Děkanát Fakulty dopravní

Ekonomické oddělení

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí
služební cesty
referent účetnictví - pokladna, cestovní příkazy
likvidace faktur- přijaté faktury
referent účetnictví, financování a rozpočetnictví, finanční účetní
referent účetnictví, financování a rozpočetnictví ? rozpočty projektů a grantů
referent účetnictví, financování a rozpočetnictví ? faktury došlé

Oddělení počítačové techniky a síťových služeb

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí, správa certifikátů ID karet ČVUT
zástupce vedoucího, správa sítě budovy Konviktská, přístupový systém K4
sekretářka
iT analytik a projektant IS
správa sítě komplexu Horská, správa bezdrátové sítě eduroam na FD
programování intranetových aplikací
webmaster FD
správa sítě budovy Florenc
správa sítě budovy Horská
tiskové centrum
správa serverů

Oddělení technickoprovozních služeb

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
podatelna
podatelna

Referát strategie a vnějších vztahů

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce

Referát vědy a výzkumu

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
administrative issues and European projects for doctoral students in the Faculty of Transport.

Referát zahraničních styků

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce

Sekretariát děkana a tajemníka

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce

Studijní oddělení

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí
zástupce vedoucího, přijímací řízení
správce studijních plánů FD, studijní oddělení pracoviště Děčín
stipendia, poplatky
odborný asistent
studijní oddělení pracoviště Děčín
referentka studijního odd. - navazující magisterské studium, program ERASMUS, studium s výukou v EN
1.-3. ročník bakalářského studia