prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-401a - Jugoslávských partyzánů , Praha
E-mail:
Miroslav.Svitek@cvut.cz
Funkce:
člen vědecké rady / FD
garant oboru 3708T041 - TR navazujícího magisterského studia / FD
Člen:
Laboratoř telematiky chytrých měst

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Garant předmětu v doktorském studiu:

20TMSY - Telematické systémy
20TSYL - Telematické systémy

Školitel studentů v doktorském studiu:

Mgr. František Bureš
Ing. Patrik Horažďovský
Ing. arch. Michal Postránecký

Vedoucí studentského projektu:

Družicová navigace a její využití v dopravě
  20X1DL - bakalářský studijní program
  20X1DS - bakalářský studijní program
  20X2DL - navazující magisterský studijní program
Dopravní řešení pro Smart City
  20X1XD - bakalářský studijní program
  20X1XS - bakalářský studijní program
  20X2XD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Why Quantum (Wave Probability) Models Are a Good Description of Many Non-quantum Complex Systems, and How to Go Beyond Quantum Models
Svítek, M. - Kosheleva, O. - Kreinovich, V., - Nguyen, T.N.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2019)
2.Quantum Models of Complex Systems
Svítek, M.
Kapitola v zahraniční knize s nadnárodní působností (2019)
3.Focus on Systems Theory Research
Svítek, M. ed. - Casanova, M.F. ed., - Opris, I. ed.
Kniha - sborník (pro KAP) (2019)
4.Information model of resonance phenomena in brain neural networks
Moos, P. - Svítek, M. - Novák, M., - Votruba, Z.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
5.SynopCity© Virtual HUB-A Testbed for Smart Cities
Postránecký, M. - Svítek, M., - Zambrano, E.C.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
6.SynopCity (c) Virtual HUB-A Testbed for Smart Cities
Postránecký, M. - Svítek, M., - Zambrano, E.C.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
7.Modeling of Smart Cities Based on ITS Architecture
Přibyl, O. - Lom, M. - Přibyl, P., - Svítek, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
8.Města budoucnosti
Svítek, M. - Postránecký, M. - Lokaj, Z. - Lom, M. - Mařík, V. - Přibyl, O. - Říha, Z. - Votruba, Z., - Tencar, J.
Vědecká kniha česky (2018)
9.Data-driven management of dynamic public transport
Horažďovský, P. - Svítek, M., - Novotný, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
10.An international interdisciplinary study abroad program on smart cities
Cheu, R.L. - Rosales, N.V. - Larios, V.M. - Arrellano, R.M. - Horák, T. - Svítek, M., - Přibyl, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
11.International dual master degrees program in smart cities
Cheu, R.L. - Horák, T. - Ferregut, C. - Svítek, M., - Postranecky, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
12.Dynamická obsluha území veřejnou hromadnou dopravou
Horažďovský, P. - Langr, M. - Heindl, M., - Svítek, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2018)
13.Dynamic Service of Public Transport in Smart City and Region
Horažďovský, P. - Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
14.Conceptual Model of Complex Multi-agent System Smart City 4.0
Svítek, M. - Postránecký, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
15.Dynamické jízdné v systémech veřejné hromadné dopravy
Horažďovský, P. - Langr, M. - Svítek, M., - Heindl, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
16.Analýza vybraných dopravních systémů
Horažďovský, P. - Heindl, M. - Langr, M. - Svítek, M., - Heindl, D.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
17.Koncepce řešení regionální dopravy v Plzeňském kraji
Janoš, V. - Baudyš, K. - Michl, Z. - Pospíšil, J. - Marada, M. - Genzer, Š. - Vávra, R., - Svítek, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
18.Dynamic Social Evolution Model in Virtual City Laboratory
Postranecky, M. - Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
19.Smart cities, multi-system approach to system modelling
Moos, P. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
20.Industry 4.0 as a Part of Smart Cities
Lom, M. - Přibyl, O., - Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
21.Towards Complex System Theory
Svítek, M.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
22.Zkušební prostředí pro čipové technologie
Sliacky, M. - Svítek, M. - Borka, J. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P., - Nenka, P.
Funkční vzorek (2015)
23.Simulátor centrálního prvku zařízení odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě (Terminal Management System)
Sliacky, M. - Svítek, M. - Borka, J. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P. - Mareš, J. - Orság, R. - Novotný, L. - Švédová, Z. - Pípa, M., - Ščerba, M.
Funkční vzorek (2015)
24.Zkušební stolice (HW a SW) pro simulaci vozidlového zařízení prostředků veřejné osobní dopravy
Sliacky, M. - Svítek, M. - Borka, J. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P. - Orság, R. - Novotný, L. - Švédová, Z. - Pípa, M., - Ščerba, M.
Funkční vzorek (2015)
25.Manažerské rozhodování v praxi
Štědroň, B. - Čáslavová, E. - Foret, M. - Gramlich, L. - Hlaváč, L. - Kubálek, T. - Kubálková, M. - Moos, P. - Palíšková, M. - Pastor, O. - Přibyl, O. - Řezáč, J. - Svítek, M. - Svoboda, L. - Šafránek, J. - Tajovský, L. - Vlček, M., - Žantovská, I.
Vědecká kniha česky (2015)
26.Poloprovoz certifikačního pracoviště OIS
Sliacky, M. - Svítek, M. - Borka, J. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P. - Nenka, P. - Mareš, J. - Orság, R. - Novotný, L. - Švédová, Z. - Pípa, M., - Ščerba, M.
Poloprovoz (2015)
27.Night earth observation for Smart Cities
Svítek, M. - Zatsepin, I.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2015)
28.System alliances as a tool for solving Smart Cities problems
Fábera, V. - Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2015)
29.Telematika pro chytrá města
Svítek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2015)
30.A Collaborative, Interdisciplinary Initiative for a Smart Cities Innovation Network
Villanueva-Rosales, N. - Cheu, R.L. - Gates, A. - Rivera, N. - Mondragon, O. - Cabrera, S. - Ferregut, C. - Carrasco, C. - Nazarian, S. - Taboada, H. - Larios, V.M. - Barbosa, L. - Svítek, M. - Přibyl, O. - Horák, T., - Procházková, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
31.Reliability Problems in Prediction Diagnostics for Uncertain Systems
Novák, M. - Bouchner, P. - Pelikán, E. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
32.System-oriented Approach to Smart Cities
Přibyl, O. - Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
33.Metodika ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě
Svítek, M. - Borka, J. - Sliacky, M. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P. - Nenka, P. - Mareš, J. - Orság, R. - Novotný, L. - Švédová, Z. - Pípa, M., - Ščerba, M.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
34.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích VaV projektu TA02030435 za rok 2015
Svítek, M. - Borka, J. - Sliacky, M. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M., - Horažďovský, P.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
35.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích VaV projektu TA02030435 za rok 2014
Svítek, M. - Sliacky, M. - Borka, J., - Jeřábek, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
36.Prediction diagnostic for smart cities systems
Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku (2015)
37.Iterated Non-linerar Regression
Svítek, M.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2014)
38.Information Physics and Complex Information Systems
Svítek, M.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2014)
39.Telematic approach into program of smart cities
Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2014)
40.Quantum Subsystems Connections
Svítek, M.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
41.Telematika pro chytrá města
Svítek, M. - Moos, P.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
42.Transatlantic Dual Masters Degree Program in Transportation and Logistics Systems. ATLANTIS. History and Three Years of Implementation
Nováková, H. - Bína, L. - Svítek, M. - Novák Sedláčková, A.C. - Ferregut, C. - Cheu, R.L., - Aguirre-Covarrubias, S.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2013)
43.Transport Telematics - Systemic View
Svítek, M. - Votruba, Z. - Zelinka, T. - Jirovský, V., - Novák, M.
Zahraniční jiná kniha (2013)
44.Complex Information Systems
Svítek, M.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
45.Metodika lokalizace vhodného místa pro vytvoření nových parkovacích ploch pro TNV
Svítek, M. - Lokaj, Z. - Wosyka, J. - Šrotýř, M., - Kumpošt, P.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
46.Studie aplikací kooperativních systémů v prostředí městské aglomerace se zaměřením na možnosti jejich využití v hl.m. Praze
Svítek, M. - Zelinka, T. - Votruba, Z. - Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Bureš, P., - Bělinová, Z.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
47.Rozvoj dopravní telematiky (ITS) v podmínkách ŘSD ČR
Svítek, M. - Srp, R.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
48.Studie aplikací komunikace mezi vozidly a mezi vozidlem a infrastrukturou
Svítek, M. - Zelinka, T. - Lokaj, Z. - Bělinová, Z. - Faltus, V. - Šrotýř, M. - Langr, M., - Derbek, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
49.Výzkum a výuka oboru ITS na ČVUT, Fakultě dopravní
Svítek, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
50.Wave Probabilistic Functions for Quantum Cybernetics
Svítek, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
51.ITS Telecommunications Solutions Security
Zelinka, T. - Svítek, M. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
52.Advanced Approach to Intelligent Transport Systems Design
Svítek, M. - Zelinka, T. - Jirovský, V., - Jeřábek, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
53.Data security in Intelligent Transport Systems
Zelinka, T. - Svítek, M. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
54.Performance Parameters Measurement and Stochastic Processes
Svítek, M.
Kapitola v zahraniční knize s nadnárodní působností (2012)
55.Quantum Models for Brain Network
Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
56.Specific telecommunications solutions for ITS applications
Zelinka, T. - Svítek, M., - Lokaj, Z.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
57.ITS data security in wireless telecommunication solutions
Svítek, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
58.Advanced Model of Intelligent Transport Systems
Svítek, M. - Zelinka, T., - Jeřábek, M.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
59.Service Quality Management for the ITS Mobile Wireless Multipath Telecommunications Subsystems
Zelinka, T. - Lokaj, Z., - Svítek, M.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
60.Tablet based interactive GPS textbook - a new kind of an educational
Obdržálek, J. - Kofránek, J., - Svítek, M.
Abstrakt ve sborníku (2012)
61.Intelligent Transport Systems
Svítek, M.
Nepublikovaná přednáška (2012)
62.Conditional Combinations of quantum Systems
Svítek, M.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
63.From quantum transfer functions to complex quantum circuits
Svítek, M.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
64.Wave Propabilistic Information Power
Svítek, M.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
65.Applying wave probabilistic functions for dynamic system modeling
Svítek, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
66.Adaptive Multi-path Telecommunications Solutions for ITS
Zelinka, T. - Svítek, M. - Šrotýř, M., - Vosátka, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
67.Adaptive Wireless Multipath Access Solution for Transport Telematics
Zelinka, T. - Svítek, M. - Stárek, T., - Lokaj, Z.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
68.Security of transport telematic solutions
Zelinka, T. - Svítek, M. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
69.Způsob průběžného vážení vozidlových jednotech za provozu a/nebo optimalizace jejich další jízdy
Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Tuzemský patent (2011)
70.New study fields and trends at Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague
Svítek, M. - Bělinová, Z., - Bína, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
71.Compression algorithm as a tool for EEG data processing
Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
72.Data security in ITS telecommunications solutions
Zelinka, T. - Lokaj, Z., - Svítek, M.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
73.Towards Information Circuits
Svítek, M. - Votruba, Z., - Moos, P.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
74.Service Quality Management in Multipath Acces Solutions for Transport Telematics Solution
Zelinka, T. - Svítek, M. - Stárek, T., - Lokaj, Z.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2010)
75.Estimation of Socio-economic Impacts Using a Combination of Fuzzy-linguistic Approximation and Micro-simulation Models
Svítek, M. - Stárek, T.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2010)
76.Pilot Testing of Cetification Methods Developed for ITS Applications Using GNSS Systems
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2010)
77.Quantum System Theory Principles and Applications
Svítek, M.
Zahraniční jiná kniha (2010)
78.The Complex Information Systems with Safe Access Control
Jeřábek, M. - Svítek, M., - Lokaj, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2010)
79.The Safe Access Control into Complex Information Systems
Jeřábek, M. - Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2010)
80.Holographic Representation of Quantum Information
Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2010)
81.Service Quality Management in Transport Telematics Solutions
Zelinka, T. - Svítek, M., - Bouchner, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
82.Information Physics and Quantum Information Circuits
Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
83.Pilot Testing of Certification Methods Developed for ITS Applications Based on GNSS Systems
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
84.Pilot Testing of Certification Methods Developed for ITS Applications Based on GNSS Systems
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
85.Estimation of Socio-economic Impacts Using a Combination of Fuzzy-linguistic Approximation and Micro-simulation Models
Svítek, M. - Stárek, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
86.Adaptive Decision Processes the Multi-path Wireless Access Solutions Implementable on the IP Routing layer
Zelinka, T. - Svítek, M., - Lokaj, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
87.Pilot Testing of Cetification Methods Developed for ITS Applications Using GNSS Systems
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
88.Service Quality Management in Multipath Access Solutions Dedicated for Transport Telematics Solutions
Zelinka, T. - Svítek, M. - Stárek, T., - Lokaj, Z.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2010)
89.Adaptive Multi-Path Telecommunications Solutions for ITS
Zelinka, T. - Svítek, M. - Šrotýř, M., - Vosátka, M.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
90.Výzkum vstupních parametrů pro efektivní modelování a simulaci ITS služeb na bázi proměnného dopravního značení v podmínkách České republiky
Svítek, M. - Kantor, S. - Stárek, T. - Pleva, M., - Tvrzský, T.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2010)
91.Vytvoření komplexního modelu zjišťování přepravních vztahů na území ČR
Svítek, M. - Stárek, T. - Pleva, M. - Kantor, S., - Tvrzský, T.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2010)
92.Pilot Testing of Cetification Methods Developed for ITS Applications Using GNSS Systems
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
Abstrakt ve sborníku (2010)
93.Estimation of Socio-economic Impacts Using a Combination of Fuzzy-linguistic Approximation and Micro-simulation Models
Stárek, T. - Svítek, M.
Abstrakt ve sborníku (2010)
94.Service Quality Management in Multipath Acces Solutions for Transport Telematics Solution
Zelinka, T. - Svítek, M. - Stárek, T., - Lokaj, Z.
Abstrakt ve sborníku (2010)
95.Variable Road Pricing and Experiences in the Czech Republic - poster
Bína, L. - Svítek, M. - Skurovec, V. - Nováková, H., - Černý, V.
Nepublikovaná přednáška (2010)
96.Quasi-Non-Ergodic Probabilistic Systems and Wave Probabilistic Functions
Svítek, M.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2009)
97.The Safe Acces Control into ITS Distributed Databases
Svítek, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2009)
98.Telekomunikační řešení pro informační systémy síťových odvětví
Zelinka, T. - Svítek, M.
Jiná kniha česky (2009)
99.Univerzální řídicí telematický systém pro dopravu a přepravu osob a nákladní přepravu, zejména nebezpečných nákladů
Svítek, M. - Kopecký, F.
Tuzemský patent (2009)
100.Theoretical Principles of Quantum Information Science
Svítek, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
101.Physics of Information Representation, Transmission and Processing
Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2009)
102.Quantum Approach into Probabilistic Binary Modeling
Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
103.Model of the Emission Load in the Vicinity of the Monitored Road in Relation to the Real Traffic Data
Derbek, P. - Hrubeš, P., - Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
104.Intelligent Transport Systems - Design Methodology and Effectiveness assesment
Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
105.Wave Probabilistic Functions in Quantum Informatics
Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
106.Theoretical Principles of Quantum Information Science
Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
107.Adaptive Approach to Management of the Multi-path Wireless Solutions
Zelinka, T. - Svítek, M., - Vosátka, M.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2009)
108.Adaptive wireless access environment in transport solutions
Zelinka, T. - Svítek, M.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
109.Dopravně-telematický komunikační modul
Svítek, M. - Zelinka, T.
Tuzemský užitný vzor (2009)
110.Výzkum vstupních parametrů pro efektivní modelování a simulaci ITS služeb na bázi proměnného dopravního značení v podmínkách České republiky
Svítek, M. - Kantor, S. - Stárek, T. - Pleva, M., - Tvrzský, T.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2009)
111.Inteligentní dopravní systémy (ITS) a jejich dopad na udržitelný rozvoj
Svítek, M. - Stárek, T. - Hrubeš, P. - Derbek, P. - Kantor, S., - Pleva, M.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2009)
112.Proceedings of the 2009 Euro American Conference on Telematics and Information Systems: New Opportunities to increase Digital Citizenship
Zelinka, T. ed. - Svítek, M. ed. - Jeřábek, M. ed., - Bartoň, P. ed.
Sborník (2009)
113.EATIS'09 CONTRIBUTION PROCEEDINGS
Zelinka, T. ed. - Svítek, M. ed. - Jeřábek, M. ed., - Bartoň, P. ed.
Sborník (2009)
114.Satelitní lokalizace v kritických dopravních aplikacích
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
Článek (2009)
115.Wave probabilities and quantum entanglement
Svítek, M.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2008)
116.Investigation to Heisenberg's uncertainty limit
Svítek, M.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2008)
117.Communications multi-path access decision scheme
Svítek, M. - Zelinka, T.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2008)
118.Decision processes in Communications Multi-path Access Systems applied within ITS
Zelinka, T. - Svítek, M.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2008)
119.Information Power in Intelligent Transport Systems
Moos, P. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2008)
120.Hybrid Solution of Interoperable European Toll Service
Jirovský, V. - Moos, P. - Přibyl, P. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2008)
121.Identification of Communication Solution designated for Transport Telematic Applications
Zelinka, T. - Svítek, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2008)
122.Quantum system modeling
Svítek, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2008)
123.Decision Processes in Telematic Multi-path Communications Access Systems
Zelinka, T. - Svítek, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2008)
124.ITS Multi-path Communications Access Decision Scheme
Zelinka, T. - Svítek, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2008)
125.Information Transmission via q-bits messages
Svítek, M.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2008)
126.Adaptive wireless access solution in transport environment
Zelinka, T. - Svítek, M.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2008)
127.The Application of Telematics for Driven Vehicles' Emission Measurement
Kadleček, B. - Svítek, M., - Pejša, L.
Krátká kapitola v zahraniční vědecké knize (2008)
128.Practical examples of ITS evaluation
Stárek, T. - Svítek, M.
Krátká kapitola v zahraniční vědecké knize (2008)
129.Creation of specialized ITS bachelor and master study programmes
Bělinová, Z. - Faltus, V., - Svítek, M.
Krátká kapitola v zahraniční vědecké knize (2008)
130.Neurokybernetic analogies The results of their clinical applications and proposals for their further mutual simulation
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kolda, T. - Sýkora, O. - Tichý, T. - Svoboda, P. - Faber, V. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Fábera, V., - Leso, M.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2008)
131.Samostatný obor ITS na ČVUT
Bělinová, Z. - Faltus, V., - Svítek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
132.Nově vznikající obor na ČVUT - Inteligentní dopravní systémy
Bělinová, Z. - Faltus, V., - Svítek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
133.Multi-path communications access decision scheme
Zelinka, T. - Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
134.Practical examples of ITS evaluation
Stárek, T. - Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
135.Creation of specialized ITS bachelor and master study programmes
Bělinová, Z. - Faltus, V., - Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
136.Wave probabilistic functions, entanglement and consciousness
Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
137.The Application of Telematics for Driven Vehicles' Emission Measurement
Kadleček, B. - Svítek, M., - Pejša, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
138.Decision processes in multi-path telematic communications systems
Zelinka, T. - Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
139.Adaptive communications solutions in complex transport telematics systems
Zelinka, T. - Svítek, M.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2008)
140.Adaptive Multi-path Wireless Telecommunications Services Quality Management
Zelinka, T. - Svítek, M.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2008)
141.Studium, dokumentace a analýza popisu ŽDC v zahraničí
Svítek, M. - Hrubeš, P., - Barnet, J.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
142.Inteligentní dopravní systémy (ITS) a jejich dopad na udržitelný rozvoj
Svítek, M. - Stárek, T. - Hrubeš, P. - Kantor, S., - Derbek, P.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
143.Inteligentní dopravní systémy (ITS) a jejich dopad na udržitelný rozvoj
Svítek, M. - Stárek, T. - Hrubeš, P. - Kantor, S., - Derbek, P.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
144.Telekomunikační přístupová řešení pro ITS II
Zelinka, T. - Svítek, M.
Článek (2008)
145.Telekomunikační přístupová řešení pro ITS
Zelinka, T. - Svítek, M.
Článek (2008)
146.A Brief Monograph on the Fundaments of Transport Telematics
Kopecký, F. ed. - Kohl, J. ed. - Pichl, M. ed. - Svítek, M. ed., - Věžník, M. ed.
Kniha - sborník (pro KAP) (2008)
147.Wave Probabilistic Models
Svítek, M.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2007)
148.Complementary variables and its application in statistics
Svítek, M.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2007)
149.Communications multi-path access decision scheme
Zelinka, T. - Svítek, M.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2007)
150.Funkční vzorek vozidlové jednotky využitelné v regionální dopravě
Tvrzký, T. - Svítek, M., - Kopecký, F.
Funkční vzorek (2007)
151.Monitoring of Transport Means on Airport Surface
Svítek, M. - Zelinka, T.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2007)
152.Požadavky na vlastnosti komunikačních systémů pro dopravní telematiku a reálné možnosti jejich naplnění
Svítek, M. - Zelinka, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
153.ETNITE - evropský projekt podporující rozvoj ITS (Inteligentních dopravních systémů)
Bělinová, Z. - Sadil, J., - Svítek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
154.Aplikace družicové navigace ve vazbě na energetické úspory
Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V. - Svítek, M., - Srb, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
155.Localization Performance for ITS Applicationsance
Svítek, M. - Zelinka, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
156.Project ETNITE
Bělinová, Z. - Svítek, M., - Sadil, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
157.Communications Challenges of the Airport over-groud Traffic Control
Svítek, M. - Zelinka, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
158.Communications Environment for Telematic Subsystems
Zelinka, T. - Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2007)
159.Communication Scheme of Airport Over-ground Traffic Navigation System
Zelinka, T. - Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
160.Monitoring of Transport Means on Airport surface
Zelinka, T. - Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
161.Communications Solution for GPS based airport service vehicles navigation
Zelinka, T. - Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
162.Communication solution for Vehicles Navigation on the Airport territory
Svítek, M. - Zelinka, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
163.Communications Environment for Telematic Subsystems
Svítek, M. - Zelinka, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
164.Stručný výkladový seznam analogických neuro-kybernetických pojmů a návrhy pro jejich další vzájemnou simulaci
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Tichý, T. - Sadil, J. - Bělinová, Z., - Faber, V.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
165.Základní koncept III. etapy rozvoje elektronického mýta v ČR
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
166.Koncept III. etapy realizace systému výkonového zpoplatnění
Moos, P. - Svítek, M. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
167.Koncept certifikačního pracoviště zřízeného na FD ČVUT
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
168.Communicationns Technology & Alliance Zigbee
Zelinka, T. - Svítek, M.
Článek (2007)
169.EN ISO 14906 - Road transport and traffic telematics - Electronic fee collection - Application interface definition for dedicated short-range communication
Bureš, P. - Svítek, M.
Norma (nejde do RIV) (2007)
170.Řešení datového přenosu v rámci eCall
Svítek, M. - Zelinka, T.
Článek (2007)
171.ZigBee - nové komunikační řešení pro dopravní telematiku
Svítek, M. - Zelinka, T.
Článek (2007)
172.Communications Solutions for ITS Telematics Systems
Zelinka, T. - Svítek, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2006)
173.Dynamical Systems with Reduced Dimensionality
Svítek, M.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2006)
174.Nový systém elektronického mýtného
Svítek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
175.Nové směry v telekomuniukačních řešeních pro telematiku
Zelinka, T. - Svítek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
176.WiMax - komunikační prostředí pro telematické aplikace
Zelinka, T. - Svítek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
177.Výstražné a informační systémy na bázi buňkového vysílání
Zelinka, T. - Svítek, M., - Řepa, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
178.Interaction among Neuroinformatics Brain Science and Transportation Science
Novák, M. - Faber, J. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
179.Comunications Tools for Inteligent Transport Systems
Svítek, M. - Zelinka, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2006)
180.Improvement of Bus and Truck Driving Safety
Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M., - Bouchner, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
181.Improvement of Bus and Truck Driving Safety
Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M., - Bouchner, P.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2006)
182.Hazardous Goods Transport System Interoperability
Kopecký, F. - Votruba, Z., - Svítek, M.
Abstrakt ve sborníku (2006)
183.EN ISO 14816 - Road Transport and Traffic Telematics - Automatic Vehicle and Equipment Identification - Numbering and Data Structure
Bureš, P. - Svítek, M.
Norma (nejde do RIV) (2006)
184.Fuzzy-linguistic methodics of ITS evaluations and Cost-Benefit Analysis (8 pp.)
Veselý, J. ed. - Svítek, M. ed.
Sborník (2006)
185.CALM - komunikační prostředí v dopravě
Zelinka, T. - Svítek, M.
Článek (2006)
186.CALM - telekomunikační prostředí pro dopravní telematiku
Zelinka, T. - Svítek, M.
Článek (2006)
187.Theory and Algorithm for Time Series Compression
Svítek, M.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2005)
188.Performance Parameters Definition and Processing
Svítek, M. - Novovičová, J.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2005)
189.System Repersentation by a set of Low Dimensional Models
Svítek, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2005)
190.Management veřejné dopravy a ITS architektura
Svítek, M. org. - Věžník, M. org.
Pořádání konference (2005)
191.Architektura ITS systémů a služeb v České republice
Svítek, M. org.
Pořádání konference (2005)
192.Ekonomické, ekologické a bezpečnostní elektronické mýtné
Svítek, M. org. - Tvrzký, T. org. - Pejša, L. org., - Kadleček, B. org.
Pořádání konference (2005)
193.Systematický rozvoj dopravní telematiky regionálních železničních tratí
Svítek, M. org. - Kopecký, F. org.
Pořádání konference (2005)
194.Problémy spolehlivosti, životnosti a bezpečnosti systémů
Novák, M. - Přenosil, V. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Jiná kniha česky (2005)
195.Systém dynamického řízení veřejné dopravy
Kopecký, F. - Svítek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
196.Ekonomické, ekologické a bezpečnostní elektronické mýtné
Svítek, M. - Pejša, L. - Kadleček, B., - Tvrzský, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
197.Účinnost ITS systémů
Svítek, M. - Stárek, T., - Tvrzský, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
198.Využití ITS architektiry při praktickém návrhu ITS systémů
Svítek, M. - Tvrzský, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
199.Nové trendy navigačních systémů
Tvrzský, T. - Svítek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
200.Management veřejné dopravy a ITS architektura
Věžník, M. - Svítek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
201.Systematický rozvoj dopravní telematiky regionálních železničních tratí
Kopecký, F. - Svítek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
202.The Principle of Economical, Ecology and Safety Electronic toll Collection
Svítek, M. - Kadleček, B., - Pejša, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)
203.Calm-Gentle Introduction to Standard
Rajnoch, J. - Bělinová, Z. - Svítek, M. - Sadil, J. - Krása, J. - Vodrážka, V., - Bouchner, P.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)
204.In-Vehicle Weight-in Motion Sensor
Svítek, M. - Votruba, Z. - Pejša, L., - Kadleček, B.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
205.Experimental Verification of the Method Used in Gauging the Weight of Moving Vehicles
Kadleček, B. - Pejša, L., - Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
206.Assessment of Transport Telematics Solutions Benefits in the Czech Republic
Svítek, M. - Veselý, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
207.Monitoring and control of Dangerous Goods transport - ITS pilot project in the Czech republic
Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
208.System Representation by a Set of Low Dimensional Models
Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
209.Probabilistic Theory of Multi-models
Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
210.General Aspect of Driver-car Interaction
Bouchner, P. - Krása, J. - Svítek, M. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Rajnoch, J., - Vodrážka, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
211.Information System for Monitoring and Control of Dangerous Goods Transport
Svítek, M.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
212.Captive Project - Introduction to Cross-border Penalties Enforcement
Rajnoch, J. - Bělinová, Z. - Svítek, M. - Sadil, J. - Krása, J. - Vodrážka, V., - Bouchner, P.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
213.Telematika nad dopravními sítěmi
Svoboda, V. ed. - Svítek, M. ed.
Kniha - sborník (pro KAP) (2005)
214.ITS Architecture of the Czech Republic
Svítek, M.
Nepublikovaná přednáška (2005)
215.System for Monitoring of Hazardous Goods Transport
Svítek, M.
Nepublikovaná přednáška (2005)
216.Inteligent transport systems - architecture design metology and practical implementation
Svítek, M.
Nepublikovaná přednáška (2005)
217.Evalution of benefits of ITS systems
Přibyl, P. - Svítek, M.
Nepublikovaná přednáška (2005)
218.ABC of Electronic Tolling
Svítek, M.
Článek (2005)
219.In-travel
Svítek, M. - Votruba, Z.
Nepublikovaná přednáška (2005)
220.Ethernet - konvergenční telekomunikační prostředí pro dopravní telematiku
Zelinka, T. - Svítek, M.
Článek (2005)
221.Dopravní informační centra - technické podmínky 172
Přibyl, P. - Svítek, M. - Svoboda, P. - Mach, R. - Drbohlav, J., - Votruba, Z.
Norma (nejde do RIV) (2005)
222.Alternativní standardy pro telematické aplikace
Zelinka, T. - Svítek, M.
Článek (2005)
223.The Decomposition Theory of LTI Systems
Svítek, M.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
224.Monitoring and control of dangerous goods transport
Svítek, M. - Pelikán, E.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
225.Experimentální ověření metody vážení vozidel za jízdy
Pejša, L. - Kadleček, B., - Svítek, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2004)
226.Telematika v dopravě (v ruštině)
Přibyl, P. - Svítek, M.
Jiná kniha česky (2004)
227.Telematika nad dopravními sítěmi
Svoboda, V. - Svítek, M.
Vědecká kniha česky (2004)
228.Mezinárodní vazby pilotního projektu RDS-TMC
Svítek, M. - Tvrzský, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
229.ITS - výsledky projektu MD ČR
Svítek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
230.Informacni systém pro monitorování a kontrolu přepravy nebezpečných nákladů
Svítek, M. - Uhlíková, K.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
231.ITS architecture of Czech Republic
Svítek, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
232.In-Vehicle Weight In Motion System
Svítek, M. - Pejša, L., - Kadleček, B.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
233.Including Of ITS Into The National Informatics System Architecture Of The Czech Republic
Veselý, J. - Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
234.Towards ITS Implementation
Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
235.Monitoring and Control of Dangerous Goods
Svítek, M. - Pelikán, E.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
236.RDS-TMC Pilot Project in the Czech Republic
Svítek, M. - Bureš, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
237.Traffic Information Dissemination Into Heterogeneous Systems
Bureš, P. - Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
238.Rychle, ale ne zbrkle
Svítek, M.
Článek (2004)
239.Dynamic navigation for the CZ
Svítek, M. - Bureš, P., - Jindra, J.
Článek (2004)
240.Platba elektronického mýtného
Mandík, L. - Svítek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
241.Základná principy železniční telematiky
Kopecký, F. - Svítek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
242.Telematické architektury pro multimodální dopravu
Svítek, M. - Votruba, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
243.Elektronické platby v dopravě
Pichl, M. - Svítek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
244.IST v multimodální dopravě
Matějec, J. - Čábelka, J., - Svítek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
245.Architektura ITS
Svítek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
246.Interaction With Human Factor Of Intelligent Transport Systems
Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2003)
247.The ITS Application Using the GNSS System
Svítek, M.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2003)
248.Transport of Dangerous and Oversized Goods
Kopecký, F. - Svítek, M.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2003)
249.Architektura ITS v ČR
Svítek, M.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
250.Architecture of the Transport Telematics Applications Using the GNSS
Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2003)
251.ITS Architecture in CEEC
Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2003)
252.Architecture of Intelligent Transport Systems and Services
Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2003)
253.Telematic Architecture - a Regional Case Study
Svítek, M. - Votruba, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
254.GALILEO - Evropský satelitní navigační systém
Svítek, M.
Článek (2003)
255.Flight Telematics
Svítek, M.
Nepublikovaná přednáška (2003)
256.Monitoring and Control of Hazardous Goods with GNSS
Svítek, M.
Nepublikovaná přednáška (2003)
257.ITS v regionální dopravě
Svítek, M.
Nepublikovaná přednáška (2003)
258.Dopravní telematika a železniční doprava
Kopecký, F. - Svítek, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
259.Metodické nástroje rozšiřující možnosti současných systémů řízení z akrizových situací
Novák, M. - Votruba, Z. - Wiedermann, J. - Jindrsa, V. - Svítek, M. - Přibyl, P., - Přenosil, V.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
260.GALILEO - Evropský satelitní a navigační systém
Svítek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
261.Projekt ITS v dopravně telekomunikačním prostředí
Svítek, M. - Kopecký, F.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
262.Towards to Telematics
Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
263.Towards to e-Transport
Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
264.Design of the structure and functions of the laboratory for human - vehicle interaction reliability investigation
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kovanda, J. - Svoboda, P. - Tatarinov, V., - Bouchner, P.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2002)
265.Procesní modely dopravních telematických systémů
Svítek, M.
Docentská habilitační práce (2002)
266.Vize projektu Galileo
Svítek, M.
Článek (2002)
267.Doprava spoléhá na telematiku
Kopecký, F. - Pichl, M., - Svítek, M.
Článek (2002)
268.Evropský program GALILEO a doprava
Kopecký, F. - Svítek, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
269.Architektura dopravního telematického systému- část.1
Svítek, M. - Kopecký, F., - Čábelka, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
270.Aplikace telematiky pro řízení dopravních systémů
Svítek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
271.Informační podpora logistiky v multimodální dopravě
Čábelka, M. - Kopecký, F., - Svítek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
272.Elektronické poplatky za dopravní infrastrukturu
Svítek, M. - Calta, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
273.Informační podpora multimodáoních přepravních systémů
Svítek, M. - Čábelka, M., - Matějec, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
274.Inteligentní dopravní systémy v dopravně-telekomunikačním prostředí ČD
Svítek, M. - Kopecký, F., - Pěnička, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
275.Význam železniční telematiky
Svítek, M. - Kopecký, F., - Borka, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
276.Aplikace projektu Galileo v železniční dopravě
Kopecký, F. - Svítek, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
277.Aplikace telematiky
Kopecký, F. - Svítek, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
278.Processing of GPS signals by non-traditional information technologies
Svítek, M. - Týc, F.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2001)
279.Architecture of transport telematics in multimodal trasnportation
Kopecký, F. - Svítek, M., - Čábelka, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2001)
280.Multimedia and Data Services for Car Drivers
Prchal, J. - Borka, J., - Svítek, M.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2001)
281.Towards to Integrated Transport Telematics System
Svítek, M. - Kopecký, F.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2001)
282.The system Model for Railway Telematics System
Pěnička, M. - Svítek, M.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2001)
283.Towards to Integrated Transport Telematics System
Svítek, M. - Kopecký, F.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2001)
284.Existing Situation and Needs in the Czech Republic
Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
285.ITS - project of MDS, Transport and Logistics
Svítek, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
286.Modelování systémů a procesů
Svítek, M. - Borka, J., - Vlček, M.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2001)
287.Inteligentní dopravní systémy
Přibyl, P. - Svítek, M.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2001)
288.Přístupové sítě pro dopravní telematiku
Kopecký, F. - Svítek, M.
Článek (2001)
289.Ekonomické telekomunikace
Kopecký, F. - Svítek, M.
Článek (2001)
290.Umíte využít moderní systémy racionálně?
Kopecký, F. - Svítek, M.
Článek (2001)
291.Výroční zpráva za rok 2001 projektu Ministerstva dopravy a spojů
Svítek, M.
Výroční zpráva (2001)
292.Výroční zpráva za rok 2001 projektu Ministerstva dopravy a spojů - CE 802/210/112 - Účast ČR v projektu GALILEO - část B.1
Svítek, M.
Výroční zpráva (2001)
293.Užitné vlastnosti zabezpečovacích zařízení - 1. část
Kopecký, F. - Svítek, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
294.Telematika a železniční infrastruktura
Kopecký, F. - Svítek, M., - Pěnička, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
295.Užitné vlastnosti zabezpečovacích zařízení - 2. část: Nástin systémového přístupu
Kopecký, F. - Svítek, M.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
296.Elektronické vybírání poplatků za použití dopravních služeb
Svítek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2000)
297.Redukce parametrů při řízení dopravních sítí
Svítek, M. - Prchal, J. - Paclík, P., - Kárný, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
298.Systémový model integrovaného železničního telematického systému
Svítek, M. - Kopecký, F., - Pěnička, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
299.Užitné vlastnosti zabezpečovacích zařízení-možnosti systémového přístupu
Kopecký, F. - Svítek, M., - Lániček, I.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
300.SVD metoda redukce parametrů pro řízení dopravy
Prchal, J. - Svítek, M. - Paclík, P., - Kárný, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
301.Úvod do telematiky
Vlček, M. - Kopecký, F., - Svítek, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
302.Dopravní telematuika v České republice
Přibyl, P. - Svítek, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
303.Large Systems Decomposition Method for Transport Network Control
Svítek, M. - Vlček, M., - Prchal, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
304.Koncepce řízení dopravy oblasti 3
Přibyl, P. - Chudoba, K. - Pliška, Z. - Přibyl, O., - Svítek, M.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
305.Podklady k přípravě koncepce rozvoje dopravní telematiky v hl. m. Praze
Hrubeš, P. - Chrpa, T. - Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
306.The communication between car and infrastructure
Svítek, M. - Borka, J. - Hrubeš, P. - Prchal, J., - Šindelář, L.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2000)
307.Telematika - nástroj realizace aktivní dopravní politiky
Svítek, M. - Vlček, M., - Kopecký, F.
Článek (2000)
308.Elektronické platby za dopravní infrastrukturu
Svítek, M. - Kopecký, F.
Článek (2000)
309.Teleinformatika na přelomu století
Svítek, M. - Kopecký, F., - Pěnička, M.
Článek (2000)
310.Ekonomická analýza teleinformatiky
Svítek, M. - Kopecký, F.
Článek (2000)
311.Návrh podpory dispečerského řízení v Praze s využitím redukce parametrů založené na faktorové analýze služeb
Prchal, J. - Kárný, M. - Svítek, M., - Nagy, I.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
312.Elektronické vybírání poplatků za použití dopravních služeb
Svítek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
313.Towards to Transport System Modelling
Svítek, M. - Palla, J. - Schmidt, D., - Brumovský, M.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1999)
314.Telematika jako nástroj provádění aktivní dopravní politiky
Svítek, M. - Vlček, M., - Kopecký, F.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1999)
315.Identifikace parametrů modelu dopravního systému s využitím Bayesovského přístupu
Brumovský, M. - Palla, J. - Schmidt, D., - Svítek, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1999)
316.Redukce parametrů systému pro řízení rozsáhlých dopravních sítí
Prchal, J. - Svítek, M., - Kárný, M.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1999)
317.Towards to Driver Support System
Paclík, P. - Svítek, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1999)
318.Electronic Fee Collection and Standardisation on European Level
Svítek, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1999)
319.Electronic Fee Collection and Standardisation on European
Svítek, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1999)
320.Integrated Telematic System for European Transport Policy Making
Svítek, M. - Vlček, M., - Kopecký, F.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1999)
321.The Modelling of Transportation Systems Based on Reduced Data Vector
Prchal, J. - Svítek, M. - Kárný, M., - Nagy, I.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1999)
322.The Mathematical Modelling and Bayesian Estimation in Transportation System
Svítek, M. - Palla, J., - Schmidt, D.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1999)
323.Study of Progressive On-board Systems for Safe and Comfort Man-Car Interaction (the Human-Machine Oriented Design of Electronic Car Instrumenstation and Prediction of Possible Future Development)
Dlouhý, R. - Novák, M., - Svítek, M.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (1999)
324.The Common Telecommunication and Transport Problems in Electronic Fee Collection on System Implementation
Svítek, M. - Boháč, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1998)
325.The Transport System Modelling by Bayesian Methodology
Svítek, M.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1997)
326.The Transport Modelling
Svítek, M.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (1997)
327.Monitorování a vyhodnocování kvality čidel radarové sítě
Svítek, M. - Cochlar, J., - Rejchrt, V.
Výzkumná zpráva v češtině (1994)
328.Information Physics and Complex Information Systems
Svítek, M.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
329.Modernizace regionálních železnic
Kopecký, F. - Svítek, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Implementace principů Průmyslu 4.0. při výrobě a opravách konstrukčních vrstev dopravních komunikací
Svítek, M.
2017 - 2019
FV20356
2.Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě
Svítek, M.
2012 - 2015
TA02030435
3.Zvýšení využití parkovací kapacity na dálnicích za pomoci predikčních modelů
Svítek, M.
2012 - 2014
TA02031411
4.Výzkum a vývoj systému pro multimodální a pěší navigaci
Svítek, M.
2011 - 2013
TA01031838
5.Výzkum možností využití principu přidělování Time Slotů v silniční dopravě
Svítek, M.
2011 - 2013
TA01031697
6.Výzkum využití dynamického modelování pro zýšení kvality poskytování dopravních informací
Svítek, M.
2011 - 2013
TA01031686
7.E-FRAME - Rozšířená FRAME architektura pro vývoj kooperativních systémů
Svítek, M.
2008 - 2011
224383
8.Inteligentní dopravní systémy (ITS) a jejich udržitelný rozvoj
Svítek, M.
2007 - 2010
OC 194
9.Standardizovaný popis sítě železničních tratí
Svítek, M.
2007 - 2010
CG743-016-910
10.Vytvoření komplexního modelu zjišťování přepravních vztahů v území ČR
Svítek, M.
2007 - 2010
CG721-125-190
11.Elektronické identifikační systémy v dopravně-přepravním procesu (e-IDENT)
Svítek, M.
2007 - 2010
2A-2TP1/108
12.Výzkum systémových požadavků a architektury pro univerzální telematickou vozidlovou jednotku
Svítek, M.
2006 - 2009
2A-1TP1/138
13.GAST - "Zelenější" a bezpečnější silniční doprava
Svítek, M.
2007 - 2009
2007-4067/001-005
14.Dopravně-telematický komunikační modul (DOTEK)
Svítek, M.
2007 - 2009
2A-2TP1/105
15.Lokálně ověřený rámec pro multimodální modelování poptávky po veřejné dopravě osob v souvislosti s interními a externími kvalitativními a ekonomickými faktory dopravní obsluhy
Svítek, M.
2007 - 2009
CG721-045-190
16.Výzkum dopravně telematických systémů
Svítek, M.
2005 - 2008
GD102/05/H517
17.CASTLE - Klastry v technologických aplikacích vzdušné a satelitní navigace spojené s podnikatelskými inovacemi
Svítek, M.
2005 - 2008
022539
18.Ekonomické, ekologické a bezpečnostní řešení elektronického mýtného
Svítek, M.
2004 - 2007
1F44G/092/120
19.ETNITE
Svítek, M.
2005 - 2007
20.Účast České republiky v projektu GALILEO
Svítek, M.
2001 - 2006
CE802210112
21.Inteligentní dopravní systémy v podmínkách dopravně-telekomunikačního prostředí České republiky
Svítek, M.
2001 - 2005
CE802210108
22.Matematické modelování a bayesovské odhadování dopravních systémů
Svítek, M.
1998 - 1998
309812206
23.neuveden
Svítek, M.