Organizational Structure

DEAN:
person photo
doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D.
   dekan@fd.cvut.cz
TREASURER: Jana SMITKOVÁ
VICE-DEAN:  
for Education: Ing. Martin LANGR, Ph.D.
   vyuka@fd.cvut.cz
for Development and Construction: doc. Ing. Stanislav NOVOTNÝ, Ph.D.
   rozvoj@fd.cvut.cz
for Science and Research: prof. Ing. Ondřej JIROUŠEK, Ph.D.
   vyzkum@fd.cvut.cz
for Foreign Relations: prof. Ing. Ondřej PŘIBYL, Ph.D.
   zahranici@fd.cvut.cz
for Strategy and Public Relations: prof. Ing. Tomáš ZELINKA, CSc.
   strategie@fd.cvut.cz
CHAIRMAN OF THE ACADEMIC SENATE: Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D.
DEPUTY OF VICE-DEAN:  
for Education in Prague: Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D.
for Education in Děčín: Ing. Alexandra DVOŘÁČKOVÁ, Ph.D.
for Development and Construction: Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D.
for Development and Construction: Ing. Luboš NOUZOVSKÝ, Ph.D.
for Science and Research: doc. Ing. Tomáš MIČUNEK, Ph.D.
for Foreign Relations - for International Projects: doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D.
for Foreign Relations - for Foreign Students: Ing. Zuzana BĚLINOVÁ, Ph.D.
for Strategy and Public Relations in Prague: Ing. Petra SKOLILOVÁ, Ph.D.
for Strategy and Public Relations in Děčín: Ing. Ondřej SMÍŠEK

Chamber of Academic Staff

Chairman: Ing. Jana KALIKOVÁ, Ph.D.
Vice-Chairman: Ing. Tomáš DOKTOR
Members: Ing. Patrik HORAŽĎOVSKÝ
Ing. Tomáš JAVOŘÍK, Ph.D.
Ing. Bc. Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ph.D.
Ing. Jan KRČÁL, Ph.D.
Ing. Zdeněk MICHL
doc. Ing. Denisa MOCKOVÁ, Ph.D.
Ing. Tomáš PADĚLEK, Ph.D.
Ing. Jiří RŮŽIČKA
Ing. Petra SKOLILOVÁ, Ph.D.
Ing. Lukáš SVOBODA

Chamber of Students

Vice-Chairman: Ing. Petr FRIDRIŠEK
Members: Markéta JIRMANOVÁ
Ing. Dominik MAZEL
Ing. Stanislav METELKA
Ing. Michaela NEUHÄUSEROVÁ
Ing. Petr RICHTER
Tomáš VÁŇA

Internal members

External members

 • doc. Mgr. Tomáš APELTAUER, Ph.D. (Fakulta stavební VUT Brno)
 • Mgr. František BUREŠ, MBA, LL.M. (Výzkumný ústav železniční, a.s.)
 • prof. Ing. Václav CEMPÍREK, Ph.D. (Vysoká škola logistiky, o.p.s.)
 • Mgr. Ing. Radek ČECH, Ph.D. (SŽDC, s.o.)
 • prof. Ing. Milan DADO, Ph.D. (Fakulta elektrotechnická, Žilinská univerzita)
 • Ing. Jan KLAS (Řízení letového provozu ČR)
 • Ing. Petr KLAUDA (Siemens, s.r.o.)
 • Ing. Jiří KOLÁŘ, Ph.D. (Drážní úřad)
 • prof. Ing. Andrej NOVÁK, PhD. (Žilinská univerzita)
 • prof. Ing. Emil PELIKÁN, CSc. (ÚI AV ČR, v.v.i.)
 • doc. Ing. Stanislav POSPÍŠIL, Ph.D. (ÚTAM AV ČR, v.v.i.)
 • Ing. Luděk SOSNA, Ph.D. (MD ČR)
 • doc. Ing. Libor ŠVADLENKA, Ph.D. (DF JP Pardubice)
 • Ing. Pavel SŮVA, Ph.D., FEng. (Zemědělské zásobování a výkup, a.s.)
 • Ing. Karel ŠVÁBEK (ŠKODA AUTO, a.s.)
 • Ing. Jindřich TOPOL (ČKAI)
 • prof. Ing. Miroslav VOZŇÁK, Ph.D. (VŠB TU Ostrava)

Academic Staff

Chairman: Ing. Jan VYČICHL, Ph.D.
Members: PhDr. Mgr. Jana ŠTIKAROVÁ, Ph.D.
prof. Ing. Zdeněk VOTRUBA, CSc.
Substitute members: Ing. Martin JACURA, Ph.D.

Students

Members: Ing. Petr FRIDRIŠEK
Markéta JIRMANOVÁ
Substitute members: Martina LIPTÁKOVÁ