Ing. Bc. David Hůlek, Ph.D.

Vedoucí studentského projektu:

Evropský přístup k údržbě letadel
  21X2EU - navazující magisterský studijní program

Odborné zaměření:


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Bezpilotní létající systém Ústavu letecké dopravy
Hůlek, D. - Brázda, S. - Hercik, K., - Novák, M.
In: 2019 Konference - 25 let Fakulty dopravní. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 16-18. ISBN 978-80-01-06545-7.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
2.Kalibrace elektronických palubních zapisovačů
Kerum, J. - Hůlek, D., - Novák, M.
In: 2019 Konference - 25 let Fakulty dopravní. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 63-65. ISBN 978-80-01-06545-7.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky (2019)
3.Expediency Analysis of Unmanned Aircraft Systems
Hůlek, D. - Novák, M.
In: TRANSPORT MEANS 2019 - PROCEEDINGS OF THE 22nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. p. 959-962. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku (2019)
4.UAV Drive Units Testing at Pork Tissue
Absolon, S. - Havlová, H., - Hůlek, D.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2018, 6(1), 17-20. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2018)
5.Pilots’ Suicides at Business and General Aviation
Hůlek, D. - Keller, L.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2018, 6(4), 19-22. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2018)
6.UNMANNED AERIAL VEHICLES IN THE AREA OF AGRICULTURE AND LIVESTOCK BREEDING
Shiliakova, O. - Hůlek, D., - Novák, M.
Acta Avionica. 2018, 20(1), 57-61. ISSN 1339-9853.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2018)
7.Weather Forecast in Prague Using Different Prediction Models
Kameníková, I. - Kordoš, J., - Hůlek, D.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
8.Sensor network for ammonia detection at the airport
Kušmírek, S. - Socha, V. - Hanáková, L. - Kraus, J. - Van Den Bergh, S., - Hůlek, D.
In: Young Transportation Engineers Conference 2018. Praha: CTU. Faculty of Transportation Sciences, 2018. ISBN 978-80-01-06464-1.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2018)
9.Types of Unmanned Aerial Vehicles for Package Transport
Novák, M. - Hůlek, D.
In: New Trends in Process Control and Production management. London: CRC Press, 2018. p. 377-381. ISBN 978-1-138-05885-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
10.DETECTION AND TRACKING OF UNMANNED AERIAL SYSTEMS FROM THE ATM POINT OF VIEW
Hájek, M. - Hůlek, D.
In: New Trends in Civil Aviation 2018. Žilinská univerzita v Žilině, 2018. p. 23-26. ISBN 978-80-554-1530-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2018)
11.Theoretical proposal of the engine for hale unmanned aerial vehicles
Michálek, T. - Novák, M. - Absolon, S., - Hůlek, D.
In: TRANSPORT MEANS 2018 - PROCEEDINGS OF THE 22nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. p. 811-815. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku (2018)
12.Evaluation of injuries caused by UAV propulsion units from a physiological and legislative point of view
Absolon, S. - Hůlek, D. - Lipták, T., - Novák, M.
In: TRANSPORT MEANS 2018 - PROCEEDINGS OF THE 22nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. p. 803-806. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku (2018)
13.Usage of Bonding Meters in Aviation
Petrýdes, P. - Hůlek, D., - Novák, M.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2017, 5(4), 20-23. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2017)
14.Structure of Unmanned Aerial Vehicles Used in Courier Services
Novák, M. - Hůlek, D.
In: TRANSPORT MEANS 2017 - PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Kaunas: Technical University, 2017. p. 631-635. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku (2017)
15.Current State of The Small RPAS maintenance in The Czech Republic
Hůlek, D. - Němec, V. - Szabo, S., - Sodomka, J.
Perner's contacts. 2016, 11(2), 25-30. ISSN 1801-674X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2016)
16.Use of Remotely Piloted Aircraft Systems in Airport Operations
Líkař, P. - Hůlek, D., - Lališ, A.
Acta Avionica. 2016, 18(2), 1-6. ISSN 1339-9853.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
17.Establishing a Centralized ATO Organization for Glider Pilots Training
Novák, M. - Pinková, P. - Hůlek, D., - Kameníková, I.
Acta Avionica. 2016, 18(1), 1-6. ISSN 1339-9853.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
18.The study of the standard and also special material transportation with the help of RPAS
Hůlek, D. - Augustová, L., - Novák, M.
Interdisciplinarity in Theory and Practice. 2016, 4(9), 99-103. ISSN 2344-2409.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2016)
19.Possibilities of Using Unmanned Aerial Vehicles at Airports
Hůlek, D. - Absolon, S., - Líkař, P.
In: Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-06016-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2016)
20.Evaluation of Pilots’ Psychophysiological Condition using Recurrence Quantification Analysis of Heart Rate Variability
Socha, V. - Socha, L. - Schlenker, J. - Hána, K. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Mihalcova, B. - Smrčka, P., - Hůlek, D.
In: Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. pp. 428-434. ISSN 1822-296X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
21.RPAS Implementation for SAR and Safety Enhancement
Absolon, S. - Lipták, T., - Hůlek, D.
In: Bezpečnostné fórum 2016. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2016. pp. 514-519. ISBN 978-80-557-1094-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
22.Program for the Modelling of the Movement and Number of Spotters Around the Airport
Hůlek, D. - Absolon, S., - Novák, M.
In: New Trends in Civil Aviation 2016. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2016. pp. 36-39. ISBN 978-80-554-1252-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2016)
23.Runway Inspection by RPAS
Absolon, S. - Trešlová, H. - Hůlek, D., - Skálová, M.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2015, 3(16), 17-19. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
24.Tracking Unmanned Aerial Vehicle CTU FTS - Application of equipment
Hůlek, D.
MAD - Magazine of Aviation Development. 2015, 3(16), 9-12. ISSN 1805-7578.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku cizojazyčně (2015)
25.A room for an examination of aviation personnel at CTU, FTS
Novák, M. - Hůlek, D., - Absolon, S.
Interdisciplinarity in Theory and Practice. 2015, 2015(8), 258-261. ISSN 2344-2409.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2015)
26.Tracking Unmanned Aerial Vehicle CTU FTS - Selection of equipment
Hůlek, D. - Kraus, J.
In: Aeronautika 15. Lublin: Lublin University of Technology, 2015. pp. 44-48. ISBN 978-83-7947-149-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2015)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.