Ing. Alexandra Dvořáčková

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
A-258 - Horská 3, Praha
305 - Nároží 6, Děčín
Telefon:
+420-224355098
E-mail:
dvoraale@fd.cvut.cz
Funkce:
zástupce proděkana pro pedagogickou činnost v Děčíně / FD
člen AS - zaměstnanec / FD
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Facility Location Problems with Semi-Fixed Costs
Teichmann, D. - Dvořáčková, A., - Mocková, D.
In: Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XIX). Quantitave Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XIX). Trenčianské Teplice, 23.05.2018 - 25.05.2018. Bratislava: University of Economics in Bratislava. 2018, s. 1-413. ISBN 978-80-89962-07-5. Dostupné z: http://www.fhi.sk/files/katedry/kove/ssov/VKOXIX/Zbornik2018.pdf
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
2.Marketing Communication Related to Carrier-Customer Relationship in Emergency Situations
Dvořáčková, A.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Risks of Processes and their Management. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2017, s. 133-151. ISBN 978-80-01-06186-2.
Kapitola v tuzemské knize s nadnárodní působností
3.Marketingová komunikace dopravce se zákazníkem v mimořádných situacích
Dvořáčková, A.
In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. RIZIKA PODNIKOVÝCH A ÚZEMNÍCH PROCESŮ A POZNATKY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Rizika podnikových procesů 2016. Děčín, 10.11.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. 2016, s. 497-501. ISBN 978-80-01-06033-9.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
4.Global Growth In Aviation With A Focus On The Middle East
Skolilová, P. - Dvořáčková, A.
In: QUAERE 2015 - recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2015 - interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. elektronická konference, 25.05.2015 - 29.05.2015. Hradec Králové: MAGNANIMITAS. 2015, ISBN 978-80-87952-10-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
5.MARKET SEGMENTATION AND PRICE DISCRIMINATION IN TRANSPORTATION
Skolilová, P. - Smíšek, O., - Dvořáčková, A.
In: 5. mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 5. mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové, 15.12.2014 - 19.12.2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS. 2014, s. 1048-1056. ISBN 978-80-87952-07-8.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Inovace výuky bakalářského studia v regionech
Dvořáčková, A.
2010 - 2013
CZ.1.07/2.2.00/15.0479