prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F206 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224890725
E-mail:
vyzkum@fd.cvut.cz
jirouond@fd.cvut.cz
Funkce:
vedoucí / ústav mechaniky a materiálů / FD
proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost / FD
člen kolégia / FD
člen grémia / FD
člen vědecké rady / ČVUT
člen vědecké rady / FD
předseda oborové rady oboru 3708V009 - D doktorského studia / FD

Vedoucí studentského projektu:

Počítačová mechanika v dopravě
  18X2PD - navazující magisterský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Improving DIC Accuracy in Experimental Setups
Reis, M. - Adorna, M. - Jiroušek, O., - Jung, A.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2019)
2.Testing of Auxetic Materials Using Hopkinson Bar and Digital Image Correlation
Fíla, T. - Zlámal, P. - Falta, J. - Doktor, T. - Koudelka, P. - Kytýř, D. - Adorna, M. - Luksch, J. - Neuhäuserová, M. - Valach, J., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku (2018)
3.Impact testing of polymer-filled auxetics using Split Hopkinson Pressure Bar
Fíla, T. - Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Falta, J. - Koudelka, P. - Kytýř, D. - Doktor, T., - Valach, J.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
4.Semi–Automated Assessment of Micromechanical Properties of the Metal Foams on the Cell-Wall Level
Krčmářová, N. - Šleichrt, J. - Doktor, T. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2017)
5.Dynamic Testing of Advanced Cellular Metallic Materials Using Split Hopkinson Pressure Bar
Fíla, T. - Zlámal, P. - Felten, M. - Fries, M. - Falta, J. - Jiroušek, O., - Jung, A.
Abstrakt ve sborníku (2017)
6.Properties of Filling Materials in Inter - penetrating Phase Com posites under High Strain - rate Impacts
Doktor, T. - Fíla, T. - Zlámal, P. - Koudelka, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
Abstrakt ve sborníku (2017)
7.Deformation behaviour of a natural-shaped bone scaffold
Kytýř, D. - Doktor, T. - Jiroušek, O. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Zlámal, P.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2016)
8.Dual-energy X-ray micro-CT imaging of hybrid Ni/Al open-cell foam
Fíla, T. - Kumpová, I. - Koudelka, P. - Zlámal, P. - Vavřík, D. - Jiroušek, O., - Jung, A.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2016)
9.COMPRESSIVE PROPERTIES OF AUXETIC STRUCTURES PRODUCED WITH DIRECT 3D PRINTING
Koudelka, P. - Jiroušek, O. - Fíla, T., - Doktor, T.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2016)
10.Identification of strain fields in pure Al and hybrid Ni/Al metal foams using X-ray microtomography under loading
Fíla, T. - Jiroušek, O. - Jung, A, - Kumpova, I
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2016)
11.International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences
Jiroušek, O. org. - Kytýř, D. org., - Zlámal, P. org.
Pořádání konference (2016)
12.Odborné vyjádření - posouzení konstrukce železničního světelného návěstidla
Jiroušek, O. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Zlámal, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
13.Book of Abstracts of International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences 2016
Jiroušek, O. ed. - Kytýř, D. ed., - Zlámal, P. ed.
Sborník (2016)
14.Properties of Polymer-Filled Aluminium Foams under Moderate Strain-Rate Loading Conditions
Doktor, T. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
15.Testování originálních a neoriginálních náhradních dílů kapot Fabia II
Mičunek, T. - Jiroušek, O. - Frydrýn, M. - Kytýř, D. - Schmidt, D. - Zlámal, P. - Svatý, Z. - Doktor, T. - Nouzovský, L. - Fíla, T. - Lenková, A. - Koudelka, P. - Mičunková, K. - Neuhäuserová, M. - Hájková, B. - Šleichrt, J. - Adorna, M. - Hos, J. - Falta, J., - Fenclová, N.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
16.Odborné vyjádření - studie nové nosné konstrukce železničního světelného návěstidla
Jiroušek, O. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Zlámal, P.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
17.Strain-rate dependence for Ni/Al hybrid foams
Jung, A. - Larcher, M. - Koudelka, P. - Jiroušek, O., - Solomos, G.
Stať ve sborníku (2015)
18.Finite Element Based Structural Optimization of Auxetic Structures
Doktor, T. - Koudelka, P. - Fíla, T., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku (2015)
19.Radiographical investigation of fluid penetration processes in natural stones used in historical buildings
Koudelka, P. - Jandejsek, I. - Doktor, T. - Kytýř, D. - Jiroušek, O. - Drdácký, M., - Zíma, P.Z.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2014)
20.Investigation of deformation behaviour of an aluminium foam under high-strain rate loading and comparison with the conventional energy absorbing material
Zlámal, P. - Fíla, T. - Jiroušek, O., - Králík, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
21.On the X-ray Micro-tomography Measurements of Biological Samples under Compressive Loading
Fíla, T. - Kumpová, I. - Zlámal, P. - Kytýř, D. - Koudelka, P. - Doktor, T., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
22.Verification of Numerical Model for Trabecular Tissue using Compression Test and Time-Lapse X-Ray Radiography based on Material Model Determined from Three-Point Bending Test of Single Trabecula
Zlámal, P. - Doktor, T. - Jiroušek, O., - Jandejsek, I.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
23.Inspection of local influenced zones in micro-scale aluminium specimens
Zlámal, P. - Doktor, T. - Koudelka, P. - Fíla, T. - Kytýř, D. - Jiroušek, O. - Králík, V., - Němeček, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
24.Investigation of stress-strain response of an aluminium foam during the impact test.
Zlámal, P. - Fíla, T., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
25.Utilisation of Radiological Methods for Investigation of Trabecular Bone Deformation Behaviour
Kytýř, D. - Doktor, T. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Zlámal, P. - Jiroušek, O., - Kumpová, I.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
26.Závěr ke zprávě číslo ZP140603 - Analýza střadačových brzd
Jiroušek, O.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
27.Odborné vyjádření - napěťová analýza světelného návěstidla
Jiroušek, O.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
28.Deformation Response Analysis of Individual Trabeculae using Microradiography Techniques
Kytýř, D. - Doktor, T. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Kumpová, I. - Zlámal, P., - Jiroušek, O.
Abstrakt ve sborníku (2014)
29.Microstructural Models for Materials with Porous Structure
Zlámal, P. - Minster, J. opon. - Jiroušek, O. supervisor, - Gutermann, M. opon.
Doktorská práce (Ph.D.) (2014)
30.Strain-rate sensitive cellular materials for energy absorption applications
Doktor, T. - Jiroušek, O. supervisor, - Kytýř, D. supervisor
Doktorandské minimum (2014)
31.Indirect determination of material model parameters for single trabecula based on nanoindentation and three-point bending test
Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Kytýř, D., - Doktor, T.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
32.Effective elastic moduli of closed-cell aluminium foams - homogenization method
Koudelka, P. - Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
33.X-ray and finite element analysis of deformation response of closed-cell metal foam subjected to compressive loading
Jiroušek, O. - Doktor, T. - Kytýř, D. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Jandejsek, I., - Vavřík, D.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
34.Displacement Tracking in Single Human Trabecula with Metal-plated Micro-spheres using X-ray Radiography Imaging
Jiroušek, O. - Kytýř, D. - Doktor, T. - Dammer, J., - Krejčí, F.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
35.Zapojení pro řízení hmotnosti v kmitajících elektromechanických systémech
Moos, P. - Jíra, J. - Schmidt, D., - Jiroušek, O.
Tuzemský patent (2013)
36.Zapojení pro řízení tuhosti v kmitajících elektromechanických systémech
Moos, P. - Jíra, J. - Schmidt, D., - Jiroušek, O.
Tuzemský patent (2013)
37.Inverse Estimation of Rat Vertebrae Stiffness using Large-Scale Micro-Structural Finite Element Models
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Jandejsek, I. - Kytýř, D., - Schmidt, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
38.Evaluation of Micromechanical Tests of Isolated Cell-walls of Aluminium Foam
Doktor, T. - Koudelka, P. - Fíla, T. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
39.Simulation of a Three-Point Bending Test on the Isolated Cell Wall of Aluminium Foam
Doktor, T. - Kytýř, D. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
40.Inverse Estimation of Rat Vertebrae Stiffness using Large-Scale Micro-Structural Finite Element Models
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Jandejsek, I. - Kytýř, D., - Schmidt, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
41.Utilisation of Radiological Methods for Multilevel Testing of Human Bones
Kytýř, D. - Doktor, T. - Zlámal, P., - Jiroušek, O.
Nepublikovaná přednáška (2013)
42.Use of modulus mapping technique to investigate cross-sectional material properties of extracted single human trabeculae
Jiroušek, O. - Kytýř, D. - Zlámal, P. - Doktor, T. - Šepitka, J., - Lukeš, J.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
43.Composition, Structural and Material Properties of Leech Teeth - Example of Bioinspiration in Materials Research
Šepitka, J. - Lukeš, J. - Jiroušek, O. - Kytýř, D., - Valach, J.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
44.PARAMETER ESTIMATION OF MATERIAL MODEL FOR SINGLE TRABECULA FROM MICROMECHANICAL TESTING
Zlámal, P. - Jiroušek, O.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
45.Modelling Elasto-Plastic Behaviour of Human Single Trabecula-Comparison with Bending Test
Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Doktor, T., - Kytýř, D.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
46.Indirect determination of material model parameters for single trabecula based on nanoindentation and three-point bending test
Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Kytýř, D., - Doktor, T.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
47.Identification of elasto-visco-plastic constitutive material model with damage for porous material based on the indirect finite element simulation of the nanoindentation test
Zlámal, P. - Jiroušek, O., - Králík, V.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
48.Development of Volume Model of Irregular Shaped Objects for Numerical Simulations using Shape-from-Silhouette Method
Doktor, T. - Kytýř, D. - Zlámal, P., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
49.Measuring of Elastic Properties of Metal Foam Based on Compression Test and Digital Image Correlation
Zlámal, P. - Kytýř, D. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
50.Effective elastic moduli of closed-cell aluminium foams - homogenization method
Koudelka, P. - Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
51.Development of Visco-elasto-plastic Material Model for Human Trabecular Bone using Nanoindentation
Zlámal, P. - Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Němeček, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
52.Calibration on material model for trabecular bone verified by time-lapse X-Ray microtomography.
Zlámal, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
53.Real-time Observation of Trabecular Bone Microstructure During Micromechanical testing.
Jiroušek, O. - Zlámal, P., - Žák, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
54.Calibration of Constitutive Model for Trabecular Bone Based on Nanoindentation
Zlámal, P. - Jiroušek, O., - Němeček, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
55.Microstructural Properties of Acetabular Region of Human Pelvic Bone Revealed Using micro-CT.
Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Vavřík, D.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
56.Behaviour of a Ballasted Track under Cyclic Loading: Numerical and Laboratory Investigations
Jiroušek, O. - Horníček, L. - Jíra, J. - Kunecký, J. - Kytýř, D., - Vyčichl, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
57.Combining Nanoindentation and Real-Time Tomography for Micro Finite Element Models of Materials with Complex Inner Structure.
Jiroušek, O. - Němeček, J., - Zlámal, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
58.Determination of Mechanical Properties of Trabecular Bone using Ultrasonic Measurement
Kytýř, D. - Valach, J. - Jiroušek, O. - Jíra, J., - Frankeová, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
59.Behaviour of a Ballasted Track under Cyclic Loading: Numerical and Laboratory Investigations
Jiroušek, O. - Horníček, L. - Jíra, J. - Kunecký, J. - Kytýř, D., - Vyčichl, J.
Abstrakt ve sborníku (2009)
60.Strain analysis of trabecular bone using time-lapse X-ray microtomography.
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Kytýř, D., - Kroupa, M.
Abstrakt ve sborníku (2009)
61.FEM evaluation of bearing capacity of multilayer railway substructure
Jiroušek, O. - Kunecký, J. - Jíra, J., - Horníček, L.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
62.Material Testing of Spongy Bone Based on Optical Identification
Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Žák, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
63.Apparent properties of trabecular bone determined using voxel-based FE models and nanoindentation
Jiroušek, O. - Vavřík, D. - Jakůbek, J. - Dammer, J., - Němeček, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
64.Correlation of trabecular bone mechanical properties to its microstructure using μct-based FE modeling
Jiroušek, O. - Vavřík, D. - Jakůbek, J., - Dammer, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
65.FE analysis of head injury during a traffic accident
Kunecký, J. - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2008)
66.Contact Stress Analysis of Pelvic Bone and Cemented Acetabular Component with Imperfections of Cemented
Vyčichl, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2008)
67.Microstructural Finite Element Models for the Assessment of Overall Mechanical Properties of Trabecular Bone
Jiroušek, O. - Němeček, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
68.Optical Identification of Deformation Applied to Trabecular Bone
Žák, O. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
69.Comparison of different plasticity criteria for trabecular bone failure modelling
Jiroušek, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
70.Towards a new criterion for head injury prediction
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Brichtová, E.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
71.Parametric Study of Material Properties of Protective Liner of Ski Helmet
Kunecký, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
72.Finite Element Reconstruction of Craniocerebral Injury
Jiroušek, O. - Brichtová, E., - Jírová, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
73.Modeling of Trabecular Bone as Hierarchical Material Using Micro-CT Imaging and Nanoindentation
Jiroušek, O. - Němeček, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
74.Finite Element Modelling for Optimal Track Subgrade Design
Jíra, J. - Jiroušek, O., - Horníček, L.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
75.Experimental Determination of Anisotropic Properties of the Bones for FE Analysis
Kytýř, D. - Kunecký, J. - Jiroušek, O. - Zelenková, K., - Jírová, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
76.Interaction Between Pelvic Bone and Acetabular Component with Imperfections in the Cement Layer
Vyčichl, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
77.Drop Test Used for Validation of {F}{E} Models of Human Head for {H}
Kunecký, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
78.Head Injury Criteria Assessment Through Finite Element Modelling
Jiroušek, O. - Jíra, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
79.Development of Numerical Model of Motorcycle Helmet Intended
Kunecký, J. - Jírová, J., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
80.Contact Stress Analysis of Acetabular Component and Pelvic Bone
Vyčichl, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
81.Development and Validation of FE Model of Human Head in Frontal Impact
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
82.Interakce acetabulární komponenty a pánevní kosti
Vyčichl, J. - Jiroušek, O., - Jíra, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
83.Numerická analýza sendvičového modelu lidské lebky
Kunecký, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
84.Analýza kontaktního napětí mezi acetabulární komponentou a pánevní kostí
Vyčichl, J. - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
85.Comparative Study of FE Models of Human Femur Constructed by Different Approaches
Kytýř, D. - Jírová, J., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)
86.Explicit Finite Element Analysis of Human Head Impacting a Rigid Surface
Jiroušek, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)
87.Interaction Between the Pelvic Bone and Acetabular Component - Parametric Fem Study
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
88.Comparison of Finite Element and Experimental Simulation of Human Head Response to Impact
Jiroušek, O. - Jíra, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
89.Relationship Between Material Properties and Apparent Density of Cancellous Bone Determined Using Small Specimens and Optical Identification Method
Jiroušek, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
90.Experimental Procedures for Eveluation of Relationship Between Mechanical Properties of Cancellous Bone and Its Apparent Density
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
91.Use of X-Ray Computed Tomography for Construction of FE Models
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Máca, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
92.Three-Dimensional Model of Cementless Acetabular Cup Migration
Jíra, J. - Jiroušek, O. - Jírová, J., - Micka, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
93.Segmentation of Pelvic Bone from CT Scans for Construction of High Resolution FE Models
Jiroušek, O. - Vyčichl, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
94.Finite Element Models of Parts of Human Musculosceletal System Constructed From (CT) Data
Jiroušek, O. - Jírová, J. - Jíra, J., - Máca, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
95.Finite Element Model of Human Skullconstructed from Data Obtained from Computed Thomography
Jiroušek, O. - Kunecký, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
96.Computational Modelling of Biomechanical Behaviour of Skeletal Elements and Implants
Jíra, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
97.Mathematical Models in Biomechanics Constructed on Basis of Data Obtained from Computer Tomography
Jiroušek, O.
Doktorská práce (Ph.D.) (2004)
98.Multiresolution Finite Element Models of Human Skull Based on Data From Computer Tomography
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2003)
99.Vývoj experimentálního zařízení pro měření mechanických vlastností spongiózní kosti
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Vavřík, D.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2003)
100.Konečně prvkový model lidské lebky pro vyšetřování extrémní napjatosti
Jíra, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2003)
101.Návrh a sledování výkonu svazku počítačů pro náročné numerické výpočty
Jiroušek, O.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
102.Measurement of Material Properties of Cancellous Bone Using Small Specimens and Optical Identification Method
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Vavřík, D.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
103.Problems of Cementless Acetabular Cup Migration-Preliminary Biomechanical Study
Jiroušek, O. - Matlach, R., - Jírová, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2002)
104.Computational Simulation of Cementless Acetabular Cup Migration
Jiroušek, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
105.Stress Analysis of Human Pelvic Bone After THR Cup Implantation
Jiroušek, O. - Jíra, J. - Jírová, J., - Kult, J.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2002)
106.Use of Nonlinear Finite Element Modeling in Prediction of the Whole Bone Fracture
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Matlach, R.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2002)
107.Biomechanical Analysis of a New Type of Compressive Splint Used in Carpal Arthrodesis
Jiroušek, O. - Máca, J., - Jíra, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2001)
108.Development of Finite Element Models From CT Scans For the Use in Biomechanics
Jiroušek, O.
Kapitola v tuzemské vědecké knize cizojazyčně (2001)
109.Using Ansys FEM System for Solution of Nonlinear Problems in Biomechanics
Jiroušek, O. - Jíra, J. - Jírová, J., - Kult, J.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2001)
110.Determination of Ultimate Strength of Bones for the Need of Forensic Medicine Using Computer Tomography Data
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Matlach, R.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2001)
111.Biomechanical Models in Forensic Medicine
Jiroušek, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
112.Experimental Stress Analysis 2001
Jírová, J. ed. - Jiroušek, O. ed., - Kult, J. ed.
Sborník (2001)
113.Biomechanical Analysis of Implants Used in Reconstruction of Human Wrist
Jiroušek, O. - Kult, J., - Máca, J.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (2000)
114.Tvorba matematických modelů pro metodu konečných prvků na základě dat získaných z počítačové tomografie
Jiroušek, O. - Jírová, J.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
115.Biomechanical Analysis of an Implant Used in Finger Reconstruction Surgery on the Basis of Data Obtained From Computer Tomography
Jiroušek, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2000)
116.Construction of Mathematical Models for the Finite Element Analysis on Basis of Data Obtained From Computer Tomography
Jiroušek, O.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2000)
117.Parametric Study of an Implant for Finger Reconstruction by Finite Element Modelling
Jiroušek, O.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2000)
118.Výpočtová analýza chování dlahy na artrodézu zápěstí
Micka, M. - Jírová, J., - Jiroušek, O.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1998)
119.Hybrid Testing of Historic Materials
Drdácký, M. - Jiroušek, O. - Slížková, Z. - Valach, J., - Vavřík, D.
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Moderní numerické a experimentální modelování inovativních sendvičových panelů s buněčným jádrem
Jiroušek, O.
2019 - 2021
GA19-23675S
2.Optimalizované auxetické struktury pro kovové pěny s výplňovým materiálem citlivým na rychlost deformace pro vysokorychlostní nárazy
Jiroušek, O.
2015 - 2017
GA15-15480S