Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-424 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359894
E-mail:
kocardag@fd.cvut.cz
Funkce:
zástupce proděkana pro pedagogickou činnost v Praze / FD
člen AS - zaměstnanec / FD
předseda legislativní komise AS / FD
člen legislativní komise AS / FD
manažer pro pedagogickou činnost / ústav dopravních systémů / FD
Člen:
Laboratoř bezpečnosti dopravních systémů

Vedoucí studentského projektu:

Bezpečnost dopravy a projekční návrhy úprav ke snížení nehodovosti
  12X1BN - bakalářský studijní program
  12X2BN - navazující magisterský studijní program
Projektování silnic a dálnic
  12X1PS - bakalářský studijní program
  12X2PS - navazující magisterský studijní program
Udržitelná mobilita v Praze
  12X1UM - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Základní předpoklady provozu tramvají a autobusů na společném pásu
Novotný, V. - Javořík, T., - Kočárková, D.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
2.Preference VHD - potřebné změny zákona a vyhlášky
Novotný, V. - Kočárková, D.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
3.Aktuální témata preference BUS a workshop projektu PREFOS
Novotný, V. - Prousek, T. - Javořík, T., - Kočárková, D.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2016)
4.Detailed Analysis of Public Bus Vehicle Ride on Urban Roads
Novotný, V. - Kočárková, D. - Havlena, O., - Jacura, M.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
5.Vybrané aspekty provozu BUS v profilu tramvajové tratě
Novotný, V. - Javořík, T., - Kočárková, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
6.Komplexní posouzení alternativního návrhu SOKP
Přibyl, P. - Höfler, M. - Kočárková, D., - Neubergová, K.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2016)
7.Uspořádání komunikace jako faktor přispívající k preferenci autobusů VHD
Novotný, V. - Kočárková, D.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2015)
8.Městský okruh v Praze: vklad pro nové tisíciletí
Přibyl, P. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Adámek, J. - Höfler, M. - Šourek, P., - Jareš, M.
Vědecká kniha česky (2015)
9.Městský okruh - vklad pro nové tisíciletí
Přibyl, P. - Höfler, M. - Jareš, M. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Adámek, J. - Šourek, P. - Kadlec, V. - Merta, A. - Lehovec, F., - Balcar, Z.
Vědecká kniha česky (2015)
10.Sdružený tramvajový a autobusový pás - nový prvek místních komunikací
Novotný, V. - Kočárková, D., - Javořík, T.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2015)
11.Detailed Analysis Of Public Bus Vehicle Ride On Urban Road
Novotný, V. - Kočárková, D. - Havlena, O., - Jacura, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)
12.Bezpečnost autobusových zastávek v příměstských oblastech
Kočárková, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2014)
13.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Závěrečná zpráva projektu
Týfa, L. - Přibyl, P. - Javořík, T. - Jacura, M. - Neubergová, K. - Vašica, D. - Kočárková, D. - Ládyš, L. - Matoušek, A. - Biľová, M. - Bartošová, L. - Hrubý, P., - Křenová, R.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2014)
14.Mezinárodní seminář XV. dopravně - inženýrské dny - Parkování a bezpečnost provozu na komunikacích ve městech a obcích
Lehovec, F. ed. - Kočárková, D. ed.
Sborník (2014)
15.Elimination of Rail Noise as a Step Towards Sustainable Transport
Kočárková, D. - Neubergová, K.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2013)
16.Czech Traffic Conflicts Technique
Padělek, T. - Kocourek, J., - Kočárková, D.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně (2013)
17.Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů
Ambros, J. - Kocourek, J. - Kočárková, D., - Padělek, T.
Uplatněná certifikovaná metodika (2013)
18.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Průběžná zpráva za rok 2012
Týfa, L. - Přibyl, P. - Javořík, T. - Vašica, D. - Neubergová, K. - Jacura, M. - Havlena, O. - Kočárková, D. - Ládyš, L. - Matoušek, A. - Bartošová, L. - Hrubý, P., - Křenová, R.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2013)
19.Vývoj metodiky sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů
Ambros, J. - Kafoňková, J. - Kocourek, J. - Kočárková, D. - Kozel, P. - Rusek, M. - Turek, M., - Turek, R.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2012)
20.Traffic Conflict Techniques in Czech Republic
Kočárková, D.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2012)
21.Sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů v rámci projektu "KONFLIKT"
Kocourek, J. - Kočárková, D., - Padělek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2012)
22.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Průběžná zpráva za rok 2011
Týfa, L. - Přibyl, P. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Jacura, M. - Havlena, O. - Javořík, T. - Vašica, D. - Ládyš, L. - Bartošová, L. - Matoušek, A. - Hrubý, P., - Křenová, R.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině (2012)
23.Snížení hluku z železniční dopravy jako jedna z cest k udržitelné dopravě
Neubergová, K. - Kočárková, D.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
24.Poznatky řešitelů z ČVUT k projektu "Konflikt"
Kocourek, J. - Kočárková, D., - Padělek, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
25.Silniční terminologický slovník
Černý, M. - Dahinter, K. - Ďurove, J. - Kočárková, D., - Mondschein, P.
Slovník (2011)
26.Výuka dopravního inženýrství na našich vysokých školách
Kočárková, D.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
27.Ekonomické hodnocení přínosu úprav průtahů silnic obcemi ke zvýšení bezpečnosti
Kočárková, D.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2010)
28.Bezpečnost silnic II. třídy v České republice
Kočárková, D.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2010)
29.Úpravy průtahů silnic obcemi a jejich hodnocení
Kočárková, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2010)
30.Agresivita řidičů z dopravně inženýrského pohledu
Kočárková, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
31.Vedení liniové trasy v území
Kočárková, D.
Doktorská práce (Ph.D.) (2009)
32.Základy dopravního inženýrství
Kočárková, D. - Kocourek, J., - Jacura, M.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2009)
33.Vedení liniové trasy v území
Kočárková, D.
Doktorská práce (Ph.D.) (2009)
34.Hodnocení bezpečnosti pozemních komunikací
Kočárková, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
35.Anylýza dopravných nehod na silnicích II. třídy v ČR
Kočárková, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
36.Analýza řešených nehodových křižovatek
Kocourek, J. - Kočárková, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
37.Příklady opatření ke zvýšení bezpečnosti ve městech
Kočárková, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
38.Opatření ke zvyšování bezpečnosti chodců
Kočárková, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
39.Bezpečnost na okružních křižovatkách v příkladech
Kocourek, J. - Kočárková, D.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
40.Bezpečnost silničního provozu ve městech a obcích ČR - příklady stavebních a dopravních opatření
Kocourek, J. - Kočárková, D.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
41.Posouzení okružní křižovatky na ulici Kralická v jihovýchodní části města Prostějova
Kocourek, J. - Kočárková, D.
Technická zpráva (2006)
42.Bezpečnostní audit na návrh křižovatky ulic M. Horákové - Lipová - Na Bídě - Na Perštýně v Liberci
Kocourek, J. - Kočárková, D.
Technická zpráva (2006)
43.Vedení liniové trasy v území
Kočárková, D.
Doktorandské minimum (2006)
44.Dopravní stavby
Kočárková, D. - Kubát, B.
Kapitola v jiné knize česky (2005)
45.Moderní úpravy komunikací ve městech a obcích
Kočárková, D. - Kocourek, J.
Jiná kniha česky (2005)
46.Bezpečnost na okružních křižovatkách v příkladech
Kočárková, D. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
47.Poznatky řešitelů z ČVUT k projektu zvyšování bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích
Kočárková, D. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
48.Poznatky řešitelů z ČVUT k projektu zvyšování bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích
Kočárková, D. - Kocourek, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
49.Závěrečná výzkumná zpráva k Výzkumnému záměru 25 za katedru K 612
Kočárková, D.
Výzkumná zpráva v češtině (2004)
50.Základy dopravního inženýrství
Kočárková, D. - Slabý, P. - Kocourek, J., - Jacura, M.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2004)
51.Vliv stavebního opatření na přechodu pro chodce na rychlost projíždějících vozidel
Kočárková, D. - Kocourek, J.
Výzkumná zpráva v češtině (2003)
52.Zklidňování dopravy
Kočárková, D.
Nepublikovaná přednáška (2003)
53.Přehled prvků ke snížení negativních vlivů automobilové dopravy
Kočárková, D.
Výzkumná zpráva v češtině (1999)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Výzkum zvyšování bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích pomocí dopravně-inženýrských a dopravně-organizačních opatření
Kočárková, D.
2001 - 2005
CE801110112
2.Úvod do dopravního inženýrství pro kombinované studium
Kočárková, D.
2004 - 2004
2105/F1
3.Dopravní průzkumy
Kočárková, D.
2002 - 2002
2136
4.Dopravní stavby pro kombinované studium
Kočárková, D.
2002 - 2002
2135