Ing. Alexandra Dvořáčková

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
305 - Pohraniční 1, Děčín
A-258 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224355098
E-mail:
dvoraale@fd.cvut.cz
Funkce:
zástupce proděkana pro pedagogickou činnost v Děčíně / FD
člen AS - zaměstnanec / FD
člen pedagogické komise AS / FD
fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav logistiky a managementu dopravy (16117)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
Školitel:
doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód programu:
P 3710
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích

Vedoucí studentského projektu:

Optimalizační úlohy na logistickém řetězci
  17X1OL - bakalářský studijní program
  17X2OL - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Facility Location Problems with Semi-Fixed Costs and Time Availability
Teichmann, D. - Dvořáčková, A., - Mocková, D.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
2.Facility Location Problems with Semi-Fixed Costs
Teichmann, D. - Dvořáčková, A., - Mocková, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
3.Marketing Communication Related to Carrier-Customer Relationship in Emergency Situations
Dvořáčková, A.
Kapitola v tuzemské knize s nadnárodní působností (2017)
4.Marketingová komunikace dopravce se zákazníkem v mimořádných situacích
Dvořáčková, A.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2016)
5.Global Growth In Aviation With A Focus On The Middle East
Skolilová, P. - Dvořáčková, A.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2015)
6.MARKET SEGMENTATION AND PRICE DISCRIMINATION IN TRANSPORTATION
Skolilová, P. - Smíšek, O., - Dvořáčková, A.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Inovace výuky bakalářského studia v regionech
Dvořáčková, A.
2010 - 2013
CZ.1.07/2.2.00/15.0479