ukraine ifo

Organizational Structure

DEAN:
person photo
prof. Ing. Ondřej PŘIBYL, Ph.D.
   dekan@fd.cvut.cz
TREASURER: Jana SMITKOVÁ
VICE-DEAN:  
for Education: Ing. Patrik HORAŽĎOVSKÝ, Ph.D.
   vyuka@fd.cvut.cz
for Development and Construction: doc. Ing. Stanislav NOVOTNÝ, Ph.D.
   rozvoj@fd.cvut.cz
for Science and Research: prof. Ing. Ondřej JIROUŠEK, Ph.D.
   vyzkum@fd.cvut.cz
for Foreign Relations: doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D.
   zahranici@fd.cvut.cz
for Strategy and Public Relations: prof. Dr. Ing. Miroslav SVÍTEK, dr. h. c.
   strategie@fd.cvut.cz
CHAIRMAN OF THE ACADEMIC SENATE: Ing. Tomáš DOKTOR, Ph.D.
DEPUTY OF VICE-DEAN:  
for Education in Prague: Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D.
for Education in Děčín: Ing. Alexandra DVOŘÁČKOVÁ, Ph.D.
for Development and Construction: Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D.
for Development and Construction: Ing. Luboš NOUZOVSKÝ, Ph.D.
for Science and Research: doc. Ing. Bc. Vladimír SOCHA, Ph.D.
for Foreign Relations - for Foreign Students: Ing. Zuzana BĚLINOVÁ, Ph.D.
for Foreign Relations: Ing. Jana KUKLOVÁ, Ph.D.
for Strategy and Public Relations in Děčín: Ing. Ondřej SMÍŠEK
for Strategy and Public Relations: Ing. Petra SKOLILOVÁ, Ph.D.

Chamber of Academic Staff

Chairman: Ing. Tomáš DOKTOR, Ph.D.
Vice-Chairman: Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D.
Members: Ing. Tomáš JAVOŘÍK, Ph.D.
Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D.
Ing. Jan KRČÁL, Ph.D.
Ing. Bc. Zdeněk MICHL
Ing. Tomáš PADĚLEK, Ph.D.
Ing. Jiří RŮŽIČKA, Ph.D.
Ing. Petra SKOLILOVÁ, Ph.D.
doc. Ing. Bc. Vladimír SOCHA, Ph.D.
Ing. Lukáš SVOBODA
doc. Ing. Peter VITTEK, Ph.D.

Chamber of Students

Vice-Chairman: Ing. Petr HAD
Members: Ing. Jiří ČÍŽEK
Ing. Eliška GLASEROVÁ, MSc.
Šimon HRDLIČKA
Ing. Tomáš KOHOUT
Bc. Martin RÁŽ
Bc. Martin ŠTEKL

Chairman of SB

Internal members

External members

 • doc. Mgr. Tomáš APELTAUER, Ph.D. (VUT Brno, Fakulta stavební)
 • prof. Ing. Václav CEMPÍREK, Ph.D. (Vysoká škola logistiky, o. p. s.)
 • Mgr. Ing. Radek ČECH, Ph.D. (Správa železnic, s. o.)
 • doc. RNDr. Tomáš HUDEČEK, Ph.D. (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, VŠCHT Praha)
 • prof. Ing. Aleš JANOTA, PhD. Euring (Žilinská univerzita v Žilině, FEIT)
 • Ing. Jan KLAS (Řízení letového provozu ČR)
 • doc. Ing. Jiří KOLÁŘ, Ph.D. (Drážní úřad)
 • prof. Ing. Andrej NOVÁK, PhD. (Žilinská univerzita v Žilině, FPEDAS)
 • doc. Ing. Otto PLÁŠEK, Ph.D. (VUT Brno, Fakulta stavební)
 • prof. Ing. Stanislav POSPÍŠIL, Ph.D. (ÚTAM AV ČR, v. v. i.)
 • Ing. Petr STRUHOVSKÝ, Ph.D. (Škoda Auto, a. s.)
 • doc. Ing. Libor ŠVADLENKA, Ph.D. (Univerzita Pardubice, DFJP)
 • prof. Ing. Miroslav VOZŇÁK, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava, FEI)

Extraordinary members

 • prof. Ing. Rudolf ANDOGA, PhD. (Technická univerzita v Košicích, LF)
 • prof. Ing. Milan DADO, Ph.D. (Žilinská univerzita v Žilině, FEIT)
 • doc. Ing. Václav JIROVSKÝ, CSc. (VDT Technology, a. s.)
 • prof. Ing. Alica KALAŠOVÁ, CSc. (Žilinská univerzita v Žilině, FPEDAS)
 • prof. Ing. Milan LÁNSKÝ, DrSc. (Univerzita Pardubice, DFJP)
 • prof. Ing. Jiří MÁCA, CSc. (ČVUT v Praze, Fakulta stavební)
 • prof. Ing. Jaroslav NOSEK, CSc. (Technická univerzita v Liberci, FM)
 • prof. Ing. Václav PŘENOSIL, CSc. (Masarykova univerzita, FI)
 • prof. Ing. Pavel PŘIBYL, CSc. (ČVUT v Praze, Fakulta dopravní)
 • prof. Ing. Jiří STODOLA, DrSc. (Univerzita obrany, FVT)

Academic Staff

Chairman: Ing. Jan VYČICHL, Ph.D.
Members: PhDr. Mgr. Jana ŠTIKAROVÁ, Ph.D.
Substitute members: Ing. Martin JACURA, Ph.D.

Students

Members: Ing. Petr FRIDRIŠEK
Substitute members: nobody