info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Katedra jazyků a společenských věd

Vedoucí katedry:Ing. Mgr. Jan FEIT
Zástupce vedoucího:Mgr. Eva REZLEROVÁ
Tajemník:Mgr. Jitka HEŘMANOVÁ
Manažer
roh pro pedagogickou činnost:Mgr. Eva REZLEROVÁ
roh projektů:Mgr. Jitka HEŘMANOVÁ
Sekretariát: Jana PETROVÁ

Posláním Katedry jazyků a společenských věd je propojení technického a humanitního vzdělání s cílem prohloubit všeobecný rozhled studenta a zaměřit se na potřeby budoucího bakaláře a dopravního inženýra a jejich uplatnění v současné společnosti, především na trhu práce. Zvláštní důraz se klade na jazykovou vybavenost budoucího absolventa ČVUT FD.

Katedra jazyků a společenských věd zajišťuje v Praze, příp. v Děčíně:

  • jazykovou přípravu studentů v různých stupních pokročilosti s ohledem na odbornou problematiku
  • základní kurzy humanitních věd (historie, dějiny umění, sociologie, psychologie, filozofie aj.); specializované přednášky (např. Historie civilního letectví, Dějiny železniční dopravy, Historie městské hromadné dopravy, Dopravní psychologie, Ochrana zdraví v dopravě apod.)
  • výukové projekty v bakalářském a magisterském studiu
  • psychologickou poradnu pro posluchače a zaměstnance ČVUT (smolikova@fd.cvut.cz)

Odborná činnost je směřována do oblasti modernizace jazykového vzdělávání. Katedra nabízí kurzy českého jazyka pro cizince. Pro studenty i veřejnost nabízíme přípravné kurzy anglického jazyka (FCE). Členové katedry se podíleli na grantovém projektu elektronického slovníku dopravního inženýrství. V rámci Univerzity třetího věku nabízíme kurzy se zaměřením na regionální historii. Spolupracujeme s obecně prospěšnou společností Věda nás baví (zajištění jazykové výuky, organizace mimoškolní činnosti).

Katedra nemá žádného doktoranda.

Ostatní činnost

Webové stránky katedry
fotka budovy horska

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
Katedra jazyků a společenských věd
Horská 3
128 03 Praha 2
Poštovní adresa
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Katedra jazyků a společenských věd
Konviktská 20
110 00 Praha

Tel: +420 224 359 147

Kudy k nám
mapa + street view

Fotografie z katedry