prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F206 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224890725
E-mail:
vyzkum@fd.cvut.cz
jirouond@fd.cvut.cz
Funkce:
vedoucí / ústav mechaniky a materiálů / FD
proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost / FD
člen kolégia / FD
člen grémia / FD
člen vědecké rady / ČVUT
člen vědecké rady / FD
předseda oborové rady oboru 3708V009 - D doktorského studia / FD

Vedoucí studentského projektu:

Počítačová mechanika v dopravě
  18X2PD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Testing of Auxetic Materials Using Hopkinson Bar and Digital Image Correlation
Fíla, T. - Zlámal, P. - Falta, J. - Doktor, T. - Koudelka, P. - Kytýř, D. - Adorna, M. - Luksch, J. - Neuhäuserová, M. - Valach, J., - Jiroušek, O.
In: EPJ Web of Conferences - Volume 183 (2018) - DYMAT 2018 - 12th International Conference on the Mechanical and Physical Behaviour of Materials under Dynamic Loading. 12th International DYMAT Conference. Arcachon, 09.09.2018 - 14.09.2018. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences. 2018, s. 1-6. sv. 183. ISSN 2100-014X. ISBN 978-2-7598-9053-8. Dostupné z: https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2018/18/epjconf_dymat2018_02045/epjconf_dymat2018_02045.html
2.Properties of Filling Materials in Inter - penetrating Phase Com posites under High Strain - rate Impacts
Doktor, T. - Fíla, T. - Zlámal, P. - Koudelka, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: 25th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY - PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS. 25th International Conference On Materials And Technology. Portoroz, 16.10.2017 - 19.10.2017. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije. 2017, s. 52. ISBN 978-961-94088-1-0. Dostupné z: http://icmt25.com/e_files/content/BookOfAbstracts_25ICM&T.pdf
3.Dynamic Testing of Advanced Cellular Metallic Materials Using Split Hopkinson Pressure Bar
Fíla, T. - Zlámal, P. - Felten, M. - Fries, M. - Falta, J. - Jiroušek, O., - Jung, A.
In: 25th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY - PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS. 25th International Conference On Materials And Technology. Portoroz, 16.10.2017 - 19.10.2017. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije. 2017, ISBN 978-961-94088-1-0. Dostupné z: http://icmt25.com/e_files/content/BookOfAbstracts_25ICM&T.pdf
4.Semi–Automated Assessment of Micromechanical Properties of the Metal Foams on the Cell-Wall Level
Krčmářová, N. - Šleichrt, J. - Doktor, T. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: ZLÁMAL, P. a KYTÝŘ, D., eds. ExNum 2016. International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences. Liblice, 18.09.2016 - 21.09.2016. Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE. 2017, s. 72-75. sv. 7. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06070-4. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/3977
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
5.Impact testing of polymer-filled auxetics using Split Hopkinson Pressure Bar
Fíla, T. - Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Falta, J. - Koudelka, P. - Kytýř, D. - Doktor, T., - Valach, J.
Advanced Engineering Materials. 2017, 19(10), ISSN 1438-1656. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1002/adem.201700076
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
6.International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences
Jiroušek, O. org. - Kytýř, D. org., - Zlámal, P. org.
[Pořádání konference]. 2016, Dostupné z: http://www.itam.cas.cz/exnum2016/
Pořádání konference
7.Deformation behaviour of a natural-shaped bone scaffold
Kytýř, D. - Doktor, T. - Jiroušek, O. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Zlámal, P.
Materials and Technology. 2016, 50(3), s. 301-305. ISSN 1580-2949. Dostupné z: http://mit.imt.si/Revija/mit163.html
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
8.Odborné vyjádření - posouzení konstrukce železničního světelného návěstidla
Jiroušek, O. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Zlámal, P.
Praha: AŽD Praha. 2016
Výzkumná zpráva v češtině
9.Identification of strain fields in pure Al and hybrid Ni/Al metal foams using X-ray microtomography under loading
Fíla, T. - Jiroušek, O. - Jung, A, - Kumpova, I
Journal of Instrumentation. 2016, 11(11), s. 1-7. ISSN 1748-0221. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-0221/11/11/C11017/pdf
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
10.COMPRESSIVE PROPERTIES OF AUXETIC STRUCTURES PRODUCED WITH DIRECT 3D PRINTING
Koudelka, P. - Jiroušek, O. - Fíla, T., - Doktor, T.
Materials and Technology. 2016, 50(3), s. 311-317. ISSN 1580-2949. Dostupné z: http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit163/koudelka.pdf
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
11.Book of Abstracts of International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences 2016
Jiroušek, O. ed. - Kytýř, D. ed., - Zlámal, P. ed.
International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences. Liblice, 18.09.2016 - 21.09.2016. Praha: ústav mechaniky a materiálů. 2016, ISBN 978-80-01-06009-4. Dostupné z: http://www.itam.cas.cz/exnum2016/BofA.php
12.Dual-energy X-ray micro-CT imaging of hybrid Ni/Al open-cell foam
Fíla, T. - Kumpová, I. - Koudelka, P. - Zlámal, P. - Vavřík, D. - Jiroušek, O., - Jung, A.
Journal of Instrumentation. 2016, 11(1), ISSN 1748-0221. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-0221/11/01/C01005/pdf
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
13.Strain-rate dependence for Ni/Al hybrid foams
Jung, A. - Larcher, M. - Koudelka, P. - Jiroušek, O., - Solomos, G.
In: CADONI, E., ed. 11th International Conference on the Mechanical and Physical Behaviour of Materials Under Dynamic Loading. 11th International Conference on the Mechanical and Physical Behaviour of Materials Under Dynamic Loading. Lugano, 07.09.2015 - 11.09.2015. Les Ulis: EDP Sciences. 2015, ISSN 2101-6275. Dostupné z: http://www.dymat-proceedings.org/articles/dymat/abs/2009/01/dymat09101/dymat09101.html
14.Finite Element Based Structural Optimization of Auxetic Structures
Doktor, T. - Koudelka, P. - Fíla, T., - Jiroušek, O.
In: KRUIS, J., TSOMPANAKIS, Y., a TOPPING, B.H.V., eds. Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. The Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Praha, 01.09.2015 - 04.09.2015. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2015, s. 1-12. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.
15.Properties of Polymer-Filled Aluminium Foams under Moderate Strain-Rate Loading Conditions
Doktor, T. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
Materials and Technology. 2015, 49(4), s. 597-600. ISSN 1580-2949. Dostupné z: http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit154/doktor.pdf
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
16.Testování originálních a neoriginálních náhradních dílů kapot Fabia II
Mičunek, T. - Jiroušek, O. - Frydrýn, M. - Kytýř, D. - Schmidt, D. - Zlámal, P. - Svatý, Z. - Doktor, T. - Nouzovský, L. - Fíla, T. - Lenková, A. - Koudelka, P. - Mičunková, K. - Neuhäuserová, M. - Hájková, B. - Šleichrt, J. - Adorna, M. - Hos, J. - Falta
Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav: ŠKODA AUTO a.s.. 2015
Výzkumná zpráva v češtině
17.Odborné vyjádření - studie nové nosné konstrukce železničního světelného návěstidla
Jiroušek, O. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Zlámal, P.
Praha: AŽD Praha, s.r.o.. 2015
Výzkumná zpráva v češtině
18.Inspection of local influenced zones in micro-scale aluminium specimens
Zlámal, P. - Doktor, T. - Koudelka, P. - Fíla, T. - Kytýř, D. - Jiroušek, O. - Králík, V., - Němeček, J.
In: HAUŠILD, P., ed. Local Mechanical Properties X. Local Mechanical Properties 2013 - 10th International Conference. Kutná Hora, 06.11.2013 - 08.11.2013. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2014, s. 39-42. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
19.Verification of Numerical Model for Trabecular Tissue using Compression Test and Time-Lapse X-Ray Radiography based on Material Model Determined from Three-Point Bending Test of Single Trabecula
Zlámal, P. - Doktor, T. - Jiroušek, O., - Jandejsek, I.
In: ZUBKO, P. a PEŠEK, L., eds. 9th International Conference on Local Mechanical Properties. 9th International Conference on Local Mechanical Properties. Levoča, 07.11.2012 - 09.11.2012. Zürich: Transtech Publications. 2014, s. 265-269. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-876-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
20.Utilisation of Radiological Methods for Investigation of Trabecular Bone Deformation Behaviour
Kytýř, D. - Doktor, T. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Zlámal, P. - Jiroušek, O., - Kumpová, I.
In: HARTE, R., ed. XIVth Bilateral German/Czech Symposium - Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences. XIVth Bilateral German/Czech Symposium. Wuppertal, 04.06.2014 - 07.06.2014. Wuppertal: Bergische Universität. 2014, s. 66-69.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
21.Investigation of stress-strain response of an aluminium foam during the impact test.
Zlámal, P. - Fíla, T., - Jiroušek, O.
In: HARTE, R., ed. XIVth Bilateral German/Czech Symposium - Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences. XIVth Bilateral German/Czech Symposium. Wuppertal, 04.06.2014 - 07.06.2014. Wuppertal: Bergische Universität. 2014, s. 52-55.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
22.Investigation of deformation behaviour of an aluminium foam under high-strain rate loading and comparison with the conventional energy absorbing material
Zlámal, P. - Fíla, T. - Jiroušek, O., - Králík, V.
In: RŮŽIČKA, M., KYTÝŘ, D., a ZLÁMAL, P., eds. Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Děčín, 29.06.2014 - 02.07.2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2014, s. 145-150. ISBN 978-80-01-05556-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
23.Microstructural Models for Materials with Porous Structure
Zlámal, P. - Gutermann, M. opon. - Minster, J. opon., - Jiroušek, O. supervisor
2014. Doktorská práce (Ph.D.).
24.Strain-rate sensitive cellular materials for energy absorption applications
Doktor, T. - Jiroušek, O. supervisor, - Kytýř, D. supervisor
2014. Doktorandské minimum.
25.Deformation Response Analysis of Individual Trabeculae using Microradiography Techniques
Kytýř, D. - Doktor, T. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Kumpová, I. - Zlámal, P., - Jiroušek, O.
In: KAMM, R.D., ed. Book of abstract of 7th World Congress of Biomechanics. 7th World Congress of Biomechanics. Boston, 06.07.2014 - 11.07.2014. 2014, s. 597. Dostupné z: http://wcb2014.com/
26.On the X-ray Micro-tomography Measurements of Biological Samples under Compressive Loading
Fíla, T. - Kumpová, I. - Zlámal, P. - Kytýř, D. - Koudelka, P. - Doktor, T., - Jiroušek, O.
In: RŮŽIČKA, M., KYTÝŘ, D., a ZLÁMAL, P., eds. Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Děčín, 29.06.2014 - 02.07.2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2014, s. 32-35. ISBN 978-80-01-05556-4. Dostupné z: http://www.itam.cas.cz/ysesm2014/proceedings.php
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
27.Odborné vyjádření - napěťová analýza světelného návěstidla
Jiroušek, O.
Praha: AŽD Praha, s.r.o.. 2014
Výzkumná zpráva v češtině
28.Závěr ke zprávě číslo ZP140603 - Analýza střadačových brzd
Jiroušek, O.
Borská 2922/32, 30100 Plzeň - Jižní Předměstí: Škoda Transportation a. s.. 2014
Výzkumná zpráva v češtině
29.Radiographical investigation of fluid penetration processes in natural stones used in historical buildings
Koudelka, P. - Jandejsek, I. - Doktor, T. - Kytýř, D. - Jiroušek, O. - Drdácký, M., - Zíma, P.Z.
Journal of Instrumentation. 2014, 0(9), ISSN 1748-0221. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/1748-0221/9/05/C05040
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
30.X-ray and finite element analysis of deformation response of closed-cell metal foam subjected to compressive loading
Jiroušek, O. - Doktor, T. - Kytýř, D. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Jandejsek, I., - Vavřík, D.
Journal of Instrumentation. 2013, 8(2), ISSN 1748-0221. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/1748-0221/8/02/C02012
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
31.Effective elastic moduli of closed-cell aluminium foams - homogenization method
Koudelka, P. - Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
UPB Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering. 2013, 75(1), s. 161-170. ISSN 1454-2358. Dostupné z: http://www.scientificbulletin.upb.ro/SeriaD_-_Inginerie_Mecanica.php?page=revistaonline&a=1&cat=D
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
32.Displacement Tracking in Single Human Trabecula with Metal-plated Micro-spheres using X-ray Radiography Imaging
Jiroušek, O. - Kytýř, D. - Doktor, T. - Dammer, J., - Krejčí, F.
Journal of Instrumentation. 2013, 8(2), ISSN 1748-0221. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/1748-0221/8/02/C02041
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
33.Indirect determination of material model parameters for single trabecula based on nanoindentation and three-point bending test
Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Kytýř, D., - Doktor, T.
Acta Technica CSAV. 2013, 58(2), s. 157-171. ISSN 0001-7043.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
34.Evaluation of Micromechanical Tests of Isolated Cell-walls of Aluminium Foam
Doktor, T. - Koudelka, P. - Fíla, T. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: CASAVOLA, K., ed. Proceedings of 12th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 12th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Bari, 21.04.2013 - 24.04.2013. Bari: Politecnico di Bari. 2013, Dostupné z: https://www.dropbox.com/sh/rxfsd6n3x7440fu/hckXFqnDjX/05-Doktor.pdf
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
35.Utilisation of Radiological Methods for Multilevel Testing of Human Bones
Kytýř, D. - Doktor, T. - Zlámal, P., - Jiroušek, O.
23.04.2013.
36.Zapojení pro řízení hmotnosti v kmitajících elektromechanických systémech
Moos, P. - Jíra, J. - Schmidt, D., - Jiroušek, O.
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní, Praha 1, CZ. 303923. 15.05.2013.
Tuzemský patent
37.Zapojení pro řízení tuhosti v kmitajících elektromechanických systémech
Moos, P. - Jíra, J. - Schmidt, D., - Jiroušek, O.
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní, Praha 1, CZ. 303922. 15.05.2013.
Tuzemský patent
38.Inverse Estimation of Rat Vertebrae Stiffness using Large-Scale Micro-Structural Finite Element Models
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Jandejsek, I. - Kytýř, D., - Schmidt, D.
In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. The Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Cagliari, 03.09.2013 - 06.09.2013. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
39.Inverse Estimation of Rat Vertebrae Stiffness using Large-Scale Micro-Structural Finite Element Models
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Jandejsek, I. - Kytýř, D., - Schmidt, D.
In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. The Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Cagliari, 03.09.2013 - 06.09.2013. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
40.Simulation of a Three-Point Bending Test on the Isolated Cell Wall of Aluminium Foam
Doktor, T. - Kytýř, D. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Jiroušek, O.
In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. The Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Cagliari, 03.09.2013 - 06.09.2013. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
41.Modelling Elasto-Plastic Behaviour of Human Single Trabecula-Comparison with Bending Test
Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Doktor, T., - Kytýř, D.
Journal of Biomechanics. 2012, 45(S1), s. 479. ISSN 0021-9290.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
42.Identification of elasto-visco-plastic constitutive material model with damage for porous material based on the indirect finite element simulation of the nanoindentation test
Zlámal, P. - Jiroušek, O., - Králík, V.
In: JIROUŠEK, O. a KYTÝŘ, D., eds. Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences, Proceedings of XIIIth Bilateral Czech/German Symposium. 13th Bilateral Czech/German Symposium. Telč, 05.06.2012 - 08.06.2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2012, s. 107-110. ISBN 978-80-01-05062-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
43.Indirect determination of material model parameters for single trabecula based on nanoindentation and three-point bending test
Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Kytýř, D., - Doktor, T.
In: Engineering Mechanics 2012. 18th International Conference Engineering Mechanics 2012. Svratka, 14.05.2012 - 17.05.2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR. 2012, s. 1611-1620. 1. ISBN 978-80-86246-40-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
44.Use of modulus mapping technique to investigate cross-sectional material properties of extracted single human trabeculae
Jiroušek, O. - Kytýř, D. - Zlámal, P. - Doktor, T. - Šepitka, J., - Lukeš, J.
Chemické listy. 2012, 106(s3), s. 442-445. ISSN 0009-2770. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2012_s3_s442-s463.pdf
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
45.Composition, Structural and Material Properties of Leech Teeth - Example of Bioinspiration in Materials Research
Šepitka, J. - Lukeš, J. - Jiroušek, O. - Kytýř, D., - Valach, J.
Chemické listy. 2012, 106(S3), s. 523-524. ISSN 0009-2770. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2012_s3_s523-s550.pdf
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
46.PARAMETER ESTIMATION OF MATERIAL MODEL FOR SINGLE TRABECULA FROM MICROMECHANICAL TESTING
Zlámal, P. - Jiroušek, O.
Chemické listy. 2012, 106(S3), s. 572-573. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
47.Development of Volume Model of Irregular Shaped Objects for Numerical Simulations using Shape-from-Silhouette Method
Doktor, T. - Kytýř, D. - Zlámal, P., - Jiroušek, O.
In: UNGUREANU, V. V., SZÁVA, I., a TUNS, I., eds. Proceedings of 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Brasov, 30.05.2012 - 02.06.2012. Brašov: Universitate Transilvania Brasov. 2012, s. 88-91. ISBN 978-1-63439-432-1. Dostupné z: http://ysesm2012.comyr.com
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
48.Measuring of Elastic Properties of Metal Foam Based on Compression Test and Digital Image Correlation
Zlámal, P. - Kytýř, D. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Jiroušek, O.
In: TUNS, I., UNGUREANU, V. V., a SZÁVA, I., eds. Proceedings of 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Brasov, 30.05.2012 - 02.06.2012. Brašov: Universitate Transilvania Brasov. 2012, s. 263-266. ISBN 978-1-63439-432-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
49.Effective elastic moduli of closed-cell aluminium foams - homogenization method
Koudelka, P. - Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: UNGUREANU, V. V., SZÁVA, I., a TUNS, I., eds. Proceedings of 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Brasov, 30.05.2012 - 02.06.2012. Brašov: Universitate Transilvania Brasov. 2012, s. 244-250. ISBN 978-1-63439-432-1. Dostupné z: http://ysesm2012.comyr.com/Proceedings.html
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
50.Development of Visco-elasto-plastic Material Model for Human Trabecular Bone using Nanoindentation
Zlámal, P. - Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Němeček, J.
In: 10th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 10th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Chemnitz, 25.05.2011 - 28.05.2011. Chemnitz: Technische Universität Chemnitz. 2011, s. 127-128. ISBN 978-1-63439-434-5. Dostupné z: http://www.tu-chemnitz.de/mb/FestKoerpMech/YSESM/proceedings.php
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
51.Calibration on material model for trabecular bone verified by time-lapse X-Ray microtomography.
Zlámal, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: Proceedings of the Seventh IASTED International Conference. Biomedical Engineering. Innsbruck, 17.02.2010 - 19.02.2010. Innsbruck: IASTED. 2010, s. 67-71. ISBN 978-0-88986-827-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
52.Real-time Observation of Trabecular Bone Microstructure During Micromechanical testing.
Jiroušek, O. - Zlámal, P., - Žák, O.
In: NÁPRSTEK, J., ed. Engineering Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Inženýrská mechanika 2009. Svratka, 11.06.2009 - 14.06.2009. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. 2009, s. 116-117. ISBN 978-80-86246-35-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
53.Calibration of Constitutive Model for Trabecular Bone Based on Nanoindentation
Zlámal, P. - Jiroušek, O., - Němeček, J.
In: NÁPRSTEK, J., ed. Engineering Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Inženýrská mechanika 2009. Svratka, 11.06.2009 - 14.06.2009. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. 2009, s. 314-315. ISBN 978-80-86246-35-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
54.Behaviour of a Ballasted Track under Cyclic Loading: Numerical and Laboratory Investigations
Jiroušek, O. - Horníček, L. - Jíra, J. - Kunecký, J. - Kytýř, D., - Vyčichl, J.
In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Madeira, 01.09.2009 - 04.09.2009. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2009, s. 69. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-30-0.
55.Behaviour of a Ballasted Track under Cyclic Loading: Numerical and Laboratory Investigations
Jiroušek, O. - Horníček, L. - Jíra, J. - Kunecký, J. - Kytýř, D., - Vyčichl, J.
In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Madeira, 01.09.2009 - 04.09.2009. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2009, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
56.Combining Nanoindentation and Real-Time Tomography for Micro Finite Element Models of Materials with Complex Inner Structure.
Jiroušek, O. - Němeček, J., - Zlámal, P.
In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Madeira, 01.09.2009 - 04.09.2009. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2009, s. 165-175. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-30-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
57.Strain analysis of trabecular bone using time-lapse X-ray microtomography.
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Kytýř, D., - Kroupa, M.
In: KREJČÍ, F., et al., eds. Book of Abstracts 11th International Workshop on Radiation Imaging Detectors. 11th International Workshop on Radiation Imaging Detectors. Praha, 28.06.2009 - 02.07.2009. Praha: Institute of Experimental and Applied Physics,ČVUT. 2009, s. 49. Book of abstracts, ISBN 978-80-01-04378-3. ISBN 978-80-01-04378-3.
58.Determination of Mechanical Properties of Trabecular Bone using Ultrasonic Measurement
Kytýř, D. - Valach, J. - Jiroušek, O. - Jíra, J., - Frankeová, D.
In: 8th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 8th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Györ, 20.05.2009 - 23.05.2009. Budapešť: Scientific Society of Mechanical Engineers. 2009, ISBN 978-963-9058-26-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
59.Microstructural Properties of Acetabular Region of Human Pelvic Bone Revealed Using micro-CT.
Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Vavřík, D.
In: NÁPRSTEK, J., ed. Engineering Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Inženýrská mechanika 2009. Svratka, 11.06.2009 - 14.06.2009. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. 2009, s. 166-167. ISBN 978-80-86246-35-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
60.Apparent properties of trabecular bone determined using voxel-based FE models and nanoindentation
Jiroušek, O. - Vavřík, D. - Jakůbek, J. - Dammer, J., - Němeček, J.
In: JÍROVÁ, J., ed. New trends in experimental methods together with advanced numerical modelling. XIth Bilateral Czech/German Symposium. Liblice, 28.05.2008 - 30.05.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 1-2. ISBN 978-80-86246-34-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
61.Correlation of trabecular bone mechanical properties to its microstructure using μct-based FE modeling
Jiroušek, O. - Vavřík, D. - Jakůbek, J., - Dammer, J.
In: FUIS, V. a PÁSEK, M., eds. Engineering Mechanics 2008: Book of Extended Abstracts. Engineering Mechanics 2008. Svratka, 12.05.2008 - 15.05.2008. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR. 2008, s. 110-111. ISBN 978-80-87012-11-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
62.FE analysis of head injury during a traffic accident
Kunecký, J. - Jiroušek, O.
In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008. Praha, 18.02.2008 - 22.02.2008. Praha: Czech Technical University in Prague. 2008, s. 480-482. ISBN 978-80-01-04016-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
63.Material Testing of Spongy Bone Based on Optical Identification
Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Žák, O.
In: JÍROVÁ, J., ed. New trends in experimental methods together with advanced numerical modelling. XIth Bilateral Czech/German Symposium. Liblice, 28.05.2008 - 30.05.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 53-54. ISBN 978-80-86246-34-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
64.FEM evaluation of bearing capacity of multilayer railway substructure
Jiroušek, O. - Kunecký, J. - Jíra, J., - Horníček, L.
In: JACURA, M., JÍROVÁ, J., a KUBÁT, B., eds. Současnost a budoucnost dopravy. Současnost a budoucnost dopravy. Praha, 12.05.2008 - 13.05.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 95-98. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
65.Microstructural Finite Element Models for the Assessment of Overall Mechanical Properties of Trabecular Bone
Jiroušek, O. - Němeček, J.
In: TOPPING, B.H.V. a PAPADRAKAKIS, M., eds. Proceedings of the Sixth International Conference on Engineering Computational Technology. The Sixth International Conference on Engineering Computational Techniology. Athens, 02.09.2008 - 05.09.2008. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2008, s. 1-10. ISBN 978-1-905088-26-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
66.Optical Identification of Deformation Applied to Trabecular Bone
Žák, O. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: The 7th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 7th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Sklarska Poreba, 14.05.2008 - 17.05.2008. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej. 2008, s. 90. ISBN 978-83-7493-386-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
67.Contact Stress Analysis of Pelvic Bone and Cemented Acetabular Component with Imperfections of Cemented
Vyčichl, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008. Praha, 18.02.2008 - 22.02.2008. Praha: Czech Technical University in Prague. 2008, s. 430-431. ISBN 978-80-01-04016-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
68.Comparison of different plasticity criteria for trabecular bone failure modelling
Jiroušek, O.
In: Proc. of 79th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics. Proc. of 79th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics. Bremen, 31.03.2008 - 04.04.2008. Bremen: International Association of Applied Mattematies and Mechanics. 2008, s. 43.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
69.Finite Element Modelling for Optimal Track Subgrade Design
Jíra, J. - Jiroušek, O., - Horníček, L.
In: TOPPING, B.H.V., ed. Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural, and Environmental Engineering Computing. The Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. St. Julians, 18.09.2007 - 21.09.2007. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2007, s. 1-7. ISBN 978-1-905088-17-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
70.Modeling of Trabecular Bone as Hierarchical Material Using Micro-CT Imaging and Nanoindentation
Jiroušek, O. - Němeček, J.
In: PAPADOPOULOS, P., ed. Proceedings of the Ninth US National Congress on Computational Mechanics. Ninth US National Congress on Computational Mechanics. San Francisco, 22.07.2007 - 26.07.2007. Weiheim: Wiley - VCH Verlag. 2007, s. 62. ISSN 1617-7061.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
71.Finite Element Reconstruction of Craniocerebral Injury
Jiroušek, O. - Brichtová, E., - Jírová, J.
In: ZOLOTAREV, I., ed. Engineering Mechanics 2007. Engineering Mechanics 2007. Svratka, 14.05.2007 - 17.05.2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR. 2007, s. 107-108. ISBN 978-80-87012-06-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
72.Parametric Study of Material Properties of Protective Liner of Ski Helmet
Kunecký, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: ZOLOTAREV, I., ed. Engineering Mechanics 2007. Engineering Mechanics 2007. Svratka, 14.05.2007 - 17.05.2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR. 2007, s. 149-150. ISBN 978-80-87012-06-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
73.Towards a new criterion for head injury prediction
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Brichtová, E.
In: KUBÁT, B., ed. From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Prague, 17.04.2007 - 19.04.2007. Praha: Czech Technical University in Prague. 2007, s. 111-112. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
74.Drop Test Used for Validation of {F}{E} Models of Human Head for {H}
Kunecký, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: NÁPRSTEK, J. a FISHER, C., eds. Engineering Mechanics 2006. Inženýrská mechanika 2006. Svratka, 15.05.2006 - 18.05.2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. 2006, s. 208-209. ISBN 80-86246-27-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
75.Experimental Determination of Anisotropic Properties of the Bones for FE Analysis
Kytýř, D. - Kunecký, J. - Jiroušek, O. - Zelenková, K., - Jírová, J.
In: 14th ANSYS Users´Meeting. 14th ANSYS Users´Meeting. Tábor, 20.09.2006 - 22.09.2006. Brno: SVS FEM. 2006, s. 21-24. ISBN 80-239-7764-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
76.Interaction Between Pelvic Bone and Acetabular Component with Imperfections in the Cement Layer
Vyčichl, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: Engineering Mechnaics 2006. ENGINEERING MECHANICS 2006. Svratka, 15.05.2006 - 18.05.2006. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic. 2006, s. 347-348. ISBN 80-85918-93-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
77.Development of Numerical Model of Motorcycle Helmet Intended
Kunecký, J. - Jírová, J., - Jiroušek, O.
In: 2st Students' Scientific Conference of Biomechanics. 2st Students' Scientific Conference of Biomechanics. Szklarska Poreba, 20.04.2006 - 23.04.2006. Wroclaw: Oficyna Wydawnica Politechniki Wroclawskiej. 2006, s. 91-92. ISSN 1732-0240.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
78.Contact Stress Analysis of Acetabular Component and Pelvic Bone
Vyčichl, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: 2st Students' Scientific Conference of Biomechanics. 2st Students' Scientific Conference of Biomechanics. Szklarska Poreba, 20.04.2006 - 23.04.2006. Wroclaw: Oficyna Wydawnica Politechniki Wroclawskiej. 2006, s. 73-74. ISSN 1732-0240.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
79.Head Injury Criteria Assessment Through Finite Element Modelling
Jiroušek, O. - Jíra, J.
In: NÁPRSTEK, J. a FISHER, C., eds. Engineering Mechanics 2006. Inženýrská mechanika 2006. Svratka, 15.05.2006 - 18.05.2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. 2006, s. 140-141. ISBN 80-86246-27-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
80.Development and Validation of FE Model of Human Head in Frontal Impact
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
In: Fourth International IASTED Conference on BIOMECHANICS. The Fourth IASTED International Conference on BIOMECHANICS. Palma de Mallorca, 27.08.2006 - 29.08.2006. Gran Meliá Salinas, Lanzarote: IASTED. 2006, s. 142-147. ISBN 0-88986-604-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
81.Interakce acetabulární komponenty a pánevní kosti
Vyčichl, J. - Jiroušek, O., - Jíra, J.
In: FUIS, V., KREJČÍ, P., a NÁVRAT, T., eds. Engineering Mechanics 2005. Engineering Mechanics 2005. Svratka, 09.05.2005 - 12.05.2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR. 2005, s. 347-348. ISBN 80-85918-93-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
82.Interaction Between the Pelvic Bone and Acetabular Component - Parametric Fem Study
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
In: Second IASTED International Conference on Biomechanics. Second IASTED International Conference on Biomechanics. Benidorm, 26.09.2005 - 27.09.2005. Benidorm: Acta Press. 2005, s. 211-214. ISBN 0-88986-534-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
83.Comparison of Finite Element and Experimental Simulation of Human Head Response to Impact
Jiroušek, O. - Jíra, J.
In: GESA-Symposium 2005 Strukturanalyse. GESA-Symposium 2005 Strukturanalyse. Saarbrucken, 21.09.2005 - 22.09.2005. Darmstadt: VDI/VDE Gesellschschaft- und Automatisierungstechnik (GMA). 2005, s. 463-472. ISBN 3-18-091899-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
84.Numerická analýza sendvičového modelu lidské lebky
Kunecký, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: 13. ANSYS User´s Meeting. 13. ANSYS User´s Meeting. Přerov, 21.09.2005 - 23.09.2005. Brno: SVS FEM. 2005, s. 151-157. ISBN 80-239-5675-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
85.Analýza kontaktního napětí mezi acetabulární komponentou a pánevní kostí
Vyčichl, J. - Jiroušek, O.
In: 13. ANSYS User´s Meeting. 13. ANSYS User´s Meeting. Přerov, 21.09.2005 - 23.09.2005. Brno: SVS FEM. 2005, s. 321-329. ISBN 80-239-5675-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
86.Explicit Finite Element Analysis of Human Head Impacting a Rigid Surface
Jiroušek, O.
In: KREJČÍ, P., NÁVRAT, T., a FUIS, V., eds. Engineering Mechanics 2005. Engineering Mechanics 2005. Svratka, 09.05.2005 - 12.05.2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR. 2005, s. 145-146. ISBN 80-85918-93-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
87.Comparative Study of FE Models of Human Femur Constructed by Different Approaches
Kytýř, D. - Jírová, J., - Jiroušek, O.
In: NÁVRAT, T., KREJČÍ, P., a FUIS, V., eds. Engineering Mechanics 2005. Engineering Mechanics 2005. Svratka, 09.05.2005 - 12.05.2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR. 2005, s. 193-194. ISBN 80-85918-93-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
88.Three-Dimensional Model of Cementless Acetabular Cup Migration
Jíra, J. - Jiroušek, O. - Jírová, J., - Micka, M.
In: TOPPING, B.H.V. a MOTA SOARES, C.A., eds. Proceedings of the Seventh International Conference on Computational Structures Technology. The Seventh International Conference on Computational Structures Technology. Lisabon, 07.09.2004 - 09.09.2004. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2004, s. 10101-10112. ISBN 0-948749-94-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
89.Experimental Procedures for Eveluation of Relationship Between Mechanical Properties of Cancellous Bone and Its Apparent Density
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
In: HEJMAN, M., POLACH, P., a VÁCLAVÍK, J., eds. Experimental Stress Analysis 2004. Experimental Stress Analysis 2004. Kašperské Hory, 01.06.2004 - 03.06.2004. Plzeň: Škoda Výzkum. 2004, s. 105-108. ISBN 80-239-2964-X.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
90.Relationship Between Material Properties and Apparent Density of Cancellous Bone Determined Using Small Specimens and Optical Identification Method
Jiroušek, O.
In: JÍROVÁ, J., ed. Experimental Methods and Measurement Techniques in Monitoring and Supervising Engineering Structures and Thein Numerical Analysis. Ixth Bilateral Czech/German Symposium. Tábor, 17.06.2004 - 19.06.2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2004, s. 39-42. ISBN 80-86246-20-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
91.Finite Element Models of Parts of Human Musculosceletal System Constructed From (CT) Data
Jiroušek, O. - Jírová, J. - Jíra, J., - Máca, J.
In: Seventh International Conference on Computational Structures Technology. The Seventh International Conference on Computational Structures Technology. Lisabon, 07.09.2004 - 09.09.2004. Lisboa: Technical University of Lisbon. 2004, s. 221-222. ISBN 0-948749-93-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
92.Use of X-Ray Computed Tomography for Construction of FE Models
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Máca, J.
In: Engineering Mechanics 2004. Engineering Mechanics 2004. Svratka, 10.05.2004 - 13.05.2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR. 2004, s. 133-134. ISBN 80-85918-88-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
93.Segmentation of Pelvic Bone from CT Scans for Construction of High Resolution FE Models
Jiroušek, O. - Vyčichl, J.
In: 1st Students' Scientific Conference of Biomechanics. 1st Students' Scientific Conference of Biomechanics. Szklarska Poreba, 27.05.2004 - 30.05.2004. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej. 2004, s. 73-74. ISSN 1732-0240.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
94.Finite Element Model of Human Skullconstructed from Data Obtained from Computed Thomography
Jiroušek, O. - Kunecký, J.
In: 1st Students' Scientific Conference of Biomechanics. 1st Students' Scientific Conference of Biomechanics. Szklarska Poreba, 27.05.2004 - 30.05.2004. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej. 2004, s. 105-106. ISSN 1732-0240.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
95.Computational Modelling of Biomechanical Behaviour of Skeletal Elements and Implants
Jíra, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: Proceedings of the Second IASTED International Conference on Biomechanics. Biomechanics /2/. Honolulu, 23.08.2004 - 25.08.2004. Anaheim: Acta Press. 2004, s. 130-133. ISBN 0-88986-448-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
96.Mathematical Models in Biomechanics Constructed on Basis of Data Obtained from Computer Tomography
Jiroušek, O.
2004. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
97.Vývoj experimentálního zařízení pro měření mechanických vlastností spongiózní kosti
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Vavřík, D.
In: Engineering Mechanics 2003. National Conference with International Participation. Svratka, 12.05.2003 - 15.05.2003. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky. 2003, s. 1200-1203. ISBN 80-86246-18-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
98.Konečně prvkový model lidské lebky pro vyšetřování extrémní napjatosti
Jíra, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: Engineering Mechanics 2003. National Conference with International Participation. Svratka, 12.05.2003 - 15.05.2003. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky. 2003, s. 1219-1222. ISBN 80-86246-18-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
99.Návrh a sledování výkonu svazku počítačů pro náročné numerické výpočty
Jiroušek, O.
In: ŠIMONOVSKÝ, M. a WITZANY, J., eds. Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Konference k 10. výročí založení fakulty. Praha, 26.05.2003 - 27.05.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2003, s. 71-74. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky
100.Multiresolution Finite Element Models of Human Skull Based on Data From Computer Tomography
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2003, 5(1), s. 214-217. ISSN 1509-409X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
101.Measurement of Material Properties of Cancellous Bone Using Small Specimens and Optical Identification Method
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Vavřík, D.
In: Biomechanics 2003. International Conference on Biomechanics. Rhodes, 30.06.2003 - 02.07.2003. Rhodes: IASTED. 2003, s. 109-114. ISBN 0-88986-359-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
102.Computational Simulation of Cementless Acetabular Cup Migration
Jiroušek, O.
In: FEM Workshop 2002. FEM Workshop 2002. Ulm, 18.07.2002 - 19.07.2002. Ulm: University of Ulm. 2002, s. 95-101. ISBN 3-9806183-5-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
103.Use of Nonlinear Finite Element Modeling in Prediction of the Whole Bone Fracture
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Matlach, R.
In: SCIGALA, K., PEZOWICZ, C., a BEDZINSKI, R., eds. Acta of Bioengineering and Biomechanics. Proceedings of the 13th Conference of European Society of Biomechanics. The 13th Conference of European Society of Biomechanics. Wroclaw, 01.09.2002 - 04.09.2002. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej. 2002, s. 139-140. ISBN 83-7085-639-X.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
104.Stress Analysis of Human Pelvic Bone After THR Cup Implantation
Jiroušek, O. - Jíra, J. - Jírová, J., - Kult, J.
In: 10. ANSYS User's Meeting. 10. ANSYS User´s Meeting. Čejkovice, 25.09.2002 - 27.09.2002. Brno: SVS FEM. 2002, s. 1-6. ISBN 80-238-9394-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
105.Problems of Cementless Acetabular Cup Migration-Preliminary Biomechanical Study
Jiroušek, O. - Matlach, R., - Jírová, J.
In: OTÁHAL, J., et al., eds. Biomechanics of Man 2002 (BMC 02). International Conference on Biomechanics of Man 02. Čejkovice, 12.11.2002 - 15.11.2002. Praha: Czech Society of Biomechanics. 2002, s. 213-216. ISBN 80-86317-23-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
106.Using Ansys FEM System for Solution of Nonlinear Problems in Biomechanics
Jiroušek, O. - Jíra, J. - Jírová, J., - Kult, J.
In: 9th ANSYS Users Meeting. 9th ANSYS Users Meeting. Třešť, 24.09.2001 - 26.09.2001. Brno: SVS FEM. 2001, s. 1-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
107.Determination of Ultimate Strength of Bones for the Need of Forensic Medicine Using Computer Tomography Data
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Matlach, R.
In: Experimental Stress Analysis 2001. EAN 01 - 39. Mezinárodní konference Experimentální analýzy napětí 2001. Tábor, 04.06.2001 - 06.06.2001. Praha: Institut teoretické a aplikované mechaniky. 2001, s. 145-148. ISBN 80-86246-09-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
108.Biomechanical Analysis of a New Type of Compressive Splint Used in Carpal Arthrodesis
Jiroušek, O. - Máca, J., - Jíra, J.
Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2001, 3(1), s. 59-73. ISSN 1509-409X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
109.Biomechanical Models in Forensic Medicine
Jiroušek, O.
In: Advances of Measurement Techniques and Experimental Methods in Engineering Sciences. VIII Bilateral German/Czech Symposium. Bonn-Bad Honnef, 27.03.2001 - 30.03.2001. Wuppertal: Bergische Universität. 2001, s. 25-26.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
110.Experimental Stress Analysis 2001
Jírová, J. ed. - Jiroušek, O. ed., - Kult, J. ed.
Experimental Stress Anylysis 2001. Tábor, 04.06.2001 - 06.06.2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2001, ISBN 80-86246-09-4.
111.Development of Finite Element Models From CT Scans For the Use in Biomechanics
Jiroušek, O.
In: NAVRÁTIL, J., ed. Přehled výsledků a úspěšných publikací dosažených s podporou IBM RS 6000/SP. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Výpočetní centrum. 2001, s. 155-159. ISBN 80-01-02334-6.
Kapitola v tuzemské vědecké knize cizojazyčně
112.Biomechanical Analysis of an Implant Used in Finger Reconstruction Surgery on the Basis of Data Obtained From Computer Tomography
Jiroušek, O.
In: International Conference Engineering Mechanics 2000. International Conference Engineering mechanics 2000. Svratka, 15.05.2000 - 18.05.2000. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky. 2000, s. 39-42. ISBN 80-86246-04-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
113.Construction of Mathematical Models for the Finite Element Analysis on Basis of Data Obtained From Computer Tomography
Jiroušek, O.
In: Biomechanics of Man 2000. Biomechanics of Man 2000. Olomouc, 24.11.2000 - 25.11.2000. Olomouc: Univerzita Palackého. 2000, s. 60-63. ISBN 80-244-0193-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
114.Biomechanical Analysis of Implants Used in Reconstruction of Human Wrist
Jiroušek, O. - Kult, J., - Máca, J.
In: ŠEJNOHA, J. a BITTNAR, Z., eds. CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Special Issue. Praha, Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 105-118. ISBN 80-01-02320-6.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
115.Tvorba matematických modelů pro metodu konečných prvků na základě dat získaných z počítačové tomografie
Jiroušek, O. - Jírová, J.
In: 8. ANSYS Users Meeting. 8. ANSYS Users Meeting. Lednice, 14.09.2000 - 15.09.2000. Brno: SVS FEM. 2000, s. 1-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
116.Parametric Study of an Implant for Finger Reconstruction by Finite Element Modelling
Jiroušek, O.
In: 12th Conference of the European Society of Biomechanics. 12th Conference of the European Society of Biomechanics. Dublin, 28.09.2000 - 30.09.2000. Dublin: Royal Academy of Medicine. 2000, s. 368. ISBN 0-9538809-0-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
117.Výpočtová analýza chování dlahy na artrodézu zápěstí
Micka, M. - Jírová, J., - Jiroušek, O.
In: Engineering Mechanics 98. Národní konference s mezinárodní účastí. Svratka, 04.05.1998 - 08.05.1998. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky. 1998, s. 471-476. ISBN 80-85918-40-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
118.Hybrid Testing of Historic Materials
Drdácký, M. - Jiroušek, O. - Slížková, Z. - Valach, J., - Vavřík, D.
In:
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Optimalizované auxetické struktury pro kovové pěny s výplňovým materiálem citlivým na rychlost deformace pro vysokorychlostní nárazy
Jiroušek, O.
2015 - 2017
GA15-15480S