doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-261b - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359155
E-mail:
horaktom@fd.cvut.cz
Funkce:
vedoucí / ústav logistiky a managementu dopravy / FD
zástupce proděkana pro zahraniční styky pro oblast mezinárodních projektů / FD
člen grémia / FD

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
17LGT - Logistika
17RLOG - Řízení logistických řetězců
Cvičení:
17LGT - Logistika
17RLOG - Řízení logistických řetězců
Kombinovaná forma studia:
17LGT - Logistika

Garant předmětu v doktorském studiu:

17DOLL - Dopravní logistika
17MLS - Moderní logistické systémy
17MLSL - Moderní logistické systémy

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Bc. Marek Kouba
Ing. Michaela Zachová

Školitel specialista studentů v doktorském studiu:

Ing. Petra Skolilová

Vedoucí studentského projektu:

Logistika v souvislostech
  17X1LV - bakalářský studijní program
  17X2LV - navazující magisterský studijní program
Mezinárodní přeprava zboží
  17X1MP - bakalářský studijní program
  17X2MP - navazující magisterský studijní program
Projektové řízení při realizaci dopravní infrastruktury
  17X1PR - bakalářský studijní program
  17X2PR - navazující magisterský studijní program
Rozvoj moderních služeb jednotlivých druhů dopravy
  17X1RM - bakalářský studijní program
  17X2RM - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Smart Cities Symposium Prague 2019
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Horák, T. org. - Krčál, J. org., - Růžička, J. org.
Pořádání konference (2019)
2.International Project-Oriented Workshop on Smart Cities 2019 (IPWSC 2019)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org., - Horák, T. org.
Pořádání workshopu (2019)
3.Health screening strategies for international air travelers during an epidemic or pandemic
Gold, L. - Balal, E. - Horák, T. - Cheu, R.L. - Mehmetoglu, T., - Gurbuz, O.
Článek (2019)
4.2018 Smart City Symposium Prague (2018)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Horák, T. org. - Krčál, J. org., - Růžička, J. org.
Pořádání konference (2018)
5.Student perception of smart campus: A case study of Czech Republic and Thailand
Přibyl, O. - Opasanon, S., - Horák, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
6.An international interdisciplinary study abroad program on smart cities
Cheu, R.L. - Rosales, N.V. - Larios, V.M. - Arrellano, R.M. - Horák, T. - Svítek, M., - Přibyl, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
7.International dual master degrees program in smart cities
Cheu, R.L. - Horák, T. - Ferregut, C. - Svítek, M., - Postranecky, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
8.International Project-Oriented Workshop on Smart Cities 2018 (IPWSC 2018)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org., - Horák, T. org.
Pořádání workshopu (2018)
9.System for Deterministic Risk Assessment in Road Tunnels
Přibyl, O. - Přibyl, P., - Horák, T.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2017)
10.2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Horák, T. org. - Krčál, J. org., - Růžička, J. org.
Pořádání konference (2017)
11.System for Deterministic Risk Assessment in Road Tunnels
Přibyl, O. - Přibyl, P., - Horák, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
12.Incorporating stakeholder input in EU projects
Přibyl, O. - Vreeswijk, J. - Hoadley, S. - Blokpoel, R., - Horák, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
13.International Project-Oriented Workshop on Smart Cities 2017 (IPWSC 2017)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org., - Horák, T. org.
Pořádání workshopu (2017)
14.Ridership estimation procedure for a transit corridor with new bus rapid transit service
Umlauf, T. - Galicia, L.D. - Cheu, R.L., - Horák, T.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
15.GIS Approach in Vehicle Route Optimization for Residential Recyclables Collection
Kůs, K. - Cheu, R.L., - Horák, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
16.International Project-Oriented Workshop on Smart Cities 2016 (IPWSC 2016)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org., - Horák, T. org.
Pořádání workshopu (2016)
17.Introduction to Smart Cities
Horák, T.
Nepublikovaná přednáška (2016)
18.Analysis of screening checkpoint operations for transatlantic container transportation
Jizba, M. - Cheu, R.L. - Horák, T., - Bínová, H.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2015)
19.Smart Cities Symposium Prague 2015
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Sliacky, M. org. - Jeřábek, M. org. - Krčál, J. org. - Poláček, I. org., - Horák, T. org.
Pořádání konference (2015)
20.Individual Perception of Smart City Strategies
Přibyl, O. - Horák, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
21.A Collaborative, Interdisciplinary Initiative for a Smart Cities Innovation Network
Villanueva-Rosales, N. - Cheu, R.L. - Gates, A. - Rivera, N. - Mondragon, O. - Cabrera, S. - Ferregut, C. - Carrasco, C. - Nazarian, S. - Taboada, H. - Larios, V.M. - Barbosa, L. - Svítek, M. - Přibyl, O. - Horák, T., - Procházková, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
22.Smart Cities: System-Oriented Approach with Citizens in Focus
Přibyl, O. - Horák, T.
Nepublikovaná přednáška (2015)
23.Traffic management and road safety issues in European cities
Přibyl, O. org. - Horák, T. org.
Pořádání konference (2014)
24.Methodology For Supply Chain Security Programmes Evaluation
Vitteková, M. - Horák, T., - Vittek, P.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2014)
25.Ineffective but Reasonable - Why do European Airlines Operate Short-haul Flights?
Górecka, A. - Horák, T.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
26.Security Index Determination Model
Vitteková, M. - Vittek, P., - Horák, T.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
27.Transatlantic Dual Masters Degree Program in Transportation and Logistics Systems: The First Two Years of Implementation
Cheu, R.L. - Ferregut, C. - Bína, L. - Nováková, H. - Horák, T. - Novák, A. - Hudák, A., - Aguirre-Covarrubias, S.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
28.Multicriteria Framework for Evaluation of Transportation Policies and Traffic Management Solution on Large Urban Areas
Rendl, T. - Cheu, R.L. - Bína, L., - Horák, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
29.Transportation and Logistics Systems in Framework of Transatlantic Program EU-U.S. Atlantis
Nováková, H. - Ferregut, C. - Cheu, R.L. - Bína, L., - Horák, T.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
30.Collaboration between airlines and high-speed rail operators
Horák, T. - Bína, L.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
31.Letecká doprava a vysokorychlostní železnice v Číně
Horák, T. org. - Khudyakova, I. org. - Umlauf, T. org., - Večeřa, R. org.
Pořádání workshopu (2013)
32.Návrh parametrů synergie letecké a vysokorychlostní železniční dopravy
Horák, T. - Lánská, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
33.Supply Chain Security Technologies
Lánská, M. - Horák, T.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2012)
34.Impact of high-speed rail transport on airspace congestions
Horák, T.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
35.Letecká doprava a vysokorychlostní železnice v Číně
Horák, T. - Khudyakova, I. - Umlauf, T. - Večeřa, R., - Bína, L.
Jiná kniha česky (2012)
36.Aktuální evropský pohled na security logistických řetězců
Horák, T. - Lánská, M., - Vařacha, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
37.Application of Self-Organizing Migrating Algorithm on the Shortest Path Problem
Horák, T. - Vařacha, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
38.Report on Recent Scientific Applications of Self-Organizing Migration Algorithm
Horák, T. - Lánská, M., - Mastorakis, N.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
39.Impact of high-speed rail transport on airspace congestions
Horák, T.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
40.Odborné posouzení obsahu prezentace nové metropolitní sítě pod názvem "Metropilitní linky v Praze"
Moos, P. - Bína, L. - Nováková, H. - Kocourek, J., - Horák, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
41.Metropolitní linky v Praze
Bína, L. - Bínová, H. - Moos, P. - Kocourek, J. - Horák, T. - Skurovec, V., - Umlauf, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2012)
42.ATLANTIS Project No.2010-2843, Transatlantic Dual-Degree Master Program in Transportation and Logistic Systems (ATL)
Bína, L. - Nováková, H. - Horák, T. - Novák, A. - Ferregut, C., - Cheu, R.
Nepublikovaná přednáška (2012)
43.Air Transport and High-speed Rail in China
Horák, T.
Nepublikovaná přednáška (2012)
44.Nová forma univerzitního vzdělávání v dopravě a logistice
Bína, L. - Horák, T., - Nováková, H.
Článek (2012)
45.Civilní letectví v Čínské lidové republice
Horák, T. - Vařacha, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
46.Dopravní fakulta spolupracuje s americkými univerzitami
Nováková, H. - Horák, T. - Bína, L., - Skurovec, V.
Článek (2011)
47.Návrh mýtných tarifů pro rok 2011. Finální zpráva
Bína, L. - Lehovec, F. - Vítek, J. - Moos, P. - Skurovec, V. - Horák, T. - Lomská, D., - Šnévajs, I.
Výzkumná zpráva v češtině (2010)
48.Změny sazeb mýtného a vyhodnocení pátečních jízd
Bína, L. - Lehovec, F. - Moos, P. - Skurovec, V. - Horák, T. - Vítek, J. - Lomská, D. - Šnévajs, I., - Apfelthaler, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2010)
49.Proposal of new toll rates for 2011. Final Report
Bína, L. - Lehovec, F. - Vítek, J. - Moos, P. - Skurovec, V. - Horák, T. - Lomská, D., - Šnévajs, I.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2010)
50.Analytická studie navýšení mýtného v době pátečního omezení jízdy kamionů jako opatření ke snížení jízd kamionů nad 7,5 t v pátek od 15.00 do 18.00.
Moos, P. - Bína, L. - Lehovec, F. - Skurovec, V. - Horák, T. - Landa, J. - Hofhanzl, P., - Súkeník, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2009)
51.Rozšíření hodnocení dopadů regulace (RIA) pro zavedení mýtného pro vozidla nad 3,5 tun. Etapa II. Vytvoření předpokladů pro případné úpravy sazeb mýtného v příštích letech.
Moos, P. - Bína, L. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Horák, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2009)
52.Posouzení nákladovosti jednotlivých dopravců zajišťujících základní dopravní obslužnost Ústeckého kraje v roce 2005 a 2006
Moos, P. - Bína, L. - Skurovec, V., - Horák, T.
Výzkumná zpráva v češtině (2008)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Letecká doprava a vysokorychlostní železnice v Číně
Horák, T.
2012 - 2012
SGS12/084/OHK2/1T/16