doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-261b - Horská 3, Praha
E-mail:
horaktom@fd.cvut.cz
Funkce:
vedoucí / Ústav logistiky a managementu dopravy / FD
zástupce proděkana pro zahraniční styky pro oblast mezinárodních projektů / FD
člen grémia děkana / FD

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
17LGT - Logistika
Cvičení:
17LGT - Logistika

Vedoucí studentského projektu:

Logistika v souvislostech
  17X1LV - bakalářský studijní program
  17X2LV - navazující magisterský studijní program
Mezinárodní přeprava zboží
  17X1MP - bakalářský studijní program
  17X2MP - navazující magisterský studijní program
Projektové řízení při realizaci dopravní infrastruktury
  17X1PR - bakalářský studijní program
  17X2PR - navazující magisterský studijní program
Rozvoj moderních služeb jednotlivých druhů dopravy
  17X2RM - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.System for Deterministic Risk Assessment in Road Tunnels
Přibyl, O. - Přibyl, P., - Horák, T.
Procedia Engineering. 2017, 192(0), s. 336-341. ISSN 1877-7058.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
2.2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Horák, T. org. - Krčál, J. org., - Růžička, J. org.
[Pořádání konference]. 2017
Pořádání konference
3.Incorporating stakeholder input in EU projects
Přibyl, O. - Vreeswijk, J. - Hoadley, S. - Blokpoel, R., - Horák, T.
In: RŮŽIČKA, J., ed. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague, 25.05.2017 - 26.05.2017. New York: IEEE Press. 2017, ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku
4.System for Deterministic Risk Assessment in Road Tunnels
Přibyl, O. - Přibyl, P., - Horák, T.
In: TRANSCOM 2017, 12th International Scientific Conference Of Young Scientists On Sustainable, Modern and Safe Transport. TRANSCOM 2017. Horný Smokovec, 31.05.2017 - 02.06.2017. Linz: Elsevier BV. 2017, s. 336-341. ISSN 1877-7058.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
5.Introduction to Smart Cities
Horák, T.
21.04.2016.
Nepublikovaná přednáška
6.GIS Approach in Vehicle Route Optimization for Residential Recyclables Collection
Kůs, K. - Cheu, R.L., - Horák, T.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2016. Praha, 26.05.2016 - 27.05.2016. New York: IEEE. 2016, ISBN 9781509011162.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
7.Ridership estimation procedure for a transit corridor with new bus rapid transit service
Umlauf, T. - Galicia, L.D. - Cheu, R.L., - Horák, T.
Journal of Advanced Transportation. 2016, 50(4), s. 473-488. ISSN 2042-3195.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
8.International Project-Oriented Workshop on Smart Cities 2016 (IPWSC 2016)
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org., - Horák, T. org.
[Pořádání workshopu]. 2016
Pořádání workshopu
9.Individual Perception of Smart City Strategies
Přibyl, O. - Horák, T.
In: JEŘÁBEK, M., ed. 2015 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Smart Cities Symposium Prague 2015. Prague, 24.06.2015 - 25.06.2015. New York: IEEE Press. 2015, ISBN 978-1-4673-6727-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
10.Smart Cities: System-Oriented Approach with Citizens in Focus
Přibyl, O. - Horák, T.
16.11.2015.
Nepublikovaná přednáška
11.A Collaborative, Interdisciplinary Initiative for a Smart Cities Innovation Network
Villanueva-Rosales, N. - Cheu, R.L. - Gates, A. - Rivera, N. - Mondragon, O. - Cabrera, S. - Ferregut, C. - Carrasco, C. - Nazarian, S. - Taboada, H. - Larios, V.M. - Barbosa, L. - Svítek, M. - Přibyl, O. - Horák, T., - Procházková, D.
In: Proceedings of the First IEEE International Smart Cities Conference. First IEEE International Smart Cities Conference. Guadalajara, 25.10.2015 - 28.10.2015. New York: IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society. 2015, ISBN 978-1-4673-6551-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
12.Smart Cities Symposium Prague 2015
Přibyl, O. org. - Skolilová, P. org. - Sliacky, M. org. - Jeřábek, M. org. - Krčál, J. org. - Poláček, I. org., - Horák, T. org.
[Pořádání konference]. 2015, Dostupné z: http://akce.fd.cvut.cz/en/scsp2015
Pořádání konference
13.Analysis of screening checkpoint operations for transatlantic container transportation
Jizba, M. - Cheu, R.L. - Horák, T., - Bínová, H.
Journal of Transportation Security. 2015, 8(3-4), s. 79-97. ISSN 1938-7741.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
14.Traffic management and road safety issues in European cities
Přibyl, O. org. - Horák, T. org.
[Pořádání konference]. 2014
Pořádání konference
15.Ineffective but Reasonable - Why do European Airlines Operate Short-haul Flights?
Górecka, A. - Horák, T.
In: Pre-Conference Proceedings of the 11th International Conference on Logistics & Sustainable Transport 2014. The 11th International Conference on Logistics & Sustainable Transport. Celje, 19.06.2014 - 21.06.2014. Maribor: University of Maribor. 2014, ISBN 9789616962001.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
16.Security Index Determination Model
Vitteková, M. - Vittek, P., - Horák, T.
In: Pre-Conference Proceedings of the 11th International Conference on Logistics & Sustainable Transport 2014. The 11th International Conference on Logistics & Sustainable Transport. Celje, 19.06.2014 - 21.06.2014. Maribor: University of Maribor. 2014, ISBN 9789616962001.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
17.Methodology For Supply Chain Security Programmes Evaluation
Vitteková, M. - Horák, T., - Vittek, P.
In: Carpathian Logistics Congress Proceedings. Carpathian Logistics Congress 2013. Krakow, 09.12.2013 - 11.12.2013. Ostrava: TANGER. 2014, ISBN 978-80-87294-50-5.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
18.Letecká doprava a vysokorychlostní železnice v Číně
Horák, T. org. - Khudyakova, I. org. - Umlauf, T. org., - Večeřa, R. org.
[Pořádání workshopu]. 2013
Pořádání workshopu
19.Collaboration between airlines and high-speed rail operators
Horák, T. - Bína, L.
In: Proceedings of the 10th International Conference on Logistics & Sustainable Transport. The 10th International Conference on Logistics & Sustainable Transport. Celje, 13.06.2013 - 15.06.2013. Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics. 2013, ISBN 978-961-6562-75-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
20.Transatlantic Dual Masters Degree Program in Transportation and Logistics Systems: The First Two Years of Implementation
Cheu, R.L. - Ferregut, C. - Bína, L. - Nováková, H. - Horák, T. - Novák, A. - Hudák, A., - Aguirre-Covarrubias, S.
Transportation Research Record. 2013, 2013(2328), s. 1-8. ISSN 0361-1981.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
21.Transportation and Logistics Systems in Framework of Transatlantic Program EU-U.S. Atlantis
Nováková, H. - Ferregut, C. - Cheu, R.L. - Bína, L., - Horák, T.
In: SLIACKY, M. a JEŘÁBEK, M., eds. Proceedings of the 11th European Transport Congress. 11th European Transport Congress. Prague, 19.09.2013 - 20.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 331-341. ISBN 978-80-01-05321-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
22.Multicriteria Framework for Evaluation of Transportation Policies and Traffic Management Solution on Large Urban Areas
Rendl, T. - Cheu, R.L. - Bína, L., - Horák, T.
In: JEŘÁBEK, M. a SLIACKY, M., eds. Proceedings of the 11th European Transport Congress. 11th European Transport Congress. Prague, 19.09.2013 - 20.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 227-237. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
23.Supply Chain Security Technologies
Lánská, M. - Horák, T.
Perner's Contacts. 2012, 2(2), s. 80-95. ISSN 1801-674X. Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/PC_262012.pdf
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně
24.ATLANTIS Project No.2010-2843, Transatlantic Dual-Degree Master Program in Transportation and Logistic Systems (ATL)
Bína, L. - Nováková, H. - Horák, T. - Novák, A. - Ferregut, C., - Cheu, R.
22.03.2012.
Nepublikovaná přednáška
25.Application of Self-Organizing Migrating Algorithm on the Shortest Path Problem
Horák, T. - Vařacha, P.
In: Carpathian Logistics Congress Proceedings. Carpathian Logistics Congress. Jeseník, 07.11.2012 - 09.11.2012. Ostrava: TANGER. 2012, s. 0. ISBN 978-80-87294-36-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
26.Impact of high-speed rail transport on airspace congestions
Horák, T.
The Journal of Logistics & Sustainable Transport. 2012, 3(2), s. 12-22. ISSN 2232-4968. Dostupné z: http://jlst.fl.uni-mb.si/index.php/journal/article/view/44/34
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
27.Report on Recent Scientific Applications of Self-Organizing Migration Algorithm
Horák, T. - Lánská, M., - Mastorakis, N.
In: Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Applied Informatics and Communications (AIC'12). 12th WSEAS International Conference on Applied Informatics and Communications (AIC '12). Istanbul, 21.08.2012 - 23.08.2012. Istanbul: World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS). 2012, s. 247-251. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-113-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
28.Impact of high-speed rail transport on airspace congestions
Horák, T.
In: IPAVEC, V.M.I., ed. Proceedings of The 9th International Conference on Logistics & Sustainable Transport. The 9th International Conference on Logistics & Sustainable Transport. Celje, 14.06.2012 - 16.06.2012. Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics. 2012, s. 119-129. ISBN 978-961-6562-53-9.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
29.Letecká doprava a vysokorychlostní železnice v Číně
Horák, T. - Khudyakova, I. - Umlauf, T. - Večeřa, R., - Bína, L.
1. vyd. Uherské Hradiště: LIBRA-IMPORT. 2012, ISBN 978-80-905432-0-1.
Jiná kniha česky
30.Návrh parametrů synergie letecké a vysokorychlostní železniční dopravy
Horák, T. - Lánská, M.
Vědeckotechnický sborník ČD. 2012, 2(34), ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
31.Nová forma univerzitního vzdělávání v dopravě a logistice
Bína, L. - Horák, T., - Nováková, H.
Logistic NEWS. 2012, 5(10), s. 44-45. ISSN 1802-3746.
Článek
32.Metropolitní linky v Praze
Bína, L. - Bínová, H. - Moos, P. - Kocourek, J. - Horák, T. - Skurovec, V., - Umlauf, T.
BOSTON VENTURE Central Europe, s.r.o.. 2012
Výzkumná zpráva v češtině
33.Odborné posouzení obsahu prezentace nové metropolitní sítě pod názvem "Metropilitní linky v Praze"
Moos, P. - Bína, L. - Nováková, H. - Kocourek, J., - Horák, T.
Praha: Hlavní město Praha. 2012, 29062012.
Výzkumná zpráva v češtině
34.Air Transport and High-speed Rail in China
Horák, T.
23.08.2012.
Nepublikovaná přednáška
35.Aktuální evropský pohled na security logistických řetězců
Horák, T. - Lánská, M., - Vařacha, P.
In: Logistika v teorii a praxi IV: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference vydaný v rámci řešení projektu „LOGISTICKÉ CENTRUM”. Logistika v teorii a praxi IV. Uherské Hradiště, 12.04.2012. Uherské Hradiště: FLKŘ, Ústav logistiky, OHK Uherské Hradiště. 2012, s. 88-93. ISBN 978-80-7454-145-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
36.Dopravní fakulta spolupracuje s americkými univerzitami
Nováková, H. - Horák, T. - Bína, L., - Skurovec, V.
Dopravní noviny. 2011, 2011(4), s. 2. ISSN 1210-1141.
Článek
37.Civilní letectví v Čínské lidové republice
Horák, T. - Vařacha, P.
In: KAZDA, A., ed. Nové trendy v civilnom letectve 2010. Nové trendy v civilnom letectve 2010. Žilina, 12.01.2011 - 14.01.2011. Žilinská univerzita v Žilině. 2011, s. 10-15. ISBN 978-80-554-0299-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
38.Proposal of new toll rates for 2011. Final Report
Bína, L. - Lehovec, F. - Vítek, J. - Moos, P. - Skurovec, V. - Horák, T. - Lomská, D., - Šnévajs, I.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2010, 10122010.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
39.Změny sazeb mýtného a vyhodnocení pátečních jízd
Bína, L. - Lehovec, F. - Moos, P. - Skurovec, V. - Horák, T. - Vítek, J. - Lomská, D. - Šnévajs, I., - Apfelthaler, J.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2010, 30082010.
Výzkumná zpráva v češtině
40.Návrh mýtných tarifů pro rok 2011. Finální zpráva
Bína, L. - Lehovec, F. - Vítek, J. - Moos, P. - Skurovec, V. - Horák, T. - Lomská, D., - Šnévajs, I.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2010, 10122010.
Výzkumná zpráva v češtině
41.Analytická studie navýšení mýtného v době pátečního omezení jízdy kamionů jako opatření ke snížení jízd kamionů nad 7,5 t v pátek od 15.00 do 18.00.
Moos, P. - Bína, L. - Lehovec, F. - Skurovec, V. - Horák, T. - Landa, J. - Hofhanzl, P., - Súkeník, P.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2009, 042009.
Výzkumná zpráva v češtině
42.Rozšíření hodnocení dopadů regulace (RIA) pro zavedení mýtného pro vozidla nad 3,5 tun. Etapa II. Vytvoření předpokladů pro případné úpravy sazeb mýtného v příštích letech.
Moos, P. - Bína, L. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Horák, T.
Praha: Ministerstvo dopravy ČR. 2009, 04209.
Výzkumná zpráva v češtině
43.Posouzení nákladovosti jednotlivých dopravců zajišťujících základní dopravní obslužnost Ústeckého kraje v roce 2005 a 2006
Moos, P. - Bína, L. - Skurovec, V., - Horák, T.
Ústí nad Labem: Ústecký kraj. 2008, 07/2008.
Výzkumná zpráva v češtině

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Letecká doprava a vysokorychlostní železnice v Číně
Horák, T.
2012 - 2012
SGS12/084/OHK2/1T/16