Časový plán akademického roku pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu 2017 - 2018

    31.08.2017 zápis studentů do zimního semestru 1. ročníku navazujícího magisterského studia s vyučovacím jazykem "čeština" na studijním oddělení  
01.09.2017 - 08.09.2017 zápis studentů do zimního semestru 1. ročníku bakalářského studia s vyučovacím jazykem "čeština" na studijním oddělení  
01.09.2017 - 17.09.2017 výuka předmětů 22AMM v prostorách ČVUT v Praze Fakulty dopravní v blocích 2 týdny
  do 10.09.2017 zápis studentů v systému KOS včetně povinně volitelných předmětů do vyšších ročníků zimního semestru akademického roku 2017 – 2018  
11.09.2017 - 18.09.2017 možnost bezplatné změny zápisu (včetně zpravidla 2. zápisu předmětů, které již nejsou na základě změn v akreditaci součástí DČPS) studentů do vyšších ročníků zimního semestru akademického roku 2017 – 2018 na studijním oddělení (pouze v úředních hodinách)  
11.09.2017 - 22.09.2017 státní závěrečné zkoušky (SZZ) pro studenty bakalářského studia  
  od 18.09.2017 ubytování v kolejích  
    21.09.2017 náhradní termín zápisu studentů do zimního semestru 1. ročníku bakalářského studia s vyučovacím jazykem "čeština" na studijním oddělení  
  do 22.09.2017 zápis studentů do zimního semestru 1. ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia s vyučovacím jazykem "angličtina" na studijním oddělení  
  do 24.09.2017 zveřejnění rozvrhu výuky na zimní semestr  
    25.09.2017 náhradní termín zápisu studentů do zimního semestru 1. ročníku navazujícího magisterského studia s vyučovacím jazykem "čeština" na studijním oddělení  
  26.09.2017 imatrikulační slib studentů 1. ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia  
  do 30.09.2017 zakončení všech předmětů zimního semestru akademického roku 2016 – 2017  
    01.10.2017 začátek akademického roku 2017 – 2018  
02.10.2017 - 22.12.2017 výuka zimního semestru podle rozvrhu 12 týdnů
    16.11.2017 děkanský den  
22.11.2017 - 06.12.2017 výběrové řízení do projektů bakalářského studia  
  do 30.11.2017 vložení bakalářských a diplomových prací v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS  
08.12.2017 - 11.02.2018 zápis studentů v systému KOS do letního semestru včetně povinně volitelných předmětů  
  do 14.12.2017 odevzdání bakalářských a diplomových prací v jednom tištěném originálu na příslušných ústavech dle aktuální prováděcí vyhlášky k SZZ  
  do 14.12.2017 kontrola výsledků bakalářského studia a navazujícího magisterského na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v systému KOS  
23.12.2017 - 01.01.2018 zimní prázdniny  
02.01.2018 - 12.01.2018 výuka zimního semestru podle rozvrhu 2 týdny
  do 12.01.2018 volba povinně volitelných předmětů ze strany studentů v systému KOS pro zápis do letního semestru (rozhodné datum pro umístění povinně volitelných předmětů v rozvrhu výuky letního semestru nebo jejich zrušení pro malý zájem studentů)  
15.01.2018 - 26.01.2018 státní závěrečné zkoušky (SZZ) bakalářského a navazujícího magisterského studia  
15.01.2018 - 16.02.2018 zkouškové období 5 týdnů
12.02.2018 - 16.02.2018 možnost bezplatné změny zápisu (včetně zpravidla 2. zápisu předmětů, které již nejsou na základě změn v akreditaci součástí DČPS) studentů do letního semestru na studijním oddělení (pouze v úředních hodinách)  
  do 14.02.2018 zveřejnění rozvrhu výuky na letní semestr  
  do 16.02.2018 zakončení všech předmětů letního semestru akademického roku 2016 – 2017  
19.02.2018 - 25.05.2018 výuka letního semestru podle rozvrhu 14 týdnů
   do  31.03.2018 podání přihlášek k přijímacímu řízení pro akademický rok 2018 – 2019  
    07.05.2018 děkanský den  
    16.05.2018 rektorský den  
21.05.2018 - 30.06.2018 výuka předmětu 22AMM v prostorách ČVUT v Praze Fakulty dopravní v blocích 6 týdnů
22.05.2018 - 26.06.2018 výběrové řízení do projektů navazujícího magisterského studia  
28.05.2018 - 29.06.2018 zkouškové období 5 týdnů
  do 29.05.2018 vložení diplomových prací v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS  
01.06.2018 - 26.06.2018 přijímací zkoušky pro akademický rok 2018 – 2019  
  do 04.06.2018 kontrola výsledků navazujícího magisterského studia na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v systému KOS  
  do 12.06.2018 odevzdání diplomových prací v jednom tištěném originálu na příslušných ústavech dle aktuální prováděcí vyhlášky k SZZ  
  do 13.06.2018 vložení bakalářských prací v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS pro studenty oboru ITS a v ostatních oborech pouze pro studenty, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2018 – 2019 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 26.09.2018)  
18.06.2018 - 09.09.2018 zápis studentů v systému KOS včetně povinně volitelných předmětů do vyšších ročníků zimního semestru akademického roku 2018 – 2019  
  do 18.06.2018 kontrola výsledků bakalářského studia na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v systému KOS pro studenty bakalářského studia v oboru ITS a v ostatních oborech pouze pro studenty, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2018 – 2019 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 26.09.2018)  
18.06.2018 - 29.06.2018 státní závěrečné zkoušky (SZZ) navazujícího magisterského studia  
  do 27.06.2018 odevzdání bakalářských prací v jednom tištěném originálu na příslušných ústavech dle aktuální prováděcí vyhlášky k SZZ pro studenty oboru ITS a v ostatních oborech pouze pro studenty, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2018 – 2019 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 26.09.2018)  
27.06.2018 - 29.06.2018 státní závěrečné zkoušky (SZZ) pro studenty bakalářského studia v oboru ITS a v ostatních oborech pouze pro studenty, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2018 – 2019 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 26.09.2018)  
  do 29.06.2018 opuštění kolejí  
  do 30.06.2018 kontrolní termín zadání bakalářských a diplomových prací na ústavech*  
02.07.2018 - 31.08.2018 letní prázdniny  
  do 15.07.2018 volba povinně volitelných předmětů ze strany studentů v systému KOS pro zápis do zimního semestru akademického roku 2018 – 2019 (rozhodné datum pro umístění povinně volitelných předmětů v rozvrhu výuky zimního semestru akademického roku 2018 – 2019 nebo jejich zrušení pro malý zájem studentů)  
  do 27.08.2018 vložení bakalářských prací (s výjimkou bakalářských prací zadaných v oboru ITS) v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS  
27.08.2018 - 23.09.2018 výuka předmětu 22AMM v prostorách ČVUT v Praze Fakulty dopravní v blocích 4 týdny
29.08.2018 - 31.08.2018 kontrola výsledků bakalářského studia (s výjimkou oboru ITS) na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce (s výjimkou SZZ konaných v oboru ITS) v systému KOS  
  do 10.09.2018 odevzdání bakalářských prací (s výjimkou bakalářských prací zadaných v oboru ITS) v jednom tištěném originálu na příslušných ústavech dle aktuální prováděcí vyhlášky k SZZ  
10.09.2018 - 14.09.2018 možnost bezplatné změny zápisu (včetně zpravidla 2. zápisu předmětů, které již nejsou na základě změn v akreditaci součástí DČPS) studentů do vyšších ročníků zimního semestru akademického roku 2018 – 2019 na studijním oddělení (pouze v úředních hodinách)  
10.09.2018 - 20.09.2018 státní závěrečné zkoušky (SZZ) pro studenty bakalářského studia (s výjimkou oboru ITS)  
  do 30.09.2018 zakončení všech předmětů zimního semestru akademického roku 2017 – 2018  
    30.09.2018 konec akademického roku 2017 – 2018  

* zadání bakalářských a diplomových prací v termínech určených ústavy – minimálně 10 měsíců (vyplývajících ze standardní doby studia v příslušném studijním programu a oboru) před termínem odevzdání těchto prací


Časový plán akademického roku 2017 – 2018 pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní vyhlašuji v souladu s čl. 2 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze a s čl. 1 odst. 2
Směrnice děkana č. 3/2016 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na ČVUT v Praze Fakultě dopravní s účinností ode dne 01.03.2017.

Vyhlášeno v Praze dne 28.02.2017

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c.
děkan ČVUT v Praze Fakulty dopravní

Za správnost zodpovídá: Doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D.
proděkan pro pedagogickou činnost