krajčír, D., Tichý, T., Kapitán, J.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
93.Návrh kritérií pro ověření kvality LŘ a porovnání algoritmů
Přibyl, O., Krajčír, D.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
94.Opit goroda Praga po organizaciji dorožnogo dviženija
Přibyl, P., Přibyl, O.
Aktualnyje voprosy innovacionnovo razvitija transportnovo kompleksa. Orel: Gosudarstvěnyj universitet - učebno-naučno-proizvostvěnnyj kompleks, 2013. p. 220-231. ISBN 978-5-93932-619-3.
Stať ve sborníku z mezinár. konference
95.Postup tvorby mikrosimulačních modelů a výběr SW nástroje
Přibyl, O., Kňákal, M., Krajčír, D.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
96.Modelování systému LRD a detekce excesu
Přibyl, P., Kňákal, M., Přibyl, O., Wosyka, J., Šůstek, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
97.An integrated model predictive highway management system
Přibyl, O. ISBN 978-3-639-24073-3.
Jiná kniha
98.FESOLE-fuzzy expert system for determining the optimal level of enforcement
Přibyl, O.
IET Intelligent Transport Systems. 2010, 4(1), p. 76-81. ISSN 1751-956X.
odkaz na článek
Článek v periodiku excerpovaném SCI Expanded
99.Systém identifikace nehod a zvýšení propustností liniových komunikací
Přibyl, P., Pliška, Z., Přibyl, O., Šůstek, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
100.A Microsimulation Model of Activity Patterns
Přibyl, O. ISBN 978-3-639-11122-4.
Jiná kniha
101.Knowledge mining of ITS standards
Přibyl, P., Přibyl, O.
The Present and Future of Modern Transport. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 253-258. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z mezinár. konference cizojazyčně
102.Computational intelligence in transportation: Short user-oriented guide
Přibyl, O.
Transport Science and Technology. Amsterdam: Elsevier, 2007. p. 37-54. ISBN 978-0-08-044707-0.
Kapitola v jiné knize
103.Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika II
Přibyl, P., Přibyl, O., Machan, J. ISBN 978-80-01-04385-1.
Vysokoškolská učebnice v češtině
104.Porovnání systémů pro automatickou kontrolu rychlosti
Přibyl, O.
ITS Bratislava 2007. Praha: Wirelesscom, 2007. ISBN 978-80-254-0207-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
105.Speed enforcement – Measure for Measure
Přibyl, O.
Thinking Highways – Europe/Rest of the World Edition. 2007, 2(1), p. 84-86. ISSN 1753-433X.
Článek v odborném recenzovaném periodiku
106.The weigh forward
Přibyl, O.
Thinking Highways – Europe/Rest of the World Edition. 2007, 2(3), p. 90-95. ISSN 1753-433X.
Článek v odborném recenzovaném periodiku
107.Weight in Motion in the Realm of ITS
Přibyl, O.
ITS Prague 2007. Praha: Wirelesscom, 2007. ISBN 978-80-239-9311-0.
Stať ve sborníku z mezinár. konference cizojazyčně
108.Classifying Information
Přibyl, O.
Traffic Technology International. 2006, 2006(8), p. 116-117. ISSN 1356-9252.
Článek v odborném recenzovaném periodiku
109.(On) The Representation of Within-Household Interactions in Activity Patterns
Přibyl, O.
CD-ROM Proceedings of the 84th Annual Meeting of the Transportation Research Board. Washington: Transportation Research Board, 2005.
Stať ve sborníku z mezinár. konference
110.Clustering of Activity Patterns Using Genetic Algorithms
Přibyl, O.
Soft Computing: Methodologies and Applications. Series: Advances in Soft Computing. Berlin: Springer, 2005. p. 37-52. ISBN 3-540-25726-8.
Kapitola v knize s nadnárodní působností
111.Dohledový systém pro elektronický výběr mýta - princip a zabezpečení
Přibyl, O., Ulrich, J.
Telekomunikace. 2005, 42(4), p. 32-35. ISSN 0040-2591.
Článek v odborném nerecenzovaném periodiku česky
112.Mining data from induct loops
Přibyl, O., Přibyl, P.
2005 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC). New York: IEEE, 2005. p. 514-518. ISBN 0-7803-9215-9.
Stať ve sborníku z mezinár. konference
113.Modulární dohledový systém pro systémy elektronického mýtného
Přibyl, O.
Dopravní politika a přepravní trh v ČR a Evropské unii. Praha: ABF, 2005. p. 1-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
114.Simulation of Daily Activity Patterns
Přibyl, O., Goulias, K.
Progress in activity-based analysis. Oxford: Elsevier Ltd, 2005. p. 43-66. ISBN 0-08-044581-0.
Kapitola v knize s nadnárodní působností
115.Simulation of Daily Activity Patterns Incorporating Interactions Within Households: Algorithm Overview and Performance
Přibyl, O., Goulias, K.G.
TRAVELER BEHAVIOR AND VALUES 2003 - PLANNING AND ADMINISTRATION. 2005, 2005(1926), p. 135-141. ISSN 0361-1981.
odkaz na článek
Článek v periodiku excerpovaném SCI Expanded
116.A longitudinal analysis of awareness and use for Advanced Traveler Information Systems
Goulias, K.G., Kim, T.G., Přibyl, O.
ITS JOURNAL. 2004, 8(1), p. 3-17. ISSN 1024-8072.
Článek v periodiku excerpovaném SCI Expanded
117.A Microsimulation Model of Activity Patterns and Withing Household Interactions
Přibyl, O.
Disertační práce (PhD)
118.Computational Intelligence in Transportation Applications
Přibyl, O.
TRANSTEC 2004 The Transport Science & Technology Congress. Athens: Ministerstvo turismu Řecko, 2004.
Stať ve sborníku z mezinár. konference
119.Je možné změnit naše dopravní chování?
Přibyl, O., Horňáková, V.
Věda o dopravě 2004. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. p. 75-79. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
120.Simulation of Daily Activity Patterns
Přibyl, O., Goulias, K.G.
TRANSTEC 2004 The Transport Science & Technology Congress. Athens: Ministerstvo turismu Řecko, 2004.
Stať ve sborníku z mezinár. konference
121.Application of adaptive neuro-fuzzy inference system to analysis of travel behavior
Přibyl, O., Goulias, K.G.
TRAVELER BEHAVIOR AND VALUES 2003 - PLANNING AND ADMINISTRATION. 2003, 2003(1854), p. 180-188. ISSN 0361-1981.
Článek v periodiku excerpovaném SCI Expanded
122.EVALUATION OF THE PENNSYLVANIA TURNPIKE'S ADVANCED TRAVELER INFORMATION SYSTEM (ATIS) PROJECT, PHASE III
Patten, M. L., Přibyl, O., Goulias, K. G.
odkaz na článek
Jiná kniha
123.User perceptions of Advanced Traveller Information Systems on the Pennsylvania turnpike
Patten, M., Goulias, K.G., Přibyl, O.
Proceedings of the 9th World Congress on Intelligent Transport Systems. Washington: ITS AMERICA, 2002.
Stať ve sborníku z mezinár. konference
124.Elektronický mýtný systém ve Švýcarsku
Přibyl, O., Přibyl, P.
Doprava. 2001, 2(2), p. 24-26. ISSN 0012-5520.
Článek v odborném recenzovaném periodiku česky
125.Koncepce řízení dopravy oblasti 3
Přibyl, P., Chudoba, K., Pliška, Z., Přibyl, O., Svítek, M.
Výzkumná zpráva v češtině

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.NEW MOBILITY DATA AND SOLUTIONS TOOLKIT
řešitel: Přibyl, O.
spoluřešitelé: Horák, T. - Hykšová, M.
2021 - 2023
Horizon 2020
2.Smart freight TranspOrt and logistics Research Methodologies
řešitel: Horák, T.
spoluřešitelé: Drábek, M. - Michl, Z. - Přibyl, O.
2021 - 2023
Horizon 2020
3.Parametry ovlivňující pěší atraktivitu lokalit nově vznikající bytové zástavby
řešitel: Matějček, J.
spoluřešitelé: Kumpošt, P. - Pinkas, J. - Přibyl, O.
2020 - 2021
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS20/135/OHK2/2T/16
4.Building bilateral research network towards resilient, smart and sustainable cities and regions
řešitel: Costa Jordao, T.
spoluřešitelé: Horák, T. - Přibyl, O. - Tichý, T.
2020 - 2022
Norské fondy
5.Vývoj vlakového expertního systému zodpovědného za chování autonomního vlaku
řešitel: Matowicki, M.
spoluřešitelé: Kovář, B. - Kuklová, J. - Přibyl, O. - Přikryl, J.
2020 - 2022
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+
6.Building resilience through education for Sustainable, Collaborative and Smart Cities
řešitel: Costa Jordao, T.
spoluřešitelé: Horák, T. - Jirovský, V. - Neubergová, K. - Přibyl, O. - Tichý, T.
2020 - 2023
Programy a fondy Evropské unie (nevědecké) - projekty podpořené ze zahraničí - KA203-2BDCB6E0
7.Analýza subjektivního hodnoceni kongesce řidiči
řešitel: Matowicki, M.
spoluřešitelé: Kuklová, J. - Přibyl, O.
2019 - 2020
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS19/120/OHK2/2T/16
8.Globální model dopravy v hl. m. Praze
řešitel: Přibyl, P.
spoluřešitelé: Horák, T. - Přibyl, O.
2018 - 2020
Operační program Praha - pól růstu ČR - CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000370
9.Smart City Framework
řešitel: Lom, M.
spoluřešitel: Přibyl, O.
2018 - 2018
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS18/090/OHK3/1T/16
10.SMART City - SMART Region - SMART Comunity
řešitel: Smíšek, O.
spoluřešitel: Přibyl, O.
2018 - 2022
OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Strukturální fondy EU - CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435
11.Model logistiky využívající crowdsourcing ve Smart Cities
řešitel: Večeřa, R.
spoluřešitel: Přibyl, O.
2017 - 2018
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS17/146/OHK2/2T/16
12.Studium tolerance a dodržování rychlosti určovaných systémem proměnných rychlostních limitů při využití simulátoru řízení a sledování pohybu očí
řešitel: Matowicki, M.
spoluřešitelé: Kuklová, J. - Přibyl, O. - Rozhdestvenskiy, D.
2016 - 2017
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS16/186/OHK2/2T/16
13.Vývoj nových modelů Smart City pomocí multi-agentních systémů
řešitel: Lom, M.
spoluřešitel: Přibyl, O.
2016 - 2017
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS16/185/OHK3/2T/16
14.Managing Automated Vehicles Enhances Network
řešitel: Přibyl, O.
spoluřešitel: Horák, T.
2016 - 2019
Horizon 2020 - 690727
15.Vývoj pokročilých algoritmů pro harmonizaci dopravního proudu na dálnicích a jejich analýza
řešitel: Kuklová, J.
spoluřešitelé: Matowicki, M. - Přibyl, O.
2015 - 2016
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS15/169/OHK2/2T/16
16.Vývoj nové generace LŘD a testovacího prostředí
řešitel: Přibyl, O.
2012 - 2015
ALFA: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
17.Organizace mezinárodní konference COST 355 "Changing behaviour towards a more sustainable transport system" - Praha 2006
řešitel: Přibyl, O.
spoluřešitelé: Horňáková, V. - Přikryl, J.
2006 - 2006
IGS ČVUT - CTU0617216