Prezentace projektů - ročník XIV. (2016)

Sborník z 11. ročníku konference (2013) soubor pdf  (~13.3 MB)

Nejlepší projekty

 • ročník XIV. (2016) soubor pdf  (~373.5 kB)
 • ročník XIII. (2015) soubor pdf  (~69.5 kB)
 • ročník XII. (2014) soubor pdf  (~268.6 kB)
 • ročník XI. (2013) soubor pdf  (~26.1 kB)
 • ročník X. (2012) soubor pdf  (~30.3 kB)

Fotky z XIII. ročníku konference

Další fotky z konference

Vážení studenti, vážení zaměstnanci,
dovolujeme si vás pozvat již na XIV. ročník konference "Prezentace projektů". Konference je primárně určena pro studenty 2. ročníku bakalářského studijního programu, kteří se budou přihlašovat do projektu. Rádi ale uvítáme i zaměstnance či studenty magisterského studia, které zajímá jaké projekty na fakultě fungují.

V rámci tohoto ročníku konference bude vyhodnoceno 5 nejlepších projektů a ty budou oceněny finanční odměnou v celkové částce 60 000,- Kč podle následujícího klíče.

Pořadí a částka pro každý projekt
1. 2. 3. 4. 5.
16 000 Kč 14 000 Kč 12 000 Kč 10 000 Kč 8 000 Kč

Hodnocení bude provádět nezávislá komise složená ze studentů a zaměstnanců. Podmínky pro zařazení projektu do hodnocení jsou sepsány níže.

Těšíme se na vás na všechny.
Lucie Krčálová a Jan Krčál

Důležité informace

 • Výsledky soutěže - PREZENTACE PROJEKTŮ 2016 (podrobnější informace)
 • Termín konání konference: pátek 2.12. 2016, od 8:30 hod.
 • Místo konání konference: FD budova Horská, posluchárna B005 (dříve H005)
 • Projekty se mohou přihlásit na konferenci od středy 23.11. (20:00) do úterý 29.11. 2016 (12:00). Z důvodu přípravy harmonogramu nebude možné pozdější přihlášení!
 • Časový harmonogram konference:
 • A kdo bude projekty hodnotit:
  • Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D. (K611)
  • Ing. Tomáš Javořík (K612)
  • Ing. Jan Zelenka (K614)
  • Mgr. Eva Rezlerová (K615)
  • Ing. Josef Mík, Ph.D. (K616)
  • Ing. Petra Skolilová (K617)
  • Ing. Jan Vyčichl, Ph.D. (K618)
  • Ing. Jiří Růžička (K620)
  • Ing. Jakub Kraus, Ph.D. (K621)
  • Ing. Luboš Nouzovský (K622)
  • Ing. Ota Hajzler (zástupce studentů v senátu FD)
  • Bc. Oldřich Štumbauer (zástupce studentů v senátu FD)

Organizační pokyny pro přihlášené projekty

Propagační plakát 2016

Každý projekt si vybere 1 zástupce (mluvčího), který projekt během 7 minut představí (řešenou problematiku, úspěchy, vize do budoucna, zaměření bakalářských prací a další). Nové projekty představují vedoucí projektů během 5-ti minut. Součástí vystoupení bude prezentace v PowerPointu, případně v jiném programu.

Poznámka: "Mluvčímu" mohou samozřejmě pomáhat kolegové z projektu (např. rozdávat tištěné materiály, ...).

V posluchárně B005 (dříve H005) je nainstalován PowerPoint 2016. Pokud si projekt zvolí pro prezentaci jiný software (nestandardní), je potřeba tuto informaci sdělit organizátorům a to nejpozději do 12:00 dne 29.11. 2016.

Přihlašování bylo uzavřeno.

Poznámka:

 • Projekt může přihlásit student zapsaný na daném projektu.
 • Pokud nemůžete přihlásit projekt na němž jste zapsaný(á), ihned kontaktujte organizátory, aby zjednali nápravu.
 • Pokud chcete představit nový projekt či projekt bez studentů, ihned kontaktujte organizátory.
 • Případné dotazy Vám rádi zodpoví za organizátory konference: Lucie Krčálová

Hodnotící kritéria pro soutěž

Co se bude hodnotit:

 • PREZENTACE
  • Mluvený projev + vystupování mluvčího (= celkový dojem z jeho chování při prezentování) - 10 bodů (max)
  • Technické provedení prezentace - 10 bodů (max)
  • Věcný obsah - 10 bodů(max)
 • WWW STRÁNKY
  • Vzhled - 5 bodů (max)
  • Aktuálnost - 5 bodů (max)
  • Rozsah - 5 bodů(max)
  • Příklady studentských prací - 5 bodů (max)
 • POSTER (elektronická podoba)
  • 10 bodů (max)

Od každého člena hodnotící komise tak projekt může získat maximálně 60 bodů. To znamená čím více bodů, tím lépe.

Účastníci soutěže musí:

 • v ELEKTRONICKÉ podobě odevzdat na CD: 1) prezentaci a 2) POSTER ve formátu PDF!,
 • projekt odprezentovat v rámci prezentace,
 • být studenty z daného projektu.

Nahrávání prezentací na počítač v H005 bude probíhat před začátkem konference a o přestávkách konference.

Uzávěrka soutěže bude 2.12. 2016 na Prezentaci projektů, což znamená, že do této doby (v tento den) musí být odevzdáno CD s prezentací a posterem a aktualizovány/vytvořeny webové stránky.

Hodnocení webových stránek a posterů proběhne 5.12. – 16.12. 2016.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny co nejdříve po 16.12. 2016.

Pro hodnocení webových stránek se použije oficiální adresa www stránek projektu, tak jak je uvedena u detailu projektu na internetovych stránkách fakulty.