Ing. Zuzana Bělinová, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
K514a - Konviktská 20, Praha
Telefon:
+420-224359974
E-mail:
machazuz@fd.cvut.cz
Funkce:
vedoucí / Ústav dopravní telematiky / FD
zástupce proděkana pro zahraniční styky pro oblast zahraničních studentů / FD
člen grémia děkana / FD
Člen:
Laboratoř řízení a modelování dopravy
Laboratoř telematiky chytrých měst

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
20SYN - Systémové inženýrství
20SYSA - Systémová analýza
20TSJ - Telematické systémy a jejich návrh
Cvičení:
20SYN - Systémové inženýrství

Vedoucí studentského projektu:

Telematické služby
  20X1BS - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.The Test of Traffic Control for Middle-Sized Towns Using Various Data Source
Tichý, T. - Bělinová, Z. - Cikhardtová, K., - Růžička, J.
In: MIKULSKI, J., ed. Challenge of Transport Telematics: 16th International Conference on Transport Systems Telematics, TST 2016, Katowice-Ustrón, Poland, March 16–19, 2016, Selected Papers. 16th International Conference on Transport Systems Telematics, TST 2016. Katowice, 16.03.2016 - 19.03.2016. Cham: Springer International Publishing AG. 2016, s. 450-461. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-319-49645-0. Dostupné z: https://www.springer.com/gp/book/9783319496450#
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
2.Evaluation of Traffic Control Impact on Smart Cities Environment
Cikhardtová, K. - Bělinová, Z. - Tichy, T., - Růžička, J.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE. 2016, ISBN 9781509011162. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7501011/
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
3.20TSJ - Telematic systems and their desigh - part systems: Selected lectures on cooperative systems and related topics
Bělinová, Z.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, ISBN 978-80-01-05748-3.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
4.20TSJ - Telematic systems and their desigh - part systems: Selected lectures on cooperative systems and related topics
Bělinová, Z.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, ISBN 978-80-01-05747-6.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
5.Smarter traffic control for middle-sized cities
Bělinová, Z. - Tichý, T. - Přikryl, J., - Cikhardtová, K.
In: JEŘÁBEK, M. a KRČÁL, J., eds. Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2015, s. 39. ISBN 978-80-01-05742-1. Dostupné z: https://www.fd.cvut.cz/dokumenty/sborniky/SCSP2015_Proceedings_CTU.pdf
Abstrakt ve sborníku
6.Smarter traffic control for middle-sized cities using adaptive algorithm
Bělinová, Z. - Tichý, T. - Přikryl, J., - Cikhardtová, K.
In: JEŘÁBEK, M., ed. 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. New York: IEEE Press. 2015, ISBN 978-1-4673-6727-1. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=7172789
Stať ve sborníku
7.Easy-OBU system
Stratil, H. - Pfister, J. - Kressler, F. - Srp, R., - Bělinová, Z.
[Funkční vzorek]. 2014
Funkční vzorek
8.Retrospective Gap Filling - the Easy-OBU Way.
Kressler, F. - Stratil, H. - Pfister, J. - Srp, R., - Bělinová, Z.
Coordinates. 2014, X(3), s. 37-40. ISSN 0973-2136. Dostupné z: http://mycoordinates.org/retrospective-gap-filling-%e2%80%93-the-easy-obu-way/
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
9.Studie aplikací kooperativních systémů v prostředí městské aglomerace se zaměřením na možnosti jejich využití v hl.m. Praze
Svítek, M. - Zelinka, T. - Votruba, Z. - Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Bureš, P., - Bělinová, Z.
Řásnovka 770/8,110 15 Praha 1: Technická správa komunikací hlavního města Prahy. 2013
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
10.Retrospective gap filling - The Easy-OBU way
Kressler, F. - Stratil, H. - Pfister, J. - Srp, R., - Bělinová, Z.
In: Proceedings of the European Navigation Conference ENC 2013. The European Navigation Conference. Wien, 23.04.2013 - 25.04.2013. Wien: European Group of Institutes of Navigation (EUGIN). 2013, ISBN 978-3-200-03154-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
11.Using the intelligent unit for traffic management of saturated urban road networks
Faltus, V. - Tichý, T., - Bělinová, Z.
Archives of Transport System Telematics. 2013, 6(2013(1)), s. 4-8. ISSN 1899-8208. Dostupné z: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1def52f3-860f-405a-bf8c-4ea560113695/c/Faltus.pdf
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
12.Using the intelligent unit for traffic management of saturated urban road networks
Faltus, V. - Tichý, T., - Bělinová, Z.
In: Transport Systems Telematics. 13th International Conference on Transport Systems Telematics. Katowice-Ustron, 23.10.2013 - 26.10.2013. Silesian University of Technology. 2013, ISBN 978-83-927504-5-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
13.Metodika interpretace DI v systému RDS-TMC
Bureš, P. - Vlčinský, J. - Kovaljov, M., - Bělinová, Z.
Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6: Technologická agentura ČR. 2013, FTS DTT 27/2014. Dostupné z: http://turbotmc.com
Technická zpráva
14.ITS-EduNet – European Network for Training, Education and Outreach in the field of ITS
Bělinová, Z. - Simeonov, E.
In: SLIACKY, M. a JEŘÁBEK, M., eds. Proceedings of the 11th European Transport Congress. 11th European Transport Congress. Prague, 19.09.2013 - 20.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
15.Studie aplikací komunikace mezi vozidly a mezi vozidlem a infrastrukturou
Svítek, M. - Zelinka, T. - Lokaj, Z. - Bělinová, Z. - Faltus, V. - Šrotýř, M. - Langr, M., - Derbek, P.
ŠKODA AUTO a.s.. 2013
Výzkumná zpráva v češtině
16.Comparison by Simulation of Different Approaches to Urban Traffic Control
Přikryl, J. - Tichý, T. - Bělinová, Z., - Kapitán, J.
In: Transport Systems Telematics 12th International Conference. Transport Systems Telematics. Katowice-Ustroń, 10.10.2013 - 13.10.2012. Silesian University of Technology. 2012, s. 76. ISBN 978-83-927504-1-3.
Abstrakt ve sborníku
17.Comparison by Simulation of Different Approaches to Urban Traffic Control
Přikryl, J. - Tichý, T. - Bělinová, Z., - Kapitán, J.
Archives of Transport System Telematics. 2012, 5(4), s. 26-30. ISSN 1899-8208.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
18.Evolving ITS architecture, the Czech experience
Bělinová, Z. - Bureš, P., - Bárta, D.
In: MIKULSKI, J., ed. Modern Transport Telematics. 11th International Conference on Transport Systems, TST 2011. Katowice-Ustron, 19.10.2011 - 22.10.2011. Berlin: Springer. 2011, s. 94-102. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-642-24659-3. Dostupné z: http://www.tst-conference.org/
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
19.New study fields and trends at Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague
Svítek, M. - Bělinová, Z., - Bína, L.
In: ČELKOVÁ, L. a ZITRICKÝ, V., eds. Proceedings book of 5th International Scientific Symposium of Transport Faculties "Collaboration Creates Opportunities". 5th International Scientific Symposium of Transport Faculties. Žilina, 14.04.2011 - 15.04.2011. Žilina: University of Žilina. 2011, s. 62-73. ISBN 978-80-554-0350-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
20.The role of ITS architecture and standardization in achieving sustainable transport development
Bělinová, Z. - Bureš, P.
In: POPESCU, C., KALA, T., a NIOLA, V., eds. Recent Researches in Urban Sustainability and Green Development. 2nd International conference on Urban Sustainability, Cultural Sustainability, Green Development, Green Structures and Clean Cars. Prague, 26.09.2011 - 28.09.2011. Athens: WSEAS Press. 2011, s. 172-178. ISSN 1792-4871. ISBN 978-1-61804-037-4. Dostupné z: http://wseas.org
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
21.Telematika v automobilech
Bělinová, Z. - Votruba, Z.
FLEET firemní automobily. 2010, VI(6), s. 58-63. ISSN 1337-6306.
Článek
22.Self-organization in transportation and its measuring
Bělinová, Z.
In: BOJKOVIC, Z., MASTORAKIS, N., a MLADENOV, V., eds. NEW ASPECTS of APPLIED INFORMATICS, BIOMEDICAL ELECTRONICS & INFORMATICS and COMMUNICATIONS. 10th WSEAS International Conference on APPLIED INFORMATICS AND COMMUNICATIONS. Taipei, 20.08.2010 - 22.08.2010. New York: WSEAS Press. 2010, s. 203-207. ISSN 1792-460X. ISBN 978-960-474-216-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
23.Intelligent transport system architecture - different approaches and future trends
Bureš, P. - Bělinová, Z., - Jesty, P.
In: KACPRZYK, J., ed. Data And Mobility: Transforming Information Into Intelligent Traffic And Transportation Services, Proceedings Of The Lakeside Conference 2010. Lakeside Conference 2010 on Data and Mobility: Transforming Information into Intelligent Traffic and Transportation Services. Villach, 06.10.2010 - 08.10.2010. Berlin: Springer. 2010, s. 115-127. Advances in Intelligent and Soft Computing. ISSN 1867-5662. ISBN 978-3-642-15502-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
24.Analýza výskytu/využití samoorganizujících procesů v dopravních systémech
Bělinová, Z.
2009. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky.
Doktorská práce (Ph.D.)
25.Identification of driver's significant neighbouring vehicles and measuring traffic organization
Bělinová, Z.
In: BOUCHNER, P. a NOVÁK, M., eds. Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Driver-Car Interaction & Interface 2009. Praha, 02.11.2009 - 03.11.2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2009, s. 140-144. ISBN 978-80-87136-05-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
26.Evaluation of Organization in Transport
Bělinová, Z.
In: Advances in Transport Systems Telematics. Transport Systems Telematics. Katowice-Ustroń, 04.11.2009 - 07.11.2009. Warszawa: Wydawnictwa komunikacji i lacznosci. 2009, s. 9-16. ISBN 978-83-206-1753-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
27.Measuring of organization in traffic systems
Bělinová, Z.
In: BARTOŇ, P., et al., eds. EATIS'09 CONTRIBUTION PROCEEDINGS. 4th Euro American Conference on Telematics and Information Systems. Praha, 03.06.2009 - 05.06.2009. Praha: Wirelesscom s.r.o.. 2009, s. 103-108. ISBN 978-80-87205-07-5. Dostupné z: http://www.tapmag.cz/eatis2009/
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
28.Study of Standards and National ITS Architectures within the E-FRAME Project
Bělinová, Z. - Bureš, P.
Archives of Transport System Telematics. 2009, 2(1), s. 23-27. ISSN 1899-8208.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
29.Theory of System Alliances in Transportation Science
Votruba, Z. - Novák, M. - Brandejský, T. - Fábera, V. - Bouchner, P. - Zelenka, J. - Vysoký, P. - Bělinová, Z., - Sadil, J.
Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i.. 2009, ISBN 978-80-87136-08-9.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně
30.Palubní jednotky - další využití
Bělinová, Z. - Faltus, V., - Wosyka, J.
In: ITS Bratislava´08. ITS Bratislava 2008. Bratislava, 10.09.2008 - 11.09.2008. Praha: Wirelesscom s.r.o.. 2008, ISBN 978-80-87205-03-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
31.Nově vznikající obor na ČVUT - Inteligentní dopravní systémy
Bělinová, Z. - Faltus, V., - Svítek, M.
In: Současné trendy v technické kybernetice. Současné trendy v technické kybernetice. Ostrava, Čeladná, 10.09.2008 - 12.09.2008. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2008, s. 103-108. ISBN 978-80-248-1812-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
32.Neurokybernetic analogies The results of their clinical applications and proposals for their further mutual simulation
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kolda, T. - Sýkora, O. - Tichý, T. - Svoboda, P. - Faber, V. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Fábera, V., - Leso, M.
1. vyd. Praha: TRITON. 2008, ISBN 978-80-7387-194-9.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně
33.Samostatný obor ITS na ČVUT
Bělinová, Z. - Faltus, V., - Svítek, M.
In: KOPECKÝ, F., ed. Telematika pro regionální dopravu 2008. Telematika pro regionální dopravu 2008. Skalica, 03.06.2008 - 04.06.2008. Brno: KPM COnsult. 2008, ISBN 978-80-904167-0-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
34.Self-organizing Aspects in Transportation and Their Modelling
Bělinová, Z.
Neural Network World. 2008, 18(1), s. 33-38. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
35.Creation of specialized ITS bachelor and master study programmes
Bělinová, Z. - Faltus, V., - Svítek, M.
In: MIKULSKI, J.M., ed. Transport Systems Telematics. Transport Systems Telematics. Katowice - Ustroń, 05.11.2008 - 08.11.2008. Ustroň: Politechnika Slaska. 2008, s. 4. ISBN 978-83-917156-9-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
36.Kooperativní systémy v dopravě
Bělinová, Z.
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4: ELTODO EG. 2008, 267-2008-1930-EEG.
Výzkumná zpráva v češtině
37.Creation of specialized ITS bachelor and master study programmes
Bělinová, Z. - Faltus, V., - Svítek, M.
In: MIKULSKI, J.M., ed. Advances in Transport Systems Telematics. Warszawa: Wydawnictwa komunikacji i lacznosci. 2008, s. 17-24. ISBN 978-83-206-1715-3.
Krátká kapitola v zahraniční vědecké knize
38.Project ETNITE
Bělinová, Z. - Svítek, M., - Sadil, J.
In: ITS Prague 2007. ITS Prague 2007. praha, 15.05.2007 - 16.05.2007. Praha: Wirelesscom. 2007, ISBN 978-80-239-9311-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
39.Self-organization in transportation - myth or reality?
Bělinová, Z.
In: GOULIAS, K. a NOVÁK, M., eds. Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Transport science & Technology Congress TRANSTEC. Praha, 13.09.2007 - 15.09.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2007, s. 245-248. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
40.ETNITE - evropský projekt podporující rozvoj ITS (Inteligentních dopravních systémů)
Bělinová, Z. - Sadil, J., - Svítek, M.
In: KOHL, J. a KOPECKÝ, F., eds. Telematika pro regionální dopravu 2007. Telematika pro regionální dopravu 2007. Plzeň, 18.06.2007 - 19.06.2007. Brno: KPM COnsult. 2007, ISBN 978-80-239-9273-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
41.Self-Organizing Processes in Transportation - Can We Use Them to Improve Traffic Control?
Bělinová, Z.
Problemy Transportu - Transport Problems. 2007, 2(2), s. 49-54. ISSN 1896-0596.
Článek
42.Self-Organizing Processes in Transportation - Can We Use Them to Improve Traffic Control?
Bělinová, Z.
In: MIKULSKI, J., ed. Transport Systems Telematics 2007. Transport Systems Telematics. Katowice, 17.10.2007 - 19.10.2007. Silesian University of Technology. 2007, ISBN 978-83-917156-6-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
43.Stručný výkladový seznam analogických neuro-kybernetických pojmů a návrhy pro jejich další vzájemnou simulaci
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Tichý, T. - Sadil, J. - Bělinová, Z., - Faber, V.
Praha: ČVUT FD Ústav řídicí techniky a telematiky. 2007, 318/2007.
Výzkumná zpráva v češtině
44.Monitoring of Objects and Moving Vehicles on the Earth Surface
Bělinová, Z. - Krása, J. - Bláha, J., - Říha, P.
In: Proceedings of Workshop 2006. Workshop 2006. Praha, 20.02.2006 - 24.02.2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2006, s. 794-795. ISBN 80-01-03439-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
45.Monitoring of Mobile Vehicles on the Earth Surface
Bláha, J. - Krása, J., - Bělinová, Z.
In: 5th Conference on Advanced Engineering Design AED 2006. 5th Conference on Advanced Engineering Design. Fakulta strojní ČVUT, Praha, 11.06.2006 - 14.06.2006. Praha: ČVUT v Praze. 2006, ISBN 80-86059-44-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
46.Captive Project - Introduction to Cross-border Penalties Enforcement
Rajnoch, J. - Bělinová, Z. - Svítek, M. - Sadil, J. - Krása, J. - Vodrážka, V., - Bouchner, P.
In: ISEP 2005 - zbornik referatov - proceedings. ISEP 2005 - International symposium on electronic in trafic. Ljubljana - Slovenija, 26.05.2005 - 27.05.2005. Ljubljana: EC. 2005, s. 41-46. ISBN 961-6187-34-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
47.Evaluation of Traction Power Consumption Control System in The Czech Republic
Sadil, J. - Bělinová, Z. - Vodrážka, V. - Krása, J., - Rajnoch, J.
In: Second International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics - proceedings. The Second International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. Barcelona, 14.09.2005 - 17.09.2005. Setúbal: Escola Superior de Tecnologia de Setúbal. 2005, s. 328-331. ISBN 972-8865-31-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
48.Etnite: building a european network on ITS training and education
Bělinová, Z. - Rajnoch, J. - Krása, J. - Sadil, J., - Bouchner, P.
In: LESKO, E., et al., eds. Transport Systems Telematics 5th International Conference Proceedings. Transport Systems Telematics - 5th International Conference. Katowice-Ustroń, 03.11.2005 - 05.11.2005. Ustron: Wydawnictwo Politechniki Slaskiej. 2005, s. 23-29. ISSN 0209-3324.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
49.Utilization of Picocell Nets for Transmission Information in Transportation
Bláha, J. - Bělinová, Z.
In: Proceedings of Workshop 2005. WORKSHOP 2005. Praha, 21.03.2005 - 25.03.2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2005, s. 1056-1057. ISBN 80-01-03201-9.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
50.Monitoring of Objects and Moving Vehicles on the Earth Surface
Bělinová, Z. - Krása, J., - Bláha, J.
In: Proceedings of the DSP - MCOM 2005. 6th International Scientific Conference DSP - MCOM '05. Košice, 13.09.2005 - 14.09.2005. Košice: Technická univerzita v Košiciach. 2005, ISBN 80-8073-313-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
51.General Aspect of Driver-car Interaction
Bouchner, P. - Krása, J. - Svítek, M. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Rajnoch, J., - Vodrážka, V.
In: MASTORAKIS, N. a SROVNAL, V., eds. Proceedings of the 7th WSEAS International Conference: Automatic Control, Modelling and Simullation (ACMOS '05). 7th WSEAS International Conference on Automatic Control, Modelling and Simulation. Prague, 13.03.2005 - 15.03.2005. Athens: WSEAS Press. 2005, s. 83-94. ISBN 960-8457-12-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
52.Calm-Gentle Introduction to Standard
Rajnoch, J. - Bělinová, Z. - Svítek, M. - Sadil, J. - Krása, J. - Vodrážka, V., - Bouchner, P.
In: Kybernetika a společnost na prahu XXI.století. Kybernetika a společnost na prahu XXI. století. Brno, 25.11.2005. Brno: VUT v Brně. 2005, s. 121-127. ISBN 80-214-3058-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
53.Traction Power Consumption Control in The Czech Republic resulting in Cost Reduction
Sadil, J. - Bělinová, Z. - Vodrážka, V. - Krása, J., - Rajnoch, J.
In: Proceedings of the IIIrd International Scientific Symposium ELEKTROENERGETIKA 2005. IIIrd International Scientific Symposium ELEKTROENERGETIKA 2005. Stará Lesná, 21.09.2005 - 23.09.2005. Košice: Technical University of Košice. 2005, s. D. ISBN 80-8073-305-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
54.Data Transmission in Transport Telematics
Bláha, J. - Bělinová, Z.
In: The 23rd IEEE Convention of Electrical & Electronics. The 23rd IEEE Convention of Electrical & Electronics Engineers. Tel Aviv, 06.09.2004 - 07.09.2004. Tel Aviv: IEEE. 2004
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
55.Data Transmission Measurement for Analyze of System Parameters in ITS
Bláha, J. - Bělinová, Z.
In: Workshop 2004. WORKSHOP 2004. Praha, 22.03.2004 - 26.03.2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2004, s. 1132-1133. ISBN 80-01-02945-X.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
56.Wireless Data Transmission in Transport Telematics
Bláha, J. - Bělinová, Z.
In: RTT 2004. Research in Telecommunication Technology 2004. Český ráj, 15.09.2004 - 17.09.2004. Praha: ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky. 2004, ISBN 80-01-03063-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
57.Application Wireless Technologies in Transportation
Bláha, J. - Bělinová, Z.
In: Workshop 2003. Workshop 2003. Praha, 10.02.2003 - 12.02.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2003, s. 1124-1125.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Predikce dopravních excesů využívající neuronové sítě
Bělinová, Z.
2018 - 2019
TJ01000183
2.Univerzální inteligentní řídicí jednotka
Bělinová, Z.
2012 - 2015
TA02031360
3.Nové metody pro řízení dopravy v kongescích v intravilánu
Bělinová, Z.
2011 - 2014
TA01030603
4.Enhanced (EGNOS/EDAS) Accuracy SYstem with GNSS Outage Bridging Unit
Bělinová, Z.
2012 - 2014
7E13074
5.Enhanced (EGNOS/EDAS) Accuracy SYstem with GNSS Outage Bridging Unit
Bělinová, Z.
2012 - 2014
287217
6.Monitorování objektů a pohybu mobilních prostředků na Zemi
Bělinová, Z.
2005 - 2005
CTU0510216