info k situaci na Ukrajině
logo ČVUT FD

Katedra chytrých měst a regionů

Vedoucí katedry:doc. Ing. Tomáš HORÁK, Ph.D.
Zástupce vedoucího:Ing. Petra SKOLILOVÁ, Ph.D.
Tajemník:Ing. Jana TALOVÁ
Manažer
roh pro pedagogickou činnost:Ing. Petra SKOLILOVÁ, Ph.D.
roh projektů:Ing. Bc. Zdeněk MICHL
Sekretariát:Ing. Jana TALOVÁ

Katedra chytrých měst a regionů na ČVUT v Praze Fakultě dopravní ve své činnosti vyváženě kombinuje výuku, vědecko-výzkumnou činnost, zpracování speciálních zakázek pro průmysl a veřejnou správu a samosprávu a osvětu v oboru pro širokou odbornou (příp. i laickou) veřejnost, včetně propagace fakulty, ČVUT a České republiky.

Obor působnosti Katedry chytrých měst a regionů (ve všech oblastech činnosti katedry) se soustředí na následující oblasti:

  • teorie dopravy se zaměřením na operační výzkum a teorii grafů
  • technologie dopravy se zaměřením na pozemní dopravu (veřejnou i individuální, osobní i nákladní)
  • logistika – tedy optimalizace přepravních a informačních toků
  • ekonomické hodnocení projektů v dopravě – tzn. jak dopravních staveb, tak provozních koncepcí

Katedra doplňuje komplexní pohled na provozování dopravy o ekonomii, marketing, řízení projektů a právo v oblasti dopravy.

Katedra chytrých měst a regionů je profilující katedrou bakalářských studijních oborů Management a ekonomika dopravy a telekomunikací a Logistika a řízení dopravních procesů, navazujícího magisterského studijního oboru Logistika a řízení dopravních procesů a doktorských studijních oborů Technologie a management v dopravě a telekomunikacích a Dopravní logistika (posledně jmenovaný ve spolupráci s Vysokou školou logistiky o. p. s. v Přerově). Katedra je v rámci Fakulty dopravní garantem navazujícího magisterského joint-degrees studijního oboru Transportation and Logistic Systems, který je vyučován v rámci euroatlantické spolupráce s Žilinskou univerzitou v Žilině a The University of Texas at El Paso.

Příjmení Jméno, titul
E-mail
Drnec Daniel Ing. et Ing. (prezenční studium)
Fridrišek Petr Ing. (kombinované studium)
Glaserová Eliška Ing., MSc. (prezenční studium)
Hrníčková Andrea Ing. (prezenční studium)
Chýle Martin Ing. (prezenční studium)
Ječmen Karel Ing. (prezenční studium)
Juřík David Ing. (prezenční studium)
Metelka Stanislav Ing. (kombinované studium)
Pilát Daniel Ing. (prezenční studium)
Štěpánek Petr Ing. arch. Ing., Ph.D. (kombinované studium)
Vávra Rudolf Ing. (kombinované studium)
Facebookové stránky katedry
fotka budovy horska

Kontaktní údaje

Adresa pracoviště
Katedra chytrých měst a regionů
Horská 3
128 03 Praha 2
Poštovní adresa
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Katedra chytrých měst a regionů
Konviktská 20
110 00 Praha

Tel: +420 224 359 155, +420 224 359 164

Kudy k nám
mapa + street view