Studijní plány

studijní program: TECHNIKA A TECHNOLOGIE V DOPRAVĚ A SPOJÍCH (B 3710)

 prezenční forma studia:

 • Doporučený časový plán společné části studia
  • společný pro všechny obory (mimo obory PIL a TUL) soubor pdf  (~144.7 kB)
 • Doporučené časové plány oborů – 4. až 6. semestr
  • 3708R031 - BEZ - Bezpečnostní technologie v dopravě soubor pdf  (~139.2 kB)
  • 3708R009 - DOS - Dopravní systémy a technika soubor pdf  (~139.1 kB)
  • 3711R004 - ITS - Inteligentní dopravní systémy soubor pdf  (~135.1 kB)
  • 3708R031 - LED - Letecká doprava soubor pdf  (~136.4 kB)
  • 3708R046 - LOG - Logistika a řízení dopravních procesů soubor pdf  (~136.4 kB)
 • 3708R030 - PIL - Profesionální pilot soubor pdf  (~145.5 kB)
 • 3708R033 - TUL - Technologie údržby letadel soubor pdf  (~150.7 kB)

 kombinovaná forma studia:

 • 3708R031 - LED - Letecká doprava soubor pdf  (~146.8 kB)
 • 3708R046 - LOG - Logistika a řízení dopravních procesů soubor pdf  (~147.3 kB)

studijní program: TECHNIKA A TECHNOLOGIE V DOPRAVĚ A SPOJÍCH (N 3710)

 prezenční forma studia:

 • 3708T009 - DS - Dopravní systémy a technika soubor pdf  (~263.5 kB)
 • 3711T004 - IS - Inteligentní dopravní systémy soubor pdf  (~263.8 kB)
 • 3708T046 - LA - Logistika a řízení dopravních procesů soubor pdf  (~260.8 kB)
 • 3708T017 - PL - Provoz a řízení letecké dopravy soubor pdf  (~137.9 kB)
 • 3708T041 - TR - Transportation and Logistic Systems soubor pdf  (~125.7 kB)

 kombinovaná forma studia:

 • 3708T046 - LA - Logistika a řízení dopravních procesů soubor pdf  (~272.5 kB)
 • 3708T017 - PL - Provoz a řízení letecké dopravy soubor pdf  (~135.8 kB)

studijní program: TECHNIKA A TECHNOLOGIE V DOPRAVĚ A SPOJÍCH (P 3710)

 • 3708V024 - T - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích soubor pdf  (~120.2 kB)
 • 3708V009 - D - Dopravní systémy a technika soubor pdf  (~121.7 kB)
 • 3708V017 - P - Provoz a řízení letecké dopravy soubor pdf  (~120.4 kB)

studijní program: LOGISTIKA (P 3713)

 • 3706V006 - L - Dopravní logistika soubor pdf  (~120.6 kB)

studijní program: INŽENÝRSKÁ INFORMATIKA (P 3902)

 • 3902V036 - I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích soubor pdf  (~120.1 kB)