info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

doc. Ing. Tomáš Horák, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-261b - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359155
E-mail:
zahranici@fd.cvut.cz
horaktom@cvut.cz
Funkce:
proděkan pro zahraniční styky / FD
vedoucí / ústav logistiky a managementu dopravy / FD
člen kolégia / FD
člen grémia / FD
člen vědecké rady / FD
předseda oborové rady oboru 3708V024 - T doktorského studia / FD
Člen:
Laboratoř aplikované matematiky v dopravě a logistice

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17LGT - Logistika
17LSC - Logistika ve Smart Cities
17MRR - Manažerské rozhodování a řízení
17MRRK - Manažerské rozhodování a řízení
17SCAR-E - Sustainable Cities and Regions
17TSC-E - Technologies for Smart Cities

Garant předmětů v doktorském studiu:

17DOLL - Dopravní logistika
17MLS - Moderní logistické systémy
17MLSL - Moderní logistické systémy

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17LGT - Logistika (přednášející, cvičící)
17LSC - Logistika ve Smart Cities (přednášející, cvičící)
17SCAR - Sustainable Cities and Regions (přednášející, cvičící)
17TSC - Technologies for Smart Cities (přednášející, cvičící)
17Y2MT - Moderní dějiny pro techniky (přednášející, cvičící)
617XNDP - Diplomová práce (přednášející, cvičící)
617XN4K - Seminář k diplomové práci (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Václav Honek
Ing. Michaela Sušická
Ing. arch. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

Vedoucí studentského projektu:

Logistika v souvislostech
  17X1LV - bakalářský studijní program
  17X2LV - navazující magisterský studijní program
Mezinárodní přeprava zboží
  17X1MP - bakalářský studijní program
  17X2MP - navazující magisterský studijní program
Rozvoj moderních služeb jednotlivých druhů dopravy
  17X1RM - bakalářský studijní program
Smart and Resilient Cites
  17X2SC - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Smart freight TranspOrt and logistics Research Methodologies
řešitel: Horák, T.
spoluřešitelé: Drábek, M. - Michl, Z. - Přibyl, O.
2021 - 2023
Horizon 2020
2.NEW MOBILITY DATA AND SOLUTIONS TOOLKIT
řešitel: Přibyl, O.
spoluřešitelé: Horák, T. - Hykšová, M.
2021 - 2023
Horizon 2020
3.Academic Development through bilateral peer-learning activities on mission-oriented innovation for Climate Neutral and Smart Cities
řešitel: Costa Jordao, T.
spoluřešitelé: Bouchner, P. - Horák, T. - Kočárková, D. - Kumpošt, P. - Neubergová, K. - Skolilová, P. - Svítek, M. - Tichý, T.
2021 - 2023
Projekty podpořené ze zahraničí (pracovní kód k dodatečnému upřesnění)
4.Building resilience through education for Sustainable, Collaborative and Smart Cities
řešitel: Costa Jordao, T.
spoluřešitelé: Horák, T. - Jirovský, V. - Neubergová, K. - Přibyl, O. - Tichý, T.
2020 - 2023
Programy a fondy Evropské unie (nevědecké) - projekty podpořené ze zahraničí - KA203-2BDCB6E0
5.Building bilateral research network towards resilient, smart and sustainable cities and regions
řešitel: Costa Jordao, T.
spoluřešitelé: Horák, T. - Přibyl, O. - Tichý, T.
2020 - 2022
Norské fondy
6.Globální model dopravy v hl. m. Praze
řešitel: Přibyl, P.
spoluřešitelé: Horák, T. - Přibyl, O.
2018 - 2020
Operační program Praha - pól růstu ČR - CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000370
7.Managing Automated Vehicles Enhances Network
řešitel: Přibyl, O.
spoluřešitel: Horák, T.
2016 - 2019
Horizon 2020 - 690727
8.Kompatibilita zajištění bezpečnosti dodavatelských řetězců
řešitel: Vitteková, M.
spoluřešitelé: Horák, T. - Pezl, T. - Procházková, D. - Stejskal, O. - Vittek, P.
2013 - 2014
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS13/155/OHK2/2T/16
9.Letecká doprava a vysokorychlostní železnice v Číně
řešitel: Horák, T.
spoluřešitelé: Bína, L. - Kadlecová, I. - Skurovec, V.
2012 - 2012
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS12/084/OHK2/1T/16