Organizational Structure

DEAN:
person photo
doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D.
   dekan@fd.cvut.cz
TREASURER: Jana SMITKOVÁ
VICE-DEAN:  
for Education: Ing. Martin LANGR, Ph.D.
   vyuka@fd.cvut.cz
for Development and Construction: Ing. Bc. Petr KUMPOŠT, Ph.D.
   rozvoj@fd.cvut.cz
for Science and Research: prof. Ing. Ondřej JIROUŠEK, Ph.D.
   vyzkum@fd.cvut.cz
for Foreign Relations: prof. Ing. Ondřej PŘIBYL, Ph.D.
   zahranici@fd.cvut.cz
for Strategy and Public Relations: prof. Ing. Tomáš ZELINKA, CSc.
   strategie@fd.cvut.cz
CHAIRMAN OF THE ACADEMIC SENATE: Ing. Tomáš PADĚLEK, Ph.D.
DEPUTY OF VICE-DEAN:  
for Education in Prague: Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D.
for Education in Děčín: Ing. Alexandra DVOŘÁČKOVÁ, Ph.D.
for Development and Construction: Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D.
for Development and Construction: Ing. Luboš NOUZOVSKÝ, Ph.D.
for Science and Research: doc. Ing. Tomáš MIČUNEK, Ph.D.
for Foreign Relations - for International Projects: doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D.
for Foreign Relations - for Foreign Students: Ing. Zuzana BĚLINOVÁ, Ph.D.
for Strategy and Public Relations in Prague: Ing. Petra SKOLILOVÁ
for Strategy and Public Relations in Děčín: Ing. Ondřej SMÍŠEK

Chamber of Academic Staff

Chairman: Ing. Tomáš PADĚLEK, Ph.D.
Vice-Chairman: prof. Ing. Josef JÍRA, CSc.
Members: Ing. Tomáš DOKTOR
Ing. Alexandra DVOŘÁČKOVÁ, Ph.D.
doc. Ing. Jakub HOSPODKA, Ph.D.
Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D.
Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D.
Ing. Jan KRČÁL, Ph.D.
Ing. Andrej LALIŠ, Ph.D.
Ing. Zdeněk MICHL
Ing. Petra SKOLILOVÁ
doc. Ing. Peter VITTEK, Ph.D.

Chamber of Students

Vice-Chairman: Ing. Jiří RŮŽIČKA
Members: Ing. Dominik MAZEL
Ing. Stanislav METELKA
Ing. Karolína MOUDRÁ
Bc. Tomáš PAŘIL
Ing. Petr RICHTER
Bc. Michal ŠUPEJ

Internal members

External members

 • doc. Mgr. Tomáš APELTAUER, Ph.D. (Fakulta stavební VUT Brno)
 • Mgr. František BUREŠ, MBA, LL.M. (Výzkumný ústav železniční, a.s.)
 • prof. Ing. Václav CEMPÍREK, Ph.D. (Vysoká škola logistiky, o.p.s.)
 • Mgr. Ing. Radek ČECH, Ph.D. (SŽDC, s.o.)
 • prof. Ing. Milan DADO, Ph.D. (Fakulta elektrotechnická, Žilinská univerzita)
 • Ing. Jan KLAS (Řízení letového provozu ČR)
 • Ing. Petr KLAUDA (Siemens, s.r.o.)
 • Ing. Jiří KOLÁŘ, Ph.D. (Drážní úřad)
 • prof. Ing. Andrej NOVÁK, PhD. (Žilinská univerzita)
 • prof. Ing. Emil PELIKÁN, CSc. (ÚI AV ČR, v.v.i.)
 • doc. Ing. Stanislav POSPÍŠIL, Ph.D. (ÚTAM AV ČR, v.v.i.)
 • Ing. Luděk SOSNA, Ph.D. (MD ČR)
 • doc. Ing. Libor ŠVADLENKA, Ph.D. (DF JP Pardubice)
 • Ing. Pavel SŮVA, Ph.D., FEng. (Zemědělské zásobování a výkup, a.s.)
 • Ing. Karel ŠVÁBEK (ŠKODA AUTO, a.s.)
 • Ing. Jindřich TOPOL (ČKAI)
 • prof. Ing. Miroslav VOZŇÁK, Ph.D. (VŠB TU Ostrava)

Academic Staff

Chairman: Ing. Jan VYČICHL, Ph.D.
Members: PhDr. Mgr. Jana ŠTIKAROVÁ, Ph.D.
prof. Ing. Zdeněk VOTRUBA, CSc.
Substitute members: Ing. Martin JACURA, Ph.D.
Ing. Jan TICHÝ, Ph.D.

Students

Members: nobody
Substitute members: nobody