info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-401a - Jugoslávských partyzánů , Praha
E-mail:
strategie@fd.cvut.cz
miroslav.svitek@cvut.cz
Funkce:
proděkan pro strategii a vnější vztahy / FD
člen kolégia / FD
člen grémia / FD
člen vědecké rady / ČVUT
člen vědecké rady / FD
garant oboru 3708T041 - TR navazujícího magisterského studia / FD
Člen:
Laboratoř telematiky chytrých měst

Garant předmětů v doktorském studiu:

20TMSY - Telematické systémy
20TSYL - Telematické systémy

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17SCF - Smart Cities Fundamentals (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Viktor Beneš
Ing. Sergei Kozhevnikov
JUDr. Vladimír Kremlík

Vedoucí studentského projektu:

Smart and Resilient Cites
  17X2SC - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S