info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-401a - Jugoslávských partyzánů , Praha
E-mail:
strategie@fd.cvut.cz
miroslav.svitek@cvut.cz
Funkce:
proděkan pro strategii a vnější vztahy / FD
člen kolégia / FD
člen grémia / FD
člen vědecké rady / FD
člen vědecké rady / ČVUT
garant oboru 3708T041 - TR navazujícího magisterského studia / FD
Člen:
Laboratoř telematiky chytrých měst

Garant předmětů v doktorském studiu:

20TMSY - Telematické systémy
20TSYL - Telematické systémy

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

17SCF - Smart Cities Fundamentals (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Viktor Beneš
Mgr. František Bureš
Ing. Sergei Kozhevnikov
JUDr. Vladimír Kremlík

Vedoucí studentského projektu:

Smart and Resilient Cites
  17X2SC - navazující magisterský studijní program
Družicová navigace a její využití v dopravě
  20X2DL - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.neuveden
řešitel: Svítek, M.
-
Programy a fondy Evropské unie (nevědecké) - projekty podpořené ze zahraničí
2.Academic Development through bilateral peer-learning activities on mission-oriented innovation for Climate Neutral and Smart Cities
řešitel: Costa Jordao, T.
spoluřešitelé: Bouchner, P. - Horák, T. - Kočárková, D. - Kumpošt, P. - Neubergová, K. - Skolilová, P. - Svítek, M. - Tichý, T.
2021 - 2023
Projekty podpořené ze zahraničí (pracovní kód k dodatečnému upřesnění)
3.Využití multiagentních algoritmů pro modelování dynamické obsluhy oblasti veřejnou hromadnou dopravou
řešitel: Horažďovský, P.
spoluřešitelé: Matoušek, J. - Svítek, M.
2019 - 2019
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS19/080/OHK2/1T/16
4.Rozhodovací modely pro popis dynamické obsluhy území veřejnou hromadnou dopravou
řešitel: Horažďovský, P.
spoluřešitelé: Hlubučková, K. - Langr, M. - Matoušek, J. - Svítek, M.
2018 - 2018
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS18/094/OHK2/1T/16
5.Umělá inteligence a uvažování
řešitel: Urban, J.
spoluřešitelé: Blaauwbroek, L. - Chvalovský, K. - Goertzel, Z. - Hanzálek, Z. - Hudcová, B. - Janota, M. - Kozhevnikov, S. - Kučera, V. - Mařík, V. - Postránecký, M. - Svítek, M. - Šůcha, P.
2017 - 2023
OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Strukturální fondy EU - CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000466
6.Implementace principů Průmyslu 4.0. při výrobě a opravách konstrukčních vrstev dopravních komunikací
řešitel: Svítek, M.
spoluřešitelé: Hrubeš, P. - Vlčková, V. - Žák, J.
2017 - 2019
TRIO
7.Dynamická obsluha území veřejnou hromadnou dopravou na základě požadavků cestujících
řešitel: Horažďovský, P.
spoluřešitelé: Heindl, M. - Langr, M. - Svítek, M.
2017 - 2017
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS17/107/OHK2/1T/16
8.Dynamické jízdné v systémech veřejné hromadné dopravy
řešitel: Horažďovský, P.
spoluřešitelé: Heindl, M. - Langr, M. - Svítek, M.
2016 - 2016
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS16/108/OHK2/1T/16
9.Využití metod dálkového průzkumu Země v inteligentních dopravních systémech.
řešitel: Zatsepin, I.
spoluřešitel: Svítek, M.
2016 - 2017
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS16/187/OHK2/2T/16
10.Konference PhD studentů a mladých vědců ČVUT FD
řešitel: Mičunková, K.
spoluřešitelé: Hrubeš, P. - Jacura, M. - Kocourek, J. - Micka, M. - Nagy, I. - Nouzovský, L. - Novotný, S. - Radová, Z. - Skurovec, V. - Svítek, M. - Vyčichl, J.
2015 - 2015
Studentská vědecká konference ČVUT - SVK 43/15/F6
11.Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě
řešitel: Svítek, M.
2012 - 2015
ALFA: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
12.Zvýšení využití parkovací kapacity na dálnicích za pomoci predikčních modelů
řešitel: Svítek, M.
2012 - 2014
ALFA: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
13.Výzkum využití dynamického modelování pro zýšení kvality poskytování dopravních informací
řešitel: Svítek, M.
2011 - 2013
ALFA: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
14.Výzkum možností využití principu přidělování Time Slotů v silniční dopravě
řešitel: Svítek, M.
2011 - 2013
ALFA: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
15.Výzkum a vývoj systému pro multimodální a pěší navigaci
řešitel: Svítek, M.
2011 - 2013
ALFA: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
16.E-FRAME - Rozšířená FRAME architektura pro vývoj kooperativních systémů
řešitel: Svítek, M.
2008 - 2011
Projekty 7. RP EU - 224383
17.Dopravně-telematický komunikační modul (DOTEK)
řešitel: Svítek, M.
2007 - 2009
Trvalá prosperita
18.Inteligentní dopravní systémy (ITS) a jejich udržitelný rozvoj
řešitel: Svítek, M.
2007 - 2010
COST
19.Elektronické identifikační systémy v dopravně-přepravním procesu (e-IDENT)
řešitel: Svítek, M.
2007 - 2010
Trvalá prosperita
20.GAST - "Zelenější" a bezpečnější silniční doprava
řešitel: Svítek, M.
2007 - 2009
Projekty rámcových programů EU - 2007-4067/001-005
21.Lokálně ověřený rámec pro multimodální modelování poptávky po veřejné dopravě osob v souvislosti s interními a externími kvalitativními a ekonomickými faktory dopravní obsluhy
řešitel: Svítek, M.
2007 - 2009
Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy
22.Vytvoření komplexního modelu zjišťování přepravních vztahů v území ČR
řešitel: Svítek, M.
2007 - 2010
Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy
23.Standardizovaný popis sítě železničních tratí
řešitel: Svítek, M.
2007 - 2010
Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy
24.Výzkum systémových požadavků a architektury pro univerzální telematickou vozidlovou jednotku
řešitel: Svítek, M.
2006 - 2009
Trvalá prosperita
25.Analýza míry ztráty dovedností techniky pilotáže a návyků u sportovních letců po přestávkách v praktické letecké činnosti
řešitel: Rajnoch, J.
spoluřešitelé: Pavelková, L. - Svítek, M.
2006 - 2006
IGS ČVUT - CTU0612316
26.Analýza možnosti přenosu informací vzduch-Země a zpět jako podpora Integrovaného záchranného systému
řešitel: Sadil, J.
spoluřešitelé: Krása, J. - Svítek, M.
2005 - 2005
IGS ČVUT - CTU0510416
27.CASTLE - Klastry v technologických aplikacích vzdušné a satelitní navigace spojené s podnikatelskými inovacemi
řešitel: Svítek, M.
2005 - 2008
Projekty rámcových programů EU - 022539
28.Výzkum dopravně telematických systémů
řešitel: Svítek, M.
2005 - 2008
Doktorské granty
29.Monitorování objektů a pohybu mobilních prostředků na Zemi
řešitel: Bělinová, Z.
spoluřešitelé: Svítek, M. - Říha, P.
2005 - 2005
IGS ČVUT - CTU0510216
30.ETNITE
řešitel: Svítek, M.
2005 - 2007
Leonardo da Vinci
31.Ekonomické, ekologické a bezpečnostní řešení elektronického mýtného
řešitel: Svítek, M.
2004 - 2007
Bezpečná a ekonomická doprava (Národní program výzkumu)
32.Inteligentní dopravní systémy v podmínkách dopravně-telekomunikačního prostředí České republiky
řešitel: Svítek, M.
2001 - 2005
Optimalizace dopravní soustavy a její udržitelný rozvoj
33.Účast České republiky v projektu GALILEO
řešitel: Vejražka, F.
spoluřešitelé: Kovář, P. - Puričer, P. - Seidl, L. - Svítek, M. - Sýkora, J.
2001 - 2006
Optimalizace dopravní soustavy a její udržitelný rozvoj
34.Účast České republiky v projektu GALILEO
řešitel: Svítek, M.
spoluřešitel: Vejražka, F.
2001 - 2006
Optimalizace dopravní soustavy a její udržitelný rozvoj
35.Matematické modelování a bayesovské odhadování dopravních systémů
řešitel: Svítek, M.
1998 - 1998
IGS ČVUT - 309812206