prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F206 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224890725
E-mail:
jirouond@fd.cvut.cz
Funkce:
vedoucí / Ústav mechaniky a materiálů / FD
člen grémia děkana / FD
předseda oborové rady oboru 3708V009 - D doktorského studia / FD

Vedoucí studentského projektu:

Počítačová mechanika v dopravě
  18X1PD - bakalářský studijní program
  18X2PD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Dynamic Testing of Advanced Cellular Metallic Materials Using Split Hopkinson Pressure Bar
Fíla, T. - Zlámal, P. - Felten, M. - Fries, M. - Falta, J. - Jiroušek, O., - Jung, A.
In: 25th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY - PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS. 25th International Conference On Materials And Technology. Portoroz, 16.10.2017 - 19.10.2017. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije. 2017, ISBN 978-961-94088-1-0. Dostupné z: http://icmt25.com/e_files/content/BookOfAbstracts_25ICM&T.pdf
Abstrakt ve sborníku
2.Impact testing of polymer-filled auxetics using Split Hopkinson Pressure Bar
Fíla, T. - Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Falta, J. - Koudelka, P. - Kytýř, D. - Doktor, T., - Valach, J.
Advanced Engineering Materials. 2017, s. 1-13. ISSN 1438-1656. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1002/adem.201700076
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
3.Semi–Automated Assessment of Micromechanical Properties of the Metal Foams on the Cell-Wall Level
Krčmářová, N. - Šleichrt, J. - Doktor, T. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: ZLÁMAL, P. a KYTÝŘ, D., eds. ExNum 2016. International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences. Liblice, 18.09.2016 - 21.09.2016. Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE. 2017, s. 72-75. sv. 7. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06070-4. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/3977
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
4.COMPRESSIVE PROPERTIES OF AUXETIC STRUCTURES PRODUCED WITH DIRECT 3D PRINTING
Koudelka, P. - Jiroušek, O. - Fíla, T., - Doktor, T.
Materials and Technology. 2016, 50(3), s. 311-317. ISSN 1580-2949. Dostupné z: http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit163/koudelka.pdf
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
5.Book of Abstracts of International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences 2016
Jiroušek, O. ed. - Kytýř, D. ed., - Zlámal, P. ed.
International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences. Liblice, 18.09.2016 - 21.09.2016. Praha: ústav mechaniky a materiálů. 2016, ISBN 978-80-01-06009-4. Dostupné z: http://www.itam.cas.cz/exnum2016/BofA.php
Sborník
6.International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences
Jiroušek, O. org. - Kytýř, D. org., - Zlámal, P. org.
[Pořádání konference]. 2016, Dostupné z: http://www.itam.cas.cz/exnum2016/
Pořádání konference
7.Dual-energy X-ray micro-CT imaging of hybrid Ni/Al open-cell foam
Fíla, T. - Kumpová, I. - Koudelka, P. - Zlámal, P. - Vavřík, D. - Jiroušek, O., - Jung, A.
Journal of Instrumentation. 2016, 11(1), ISSN 1748-0221. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-0221/11/01/C01005/pdf
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
8.Deformation behaviour of a natural-shaped bone scaffold
Kytýř, D. - Doktor, T. - Jiroušek, O. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Zlámal, P.
Materials and Technology. 2016, 50(3), s. 301-305. ISSN 1580-2949. Dostupné z: http://mit.imt.si/Revija/mit163.html
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
9.Identification of strain fields in pure Al and hybrid Ni/Al metal foams using X-ray microtomography under loading
Fíla, T. - Jiroušek, O. - Jung, A, - Kumpova, I
Journal of Instrumentation. 2016, 11(11), s. 1-7. ISSN 1748-0221. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-0221/11/11/C11017/pdf
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
10.Odborné vyjádření - posouzení konstrukce železničního světelného návěstidla
Jiroušek, O. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Zlámal, P.
Praha: AŽD Praha. 2016
Výzkumná zpráva v češtině
11.Odborné vyjádření - studie nové nosné konstrukce železničního světelného návěstidla
Jiroušek, O. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Zlámal, P.
Praha: AŽD Praha, s.r.o.. 2015
Výzkumná zpráva v češtině
12.Strain-rate dependence for Ni/Al hybrid foams
Jung, A. - Larcher, M. - Koudelka, P. - Jiroušek, O., - Solomos, G.
In: CADONI, E., ed. 11th International Conference on the Mechanical and Physical Behaviour of Materials Under Dynamic Loading. 11th International Conference on the Mechanical and Physical Behaviour of Materials Under Dynamic Loading. Lugano, 07.09.2015 - 11.09.2015. Les Ulis: EDP Sciences. 2015, ISSN 2101-6275. Dostupné z: http://www.dymat-proceedings.org/articles/dymat/abs/2009/01/dymat09101/dymat09101.html
Stať ve sborníku
13.Finite Element Based Structural Optimization of Auxetic Structures
Doktor, T. - Koudelka, P. - Fíla, T., - Jiroušek, O.
In: TOPPING, B.H.V., KRUIS, J., a TSOMPANAKIS, Y., eds. Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. The Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Praha, 01.09.2015 - 04.09.2015. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2015, s. 1-12. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
14.Properties of Polymer-Filled Aluminium Foams under Moderate Strain-Rate Loading Conditions
Doktor, T. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
Materials and Technology. 2015, 49(4), s. 597-600. ISSN 1580-2949. Dostupné z: http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit154/doktor.pdf
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
15.Testování originálních a neoriginálních náhradních dílů kapot Fabia II
Mičunek, T. - Jiroušek, O. - Frydrýn, M. - Kytýř, D. - Schmidt, D. - Zlámal, P. - Svatý, Z. - Doktor, T. - Nouzovský, L. - Fíla, T. - Lenková, A. - Koudelka, P. - Mičunková, K. - Neuhäuserová, M. - Hájková, B. - Šleichrt, J. - Adorna, M. - Hos, J. - Falta
Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav: ŠKODA AUTO a.s.. 2015
Výzkumná zpráva v češtině
16.Strain-rate sensitive cellular materials for energy absorption applications
Doktor, T. - Jiroušek, O. supervisor, - Kytýř, D. supervisor
2014. Doktorandské minimum.
Doktorandské minimum
17.Deformation Response Analysis of Individual Trabeculae using Microradiography Techniques
Kytýř, D. - Doktor, T. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Kumpová, I. - Zlámal, P., - Jiroušek, O.
In: KAMM, R.D., ed. Book of abstract of 7th World Congress of Biomechanics. 7th World Congress of Biomechanics. Boston, 06.07.2014 - 11.07.2014. 2014, s. 597. Dostupné z: http://wcb2014.com/
Abstrakt ve sborníku
18.Investigation of deformation behaviour of an aluminium foam under high-strain rate loading and comparison with the conventional energy absorbing material
Zlámal, P. - Fíla, T. - Jiroušek, O., - Králík, V.
In: KYTÝŘ, D., RŮŽIČKA, M., a ZLÁMAL, P., eds. Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Děčín, 29.06.2014 - 02.07.2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2014, s. 145-150. ISBN 978-80-01-05556-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
19.Utilisation of Radiological Methods for Investigation of Trabecular Bone Deformation Behaviour
Kytýř, D. - Doktor, T. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Zlámal, P. - Jiroušek, O., - Kumpová, I.
In: HARTE, R., ed. XIVth Bilateral German/Czech Symposium - Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences. XIVth Bilateral German/Czech Symposium. Wuppertal, 04.06.2014 - 07.06.2014. Wuppertal: Bergische Universität. 2014, s. 66-69.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
20.Inspection of local influenced zones in micro-scale aluminium specimens
Zlámal, P. - Doktor, T. - Koudelka, P. - Fíla, T. - Kytýř, D. - Jiroušek, O. - Králík, V., - Němeček, J.
In: HAUŠILD, P., ed. Local Mechanical Properties X. Local Mechanical Properties 2013 - 10th International Conference. Kutná Hora, 06.11.2013 - 08.11.2013. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2014, s. 39-42. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
21.Verification of Numerical Model for Trabecular Tissue using Compression Test and Time-Lapse X-Ray Radiography based on Material Model Determined from Three-Point Bending Test of Single Trabecula
Zlámal, P. - Doktor, T. - Jiroušek, O., - Jandejsek, I.
In: PEŠEK, L. a ZUBKO, P., eds. 9th International Conference on Local Mechanical Properties. 9th International Conference on Local Mechanical Properties. Levoča, 07.11.2012 - 09.11.2012. Zürich: Transtech Publications. 2014, s. 265-269. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-876-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
22.Investigation of stress-strain response of an aluminium foam during the impact test.
Zlámal, P. - Fíla, T., - Jiroušek, O.
In: HARTE, R., ed. XIVth Bilateral German/Czech Symposium - Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences. XIVth Bilateral German/Czech Symposium. Wuppertal, 04.06.2014 - 07.06.2014. Wuppertal: Bergische Universität. 2014, s. 52-55.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
23.Odborné vyjádření - napěťová analýza světelného návěstidla
Jiroušek, O.
Praha: AŽD Praha, s.r.o.. 2014
Výzkumná zpráva v češtině
24.Závěr ke zprávě číslo ZP140603 - Analýza střadačových brzd
Jiroušek, O.
Borská 2922/32, 30100 Plzeň - Jižní Předměstí: Škoda Transportation a. s.. 2014
Výzkumná zpráva v češtině
25.On the X-ray Micro-tomography Measurements of Biological Samples under Compressive Loading
Fíla, T. - Kumpová, I. - Zlámal, P. - Kytýř, D. - Koudelka, P. - Doktor, T., - Jiroušek, O.
In: ZLÁMAL, P., RŮŽIČKA, M., a KYTÝŘ, D., eds. Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Děčín, 29.06.2014 - 02.07.2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2014, s. 32-35. ISBN 978-80-01-05556-4. Dostupné z: http://www.itam.cas.cz/ysesm2014/proceedings.php
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
26.Microstructural Models for Materials with Porous Structure
Zlámal, P. - Gutermann, M. opon. - Minster, J. opon., - Jiroušek, O. supervisor
2014. Doktorská práce (Ph.D.).
Doktorská práce (Ph.D.)
27.Radiographical investigation of fluid penetration processes in natural stones used in historical buildings
Koudelka, P. - Jandejsek, I. - Doktor, T. - Kytýř, D. - Jiroušek, O. - Drdácký, M., - Zíma, P.Z.
Journal of Instrumentation. 2014, 0(9), ISSN 1748-0221. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/1748-0221/9/05/C05040
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
28.Evaluation of Micromechanical Tests of Isolated Cell-walls of Aluminium Foam
Doktor, T. - Koudelka, P. - Fíla, T. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: CASAVOLA, K., ed. Proceedings of 12th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 12th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Bari, 21.04.2013 - 24.04.2013. Bari: Politecnico di Bari. 2013, Dostupné z: https://www.dropbox.com/sh/rxfsd6n3x7440fu/hckXFqnDjX/05-Doktor.pdf
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
29.Utilisation of Radiological Methods for Multilevel Testing of Human Bones
Kytýř, D. - Doktor, T. - Zlámal, P., - Jiroušek, O.
23.04.2013.
Nepublikovaná přednáška
30.Indirect determination of material model parameters for single trabecula based on nanoindentation and three-point bending test
Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Kytýř, D., - Doktor, T.
Acta Technica CSAV. 2013, 58(2), s. 157-171. ISSN 0001-7043.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
31.Effective elastic moduli of closed-cell aluminium foams - homogenization method
Koudelka, P. - Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
UPB Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering. 2013, 75(1), s. 161-170. ISSN 1454-2358. Dostupné z: http://www.scientificbulletin.upb.ro/SeriaD_-_Inginerie_Mecanica.php?page=revistaonline&a=1&cat=D
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
32.Displacement Tracking in Single Human Trabecula with Metal-plated Micro-spheres using X-ray Radiography Imaging
Jiroušek, O. - Kytýř, D. - Doktor, T. - Dammer, J., - Krejčí, F.
Journal of Instrumentation. 2013, 8(2), ISSN 1748-0221. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/1748-0221/8/02/C02041
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
33.X-ray and finite element analysis of deformation response of closed-cell metal foam subjected to compressive loading
Jiroušek, O. - Doktor, T. - Kytýř, D. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Jandejsek, I., - Vavřík, D.
Journal of Instrumentation. 2013, 8(2), ISSN 1748-0221. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/1748-0221/8/02/C02012
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
34.Zapojení pro řízení hmotnosti v kmitajících elektromechanických systémech
Moos, P. - Jíra, J. - Schmidt, D., - Jiroušek, O.
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní, Praha 1, CZ. 303923. 15.05.2013.
Tuzemský patent
35.Zapojení pro řízení tuhosti v kmitajících elektromechanických systémech
Moos, P. - Jíra, J. - Schmidt, D., - Jiroušek, O.
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní, Praha 1, CZ. 303922. 15.05.2013.
Tuzemský patent
36.Inverse Estimation of Rat Vertebrae Stiffness using Large-Scale Micro-Structural Finite Element Models
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Jandejsek, I. - Kytýř, D., - Schmidt, D.
In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. The Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Cagliari, 03.09.2013 - 06.09.2013. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
37.Inverse Estimation of Rat Vertebrae Stiffness using Large-Scale Micro-Structural Finite Element Models
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Jandejsek, I. - Kytýř, D., - Schmidt, D.
In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. The Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Cagliari, 03.09.2013 - 06.09.2013. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
38.Simulation of a Three-Point Bending Test on the Isolated Cell Wall of Aluminium Foam
Doktor, T. - Kytýř, D. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Jiroušek, O.
In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. The Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Cagliari, 03.09.2013 - 06.09.2013. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
39.Effective elastic moduli of closed-cell aluminium foams - homogenization method
Koudelka, P. - Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: SZÁVA, I., TUNS, I., a UNGUREANU, V. V., eds. Proceedings of 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Brasov, 30.05.2012 - 02.06.2012. Brašov: Universitate Transilvania Brasov. 2012, s. 244-250. ISBN 978-1-63439-432-1. Dostupné z: http://ysesm2012.comyr.com/Proceedings.html
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
40.Measuring of Elastic Properties of Metal Foam Based on Compression Test and Digital Image Correlation
Zlámal, P. - Kytýř, D. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Jiroušek, O.
In: TUNS, I., SZÁVA, I., a UNGUREANU, V. V., eds. Proceedings of 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Brasov, 30.05.2012 - 02.06.2012. Brašov: Universitate Transilvania Brasov. 2012, s. 263-266. ISBN 978-1-63439-432-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
41.Development of Volume Model of Irregular Shaped Objects for Numerical Simulations using Shape-from-Silhouette Method
Doktor, T. - Kytýř, D. - Zlámal, P., - Jiroušek, O.
In: TUNS, I., UNGUREANU, V. V., a SZÁVA, I., eds. Proceedings of 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Brasov, 30.05.2012 - 02.06.2012. Brašov: Universitate Transilvania Brasov. 2012, s. 88-91. ISBN 978-1-63439-432-1. Dostupné z: http://ysesm2012.comyr.com
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
42.PARAMETER ESTIMATION OF MATERIAL MODEL FOR SINGLE TRABECULA FROM MICROMECHANICAL TESTING
Zlámal, P. - Jiroušek, O.
Chemické listy. 2012, 106(S3), s. 572-573. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
43.Use of modulus mapping technique to investigate cross-sectional material properties of extracted single human trabeculae
Jiroušek, O. - Kytýř, D. - Zlámal, P. - Doktor, T. - Šepitka, J., - Lukeš, J.
Chemické listy. 2012, 106(s3), s. 442-445. ISSN 0009-2770. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2012_s3_s442-s463.pdf
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
44.Composition, Structural and Material Properties of Leech Teeth - Example of Bioinspiration in Materials Research
Šepitka, J. - Lukeš, J. - Jiroušek, O. - Kytýř, D., - Valach, J.
Chemické listy. 2012, 106(S3), s. 523-524. ISSN 0009-2770. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2012_s3_s523-s550.pdf
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
45.Modelling Elasto-Plastic Behaviour of Human Single Trabecula-Comparison with Bending Test
Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Doktor, T., - Kytýř, D.
Journal of Biomechanics. 2012, 45(S1), s. 479. ISSN 0021-9290.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
46.Identification of elasto-visco-plastic constitutive material model with damage for porous material based on the indirect finite element simulation of the nanoindentation test
Zlámal, P. - Jiroušek, O., - Králík, V.
In: JIROUŠEK, O. a KYTÝŘ, D., eds. Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences, Proceedings of XIIIth Bilateral Czech/German Symposium. 13th Bilateral Czech/German Symposium. Telč, 05.06.2012 - 08.06.2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2012, s. 107-110. ISBN 978-80-01-05062-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
47.Indirect determination of material model parameters for single trabecula based on nanoindentation and three-point bending test
Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Kytýř, D., - Doktor, T.
In: Engineering Mechanics 2012. 18th International Conference Engineering Mechanics 2012. Svratka, 14.05.2012 - 17.05.2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR. 2012, s. 1611-1620. 1. ISBN 978-80-86246-40-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
48.Development of Visco-elasto-plastic Material Model for Human Trabecular Bone using Nanoindentation
Zlámal, P. - Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Němeček, J.
In: 10th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 10th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Chemnitz, 25.05.2011 - 28.05.2011. Chemnitz: Technische Universität Chemnitz. 2011, s. 127-128. ISBN 978-1-63439-434-5. Dostupné z: http://www.tu-chemnitz.de/mb/FestKoerpMech/YSESM/proceedings.php
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
49.Calibration on material model for trabecular bone verified by time-lapse X-Ray microtomography.
Zlámal, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: Proceedings of the Seventh IASTED International Conference. Biomedical Engineering. Innsbruck, 17.02.2010 - 19.02.2010. Innsbruck: IASTED. 2010, s. 67-71. ISBN 978-0-88986-827-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
50.Combining Nanoindentation and Real-Time Tomography for Micro Finite Element Models of Materials with Complex Inner Structure.
Jiroušek, O. - Němeček, J., - Zlámal, P.
In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Madeira, 01.09.2009 - 04.09.2009. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2009, s. 165-175. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-30-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
51.Behaviour of a Ballasted Track under Cyclic Loading: Numerical and Laboratory Investigations
Jiroušek, O. - Horníček, L. - Jíra, J. - Kunecký, J. - Kytýř, D., - Vyčichl, J.
In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Madeira, 01.09.2009 - 04.09.2009. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2009, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
52.Calibration of Constitutive Model for Trabecular Bone Based on Nanoindentation
Zlámal, P. - Jiroušek, O., - Němeček, J.
In: NÁPRSTEK, J., ed. Engineering Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Inženýrská mechanika 2009. Svratka, 11.06.2009 - 14.06.2009. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. 2009, s. 314-315. ISBN 978-80-86246-35-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
53.Behaviour of a Ballasted Track under Cyclic Loading: Numerical and Laboratory Investigations
Jiroušek, O. - Horníček, L. - Jíra, J. - Kunecký, J. - Kytýř, D., - Vyčichl, J.
In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Madeira, 01.09.2009 - 04.09.2009. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2009, s. 69. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-30-0.
Abstrakt ve sborníku
54.Microstructural Properties of Acetabular Region of Human Pelvic Bone Revealed Using micro-CT.
Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Vavřík, D.
In: NÁPRSTEK, J., ed. Engineering Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Inženýrská mechanika 2009. Svratka, 11.06.2009 - 14.06.2009. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. 2009, s. 166-167. ISBN 978-80-86246-35-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
55.Real-time Observation of Trabecular Bone Microstructure During Micromechanical testing.
Jiroušek, O. - Zlámal, P., - Žák, O.
In: NÁPRSTEK, J., ed. Engineering Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Inženýrská mechanika 2009. Svratka, 11.06.2009 - 14.06.2009. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. 2009, s. 116-117. ISBN 978-80-86246-35-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
56.Determination of Mechanical Properties of Trabecular Bone using Ultrasonic Measurement
Kytýř, D. - Valach, J. - Jiroušek, O. - Jíra, J., - Frankeová, D.
In: 8th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 8th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Györ, 20.05.2009 - 23.05.2009. Budapešť: Scientific Society of Mechanical Engineers. 2009, ISBN 978-963-9058-26-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
57.Strain analysis of trabecular bone using time-lapse X-ray microtomography.
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Kytýř, D., - Kroupa, M.
In: JAKŮBEK, J., et al., eds. Book of Abstracts 11th International Workshop on Radiation Imaging Detectors. 11th International Workshop on Radiation Imaging Detectors. Praha, 28.06.2009 - 02.07.2009. Praha: Institute of Experimental and Applied Physics,ČVUT. 2009, s. 49. Book of abstracts, ISBN 978-80-01-04378-3. ISBN 978-80-01-04378-3.
Abstrakt ve sborníku
58.Correlation of trabecular bone mechanical properties to its microstructure using μct-based FE modeling
Jiroušek, O. - Vavřík, D. - Jakůbek, J., - Dammer, J.
In: PÁSEK, M. a FUIS, V., eds. Engineering Mechanics 2008: Book of Extended Abstracts. Engineering Mechanics 2008. Svratka, 12.05.2008 - 15.05.2008. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR. 2008, s. 110-111. ISBN 978-80-87012-11-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
59.Optical Identification of Deformation Applied to Trabecular Bone
Žák, O. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: The 7th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. 7th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Sklarska Poreba, 14.05.2008 - 17.05.2008. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej. 2008, s. 90. ISBN 978-83-7493-386-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
60.Microstructural Finite Element Models for the Assessment of Overall Mechanical Properties of Trabecular Bone
Jiroušek, O. - Němeček, J.
In: TOPPING, B.H.V. a PAPADRAKAKIS, M., eds. Proceedings of the Sixth International Conference on Engineering Computational Technology. The Sixth International Conference on Engineering Computational Techniology. Athens, 02.09.2008 - 05.09.2008. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2008, s. 1-10. ISBN 978-1-905088-26-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
61.FEM evaluation of bearing capacity of multilayer railway substructure
Jiroušek, O. - Kunecký, J. - Jíra, J., - Horníček, L.
In: KUBÁT, B., JACURA, M., a JÍROVÁ, J., eds. Současnost a budoucnost dopravy. Současnost a budoucnost dopravy. Praha, 12.05.2008 - 13.05.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 95-98. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
62.FE analysis of head injury during a traffic accident
Kunecký, J. - Jiroušek, O.
In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008. Praha, 18.02.2008 - 22.02.2008. Praha: Czech Technical University in Prague. 2008, s. 480-482. ISBN 978-80-01-04016-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
63.Comparison of different plasticity criteria for trabecular bone failure modelling
Jiroušek, O.
In: Proc. of 79th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics. Proc. of 79th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics. Bremen, 31.03.2008 - 04.04.2008. Bremen: International Association of Applied Mattematies and Mechanics. 2008, s. 43.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
64.Contact Stress Analysis of Pelvic Bone and Cemented Acetabular Component with Imperfections of Cemented
Vyčichl, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008. Praha, 18.02.2008 - 22.02.2008. Praha: Czech Technical University in Prague. 2008, s. 430-431. ISBN 978-80-01-04016-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
65.Apparent properties of trabecular bone determined using voxel-based FE models and nanoindentation
Jiroušek, O. - Vavřík, D. - Jakůbek, J. - Dammer, J., - Němeček, J.
In: JÍROVÁ, J., ed. New trends in experimental methods together with advanced numerical modelling. XIth Bilateral Czech/German Symposium. Liblice, 28.05.2008 - 30.05.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 1-2. ISBN 978-80-86246-34-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
66.Material Testing of Spongy Bone Based on Optical Identification
Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Žák, O.
In: JÍROVÁ, J., ed. New trends in experimental methods together with advanced numerical modelling. XIth Bilateral Czech/German Symposium. Liblice, 28.05.2008 - 30.05.2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2008, s. 53-54. ISBN 978-80-86246-34-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
67.Towards a new criterion for head injury prediction
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Brichtová, E.
In: KUBÁT, B., ed. From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Prague, 17.04.2007 - 19.04.2007. Praha: Czech Technical University in Prague. 2007, s. 111-112. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
68.Parametric Study of Material Properties of Protective Liner of Ski Helmet
Kunecký, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: ZOLOTAREV, I., ed. Engineering Mechanics 2007. Engineering Mechanics 2007. Svratka, 14.05.2007 - 17.05.2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR. 2007, s. 149-150. ISBN 978-80-87012-06-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
69.Finite Element Reconstruction of Craniocerebral Injury
Jiroušek, O. - Brichtová, E., - Jírová, J.
In: ZOLOTAREV, I., ed. Engineering Mechanics 2007. Engineering Mechanics 2007. Svratka, 14.05.2007 - 17.05.2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR. 2007, s. 107-108. ISBN 978-80-87012-06-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
70.Modeling of Trabecular Bone as Hierarchical Material Using Micro-CT Imaging and Nanoindentation
Jiroušek, O. - Němeček, J.
In: PAPADOPOULOS, P., ed. Proceedings of the Ninth US National Congress on Computational Mechanics. Ninth US National Congress on Computational Mechanics. San Francisco, 22.07.2007 - 26.07.2007. Weiheim: Wiley - VCH Verlag. 2007, s. 62. ISSN 1617-7061.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
71.Finite Element Modelling for Optimal Track Subgrade Design
Jíra, J. - Jiroušek, O., - Horníček, L.
In: TOPPING, B.H.V., ed. Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural, and Environmental Engineering Computing. The Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. St. Julians, 18.09.2007 - 21.09.2007. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2007, s. 1-7. ISBN 978-1-905088-17-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
72.Experimental Determination of Anisotropic Properties of the Bones for FE Analysis
Kytýř, D. - Kunecký, J. - Jiroušek, O. - Zelenková, K., - Jírová, J.
In: 14th ANSYS Users´Meeting. 14th ANSYS Users´Meeting. Tábor, 20.09.2006 - 22.09.2006. Brno: SVS FEM. 2006, s. 21-24. ISBN 80-239-7764-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
73.Contact Stress Analysis of Acetabular Component and Pelvic Bone
Vyčichl, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: 2st Students' Scientific Conference of Biomechanics. 2st Students' Scientific Conference of Biomechanics. Szklarska Poreba, 20.04.2006 - 23.04.2006. Wroclaw: Oficyna Wydawnica Politechniki Wroclawskiej. 2006, s. 73-74. ISSN 1732-0240.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
74.Head Injury Criteria Assessment Through Finite Element Modelling
Jiroušek, O. - Jíra, J.
In: NÁPRSTEK, J. a FISHER, C., eds. Engineering Mechanics 2006. Inženýrská mechanika 2006. Svratka, 15.05.2006 - 18.05.2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. 2006, s. 140-141. ISBN 80-86246-27-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
75.Drop Test Used for Validation of {F}{E} Models of Human Head for {H}
Kunecký, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: NÁPRSTEK, J. a FISHER, C., eds. Engineering Mechanics 2006. Inženýrská mechanika 2006. Svratka, 15.05.2006 - 18.05.2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. 2006, s. 208-209. ISBN 80-86246-27-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
76.Interaction Between Pelvic Bone and Acetabular Component with Imperfections in the Cement Layer
Vyčichl, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: Engineering Mechnaics 2006. ENGINEERING MECHANICS 2006. Svratka, 15.05.2006 - 18.05.2006. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic. 2006, s. 347-348. ISBN 80-85918-93-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
77.Development and Validation of FE Model of Human Head in Frontal Impact
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
In: Fourth International IASTED Conference on BIOMECHANICS. The Fourth IASTED International Conference on BIOMECHANICS. Palma de Mallorca, 27.08.2006 - 29.08.2006. Gran Meliá Salinas, Lanzarote: IASTED. 2006, s. 142-147. ISBN 0-88986-604-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
78.Development of Numerical Model of Motorcycle Helmet Intended
Kunecký, J. - Jírová, J., - Jiroušek, O.
In: 2st Students' Scientific Conference of Biomechanics. 2st Students' Scientific Conference of Biomechanics. Szklarska Poreba, 20.04.2006 - 23.04.2006. Wroclaw: Oficyna Wydawnica Politechniki Wroclawskiej. 2006, s. 91-92. ISSN 1732-0240.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
79.Interakce acetabulární komponenty a pánevní kosti
Vyčichl, J. - Jiroušek, O., - Jíra, J.
In: FUIS, V., NÁVRAT, T., a KREJČÍ, P., eds. Engineering Mechanics 2005. Engineering Mechanics 2005. Svratka, 09.05.2005 - 12.05.2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR. 2005, s. 347-348. ISBN 80-85918-93-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
80.Comparative Study of FE Models of Human Femur Constructed by Different Approaches
Kytýř, D. - Jírová, J., - Jiroušek, O.
In: KREJČÍ, P., NÁVRAT, T., a FUIS, V., eds. Engineering Mechanics 2005. Engineering Mechanics 2005. Svratka, 09.05.2005 - 12.05.2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR. 2005, s. 193-194. ISBN 80-85918-93-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
81.Explicit Finite Element Analysis of Human Head Impacting a Rigid Surface
Jiroušek, O.
In: KREJČÍ, P., FUIS, V., a NÁVRAT, T., eds. Engineering Mechanics 2005. Engineering Mechanics 2005. Svratka, 09.05.2005 - 12.05.2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR. 2005, s. 145-146. ISBN 80-85918-93-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
82.Numerická analýza sendvičového modelu lidské lebky
Kunecký, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: 13. ANSYS User´s Meeting. 13. ANSYS User´s Meeting. Přerov, 21.09.2005 - 23.09.2005. Brno: SVS FEM. 2005, s. 151-157. ISBN 80-239-5675-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
83.Analýza kontaktního napětí mezi acetabulární komponentou a pánevní kostí
Vyčichl, J. - Jiroušek, O.
In: 13. ANSYS User´s Meeting. 13. ANSYS User´s Meeting. Přerov, 21.09.2005 - 23.09.2005. Brno: SVS FEM. 2005, s. 321-329. ISBN 80-239-5675-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
84.Comparison of Finite Element and Experimental Simulation of Human Head Response to Impact
Jiroušek, O. - Jíra, J.
In: GESA-Symposium 2005 Strukturanalyse. GESA-Symposium 2005 Strukturanalyse. Saarbrucken, 21.09.2005 - 22.09.2005. Darmstadt: VDI/VDE Gesellschschaft- und Automatisierungstechnik (GMA). 2005, s. 463-472. ISBN 3-18-091899-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
85.Interaction Between the Pelvic Bone and Acetabular Component - Parametric Fem Study
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
In: Second IASTED International Conference on Biomechanics. Second IASTED International Conference on Biomechanics. Benidorm, 26.09.2005 - 27.09.2005. Benidorm: Acta Press. 2005, s. 211-214. ISBN 0-88986-534-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
86.Three-Dimensional Model of Cementless Acetabular Cup Migration
Jíra, J. - Jiroušek, O. - Jírová, J., - Micka, M.
In: MOTA SOARES, C.A. a TOPPING, B.H.V., eds. Proceedings of the Seventh International Conference on Computational Structures Technology. The Seventh International Conference on Computational Structures Technology. Lisabon, 07.09.2004 - 09.09.2004. Stirling: Civil-Comp Press Ltd. 2004, s. 10101-10112. ISBN 0-948749-94-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
87.Experimental Procedures for Eveluation of Relationship Between Mechanical Properties of Cancellous Bone and Its Apparent Density
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
In: POLACH, P., VÁCLAVÍK, J., a HEJMAN, M., eds. Experimental Stress Analysis 2004. Experimental Stress Analysis 2004. Kašperské Hory, 01.06.2004 - 03.06.2004. Plzeň: Škoda Výzkum. 2004, s. 105-108. ISBN 80-239-2964-X.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
88.Relationship Between Material Properties and Apparent Density of Cancellous Bone Determined Using Small Specimens and Optical Identification Method
Jiroušek, O.
In: JÍROVÁ, J., ed. Experimental Methods and Measurement Techniques in Monitoring and Supervising Engineering Structures and Thein Numerical Analysis. Ixth Bilateral Czech/German Symposium. Tábor, 17.06.2004 - 19.06.2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2004, s. 39-42. ISBN 80-86246-20-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
89.Use of X-Ray Computed Tomography for Construction of FE Models
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Máca, J.
In: Engineering Mechanics 2004. Engineering Mechanics 2004. Svratka, 10.05.2004 - 13.05.2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR. 2004, s. 133-134. ISBN 80-85918-88-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
90.Finite Element Models of Parts of Human Musculosceletal System Constructed From (CT) Data
Jiroušek, O. - Jírová, J. - Jíra, J., - Máca, J.
In: Seventh International Conference on Computational Structures Technology. The Seventh International Conference on Computational Structures Technology. Lisabon, 07.09.2004 - 09.09.2004. Lisboa: Technical University of Lisbon. 2004, s. 221-222. ISBN 0-948749-93-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
91.Segmentation of Pelvic Bone from CT Scans for Construction of High Resolution FE Models
Jiroušek, O. - Vyčichl, J.
In: 1st Students' Scientific Conference of Biomechanics. 1st Students' Scientific Conference of Biomechanics. Szklarska Poreba, 27.05.2004 - 30.05.2004. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej. 2004, s. 73-74. ISSN 1732-0240.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
92.Finite Element Model of Human Skullconstructed from Data Obtained from Computed Thomography
Jiroušek, O. - Kunecký, J.
In: 1st Students' Scientific Conference of Biomechanics. 1st Students' Scientific Conference of Biomechanics. Szklarska Poreba, 27.05.2004 - 30.05.2004. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej. 2004, s. 105-106. ISSN 1732-0240.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
93.Computational Modelling of Biomechanical Behaviour of Skeletal Elements and Implants
Jíra, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: Proceedings of the Second IASTED International Conference on Biomechanics. Biomechanics /2/. Honolulu, 23.08.2004 - 25.08.2004. Anaheim: Acta Press. 2004, s. 130-133. ISBN 0-88986-448-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
94.Mathematical Models in Biomechanics Constructed on Basis of Data Obtained from Computer Tomography
Jiroušek, O.
2004. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
Doktorská práce (Ph.D.)
95.Návrh a sledování výkonu svazku počítačů pro náročné numerické výpočty
Jiroušek, O.
In: ŠIMONOVSKÝ, M. a WITZANY, J., eds. Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Konference k 10. výročí založení fakulty. Praha, 26.05.2003 - 27.05.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2003, s. 71-74. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky
96.Konečně prvkový model lidské lebky pro vyšetřování extrémní napjatosti
Jíra, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: Engineering Mechanics 2003. National Conference with International Participation. Svratka, 12.05.2003 - 15.05.2003. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky. 2003, s. 1219-1222. ISBN 80-86246-18-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
97.Vývoj experimentálního zařízení pro měření mechanických vlastností spongiózní kosti
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Vavřík, D.
In: Engineering Mechanics 2003. National Conference with International Participation. Svratka, 12.05.2003 - 15.05.2003. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky. 2003, s. 1200-1203. ISBN 80-86246-18-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
98.Multiresolution Finite Element Models of Human Skull Based on Data From Computer Tomography
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2003, 5(1), s. 214-217. ISSN 1509-409X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
99.Measurement of Material Properties of Cancellous Bone Using Small Specimens and Optical Identification Method
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Vavřík, D.
In: Biomechanics 2003. International Conference on Biomechanics. Rhodes, 30.06.2003 - 02.07.2003. Rhodes: IASTED. 2003, s. 109-114. ISBN 0-88986-359-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
100.Stress Analysis of Human Pelvic Bone After THR Cup Implantation
Jiroušek, O. - Jíra, J. - Jírová, J., - Kult, J.
In: 10. ANSYS User's Meeting. 10. ANSYS User´s Meeting. Čejkovice, 25.09.2002 - 27.09.2002. Brno: SVS FEM. 2002, s. 1-6. ISBN 80-238-9394-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
101.Computational Simulation of Cementless Acetabular Cup Migration
Jiroušek, O.
In: FEM Workshop 2002. FEM Workshop 2002. Ulm, 18.07.2002 - 19.07.2002. Ulm: University of Ulm. 2002, s. 95-101. ISBN 3-9806183-5-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
102.Use of Nonlinear Finite Element Modeling in Prediction of the Whole Bone Fracture
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Matlach, R.
In: PEZOWICZ, C., SCIGALA, K., a BEDZINSKI, R., eds. Acta of Bioengineering and Biomechanics. Proceedings of the 13th Conference of European Society of Biomechanics. The 13th Conference of European Society of Biomechanics. Wroclaw, 01.09.2002 - 04.09.2002. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej. 2002, s. 139-140. ISBN 83-7085-639-X.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
103.Problems of Cementless Acetabular Cup Migration-Preliminary Biomechanical Study
Jiroušek, O. - Matlach, R., - Jírová, J.
In: KUŠOVÁ, S., et al., eds. Biomechanics of Man 2002 (BMC 02). International Conference on Biomechanics of Man 02. Čejkovice, 12.11.2002 - 15.11.2002. Praha: Czech Society of Biomechanics. 2002, s. 213-216. ISBN 80-86317-23-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
104.Experimental Stress Analysis 2001
Jírová, J. ed. - Jiroušek, O. ed., - Kult, J. ed.
Experimental Stress Anylysis 2001. Tábor, 04.06.2001 - 06.06.2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2001, ISBN 80-86246-09-4.
Sborník
105.Using Ansys FEM System for Solution of Nonlinear Problems in Biomechanics
Jiroušek, O. - Jíra, J. - Jírová, J., - Kult, J.
In: 9th ANSYS Users Meeting. 9th ANSYS Users Meeting. Třešť, 24.09.2001 - 26.09.2001. Brno: SVS FEM. 2001, s. 1-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
106.Biomechanical Analysis of a New Type of Compressive Splint Used in Carpal Arthrodesis
Jiroušek, O. - Máca, J., - Jíra, J.
Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2001, 3(1), s. 59-73. ISSN 1509-409X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
107.Determination of Ultimate Strength of Bones for the Need of Forensic Medicine Using Computer Tomography Data
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Matlach, R.
In: Experimental Stress Analysis 2001. EAN 01 - 39. Mezinárodní konference Experimentální analýzy napětí 2001. Tábor, 04.06.2001 - 06.06.2001. Praha: Institut teoretické a aplikované mechaniky. 2001, s. 145-148. ISBN 80-86246-09-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
108.Biomechanical Models in Forensic Medicine
Jiroušek, O.
In: Advances of Measurement Techniques and Experimental Methods in Engineering Sciences. VIII Bilateral German/Czech Symposium. Bonn-Bad Honnef, 27.03.2001 - 30.03.2001. Wuppertal: Bergische Universität. 2001, s. 25-26.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
109.Development of Finite Element Models From CT Scans For the Use in Biomechanics
Jiroušek, O.
In: NAVRÁTIL, J., ed. Přehled výsledků a úspěšných publikací dosažených s podporou IBM RS 6000/SP. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Výpočetní centrum. 2001, s. 155-159. ISBN 80-01-02334-6.
Kapitola v tuzemské vědecké knize cizojazyčně
110.Construction of Mathematical Models for the Finite Element Analysis on Basis of Data Obtained From Computer Tomography
Jiroušek, O.
In: Biomechanics of Man 2000. Biomechanics of Man 2000. Olomouc, 24.11.2000 - 25.11.2000. Olomouc: Univerzita Palackého. 2000, s. 60-63. ISBN 80-244-0193-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
111.Tvorba matematických modelů pro metodu konečných prvků na základě dat získaných z počítačové tomografie
Jiroušek, O. - Jírová, J.
In: 8. ANSYS Users Meeting. 8. ANSYS Users Meeting. Lednice, 14.09.2000 - 15.09.2000. Brno: SVS FEM. 2000, s. 1-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
112.Biomechanical Analysis of an Implant Used in Finger Reconstruction Surgery on the Basis of Data Obtained From Computer Tomography
Jiroušek, O.
In: International Conference Engineering Mechanics 2000. International Conference Engineering mechanics 2000. Svratka, 15.05.2000 - 18.05.2000. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky. 2000, s. 39-42. ISBN 80-86246-04-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
113.Parametric Study of an Implant for Finger Reconstruction by Finite Element Modelling
Jiroušek, O.
In: 12th Conference of the European Society of Biomechanics. 12th Conference of the European Society of Biomechanics. Dublin, 28.09.2000 - 30.09.2000. Dublin: Royal Academy of Medicine. 2000, s. 368. ISBN 0-9538809-0-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
114.Biomechanical Analysis of Implants Used in Reconstruction of Human Wrist
Jiroušek, O. - Kult, J., - Máca, J.
In: BITTNAR, Z. a ŠEJNOHA, J., eds. CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Special Issue. Praha, Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 105-118. ISBN 80-01-02320-6.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
115.Výpočtová analýza chování dlahy na artrodézu zápěstí
Micka, M. - Jírová, J., - Jiroušek, O.
In: Engineering Mechanics 98. Národní konference s mezinárodní účastí. Svratka, 04.05.1998 - 08.05.1998. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky. 1998, s. 471-476. ISBN 80-85918-40-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
116.Hybrid Testing of Historic Materials
Drdácký, M. - Jiroušek, O. - Slížková, Z. - Valach, J., - Vavřík, D.
In:
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Optimalizované auxetické struktury pro kovové pěny s výplňovým materiálem citlivým na rychlost deformace pro vysokorychlostní nárazy
Jiroušek, O.
2015 - 2017
GA15-15480S