prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F206 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224890725
E-mail:
jirouond@fd.cvut.cz
Funkce:
vedoucí / ústav mechaniky a materiálů / FD
člen grémia / FD
člen vědecké rady / FD
člen vědecké rady / ČVUT
předseda oborové rady oboru 3708V009 - D doktorského studia / FD
předseda oborové rady programu P1041D040003 - Dopravní systémy a technika / FD

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Dynamic penetration of cellular solids: Experimental investigation using Hopkinson bar and computed tomography
Šleichrt, J. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Adorna, M. - Falta, J. - Zlámal, P. - Glinz, J. - Neuhäuserová, M. - Doktor, T. - Mauko, A. - Kytýř, D. - Vesenjak, M. - Duarte, I. - Ren, Z., - Jiroušek, O.
Materials Science and Engineering A - Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing. 2021, 800 ISSN 0921-5093.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2021)
2.Impact Behavior of Additively Manufactured Stainless Steel Auxetic Structures at Elevated and Reduced Temperatures
Fíla, T. - Koudelka, P. - Falta, J. - Šleichrt, J. - Adorna, M. - Zlámal, P. - Neuhäuserová, M. - Mauko, A. - Valach, J., - Jiroušek, O.
Advanced Engineering Materials. 2021, 23(1), ISSN 1438-1656.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2021)
3.Dynamic deformation behaviour of chiral auxetic lattices at low and high strain-rates
Mauko, A. - Fíla, T. - Falta, J. - Koudelka, P. - Rada, V. - Neuhäuserová, M. - Zlámal, P. - Vesenjak, M. - Jiroušek, O., - Ren, Z.
Metals — Open Access Metallurgy Journal. 2021, 11(1), ISSN 2075-4701.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2021)
4.Dynamic impact testing of cellular solids and lattice structures: Application of two-sided direct impact Hopkinson bar
Fíla, T. - Koudelka, P. - Falta, J. - Zlámal, P. - Rada, V. - Adorna, M. - Bronder, S., - Jiroušek, O.
International Journal of Impact Engineering. 2021, 148 ISSN 0734-743X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2021)
5.Mechanical Behavior of Materials under High Strain-rates Investigated by SHPB
Fíla, T. - Ren, Z. opon. - Kolman, R. opon., - Jiroušek, O. supervisor
Praha: Defense date 2020-06-19. PhD Thesis. CTU FTS. Department of Mechanics and Materials. Supervised by O. JIROUŠEK.
Doktorská práce (Ph.D.) (2020)
6.Strain-rate sensitive cellular materials for energy absorption
Doktor, T. - Gutermann, M. opon. - Jiroušek, O. supervisor - Rusnáková, S. opon., - Kytýř, D. supervisor
Praha: Defense date 2020-12-18. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague. Supervised by D. KYTÝŘ and O. JIROUŠEK.
Doktorská práce (Ph.D.) (2020)
7.Numerical modelling of auxetic structures
Koudelka, P. - Keršner, Z. opon. - Vesenjak, M. opon., - Jiroušek, O. supervisor
Defense date 2020-11-20. PhD Thesis. CTU FTS. Department of Mechanics and Materials. Supervised by O. JIROUŠEK.
Doktorská práce (Ph.D.) (2020)
8.Strain Dependency of Poisson's Ratio of SLS Printed Auxetic Lattices Subjected to Quasi‐Static and Dynamic Compressive Loading
Fíla, T. - Koudelka, P. - Zlámal, P. - Falta, J. - Adorna, M. - Luksch, J. - Neuhäuserová, M., - Jiroušek, O.
Advanced Engineering Materials. 2019, 21 ISSN 1527-2648.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2019)
9.Improving DIC Accuracy in Experimental Setups
Reis, M. - Adorna, M. - Jiroušek, O., - Jung, A.
Advanced Engineering Materials. 2019, 2019 ISSN 1527-2648.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2019)
10.Compressive Properties of Auxetic Structures with Controlled Stiffness of Strut Joints
Doktor, T. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: 17th YOUTH SYMPOSIUM ON EXPERIMENTAL SOLID MECHANICS. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. p. 17-20. vol. 25. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06670-6.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2019)
11.High Strain-rate Compressive Testing of Filling Materials for Inter-penetrating Phase Composites
Doktor, T. - Fíla, T. - Zlámal, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: 17th YOUTH SYMPOSIUM ON EXPERIMENTAL SOLID MECHANICS. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. p. 21-24. vol. 25. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06670-6.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2019)
12.Hybrid Polymer-Nickel Auxetic Structures: Testing Using Open Hopkinson Bar, Digital Image Correlation and High-speed Thermography
Fíla, T. - Falta, J. - Bronder, S. - Koudelka, P. - Zlámal, P. - Adorna, M. - Jiroušek, O., - Jung, A.
In: Temperature dependence of material behaviour at high strain-rate. Politecnico di Torino, 2019. ISBN 978-88-85745-27-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2019)
13.Temperature Dependent Compressive Characteristics of Additively Manufactured Stainless-steel Auxetic Lattices at High Strain-rate
Koudelka, P. - Fíla, T. - Falta, J. - Šleichrt, J. - Zlámal, P. - Mauko, A. - Adorna, M. - Neuhäuserová, M., - Jiroušek, O.
In: Temperature dependence of material behaviour at high strain-rate. Politecnico di Torino, 2019. ISBN 978-88-85745-27-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2019)
14.Numerical Modelling of SLS Printed Auxetic Lattices Subjected to Compressive Loading Using SHPB
Neuhäuserová, M. - Koudelka, P. - Dvořák, R., - Jiroušek, O.
In: 10th International Conference Auxetics and other materials and models with ”negative” characteristics - abstract book. Poznań: Institute of Molecular Physics, 2019. ISBN 978-83-933663-8-5.
Abstrakt ve sborníku (2019)
15.EVALUATION OF THREE-POINT BENDING TESTS ON ISOLATED STRUTS OF ALUMINIUM FOAMS USING DIGITAL IMAGE CORRELATION
Adorna, M. - Reis, M. - Jung, A., - Jiroušek, O.
In: International Conference on Nonlinear Solid Mechanics - ICoNSoM2019. Palazzo Argiletum, Roma, Italy, 2019. p. 128.
Abstrakt ve sborníku (2019)
16.Strain-rate sensitivity of 316L-0407 steel selective laser sintered auxetic lattices
Fíla, T. - Zlámal, P. - Falta, J. - Adorna, M. - Koudelka, P. - Neuhäuserová, M. - Luksch, J., - Jiroušek, O.
In: 10th International Conference Auxetics and other materials and models with ”negative” characteristics - abstract book. Poznań: Institute of Molecular Physics, 2019. p. 37-39. ISBN 978-83-933663-8-5.
Abstrakt ve sborníku (2019)
17.Digital Image Correlation: Deformation Characteristics of Cellular Solids Under Quasi-static and Dynamic Compression
Fíla, T. - Zlámal, P. - Falta, J. - Adorna, M. - Neuhäuserová, M. - Koudelka, P. - Luksch, J. - Felten, M. - Fries, M. - Jung, A., - Jiroušek, O.
In: International Conference on Nonlinear Solid Mechanics - ICoNSoM2019. Palazzo Argiletum, Roma, Italy, 2019. p. 131.
Abstrakt ve sborníku (2019)
18.Testing of Auxetic Materials Using Hopkinson Bar and Digital Image Correlation
Fíla, T. - Zlámal, P. - Falta, J. - Doktor, T. - Koudelka, P. - Kytýř, D. - Adorna, M. - Luksch, J. - Neuhäuserová, M. - Valach, J., - Jiroušek, O.
In: EPJ Web of Conferences - Volume 183 (2018) - DYMAT 2018 - 12th International Conference on the Mechanical and Physical Behaviour of Materials under Dynamic Loading. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2018. p. 1-6. vol. 183. ISSN 2100-014X. ISBN 978-2-7598-9053-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2018)
19.Impact testing of polymer-filled auxetics using Split Hopkinson Pressure Bar
Fíla, T. - Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Falta, J. - Koudelka, P. - Kytýř, D. - Doktor, T., - Valach, J.
Advanced Engineering Materials. 2017, 19(10), ISSN 1438-1656.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2017)
20.Semi–Automated Assessment of Micromechanical Properties of the Metal Foams on the Cell-Wall Level
Krčmářová, N. - Šleichrt, J. - Doktor, T. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: ExNum 2016. Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, 2017. p. 72-75. vol. 7. ISSN 2336-5382. ISBN 978-80-01-06070-4.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference (2017)
21.Dynamic Testing of Advanced Cellular Metallic Materials Using Split Hopkinson Pressure Bar
Fíla, T. - Zlámal, P. - Felten, M. - Fries, M. - Falta, J. - Jiroušek, O., - Jung, A.
In: 25th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY - PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2017. ISBN 978-961-94088-1-0.
Abstrakt ve sborníku (2017)
22.Properties of Filling Materials in Inter - penetrating Phase Com posites under High Strain - rate Impacts
Doktor, T. - Fíla, T. - Zlámal, P. - Koudelka, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: 25th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY - PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2017. pp. 52. ISBN 978-961-94088-1-0.
Abstrakt ve sborníku (2017)
23.Deformation behaviour of a natural-shaped bone scaffold
Kytýř, D. - Doktor, T. - Jiroušek, O. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Zlámal, P.
Materials and Technology. 2016, 50(3), 301-305. ISSN 1580-2949.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2016)
24.Dual-energy X-ray micro-CT imaging of hybrid Ni/Al open-cell foam
Fíla, T. - Kumpová, I. - Koudelka, P. - Zlámal, P. - Vavřík, D. - Jiroušek, O., - Jung, A.
Journal of Instrumentation. 2016, 11(1), ISSN 1748-0221.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2016)
25.Identification of strain fields in pure Al and hybrid Ni/Al metal foams using X-ray microtomography under loading
Fíla, T. - Jiroušek, O. - Jung, A, - Kumpova, I
Journal of Instrumentation. 2016, 11(11), 1-7. ISSN 1748-0221.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2016)
26.COMPRESSIVE PROPERTIES OF AUXETIC STRUCTURES PRODUCED WITH DIRECT 3D PRINTING
Koudelka, P. - Jiroušek, O. - Fíla, T., - Doktor, T.
Materials and Technology. 2016, 50(3), 311-317. ISSN 1580-2949.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2016)
27.International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences
Jiroušek, O. org. - Kytýř, D. org., - Zlámal, P. org.
[Conference Hosting] 2016.
Pořádání konference (2016)
28.Odborné vyjádření - posouzení konstrukce železničního světelného návěstidla
Jiroušek, O. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Zlámal, P.
[Research Report] AŽD Praha s.r.o., 2016.
Výzkumná zpráva v češtině (2016)
29.Book of Abstracts of International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences 2016
Jiroušek, O. ed. - Kytýř, D. ed., - Zlámal, P. ed.
Liblice, 2016-09-18/2016-09-21. Praha: CTU FTS. Department of Mechanics and Materials, 2016. ISBN 978-80-01-06009-4.
Sborník (2016)
30.Properties of Polymer-Filled Aluminium Foams under Moderate Strain-Rate Loading Conditions
Doktor, T. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
Materials and Technology. 2015, 49(4), 597-600. ISSN 1580-2949.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2015)
31.Testování originálních a neoriginálních náhradních dílů kapot Fabia II
Mičunek, T. - Jiroušek, O. - Frydrýn, M. - Kytýř, D. - Schmidt, D. - Zlámal, P. - Svatý, Z. - Doktor, T. - Nouzovský, L. - Fíla, T. - Lenková, A. - Koudelka, P. - Mičunková, K. - Neuhäuserová, M. - Hájková, B. - Šleichrt, J. - Adorna, M. - Hos, J. - Falta, J., - Fenclová, N.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
32.Odborné vyjádření - studie nové nosné konstrukce železničního světelného návěstidla
Jiroušek, O. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Zlámal, P.
[Research Report] 2015.
Výzkumná zpráva v češtině (2015)
33.Finite Element Based Structural Optimization of Auxetic Structures
Doktor, T. - Koudelka, P. - Fíla, T., - Jiroušek, O.
In: Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015. pp. 1-12. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.
Stať ve sborníku (2015)
34.Strain-rate dependence for Ni/Al hybrid foams
Jung, A. - Larcher, M. - Koudelka, P. - Jiroušek, O., - Solomos, G.
In: 11th International Conference on the Mechanical and Physical Behaviour of Materials Under Dynamic Loading. Les Ulis: EDP Sciences, 2015, ISSN 2101-6275. Available from: http://www.dymat-proceedings.org/articles/dymat/abs/2009/01/dymat09101/dymat09101.html
Stať ve sborníku (2015)
35.Radiographical investigation of fluid penetration processes in natural stones used in historical buildings
Koudelka, P. - Jandejsek, I. - Doktor, T. - Kytýř, D. - Jiroušek, O. - Drdácký, M., - Zíma, P.Z.
Journal of Instrumentation. 2014,(9), ISSN 1748-0221.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2014)
36.Investigation of deformation behaviour of an aluminium foam under high-strain rate loading and comparison with the conventional energy absorbing material
Zlámal, P. - Fíla, T. - Jiroušek, O., - Králík, V.
In: Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014, pp. 145-150. ISBN 978-80-01-05556-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
37.On the X-ray Micro-tomography Measurements of Biological Samples under Compressive Loading
Fíla, T. - Kumpová, I. - Zlámal, P. - Kytýř, D. - Koudelka, P. - Doktor, T., - Jiroušek, O.
In: Proceedings of 13th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2014, pp. 32-35. ISBN 978-80-01-05556-4. Available from: http://www.itam.cas.cz/ysesm2014/proceedings.php
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2014)
38.Verification of Numerical Model for Trabecular Tissue using Compression Test and Time-Lapse X-Ray Radiography based on Material Model Determined from Three-Point Bending Test of Single Trabecula
Zlámal, P. - Doktor, T. - Jiroušek, O., - Jandejsek, I.
In: 9th International Conference on Local Mechanical Properties. Zürich: Transtech Publications, 2014, pp. 265-269. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03785-876-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
39.Investigation of stress-strain response of an aluminium foam during the impact test.
Zlámal, P. - Fíla, T., - Jiroušek, O.
In: XIVth Bilateral German/Czech Symposium - Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences. Wuppertal: Bergische Universität, 2014, pp. 52-55.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
40.Utilisation of Radiological Methods for Investigation of Trabecular Bone Deformation Behaviour
Kytýř, D. - Doktor, T. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Zlámal, P. - Jiroušek, O., - Kumpová, I.
In: XIVth Bilateral German/Czech Symposium - Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences. Wuppertal: Bergische Universität, 2014, pp. 66-69.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
41.Inspection of local influenced zones in micro-scale aluminium specimens
Zlámal, P. - Doktor, T. - Koudelka, P. - Fíla, T. - Kytýř, D. - Jiroušek, O. - Králík, V., - Němeček, J.
In: Local Mechanical Properties X. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2014, pp. 39-42. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-03835-062-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
42.Odborné vyjádření - napěťová analýza světelného návěstidla
Jiroušek, O.
[Research Report] 2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
43.Závěr ke zprávě číslo ZP140603 - Analýza střadačových brzd
Jiroušek, O.
[Research Report] 2014.
Výzkumná zpráva v češtině (2014)
44.Strain-rate sensitive cellular materials for energy absorption applications
Doktor, T. - Jiroušek, O. supervisor, - Kytýř, D. supervisor
Defense date 2014-12-05. Doctoral Minimum. CTU FTS. Department of Mechanics and Materials. Supervised by D. KYTÝŘ and O. JIROUŠEK.
Doktorandské minimum (2014)
45.Deformation Response Analysis of Individual Trabeculae using Microradiography Techniques
Kytýř, D. - Doktor, T. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Kumpová, I. - Zlámal, P., - Jiroušek, O.
In: Book of abstract of 7th World Congress of Biomechanics. 2014, pp. 597. Available from: http://wcb2014.com/
Abstrakt ve sborníku (2014)
46.Microstructural Models for Materials with Porous Structure
Zlámal, P. - Minster, J. opon. - Jiroušek, O. supervisor, - Gutermann, M. opon.
Defense date 2014-12-05. PhD Thesis. CTU FTS. Department of Mechanics and Materials. Supervised by O. JIROUŠEK.
Doktorská práce (Ph.D.) (2014)
47.Indirect determination of material model parameters for single trabecula based on nanoindentation and three-point bending test
Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Kytýř, D., - Doktor, T.
Acta Technica CSAV. 2013, 58(2), 157-171. ISSN 0001-7043.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
48.Effective elastic moduli of closed-cell aluminium foams - homogenization method
Koudelka, P. - Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
UPB Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering. 2013, 75(1), 161-170. ISSN 1454-2358.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
49.Displacement Tracking in Single Human Trabecula with Metal-plated Micro-spheres using X-ray Radiography Imaging
Jiroušek, O. - Kytýř, D. - Doktor, T. - Dammer, J., - Krejčí, F.
Journal of Instrumentation. 2013, 8(2), ISSN 1748-0221.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
50.X-ray and finite element analysis of deformation response of closed-cell metal foam subjected to compressive loading
Jiroušek, O. - Doktor, T. - Kytýř, D. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Koudelka, P. - Jandejsek, I., - Vavřík, D.
Journal of Instrumentation. 2013, 8(2), ISSN 1748-0221.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2013)
51.Zapojení pro řízení hmotnosti v kmitajících elektromechanických systémech
Moos, P. - Jíra, J. - Schmidt, D., - Jiroušek, O.
Czech Republic. Patent CZ 303923. 2013-05-15.
Tuzemský patent (2013)
52.Zapojení pro řízení tuhosti v kmitajících elektromechanických systémech
Moos, P. - Jíra, J. - Schmidt, D., - Jiroušek, O.
Czech Republic. Patent CZ 303922. 2013-05-15.
Tuzemský patent (2013)
53.Inverse Estimation of Rat Vertebrae Stiffness using Large-Scale Micro-Structural Finite Element Models
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Jandejsek, I. - Kytýř, D., - Schmidt, D.
In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
54.Simulation of a Three-Point Bending Test on the Isolated Cell Wall of Aluminium Foam
Doktor, T. - Kytýř, D. - Zlámal, P. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Jiroušek, O.
In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
55.Inverse Estimation of Rat Vertebrae Stiffness using Large-Scale Micro-Structural Finite Element Models
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Jandejsek, I. - Kytýř, D., - Schmidt, D.
In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-57-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
56.Evaluation of Micromechanical Tests of Isolated Cell-walls of Aluminium Foam
Doktor, T. - Koudelka, P. - Fíla, T. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: Proceedings of 12th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Bari: Politecnico di Bari, 2013, Available from: https://www.dropbox.com/sh/rxfsd6n3x7440fu/hckXFqnDjX/05-Doktor.pdf
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
57.Utilisation of Radiological Methods for Multilevel Testing of Human Bones
Kytýř, D. - Doktor, T. - Zlámal, P., - Jiroušek, O.
[Unpublished Lecture] Politecnico di Bari. 2013-04-23.
Nepublikovaná přednáška (2013)
58.PARAMETER ESTIMATION OF MATERIAL MODEL FOR SINGLE TRABECULA FROM MICROMECHANICAL TESTING
Zlámal, P. - Jiroušek, O.
Chemické listy. 2012, 106(S3), 572-573. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
59.Use of modulus mapping technique to investigate cross-sectional material properties of extracted single human trabeculae
Jiroušek, O. - Kytýř, D. - Zlámal, P. - Doktor, T. - Šepitka, J., - Lukeš, J.
Chemické listy. 2012, 106(s3), 442-445. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
60.Composition, Structural and Material Properties of Leech Teeth - Example of Bioinspiration in Materials Research
Šepitka, J. - Lukeš, J. - Jiroušek, O. - Kytýř, D., - Valach, J.
Chemické listy. 2012, 106(S3), 523-524. ISSN 0009-2770.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
61.Modelling Elasto-Plastic Behaviour of Human Single Trabecula-Comparison with Bending Test
Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Doktor, T., - Kytýř, D.
Journal of Biomechanics. 2012, 45(S1), 479. ISSN 0021-9290.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded (2012)
62.Identification of elasto-visco-plastic constitutive material model with damage for porous material based on the indirect finite element simulation of the nanoindentation test
Zlámal, P. - Jiroušek, O., - Králík, V.
In: Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences, Proceedings of XIIIth Bilateral Czech/German Symposium. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2012, pp. 107-110. ISBN 978-80-01-05062-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
63.Indirect determination of material model parameters for single trabecula based on nanoindentation and three-point bending test
Zlámal, P. - Jiroušek, O. - Kytýř, D., - Doktor, T.
In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012, pp. 1611-1620. 1. ISBN 978-80-86246-40-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2012)
64.Effective elastic moduli of closed-cell aluminium foams - homogenization method
Koudelka, P. - Doktor, T. - Valach, J. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: Proceedings of 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Brašov: Universitate Transilvania Brasov, 2012, pp. 244-250. ISBN 978-1-63439-432-1. Available from: http://ysesm2012.comyr.com/Proceedings.html
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
65.Measuring of Elastic Properties of Metal Foam Based on Compression Test and Digital Image Correlation
Zlámal, P. - Kytýř, D. - Fíla, T. - Koudelka, P., - Jiroušek, O.
In: Proceedings of 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Brašov: Universitate Transilvania Brasov, 2012, pp. 263-266. ISBN 978-1-63439-432-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
66.Development of Volume Model of Irregular Shaped Objects for Numerical Simulations using Shape-from-Silhouette Method
Doktor, T. - Kytýř, D. - Zlámal, P., - Jiroušek, O.
In: Proceedings of 11th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Brašov: Universitate Transilvania Brasov, 2012, pp. 88-91. ISBN 978-1-63439-432-1. Available from: http://ysesm2012.comyr.com
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
67.Development of Visco-elasto-plastic Material Model for Human Trabecular Bone using Nanoindentation
Zlámal, P. - Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Němeček, J.
In: 10th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Chemnitz: Technische Universität Chemnitz, 2011, pp. 127-128. ISBN 978-1-63439-434-5. Available from: http://www.tu-chemnitz.de/mb/FestKoerpMech/YSESM/proceedings.php
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
68.Calibration on material model for trabecular bone verified by time-lapse X-Ray microtomography.
Zlámal, P. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: Proceedings of the Seventh IASTED International Conference. Innsbruck: IASTED, 2010. pp. 67-71. ISBN 978-0-88986-827-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
69.Calibration of Constitutive Model for Trabecular Bone Based on Nanoindentation
Zlámal, P. - Jiroušek, O., - Němeček, J.
In: Engineering Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009, pp. 314-315. ISBN 978-80-86246-35-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
70.Real-time Observation of Trabecular Bone Microstructure During Micromechanical testing.
Jiroušek, O. - Zlámal, P., - Žák, O.
In: Engineering Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009, pp. 116-117. ISBN 978-80-86246-35-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
71.Microstructural Properties of Acetabular Region of Human Pelvic Bone Revealed Using micro-CT.
Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Vavřík, D.
In: Engineering Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2009, pp. 166-167. ISBN 978-80-86246-35-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2009)
72.Determination of Mechanical Properties of Trabecular Bone using Ultrasonic Measurement
Kytýř, D. - Valach, J. - Jiroušek, O. - Jíra, J., - Frankeová, D.
In: 8th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Budapešť: Scientific Society of Mechanical Engineers, 2009, ISBN 978-963-9058-26-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
73.Combining Nanoindentation and Real-Time Tomography for Micro Finite Element Models of Materials with Complex Inner Structure.
Jiroušek, O. - Němeček, J., - Zlámal, P.
In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. pp. 165-175. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-30-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
74.Behaviour of a Ballasted Track under Cyclic Loading: Numerical and Laboratory Investigations
Jiroušek, O. - Horníček, L. - Jíra, J. - Kunecký, J. - Kytýř, D., - Vyčichl, J.
In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-31-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
75.Strain analysis of trabecular bone using time-lapse X-ray microtomography.
Jiroušek, O. - Zlámal, P. - Kytýř, D., - Kroupa, M.
In: Book of Abstracts 11th International Workshop on Radiation Imaging Detectors. Praha: Institute of Experimental and Applied Physics,ČVUT, 2009, pp. 49. Book of abstracts, ISBN 978-80-01-04378-3. ISBN 978-80-01-04378-3.
Abstrakt ve sborníku (2009)
76.Behaviour of a Ballasted Track under Cyclic Loading: Numerical and Laboratory Investigations
Jiroušek, O. - Horníček, L. - Jíra, J. - Kunecký, J. - Kytýř, D., - Vyčichl, J.
In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2009. pp. 69. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-30-0.
Abstrakt ve sborníku (2009)
77.FEM evaluation of bearing capacity of multilayer railway substructure
Jiroušek, O. - Kunecký, J. - Jíra, J., - Horníček, L.
In: Současnost a budoucnost dopravy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008, pp. 95-98. ISBN 978-80-01-04056-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
78.Material Testing of Spongy Bone Based on Optical Identification
Kytýř, D. - Jiroušek, O., - Žák, O.
In: New trends in experimental methods together with advanced numerical modelling. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008, pp. 53-54. ISBN 978-80-86246-34-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
79.Apparent properties of trabecular bone determined using voxel-based FE models and nanoindentation
Jiroušek, O. - Vavřík, D. - Jakůbek, J. - Dammer, J., - Němeček, J.
In: New trends in experimental methods together with advanced numerical modelling. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2008, pp. 1-2. ISBN 978-80-86246-34-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
80.Correlation of trabecular bone mechanical properties to its microstructure using μct-based FE modeling
Jiroušek, O. - Vavřík, D. - Jakůbek, J., - Dammer, J.
In: Engineering Mechanics 2008: Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008, pp. 110-111. ISBN 978-80-87012-11-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
81.Contact Stress Analysis of Pelvic Bone and Cemented Acetabular Component with Imperfections of Cemented
Vyčichl, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. pp. 430-431. ISBN 978-80-01-04016-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2008)
82.FE analysis of head injury during a traffic accident
Kunecký, J. - Jiroušek, O.
In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008, pp. 480-482. ISBN 978-80-01-04016-4.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT (2008)
83.Microstructural Finite Element Models for the Assessment of Overall Mechanical Properties of Trabecular Bone
Jiroušek, O. - Němeček, J.
In: Proceedings of the Sixth International Conference on Engineering Computational Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2008. pp. 1-10. ISBN 978-1-905088-26-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
84.Comparison of different plasticity criteria for trabecular bone failure modelling
Jiroušek, O.
In: Proc. of 79th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics. Bremen: International Association of Applied Mattematies and Mechanics, 2008. p. 43.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
85.Optical Identification of Deformation Applied to Trabecular Bone
Žák, O. - Kytýř, D., - Jiroušek, O.
In: The 7th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2008, pp. 90. ISBN 978-83-7493-386-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2008)
86.Towards a new criterion for head injury prediction
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Brichtová, E.
In: From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007, pp. 111-112. ISBN 978-80-01-03699-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
87.Parametric Study of Material Properties of Protective Liner of Ski Helmet
Kunecký, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007, pp. 149-150. ISBN 978-80-87012-06-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
88.Finite Element Reconstruction of Craniocerebral Injury
Jiroušek, O. - Brichtová, E., - Jírová, J.
In: Engineering Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007, pp. 107-108. ISBN 978-80-87012-06-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2007)
89.Finite Element Modelling for Optimal Track Subgrade Design
Jíra, J. - Jiroušek, O., - Horníček, L.
In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural, and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2007. pp. 1-7. ISBN 978-1-905088-17-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
90.Modeling of Trabecular Bone as Hierarchical Material Using Micro-CT Imaging and Nanoindentation
Jiroušek, O. - Němeček, J.
In: Proceedings of the Ninth US National Congress on Computational Mechanics. Weiheim: Wiley - VCH Verlag, 2007, pp. 62. ISSN 1617-7061.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
91.Head Injury Criteria Assessment Through Finite Element Modelling
Jiroušek, O. - Jíra, J.
In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, pp. 140-141. ISBN 80-86246-27-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
92.Drop Test Used for Validation of {F}{E} Models of Human Head for {H}
Kunecký, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, pp. 208-209. ISBN 80-86246-27-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
93.Experimental Determination of Anisotropic Properties of the Bones for FE Analysis
Kytýř, D. - Kunecký, J. - Jiroušek, O. - Zelenková, K., - Jírová, J.
In: 14th ANSYS Users´Meeting. Brno: SVS FEM, 2006, pp. 21-24. ISBN 80-239-7764-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
94.Interaction Between Pelvic Bone and Acetabular Component with Imperfections in the Cement Layer
Vyčichl, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: Engineering Mechnaics 2006. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006, pp. 347-348. ISBN 80-85918-93-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2006)
95.Development and Validation of FE Model of Human Head in Frontal Impact
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
In: Fourth International IASTED Conference on BIOMECHANICS. Gran Meliá Salinas, Lanzarote: IASTED, 2006, pp. 142-147. ISBN 0-88986-604-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
96.Development of Numerical Model of Motorcycle Helmet Intended
Kunecký, J. - Jírová, J., - Jiroušek, O.
In: 2st Students' Scientific Conference of Biomechanics. Wroclaw: Oficyna Wydawnica Politechniki Wroclawskiej, 2006, pp. 91-92. ISSN 1732-0240.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
97.Contact Stress Analysis of Acetabular Component and Pelvic Bone
Vyčichl, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: 2st Students' Scientific Conference of Biomechanics. Wroclaw: Oficyna Wydawnica Politechniki Wroclawskiej, 2006. pp. 73-74. ISSN 1732-0240.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
98.Analýza kontaktního napětí mezi acetabulární komponentou a pánevní kostí
Vyčichl, J. - Jiroušek, O.
In: 13. ANSYS User´s Meeting. Brno: SVS FEM, 2005, pp. 321-329. ISBN 80-239-5675-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
99.Numerická analýza sendvičového modelu lidské lebky
Kunecký, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: 13. ANSYS User´s Meeting. Brno: SVS FEM, 2005, pp. 151-157. ISBN 80-239-5675-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
100.Interakce acetabulární komponenty a pánevní kosti
Vyčichl, J. - Jiroušek, O., - Jíra, J.
In: Engineering Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005, pp. 347-348. ISBN 80-85918-93-5.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
101.Explicit Finite Element Analysis of Human Head Impacting a Rigid Surface
Jiroušek, O.
In: Engineering Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005, pp. 145-146. ISBN 80-85918-93-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)
102.Comparative Study of FE Models of Human Femur Constructed by Different Approaches
Kytýř, D. - Jírová, J., - Jiroušek, O.
In: Engineering Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005, pp. 193-194. ISBN 80-85918-93-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2005)
103.Comparison of Finite Element and Experimental Simulation of Human Head Response to Impact
Jiroušek, O. - Jíra, J.
In: GESA-Symposium 2005 Strukturanalyse. Darmstadt: VDI/VDE Gesellschschaft- und Automatisierungstechnik (GMA), 2005. pp. 463-472. ISBN 3-18-091899-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
104.Interaction Between the Pelvic Bone and Acetabular Component - Parametric Fem Study
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
In: Second IASTED International Conference on Biomechanics. Benidorm: Acta Press, 2005, pp. 211-214. ISBN 0-88986-534-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
105.Use of X-Ray Computed Tomography for Construction of FE Models
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Máca, J.
In: Engineering Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004, pp. 133-134. ISBN 80-85918-88-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
106.Experimental Procedures for Eveluation of Relationship Between Mechanical Properties of Cancellous Bone and Its Apparent Density
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
In: Experimental Stress Analysis 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004, pp. 105-108. ISBN 80-239-2964-X.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
107.Relationship Between Material Properties and Apparent Density of Cancellous Bone Determined Using Small Specimens and Optical Identification Method
Jiroušek, O.
In: Experimental Methods and Measurement Techniques in Monitoring and Supervising Engineering Structures and Thein Numerical Analysis. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2004, pp. 39-42. ISBN 80-86246-20-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2004)
108.Three-Dimensional Model of Cementless Acetabular Cup Migration
Jíra, J. - Jiroušek, O. - Jírová, J., - Micka, M.
In: Proceedings of the Seventh International Conference on Computational Structures Technology. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2004, pp. 10101-10112. ISBN 0-948749-94-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
109.Computational Modelling of Biomechanical Behaviour of Skeletal Elements and Implants
Jíra, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: Proceedings of the Second IASTED International Conference on Biomechanics. Anaheim: Acta Press, 2004. pp. 130-133. ISBN 0-88986-448-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
110.Finite Element Model of Human Skullconstructed from Data Obtained from Computed Thomography
Jiroušek, O. - Kunecký, J.
In: 1st Students' Scientific Conference of Biomechanics. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2004, pp. 105-106. ISSN 1732-0240.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
111.Finite Element Models of Parts of Human Musculosceletal System Constructed From (CT) Data
Jiroušek, O. - Jírová, J. - Jíra, J., - Máca, J.
In: Seventh International Conference on Computational Structures Technology. Lisboa: Technical University of Lisbon, 2004, pp. 221-222. ISBN 0-948749-93-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
112.Segmentation of Pelvic Bone from CT Scans for Construction of High Resolution FE Models
Jiroušek, O. - Vyčichl, J.
In: 1st Students' Scientific Conference of Biomechanics. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2004, pp. 73-74. ISSN 1732-0240.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
113.Mathematical Models in Biomechanics Constructed on Basis of Data Obtained from Computer Tomography
Jiroušek, O.
Praha: Defense date 2004-03-18. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.
Doktorská práce (Ph.D.) (2004)
114.Multiresolution Finite Element Models of Human Skull Based on Data From Computer Tomography
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Jíra, J.
Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2003, 5(1), 214-217. ISSN 1509-409X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2003)
115.Vývoj experimentálního zařízení pro měření mechanických vlastností spongiózní kosti
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Vavřík, D.
In: Engineering Mechanics 2003. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2003, pp. 1200-1203. ISBN 80-86246-18-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2003)
116.Konečně prvkový model lidské lebky pro vyšetřování extrémní napjatosti
Jíra, J. - Jiroušek, O., - Jírová, J.
In: Engineering Mechanics 2003. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2003. pp. 1219-1222. ISBN 80-86246-18-3.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2003)
117.Návrh a sledování výkonu svazku počítačů pro náročné numerické výpočty
Jiroušek, O.
In: Doprava a telekomunikace pro 3. tisíciletí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2003, pp. 71-74. ISBN 80-01-02741-4.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2003)
118.Measurement of Material Properties of Cancellous Bone Using Small Specimens and Optical Identification Method
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Vavřík, D.
In: Biomechanics 2003. Rhodes: IASTED, 2003, pp. 109-114. ISBN 0-88986-359-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2003)
119.Problems of Cementless Acetabular Cup Migration-Preliminary Biomechanical Study
Jiroušek, O. - Matlach, R., - Jírová, J.
In: Biomechanics of Man 2002 (BMC 02). Praha: Czech Society of Biomechanics, 2002, pp. 213-216. ISBN 80-86317-23-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2002)
120.Computational Simulation of Cementless Acetabular Cup Migration
Jiroušek, O.
In: FEM Workshop 2002. Ulm: University of Ulm, 2002, pp. 95-101. ISBN 3-9806183-5-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2002)
121.Stress Analysis of Human Pelvic Bone After THR Cup Implantation
Jiroušek, O. - Jíra, J. - Jírová, J., - Kult, J.
In: 10. ANSYS User's Meeting. Brno: SVS FEM, 2002, pp. 1-6. ISBN 80-238-9394-7.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2002)
122.Use of Nonlinear Finite Element Modeling in Prediction of the Whole Bone Fracture
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Matlach, R.
In: Acta of Bioengineering and Biomechanics. Proceedings of the 13th Conference of European Society of Biomechanics. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2002, pp. 139-140. ISBN 83-7085-639-X.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2002)
123.Biomechanical Analysis of a New Type of Compressive Splint Used in Carpal Arthrodesis
Jiroušek, O. - Máca, J., - Jíra, J.
Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2001, 3(1), 59-73. ISSN 1509-409X.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2001)
124.Development of Finite Element Models From CT Scans For the Use in Biomechanics
Jiroušek, O.
In: Přehled výsledků a úspěšných publikací dosažených s podporou IBM RS 6000/SP. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Výpočetní centrum, 2001. p. 155-159. ISBN 80-01-02334-6.
Kapitola v tuzemské vědecké knize cizojazyčně (2001)
125.Determination of Ultimate Strength of Bones for the Need of Forensic Medicine Using Computer Tomography Data
Jiroušek, O. - Jírová, J., - Matlach, R.
In: Experimental Stress Analysis 2001. Praha: Institut teoretické a aplikované mechaniky, 2001. pp. 145-148. ISBN 80-86246-09-4.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2001)
126.Using Ansys FEM System for Solution of Nonlinear Problems in Biomechanics
Jiroušek, O. - Jíra, J. - Jírová, J., - Kult, J.
In: 9th ANSYS Users Meeting. Brno: SVS FEM, 2001, pp. 1-6.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2001)
127.Biomechanical Models in Forensic Medicine
Jiroušek, O.
In: Advances of Measurement Techniques and Experimental Methods in Engineering Sciences. Wuppertal: Bergische Universität, 2001. pp. 25-26.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2001)
128.Experimental Stress Analysis 2001
Jírová, J. ed. - Jiroušek, O. ed., - Kult, J. ed.
Tábor, 2001-06-04/2001-06-06. Praha: Czech Technical University in Prague, 2001. ISBN 80-86246-09-4.
Sborník (2001)
129.Biomechanical Analysis of Implants Used in Reconstruction of Human Wrist
Jiroušek, O. - Kult, J., - Máca, J.
In: CTU Reports: Contributions to Mechanics of Materials and Structures. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 105-118. ISBN 80-01-02320-6.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (2000)
130.Tvorba matematických modelů pro metodu konečných prvků na základě dat získaných z počítačové tomografie
Jiroušek, O. - Jírová, J.
In: 8. ANSYS Users Meeting. Brno: SVS FEM, 2000, pp. 1-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
131.Biomechanical Analysis of an Implant Used in Finger Reconstruction Surgery on the Basis of Data Obtained From Computer Tomography
Jiroušek, O.
In: International Conference Engineering Mechanics 2000. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2000, pp. 39-42. ISBN 80-86246-04-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2000)
132.Construction of Mathematical Models for the Finite Element Analysis on Basis of Data Obtained From Computer Tomography
Jiroušek, O.
In: Biomechanics of Man 2000. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000, pp. 60-63. ISBN 80-244-0193-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2000)
133.Parametric Study of an Implant for Finger Reconstruction by Finite Element Modelling
Jiroušek, O.
In: 12th Conference of the European Society of Biomechanics. Dublin: Royal Academy of Medicine, 2000, pp. 368. ISBN 0-9538809-0-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2000)
134.Výpočtová analýza chování dlahy na artrodézu zápěstí
Micka, M. - Jírová, J., - Jiroušek, O.
In: Engineering Mechanics 98. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1998, pp. 471-476. ISBN 80-85918-40-4.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1998)
135.Hybrid Testing of Historic Materials
Drdácký, M. - Jiroušek, O. - Slížková, Z. - Valach, J., - Vavřík, D.
In:
Kapitola v tuzemské jiné knize cizojazyčně

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Skill Training Alliance For the Future European Rail System
Jiroušek, O.
2021 - 2024
621684-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA2-SSA-B
2.Moderní numerické a experimentální modelování inovativních sendvičových panelů s buněčným jádrem
Jiroušek, O.
2019 - 2021
GA19-23675S
3.Optimalizované auxetické struktury pro kovové pěny s výplňovým materiálem citlivým na rychlost deformace pro vysokorychlostní nárazy
Jiroušek, O.
2015 - 2017
GA15-15480S