Děkanát Fakulty dopravní

Ekonomické oddělení

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí
referent účetnictví - pokladna, cestovní příkazy
likvidace faktur- přijaté faktury
referent účetnictví, financování a rozpočetnictví, finanční účetní
referent účetnictví, financování a rozpočetnictví ? rozpočty projektů a grantů
referent účetnictví, financování a rozpočetnictví ? faktury došlé

Oddělení počítačové techniky a síťových služeb

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí, správa certifikátů ID karet ČVUT
zástupce vedoucího, správa sítě budovy Konviktská, přístupový systém K4
sekretářka
správa sítě komplexu Horská, správa bezdrátové sítě eduroam na FD
programování intranetových aplikací
webmaster FD
správa serverů

Oddělení technickoprovozních služeb

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí
podatelna
podatelna

Referát rozvoje a výstavby

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí
odborný asistent

Referát zahraničních styků

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí

Studijní oddělení

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí
zástupce vedoucího, přijímací řízení
správce studijních plánů FD, studijní oddělení pracoviště Děčín
stipendia, poplatky
odborný asistent
studijní oddělení pracoviště Děčín
referentka studijního odd. - navazující magisterské studium, program ERASMUS, studium s výukou v EN
1.-3. ročník bakalářského studia