Děkanát Fakulty dopravní

Ekonomické oddělení

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí
služební cesty
referent účetnictví, financování a rozpočetnictví – majetková účetní
referent účetnictví, financování a rozpočetnictví – doplňková činnost a stipendia
referent účetnictví, financování a rozpočetnictví – rozpočty projektů a grantů
referent účetnictví, financování a rozpočetnictví – finanční účetní
referent účetnictví, financování a rozpočetnictví – rozpočty projektů a grantů
referent účetnictví, financování a rozpočetnictví – faktury došlé

Oddělení počítačové techniky a síťových služeb

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí, správa certifikátů ID karet ČVUT
zástupce vedoucího, správa sítě budovy Konviktská, přístupový systém K4
sekretářka
vedoucí správy sítě budovy Horská, správce PC učeben FD, správa FD AD
správa sítě budovy Konviktská
správa sítě komplexu Horská, správa bezdrátové sítě eduroam na FD
programování intranetových aplikací
webmaster, správa sítě budovy Florenc
odborný asistent, správa sítě budovy Florenc
správa sítě budovy Horská
správa sítě budovy Horská
správa serverů

Oddělení práce a mezd

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
mzdová účtárna
personální oddělení

Oddělení technickoprovozních služeb

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
podatelna
podatelna
technik požární ochrany

Referát rozvoje a výstavby

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce

Referát strategie a vnějších vztahů

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce

Referát vědy a výzkumu

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
doktorské studium

Referát zahraničních styků

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce

Sekretariát děkana a tajemníka

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce

Studijní oddělení

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí
zástupce vedoucího, přijímací řízení
správce studijních plánů FD, studijní oddělení pracoviště Děčín
stipendia, poplatky
navazující magisterské studium a program ERASMUS
odborný asistent, rozvrhář fakulty (pro studium uskutečňované v Praze)
odborný asistent / Ústav dopravních systémů / FD referent VaV / Děkanát - RVV / FD rozvrhář fakulty (pracoviště Děčín, kombinované s
studijní oddělení pracoviště Děčín
1.-3. ročník bakalářského studia