Ing. Raissa Likhonina

fotografie osoby
Pracoviště:
Ústav aplikované matematiky (16111)
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Školitel:
doc. Ing. Evgenia Suzdaleva, CSc.
Forma studia:
prezenční
E-mail:
likhorai@fd.cvut.cz
Studijní program:
doktorský studijní program
Název programu:
Inženýrská informatika
Kód programu:
P 3902
Forma studia:
prezenční
Místo studia:
Praha
Obor:
I - Inženýrská informatika v dopravě a spojích

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Cvičení:
11STS - Stochastické systémy

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.FINITE ELEMENT MODELLING AND SIMULATION OF VEHICLE IMPACT ON STEEL SAFETY BARRIERS
Likhonina, R. - Micka, M.
Acta Polytechnica. 2016, 56(6), s. 455-461. ISSN 1210-2709. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/ap/issue/view/494
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně
2.Numerická simulace nárazu vozidla do ocelového svodidla
Likhonina, R. - Micka, M.
In: GABRIEL, D.G., et al., eds. Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2015. Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2015. Praha, 26.11.2015. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR. 2015, s. 43-44. ISBN 978-80-87012-56-7.
Abstrakt ve sborníku

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.