Organizational Structure

DEAN:
person photo
doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D.
   dekan@fd.cvut.cz
TREASURER: Jana SMITKOVÁ
VICE-DEAN:  
for Education: Ing. Martin LANGR, Ph.D.
   vyuka@fd.cvut.cz
for Development and Construction: Ing. Bc. Petr KUMPOŠT, Ph.D.
   rozvoj@fd.cvut.cz
for Science and Research: prof. Ing. Ondřej JIROUŠEK, Ph.D.
   vyzkum@fd.cvut.cz
for Foreign Relations: prof. Ing. Ondřej PŘIBYL, Ph.D.
   zahranici@fd.cvut.cz
for Strategy and Public Relations: prof. Ing. Tomáš ZELINKA, CSc.
   strategie@fd.cvut.cz
CHAIRMAN OF THE ACADEMIC SENATE: Ing. Tomáš PADĚLEK, Ph.D.
DEPUTY OF VICE-DEAN:  
for Education in Prague: Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D.
for Education in Děčín: Ing. Alexandra DVOŘÁČKOVÁ
for Development and Construction: Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D.
for Development and Construction: Ing. Luboš NOUZOVSKÝ
for Science and Research: doc. Ing. Tomáš MIČUNEK, Ph.D.
for Foreign Relations - for International Projects: doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D.
for Foreign Relations - for Foreign Students: Ing. Zuzana BĚLINOVÁ, Ph.D.
for Strategy and Public Relations in Prague: Ing. Petra SKOLILOVÁ
for Strategy and Public Relations in Děčín: Ing. Ondřej SMÍŠEK

Chamber of Academic Staff

Chairman: Ing. Tomáš PADĚLEK, Ph.D.
Vice-Chairman: prof. Ing. Josef JÍRA, CSc.
Members: Ing. Tomáš DOKTOR
Ing. Alexandra DVOŘÁČKOVÁ
doc. Ing. Jakub HOSPODKA, Ph.D.
Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D.
Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D.
Ing. Jan KRČÁL, Ph.D.
Ing. Andrej LALIŠ, Ph.D.
Ing. Zdeněk MICHL
Ing. Petra SKOLILOVÁ
doc. Ing. Peter VITTEK, Ph.D.

Chamber of Students

Vice-Chairman: Bc. Jan VACEK
Members: Bc. Michal FREIGANG
Ing. David HŮLEK
Ing. Šárka HULÍNSKÁ
Bc. Petr RICHTER
Ing. Jiří RŮŽIČKA

Internal members

External members

 • doc. Mgr. Tomáš APELTAUER, Ph.D. (Fakulta stavební VUT Brno)
 • Mgr. František BUREŠ, MBA, LL.M. (generální ředitel, Výzkumný ústav železniční, a.s.)
 • prof. Ing. Václav CEMPÍREK, Ph.D. (prorektor pro vzdělávání, Vysoká škola logistiky, o.p.s.
 • Mgr. Ing. Radek ČECH, Ph.D. (ředitel odboru strategie, SŽDC, s.o.)
 • prof. Ing. Milan DADO, Ph.D. (Fakulty elektrotechnická, Žilinská univerzita)
 • Ing. Jan KLAS (generální ředitel, Řízení letového provozu ČR)
 • Ing. Petr KLAUDA (Siemens, s.r.o.)
 • Ing. Jiří KOLÁŘ, Ph.D. (ředitel, Drážní úřad)
 • prof. Ing. Andrej NOVÁK, PhD. (Žilinská univerzita)
 • prof. Ing. Emil PELIKÁN, CSc. (ředitel, ÚI AV ČR, v.v.i.)
 • doc. Ing. Stanislav POSPÍŠIL, Ph.D. (ředitel, ÚTAM AV ČR, v.v.i.)
 • Ing. Luděk SOSNA, Ph.D. (ředitel odboru strategie, MD ČR)
 • doc. Ing. Libor ŠVADLENKA, Ph.D. (děkan, DF JP Pardubice)
 • Ing. Pavel SŮVA, Ph.D., FEng. (předseda představenstva, Zemědělské zásobování a výkup, a.s.)
 • Ing. Karel ŠVÁBEK (ŠKODA AUTO, a.s.)
 • Ing. Jindřich TOPOL (ČKAI)
 • prof. Ing. Miroslav VOZŇÁK, Ph.D. (VŠB TU Ostrava)

Academic Staff

Chairman: Ing. Jan VYČICHL, Ph.D.
Members: PhDr. Mgr. Jana ŠTIKAROVÁ, Ph.D.
prof. Ing. Zdeněk VOTRUBA, CSc.
Substitute members: Ing. Martin JACURA, Ph.D.
Ing. Jan TICHÝ, Ph.D.

Students

Members: Bc. Petr FRIDRIŠEK
Substitute members: