Děkanát Fakulty dopravní

Ekonomické oddělení

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí
služební cesty
referent účetnictví - pokladna, cestovní příkazy
likvidace faktur- přijaté faktury
referent účetnictví, financování a rozpočetnictví, finanční účetní
referent účetnictví, financování a rozpočetnictví ? rozpočty projektů a grantů
referent účetnictví, financování a rozpočetnictví ? faktury došlé

Oddělení počítačové techniky a síťových služeb

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí, správa certifikátů ID karet ČVUT
zástupce vedoucího, správa sítě budovy Konviktská, přístupový systém K4
sekretářka
systém IT administrátor
správa sítě komplexu Horská, správa bezdrátové sítě eduroam na FD
programování intranetových aplikací
webmaster, správa sítě budovy Florenc
správa sítě budovy Horská
tiskové centrum
správa serverů

Oddělení práce a mezd

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí
mzdová účtárna
personální oddělení

Oddělení technickoprovozních služeb

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
podatelna
podatelna
technik požární ochrany

Referát strategie a vnějších vztahů

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
Horák Tomáš doc. Ing., Ph.D. (JPP)
Krčál Jan Ing., Ph.D. (JPP)
webmaster, správa sítě budovy Florenc
Přibyl Ondřej prof. Ing., Ph.D. (JPP)
marketingová manažerka fakulty zástupce proděkana pro strategii a vnější vztahy
personální oddělení

Referát vědy a výzkumu

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
doktorské studium

Referát zahraničních styků

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce

Sekretariát děkana a tajemníka

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce

Studijní oddělení

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí
zástupce vedoucího, přijímací řízení
správce studijních plánů FD, studijní oddělení pracoviště Děčín
stipendia, poplatky
Kumpošt Petr Ing. Bc., Ph.D. (JPP)
odborný asistent
navazující magisterké studium, studium v EN, Erasmus
rozvrhář / studijní oddělení / Fakulta dopravní
studijní oddělení pracoviště Děčín
1.-3. ročník bakalářského studia

Úsek správy budovy Florenc

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí, odborný asistent
Káhn Josef  (JPP)
technik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Úsek správy budovy Konviktská

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí, odborný asistent
údržbář - budova Konvikt

Úsek správy budovy Sýpka v Děčíně

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce
vedoucí, odborný asistent, správa sítě budovy Děčín