LINEÁRNÍ ALGEBRA

ZS 2019/2020

 

Na této stránce naleznou  studenti prvního ročníku základní informace o předmětu Lineární algebra 2/1 (sylabus přednášek, seznam základních definic a vět, jejichž znalost je základní podmínkou pro úspěšné zvládnutí zkoušky, seznam doporučené základní a rozšiřující literatury, seznam vhodných sbírek, základní informace o průběhu zkoušky, soubor příkladů ke zkoušce, ukázka teoretických otázek, vzorové prověrky z minulých let a jejich vzorová řešení).

 

Základní informace o předmětu

A. Sylabus 2019/2020

B.  Základní definice

C. Věty

D. Literatura

 

Zkouška

Základní informace

Příklady ke zkoušce

Ukázka teoretických otázek

Starší vzorové písemné práce

Starší vzorová řešení