Harmonogram přednášek

 1. Úvod,
 2. Simulační metody
 3. Petriho sítě
 4. Markovovy řetězce
 5. Vstupní tok
 6. Markovovy řetězce ze spojitým časem
 7. Kendallova klasifikace
 8. Systém  M/M/1
 9. Systém M/M/n, Excel - Queueing Toolpack QTP, Matlab m-file
 10. Obslužné sítě
 11. Chyby v semestrálních pracích, Testování hypotéz, Regresní analýza, Data.zip
 12. Prezentace studentů, Anketa