Organizational Structure

DEAN:
person photo
doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D.
   dekan@fd.cvut.cz
TREASURER: doc. Ing. Drahomír SCHMIDT, Ph.D.
VICE-DEAN:  
for Education / Faculty of Transportation Sciences: Ing. Martin LANGR, Ph.D.
   vyuka@fd.cvut.cz
for Development and Construction / Faculty of Transportation Sciences: Ing. Bc. Petr KUMPOŠT, Ph.D.
for Science and Research / Faculty of Transportation Sciences: prof. Ing. Ondřej JIROUŠEK, Ph.D.
for Foreign Relations / Faculty of Transportation Sciences: prof. Ing. Ondřej PŘIBYL, Ph.D.
for Strategy and Public Relations / Faculty of Transportation Sciences: prof. Ing. Tomáš ZELINKA, CSc.
   strategie@fd.cvut.cz
CHAIRMAN OF THE ACADEMIC SENATE: Ing. Martin JACURA, Ph.D.
DEPUTY OF VICE-DEAN:  
for Education in Prague / Faculty of Transportation Sciences: Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D.
for Education in Děčín / Faculty of Transportation Sciences: Ing. Alexandra DVOŘÁČKOVÁ
for Development and Construction / Faculty of Transportation Sciences: Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D.
for Development and Construction / Faculty of Transportation Sciences: Ing. Luboš NOUZOVSKÝ
for Science and Research / Faculty of Transportation Sciences: doc. Ing. Tomáš MIČUNEK, Ph.D.
for Foreign Relations - for International Projects / Faculty of Transportation Sciences: doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D.
for Foreign Relations - for Foreign Students / Faculty of Transportation Sciences: Ing. Zuzana BĚLINOVÁ, Ph.D.
for Strategy and Public Relations in Prague / Faculty of Transportation Sciences: Ing. Petra SKOLILOVÁ
for Strategy and Public Relations in Děčín / Faculty of Transportation Sciences: Ing. Ondřej SMÍŠEK

Chamber of Academic Staff

Chairman:
fotografie osoby
Ing. Martin JACURA, Ph.D.
Vice-Chairman: prof. Ing. Josef JÍRA, CSc.
Members: Ing. Tomáš DOKTOR
Ing. Alexandra DVOŘÁČKOVÁ
doc. Ing. Jakub HOSPODKA, Ph.D.
Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D.
Ing. Jan KRČÁL, Ph.D.
Ing. Andrej LALIŠ, Ph.D.
Ing. Zdeněk MICHL
Ing. Tomáš PADĚLEK, Ph.D.
Ing. Petra SKOLILOVÁ
doc. Ing. Peter VITTEK, Ph.D.

Chamber of Students

Vice-Chairman: Ing. Ota HAJZLER
Members: Bc. Filip KONEČNÝ
Bc. Karolína MOUDRÁ
Ing. Jiří RŮŽIČKA
Ing. Krzysztof Paweł URBANIEC
Bc. Jan VACEK

Internal members

External members

 • doc. Mgr. Tomáš APELTAUER, Ph.D. (Fakulta stavební VUT Brno)
 • Mgr. František BUREŠ, MBA, LL.M. (generální ředitel, Výzkumný ústav železniční, a.s.)
 • prof. Ing. Václav CEMPÍREK, Ph.D. (prorektor pro vzdělávání, Vysoká škola logistiky, o.p.s.
 • Mgr. Ing. Radek ČECH, Ph.D. (ředitel odboru strategie, SŽDC, s.o.)
 • prof. Ing. Milan DADO, Ph.D. (Fakulty elektrotechnická, Žilinská univerzita)
 • Ing. Jan KLAS (generální ředitel, Řízení letového provozu ČR)
 • Ing. Petr KLAUDA (Siemens, s.r.o.)
 • Ing. Jiří KOLÁŘ, Ph.D. (ředitel, Drážní úřad)
 • prof. Ing. Andrej NOVÁK, PhD. (Žilinská univerzita)
 • prof. Ing. Emil PELIKÁN, CSc. (ředitel, ÚI AV ČR, v.v.i.)
 • doc. Ing. Stanislav POSPÍŠIL, Ph.D. (ředitel, ÚTAM AV ČR, v.v.i.)
 • Ing. Luděk SOSNA, Ph.D. (ředitel odboru strategie, MD ČR)
 • doc. Ing. Libor ŠVADLENKA, Ph.D. (děkan, DF JP Pardubice)
 • Ing. Pavel SŮVA, Ph.D., FEng. (předseda představenstva, Zemědělské zásobování a výkup, a.s.)
 • Ing. Karel ŠVÁBEK (ŠKODA AUTO, a.s.)
 • Ing. Jindřich TOPOL (ČKAI)
 • prof. Ing. Miroslav VOZŇÁK, Ph.D. (VŠB TU Ostrava)

Academic Staff

Chairman: Ing. Jan VYČICHL, Ph.D.
Members: PhDr. Mgr. Jana ŠTIKAROVÁ, Ph.D.
prof. Ing. Zdeněk VOTRUBA, CSc.
Substitute members: Ing. Martin JACURA, Ph.D.
Ing. Jan TICHÝ, Ph.D.

Students

Members: Bc. Petr FRIDRIŠEK
Bc. Martin MELOUN
Substitute members: