info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Katedra aplikované matematiky

Vedoucí katedry:RNDr. Magdalena HYKŠOVÁ, Ph.D.
Zástupce vedoucího:Ing. Michal MATOWICKI, Ph.D.
Tajemník:Mgr. Šárka VORÁČOVÁ, Ph.D.
Bc. Gordana CORNESS
Manažer
roh pro pedagogickou činnost:Mgr. Šárka VORÁČOVÁ, Ph.D.
roh projektů:Dr. Ing. Jan PŘIKRYL
Sekretariát:Bc. Gordana CORNESS

Katedra poskytuje vzdělání ve všech matematických disciplinách bakalářského i magisterského studijního programu s důrazem na předměty operačního výzkumu a matematického modelování. Cílem pedagogické práce v magisterském studiu je prohloubit znalosti studentů z aplikovaných partií matematiky (numerická matematika a statistika) ve vyšších ročnících a vytvořit tak souvislý cyklus z předmětů pro modelování lineárních stacionárních i nestacionárních systémů a procesů, zpracování signálů, klasifikace náhodných procesů, algoritmů predikce a analýzu rozsáhlých systémů.

Katedra zabezpečuje řadu odborných projektů s aplikací matematiky v dopravních problémech. Na našem pracovišti rozvíjíme individuální práci s mladými lidmi, jak při vedení studentských projektů v magisterském studiu, tak při výchově doktorandů k vědeckovýzkumné práci.

Výzkumné zaměření katedry nese všechny znaky aplikací matematiky v oblastech:

  • teorie aproximací a speciální funkce pro zpracování nestacionárních signálů
  • metody lineárního programování s důrazem na tvorbu integrálních taktových grafikonů
  • historie matematiky
  • modelování a identifikace dopravních systémů, redukce dimensionality dopravních dat a predikce dopravy
  • inteligentní vozidlo a rozpoznávací algoritmy
Příjmení Jméno, titul
E-mail
Cevik Halil , MSc. (prezenční studium)
Maia Pereira André Ing. (prezenční studium)
Webové stránky katedry
fotka budovy florenc

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
Katedra aplikované matematiky
Na Florenci 25
110 00 Praha 1
Poštovní adresa
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Katedra aplikované matematiky
Konviktská 20
110 00 Praha

Tel: +420 224 358 416, +420 224 817 890, +420 224 890 702, +420 224 890 703

Fax: +420 224 890 702

Kudy k nám
mapa + street view

Fotografie z katedry