info k situaci na Ukrajině

logo ČVUT

Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-424 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359894
E-mail:
kocardag@fd.cvut.cz
Funkce:
člen AS - zaměstnanec / FD
předseda legislativní komise AS / FD
manažer pro pedagogickou činnost / ústav dopravních systémů / FD
Člen:
Laboratoř bezpečnosti dopravních systémů

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

12UMUP - Udržitelná mobilita a územní plánování
12ZYDI - Základy dopravního inženýrství
12ZYDK - Základy dopravního inženýrství

Garant předmětů v doktorském studiu:

12DRU - Dopravní řešení v územním plánování
12DRUL - Dopravní řešení v územním plánování

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

12DOUP - Doprava v územním plánování (přednášející, cvičící)
12UMUP - Udržitelná mobilita a územní plánování (přednášející, cvičící)
12ZYDI - Základy dopravního inženýrství (přednášející, cvičící)
612X31 - Projekt 1 (přednášející, cvičící)
612X32 - Projekt 2 (přednášející, cvičící)
612ZYDI - Základy dopravního inženýrství (přednášející, cvičící)
612ZYDK - Základy dopravního inženýrství (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. Jana Jíšová
Ing. Václav Lauda
Ing. Karolína Moudrá
Ing. Matěj Šilhán

Vedoucí studentského projektu:

Bezpečnost dopravy a projekční návrhy úprav ke snížení nehodovosti
  12X1BN - bakalářský studijní program
  12X2BN - navazující magisterský studijní program
Projektování silnic a dálnic
  12X1PS - bakalářský studijní program
  12X2PS - navazující magisterský studijní program
Udržitelná mobilita v Praze
  12X1UM - bakalářský studijní program
  12X2UM - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S
v DB je chyba..Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z univerzitní databáze V3S

1.Academic Development through bilateral peer-learning activities on mission-oriented innovation for Climate Neutral and Smart Cities
řešitel: Costa Jordao, T.
spoluřešitelé: Bouchner, P. - Horák, T. - Kočárková, D. - Kumpošt, P. - Neubergová, K. - Skolilová, P. - Svítek, M. - Tichý, T.
2021 - 2023
Projekty podpořené ze zahraničí (pracovní kód k dodatečnému upřesnění)
2.Chování pěších v terminálech VHD a na přístupových komunikacích k nim
řešitel: Kruntorád, J.
spoluřešitelé: Jíšová, J. - Kočárková, D. - Týfa, L.
2020 - 2021
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS20/137/OHK2/2T/16
3.Rozhodovací nástroj pro preferenci VHD
řešitel: Novotný, V.
spoluřešitel: Kočárková, D.
2017 - 2017
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS17/105/OHK2/1T/16
4.Preferenční osy veřejné hromadné dopravy
řešitel: Jacura, M.
spoluřešitelé: Havlena, O. - Javořík, T. - Kočárková, D. - Novotný, I. - Novotný, V.
2015 - 2016
Studentská grantová soutěž ČVUT - SGS15/170/OHK2/2T/16
5.Úvod do dopravního inženýrství pro kombinované studium
řešitel: Kočárková, D.
2004 - 2004
MŠMT - projekty Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) - 2105/F1
6.Dopravní průzkumy
řešitel: Kočárková, D.
2002 - 2002
MŠMT - projekty Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) - 2136
7.Dopravní stavby pro kombinované studium
řešitel: Kočárková, D.
2002 - 2002
MŠMT - projekty Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) - 2135
8.Výzkum zvyšování bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích pomocí dopravně-inženýrských a dopravně-organizačních opatření
řešitel: Kočárková, D.
2001 - 2005
Optimalizace dopravní soustavy a její udržitelný rozvoj