prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-401a - Jugoslávských partyzánů , Praha
E-mail:
Miroslav.Svitek@cvut.cz
Funkce:
člen vědecké rady / FD
garant oboru 3708T041 - TR navazujícího magisterského studia / FD
Člen:
Laboratoř telematiky chytrých měst

Garant předmětů v doktorském studiu:

20TMSY - Telematické systémy
20TSYL - Telematické systémy

Není vyučujícím žádného předmětu.

Školitel studentů v doktorském studiu:

Mgr. František Bureš
Ing. Patrik Horažďovský
Sergei Kozhevnikov
Ing. arch. Michal Postránecký

Vedoucí studentského projektu:

Smart and Resilient Cites
  17X2SC - navazující magisterský studijní program
Družicová navigace a její využití v dopravě
  20X1DS - bakalářský studijní program
  20X2DL - navazující magisterský studijní program
  20X2DS - navazující magisterský studijní program
Dopravní řešení pro Smart City
  20X1XD - bakalářský studijní program
  20X1XS - bakalářský studijní program
  20X2XS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Smart City Design Based on an Ontological Knowledge System
Přibyl, P. - Přibyl, O. - Svítek, M., - Janota, A.
In: Research and the Future of Telematics. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2020. p. 152-164. Communications in Computer and Information Science. vol. 1289. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-030-59269-1.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2020)
2.City Infrastructure Evaluation using Urban Simulation Tools
Dostál, R. - Přibyl, O., - Svítek, M.
In: 2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. ISBN 978-1-7281-6821-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2020)
3.Smart City 5.0 Testbed in Prague
Svítek, M. - Dostál, R. - Kozhevnikov, S., - Janča, T.
In: 2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. ISBN 978-1-7281-6821-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
4.Urban Heat Vulnerability Assessment of Smart Border
Bhattacharjee, S. - Tencar, J. - Danilchyk, T. - Svítek, M. - Horák, T., - Naghdi, Y.
In: 2020 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2020. ISBN 978-1-7281-6821-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2020)
5.Multiagentní modelování pro veřejnou dopravu
Horažďovský, P. - Matoušek, J. - Rek, R. - Svítek, M., - Růžička, J.
[Research Report] 2020. Report no. 100/2020.
Výzkumná zpráva v češtině (2020)
6.Zpráva o činnosti NCK KUI TN01000024 v roce 2020
Mařík, V. - Kučera, V. - Hlaváč, V. - Burget, P. - Joch, J. - Kolář, P. - Kadera, P. - Halama, R. - Svítek, M. - Zitová, B. - Snášel, V. - Hirš, J. - Hlinka, J. - Janeček, E. - Žalud, L. - Beran, H., - Smutný, V.
[Research Report] 2020.
Výzkumná zpráva v češtině (2020)
7.Vzduch je naše moře dat
Řehoř, V. - Svítek, M., - Vittek, P.
Next Generation Komunikace. 2020, 57(3), 56-58. ISSN 2570-8570.
Článek (2020)
8.Why Quantum (Wave Probability) Models Are a Good Description of Many Non-quantum Complex Systems, and How to Go Beyond Quantum Models
Svítek, M. - Kosheleva, O. - Kreinovich, V., - Nguyen, T.N.
Studies in Computational Intelligence - Service Orientation in Holonic and Multi-agent Manufacturing. 2019, 2019(809), 168-175. ISSN 1860-949X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2019)
9.Modeling of Smart Cities Based on ITS Architecture
Přibyl, O. - Přibyl, P. - Lom, M., - Svítek, M.
IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine. 2019, 11(4), 28-36. ISSN 1939-1390.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2019)
10.Quantum Models of Complex Systems
Svítek, M.
In: Focus on Systems Theory Research. Hauppauge NY: Nova Science Publisher, Inc., 2019. ISBN 978-1-5361-4561-8.
Kapitola v zahraniční knize s nadnárodní působností (2019)
11.Smart Border as a Part of Smart and Resilient El Paso
Svítek, M. - Horák, T. - Cheu, R.L., - Ferregut, C.
In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. ISBN 978-1-7281-0497-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2019)
12.Dynamic Public Transport in Smart City using Multi-agent system
Horažďovský, P. - Svítek, M., - Kozhevnikov, S.
In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. ISBN 978-1-7281-0497-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2019)
13.Smart Public Rail Transit System for El Paso
Janoš, V. - Horák, T., - Svítek, M.
In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. ISBN 978-1-7281-0497-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2019)
14.Solving last mile problem as a personal service for citizens
Svítek, M. - Horažďovský, P. - Kozhevnikov, S. - Pogorelskih, X., - Poludov, D.
In: Complex Systems: Control and Modeling Problems. Samara: Institute for the Control of Complex Systems of Russian Academy of Sciences, 2019. p. 3-8. ISBN 978-5-473-01248-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2019)
15.Focus on Systems Theory Research
Svítek, M. ed. - Casanova, M.F. ed., - Opris, I. ed.
Hauppauge NY: Nova Science Publisher, Inc., 2019. ISBN 978-1-5361-4561-8.
Kniha - sborník (pro KAP) (2019)
16.Smart City 5.0 as an Urban Ecosystem of Smart Services
Svítek, M. - Skobelev, P., - Kozhevnikov, S.
In: Service Oriented, Holonic and Multi-agent Manufacturing Systems for Industry of the Future. Springer, Cham, 2019. p. 426-438. vol. 853. ISSN 1860-9503. ISBN 978-3-030-27477-1.
Stať ve sborníku (2019)
17.Development of Resource-Demand Networks for Smart Cities 5.0
Kozhevnikov, S. - Skobelev, P. - Přibyl, O., - Svítek, M.
In: Industrial Applications of Holonic and Multi-Agent Systems. Wien: Springer, 2019. p. 203-217. LNAI. vol. 11710. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-030-27877-9.
Stať ve sborníku (2019)
18.Information model of resonance phenomena in brain neural networks
Moos, P. - Svítek, M. - Novák, M., - Votruba, Z.
Neural Network World. 2018, 28(3), 225-239. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
19.SynopCity (c) Virtual HUB-A Testbed for Smart Cities
Postránecký, M. - Svítek, M., - Zambrano, E.C.
IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine. 2018, 10 50-57. ISSN 1939-1390.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
20.SynopCity© Virtual HUB-A Testbed for Smart Cities
Postránecký, M. - Svítek, M., - Zambrano, E.C.
IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine. 2018, 10(2), 50-57. ISSN 1939-1390.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2018)
21.Města budoucnosti
Svítek, M. - Postránecký, M. - Lokaj, Z. - Lom, M. - Mařík, V. - Přibyl, O. - Říha, Z. - Votruba, Z., - Tencar, J.
Praha: NADATUR, 2018. ISBN 978-80-7270-058-5.
Vědecká kniha česky (2018)
22.An international interdisciplinary study abroad program on smart cities
Cheu, R.L. - Rosales, N.V. - Larios, V.M. - Arrellano, R.M. - Horák, T. - Svítek, M., - Přibyl, O.
In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. ISBN 978-1-5386-5017-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
23.International dual master degrees program in smart cities
Cheu, R.L. - Horák, T. - Ferregut, C. - Svítek, M., - Postranecky, M.
In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. ISBN 978-1-5386-5017-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
24.Data-driven management of dynamic public transport
Horažďovský, P. - Svítek, M., - Novotný, V.
In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. p. 1-5. ISBN 978-1-5386-5017-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
25.Dynamická obsluha území veřejnou hromadnou dopravou
Horažďovský, P. - Langr, M. - Heindl, M., - Svítek, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2018. Report no. 2018/88.
Výzkumná zpráva v češtině (2018)
26.Conceptual Model of Complex Multi-agent System Smart City 4.0
Svítek, M. - Postránecký, M.
In: Industrial Applications of Holonic and Multi-Agent Systems. Cham: Springer, 2017. p. 215-226. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-64634-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
27.Dynamic Service of Public Transport in Smart City and Region
Horažďovský, P. - Svítek, M.
In: 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) - IEEE PROCEEDINGS. New York: IEEE Press, 2017. ISBN 978-1-5386-3825-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2017)
28.Analýza vybraných dopravních systémů
Horažďovský, P. - Heindl, M. - Langr, M. - Svítek, M., - Heindl, D.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2017. Report no. 70/2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
29.Dynamické jízdné v systémech veřejné hromadné dopravy
Horažďovský, P. - Langr, M. - Svítek, M., - Heindl, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2017. Report no. 69/2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
30.Koncepce řešení regionální dopravy v Plzeňském kraji
Janoš, V. - Baudyš, K. - Michl, Z. - Pospíšil, J. - Marada, M. - Genzer, Š. - Vávra, R., - Svítek, M.
[Research Report] Praha: CTU FTS. Department of Logistics and Management of Transport, 2017.
Výzkumná zpráva v češtině (2017)
31.Dynamic Social Evolution Model in Virtual City Laboratory
Postranecky, M. - Svítek, M.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE, 2016. ISBN 9781509011162.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
32.Smart cities, multi-system approach to system modelling
Moos, P. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2016. ISBN 978-1-5090-1116-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
33.Industry 4.0 as a Part of Smart Cities
Lom, M. - Přibyl, O., - Svítek, M.
In: 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). New York: IEEE Press, 2016. ISBN 978-1-5090-1116-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
34.Towards Complex System Theory
Svítek, M.
Neural Network World. 2015, 25(1), 5-33. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
35.Zkušební prostředí pro čipové technologie
Sliacky, M. - Svítek, M. - Borka, J. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P., - Nenka, P.
[Functional Sample] 2015.
Funkční vzorek (2015)
36.Simulátor centrálního prvku zařízení odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě (Terminal Management System)
Sliacky, M. - Svítek, M. - Borka, J. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P. - Mareš, J. - Orság, R. - Novotný, L. - Švédová, Z. - Pípa, M., - Ščerba, M.
[Functional Sample] 2015.
Funkční vzorek (2015)
37.Zkušební stolice (HW a SW) pro simulaci vozidlového zařízení prostředků veřejné osobní dopravy
Sliacky, M. - Svítek, M. - Borka, J. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P. - Orság, R. - Novotný, L. - Švédová, Z. - Pípa, M., - Ščerba, M.
[Functional Sample] 2015.
Funkční vzorek (2015)
38.Manažerské rozhodování v praxi
Štědroň, B. - Čáslavová, E. - Foret, M. - Gramlich, L. - Hlaváč, L. - Kubálek, T. - Kubálková, M. - Moos, P. - Palíšková, M. - Pastor, O. - Přibyl, O. - Řezáč, J. - Svítek, M. - Svoboda, L. - Šafránek, J. - Tajovský, L. - Vlček, M., - Žantovská, I.
Praha: BECK C. H., 2015. ISBN 978-80-7400-587-9.
Vědecká kniha česky (2015)
39.Poloprovoz certifikačního pracoviště OIS
Sliacky, M. - Svítek, M. - Borka, J. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P. - Nenka, P. - Mareš, J. - Orság, R. - Novotný, L. - Švédová, Z. - Pípa, M., - Ščerba, M.
[Pilot Plant] 2015.
Poloprovoz (2015)
40.System alliances as a tool for solving Smart Cities problems
Fábera, V. - Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. p. 1-6. ISBN 978-80-01-05742-1.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2015)
41.Night earth observation for Smart Cities
Svítek, M. - Zatsepin, I.
In: Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. p. 1-4. ISBN 978-80-01-05742-1.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2015)
42.Telematika pro chytrá města
Svítek, M.
In: XXV. konference Radiokomunikace - Sborník přednášek. Pardubice: UNIT, 2015. ISBN 978-80-905345-6-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2015)
43.A Collaborative, Interdisciplinary Initiative for a Smart Cities Innovation Network
Villanueva-Rosales, N. - Cheu, R.L. - Gates, A. - Rivera, N. - Mondragon, O. - Cabrera, S. - Ferregut, C. - Carrasco, C. - Nazarian, S. - Taboada, H. - Larios, V.M. - Barbosa, L. - Svítek, M. - Přibyl, O. - Horák, T., - Procházková, D.
In: Proceedings of the First IEEE International Smart Cities Conference. New York: IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society, 2015. ISBN 978-1-4673-6551-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
44.System-oriented Approach to Smart Cities
Přibyl, O. - Svítek, M.
In: Proceedings of the First IEEE International Smart Cities Conference. New York: IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society, 2015. ISBN 978-1-4673-6551-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
45.Reliability Problems in Prediction Diagnostics for Uncertain Systems
Novák, M. - Bouchner, P. - Pelikán, E. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: RECENT ADVANCES on SYSTEMS, SIGNALS, CONTROL, COMMUNICATIONS and COMPUTERS. Budapest: WSEAS, 2015. pp. 55-64. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-355-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
46.Metodika ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě
Svítek, M. - Borka, J. - Sliacky, M. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M. - Horažďovský, P. - Nenka, P. - Mareš, J. - Orság, R. - Novotný, L. - Švédová, Z. - Pípa, M., - Ščerba, M.
[Applied Certified Methodology] 2015.
Uplatněná certifikovaná metodika (2015)
47.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích VaV projektu TA02030435 za rok 2015
Svítek, M. - Borka, J. - Sliacky, M. - Matějec, J. - Skuhra, R. - Jeřábek, M., - Horažďovský, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. Report no. 57/2016.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2015)
48.Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích VaV projektu TA02030435 za rok 2014
Svítek, M. - Sliacky, M. - Borka, J., - Jeřábek, M.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2015. Report no. 44/2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
49.Prediction diagnostic for smart cities systems
Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: Smart Cities Symposium Prague 2015 Proceedings - Czech Technical University in Prague. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015. pp. 1-6. ISBN 978-80-01-05742-1.
Stať ve sborníku (2015)
50.Iterated Non-linerar Regression
Svítek, M.
Neural Network World. 2014, 24(4), 411-420. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2014)
51.Information Physics and Complex Information Systems
Svítek, M.
In: Encyclopedia of Information Science and Technology, Third Edition. Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2014. p. 7450-7455. ISBN 978-1-4666-5888-2.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2014)
52.Telematic approach into program of smart cities
Svítek, M.
In: Proceedings of the 7th Euro American Conference on Telematics and Information Systems. New York: ACM, 2014. ISBN 978-1-4503-2435-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2014)
53.Quantum Subsystems Connections
Svítek, M.
Neural Network World. 2013, 23(4), 287-298. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
54.Telematika pro chytrá města
Svítek, M. - Moos, P.
Silniční obzor. 2013, 74(3), 65-67. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2013)
55.Transatlantic Dual Masters Degree Program in Transportation and Logistics Systems. ATLANTIS. History and Three Years of Implementation
Nováková, H. - Bína, L. - Svítek, M. - Novák Sedláčková, A.C. - Ferregut, C. - Cheu, R.L., - Aguirre-Covarrubias, S.
Uherské Hradiště: LIBRA-IMPORT, 2013. 1. ISBN 978-80-905432-0-1.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2013)
56.Transport Telematics - Systemic View
Svítek, M. - Votruba, Z. - Zelinka, T. - Jirovský, V., - Novák, M.
New York: WSEAS Press, 2013. ISBN 978-1-61804-144-9.
Zahraniční jiná kniha (2013)
57.Complex Information Systems
Svítek, M.
In: 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013. pp. 347-351. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
58.Metodika lokalizace vhodného místa pro vytvoření nových parkovacích ploch pro TNV
Svítek, M. - Lokaj, Z. - Wosyka, J. - Šrotýř, M., - Kumpošt, P.
[Applied Certified Methodology] 2013.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
59.Studie aplikací kooperativních systémů v prostředí městské aglomerace se zaměřením na možnosti jejich využití v hl.m. Praze
Svítek, M. - Zelinka, T. - Votruba, Z. - Lokaj, Z. - Šrotýř, M. - Bureš, P., - Bělinová, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2013.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
60.Rozvoj dopravní telematiky (ITS) v podmínkách ŘSD ČR
Svítek, M. - Srp, R.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
61.Studie aplikací komunikace mezi vozidly a mezi vozidlem a infrastrukturou
Svítek, M. - Zelinka, T. - Lokaj, Z. - Bělinová, Z. - Faltus, V. - Šrotýř, M. - Langr, M., - Derbek, P.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravní telematiky, 2013.
Výzkumná zpráva v češtině (2013)
62.Výzkum a výuka oboru ITS na ČVUT, Fakultě dopravní
Svítek, M.
Silniční obzor. 2012, 73(3), 63-66. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
63.Wave Probabilistic Functions for Quantum Cybernetics
Svítek, M.
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Part C. 2012, 42(2), 233-240. ISSN 1094-6977.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
64.Advanced Approach to Intelligent Transport Systems Design
Svítek, M. - Zelinka, T. - Jirovský, V., - Jeřábek, M.
International Journal Of Systems Applications, Engineering & Development. 2012, 6(1), 179-187. ISSN 2074-1308.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
65.ITS Telecommunications Solutions Security
Zelinka, T. - Svítek, M. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
Journal of Communication and Computer. 2012, 9(4), 456-465. ISSN 1930-1553.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
66.Data security in Intelligent Transport Systems
Zelinka, T. - Svítek, M. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2012, 10(5), 61-67. ISSN 1690-4524.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
67.Performance Parameters Measurement and Stochastic Processes
Svítek, M.
In: Modern Metrology Concerns. Rijeka: InTech, 2012. p. 3-26. ISBN 978-953-51-0584-8.
Kapitola v zahraniční knize s nadnárodní působností (2012)
68.Quantum Models for Brain Network
Svítek, M.
In: Proceedings of the 4th International Conference on Mathematical, Biology and Bioinformatics. Moskva: Lomonosov Moscow State University, 2012. pp. 170-171. ISBN 978-5-317-04214-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
69.Specific telecommunications solutions for ITS applications
Zelinka, T. - Svítek, M., - Lokaj, Z.
In: APPLIED MATHEMATICS in ELECTRICAL and COMPUTER ENGINEERING. New York: WSEAS Press, 2012. pp. 315-322. ISBN 978-1-61804-064-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
70.Advanced Model of Intelligent Transport Systems
Svítek, M. - Zelinka, T., - Jeřábek, M.
In: APPLIED MATHEMATICS in ELECTRICAL and COMPUTER ENGINEERING. New York: WSEAS Press, 2012. pp. 323-330. ISBN 978-1-61804-064-0.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
71.Service Quality Management for the ITS Mobile Wireless Multipath Telecommunications Subsystems
Zelinka, T. - Lokaj, Z., - Svítek, M.
In: Proceedings of the 6th Euro American Conference on Telematics and Information Systems EATIS 2012. New York: ACM Press, 2012. pp. 317-324. ISBN 978-1-4503-1012-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
72.ITS data security in wireless telecommunication solutions
Svítek, M. - Zelinka, T., - Lokaj, Z.
In: 2012 IEEE Colombian Intelligent Transportation Systems Symposium. Bogota: IEEE Colombian, 2012. pp. 1-6. ISBN 978-1-4673-4362-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
73.Tablet based interactive GPS textbook - a new kind of an educational
Obdržálek, J. - Kofránek, J., - Svítek, M.
In: WCPE 2012 Book of Abstracts. Istambul: Bahçeşehir Üniversitesi, 2012, pp. 273.
Abstrakt ve sborníku (2012)
74.Intelligent Transport Systems
Svítek, M.
[Unpublished Lecture] NEW WAYS IN CITY AND INTERCITY TRANSPORT. 2012-11-08.
Nepublikovaná přednáška (2012)
75.Wave Propabilistic Information Power
Svítek, M.
Neural Network World. 2011, 21(3), 269-276. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
76.Conditional Combinations of quantum Systems
Svítek, M.
Neural Network World. 2011, 21(1), 67-73. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
77.From quantum transfer functions to complex quantum circuits
Svítek, M.
Neural Network World. 2011, 21(6), 505-517. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
78.Applying wave probabilistic functions for dynamic system modeling
Svítek, M.
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Part C. 2011, 41(5), 674-681. ISSN 1094-6977.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2011)
79.Adaptive Multi-path Telecommunications Solutions for ITS
Zelinka, T. - Svítek, M. - Šrotýř, M., - Vosátka, M.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2011, 9(1), 14-20. ISSN 1690-4524.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
80.Security of transport telematic solutions
Zelinka, T. - Svítek, M. - Lokaj, Z., - Šrotýř, M.
NAUN INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATIONS. 2011, 5(4), 141-148. ISSN 1998-4480.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
81.Adaptive Wireless Multipath Access Solution for Transport Telematics
Zelinka, T. - Svítek, M. - Stárek, T., - Lokaj, Z.
International Journal of Computers and Communications. 2011, 5(1), 9-14. ISSN 2074-1294.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2011)
82.Způsob průběžného vážení vozidlových jednotech za provozu a/nebo optimalizace jejich další jízdy
Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Czech Republic. Patent CZ 302930. 2011-12-09.
Tuzemský patent (2011)
83.New study fields and trends at Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague
Svítek, M. - Bělinová, Z., - Bína, L.
In: Proceedings book of 5th International Scientific Symposium of Transport Faculties "Collaboration Creates Opportunities". Žilina: University of Žilina, 2011, pp. 62-73. ISBN 978-80-554-0350-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
84.Compression algorithm as a tool for EEG data processing
Svítek, M.
In: INISTA 2011 - 2011 International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications. Piscataway: IEEE Service Center, 2011, pp. 616-620. ISBN 978-1-61284-920-1. Available from: http://www.inista.org
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
85.Data security in ITS telecommunications solutions
Zelinka, T. - Lokaj, Z., - Svítek, M.
In: Recent Researches in Communications & IT. New York: WSEAS Press, 2011. pp. 125-131. ISBN 978-1-61804-018-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
86.Towards Information Circuits
Svítek, M. - Votruba, Z., - Moos, P.
Neural Network World. 2010, 20(2), 241-247. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2010)
87.Service Quality Management in Multipath Acces Solutions for Transport Telematics Solution
Zelinka, T. - Svítek, M. - Stárek, T., - Lokaj, Z.
Archives of Transport System Telematics. 2010, 3(4), 53-58. ISSN 1899-8208.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2010)
88.Estimation of Socio-economic Impacts Using a Combination of Fuzzy-linguistic Approximation and Micro-simulation Models
Svítek, M. - Stárek, T.
In: Transport Systems Telematics. Berlin: Springer-Verlag, 2010. p. 400-409. Communication in Computer and Information Science. vol. 104. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-642-16471-2.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2010)
89.Pilot Testing of Cetification Methods Developed for ITS Applications Using GNSS Systems
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
In: Transport Systems Telematics. Berlin: Springer-Verlag, 2010. p. 278-285. Communication in Computer and Information Science. vol. 104. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-642-16471-2.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2010)
90.Quantum System Theory Principles and Applications
Svítek, M.
Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG, 2010. ISBN 978-3-639-23402-2.
Zahraniční jiná kniha (2010)
91.The Complex Information Systems with Safe Access Control
Jeřábek, M. - Svítek, M., - Lokaj, Z.
In: NEW ASPECTS of APPLIED INFORMATICS, BIOMEDICAL ELECTRONICS & INFORMATICS and COMMUNICATIONS. New York: WSEAS Press, 2010. pp. 188-192. ISSN 1792-460X. ISBN 978-960-474-216-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2010)
92.The Safe Access Control into Complex Information Systems
Jeřábek, M. - Svítek, M.
In: Latest Trends on Communication & Information Technology. New York: WSEAS Press, 2010. pp. 96-100. ISSN 1792-4316. ISBN 978-960-474-207-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2010)
93.Holographic Representation of Quantum Information
Svítek, M.
In: NEW ASPECTS of APPLIED INFORMATICS, BIOMEDICAL ELECTRONICS & INFORMATICS and COMMUNICATIONS. New York: WSEAS Press, 2010. pp. 193-197. ISSN 1792-460X. ISBN 978-960-474-216-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2010)
94.Information Physics and Quantum Information Circuits
Svítek, M.
In: International Symposium on Innovations in Intelligent SysTems and Appliations INISTA 2010. Erciyes: Erciyes University, 2010. pp. 400-404. ISBN 978-975-6478-58-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
95.Service Quality Management in Transport Telematics Solutions
Zelinka, T. - Svítek, M., - Bouchner, P.
In: Intelligent Information Processing. Moskva: MAKS Press, 2010. pp. 528-531. ISBN 978-5-317-03409-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
96.Adaptive Decision Processes the Multi-path Wireless Access Solutions Implementable on the IP Routing layer
Zelinka, T. - Svítek, M., - Lokaj, Z.
In: EATIS PANAMA 2010. Aracaju: EATIS.org, 2010. pp. 203-208. ISBN 978-958-44-7280-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
97.Pilot Testing of Certification Methods Developed for ITS Applications Based on GNSS Systems
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
In: Proceedings of 13th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. Coimbra: Universidade de Coimbra, 2010. pp. 1019-1024. ISSN 2153-0009. ISBN 978-1-4244-7658-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
98.Pilot Testing of Certification Methods Developed for ITS Applications Based on GNSS Systems
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
In: 13th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. Lisboa: IEEE, 2010. pp. 1019-1024. ISBN 978-1-4244-7657-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
99.Pilot Testing of Cetification Methods Developed for ITS Applications Using GNSS Systems
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
In: Transport Systems Telematics. Berlin: Springer-Verlag, 2010. pp. 278-285. Communication in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-642-16471-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
100.Estimation of Socio-economic Impacts Using a Combination of Fuzzy-linguistic Approximation and Micro-simulation Models
Svítek, M. - Stárek, T.
In: Transport Systems Telematics. Berlin: Springer-Verlag, 2010. pp. 400-409. Communication in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929. ISBN 978-3-642-16471-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
101.Service Quality Management in Multipath Access Solutions Dedicated for Transport Telematics Solutions
Zelinka, T. - Svítek, M. - Stárek, T., - Lokaj, Z.
In: Latest Trends on Communication & Information Technology. New York: WSEAS Press, 2010. pp. 57-63. ISSN 1792-4316. ISBN 978-960-474-207-3.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2010)
102.Adaptive Multi-Path Telecommunications Solutions for ITS
Zelinka, T. - Svítek, M. - Šrotýř, M., - Vosátka, M.
In: Proceedings of WMSCI 2010. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 2010. pp. 89-94. ISBN 978-1-934272-98-5.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
103.Vytvoření komplexního modelu zjišťování přepravních vztahů na území ČR
Svítek, M. - Stárek, T. - Pleva, M. - Kantor, S., - Tvrzský, T.
[Research Report] Telematix Services a.s., 2010. Report no. CG721-125-190.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2010)
104.Výzkum vstupních parametrů pro efektivní modelování a simulaci ITS služeb na bázi proměnného dopravního značení v podmínkách České republiky
Svítek, M. - Kantor, S. - Stárek, T. - Pleva, M., - Tvrzský, T.
[Research Report] Telematix Services a.s., 2010. Report no. 1F83B/060/120.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2010)
105.Service Quality Management in Multipath Acces Solutions for Transport Telematics Solution
Zelinka, T. - Svítek, M. - Stárek, T., - Lokaj, Z.
In: Transport Systems Telematics - Conference Proceedings. Silesian University of Technology, 2010. pp. 103. ISBN 978-83-927504-4-4.
Abstrakt ve sborníku (2010)
106.Pilot Testing of Cetification Methods Developed for ITS Applications Using GNSS Systems
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
In: Transport Systems Telematics - Conference Proceedings. Silesian University of Technology, 2010, pp. 93. ISBN 978-83-927504-4-4.
Abstrakt ve sborníku (2010)
107.Estimation of Socio-economic Impacts Using a Combination of Fuzzy-linguistic Approximation and Micro-simulation Models
Stárek, T. - Svítek, M.
In: Transport Systems Telematics - Conference Proceedings. Silesian University of Technology, 2010, pp. 91. ISBN 978-83-927504-4-4.
Abstrakt ve sborníku (2010)
108.Variable Road Pricing and Experiences in the Czech Republic - poster
Bína, L. - Svítek, M. - Skurovec, V. - Nováková, H., - Černý, V.
[Unpublished Lecture] University of Texas at El Paso. 2010-02-10.
Nepublikovaná přednáška (2010)
109.Quasi-Non-Ergodic Probabilistic Systems and Wave Probabilistic Functions
Svítek, M.
Neural Network World. 2009, 19(3), 307-320. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2009)
110.The Safe Acces Control into ITS Distributed Databases
Svítek, M.
Archives of Transport System Telematics. 2009, 2(2), 34-36. ISSN 1899-8208.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2009)
111.Telekomunikační řešení pro informační systémy síťových odvětví
Zelinka, T. - Svítek, M.
Praha: Grada, 2009. Průvodce. vol. 1. ISBN 978-80-247-3232-9.
Jiná kniha česky (2009)
112.Univerzální řídicí telematický systém pro dopravu a přepravu osob a nákladní přepravu, zejména nebezpečných nákladů
Svítek, M. - Kopecký, F.
Czech Republic. Patent CZ 301113. 2009-11-11.
Tuzemský patent (2009)
113.Theoretical Principles of Quantum Information Science
Svítek, M.
In: EATIS'09 CONTRIBUTION PROCEEDINGS. Praha: Wirelesscom s.r.o., 2009. p. 59-67. ISBN 978-80-87205-07-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
114.Physics of Information Representation, Transmission and Processing
Svítek, M.
In: Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on DATA NETWORKS, COMMUNICATIONS, COMPUTERS (DNCOCO '09). New York: WSEAS Press, 2009. p. 205-212. ISSN 1790-5109. ISBN 978-960-474-134-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2009)
115.Wave Probabilistic Functions in Quantum Informatics
Svítek, M.
In: 2nd International Conference on Adaptive Science & Technology. Kumasi: Education & ICT Technologies Ltd, 2009. p. 20-25. ISSN 0855-8906. ISBN 978-1-4244-3523-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
116.Intelligent Transport Systems - Design Methodology and Effectiveness assesment
Svítek, M.
In: CMDTUR 2009. Žilina: Žilinská univerzita, 2009. pp. I-236-I-242. ISBN 978-80-554-0132-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
117.Quantum Approach into Probabilistic Binary Modeling
Svítek, M.
In: INISTA 2009. Trabzon: Karadeniz Technical University Basimevi, 2009, pp. 89-93. ISBN 978-975-6983-58-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
118.Model of the Emission Load in the Vicinity of the Monitored Road in Relation to the Real Traffic Data
Derbek, P. - Hrubeš, P., - Svítek, M.
In: EURISBIS' 09, Book of Abstracts. Bacoli: TILAPIA, 2009. pp. 83-84. ISBN 978-88-89744-13-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
119.Theoretical Principles of Quantum Information Science
Svítek, M.
In: Proceedings of the 2009 Euro American Conference on Telematics and Information Systems: New Opportunities to increase Digital Citizenship. New York: ACM, 2009, ISBN 978-1-60558-398-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
120.Adaptive Approach to Management of the Multi-path Wireless Solutions
Zelinka, T. - Svítek, M., - Vosátka, M.
In: Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on DATA NETWORKS, COMMUNICATIONS, COMPUTERS (DNCOCO '09). New York: WSEAS Press, 2009. pp. 160-168. ISSN 1790-5109. ISBN 978-960-474-134-2.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2009)
121.Adaptive wireless access environment in transport solutions
Zelinka, T. - Svítek, M.
In: Proceedings of the 13-th WMSCI. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Sistemics, 2009. pp. 310-315. IIIS. ISBN 978-1-934272-62-6.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
122.Dopravně-telematický komunikační modul
Svítek, M. - Zelinka, T.
Czech Republic. Utility Model CZ 19712. 2009-06-15.
Tuzemský užitný vzor (2009)
123.Inteligentní dopravní systémy (ITS) a jejich dopad na udržitelný rozvoj
Svítek, M. - Stárek, T. - Hrubeš, P. - Derbek, P. - Kantor, S., - Pleva, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2009. Report no. OC194.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2009)
124.Výzkum vstupních parametrů pro efektivní modelování a simulaci ITS služeb na bázi proměnného dopravního značení v podmínkách České republiky
Svítek, M. - Kantor, S. - Stárek, T. - Pleva, M., - Tvrzský, T.
[Research Report] Telematix Services a.s., 2009. Report no. 1F83B/060/120.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2009)
125.EATIS'09 CONTRIBUTION PROCEEDINGS
Zelinka, T. ed. - Svítek, M. ed. - Jeřábek, M. ed., - Bartoň, P. ed.
Praha, 2009-06-03/2009-06-05. Praha: Wirelesscom s.r.o., 2009. ISBN 978-80-87205-07-5.
Sborník (2009)
126.Proceedings of the 2009 Euro American Conference on Telematics and Information Systems: New Opportunities to increase Digital Citizenship
Zelinka, T. ed. - Svítek, M. ed. - Jeřábek, M. ed., - Bartoň, P. ed.
Praha, 2009-06-03/2009-06-05. New York: ACM, 2009. ISBN 978-1-60558-398-3.
Sborník (2009)
127.Satelitní lokalizace v kritických dopravních aplikacích
Svítek, M. - Faltus, V., - Lokaj, Z.
Metrologie. 2009, 18(4), 18-20. ISSN 1210-3543.
Článek (2009)
128.Wave probabilities and quantum entanglement
Svítek, M.
Neural Network World. 2008, 2008(5), 401-406. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2008)
129.Investigation to Heisenberg's uncertainty limit
Svítek, M.
Neural Network World. 2008, 08(6), 489-498. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2008)
130.Communications multi-path access decision scheme
Svítek, M. - Zelinka, T.
Neural Network World. 2008, 18(1), 3-14. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2008)
131.Decision processes in Communications Multi-path Access Systems applied within ITS
Zelinka, T. - Svítek, M.
Transactions on Transport Sciences. 2008, 1(1), 3-11. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2008)
132.Hybrid Solution of Interoperable European Toll Service
Jirovský, V. - Moos, P. - Přibyl, P. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Transactions on Transport Sciences. 2008, 1(4), 165-174. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2008)
133.Information Power in Intelligent Transport Systems
Moos, P. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Transactions on Transport Sciences. 2008, 1(4), 193-202. ISSN 1802-971X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI cizojazyčně (2008)
134.Identification of Communication Solution designated for Transport Telematic Applications
Zelinka, T. - Svítek, M.
WSEAS Transactions on Communications. 2008, 7(2), 114-122. ISSN 1109-2742.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2008)
135.Quantum system modeling
Svítek, M.
International Journal of General Systems. 2008, 37(5), 603-626. ISSN 0308-1079.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2008)
136.ITS Multi-path Communications Access Decision Scheme
Zelinka, T. - Svítek, M.
Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics. 2008, 6(1), 1-9. ISSN 1690-4524.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2008)
137.Decision Processes in Telematic Multi-path Communications Access Systems
Zelinka, T. - Svítek, M.
NAUN INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATIONS. 2008, 1(1), 11-16. ISSN 1998-4480.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2008)
138.Information Transmission via q-bits messages
Svítek, M.
In: Computers and Simulation in Modern Science. Athens: WSEAS Press, 2008. p. 251-257. ISBN 978-960-474-032-1.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2008)
139.Adaptive wireless access solution in transport environment
Zelinka, T. - Svítek, M.
In: Computers and Simulation in Modern Science. Athens: WSEAS Press, 2008. p. 234-241. ISBN 978-960-474-032-1.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2008)
140.The Application of Telematics for Driven Vehicles' Emission Measurement
Kadleček, B. - Svítek, M., - Pejša, L.
In: Advances in Transport Systems Telematics. Warszawa: Wydawnictwa komunikacji i lacznosci, 2008. p. 135-142. ISBN 978-83-206-1715-3.
Krátká kapitola v zahraniční vědecké knize (2008)
141.Creation of specialized ITS bachelor and master study programmes
Bělinová, Z. - Faltus, V., - Svítek, M.
In: Advances in Transport Systems Telematics. Warszawa: Wydawnictwa komunikacji i lacznosci, 2008. p. 17-24. ISBN 978-83-206-1715-3.
Krátká kapitola v zahraniční vědecké knize (2008)
142.Practical examples of ITS evaluation
Stárek, T. - Svítek, M.
In: Advances in Transport Systems Telematics. Warszawa: Wydawnictwa komunikacji i lacznosci, 2008. p. 295-306. ISBN 978-83-206-1715-3.
Krátká kapitola v zahraniční vědecké knize (2008)
143.Neurokybernetic analogies The results of their clinical applications and proposals for their further mutual simulation
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kolda, T. - Sýkora, O. - Tichý, T. - Svoboda, P. - Faber, V. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Fábera, V., - Leso, M.
Praha: TRITON, 2008. ISBN 978-80-7387-194-9.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2008)
144.Samostatný obor ITS na ČVUT
Bělinová, Z. - Faltus, V., - Svítek, M.
In: Telematika pro regionální dopravu 2008. Brno: KPM COnsult, 2008, ISBN 978-80-904167-0-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
145.Nově vznikající obor na ČVUT - Inteligentní dopravní systémy
Bělinová, Z. - Faltus, V., - Svítek, M.
In: Současné trendy v technické kybernetice. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008, pp. 103-108. ISBN 978-80-248-1812-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
146.The Application of Telematics for Driven Vehicles' Emission Measurement
Kadleček, B. - Svítek, M., - Pejša, L.
In: Transport Systems Telematics. Ustroň: Politechnika Slaska, 2008. pp. 28. ISBN 978-83-917156-9-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
147.Practical examples of ITS evaluation
Stárek, T. - Svítek, M.
In: Transport Systems Telematics. Ustroň: Politechnika Slaska, 2008. pp. 61. ISBN 978-83-917156-9-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
148.Creation of specialized ITS bachelor and master study programmes
Bělinová, Z. - Faltus, V., - Svítek, M.
In: Transport Systems Telematics. Ustroň: Politechnika Slaska, 2008, pp. 4. ISBN 978-83-917156-9-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
149.Wave probabilistic functions, entanglement and consciousness
Svítek, M.
In: IEEE International Symposium on Communication and Information Technologies. Piscataway: IEEE, 2008. p. 295-300. ISBN 978-1-4244-2336-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
150.Multi-path communications access decision scheme
Zelinka, T. - Svítek, M.
In: Proceedings of the 12-th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics,. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2008. pp. 233-237. ISBN 978-1-934272-33-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
151.Decision processes in multi-path telematic communications systems
Zelinka, T. - Svítek, M.
In: EuroAmerican Cinference on telematics and Information Systens. Aracaju: EATIS.org, 2008. ISBN 978-1-59593-988-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
152.Adaptive communications solutions in complex transport telematics systems
Zelinka, T. - Svítek, M.
In: New Aspects Of Communications. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2008. pp. 206-212. ISSN 1790-5117. ISBN 978-960-6766-84-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2008)
153.Adaptive Multi-path Wireless Telecommunications Services Quality Management
Zelinka, T. - Svítek, M.
In: Proceedings on Recent Advance in Data Networks, Communications, Computers. Athens: WSEAS Press, 2008. pp. 144-152. ISSN 1790-5109. ISBN 978-960-474-020-8.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2008)
154.Studium, dokumentace a analýza popisu ŽDC v zahraničí
Svítek, M. - Hrubeš, P., - Barnet, J.
[Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. Report no. DC002.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
155.Inteligentní dopravní systémy (ITS) a jejich dopad na udržitelný rozvoj
Svítek, M. - Stárek, T. - Hrubeš, P. - Kantor, S., - Derbek, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. OC194 2008.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
156.Inteligentní dopravní systémy (ITS) a jejich dopad na udržitelný rozvoj
Svítek, M. - Stárek, T. - Hrubeš, P. - Kantor, S., - Derbek, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008. Report no. OC194 2008.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2008)
157.Telekomunikační přístupová řešení pro ITS II
Zelinka, T. - Svítek, M.
Sdělovací technika. 2008, 56(9), 8-10. ISSN 0036-9942.
Článek (2008)
158.Telekomunikační přístupová řešení pro ITS
Zelinka, T. - Svítek, M.
Sdělovací technika. 2008, 56(6), 3-6. ISSN 0036-9942.
Článek (2008)
159.A Brief Monograph on the Fundaments of Transport Telematics
Kopecký, F. ed. - Kohl, J. ed. - Pichl, M. ed. - Svítek, M. ed., - Věžník, M. ed.
Brno: KPM COnsult, 2008. ISBN 978-80-904167-4-1.
Kniha - sborník (pro KAP) (2008)
160.Communications multi-path access decision scheme
Zelinka, T. - Svítek, M.
Neural Network World. 2007, 18(1), 3-14. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2007)
161.Wave Probabilistic Models
Svítek, M.
Neural Network World. 2007, 16(5), 469-481. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2007)
162.Complementary variables and its application in statistics
Svítek, M.
Neural Network World. 2007, 16(3), 237-253. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2007)
163.Funkční vzorek vozidlové jednotky využitelné v regionální dopravě
Tvrzký, T. - Svítek, M., - Kopecký, F.
[Functional Sample] 2007.
Funkční vzorek (2007)
164.Monitoring of Transport Means on Airport Surface
Svítek, M. - Zelinka, T.
In: Advances in Transport Systems Telematics. Silesian University of Technology, 2007. p. 285-292. ISBN 978-83-917156-6-6.
Kapitola v zahraniční jiné knize (2007)
165.Požadavky na vlastnosti komunikačních systémů pro dopravní telematiku a reálné možnosti jejich naplnění
Svítek, M. - Zelinka, T.
In: Telematika pro regionální dopravu 2007. Brno: KPM COnsult, 2007, pp. 15-20. ISBN 978-80-239-9273-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
166.ETNITE - evropský projekt podporující rozvoj ITS (Inteligentních dopravních systémů)
Bělinová, Z. - Sadil, J., - Svítek, M.
In: Telematika pro regionální dopravu 2007. Brno: KPM COnsult, 2007, ISBN 978-80-239-9273-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
167.Aplikace družicové navigace ve vazbě na energetické úspory
Bína, L. - Pastor, O. - Skurovec, V. - Svítek, M., - Srb, R.
In: Energomatika. Praha: IDG Czech, a.s., 2007. p. 20.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
168.Project ETNITE
Bělinová, Z. - Svítek, M., - Sadil, J.
In: ITS Prague 2007. Praha: Wirelesscom, 2007. ISBN 978-80-239-9311-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
169.Communications Challenges of the Airport over-groud Traffic Control
Svítek, M. - Zelinka, T.
In: Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 160-166. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
170.Localization Performance for ITS Applicationsance
Svítek, M. - Zelinka, T.
In: Proceedings of the International Conference TRANSTEC. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 119-123. ISBN 978-80-01-03782-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
171.Communications Environment for Telematic Subsystems
Zelinka, T. - Svítek, M.
In: Proceedings of the 11th WSEAS International Multiconference on CSCC. Athens: WSEAS Press, 2007. p. 228-234. ISSN 1790-5117.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2007)
172.Communications Environment for Telematic Subsystems
Svítek, M. - Zelinka, T.
In: Proceedings of 11th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Volume II. Orlando, FL: IIIR/IFSR, 2007, pp. 362-367. ISBN 978-1-934272-16-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
173.Communication solution for Vehicles Navigation on the Airport territory
Svítek, M. - Zelinka, T.
In: Proceedings of 2007 IEEE Intelligent Vehicle Symposium. Istambul: IEEE, 2007, pp. 528-534. ISBN 1-4244-1068-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
174.Communications Solution for GPS based airport service vehicles navigation
Zelinka, T. - Svítek, M.
In: EATIS'97 ACM-DL Proceedings. Faro: EATIS, 2007, pp. 10-15. ISBN 978-1-59593-598-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
175.Monitoring of Transport Means on Airport surface
Zelinka, T. - Svítek, M.
In: Proceedings of the 7-th International Conference Transport Systems Telematics TST´07. Silesian University of Technology, 2007, pp. 285-292. ISBN 978-83-917156-6-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
176.Communication Scheme of Airport Over-ground Traffic Navigation System
Zelinka, T. - Svítek, M.
In: Proceedings of the International Sympozium on Communications and Information Technologies. Sydney: IEEE, 2007. p. 329-334. ISBN 978-1-4244-0976-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
177.Stručný výkladový seznam analogických neuro-kybernetických pojmů a návrhy pro jejich další vzájemnou simulaci
Faber, J. - Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Tichý, T. - Sadil, J. - Bělinová, Z., - Faber, V.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2007. Report no. 318/2007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
178.Koncept certifikačního pracoviště zřízeného na FD ČVUT
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
[Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2007. Report no. 07122007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
179.Koncept III. etapy realizace systému výkonového zpoplatnění
Moos, P. - Svítek, M. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007. Report no. 30102007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
180.Základní koncept III. etapy rozvoje elektronického mýta v ČR
Moos, P. - Svítek, M. - Přibyl, P. - Votruba, Z. - Jirovský, V. - Lehovec, F. - Skurovec, V., - Bína, L.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2007. Report no. 07122007.
Výzkumná zpráva v češtině (2007)
181.EN ISO 14906 - Road transport and traffic telematics - Electronic fee collection - Application interface definition for dedicated short-range communication
Bureš, P. - Svítek, M.
Praha: Český normalizační institut, 2007.
Norma (nejde do RIV) (2007)
182.ZigBee - nové komunikační řešení pro dopravní telematiku
Svítek, M. - Zelinka, T.
Sdělovací technika. 2007, 10(9), 3-6. ISSN 0036-9942.
Článek (2007)
183.Řešení datového přenosu v rámci eCall
Svítek, M. - Zelinka, T.
Technologies & Prosperity. 2007, 10(5), 16-17. ISSN 1213-7162.
Článek (2007)
184.Communicationns Technology & Alliance Zigbee
Zelinka, T. - Svítek, M.
Technologies & Prosperity. 2007, 10(5), 8-10. ISSN 1213-7162.
Článek (2007)
185.Communications Solutions for ITS Telematics Systems
Zelinka, T. - Svítek, M.
WSEAS Transactions on Business and Economics. 2006, 3(4), 361-367. ISSN 1109-9526.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2006)
186.Dynamical Systems with Reduced Dimensionality
Svítek, M.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. ISBN 80-903298-6-1.
Tuzemská jiná kniha cizojazyčně (2006)
187.Nový systém elektronického mýtného
Svítek, M.
In: NavAge´06. Praha: Technology&Prosperity, 2006. pp. 45-48. ISBN 80-239-6685-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
188.WiMax - komunikační prostředí pro telematické aplikace
Zelinka, T. - Svítek, M.
In: NavAge´06. Praha: Technology&Prosperity, 2006, pp. 50-60. ISBN 80-239-6685-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
189.Výstražné a informační systémy na bázi buňkového vysílání
Zelinka, T. - Svítek, M., - Řepa, D.
In: NavAge´06. Praha: Technology&Prosperity, 2006, pp. 70-80. ISBN 80-239-6685-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
190.Nové směry v telekomuniukačních řešeních pro telematiku
Zelinka, T. - Svítek, M.
In: Telematika pro regionální dopravu 2006. Brno: KPM COnsult, 2006, pp. 11. ISBN 80-239-7472-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
191.Interaction among Neuroinformatics Brain Science and Transportation Science
Novák, M. - Faber, J. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: NavAge´06. Praha: Technology&Prosperity, 2006, pp. 135-142. ISBN 80-239-6685-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
192.Comunications Tools for Inteligent Transport Systems
Svítek, M. - Zelinka, T.
In: Proceedings of the 10th International WSEAS Conference on Communications. Athens: WSEAS Press, 2006, pp. 519-522. ISBN 960-8457-47-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference (2006)
193.Improvement of Bus and Truck Driving Safety
Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M., - Bouchner, P.
In: 2006 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics. New York: IEEE - Systems, Man, and Cybernetics Society, 2006. ISBN 1-4244-0100-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
194.Improvement of Bus and Truck Driving Safety
Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M., - Bouchner, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2006. Report no. 257/06.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2006)
195.CALM - telekomunikační prostředí pro dopravní telematiku
Zelinka, T. - Svítek, M.
Technologies & Prosperity. 2006, 9(X), 24-25. ISSN 1213-7162.
Článek (2006)
196.Fuzzy-linguistic methodics of ITS evaluations and Cost-Benefit Analysis (8 pp.)
Veselý, J. ed. - Svítek, M. ed.
Katowice-Ustroń, 2006-10-25/2006-10-27. Silesian University of Technology, 2006. ISBN 83-917156-4-7.
Sborník (2006)
197.CALM - komunikační prostředí v dopravě
Zelinka, T. - Svítek, M.
Convergence. 2006, 7(12), 14-16. ISSN 1214-5785.
Článek (2006)
198.Hazardous Goods Transport System Interoperability
Kopecký, F. - Votruba, Z., - Svítek, M.
In: Proceedings of the Fourth International Scientic Conference "Challenges in Transport and Communication". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006, pp. 697-702. ISBN 80-7194-880-2.
Abstrakt ve sborníku (2006)
199.EN ISO 14816 - Road Transport and Traffic Telematics - Automatic Vehicle and Equipment Identification - Numbering and Data Structure
Bureš, P. - Svítek, M.
Praha: Český normalizační institut, 2006.
Norma (nejde do RIV) (2006)
200.Theory and Algorithm for Time Series Compression
Svítek, M.
Neural Network World. 2005, 6(1), 53-67. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2005)
201.Performance Parameters Definition and Processing
Svítek, M. - Novovičová, J.
Neural Network World. 2005, 15(6), 567-577. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2005)
202.System Repersentation by a set of Low Dimensional Models
Svítek, M.
WSEAS Transactions on Systems. 2005, 11(4), 2169-2174. ISSN 1109-2777.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2005)
203.Architektura ITS systémů a služeb v České republice
Svítek, M. org.
[Conference Hosting] 2005.
Pořádání konference (2005)
204.Ekonomické, ekologické a bezpečnostní elektronické mýtné
Svítek, M. org. - Tvrzký, T. org. - Pejša, L. org., - Kadleček, B. org.
[Conference Hosting] 2005.
Pořádání konference (2005)
205.Management veřejné dopravy a ITS architektura
Svítek, M. org. - Věžník, M. org.
[Conference Hosting] 2005.
Pořádání konference (2005)
206.Systematický rozvoj dopravní telematiky regionálních železničních tratí
Svítek, M. org. - Kopecký, F. org.
[Conference Hosting] 2005.
Pořádání konference (2005)
207.Problémy spolehlivosti, životnosti a bezpečnosti systémů
Novák, M. - Přenosil, V. - Svítek, M., - Votruba, Z.
Praha: CTU. Publishing House, 2005. ISBN 80-903298-2-9.
Jiná kniha česky (2005)
208.Nové trendy navigačních systémů
Tvrzský, T. - Svítek, M.
In: Sborník ITS 05 Praha. Praha: Wirelesscom, 2005, pp. 73-74. ISBN 80-239-4447-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
209.Využití ITS architektiry při praktickém návrhu ITS systémů
Svítek, M. - Tvrzský, T.
In: Sborník ITS 05 Praha. Praha: Wirelesscom, 2005. pp. 67-68. ISBN 80-239-4447-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
210.Účinnost ITS systémů
Svítek, M. - Stárek, T., - Tvrzský, T.
In: Sborník ITS 05 Praha. Praha: Wirelesscom, 2005. pp. 65-66. ISBN 80-239-4447-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
211.Ekonomické, ekologické a bezpečnostní elektronické mýtné
Svítek, M. - Pejša, L. - Kadleček, B., - Tvrzský, T.
In: Sborník ITS 05 Praha. Praha: Wirelesscom, 2005, pp. 63-64. ISBN 80-239-4447-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
212.Systém dynamického řízení veřejné dopravy
Kopecký, F. - Svítek, M.
In: Sborník ITS 05 Praha. Praha: Wirelesscom, 2005, pp. 31-32. ISBN 80-239-4447-9.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
213.Systematický rozvoj dopravní telematiky regionálních železničních tratí
Kopecký, F. - Svítek, M.
In: Podniky MHD, systém města a udržitelná mobilita. Praha: ČVUT FD, Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací, 2005. pp. 72-85. ISBN 80-01-03249-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
214.Management veřejné dopravy a ITS architektura
Věžník, M. - Svítek, M.
In: Podniky MHD, systém města a udržitelná mobilita. Praha: ČVUT FD, Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací, 2005. pp. 55-62. ISBN 80-01-03249-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
215.The Principle of Economical, Ecology and Safety Electronic toll Collection
Svítek, M. - Kadleček, B., - Pejša, L.
In: Information technologies and Control Engineering in Management of Production systems - Colection of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 59. ISBN 80-213-1358-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)
216.Calm-Gentle Introduction to Standard
Rajnoch, J. - Bělinová, Z. - Svítek, M. - Sadil, J. - Krása, J. - Vodrážka, V., - Bouchner, P.
In: Kybernetika a společnost na prahu XXI.století. Brno: VUT v Brně, 2005. pp. 121-127. ISBN 80-214-3058-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)
217.Assessment of Transport Telematics Solutions Benefits in the Czech Republic
Svítek, M. - Veselý, J.
In: Transport Systems Telematics 5th International Conference Proceedings. Ustron: Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, 2005, pp. 417-424. ISSN 0209-3324.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
218.In-Vehicle Weight-in Motion Sensor
Svítek, M. - Votruba, Z. - Pejša, L., - Kadleček, B.
In: International Symposim on Innovations in Inteligent Systems and Applications. Istanbul: ITU, 2005, pp. 239-242. ISBN 975-461-400-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
219.System Representation by a Set of Low Dimensional Models
Svítek, M.
In: Proceedings of the 5th WSEAS/IASME International Conference on Systems Theory and Scientific Computation. Athens: WSEAS Press, 2005. ISBN 960-8457-35-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
220.Probabilistic Theory of Multi-models
Svítek, M.
In: Proceedings of the 5th WSEAS/IASME International Conference on Systems Theory and Scientific Computation. Athens: WSEAS Press, 2005. ISBN 960-8457-35-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
221.Experimental Verification of the Method Used in Gauging the Weight of Moving Vehicles
Kadleček, B. - Pejša, L., - Svítek, M.
In: 8th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. Madison: Omnipress, 2005, pp. 152-174. ISBN 0-7803-9216-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
222.Monitoring and control of Dangerous Goods transport - ITS pilot project in the Czech republic
Svítek, M.
In: Transport Systems Telematics 5th International Conference Proceedings. Ustron: Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, 2005, pp. 407-415. ISSN 0209-3324.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
223.General Aspect of Driver-car Interaction
Bouchner, P. - Krása, J. - Svítek, M. - Sadil, J. - Bělinová, Z. - Rajnoch, J., - Vodrážka, V.
In: Proceedings of the 7th WSEAS International Conference: Automatic Control, Modelling and Simullation (ACMOS '05). Athens: WSEAS Press, 2005. pp. 83-94. ISBN 960-8457-12-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
224.Captive Project - Introduction to Cross-border Penalties Enforcement
Rajnoch, J. - Bělinová, Z. - Svítek, M. - Sadil, J. - Krása, J. - Vodrážka, V., - Bouchner, P.
In: ISEP 2005 - zbornik referatov - proceedings. Ljubljana: EC, 2005, pp. 41-46. ISBN 961-6187-34-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
225.Information System for Monitoring and Control of Dangerous Goods Transport
Svítek, M.
In: ISEP 2005 - zbornik referatov - proceedings. Ljubljana: EC, 2005, pp. 32-39. ISBN 961-6187-34-1.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
226.Telematika nad dopravními sítěmi
Svoboda, V. ed. - Svítek, M. ed.
Praha: CTU. Publishing House, 2005. ISBN 80-01-03087-3.
Kniha - sborník (pro KAP) (2005)
227.ITS Architecture of the Czech Republic
Svítek, M.
[Unpublished Lecture] CVUT, workshop 2005. 2005-03-21.
Nepublikovaná přednáška (2005)
228.Inteligent transport systems - architecture design metology and practical implementation
Svítek, M.
[Unpublished Lecture] WSEAS, Malta, IASME 2005. 2005-09-22.
Nepublikovaná přednáška (2005)
229.ABC of Electronic Tolling
Svítek, M.
Technologies & Prosperity. 2005, 11(1), 35-36. ISSN 1213-7162.
Článek (2005)
230.In-travel
Svítek, M. - Votruba, Z.
[Unpublished Lecture] Sdružení měst BERLIN-PRAHA-VÍDEŇ. 2005-09-25.
Nepublikovaná přednáška (2005)
231.Evalution of benefits of ITS systems
Přibyl, P. - Svítek, M.
[Unpublished Lecture] 12th Congres of ITS, exe. ses. 16. 2005-11-09.
Nepublikovaná přednáška (2005)
232.Ethernet - konvergenční telekomunikační prostředí pro dopravní telematiku
Zelinka, T. - Svítek, M.
Convergence. 2005, 5(9), 4-7. ISSN 1214-5785.
Článek (2005)
233.Dopravní informační centra - technické podmínky 172
Přibyl, P. - Svítek, M. - Svoboda, P. - Mach, R. - Drbohlav, J., - Votruba, Z.
Praha: Ministerstvo dopravy a spojů ČR, 2005. ISBN 80-239-4726-5.
Norma (nejde do RIV) (2005)
234.Alternativní standardy pro telematické aplikace
Zelinka, T. - Svítek, M.
Convergence. 2005, 6(11), 14-17. ISSN 1214-5785.
Článek (2005)
235.System for Monitoring of Hazardous Goods Transport
Svítek, M.
[Unpublished Lecture] CVUT. 2005-03-21.
Nepublikovaná přednáška (2005)
236.Monitoring and control of dangerous goods transport
Svítek, M. - Pelikán, E.
Neural Network World. 2004, 14(3-4), 303-312. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
237.The Decomposition Theory of LTI Systems
Svítek, M.
Neural Network World. 2004, 14(6), 489-506. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2004)
238.Experimentální ověření metody vážení vozidel za jízdy
Pejša, L. - Kadleček, B., - Svítek, M.
Automatizace. 2004, 47(12), 748-750. ISSN 0005-125X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2004)
239.Telematika v dopravě (v ruštině)
Přibyl, P. - Svítek, M.
Moskva: Polygraf, 2004. ISBN 80-7300-100-4.
Jiná kniha česky (2004)
240.Telematika nad dopravními sítěmi
Svoboda, V. - Svítek, M.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2004. ISBN 80-01-03087-3.
Vědecká kniha česky (2004)
241.ITS - výsledky projektu MD ČR
Svítek, M.
In: ZEL 2004. Žilina: Žilinská univerzita, 2004, pp. 148-153. ISBN 80-8070-255-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
242.Informacni systém pro monitorování a kontrolu přepravy nebezpečných nákladů
Svítek, M. - Uhlíková, K.
In: Současnost a budoucnost krizového řízení-sborník. Praha: T-Soft, 2004, pp. 324-332. ISBN 80-239-3503-8.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
243.Mezinárodní vazby pilotního projektu RDS-TMC
Svítek, M. - Tvrzský, T.
In: Sborník k semináři pilotního projektu TEST RDS-TMC. Praha: Central European Data Agency, 2004, pp. 41-44.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
244.ITS architecture of Czech Republic
Svítek, M.
In: Věda o dopravě 2004. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004, pp. 295-300. ISBN 80-01-03047-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
245.In-Vehicle Weight In Motion System
Svítek, M. - Pejša, L., - Kadleček, B.
In: Transport Systems Telematics 2004. Silesian University of Technology, 2004, pp. 52. ISBN 83-917156-2-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
246.Traffic Information Dissemination Into Heterogeneous Systems
Bureš, P. - Svítek, M.
In: Proceedinds of the 6th COST 276 Workshop on Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication. Thessaloniki: Informatics and Telematics Institute Centre for Research and Technology, Hellas,, 2004, pp. 77-83. ISBN 960-88136-0-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
247.Monitoring and Control of Dangerous Goods
Svítek, M. - Pelikán, E.
In: TRANSTEC 2004 The Transport Science & Technology Congress. Athens: Ministerstvo turismu Řecko, 2004, pp. 112-120.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
248.Towards ITS Implementation
Svítek, M.
In: TRANSTEC 2004 The Transport Science & Technology Congress. Athens: Ministerstvo turismu Řecko, 2004, pp. 51-57.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
249.Including Of ITS Into The National Informatics System Architecture Of The Czech Republic
Veselý, J. - Svítek, M.
In: Transport Systems Telematics 2004. Silesian University of Technology, 2004, pp. 55. ISBN 83-917156-2-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
250.RDS-TMC Pilot Project in the Czech Republic
Svítek, M. - Bureš, P.
In: Moving Towards an Integrated Europe-ITS- Proceedings, Hungary 2004. Brussels: ERTICO - ITS Europe, 2004, pp. 31-45.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
251.Dynamic navigation for the CZ
Svítek, M. - Bureš, P., - Jindra, J.
Technologies & Prosperity. 2004, 9(3), 39-41. ISSN 1213-7162.
Článek (2004)
252.Rychle, ale ne zbrkle
Svítek, M.
Ekonom. 2004, 48(34), 36. ISSN 1210-0714.
Článek (2004)
253.Telematické architektury pro multimodální dopravu
Svítek, M. - Votruba, Z.
In: CZ INTERMODAL 2003. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003, pp. 148-158. ISBN 80-7194-571-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
254.Základná principy železniční telematiky
Kopecký, F. - Svítek, M.
In: ITS'03. Praha: Sdružení pro dopravní telematiku ČR, 2003, pp. 109-114. ISBN 80-239-0208-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
255.Platba elektronického mýtného
Mandík, L. - Svítek, M.
In: ITS'03. Praha: Sdružení pro dopravní telematiku ČR, 2003, pp. 130-135. ISBN 80-239-0208-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
256.IST v multimodální dopravě
Matějec, J. - Čábelka, J., - Svítek, M.
In: ITS'03. Praha: Sdružení pro dopravní telematiku ČR, 2003, pp. 136-141. ISBN 80-239-0208-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
257.Architektura ITS
Svítek, M.
In: ITS'03. Praha: Sdružení pro dopravní telematiku ČR, 2003, pp. 211-222. ISBN 80-239-0208-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
258.Elektronické platby v dopravě
Pichl, M. - Svítek, M.
In: Teleinformatika 2003. Praha: Wirelesscom, 2003, pp. 120-129.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
259.Interaction With Human Factor Of Intelligent Transport Systems
Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
In: Třetí vědecká konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003, pp. 329-337. ISBN 80-7194-565-X.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2003)
260.The ITS Application Using the GNSS System
Svítek, M.
In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 1198-1199. ISBN 80-01-02708-2.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2003)
261.Transport of Dangerous and Oversized Goods
Kopecký, F. - Svítek, M.
In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 1200-1201. ISBN 80-01-02708-2.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2003)
262.Architektura ITS v ČR
Svítek, M.
In: Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003, pp. 285-290. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
263.Architecture of the Transport Telematics Applications Using the GNSS
Svítek, M.
In: Proceedings of the International Conference on Information and Knowledge Engineering. Las Vegas: CSREA Press, 2003. p. 505-508. ISBN 1-892512-40-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2003)
264.ITS Architecture in CEEC
Svítek, M.
In: 10th World Congress and Exhibition on ITS. Brussels: ERTICO - ITS Europe, 2003, pp. 500-510.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2003)
265.Architecture of Intelligent Transport Systems and Services
Svítek, M.
In: Transport Systems Telematcis. Silesian University of Technology, 2003, pp. 72-73. ISBN 83-917156-1-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2003)
266.Telematic Architecture - a Regional Case Study
Svítek, M. - Votruba, Z.
In: Assotiation for Karpathian Region. Košice: Združenie Región Karpaty, 2003, pp. 11-12.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
267.GALILEO - Evropský satelitní navigační systém
Svítek, M.
Telekomunikační zpravodaj. 2003, 13(7), 1-2. ISSN 1211-2712.
Článek (2003)
268.Flight Telematics
Svítek, M.
[Unpublished Lecture] Eurocontrol CRDS. 2003-01-27.
Nepublikovaná přednáška (2003)
269.Monitoring and Control of Hazardous Goods with GNSS
Svítek, M.
[Unpublished Lecture] European Commission. 2003-05-19.
Nepublikovaná přednáška (2003)
270.ITS v regionální dopravě
Svítek, M.
[Unpublished Lecture] Investiční fórum Libereckého kraje. 2003-12-04.
Nepublikovaná přednáška (2003)
271.Dopravní telematika a železniční doprava
Kopecký, F. - Svítek, M.
Nová železniční technika. 2002, 10(4), 149-151. ISSN 1210-3942.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2002)
272.Metodické nástroje rozšiřující možnosti současných systémů řízení z akrizových situací
Novák, M. - Votruba, Z. - Wiedermann, J. - Jindrsa, V. - Svítek, M. - Přibyl, P., - Přenosil, V.
In: Krizový management. Brno: Vojenská akademie, 2002, pp. 207-211.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
273.GALILEO - Evropský satelitní a navigační systém
Svítek, M.
In: Teleinformatika 2002. Praha: Wirelesscom, 2002, pp. 1-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
274.Projekt ITS v dopravně telekomunikačním prostředí
Svítek, M. - Kopecký, F.
In: Žel 2002. Žilina: Žilinský vzdělávací servis, 2002, pp. 81-125. ISBN 80-7135-059-1.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
275.Towards to e-Transport
Svítek, M.
In: SSGRR 2002s. L´Aquila: SSGRR Telecom Italia Learning Services, 2002, pp. 50-57. ISBN 88-85280-63-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
276.Towards to Telematics
Svítek, M.
In: Transport Systems Telematics - Conference Materials. Silesian University of Technology, 2002, pp. 9-16. ISBN 83-917156-0-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
277.Design of the structure and functions of the laboratory for human - vehicle interaction reliability investigation
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kovanda, J. - Svoboda, P. - Tatarinov, V., - Bouchner, P.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2002. Report no. 151/02.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2002)
278.Vize projektu Galileo
Svítek, M.
Technologies & Prosperity. 2002, 7(6), 36-38. ISSN 1213-7162.
Článek (2002)
279.Procesní modely dopravních telematických systémů
Svítek, M.
Praha: Defense date 2002-03-25. Associate Professor Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní.
Docentská habilitační práce (2002)
280.Doprava spoléhá na telematiku
Kopecký, F. - Pichl, M., - Svítek, M.
Technologies & Prosperity. 2002, 7(speciál), 10-11. ISSN 1213-7162.
Článek (2002)
281.Evropský program GALILEO a doprava
Kopecký, F. - Svítek, M.
Doprava. 2001, 11(1), 10-14. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
282.Architektura dopravního telematického systému- část.1
Svítek, M. - Kopecký, F., - Čábelka, M.
Doprava. 2001, 11(2), 4-6. ISSN 0012-5520.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2001)
283.Aplikace telematiky pro řízení dopravních systémů
Svítek, M.
In: AUTOS 2001. Brno: neuveden, 2001, pp. 303-310. ISSN 1212-5709.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
284.Elektronické poplatky za dopravní infrastrukturu
Svítek, M. - Calta, M.
In: Mikrovlnná technika v dopravě. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2001, pp. 30-34.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
285.Informační podpora logistiky v multimodální dopravě
Čábelka, M. - Kopecký, F., - Svítek, M.
In: LOGI 2001. Praha: neuveden, 2001, pp. 100-105.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2001)
286.Informační podpora multimodáoních přepravních systémů
Svítek, M. - Čábelka, M., - Matějec, J.
In: Věda o dopravě. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2001, pp. 243-256. ISBN 80-01-02437-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
287.Aplikace projektu Galileo v železniční dopravě
Kopecký, F. - Svítek, M.
In: Železnice na prelome tretieho tisícročia. Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 2001, pp. 200-210. ISBN 80-7135-055-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
288.Inteligentní dopravní systémy v dopravně-telekomunikačním prostředí ČD
Svítek, M. - Kopecký, F., - Pěnička, M.
In: Železnice na prelome tretieho tisícročia. Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 2001, pp. 150-160. ISBN 80-7135-055-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
289.Význam železniční telematiky
Svítek, M. - Kopecký, F., - Borka, J.
In: Železnice na prelome tretieho tisícročia. Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 2001, pp. 130-135. ISBN 80-7135-055-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
290.Aplikace telematiky
Kopecký, F. - Svítek, M.
In: Teleinformatika 2001. Praha: WIRELESSCOM, 2001, pp. 35-40.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
291.Processing of GPS signals by non-traditional information technologies
Svítek, M. - Týc, F.
In: Neural Network World 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2001. p. 457-472. ISSN 1210-0552.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2001)
292.Architecture of transport telematics in multimodal trasnportation
Kopecký, F. - Svítek, M., - Čábelka, M.
In: CZ-INTERMODAL 2001. Praha: neuveden, 2001, pp. 80-85.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2001)
293.Multimedia and Data Services for Car Drivers
Prchal, J. - Borka, J., - Svítek, M.
In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 1104. ISBN 80-01-02335-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2001)
294.The system Model for Railway Telematics System
Pěnička, M. - Svítek, M.
In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 1060-1061. ISBN 80-01-02335-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2001)
295.Towards to Integrated Transport Telematics System
Svítek, M. - Kopecký, F.
In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 1058-1059. ISBN 80-01-02335-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2001)
296.Towards to Integrated Transport Telematics System
Svítek, M. - Kopecký, F.
In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 105-115. ISBN 80-01-02335-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2001)
297.ITS - project of MDS, Transport and Logistics
Svítek, M.
In: ITS. Piacenta: ICS UNIDO, 2001, pp. 50-55.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
298.Existing Situation and Needs in the Czech Republic
Svítek, M.
In: ITS. Piacenta: ICS UNIDO, 2001, pp. 95-100.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
299.Modelování systémů a procesů
Svítek, M. - Borka, J., - Vlček, M.
Praha: Czech Technical University in Prague, 2001. ISBN 80-01-02361-3.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2001)
300.Inteligentní dopravní systémy
Přibyl, P. - Svítek, M.
Praha: BEN - technická literatura, 2001. ISBN 80-7300-029-6.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2001)
301.Výroční zpráva za rok 2001 projektu Ministerstva dopravy a spojů - CE 802/210/112 - Účast ČR v projektu GALILEO - část B.1
Svítek, M.
[Annual Report] 2001. Report no. CE 802/210/112.
Výroční zpráva (2001)
302.Výroční zpráva za rok 2001 projektu Ministerstva dopravy a spojů
Svítek, M.
[Annual Report] 2001. Report no. CE 802/210/108.
Výroční zpráva (2001)
303.Ekonomické telekomunikace
Kopecký, F. - Svítek, M.
Telekomunikace a podnikání. 2001, 10(7), 14-17.
Článek (2001)
304.Umíte využít moderní systémy racionálně?
Kopecký, F. - Svítek, M.
Telekomunikace a podnikání. 2001, 10(6), 11-14.
Článek (2001)
305.Přístupové sítě pro dopravní telematiku
Kopecký, F. - Svítek, M.
Telekomunikace a podnikání. 2001, 10(5), 10-14.
Článek (2001)
306.Užitné vlastnosti zabezpečovacích zařízení - 1. část
Kopecký, F. - Svítek, M.
Nová železniční technika. 2000, 8(2), 41-45. ISSN 1210-3942.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
307.Telematika a železniční infrastruktura
Kopecký, F. - Svítek, M., - Pěnička, M.
Nová železniční technika. 2000, 8(4), 113-117. ISSN 1210-3942.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
308.Užitné vlastnosti zabezpečovacích zařízení - 2. část: Nástin systémového přístupu
Kopecký, F. - Svítek, M.
Nová železniční technika. 2000, 8(3), 81-84. ISSN 1210-3942.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2000)
309.Elektronické vybírání poplatků za použití dopravních služeb
Svítek, M.
In: Šance pro dopravu ve městech. Brno: Centrum dopravního výzkumu, 2000. pp. 81-86.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2000)
310.Redukce parametrů při řízení dopravních sítí
Svítek, M. - Prchal, J. - Paclík, P., - Kárný, M.
In: Proceedings MI 2000. Žilina: Žilinská univerzita, 2000. p. 159-166. ISBN 80-7100-780-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
311.Systémový model integrovaného železničního telematického systému
Svítek, M. - Kopecký, F., - Pěnička, M.
In: Žel 2000. Žilina: Žilinská univerzita, 2000. pp. 179-185. ISBN 80-7135-054-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
312.Užitné vlastnosti zabezpečovacích zařízení-možnosti systémového přístupu
Kopecký, F. - Svítek, M., - Lániček, I.
In: Žel 2000. Žilina: Žilinská univerzita, 2000. pp. 235-241. ISBN 80-7135-054-0.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
313.SVD metoda redukce parametrů pro řízení dopravy
Prchal, J. - Svítek, M. - Paclík, P., - Kárný, M.
In: LOGVD - 2000, Logistika vo vojenskej doprave. Žilina: Žilinská univerzita, 2000. pp. 87-95. ISBN 80-88829-60-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
314.Úvod do telematiky
Vlček, M. - Kopecký, F., - Svítek, M.
In: Teleinformatika 2000. Praha: Wirelesscom, 2000. pp. 101-105.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
315.Dopravní telematuika v České republice
Přibyl, P. - Svítek, M.
In: Dopravní telematika v České republice. Brno: neuveden, 2000, pp. 78-82.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
316.Large Systems Decomposition Method for Transport Network Control
Svítek, M. - Vlček, M., - Prchal, J.
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 674. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2000)
317.Podklady k přípravě koncepce rozvoje dopravní telematiky v hl. m. Praze
Hrubeš, P. - Chrpa, T. - Novák, M. - Svítek, M., - Votruba, Z.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2000. Report no. LSS 90/2000.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
318.Koncepce řízení dopravy oblasti 3
Přibyl, P. - Chudoba, K. - Pliška, Z. - Přibyl, O., - Svítek, M.
[Research Report] Praha: ELTODO, 2000. Report no. !!!.
Výzkumná zpráva v češtině (2000)
319.The communication between car and infrastructure
Svítek, M. - Borka, J. - Hrubeš, P. - Prchal, J., - Šindelář, L.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2000. Report no. !!!.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (2000)
320.Telematika - nástroj realizace aktivní dopravní politiky
Svítek, M. - Vlček, M., - Kopecký, F.
T & P. Telekomunikace a podnikání. 2000, 4(2), 34-35. ISSN 1211-5525.
Článek (2000)
321.Elektronické platby za dopravní infrastrukturu
Svítek, M. - Kopecký, F.
T & P. Telekomunikace a podnikání. 2000, 4(7), 27-29. ISSN 1211-5525.
Článek (2000)
322.Ekonomická analýza teleinformatiky
Svítek, M. - Kopecký, F.
T & P. Telekomunikace a podnikání. 2000, 4(11), 35-37. ISSN 1211-5525.
Článek (2000)
323.Teleinformatika na přelomu století
Svítek, M. - Kopecký, F., - Pěnička, M.
T & P. Telekomunikace a podnikání. 2000, 4(9), 43-45. ISSN 1211-5525.
Článek (2000)
324.Elektronické vybírání poplatků za použití dopravních služeb
Svítek, M.
In: Transfer'99. Brno: VUT v Brně, 1999. pp. 21-22. ISBN 80-214-1341-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
325.Návrh podpory dispečerského řízení v Praze s využitím redukce parametrů založené na faktorové analýze služeb
Prchal, J. - Kárný, M. - Svítek, M., - Nagy, I.
In: Transfer'99. Brno: VUT v Brně, 1999. pp. 15-16. ISBN 80-214-1341-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
326.Towards to Transport System Modelling
Svítek, M. - Palla, J. - Schmidt, D., - Brumovský, M.
In: Transfer'99. Brno: VUT v Brně, 1999. pp. 23-24. ISBN 80-214-1341-7.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (1999)
327.Telematika jako nástroj provádění aktivní dopravní politiky
Svítek, M. - Vlček, M., - Kopecký, F.
In: Věda o dopravě. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999, pp. 12-18.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1999)
328.Identifikace parametrů modelu dopravního systému s využitím Bayesovského přístupu
Brumovský, M. - Palla, J. - Schmidt, D., - Svítek, M.
In: Věda o dopravě. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999, pp. 59-66.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1999)
329.Redukce parametrů systému pro řízení rozsáhlých dopravních sítí
Prchal, J. - Svítek, M., - Kárný, M.
In: Věda o dopravě. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999, pp. 137-144.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1999)
330.Towards to Driver Support System
Paclík, P. - Svítek, M.
In: Inteligentní dopravní systémy. Praha: ELTODO, 1999, pp. 240-244.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1999)
331.Electronic Fee Collection and Standardisation on European Level
Svítek, M.
In: Inteligentní dopravní systémy. Praha: ELTODO, 1999. pp. 264-270.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1999)
332.Electronic Fee Collection and Standardisation on European
Svítek, M.
In: Inteligentní dopravní systémy. Praha: ELTODO, 1999. pp. 302-310.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1999)
333.Integrated Telematic System for European Transport Policy Making
Svítek, M. - Vlček, M., - Kopecký, F.
In: CZ-INTERMODAL 99 - Intermodální přeprava 21. století. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999. pp. 35-40.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1999)
334.The Mathematical Modelling and Bayesian Estimation in Transportation System
Svítek, M. - Palla, J., - Schmidt, D.
In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 425.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1999)
335.The Modelling of Transportation Systems Based on Reduced Data Vector
Prchal, J. - Svítek, M. - Kárný, M., - Nagy, I.
In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 426.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (1999)
336.Study of Progressive On-board Systems for Safe and Comfort Man-Car Interaction (the Human-Machine Oriented Design of Electronic Car Instrumenstation and Prediction of Possible Future Development)
Dlouhý, R. - Novák, M., - Svítek, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1999. Report no. LSS 69/99.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (1999)
337.The Common Telecommunication and Transport Problems in Electronic Fee Collection on System Implementation
Svítek, M. - Boháč, L.
In: Sborník mezinárodní konference k 5. výročí zalopžení Fakulty dopravní ČVUT. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1998, pp. 155-158.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1998)
338.The Transport System Modelling by Bayesian Methodology
Svítek, M.
In: Transportation in the Region of Central Europe. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 115-122.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (1997)
339.The Transport Modelling
Svítek, M.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1997.
Tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně (1997)
340.Monitorování a vyhodnocování kvality čidel radarové sítě
Svítek, M. - Cochlar, J., - Rejchrt, V.
[Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra radioelektroniky, 1994.
Výzkumná zpráva v češtině (1994)
341.Information Physics and Complex Information Systems
Svítek, M.
In:
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně
342.Modernizace regionálních železnic
Kopecký, F. - Svítek, M.
In: neuvedeno. p. 29-30.
Stať ve sborníku z lokální konference česky

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Implementace principů Průmyslu 4.0. při výrobě a opravách konstrukčních vrstev dopravních komunikací
Svítek, M.
2017 - 2019
FV20356
2.Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě
Svítek, M.
2012 - 2015
TA02030435
3.Zvýšení využití parkovací kapacity na dálnicích za pomoci predikčních modelů
Svítek, M.
2012 - 2014
TA02031411
4.Výzkum možností využití principu přidělování Time Slotů v silniční dopravě
Svítek, M.
2011 - 2013
TA01031697
5.Výzkum a vývoj systému pro multimodální a pěší navigaci
Svítek, M.
2011 - 2013
TA01031838
6.Výzkum využití dynamického modelování pro zýšení kvality poskytování dopravních informací
Svítek, M.
2011 - 2013
TA01031686
7.E-FRAME - Rozšířená FRAME architektura pro vývoj kooperativních systémů
Svítek, M.
2008 - 2011
224383
8.Elektronické identifikační systémy v dopravně-přepravním procesu (e-IDENT)
Svítek, M.
2007 - 2010
2A-2TP1/108
9.Vytvoření komplexního modelu zjišťování přepravních vztahů v území ČR
Svítek, M.
2007 - 2010
CG721-125-190
10.Standardizovaný popis sítě železničních tratí
Svítek, M.
2007 - 2010
CG743-016-910
11.Inteligentní dopravní systémy (ITS) a jejich udržitelný rozvoj
Svítek, M.
2007 - 2010
OC 194
12.Výzkum systémových požadavků a architektury pro univerzální telematickou vozidlovou jednotku
Svítek, M.
2006 - 2009
2A-1TP1/138
13.Dopravně-telematický komunikační modul (DOTEK)
Svítek, M.
2007 - 2009
2A-2TP1/105
14.Lokálně ověřený rámec pro multimodální modelování poptávky po veřejné dopravě osob v souvislosti s interními a externími kvalitativními a ekonomickými faktory dopravní obsluhy
Svítek, M.
2007 - 2009
CG721-045-190
15.GAST - "Zelenější" a bezpečnější silniční doprava
Svítek, M.
2007 - 2009
2007-4067/001-005
16.Výzkum dopravně telematických systémů
Svítek, M.
2005 - 2008
GD102/05/H517
17.CASTLE - Klastry v technologických aplikacích vzdušné a satelitní navigace spojené s podnikatelskými inovacemi
Svítek, M.
2005 - 2008
022539
18.Ekonomické, ekologické a bezpečnostní řešení elektronického mýtného
Svítek, M.
2004 - 2007
1F44G/092/120
19.ETNITE
Svítek, M.
2005 - 2007
20.Účast České republiky v projektu GALILEO
Svítek, M.
2001 - 2006
CE802210112
21.Inteligentní dopravní systémy v podmínkách dopravně-telekomunikačního prostředí České republiky
Svítek, M.
2001 - 2005
CE802210108
22.Matematické modelování a bayesovské odhadování dopravních systémů
Svítek, M.
1998 - 1998
309812206
23.neuveden
Svítek, M.