info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Ing. Jana Kuklová, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
E-mail:
jana.kuklova@fd.cvut.cz
Funkce:
zástupce proděkana pro zahraniční styky / FD
Člen:
Laboratoř aplikované matematiky v dopravě a logistice

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Matematické nástroje pro moderní letectví
  11X1NL - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S