Referát zahraničních styků kontakt

E-mailová adresa proděkana

zahranici@fd.cvut.cz

fotografie osoby

prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.

Proděkan pro zahraniční styky
fotografie osoby

Ing. Zuzana Bělinová, Ph.D.

Zástupce proděkana pro zahraniční styky pro oblast zahraničních studentů
fotografie osoby

doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.

Zástupce proděkana pro zahraniční styky pro oblast mezinárodních projektů

Zaměstnanci Referátu zahraničních styků

Příjmení Jméno, titul
E-mail
funkce

Adresa referátu
Referát zahraničních styků
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Konviktská 20, Praha 1
110 00