info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Děkanát Fakulty dopravní

Ekonomické oddělení

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí
referent účetnictví
Likvidace faktur- přijaté faktury
Cestovní příkazy
referent účetnictví, financování a rozpočetnictví, finanční účetní
referent účetnictví, financování a rozpočetnictví ? rozpočty projektů a grantů

Oddělení počítačové techniky a síťových služeb

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí, správa certifikátů ID karet ČVUT
zástupce vedoucího, správa sítě budovy Konviktská, přístupový systém K4
sekretářka
IT analytik a projektant IS
správa sítě komplexu Horská, správa bezdrátové sítě eduroam na FD
programování intranetových aplikací
webmaster FD
IT podpora
správa serverů

Oddělení pro projektovou činnost

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí
Mezinárodní spolupráce a projekty, program Horizont Evropa a Digitální Evropa, Evropská partnerství.
projektová manažerka / projektový tým FD
projektová manažerka / projektový tým FD
administrativa / projektový tým FD

Oddělení technickoprovozních služeb

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí
podatelna

Oddělení technickoprovozních služeb

Referát rozvoje a výstavby

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí

Referát strategie a vnějších vztahů

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí
PR manažerka
specialista marketingové komunikace
specialista on-line marketingu, grafický designér

Referát vědy a výzkumu

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí
projektová manažerka / pracovnice referátu VaV

Referát zahraničních styků

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí

Sekretariát děkana a tajemníka

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí
odb. pracovník-archivář

Studijní oddělení

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí
zástupce vedoucího, přijímací řízení
studijní oddělení pracoviště Děčín
zástupce vedoucího, navazující magisterské studium, program ERASMUS, studium s výukou v EN
1.-3. ročník bakalářského studia

Úsek správy budovy Florenc

Úsek správy budovy Horská