covid-19 info

logo ČVUT

Děkanát Fakulty dopravní

Ekonomické oddělení

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí
referent účetnictví - pokladna, cestovní příkazy
likvidace faktur- přijaté faktury
cestovní příkazy
referent účetnictví, financování a rozpočetnictví, finanční účetní
referent účetnictví, financování a rozpočetnictví ? rozpočty projektů a grantů
referent na ekonomickém oddělení - DČ

Oddělení počítačové techniky a síťových služeb

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí, správa certifikátů ID karet ČVUT
zástupce vedoucího, správa sítě budovy Konviktská, přístupový systém K4
sekretářka
iT analytik a projektant IS
správa sítě komplexu Horská, správa bezdrátové sítě eduroam na FD
programování intranetových aplikací
webmaster FD
tiskové centrum
správa serverů

Oddělení technickoprovozních služeb

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí
podatelna

Referát rozvoje a výstavby

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí
odborný asistent

Referát vědy a výzkumu

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí
projektová manažerka / projektový tým FD
administrative issues and European Projects for Doctoral Students.
projektová manažerka / projektový tým FD
vedoucí / projektový tým FD
projektová manažerka / projektový tým FD
finanční manažerka / projektový tým FD
projektová manažerka / projektový tým FD
administrativa / projektový tým FD

Referát zahraničních styků

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí

Studijní oddělení

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí
zástupce vedoucího, přijímací řízení
správce studijních plánů FD, studijní oddělení pracoviště Děčín
stipendia, poplatky
odborný asistent
studijní oddělení pracoviště Děčín
referentka studijního odd. - navazující magisterské studium, program ERASMUS, studium s výukou v EN
1.-3. ročník bakalářského studia