info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT

Děkanát Fakulty dopravní

Ekonomické oddělení

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí
referent účetnictví
Likvidace faktur- přijaté faktury
Cestovní příkazy
referent účetnictví, financování a rozpočetnictví, finanční účetní
referent účetnictví, financování a rozpočetnictví ? rozpočty projektů a grantů
Referent na ekonomickém oddělení - DČ

Oddělení počítačové techniky a síťových služeb

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí, správa certifikátů ID karet ČVUT
zástupce vedoucího, správa sítě budovy Konviktská, přístupový systém K4
sekretářka
IT analytik a projektant IS
správa sítě komplexu Horská, správa bezdrátové sítě eduroam na FD
programování intranetových aplikací
webmaster FD
IT podpora
správa serverů

Oddělení pro projektovou činnost

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí
Projektová manažerka / projektový tým FD
Project manager, researcher and lecturers in projects.
projektová manažerka / projektový tým FD
projektová manažerka / projektový tým FD
finanční manažerka / projektový tým FD
administrativa / projektový tým FD

Oddělení technickoprovozních služeb

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí
podatelna

Referát rozvoje a výstavby

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí

Referát strategie a vnějších vztahů

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí
PR manažerka
specialista marketingové komunikace
specialista on-line marketingu, grafický designér

Referát vědy a výzkumu

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí
projektová manažerka / pracovnice referátu VaV

Referát zahraničních styků

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí

Studijní oddělení

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí
zástupce vedoucího, přijímací řízení
správce studijních plánů FD, studijní oddělení pracoviště Děčín
stipendia, poplatky
odborný asistent
studijní oddělení pracoviště Děčín
zástupce vedoucího, navazující magisterské studium, program ERASMUS, studium s výukou v EN
1.-3. ročník bakalářského studia