covid-19 info

Organizational Structure

DEAN:
person photo
doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D.
   dekan@fd.cvut.cz
TREASURER: Jana SMITKOVÁ
VICE-DEAN:  
for Education: Ing. Martin LANGR, Ph.D.
   vyuka@fd.cvut.cz
for Development and Construction: doc. Ing. Stanislav NOVOTNÝ, Ph.D.
   rozvoj@fd.cvut.cz
for Science and Research: doc. Ing. Petr BOUCHNER, Ph.D.
   vyzkum@fd.cvut.cz
for Foreign Relations: doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D.
   zahranici@fd.cvut.cz
for Strategy and Public Relations: prof. Ing. Tomáš ZELINKA, CSc.
   strategie@fd.cvut.cz
CHAIRMAN OF THE ACADEMIC SENATE: Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D.
DEPUTY OF VICE-DEAN:  
for Education in Prague: Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D.
for Education in Děčín: Ing. Alexandra DVOŘÁČKOVÁ, Ph.D.
for Development and Construction: Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D.
for Development and Construction: Ing. Luboš NOUZOVSKÝ, Ph.D.
for Foreign Relations - for Foreign Students: Ing. Zuzana BĚLINOVÁ, Ph.D.
for Foreign Relations: Ing. Jana KUKLOVÁ
for Strategy and Public Relations in Děčín: Ondřej SMÍŠEK
for Strategy and Public Relations: doc. Ing. Zdeněk LOKAJ, Ph.D.

Chamber of Academic Staff

Chairman: Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D.
Vice-Chairman: Ing. Tomáš PADĚLEK, Ph.D.
Members: Ing. Tomáš DOKTOR, Ph.D.
Ing. Patrik HORAŽĎOVSKÝ, Ph.D.
Ing. Tomáš JAVOŘÍK, Ph.D.
Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D.
Ing. Jan KRČÁL, Ph.D.
Ing. Zdeněk MICHL
doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D.
Ing. Jiří RŮŽIČKA
Ing. Petra SKOLILOVÁ, Ph.D.
Ing. Lukáš SVOBODA

Chamber of Students

Vice-Chairman: Ing. Petr FRIDRIŠEK
Members: Bc. Petr HAD
Bc. Markéta JIRMANOVÁ
Ing. Stanislav METELKA
Ing. Michaela NEUHÄUSEROVÁ
Ing. Petr RICHTER
Tomáš VÁŇA

Internal members

External members

 • doc. Mgr. Tomáš APELTAUER, Ph.D. (Fakulta stavební VUT Brno)
 • Mgr. František BUREŠ, MBA, LL.M. (Výzkumný ústav železniční, a.s.)
 • prof. Ing. Václav CEMPÍREK, Ph.D. (Vysoká škola logistiky, o.p.s.)
 • Mgr. Ing. Radek ČECH, Ph.D. (SŽDC, s.o.)
 • prof. Ing. Milan DADO, Ph.D. (Fakulta elektrotechnická, Žilinská univerzita)
 • Ing. Jan KLAS (Řízení letového provozu ČR)
 • Ing. Petr KLAUDA (Siemens, s.r.o.)
 • Ing. Jiří KOLÁŘ, Ph.D. (Drážní úřad)
 • prof. Ing. Andrej NOVÁK, PhD. (Žilinská univerzita)
 • prof. Ing. Emil PELIKÁN, CSc. (ÚI AV ČR, v.v.i.)
 • doc. Ing. Stanislav POSPÍŠIL, Ph.D. (ÚTAM AV ČR, v.v.i.)
 • Ing. Luděk SOSNA, Ph.D. (MD ČR)
 • doc. Ing. Libor ŠVADLENKA, Ph.D. (DF JP Pardubice)
 • Ing. Pavel SŮVA, Ph.D., FEng. (Zemědělské zásobování a výkup, a.s.)
 • Ing. Karel ŠVÁBEK (ŠKODA AUTO, a.s.)
 • Ing. Jindřich TOPOL (ČKAI)
 • prof. Ing. Miroslav VOZŇÁK, Ph.D. (VŠB TU Ostrava)

Academic Staff

Chairman: Ing. Jan VYČICHL, Ph.D.
Members: PhDr. Mgr. Jana ŠTIKAROVÁ, Ph.D.
Substitute members: Ing. Zuzana BĚLINOVÁ, Ph.D.
Ing. Martin JACURA, Ph.D.

Students

Members: Ing. Petr FRIDRIŠEK
Bc. Markéta JIRMANOVÁ
Substitute members: Štefan DROZD
Martina LIPTÁKOVÁ