Lineární algebra

 

ZS 2023/2024

 

Na této stránce naleznou studenti prvního ročníku základní informace o předmětu Lineární algebra 2/1 (sylabus přednášek, seznam základních definic a vět, jejichž znalost je základní podmínkou pro úspěšné zvládnutí zkoušky, seznam doporučené základní a rozšiřující literatury, seznam vhodných sbírek, základní informace o průběhu zkoušky, soubor příkladů ke zkoušce, ukázku teoretických otázek, vzorové prověrky z minulých let a jejich vzorová řešení).

 

 

Základní informace o předmětu

 

Sylabus 2023/2024 – informace o přednáškách i cvičeních

 

Základní definice

 

Věty

 

Literatura

 

 

 

Pomocné studijní materiály k přednáškám

 

I.                   Přednáška – Vektorové prostory I. – text

II.                Přednáška – Vektorové prostory II. – text

III.             Přednáška – Matice I. – text

IV.             Přednáška – Matice II. – text

V.                Přednáška – Soustavy lineárních rovnic – text

VI.             Přednáška – Determinanty I. – text

VII.          Přednáška – Determinanty II. – text

VIII.       Přednáška – Skalární součin – text

IX.             Přednáška – Jordanův kanonický tvar matice I. – text

X.                Přednáška – Jordanův kanonický tvar matice II. – text

XI.             Přednáška – Kvadratické formy I. – text

XII.          Přednáška – Kvadratické formy II. – text

 

 

 

Pomocné studijní materiály ke cvičením

 

I.                   Vektorové prostory I. a II. – text

II.                Matice I. a II. – text

III.             Soustavy lineárních rovnic text

IV.             Determinanty text

 

 

 

Podmínky pro získání zápočtu

 

I.                   Kontaktní výuka – základní informace

 

 

 

II.                Bezkontaktní výuka

 

 

a)      Cvičení vedená Mgr. Lucií Kárnou, Ph.D. – základní informace

                                                                                                                                     

Kontakt: karna@fd.cvut.cz

 

 

 

b)     Cvičení vedená Mgr. Pavlem Provinským, Ph.D. – základní informace

 

Kontakt: provipav@fd.cvut.cz

 

 

 

Zkouška

 

Základní informace

 

Příklady ke zkoušce

 

Ukázka teoretických otázek

 

Starší vzorové písemné práce

 

Starší vzorová řešení