info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Zuzana Bělinová, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K514a - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359974
E-mail:
zuzana.belinova@cvut.cz
Funkce:
vedoucí / katedra dopravní telematiky / FD
zástupce proděkana pro zahraniční styky pro oblast zahraničních studentů / FD
člen grémia / FD
náhradník disciplinární komise - zaměstnanec / FD
Člen:
Laboratoř řízení a modelování dopravy
Laboratoř telematiky chytrých měst

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

20SYSA - Systémová analýza

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

20SYIN - Systémové inženýrství (přednášející, cvičící)
20SYSA - Systémová analýza (přednášející, cvičící)

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S