Časový plán akademického roku pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu 2018 - 2019

27.08.2018 - 23.09.2018 výuka předmětů 22AMMD v prostorách ČVUT v Praze Fakulty dopravní v blocích 4 týdny
    30.08.2018 zápis studentů do zimního semestru 1. ročníku navazujícího magisterského studia s vyučovacím jazykem "čeština" na studijním oddělení  
03.09.2018 - 06.09.2018 zápis studentů do zimního semestru 1. ročníku bakalářského studia s vyučovacím jazykem "čeština" na studijním oddělení  
  do 09.09.2018 zápis studentů v systému KOS včetně povinně volitelných předmětů do vyšších ročníků zimního semestru akademického roku 2018 – 2019  
10.09.2018 - 14.09.2018 možnost bezplatné změny zápisu (včetně zpravidla 2. zápisu předmětů, které již nejsou na základě změn v akreditaci součástí DČPS) studentů do vyšších ročníků zimního semestru akademického roku 2018 – 2019 na studijním oddělení (pouze v úředních hodinách)  
10.09.2018 - 20.09.2018 státní závěrečné zkoušky (SZZ) pro studenty bakalářského studia (s výjimkou oboru ITS)  
    21.09.2018 náhradní termín zápisu studentů do zimního semestru 1. ročníku bakalářského studia s vyučovacím jazykem "čeština" na studijním oddělení  
  do 24.09.2018 zveřejnění rozvrhu výuky na zimní semestr  
    24.09.2018 náhradní termín zápisu studentů do zimního semestru 1. ročníku navazujícího magisterského studia s vyučovacím jazykem "čeština" na studijním oddělení  
  do 25.09.2018 zápis studentů do zimního semestru 1. ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia s vyučovacím jazykem "angličtina" na studijním oddělení  
  27.09.2018 imatrikulační slib studentů 1. ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia  
  do 30.09.2018 zakončení všech předmětů zimního semestru akademického roku 2017 – 2018  
    01.10.2018 začátek akademického roku 2018 – 2019  
01.10.2018 - 21.12.2018 výuka zimního semestru podle rozvrhu 12 týdnů
    25.10.2018 děkanský den  
05.12.2018 - 19.12.2018 výběrové řízení do projektů bakalářského studia  
  do 30.11.2018 odevzdání bakalářských a diplomových prací v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS  
03.12.2018 - 10.02.2019 zápis studentů v systému KOS do letního semestru včetně povinně volitelných předmětů  
  do 14.12.2018 odevzdání bakalářských a diplomových prací v tištěné formě na příslušných ústavech dle aktuální prováděcí vyhlášky k SZZ  
  do 14.12.2018 kontrola výsledků bakalářského studia a navazujícího magisterského na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v systému KOS  
22.12.2018 - 01.01.2019 zimní prázdniny  
02.01.2019 - 11.01.2019 výuka zimního semestru podle rozvrhu 2 týdny
  do 11.01.2019 volba povinně volitelných předmětů ze strany studentů v systému KOS pro zápis do letního semestru (rozhodné datum pro umístění povinně volitelných předmětů v rozvrhu výuky letního semestru nebo jejich zrušení pro malý zájem studentů)  
14.01.2019 - 25.01.2019 státní závěrečné zkoušky (SZZ) bakalářského a navazujícího magisterského studia  
14.01.2019 - 15.02.2019 zkouškové období 5 týdnů
  do 11.02.2019 zveřejnění rozvrhu výuky na letní semestr  
11.02.2019 - 15.02.2019 možnost bezplatné změny zápisu (včetně zpravidla 2. zápisu předmětů, které již nejsou na základě změn v akreditaci součástí DČPS) studentů do letního semestru na studijním oddělení (pouze v úředních hodinách)  
  do 15.02.2019 zakončení všech předmětů letního semestru akademického roku 2017 – 2018  
18.02.2019 - 24.05.2019 výuka letního semestru podle rozvrhu 14 týdnů
   do  31.03.2019 podání přihlášek k přijímacímu řízení pro akademický rok 2019 – 2020  
    02.05.2019 děkanský den  
    15.05.2019 rektorský den  
23.05.2019 - 30.06.2019 výuka předmětu 22AMMD v prostorách ČVUT v Praze Fakulty dopravní v blocích 5 týdnů
21.05.2019 - 25.06.2019 výběrové řízení do projektů navazujícího magisterského studia  
27.05.2019 - 28.06.2019 zkouškové období 5 týdnů
  do 28.05.2019 odevzdání diplomových prací v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS  
  do 03.06.2019 kontrola výsledků navazujícího magisterského studia na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v systému KOS  
03.06.2019 - 25.06.2019 přijímací zkoušky pro akademický rok 2019 – 2020  
  do 11.06.2019 odevzdání diplomových prací v tištěné formě na příslušných ústavech dle aktuální prováděcí vyhlášky k SZZ  
  do 12.06.2019 odevzdání bakalářských prací v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS pro studenty, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2019 – 2020 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 25.09.2019)  
  do 17.06.2019 kontrola výsledků bakalářského studia na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v systému KOS pro studenty, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2019 – 2020 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 25.09.2019)  
17.06.2019 - 28.06.2019 státní závěrečné zkoušky (SZZ) navazujícího magisterského studia  
17.06.2019 - 15.09.2019 zápis studentů v systému KOS včetně povinně volitelných předmětů do vyšších ročníků zimního semestru akademického roku 2019 – 2020  
  do 26.06.2019 odevzdání bakalářských prací v jednom tištěném originálu na příslušných ústavech dle aktuální prováděcí vyhlášky k SZZ pro studenty, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2019 – 2020 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 25.09.2019)  
26.06.2019 - 28.06.2019 státní závěrečné zkoušky (SZZ) pro studenty bakalářského studia , kteří budou v zimním semestru akademického roku 2019 – 2020 studovat na zahraniční vysoké škole (se zahájením výuky dříve než 25.09.2019)  
  do 30.06.2019 kontrolní termín zadání bakalářských a diplomových prací na ústavech*  
01.07.2019 - 30.08.2019 letní prázdniny  
  do 23.08.2019 volba povinně volitelných předmětů ze strany studentů v systému KOS pro zápis do zimního semestru akademického roku 2019 – 2020 (rozhodné datum pro umístění povinně volitelných předmětů v rozvrhu výuky zimního semestru akademického roku 2019 – 2020 nebo jejich zrušení pro malý zájem studentů)  
  do 26.08.2019 odevzdání bakalářských prací v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně všech příloh do systému KOS  
28.08.2019 - 30.08.2019 kontrola výsledků bakalářského studia na studijním oddělení a elektronická přihláška ke státní závěrečné zkoušce v systému KOS  
29.08.2019 - 12.09.2019 výuka předmětu 22AMMD v prostorách ČVUT v Praze Fakulty dopravní v blocích 2 týdny
  do 09.09.2019 odevzdání bakalářských prací v tištěné formě na příslušných ústavech dle aktuální prováděcí vyhlášky k SZZ  
09.09.2019 - 18.09.2019 státní závěrečné zkoušky (SZZ) pro studenty bakalářského studia  
16.09.2019 - 20.09.2019 možnost bezplatné změny zápisu (včetně zpravidla 2. zápisu předmětů, které již nejsou na základě změn v akreditaci součástí DČPS) studentů do vyšších ročníků zimního semestru akademického roku 2019 – 2020 na studijním oddělení (pouze v úředních hodinách)  
  do 15.09.2019 zakončení všech předmětů zimního semestru akademického roku 2018 – 2019  
    30.09.2019 konec akademického roku 2018 – 2019  

* zadání bakalářských a diplomových prací v termínech určených ústavy – minimálně 10 měsíců (vyplývajících ze standardní doby studia v příslušném studijním programu a oboru) před termínem odevzdání těchto prací


Časový plán akademického roku 2018 – 2019 pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní je vyhlášen v souladu s čl. 2 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze s účinností ode dne 10.08.2018 a nahrazuje časový plán téhož akademického roku vyhlášený 14.11.2017.

Vyhlášeno v Praze dne 10.08.2018

doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
děkan ČVUT v Praze Fakulty dopravní

Za správnost zodpovídá: Ing. Martin Langr, Ph.D.
proděkan pro pedagogickou činnost