Prezentace projektů - ročník XVI. (2018)

Sborník z 11. ročníku konference (2013) soubor pdf  (~13.3 MB)

Nejlepší projekty

 • ročník XV. (2017) soubor pdf  (~371.3 kB)
 • ročník XIV. (2016) soubor pdf  (~373.5 kB)
 • ročník XIII. (2015) soubor pdf  (~69.5 kB)
 • ročník XII. (2014) soubor pdf  (~268.6 kB)
 • ročník XI. (2013) soubor pdf  (~26.1 kB)

Fotky z XIV. ročníku konference

Další fotky z konference

Vážení studenti, vážení zaměstnanci,
dovolujeme si vás pozvat již na XVI. ročník konference "Prezentace projektů". Konference je primárně určena pro studenty 2. ročníku bakalářského studijního programu, kteří se budou v rámci výběrového řízení přihlašovat do studentského projektu a tím si volit i svůj další obor studia. Rádi ale uvítáme i zaměstnance či studenty magisterského studia, které zajímá, jaké projekty se na fakultě realizují.

V rámci tohoto ročníku konference bude vyhodnoceno 10 nejlepších projektů a ty budou oceněny finanční odměnou - podílem z celkové částky 60 000,- Kč.

Hodnocení bude provádět nezávislá komise složená ze studentů a zaměstnanců.

Těšíme se na vás na všechny.

Důležité informace

 • Výsledky soutěže - PREZENTACE PROJEKTŮ 2018 (podrobnější informace)
 • Termín konání konference: pátek 30. 11. 2018 v 8:00.
 • Místo konání konference: FD budova FLORENC, posluchárna F210
 • Projekty se mohou přihlásit na konferenci od středy 21. 11. 2018 (20:00) do úterý 27. 11. 2018 (12:00). Z důvodu přípravy harmonogramu nebude možné pozdější přihlášení!
 • Harmonogram konference:
 • Projekty bude hodnotit komise v tomto složení:
  • Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D. (K611)
  • Ing. Zuzana Čarská, Ph.D. (K612)
  • Ing. Mgr. Michal Jeřábek, Ph.D. (K614)
  • Mgr. Eva Rezlerová (K615)
  • Ing. Josef Mík, Ph.D. (K616)
  • Ing. Petra Skolilová (K617)
  • Ing. Jan Vyčichl, Ph.D. (K618)
  • Ing. Patrik Horažďovský (K620)
  • Ing. Oldřich Štumbauer (K621)
  • Ing. Luboš Nouzovský (K622)
  • Ing. Karolína Moudrá (SKAS ČVUT)
  • Bc. Petr Richter (SKAS ČVUT)

Organizační pokyny pro přihlášené projekty

Každý projekt si vybere zástupce (mluvčího), který projekt během 7 minut představí (řešenou problematiku, úspěchy, vize do budoucna, zaměření bakalářských prací a další). Nové projekty představují vedoucí projektů během 5-ti minut. Předpokládá se, že součástí vystoupení bude prezentace v PowerPointu, PDF, případně v jiném programu.

V posluchárně F210 je nainstalován PowerPoint 2013. Pokud si projekt zvolí pro prezentaci jiný software (nestandardní), je potřeba tuto informaci sdělit organizátorům a to nejpozději do 12:00 dne 20. 11. 2018

Přihlašování bylo uzavřeno.

Přihlášení projektů na konferenci:

 • Přihlášení bude možné pomocí aplikace. Odkaz pro přihlášení bude zveřejněn zde.
 • Projekt může přihlásit student zapsaný na daném projektu.
 • Pokud nemůžete přihlásit projekt, na němž jste zapsaný(á), ihned kontaktujte organizátory, aby zjednali nápravu.
 • Pokud chcete představit nový projekt či projekt bez studentů, ihned kontaktujte organizátory.
 • Případné dotazy Vám rádi zodpoví za organizátory konference: Jiří Růžička (ruzicji4@fd.cvut.cz)

Hodnotící kritéria pro soutěž

Kritéria hodnocení:

 • PREZENTACE
  • mluvený projev a vystupování mluvčího - max 10 bodů
  • technické provedení prezentace - max 10 bodů
  • věcný obsah - max 10 bodů

Od každého člena hodnotící komise tak projekt může získat maximálně 30 bodů. Celkové pořadí bude sestaveno podle celkového dosaženého bodů od všech členů hodnotící komise.

Podmínky pro účast v soutěži:

 • zaslání prezentace v elektronické podobě na e-mailovou adresu ruzicji4@fd.cvut.cz s předmětem e-mailu: "Prezentace projektu - název projektu - jméno a příjmení autora"
 • mluvčí musí být studentem daného projektu

Uzávěrka přihlášení do soutěže bude 29. 11. 2018. Do této doby je třeba zaslat prezentace přihlášených účastníků na ruzicji4@fd.cvut.cz.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny co nejdříve po 5. 12. 2018.