Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-424 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359894
E-mail:
kocardag@fd.cvut.cz
Funkce:
zástupce proděkana pro pedagogickou činnost v Praze / FD
člen AS - zaměstnanec / FD
předseda legislativní komise AS / FD
člen legislativní komise AS / FD
manažer pro pedagogickou činnost / Ústav dopravních systémů / FD
Člen:
Laboratoř bezpečnosti dopravních systémů

Vedoucí studentského projektu:

Bezpečnost dopravy a projekční návrhy úprav ke snížení nehodovosti
  12X1BN - bakalářský studijní program
  12X2BN - navazující magisterský studijní program
Projektování silnic a dálnic
  12X1PS - bakalářský studijní program
  12X2PS - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Komplexní posouzení alternativního návrhu SOKP
Přibyl, P. - Höfler, M. - Kočárková, D., - Neubergová, K.
Na Pankráci 56, Praha, 140 00: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2016, 01ST-000142.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
2.Základní předpoklady provozu tramvají a autobusů na společném pásu
Novotný, V. - Javořík, T., - Kočárková, D.
Dopravní inženýrství. 2016, 2016(1), s. 1-36. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
3.Vybrané aspekty provozu BUS v profilu tramvajové tratě
Novotný, V. - Javořík, T., - Kočárková, D.
In: Zklidnění dopravy ve městech a obcích. XVII. dopravně - inženýrské dny. Mikulov, 25.05.2016 - 26.05.2016. Brno: Česká silniční společnost (pobočka při a. s. Brněnské komunikace. 2016, s. 1-150. ISBN 978-80-260-9662-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
4.Preference VHD - potřebné změny zákona a vyhlášky
Novotný, V. - Kočárková, D.
Dopravní inženýrství. 2016, 0(2), s. 16-19. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
5.Detailed Analysis of Public Bus Vehicle Ride on Urban Roads
Novotný, V. - Kočárková, D. - Havlena, O., - Jacura, M.
Problemy Transportu - Transport Problems. 2016, 11(4), s. 43-55. ISSN 1896-0596.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
6.Aktuální témata preference BUS a workshop projektu PREFOS
Novotný, V. - Prousek, T. - Javořík, T., - Kočárková, D.
Silniční obzor. 2016, 2016(09), s. 235-240. ISSN 0322-7154. Dostupné z: http://preferencevhd.info/index.php/2016/11/20/aktualni-temata-preference-bus-a-workshop-projektu-prefos/
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
7.Městský okruh - vklad pro nové tisíciletí
Přibyl, P. - Höfler, M. - Jareš, M. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Adámek, J. - Šourek, P. - Kadlec, V. - Merta, A. - Lehovec, F., - Balcar, Z.
Praha: IDS, a.s. Praha. 2015, ISBN 978-80-260-8623-9.
Vědecká kniha česky
8.Detailed Analysis Of Public Bus Vehicle Ride On Urban Road
Novotný, V. - Kočárková, D. - Havlena, O., - Jacura, M.
In: Transport Problems 2015 - Proceedings. Transport Problems 2015 - IV International Symposium Of Young Researchers. Katowice, 22.06.2015 - 23.06.2015. Silesian University of Technology. 2015, s. 785-795. ISBN 978-83-935232-6-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
9.Sdružený tramvajový a autobusový pás - nový prvek místních komunikací
Novotný, V. - Kočárková, D., - Javořík, T.
In: Verejná osobná doprava 2015 - Zborník prednášok. Verejná osobná doprava 2015. Bratislava, 22.10.2015 - 23.10.2015. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o.. 2015, s. 68-74. ISBN 978-80-89565-20-7.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
10.Uspořádání komunikace jako faktor přispívající k preferenci autobusů VHD
Novotný, V. - Kočárková, D.
Dopravní inženýrství. 2015, 2015(01), s. 26-28. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
11.Městský okruh v Praze: vklad pro nové tisíciletí
Přibyl, P. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Adámek, J. - Höfler, M. - Šourek, P., - Jareš, M.
Praha: IDS, a.s. Praha. 2015, ISBN 978-80-260-8623-9.
Vědecká kniha česky
12.Bezpečnost autobusových zastávek v příměstských oblastech
Kočárková, D.
In: Bezpečná dopravní infrastruktura 2014. Bezpečná dopravní infrastruktura. Praha, 11.11.2014 - 12.11.2014. Praha: AF CITYPLAN s.r.o.. 2014, s. 1-180.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
13.Mezinárodní seminář XV. dopravně - inženýrské dny - Parkování a bezpečnost provozu na komunikacích ve městech a obcích
Lehovec, F. ed. - Kočárková, D. ed.
Mezinárodní seminář XV. dopravně - inženýrské dny - Parkování a bezpečnost provozu na komunikacích ve městech a obcích. Mikulov, 04.06.2014 - 05.06.2014. Praha: Česká silniční společnost. 2014, Dostupné z: http://www.bkom.cz/users/mikulov_2014.pdf
Sborník
14.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Závěrečná zpráva projektu
Týfa, L. - Přibyl, P. - Javořík, T. - Jacura, M. - Neubergová, K. - Vašica, D. - Kočárková, D. - Ládyš, L. - Matoušek, A. - Biľová, M. - Bartošová, L. - Hrubý, P., - Křenová, R.
Evropská 1692/37, Praha 6: Technologická agentura České republiky. 2014, TAČR-HLUVLA-ZZPR2013.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
15.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Průběžná zpráva za rok 2012
Týfa, L. - Přibyl, P. - Javořík, T. - Vašica, D. - Neubergová, K. - Jacura, M. - Havlena, O. - Kočárková, D. - Ládyš, L. - Matoušek, A. - Bartošová, L. - Hrubý, P., - Křenová, R.
Evropská 2589/33c, 160 00 Praha 6: Technologická agentura České republiky. 2013, TAČR-HLUVLA-PZPR2012.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
16.Elimination of Rail Noise as a Step Towards Sustainable Transport
Kočárková, D. - Neubergová, K.
In: JEŘÁBEK, M. a SLIACKY, M., eds. Proceedings of the 11th European Transport Congress. 11th European Transport Congress. Prague, 19.09.2013 - 20.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 185-190. ISBN 978-80-01-05321-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
17.Czech Traffic Conflicts Technique
Padělek, T. - Kocourek, J., - Kočárková, D.
In: JEŘÁBEK, M. a VOTRUBA, Z., eds. 20th Anniversary of the Faculty of Transportation Sciences, Czech Technical University in Prague - Selected Papers. 20. výročí založení ČVUT v Praze FD. Praha, 01.09.2013 - 30.09.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2013, s. 102-109. ISBN 978-80-01-05320-1.
Stať ve sborníku z fakultní konference cizojazyčně
18.Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů
Ambros, J. - Kocourek, J. - Kočárková, D., - Padělek, T.
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2013, Dostupné z: http://www.audit-bezpecnosti.cz/metodiky-a-kontrolni-listy/
Uplatněná certifikovaná metodika
19.Vývoj metodiky sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů
Ambros, J. - Kafoňková, J. - Kocourek, J. - Kočárková, D. - Kozel, P. - Rusek, M. - Turek, M., - Turek, R.
Silniční obzor. 2012, 73(11), s. 309-312. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
20.Traffic Conflict Techniques in Czech Republic
Kočárková, D.
Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012, 4(53), s. 1029-1034. ISSN 1877-0428. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleListURL&_method=list&_ArticleListID=-61468058&_sort=r&_st=13&view=c&_acct=C000032309&_version=1&_urlVersion=0&_userid=640811&md5=810beaaf0aae07552d87c2e4be865521&searchtype=a
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
21.Sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů v rámci projektu "KONFLIKT"
Kocourek, J. - Kočárková, D., - Padělek, T.
In: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Senec, 19.09.2012 - 21.09.2012. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o.. 2012, s. 15-20. ISBN 978-80-89565-04-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
22.Projekt výzkumu a vývoje programu ALFA Technologické agentury České republiky č. TA01030087 - Průběžná zpráva za rok 2011
Týfa, L. - Přibyl, P. - Kočárková, D. - Neubergová, K. - Jacura, M. - Havlena, O. - Javořík, T. - Vašica, D. - Ládyš, L. - Bartošová, L. - Matoušek, A. - Hrubý, P., - Křenová, R.
Evropská 2589/33c, 160 00 Praha 6: Technologická agentura České republiky. 2012, TAČR-HLUVLA-PZPR2011.
Oponovaná výzkumná zpráva v češtině
23.Silniční terminologický slovník
Černý, M. - Dahinter, K. - Ďurove, J. - Kočárková, D., - Mondschein, P.
Praha: Česká silniční společnost. 2011, ISBN 978-80-02-02333-3.
Slovník
24.Poznatky řešitelů z ČVUT k projektu "Konflikt"
Kocourek, J. - Kočárková, D., - Padělek, T.
In: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Vyhne, 21.09.2011 - 23.09.2011. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o.. 2011, s. 29-34. ISBN 978-80-970356-8-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
25.Snížení hluku z železniční dopravy jako jedna z cest k udržitelné dopravě
Neubergová, K. - Kočárková, D.
Vědeckotechnický sborník Českých drah. 2011, 2011(32), s. 1-13. ISSN 1214-9047.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
26.Úpravy průtahů silnic obcemi a jejich hodnocení
Kočárková, D.
In: BAČENKOVÁ, E., ed. Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Vyhne, 22.09.2010 - 24.09.2010. Košice: Dom techniky s.r.o.. 2010, s. 118-121. ISBN 978-80-232-0308-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
27.Bezpečnost silnic II. třídy v České republice
Kočárková, D.
Inžinierske stavby. 2010, 58(1/2010), s. 28-30. ISSN 1335-0846.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
28.Ekonomické hodnocení přínosu úprav průtahů silnic obcemi ke zvýšení bezpečnosti
Kočárková, D.
Silnice a železnice. 2010, 5.(3/2010), s. P5-P7. ISSN 1801-822X.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
29.Výuka dopravního inženýrství na našich vysokých školách
Kočárková, D.
Dopravní inženýrství. 2010, 2010(1/2010), s. 36. ISSN 1801-8890.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
30.Základy dopravního inženýrství
Kočárková, D. - Kocourek, J., - Jacura, M.
2. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2009, ISBN 978-80-01-04233-5.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
31.Vedení liniové trasy v území
Kočárková, D.
2009. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů.
Doktorská práce (Ph.D.)
32.Vedení liniové trasy v území
Kočárková, D.
2009. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů.
Doktorská práce (Ph.D.)
33.Agresivita řidičů z dopravně inženýrského pohledu
Kočárková, D.
In: ŠUCHA, M., ed. Agresivita na cestách. 1. česko-slovenský pracovní seminář k bezpečnosti dopravy. Olomouc, 05.02.2009. Plzeň: Vydavatelský servis. 2009, s. 3-4. ISBN 978-80-244-2375-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
34.Anylýza dopravných nehod na silnicích II. třídy v ČR
Kočárková, D.
In: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Vyhne, 24.09.2008 - 26.09.2008. Košice: Dom techniky s.r.o.. 2008, s. 26-29. ISBN 978-80-232-0292-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
35.Hodnocení bezpečnosti pozemních komunikací
Kočárková, D.
In: JACURA, M., KUBÁT, B., a JÍROVÁ, J., eds. Současnost a budoucnost dopravy. Současnost a budoucnost dopravy. Praha, 12.05.2008 - 13.05.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 139-142. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
36.Příklady opatření ke zvýšení bezpečnosti ve městech
Kočárková, D.
In: JÍROVÁ, J. a KUBÁT, B., eds. Od koněspřežné železnice k vysokorychlostním dopravním systémům. Od koněspřežné železnice k vysokorychlostním dopravních systémům. Praha, 17.04.2007 - 19.04.2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2007, s. 109-112. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
37.Opatření ke zvyšování bezpečnosti chodců
Kočárková, D.
In: Zborník z konferencie s medzinárodnou účastku "Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách". Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikaciach. Vyhne, 26.09.2007 - 28.09.2007. Košice: Dom techniky s.r.o.. 2007, s. 110-114.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
38.Analýza řešených nehodových křižovatek
Kocourek, J. - Kočárková, D.
In: Bezpečná silniční infrastruktura. Bezpečná silniční infrastruktura. Liberec, 24.09.2007 - 25.09.2007. Brno: Centrum dopravního výzkumu. 2007, s. 125-130. ISBN 978-80-86502-66-3.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
39.Bezpečnostní audit na návrh křižovatky ulic M. Horákové - Lipová - Na Bídě - Na Perštýně v Liberci
Kocourek, J. - Kočárková, D.
Národní 21, Praha 1: ECE Projektmanagement Praha, s.r.o.. 2006, 1.
Technická zpráva
40.Bezpečnost na okružních křižovatkách v příkladech
Kocourek, J. - Kočárková, D.
Silniční obzor. 2006, 67(3), s. 70-73. ISSN 0322-7154.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
41.Posouzení okružní křižovatky na ulici Kralická v jihovýchodní části města Prostějova
Kocourek, J. - Kočárková, D.
Nám. TGM 12-14, 796 01 Prostějov: MěÚ Prostějov, odbor koncepce a rozvoje. 2006, 2.
Technická zpráva
42.Bezpečnost silničního provozu ve městech a obcích ČR - příklady stavebních a dopravních opatření
Kocourek, J. - Kočárková, D.
In: Dopravní stavby a dopravní opatření pro zlepšení provozu a zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích České republiky. Celostátní seminář VII. dopravně - inženýrské dny. Mikulov, 07.06.2006 - 08.06.2006. Brno: Česká silniční společnost (pobočka při a. s. Brněnské komunikace. 2006, s. 53-57. ISBN 80-02-01820-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
43.Vedení liniové trasy v území
Kočárková, D.
2006. Doktorandské minimum. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Katedra dopravních sytémů v území.
Doktorandské minimum
44.Bezpečnost na okružních křižovatkách v příkladech
Kočárková, D. - Kocourek, J.
In: Nové formy přestavby a výstavby pozemních komunikací a uplatňování progresivních dopravně - inženýrských opatření ve městech a obcích ČR. VI. dopravně -inženýrské dny. Mikulov, 01.06.2005 - 02.06.2005. Brno: Česká silniční společnost (pobočka při a. s. Brněnské komunikace. 2005, s. 22-25. ISBN 80-02-01723-4.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
45.Dopravní stavby
Kočárková, D. - Kubát, B.
In: Stavebně konstrukční detaily v obraze. Praha: Verlag Dashöfer. 2005, s. 511-532. ISBN 80-86229-99-8.
Kapitola v jiné knize česky
46.Moderní úpravy komunikací ve městech a obcích
Kočárková, D. - Kocourek, J.
1. vyd. Brno: CDV - Centrum dopravního výzkumu. 2005, ISBN 80-86502-09-0.
Jiná kniha česky
47.Poznatky řešitelů z ČVUT k projektu zvyšování bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích
Kočárková, D. - Kocourek, J.
In: Bezpečnosť dopravy na cestných komunikáciách. Bezpečnosť dopravy na cestných komunikáciách. Vyhne, 29.09.2004 - 01.10.2004. Košice: Dom techniky ZSVTS. 2004, s. 41-45. ISBN 80-232-0228-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
48.Poznatky řešitelů z ČVUT k projektu zvyšování bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích
Kočárková, D. - Kocourek, J.
In: Bezpečnosť dopravy na cestných komunikáciách. Bezpečnosť dopravy na cestných komunikáciách. Vyhne, 29.09.2004 - 01.10.2004. Košice: Dom techniky ZSVTS. 2004, s. 41-45. ISBN 80-232-0228-6.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
49.Základy dopravního inženýrství
Kočárková, D. - Slabý, P. - Kocourek, J., - Jacura, M.
1. vyd. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, Katedra dopravních sytémů v území. 2004, ISBN 80-01-03022-9.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
50.Závěrečná výzkumná zpráva k Výzkumnému záměru 25 za katedru K 612
Kočárková, D.
Zikova 4, Praha 6: ČVUT v Praze. 2004, 1.
Výzkumná zpráva v češtině
51.Zklidňování dopravy
Kočárková, D.
07.10.2003.
Nepublikovaná přednáška
52.Vliv stavebního opatření na přechodu pro chodce na rychlost projíždějících vozidel
Kočárková, D. - Kocourek, J.
Praha 1: ČVUT FD. 2003
Výzkumná zpráva v češtině
53.Přehled prvků ke snížení negativních vlivů automobilové dopravy
Kočárková, D.
Praha 1: MŠMT ČR. 1999, J04/98:210000025.
Výzkumná zpráva v češtině

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Výzkum zvyšování bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích pomocí dopravně-inženýrských a dopravně-organizačních opatření
Kočárková, D.
2001 - 2005
CE801110112
2.Úvod do dopravního inženýrství pro kombinované studium
Kočárková, D.
2004 - 2004
2105/F1
3.Dopravní stavby pro kombinované studium
Kočárková, D.
2002 - 2002
2135
4.Dopravní průzkumy
Kočárková, D.
2002 - 2002
2136