info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F206 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224890725
E-mail:
vyzkum@fd.cvut.cz
jirouond@fd.cvut.cz
Funkce:
proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost / FD
vedoucí / katedra mechaniky a materiálů / FD
člen kolégia / FD
člen grémia / FD
člen vědecké rady / ČVUT
člen vědecké rady / FD
předseda oborové rady oboru 3708V009 - D doktorského studia / FD
předseda oborové rady programu P1041D040003 - Dopravní systémy a technika / FD

Garant předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

18NUMM - Numerické metody mechaniky
18PZP - Pružnost a pevnost
18TEAM - Teoretická a aplikovaná mechanika
18TIK - Teorie inženýrských konstrukcí

Garant předmětů v doktorském studiu:

18APP - Aplikovaná pružnost a pevnost
18APPL - Aplikovaná pružnost a pevnost
18ZKM - Zkušební metody konstrukcí a materiálů

Vyučující předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

18DKS - Dynamika konstrukcí a soustav (přednášející, cvičící)
18NMM - Numerické metody mechaniky (přednášející, cvičící)
18PZP - Pružnost a pevnost (přednášející, cvičící)
18TAM - Teoretická a aplikovaná mechanika (přednášející, cvičící)
18TEAM - Teoretická a aplikovaná mechanika (přednášející, cvičící)
18TIK - Teorie inženýrských konstrukcí (přednášející, cvičící)
18Y2VC - Výpočtová mechanika v dopravě (přednášející, cvičící)
618DKS - Dynamika konstrukcí a soustav (přednášející, cvičící)
618NMM - Numerické metody mechaniky (přednášející, cvičící)

Školitel studentů v doktorském studiu:

Ing. et Ing. Radim Dvořák
Ing. Nela Krčmářová
Ing. Jan Šleichrt
Ing. Jan Zbirovský

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.