Ing. Lukáš Řasa

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav aplikované informatiky v dopravě (16114)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
Ing. Jana Kaliková, Ph.D.
Forma studia:
kombinovaná
E-mail:
rasaluka@fd.cvut.cz
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
kombinovaná
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Enhancing Safety at Airline Operations Control Centre
Řasa, L. - Plos, V.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2015, 3(14), s. 5-8. ISSN 1805-7578. Dostupné z: http://mad.fd.cvut.cz/issues/14/01_Rasa_Plos.pdf
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.