Ing. Raissa Likhonina

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
doc. Ing. Evženie Suzdaleva, CSc.
Forma studia:
prezenční
E-mail:
likhorai@fd.cvut.cz
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Initialization of Recursive Mixture-based Clustering with Uniform Components
Suzdaleva, E. - Nagy, I. - Pecherková, P., - Likhonina, R.
In: Proceedings of the 14th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. Madeira: SciTePress. 2017, ISBN 978-989-758-263-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční lokální konference
2.FINITE ELEMENT MODELLING AND SIMULATION OF VEHICLE IMPACT ON STEEL SAFETY BARRIERS
Likhonina, R. - Micka, M.
Acta Polytechnica. 2016, 56(6), s. 455-461. ISSN 1210-2709. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/ap/issue/view/494
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
3.Numerická simulace nárazu vozidla do ocelového svodidla
Likhonina, R. - Micka, M.
In: PLEŠEK, J.P., et al., eds. Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2015. Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2015. Praha, 26.11.2015. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR. 2015, s. 43-44. ISBN 978-80-87012-56-7.
Abstrakt ve sborníku

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.