Ing. Jana Kuklová

fotografie osoby
Pracoviště:
E-mail:
kuklojan@fd.cvut.cz
Funkce:
zástupce proděkana pro zahraniční styky / FD
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Subjective evaluation of a traffic stream quality by drivers
Matowicki, M. - Kuklová, J.
In: 2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. ISBN 978-1-7281-6821-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
2.Framework Model in Anylogic for Smart City Ring Road Management
Kuklová, J. - Přibyl, O.
In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. ISBN 978-1-7281-0497-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2019)
3.CHANGEOVER FROM DECISION TREE APPROACH TO FUZZY LOGIC APPROACH WITHIN HIGHWAY MANAGEMENT
Kuklová, J. - Přibyl, O.
Neural Network World. 2017, 27 181-196. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
4.COMPUTATIONAL INTELLIGENCE IN HIGHWAY MANAGEMENT: A REVIEW
Přibyl, O. - Koukol, M., - Kuklová, J.
PROMET - Traffic&Transportation. 2015, 27(5), 439-450. ISSN 0353-5320.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
5.Development of highway management in the czech republic towards multi-agent approach
Kuklová, J. - Přibyl, O.
World transport and technological machinery / Mir transporta i těchnologičeskich mašin. 2014, 4(47), 109-115. ISSN 2073-7432.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2014)
6.Multi-Agent Systems for Highway Management
Kuklová, J. - Přibyl, O.
In: Proceedings of the International Workshop Traffic Management and Road Safety Issues in European Cities. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze, 2014, ISBN 9788001054857.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
7.Visualization of flow separation and control by vortex generators on an single flap in landing configuration
Součková, N. - Kuklová, J. - Popelka, L., - Matějka, M.
In: EFM11 - Experimental Fluid Mechanics 2011. EDP Sciences, 2012. vol. 25. ISSN 2100-014X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2012)
8.Visualization of Airfoil Boundary Layer by Infrared Thermography to Determine Influence of Roughness-Due-to-Insect
Kuklová, J. - Popelka, L. - Souckova, N., - Vítů, T.
In: Journal of QIRT. Napoli: University of Napoli, 2012. ISBN 9788890648441.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
9.VISUALIZATION OF BOUNDARY LAYER SEPARATION AND PASSIVE FLOW CONTROL ON AIRFOILS AND BODIES IN WIND-TUNNEL AND IN-FLIGHT EXPERIMENTS
Popelka, L. - Kuklová, J. - Šimurda, D. - Součková, N. - Matějka, M. - Uruba, V., - Vítů, T.
In: International Conference Experimental Fluid Mechanics 2011 Conference Proceedings. Liberec: Technical University of Liberec, 2011. p. 405-416. ISBN 978-80-7372-784-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
10.Infrared Thermography as a Visualization Tool of Flow Control by Vortex Generators
Součková, N. - Kuklová, J. - Popelka, L., - Matějka, M.
[Unpublished Lecture] Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.. 2010-10-21.
Nepublikovaná přednáška (2010)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Vývoj pokročilých algoritmů pro harmonizaci dopravního proudu na dálnicích a jejich analýza
Kuklová, J.
2015 - 2016
SGS15/169/OHK2/2T/16