info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-261b - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359155
E-mail:
zahranici@fd.cvut.cz
horaktom@cvut.cz
Funkce:
proděkan pro zahraniční styky / FD
vedoucí / katedra chytrých měst a regionů / FD
člen kolégia / FD
člen grémia / FD
člen vědecké rady / FD
předseda oborové rady oboru 3708V024 - T doktorského studia / FD
Člen:
Laboratoř aplikované matematiky v dopravě a logistice

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17LGT - Logistika
17LSC - Logistika ve Smart Cities
17SCAR-E - Sustainable Cities and Regions
17TSC-E - Technologies for Smart Cities

Garant předmětů v doktorském studiu:

17DOLL - Dopravní logistika
17MLS - Moderní logistické systémy
17MLSL - Moderní logistické systémy

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17LGT - Logistika (přednášející, cvičící)
17LSC - Logistika ve Smart Cities (přednášející, cvičící)
17SCAR - Sustainable Cities and Regions (přednášející, cvičící)
17TSC - Technologies for Smart Cities (přednášející, cvičící)
17Y2MT - Moderní dějiny pro techniky (přednášející, cvičící)
617XNDP - Diplomová práce (přednášející, cvičící)
617XN4K - Seminář k diplomové práci (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Eliška Glaserová, MSc.
Ing. arch. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.
Ing. Lucie Vicherková

Vedoucí studentského projektu:

Logistika v souvislostech
  17X1LV - bakalářský studijní program
Mezinárodní přeprava zboží
  17X1MP - bakalářský studijní program
  17X2MP - navazující magisterský studijní program
Rozvoj moderních služeb jednotlivých druhů dopravy
  17X1RM - bakalářský studijní program
Smart and Resilient Cites
  17X2SC - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S