info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Katedra dopravních prostředků

Vedoucí katedry:doc. Ing. Petr BOUCHNER, Ph.D.
Zástupce vedoucího:doc. Ing. Stanislav NOVOTNÝ, Ph.D.
Tajemník:Ing. Josef MÍK, Ph.D.
Manažer
roh pro pedagogickou činnost:Ing. Josef MÍK, Ph.D.
roh projektů:Ing. Josef SVOBODA

Katedra dopravní techniky je pedagogicky a odborně zaměřen do oblasti stavby a provozu dopravních prostředků a zkoumání vzájemného působení prvků systému člověk – stroj (HMI). Předměty, které katedra zajišťuje, seznamují posluchače první etapy studia se základy teorie a stavby vozidel a jejich dynamických vlastností. Ve druhé etapě studia nabízí přednášky zaměřené do oblasti speciálních vlastností a systémů vozidel, zkoušení, bezpečnosti dopravních prostředků, dynamiky a vlivu řídicích systémů, designu dopravních prostředků a stavby karoserií, výrobních technologií, provozu a řízení vozidel. Specializovaná skupina DRSG se zabývá interaktivní simulací a systémy virtuální reality v oblasti dopravních prostředků a výzkumnou činností v oblasti HMI. Stejně jako katederní laboratoře Energetiky a Dynamiky vozidel pracuje na projektech vědy a výzkumu. Tyto oblasti jsou i náplní projektů katedry, v nichž se posluchači mohou zúčastňovat prací na aktuálních výzkumných úkolech.

V doktorském studiu vede katedra posluchače v oblasti dynamiky vozidel, v problematice zkoušení a provozu vozidel, interakce člověk – stroj, simulací dynamických systémů vozidel a interaktivních simulačních systémů a v oblasti speciálních výrobních technologií dopravních prostředků.

Katedra udržuje bohaté mezinárodní styky. Spolupracuje s podobně zaměřenými katedrami a ústavy domácích i zahraničních universit a má dlouhodobé technické spolupráce s nejvýznamnějšími domácími (a částečně i evropskými) výrobci dopravních prostředků a komponent v oblasti pozemní dopravy.

Příjmení Jméno, titul
E-mail
Bečvařík Jan Ing., MBA (kombinované studium)
Cenkner Michal Ing. (prezenční studium)
Dufek Milan Ing. (kombinované studium)
Kotas Filip Ing. (prezenční studium)
Kunclová Tereza Ing., MSc. (prezenční studium)
Lehet David Ing. (prezenční studium)
Leistner Jan Ing. (prezenční studium)
Malý Michal Ing. (kombinované studium)
Novotný Jan Ing. (prezenční studium)
Piksa Ondřej Ing. (kombinované studium)
Pinkas Jaroslav Ing. (prezenční studium)
Smíšek Ondřej Ing. (kombinované studium)
Svoboda Josef Ing. (prezenční studium)
Toman Přemysl Ing. (kombinované studium)
Topol Libor Ing. (kombinované studium)
Webové stránky katedry
fotka budovy horska

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
Katedra dopravních prostředků
Horská 3
128 03 Praha 2
Poštovní adresa
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Katedra dopravních prostředků
Konviktská 20
110 00 Praha

Tel: +420 224 359 976

Kudy k nám
mapa + street view

Fotografie z katedry