prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F407 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224359897
+420-224890712
E-mail:
zahranici@fd.cvut.cz
pribylo@fd.cvut.cz
Funkce:
vedoucí / ústav aplikované matematiky / FD
proděkan pro zahraniční styky / FD
člen kolégia / FD
člen grémia / FD
člen vědecké rady / FD

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
11DOPM - Dopravní plánování a modelování
11MDS - Měření a zpracování dat v silniční dopravě
11ZDA - Zpracování dat
Cvičení:
11ZDA - Zpracování dat
20TSJ - Telematické systémy a jejich návrh

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Jana Kuklová

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Lukáš Hrdina

Vedoucí studentského projektu:

Modelování a řízení dopravních sítí
  11X2MS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Towards Human-Centric, Smart and Liveable Cities: Understanding Travellers’ Mode Choice and Perceived Value of Travel Time
Přibyl, O. org. - Lugano, G. org.
Pořádání workshopu (2019)
2.2018 Smart City Symposium Prague (2018)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Horák, T. org. - Krčál, J. org., - Růžička, J. org.
Pořádání konference (2018)
3.An international interdisciplinary study abroad program on smart cities
Cheu, R.L. - Rosales, N.V. - Larios, V.M. - Arrellano, R.M. - Horák, T. - Svítek, M., - Přibyl, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
4.Increasing efficiency of ground stations scheduling for sustainable satellite based services
Kucherov, B. - Přibyl, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
5.Student perception of smart campus: A case study of Czech Republic and Thailand
Přibyl, O. - Opasanon, S., - Horák, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
6.Autonomní vozidla z pohledu managementu a řízení dopravy
Přibyl, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2018)
7.Computer modelling of fire consequences on road critical infrastructure – tunnels
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Michek, J.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2018)
8.Understanding of Drivers Speed Decisions to Improve Traffic Management on Highways of the Future
Matowicki, M. - Přibyl, O.
Stať ve sborníku (2018)
9.Project Smart Danube Region, Part 1
Přibyl, O. - Matowicki, M. - Kekula, F. - Purkrábková, Z., - Beneš, V.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2018)
10.Modeling of Smart Cities Based on ITS Architecture
Přibyl, O. - Lom, M. - Přibyl, P., - Svítek, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
11.Města budoucnosti
Svítek, M. - Postránecký, M. - Lokaj, Z. - Lom, M. - Mařík, V. - Přibyl, O. - Říha, Z. - Votruba, Z., - Tencar, J.
Vědecká kniha česky (2018)
12.Rizika chytrých zařízení a jejich zabezpečení
Lom, M. - Přibyl, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
13.CROSS-STUDY RESEARCH ON UTILITY AND VALIDITY OF DRIVING SIMULATOR FOR DRIVER BEHAVIOR ANALYSIS
Matowicki, M. - Přibyl, O.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2017)
14.CHANGEOVER FROM DECISION TREE APPROACH TO FUZZY LOGIC APPROACH WITHIN HIGHWAY MANAGEMENT
Kuklová, J. - Přibyl, O.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
15.System for Deterministic Risk Assessment in Road Tunnels
Přibyl, O. - Přibyl, P., - Horák, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
16.Calibration of a fuzzy model estimating fire response time in a tunnel
Přibyl, P. - Přibyl, O.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
17.Sustainability of Large Urban Transport Structures in Terms of Traffic and Environment
Faltus, V. - Přibyl, P. - Přibyl, O., - Hrdina, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
18.2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Horák, T. org. - Krčál, J. org., - Růžička, J. org.
Pořádání konference (2017)
19.Increasing efficiency of getting results of satellite remote sensing for Smart Cities
Kucherov, B. - Přibyl, O., - Artyushenko, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
20.Automated Vehicles in Smart Urban Environment: A Review
Maia Pereira, A. - Anany, H. - Přibyl, O., - Přikryl, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
21.SMArt City Evaluation Framework (SMACEF): Is a Smart City Solution Beneficial for Your City?
Lom, M. - Přibyl, O.
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná (2017)
22.System for Deterministic Risk Assessment in Road Tunnels
Přibyl, O. - Přibyl, P., - Horák, T.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
23.Key denominators of success in crowdsourced logistics
Večeřa, R. - Přibyl, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
24.Smart Charles Square: Modeling interconnections of basic building blocks in Smart Cities
Přibyl, O. - Lom, M., - Přibyl, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
25.Sмаrt City Evaluation Framework (SMACEF): Is a Smart City Solution Beneficial for Your City?
Lom, M. - Přibyl, O.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
26.Modeling of Smart City Building Blocks Using Multi-Agent Systems
Lom, M. - Přibyl, O.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
27.2017 Smart City Symposium Prague
Přibyl, O. ed.
Sborník (2017)
28.Sítě pro internet věcí v České republice
Lom, M. - Přibyl, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2017)
29.Incorporating stakeholder input in EU projects
Přibyl, O. - Vreeswijk, J. - Hoadley, S. - Blokpoel, R., - Horák, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
30.Systém vyhodnocení dob reakce zařízení pro indikaci požáru
Přibyl, P. - Přibyl, O.
Tuzemský užitný vzor (2016)
31.Smart Cities aneb města budoucnosti I.
Lom, M. - Přibyl, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
32.SPEED COMPLIANCE IN FREEWAY VARIABLE SPEED LIMIT SYSTEM–CASE STUDY OF THE PRAGUE CITY RING
Matowicki, M. - Přibyl, O.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
33.Smart Cities aneb města budoucnosti II.
Lom, M. - Přibyl, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
34.Pragmatic Overview of surrounding traffic implementation into Driving Simulator
Přibyl, O. - Bouchner, P., - Matowicki, M. ed.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
35.International Project-Oriented Workshop on Smart Cities 2016 (IPWSC 2016)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org., - Horák, T. org.
Pořádání workshopu (2016)
36.On the estimation of pollutants in road tunnels based on traffic data
Přibyl, O. - Přibyl, P.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2016)
37.Smart Cities aneb města budoucnosti III.
Lom, M. - Přibyl, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
38.Hybrid-Agile Approach in Smart Cities
Lom, M. - Přibyl, O., - Zelinka, T.
Stať ve sborníku (2016)
39.Industry 4.0 as a Part of Smart Cities
Lom, M. - Přibyl, O., - Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
40.Analysis of possibility to utilize road marking for the needs of autonomous vehicles
Matowicki, M. - Přibyl, O., - Přibyl, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
41.Involving Citizens in Smart City Projects: Systems Engineering Meets Participation
Vácha, T. - Přibyl, O. - Lom, M., - Bacúrová, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
42.Effective Decision Support System Based on Statistical Tools
Přibyl, P. - Přibyl, O.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
43.“Smart” as a key component of the sustainable city development
Zelinka, T. - Přibyl, O., - Lom, M.
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná (2016)
44.“Smart” as a key component of the sustainable city development
Zelinka, T. - Přibyl, O., - Lom, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
45.Business models of crowdsourced logistics companies
Večeřa, R. - Přibyl, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
46.Rozwój i utrzymanie infrastruktury transportowej Polska-Czechy
Přibyl, O. - Prokopowicz, A.K.
Nepublikovaná přednáška (2015)
47.Analýza dodržování rychlosti a tolerance řidičů na proměnné omezení rychlosti
Matowicki, M. - Přibyl, O.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
48.Individual Perception of Smart City Strategies
Přibyl, O. - Horák, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
49.Definition of a smart street as smart city's building element
Přibyl, P. - Přibyl, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
50.Transportation, intelligent or smart? On the usage of entropy as an objective function
Přibyl, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
51.Smart Cities: System-Oriented Approach with Citizens in Focus
Přibyl, O. - Horák, T.
Nepublikovaná přednáška (2015)
52.System-oriented Approach to Smart Cities
Přibyl, O. - Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
53.A Collaborative, Interdisciplinary Initiative for a Smart Cities Innovation Network
Villanueva-Rosales, N. - Cheu, R.L. - Gates, A. - Rivera, N. - Mondragon, O. - Cabrera, S. - Ferregut, C. - Carrasco, C. - Nazarian, S. - Taboada, H. - Larios, V.M. - Barbosa, L. - Svítek, M. - Přibyl, O. - Horák, T., - Procházková, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
54.COMPUTATIONAL INTELLIGENCE IN HIGHWAY MANAGEMENT: A REVIEW
Přibyl, O. - Koukol, M., - Kuklová, J.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
55.Aplikovaná telematika
Janota, A. - Franeková, M. - Holečko, P. - Pirník, R. - Přibyl, O. - Přibyl, P. - Spalek, J. - Šimák, V. - Vestenický, P., - Hrbcek, J.
Jiná kniha česky (2015)
56.Životní cyklus technologií v tunelech pozemních komunikací
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Spalej, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
57.Manažerské rozhodování v praxi
Štědroň, B. - Čáslavová, E. - Foret, M. - Gramlich, L. - Hlaváč, L. - Kubálek, T. - Kubálková, M. - Moos, P. - Palíšková, M. - Pastor, O. - Přibyl, O. - Řezáč, J. - Svítek, M. - Svoboda, L. - Šafránek, J. - Tajovský, L. - Vlček, M., - Žantovská, I.
Vědecká kniha česky (2015)
58.Smart Cities Symposium Prague 2015
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Sliacky, M. org. - Jeřábek, M. org. - Krčál, J. org. - Poláček, I. org., - Horák, T. org.
Pořádání konference (2015)
59.Associirovanyje sistěmy i transportnaja telematika
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Novikov, A.N
Článek (2015)
60.Traffic management and road safety issues in European cities
Přibyl, O. org. - Horák, T. org.
Pořádání konference (2014)
61.Effect of tunnel technological systems on evacuation time
Přibyl, P. - Přibyl, O.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2014)
62.Popis a výsledky vyhodnocení liniového řízení na Pražském okruhu
Přibyl, O. - Beneš, J.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
63.Multi-Agent Systems for Highway Management
Kuklová, J. - Přibyl, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
64.Proceedings of the International Workshop Traffic Management and Road Safety Issues in European Cities
Přibyl, O. ed.
Sborník (2014)
65.Zvýšení efektivity záchrany osob v tunelech diverzifikovaným akustickým systémem
Přibyl, P. - Přikryl, J., - Přibyl, O.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2014)
66.Effects of highway management on traffic flow characteristics
Beneš, J. - Přibyl, O.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
67.Mobile Highway Telematics System on D1 Highway in the Czech Republic
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Apeltauer, T.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
68.Mobile Highway Telematics System on D1 highway in the Czech Republic
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Apeltauer, T.
Abstrakt ve sborníku (2014)
69.Effects of highway management on traffic flow characteristics
Beneš, J. - Přibyl, O.
Abstrakt ve sborníku (2014)
70.Development of highway management in the czech republic towards multi-agent approach
Kuklová, J. - Přibyl, O.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
71.Design Methodology of a Fuzzy Control System in PTV VISSIM
Koukol, M. - Přibyl, O.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2013)
72.Globální a mentální modely dopravy v městských aglomeracích
Přibyl, P. - Přibyl, O.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2013)
73.Fuzzy algorithm for highway speed harmonisation in VISSIM
Koukol, M. - Přibyl, O.
Abstrakt ve sborníku (2013)
74.Návrh kritérií pro ověření kvality LŘ a porovnání algoritmů
Přibyl, O. - Krajčír, D.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
75.Opit goroda Praga po organizaciji dorožnogo dviženija
Přibyl, P. - Přibyl, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
76.Fuzzy Algorithm for Highway Speed Harmonisation in VISSIM
Koukol, M. - Přibyl, O.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2013)
77.Mikrosimulační model SOKP, tvorba modelu
Přibyl, O. - Kňákal, M. - Krajčír, D. - Tichý, T., - Kapitán, J.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
78.Postup tvorby mikrosimulačních modelů a výběr SW nástroje
Přibyl, O. - Kňákal, M., - Krajčír, D.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2012)
79.Modelování systému LRD a detekce excesu
Přibyl, P. - Kňákal, M. - Přibyl, O. - Wosyka, J., - Šůstek, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2011)
80.Systém identifikace nehod a zvýšení propustností liniových komunikací
Přibyl, P. - Pliška, Z. - Přibyl, O., - Šůstek, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2010)
81.An integrated model predictive highway management system
Přibyl, O.
Zahraniční jiná kniha (2010)
82.FESOLE-fuzzy expert system for determining the optimal level of enforcement
Přibyl, O.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
83.Model dopravního chování satelitních celků
Přikryl, J. - Přibyl, O., - Matras, T.
Poloprovoz (2010)
84.Projektovani Dopravne Telematickych Aplikaci - Metodicky Pokyn
Přibyl, P. - Moos, P. - Bureš, P. - Krajčír, D. - Galík, O. - Bárta, D., - Přibyl, O.
Uplatněná certifikovaná metodika (2010)
85.A Microsimulation Model of Activity Patterns
Přibyl, O.
Zahraniční jiná kniha (2008)
86.Knowledge mining of ITS standards
Přibyl, P. - Přibyl, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
87.Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika II
Přibyl, P. - Přibyl, O., - Machan, J.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2007)
88.Computational intelligence in transportation: Short user-oriented guide
Přibyl, O.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2007)
89.Weight in Motion in the Realm of ITS
Přibyl, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
90.The weigh forward
Přibyl, O.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2007)
91.Speed enforcement – Measure for Measure
Přibyl, O.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2007)
92.Porovnání systémů pro automatickou kontrolu rychlosti
Přibyl, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
93.Classifying Information
Přibyl, O.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2006)
94.Strategický detektor
Kučera, M. - Přibyl, O.
Tuzemský užitný vzor (2006)
95.(On) The Representation of Within-Household Interactions in Activity Patterns
Přibyl, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
96.Simulation of Daily Activity Patterns Incorporating Interactions Within Households: Algorithm Overview and Performance
Přibyl, O. - Goulias, K.G.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2005)
97.Mining data from induct loops
Přibyl, O. - Přibyl, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
98.Modulární dohledový systém pro systémy elektronického mýtného
Přibyl, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
99.Dohledový systém pro elektronický výběr mýta - princip a zabezpečení
Přibyl, O. - Ulrich, J.
Článek (2005)
100.Simulation of Daily Activity Patterns
Přibyl, O. - Goulias, K.
Kapitola v zahraniční knize s nadnárodní působností (2005)
101.Clustering of Activity Patterns Using Genetic Algorithms
Přibyl, O.
Kapitola v zahraniční knize s nadnárodní působností (2005)
102.Simulation of Daily Activity Patterns
Přibyl, O. - Goulias, K.G.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
103.Computational Intelligence in Transportation Applications
Přibyl, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
104.Je možné změnit naše dopravní chování?
Přibyl, O. - Horňáková, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
105.A Microsimulation Model of Activity Patterns and Withing Household Interactions
Přibyl, O.
Doktorská práce (Ph.D.) (2004)
106.A longitudinal analysis of awareness and use for Advanced Traveler Information Systems
Goulias, K.G. - Kim, T.G., - Přibyl, O.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2004)
107.Application of adaptive neuro-fuzzy inference system to analysis of travel behavior
Přibyl, O. - Goulias, K.G.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2003)
108.EVALUATION OF THE PENNSYLVANIA TURNPIKE'S ADVANCED TRAVELER INFORMATION SYSTEM (ATIS) PROJECT, PHASE III
Patten, M. L. - Přibyl, O., - Goulias, K. G.
Zahraniční jiná kniha (2003)
109.User perceptions of Advanced Traveller Information Systems on the Pennsylvania turnpike
Patten, M. - Goulias, K.G., - Přibyl, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
110.Elektronický mýtný systém ve Švýcarsku
Přibyl, O. - Přibyl, P.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
111.Koncepce řízení dopravy oblasti 3
Přibyl, P. - Chudoba, K. - Pliška, Z. - Přibyl, O., - Svítek, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Managing Automated Vehicles Enhances Network
Přibyl, O.
2016 - 2019
690727
2.Vývoj nové generace LŘD a testovacího prostředí
Přibyl, O.
2012 - 2015
TA02030522
3.Organizace mezinárodní konference COST 355 "Changing behaviour towards a more sustainable transport system" - Praha 2006
Přibyl, O.
2006 - 2006
CTU0617216