info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Fakulta v odborných sdruženích

ilustrující obrázek

V lednu 2023 byla v České republice založena nezisková organizace s názvem CzeCCAM (Asociace pro autonomní a kooperativní mobilitu), jejímž hlavním cílem je podpora rozvoje technologií autonomní mobility.

Hlavními partnery jsou Fakulta dopravní ČVUT v Praze a společnosti VDT Technology, Yunex, SÜD, Smart Plan, Prague Advanced Technology and Research Innovation Center (PATRIC) a IDIADA.

Sdružení usiluje o urychlení vývoje, implementaci nových technologií a zvýšení povědomí o možnostech řešení autonomní mobility. Děkan Fakulty dopravní, prof. Ondřej Přibyl, k tomu uvedl: „Iniciovali jsme vznik asociace, jejímž cílem je spojit silné hráče v oblasti vědy a výzkumu a komerčních společností. Společně chceme aktivně ovlivňovat rozvoj vědy a aplikaci v této důležité oblasti. Naším cílem je přispět k vytváření udržitelných a efektivních řešení, která usnadní každodenní život lidí, a zároveň minimalizuje dopad na životní prostředí.

Zakládající členové se dále podílejí na významných projektech, díky nimž se autonomní mobilita stane součástí každodenního života, zaměřují se na integraci autonomních vozidel do stávajících dopravních sítí a podporu klíčových technologií, jako jsou umělá inteligence, Big Data a kybernetická bezpečnost. Do budoucna chce CzeCCAM uskutečnit rozsáhlé demonstrace nových technologií, zajistit bezpečnou interakci s ostatními účastníky silničního provozu a zvýšit bezpečnost uživatelů autonomní mobility.

„Zajistit integraci autonomní mobility do stávajícího městského prostředí, je stejně důležité, jako samotný vývoj technologií. Toto nové sdružení zabezpečí, že vývoj probíhá a je realizován správným způsobem a přinese skutečný užitek jako součást efektivní a udržitelné dopravní sítě,“ dodal děkan fakulty.