prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F406 - Na Florenci 25, Praha
E-mail:
vlcek@fd.cvut.cz
Pozice:
člen vědecké rady Univerzity Karlovy
Funkce:
vedoucí / Ústav aplikované matematiky / FD
člen grémia děkana / FD
člen vědecké rady / FD
člen vědecké rady / FEL
Osobní www stránky
http://vlcek.fd.cvut.cz

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
11MAI - Matematické nástroje pro ITS
Cvičení:
11MAI - Matematické nástroje pro ITS

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Cascade Structure of Narrow Equiripple Bandpass FIR Filters
Zahradník, P. - Šusta, M. - Šimák, B., - Vlček, M.
IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs. 2017, 64(4), s. 407-411. ISSN 1549-7747.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
2.Evaluation of Computing Symmetrical Zolotarev Polynomials of the First Kind
Kubák, J. - Sovka, P., - Vlček, M.
Radioengineering. 2017, 26(3), s. 903-913. ISSN 1210-2512. Dostupné z: https://www.radioeng.cz/fulltexts/2017/17_03_0903_0913.pdf
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
3.Robust Design of Optimal Equiripple Cascade Narrow-band FIR Filters
Zahradník, P. - Šusta, M. - Šimák, B., - Vlček, M.
In: 2nd International Conference on Telecommunication and Networks. 2017 2nd International Conference on Telecommunication and Networks. Noida (Utter Pradesh), 10.08.2017 - 11.08.2017. Noida (Uttar Pradesh): Amity Institute of Telecom Engineering and Management. 2017, ISBN 978-1-5090-6710-7. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/8343527/
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
4.Improved Design of Optimal Notch FIR Filters
Zahradník, P. - Šusta, M. - Šimák, B., - Vlček, M.
In: XUAN QUYNH, N., et al., eds. IEEE ICCE 2016. 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics. Ha Long, 27.07.2016 - 29.07.2016. Piscataway, NJ: IEEE. 2016, s. 302-305. ISBN 978-1-5090-1800-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
5.Narrowest Band-pass Digital FIR Filters
Zahradník, P. - Vlček, M. - Šusta, M., - Šimák, B.
In: LARSEN, B.B., VATANJOU, A.A., a FEY, G., eds. ECCTD2015 PROCEEDINGS. 22nd European Conference on Circuit Theory and Design. Trondheim, 24.08.2015 - 26.08.2015. Piscataway: IEEE. 2015, ISBN 978-1-4799-9876-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
6.Degree of Equiripple Narrow Bandpass FIR Filter
Zahradník, P. - Šusta, M. - Vlček, M., - Šimák, B.
IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs. 2015, 62(8), s. 771-775. ISSN 1549-7747.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
7.Improved Design of Optimal Narrow Band-Pass FIR F ilters
Zahradník, P. - Vlček, M. - Šusta, M., - Šimák, B.
In: FOTI, D., MLADENOV, V., a JELONEK, D., eds. Recent Advances in Circuits. 19th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers. Zakynthos, 16.07.2015 - 20.07.2015. Athens: World Scientific and Engineering Society Press. 2015, s. 111-114. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-319-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
8.Induction Motor Diagnosis by Advanced Notch FIR Filters and the Wigner-Ville Distribution
Climente-Alarcon, Vicente - Antonino-Daviu, Jose A. - Riera-Guasp, Martin, - Vlček, M.
IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2014, 66(8), s. 4217-4227. ISSN 0278-0046. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6642083
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
9.Narrow-Band FIR Filter Sets
Zahradník, P. - Šimák, B., - Vlček, M.
In: LASCAS 2013. 2013 IEEE 4th Latin American Symposium on Circuits and Systems. Cusco, 27.02.2013 - 01.03.2013. Piscataway: IEEE. 2013, ISBN 978-1-4244-9485-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
10.Closed Form Design of Nearly Equiripple Low-Pass FIR Filters
Zahradník, P. - Šimák, B., - Vlček, M.
In: LASCAS 2013. 2013 IEEE 4th Latin American Symposium on Circuits and Systems. Cusco, 27.02.2013 - 01.03.2013. Piscataway: IEEE. 2013, ISBN 978-1-4244-9485-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
11.Notch Filtering Suitable for Real Time Removal of Power Line Interference
Zahradník, P. - Vlček, M.
Radioengineering. 2013, 22(1), s. 186-193. ISSN 1210-2512.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
12.Almost Equiripple Low-Pass FIR Filters
Vlček, M. - Zahradník, P.
Circuits, Systems, and Signal Processing. 2013, 32(2), s. 743-757. ISSN 0278-081X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
13.Stable Adaptive Signal Generation in Current Based MRAS Induction Motor Sensorless Speed Control
Bednář, M. - Lettl, J., - Vlček, M.
In: Progress In Electromagnetics Research Symposium 2013 Taipei. Progress In Electromagnetics Research Symposium 2013 Taipei. Taipei, Taiwan, 25.03.2013. Cambridge: Electromagnetics Academy. 2013, s. 689-692. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-24-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
14.Optimal FIR Filters for DTMF Applications
Zahradník, P. - Šimák, B., - Vlček, M.
In: ICN 2013: The Twelfth International Conference on Networks. The Twelfth International Conference on Networks. Sevilla, 27.01.2013 - 01.02.2013. Wilmington: IARIA. 2013, s. 163-168. ISSN 2308-4413. ISBN 978-1-61208-245-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
15.Zernike Polynomials and their Spectral Representation
Vlček, M. - Sovka, P.
In: NTALIANS, K. a MALDENOV, V., eds. Proceedings of the 2013 International Conference on Electronics, Signal Processing and Communication Systems (ESPCO 2013). RECENT ADVANCES in ELECTRONICS, SIGNAL PROCESSING and COMMUNICATION SYSTEMS, 2013 International Con. Venice, 28.09.2013 - 30.09.2013. Venice: EUROPMENT, European Society for Applied Sciences and Development. 2013, s. 21-25. http://www.europment.net/library/2013/venice/ESPCO.pdf. ISBN 978-1-61804-207-1. Dostupné z: http://www.europment.net/library/2013/
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
16.Using ADZT for Signal Reconstruction
Máša, P. - Sovka, P. - Vlček, M., - Špetík, R.
In: Circuit Theory and Design (ECCTD), 2013 European Conference on. 21st European Conference on Circuit Theory and Design. Dresden, 08.09.2013 - 12.09.2013. Dresden: Technische Universität. 2013, s. 1-4. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6653328. ISBN 978-3-00-043430-3. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6662335&refinements%3D4279724884%26sortType%3Dasc_p_Sequence%26filter%3DAND%28p_IS_Number%3A6662190%29
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
17.Approximation of almost equiripple low-pass FIR filters
Vlček, M. - Zahradník, P.
In: Circuit Theory and Design (ECCTD), 2013 European Conference on. 21st European Conference on Circuit Theory and Design. Dresden, 08.09.2013 - 12.09.2013. Dresden: Technische Universität. 2013, s. 1-4. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6653328. ISBN 978-3-00-043430-3. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6662301&tag=1
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
18.How we came up with ADZCT The way from DZCT to ADZCT
Janík, J. - Sovka, P., - Vlček, M.
In: 2012 International Conference on Applied Electronics. 2012 International Conference on Applied Electronics. Plzeň, 06.09.2012 - 08.09.2012. Pilsen: University of West Bohemia. 2012, s. 119-122. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0038-6.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
19.Two-dimensional notch FIR filters
Zahradník, P. - Vlček, M. - Šimák, B., - Kopp, M.
In: 35th International Conference Telecommunications and Signal Processing. 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Prague, 03.07.2012 - 04.07.2012. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012, s. 621-624. ISBN 978-1-4673-1118-2.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
20.Band-Pass Filters for Direct Sampling Receivers
Zahradník, P. - Šimák, B. - Vlček, M., - Kopp, M.
In: POZNIAK-KOSZALKA, I., GYIRES, T., a LORENZ, P., eds. ICN 2012 - The Eleventh International Conference on Networks. The Eleventh International Conference on Networks. Saint Gilles, 29.02.2012 - 05.03.2012. Wilmington: IARIA. 2012, s. 44-49. ISBN 978-1-61208-183-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
21.Vybrané adaptivní metody pro spektrální analýzu signálů
Turoň, V. - Sovka, P., - Vlček, M.
In: ŠPULÁK, D., RUSZ, J., a ČMEJLA, R., eds. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2012. 2. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY. Praha, 24.05.2012 - 25.05.2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2012, s. 20-23. ISBN 978-80-01-05050-7.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky
22.Cesta k Aproximovanej Diskrétnej Zolotarev Kosínusovej Transformácii
Janík, J. - Sovka, P., - Vlček, M.
In: ŠPULÁK, D., RUSZ, J., a ČMEJLA, R., eds. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY 2012. 2. LETNÍ DOKTORANDSKÉ DNY. Praha, 24.05.2012 - 25.05.2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2012, s. 14-19. ISBN 978-80-01-05050-7.
Stať ve sborníku z fakultní konference česky
23.Perfect Decomposition Narrow-Band FIR Filter Banks
Zahradník, P. - Vlček, M.
IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs. 2012, 59(11), s. 805-809. ISSN 1549-7747.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
24.How we came up with ADZCT
Janík, J. - Sovka, P., - Vlček, M.
In: 2012 International Conference on Applied Electronics. 2012 International Conference on Applied Electronics. Plzeň, 06.09.2012 - 08.09.2012. Pilsen: University of West Bohemia. 2012, s. 119-122. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0038-6.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
25.Comparison of selected methods for spectral analysis of non-stationary signals
Turoň, V. - Sovka, P., - Vlček, M.
In: 2012 International Conference on Applied Electronics. 2012 International Conference on Applied Electronics. Plzeň, 06.09.2012 - 08.09.2012. Pilsen: University of West Bohemia. 2012, s. 317-321. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0038-6.
Stať ve sborníku z tuzemské prestižní konference
26.Very Long Band-pass FIR Filters on the Eight-core DSP TMS320C6678
Zahradník, P. - Šimák, B. - Vlček, M., - Šadlák, T.
In: BANNOV, I., et al., eds. EDERC2012 Proceedings. European SP Education & Research Conference. Amsterdam, 13.09.2012 - 14.09.2012. Houston: Texas Instruments. 2012, s. 67-70. ISBN 978-0-9573832-0-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
27.Chebyshev polynomial approximation for activation sigmoid function
Vlček, M.
Neural Network World. 2012, 22(4), s. 387-393. ISSN 1210-0552.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
28.A computer Program for Designing Notch FIR Linear Phase Digital Filters
Zahradník, P. - Vlček, M.
International Review on Computers and Software (IRECOS). 2012, 7(2), s. 505-510. ISSN 1828-6003.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
29.Design of Half-Band FIR Filters for Signal Compression
Zahradník, P. - Šimák, B. - Kopp, M., - Vlček, M.
International Journal on Advances in Telecommunications. 2011, 4(3 & 4), s. 240-248. ISSN 1942-2601.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
30.Fast Design of Half-Band FIR Filters
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: DING, Y., et al., eds. 2011 4th International Congress on Image and Signal Processing - CISP 2011. 2011 4th International Congress on Image and Signal Processing. Shanghai, 15.10.2011 - 17.10.2011. Piscataway: IEEE. 2011, s. 2285-2288. ISBN 978-1-4244-9305-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
31.Fifth Type of Comb FIR Filters
Zahradník, P. - Šimák, B., - Vlček, M.
In: DING, Y., et al., eds. 2011 4th International Congress on Image and Signal Processing - CISP 2011. 2011 4th International Congress on Image and Signal Processing. Shanghai, 15.10.2011 - 17.10.2011. Piscataway: IEEE. 2011, s. 2289-2293. ISBN 978-1-4244-9305-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
32.Advanced Education in Digital Signal Processing
Zahradník, P. - Šimák, B. - Vodrážka, J., - Vlček, M.
In: HUANG, R., ed. Proceedings of the IASTED International Conference on Technology for Education and Learning. Technology for Education and Learning. Beijing, 24.10.2011 - 26.10.2011. Anaheim: ACTA Press. 2011, s. 85-89. ISBN 978-0-88986-890-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
33.Study of ADZT properties for spectral analysis
Turoň, V. - Janík, J. - Špetík, R. - Sovka, P., - Vlček, M.
In: Proceedings of the 11th WSEAS International Conference on Signal Processing, Computational Geometry and Artificial Vision. The 11th WSEAS International Conference on Signal Processing, Computional Geometry and Systems Theory. Florencie, 23.08.2011 - 25.08.2011. Athens: WSEAS Press. 2011, s. 171-176. ISBN 978-1-61804-027-5. Dostupné z: http://www.wseas.us/e-library/conferences/2011/Florence/GAVTASC/GAVTASC-29.pdf
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
34.A way to a new multi-spectral transform
Janík, J. - Turoň, V. - Sovka, P. - Špetík, R., - Vlček, M.
In: Proceedings of the 11th WSEAS International Conference on Signal Processing, Computational Geometry and Artificial Vision. The 11th WSEAS International Conference on Signal Processing, Computional Geometry and Systems Theory. Florencie, 23.08.2011 - 25.08.2011. Athens: WSEAS Press. 2011, s. 177-182. ISBN 978-1-61804-027-5. Dostupné z: http://www.wseas.us/e-library/conferences/2011/Florence/GAVTASC/GAVTASC-30.pdf
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
35.Porovnání dvou spektrálních metod pro analýzu akustických signálů
Turoň, V. - Janík, J. - Špetík, R. - Sovka, P., - Vlček, M.
Akustické listy. 2011, 17(4), s. 26-30. ISSN 1212-4702. Dostupné z: http://www.czakustika.cz/index.php?m_co=7
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky
36.Discrete Zolotarev Cosine Transform - Matrix Calculus
Janík, J. - Vlček, M., - Sovka, P.
Praha: grant GACR P102/11/1795. 2011, Z-1/2011.
Oponovaná tuzemská výzkumná zpráva cizojazyčně
37.Comb Filters for Communication Technology
Zahradník, P. - Šimák, B., - Vlček, M.
In: GlobeNet 2011. The Tenth International Conference on Networks. St. Maarten, 23.01.2011 - 28.01.2011. Silicon Valley: International Academy, Research and Industry Association (IARIA). 2011, s. 363-367. ISBN 978-1-61208-002-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
38.Half-band FIR Filters for Signal Compression
Zahradník, P. - Šimák, B., - Vlček, M.
In: GlobeNet 2011. The Tenth International Conference on Networks. St. Maarten, 23.01.2011 - 28.01.2011. Silicon Valley: International Academy, Research and Industry Association (IARIA). 2011, s. 359-362. ISBN 978-1-61208-002-4.
Vyzvaná přednáška uvedená ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
39.Zolotarevova transformace a spektrální analýza
Turoň, V. - Špetík, R. - Sovka, P., - Vlček, M.
In: POLLÁK, P. a ČMEJLA, R., eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Semináře Katedry teorie obvodů. Praha, 10.12.2010 - 14.12.2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2010, s. 104-108. ISBN 978-80-01-04680-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
40.The Zolotarev transform and selected application
Turoň, V. - Špetík, R. - Sovka, P., - Vlček, M.
In: Technical Computing Bratislava 2010. Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 20.10.2010. Bratislava: RT systems, s.r.o. 2010, s. 1-4. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
41.The Zolotarev transform
Turoň, V. - Špetík, R. - Sovka, P., - Vlček, M.
In: Digital Technologies 2010. Digital Technologies 2010. Žilina, 11.11.2010 - 12.11.2010. Žilina: TU v Žilině. 2010, s. 1-2. ISBN 978-80-554-0304-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
42.Selective Zolotarev-Cosines for Selective Spectral Transforms
Janík, J. - Vlček, M., - Sovka, P.
In: Digital Technologies 2010. Digital Technologies 2010. Žilina, 11.11.2010 - 12.11.2010. Žilina: TU v Žilině. 2010, ISBN 978-80-554-0304-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
43.Introducing the Discrete Zolotarev Cosine Transform
Janík, J. - Špetík, R. - Sovka, P., - Vlček, M.
In: Technical Computing Bratislava 2010. Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 20.10.2010. Bratislava: RT systems, s.r.o. 2010, 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
44.Introduction to Selective Zolotarev -Cosines
Janík, J. - Vlček, M., - Sovka, P.
In: POLLÁK, P. a ČMEJLA, R., eds. Analýza a zpracování řečových a biologických signálů - sborník prací 2010. Semináře Katedry teorie obvodů. Praha, 10.12.2010 - 14.12.2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2010, s. 40-43. ISBN 978-80-01-04680-7.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
45.Novel Design of Equiripple Half-Band FIR Filters
Zahradník, P. - Vlček, M., - Šimák, B.
In: CONCI, A. a RODRIGUES LETA, F., eds. IWSSIP 2010 Proceedings. 17th International Conference on Systems, Signals and Image Processing. Rio de Janeiro, 17.06.2010 - 19.06.2010. Rio de Janeiro: EdUFF - Editora da Universidade Federal Fluminense. 2010, s. 53-56. ISBN 978-85-228-0565-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
46.Extended Design of Equiripple Comb FIR Filters
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: The 16th IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems, ICECS 2009. The 16th IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems. Hammamet, 13.12.2009 - 16.12.2009. Monterey: IEEE Circuits and Systems Society. 2009, s. 880-883. ISBN 978-1-4244-5090-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
47.Twodimensional Bandstop FIR Filters
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: NEVOSAD, M., VODRÁŽKA, J., a ZEMAN, T., eds. 11th International Conference RTT 2009. 11th International Conference RTT 2009 - Research in Telecommunication Technology. Srby, 02.09.2009 - 04.09.2009. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2009, s. 0126_0081. ISBN 978-80-01-04410-0.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
48.Equiripple Approximation of Half-Band FIR Filters
Zahradník, P. - Vlček, M.
IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs. 2009, 56(12), s. 941-945. ISSN 1549-7747.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
49.Robust and Fast Design of Optimal Comb FIR Filters
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: CRUZ-ROLDÁN, F. a SMITH, N. B., eds. Proceedings of the Eleventh IASTED International Conference on Signal and Image Processing. The Eleventh IASTED International Conference on Signal and Image Processing. Honolulu, HI, 17.08.2009 - 19.08.2009. Anaheim: ACTA Press. 2009, s. 654-038. ISBN 978-0-88986-803-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
50.Design of Optimal Comb FIR Filters-Speed and Robustness
Zahradník, P. - Vlček, M., - Unbehauen, R.
IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS. 2009, 16(6), s. 465-468. ISSN 1070-9908.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
51.Filter Design for Image Preprocessing in Image Communication
Zahradník, P. - Šimák, B., - Vlček, M.
In: DINI, C., et al., eds. The Eighth International Conference on Networks (ICN 2009). The Eighth International Conference on Networks. Cancun, 01.03.2009 - 06.03.2009. Los Alamitos: IEEE Computer Society. 2009, s. 40-45. ISBN 978-1-4244-3470-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
52.Fast and Robust Analytical Design of Equiripple Comb FIR Filters for Communication Purposes
Zahradník, P. - Šimák, B., - Vlček, M.
In: POZNIAK-KOSZALKA, I., GYIRES, T., a BI, J., eds. ICN 2008: Seventh International Conference on Networking, Proceedings. The Seventh International Conference on Networking. Cancun, 13.04.2008 - 18.04.2008. Los Alamitos: IEEE Computer Society. 2008, s. 588-593. ISBN 978-1-4244-4234-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
53.Extended Analytical Design of Equiripple Comb FIR Filters
Zahradník, P. - Vlček, M., - Šimák, B.
In: TABUS, I. a BRIFFA, J.A., eds. Proceedings of the 3rd International Symposium on Communications, Control and Signal Processing. The 3rd International Symposium on Communications, Control and Signal Processing. St. Julians, 12.03.2008 - 14.03.2008. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers. 2008, s. 282-287. ISBN 978-1-4244-1687-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
54.Design of Narrow Band FIR Filters
Vlček, M. - Zahradník, P.
International Journal of Systems Signal Control and Engineering Application. 2008, 1(1), s. 110-124. ISSN 1997-5422. Dostupné z: http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&issn=19975422&genre=journal
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
55.Simple Daughter Cards for TI DSP Starter Kits for the Education in Image and Video Processing
Zahradník, P. - Šimák, B., - Vlček, M.
In: European DSP Education and Research Symposium - Proceedings and Literature. European DSP Education & Research Symposium. Tel Aviv, 18.06.2008. Houston: Texas Instruments. 2008, ISBN 978-0-9552047-2-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
56.Robust Analytical Design of Equiripple Comb FIR
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: ISCAS 2008. 2008 IEEE International Symposium on Circuits and Systems. Seattle, 18.05.2008 - 21.05.2008. Piscataway: IEEE. 2008, s. 1128-1131. ISSN 0277-674X. ISBN 978-1-4244-2078-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
57.Tuning of FIR Filters
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: CRISTEA, P., ed. Proceedings of the Tenth IASTED International Conference on Signal & Image Processing. The Tenth IASTED International Conference on Signal & Image Processing. Kailua-Kona, Hawaii, 18.08.2008 - 20.08.2008. Anaheim: ACTA Press. 2008, s. 411-415. ISBN 978-0-88986-750-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
58.Lineární obvody a systémy
Bičák, J. - Laipert, M., - Vlček, M.
1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. 2007, ISBN 978-80-01-03649-5.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV)
59.DC-Notch FIR Filters for Zero-IF Receivers
Zahradník, P. - Vlček, M., - Šimák, B.
In: SMÉKAL, Z., et al., eds. Sixth International Conference on Networking (ICN 2007). The Sixth International Conference on Networking. Sainte-Luce, 22.04.2007 - 28.04.2007. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press. 2007, s. 069. ISBN 0-7695-2805-8. Dostupné z: http://www.computer.org/portal/web/csdl/doi/10.1109/ICN.2007.33
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
60.Note on the Design of an Equiripple DC-Notch FIR Filter
Zahradník, P. - Vlček, M.
IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs. 2007, 54(2), s. 196-199. ISSN 1549-7747.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
61.Analytical Design of an Equiripple DC-Notch FIR Filter
Zahradník, P. - Vlček, M., - Šimák, B.
In: 2007 IEEE International Symposium on Circuits and Systems. 2007 IEEE International Symposium on Circuits and Systems. New Orleans, 27.05.2007 - 30.05.2007. Piscataway: IEEE. 2007, s. 2060-2063. ISBN 978-1-4244-0920-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
62.Analytical Design of Zero Frequency Notch FIR Filters
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: DE FIGUEIREDO, R.J.P., ed. Proceedings of the Ninth IESTED International Conference on Signal and Image Processing. The Ninth IASTED International Conference on Signal and Image Processing. Honolulu, Hawaii, 20.08.2007 - 22.08.2007. Anaheim: ACTA Press. 2007, s. 69-72. ISBN 978-0-88986-676-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
63.Nearly Equiripple Half-Band FIR Filters
Zahradník, P. - Šimák, B., - Vlček, M.
In: HWANG, J.-N., ed. Proceedings of the Eighth IASTED International Conference on Signal and Image Processing. 8th IASTED International Conference on Signal and Image Processing. Honolulu, 14.08.2006 - 16.08.2006. Anaheim: ACTA Press. 2006, s. 465-468. ISSN 1482-7921. ISBN 978-0-88986-583-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
64.Fast Design of Precise Equiripple Notch FIR Filters
Zahradník, P. - Šimák, B., - Vlček, M.
In: MELLOUK, A., et al., eds. Proceedings ICN 2006 / ICONS 2006 / MCL 2006. International Conference on Networking. Morne, 23.04.2006 - 28.04.2006. Piscataway: IEEE. 2006, s. 157. ISSN 1063-6382. ISBN 0-7695-2570-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
65.Analytical Design of Bandstop FIR Filters for Image Processing
Šimák, B. - Vlček, M., - Zahradník, P.
In: ISCCSP 2006 Proceedings. Second International Symposium on Communications, Control and Signal Processing. Marrakech, 13.03.2006 - 15.03.2006. Monterey: IEEE Circuits and Systems Society. 2006, s. cr1182. ISBN 2-908849-17-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
66.An Analytical Procedure for Critical Frequency Tuning of FIR Filters
Zahradník, P. - Vlček, M.
IEEE Transactions on Circuits and Systems II-Express Briefs. 2006, 53(1), s. 72-76. ISSN 1057-7130.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
67.Precise Notch FIR Filters
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: HWANG, J.-N., ed. Proceedings of the Eighth IASTED International Conference on Signal and Image Processing. 8th IASTED International Conference on Signal and Image Processing. Honolulu, 14.08.2006 - 16.08.2006. Anaheim: ACTA Press. 2006, s. 469-472. ISSN 1482-7921. ISBN 978-0-88986-583-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
68.Design of Maximally Flat Notch FIR Filters
Zahradník, P. - Šimák, B., - Vlček, M.
In: REICHARDT, A. a ENYEDI, B., eds. IWSSIP 2006 and COST 292. 13th International Conference on Systems, Signals and Image Processing. Budapest, 21.09.2006 - 23.09.2006. Košice: HARLEQUIN s.r.o.. 2006, s. 357-360. ISBN 80-89082-09-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
69.Design of IIR Equiripple Filters in z-Domain
Vlček, M. - Šimák, B.
In: MILIĆ, L., ed. EUROCON 2005 - The International Conference on "Computer as a Tool". EUROCON 2005. Bělehrad, 21.11.2005 - 24.11.2005. Belgrade: IEEE. 2005, s. SS_48. ISBN 1-4244-0049-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
70.Design of Digital All-pass Filters with Equal-Ripple Group Delay Frequency Response
Žiška, P. - Vlček, M., - Laipert, M.
In: ECCTD´05 - 2005 European Conference on Circuit Theory and Design. 2005 European Conference on Circuit Theory and Design. Cork, 29.08.2005 - 02.09.2005. Cork: University College Cork. 2005, s. 365-368. ISBN 0-7803-9066-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
71.Fast Design of Optimal Equiripple Comb FIR Filters
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: Proceedings of the International Conference on Communication and Information 2005. International Conference on Communication and Information. Beijing, 26.06.2005 - 29.06.2005. Beijing: Beijing University of Posts and Telecommunications Press (BUPT Publishing House). 2005, s. 196-201. ISBN 7-5635-1114-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
72.Analytical Design of Maximally Flat Notch FIR Filters for Communication Purposes
Zahradník, P. - Vlček, M., - Šimák, B.
In: LORENZ, P. a DINI, P., eds. Networking - ICN 2005. 4th International Conference on Networking. Reunion Island, 17.04.2005 - 21.04.2005. Berlin: Springer-Verlag. 2005, s. 392-400. ISSN 0302-9743. ISBN 3-540-25338-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
73.Design of Equiripple FIR Notch Filters
Vlček, M. - Zahradník, P.
In: BOPARDIKAR, A. a HILLESTAD, O., eds. Proceedings of the 8th COST 276 Wokshop. 8th COST 276 Workshop. Trondheim, 26.05.2005 - 28.05.2005. Trondheim: Norwegian Society on Signal Processing. 2005, s. 117-122. ISBN 82-997105-0-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
74.Analytical Design Method for Optimal Equiripple Comb FIR Filters
Zahradník, P. - Vlček, M.
IEEE Transactions on Circuits and Systems II-Express Briefs. 2005, 52(2), s. 112-115. ISSN 1057-7130.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
75.Performance of a Road Sign Shape Detector on Lossy-Compressed Image Data
Přikryl, J. - Vlček, M.
In: BOPARDIKAR, A. a HILLESTAD, O., eds. Proceedings of the 8th COST 276 Wokshop. 8th COST 276 Workshop. Trondheim, 26.05.2005 - 28.05.2005. Trondheim: Norwegian Society on Signal Processing. 2005, s. 83-86. ISBN 82-997105-0-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
76.Fast Design of Precise Maximally Flat Notch FIR Filters
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: Proceedings of the International Conference on Communication and Information 2005. International Conference on Communication and Information. Beijing, 26.06.2005 - 29.06.2005. Beijing: Beijing University of Posts and Telecommunications Press (BUPT Publishing House). 2005, s. 206-210. ISBN 7-5635-1114-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
77.Analytical Design of IIR Equiripple Filters
Šimák, B. - Vlček, M.
In: Digital Technologies 2005. Ditigal Technologies 2005. Žilina, 02.12.2005. Žilina: Slovenská elektrotechnická společnost. 2005, s. 73-75. ISBN 80-8070-486-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
78.Precise Maximally Flat Notch FIR Filters
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: MARCELLIN, M.W., ed. Proceedings of the Seventh IASTED International Conference on Signal and Image Processing. The Seventh IASTED International Conference on Signal and Image Processing. Honolulu, Hawaii, 15.08.2005 - 17.08.2005. Anaheim: Acta Press. 2005, s. 479-066. ISBN 0-88986-518-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
79.Optimal Equiripple Comb FIR Filters
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: MARCELLIN, M.W., ed. Proceedings of the Seventh IASTED International Conference on Signal and Image Processing. The Seventh IASTED International Conference on Signal and Image Processing. Honolulu, Hawaii, 15.08.2005 - 17.08.2005. Anaheim: Acta Press. 2005, s. 479-067. ISBN 0-88986-518-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
80.Design of IIR Equiripple Filters in z-Domain
Vlček, M. - Šimák, B.
In: MILICIC, M., ed. Abstracts of Papers EUROCON 2005. EUROCON 2005. Bělehrad, 21.11.2005 - 24.11.2005. Belgrade: School of Electrical Engineering. 2005, s. 14. ISBN 86-7466-218-8.
Abstrakt ve sborníku
81.Analytical Design of Arbitrary Oriented Asteroidal 2-D FIR Filters
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: Computational Science - ICCS 2004: 4th International Conference. International Conference on Computational Science. Krakow, 06.06.2004 - 09.06.2004. Berlin: Springer. 2004, s. 64-71. ISSN 0302-9743. ISBN 3-540-22129-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
82.Analytical Design of 2-D Narrow Bandstop FIR Filters
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: Computational Science - ICCS 2004: 4th International Conference. International Conference on Computational Science. Krakow, 06.06.2004 - 09.06.2004. Berlin: Springer. 2004, s. 56-64. ISSN 0302-9743. ISBN 3-540-22129-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
83.Optimal Highly Selective FIR Comb Filters for Communication Purposes
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: ICN'2004. ICN'2004. Gosier, 29.02.2004 - 04.03.2004. Anchorage, Alaska: IEEE. 2004, s. 951-956. ISBN 0-86341-326-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
84.Analogové a číslicové filtry
Davídek, V. - Laipert, M., - Vlček, M.
2. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT. 2004, ISBN 80-01-03026-1.
Vědecká kniha česky
85.Contribution to the Chebyshev Approximations of the Normalized Low-Pass Prototype
Laipert, M. - Vlček, M., - Vrbata, J.
Radioengineering. 2004, 13(1), s. 32-36. ISSN 1210-2512.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded
86.Analytical Design of Optimal Comb FIR Filters
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: ŘÍHA, B., ed. Proceedings of Workshop 2004. WORKSHOP 2004. Praha, 22.03.2004 - 26.03.2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2004, s. 472-473. ISBN 80-01-02945-X.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
87.Simple Analytical Design of Comb FIR Filters
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: MWSCAS 2004. The 47th IEEE International Midwest Symposium on Circuits and Systems. Hiroshima, 25.07.2004 - 28.07.2004. Piscataway: IEEE. 2004, s. II-65-II-68. ISBN 0-7803-8347-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
88.Fast Analytical Design Algorithms for FIR Notch Filters
Zahradník, P. - Vlček, M.
IEEE Transactions on Circuits and Systems. 2004, 51(3), s. 608-623. ISSN 1057-7122.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
89.Application of Zolotarev Polynomials for Non-Stationary Signals Spectral Analysis
Špetík, R. - Vlček, M., - Sovka, P.
In: Digital Technologies 2004. Digital Technologies 2004. Žilina, 02.12.2004. Žilina: Žilinská univerzita. 2004, s. 49-54. ISBN 80-8070-334-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
90.Analytical Design of Maximally Flat Notch FIR Filters
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: ICSES'04 International Conference on Signals and Electronic Systems. ICSES'04 International Conference on Signals and Electronic Systems. Poznan, 13.09.2004 - 15.09.2004. Poznaň: PTETiS. 2004, s. 31-34. ISBN 83-906074-7-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
91.Fast Design of 2-D Extremely Narrow Bandstop FIR Filters
Zahradník, P. - Šimák, B., - Vlček, M.
In: MWSCAS 2004. The 47th IEEE International Midwest Symposium on Circuits and Systems. Hiroshima, 25.07.2004 - 28.07.2004. Piscataway: IEEE. 2004, s. II-69-II-72. ISBN 0-7803-8347-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
92.Analytical Design of Maximally Flat Notch FIR Filters
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: 6th IASTED International Conference on Signal and Image Processing SIP'2004. 6th IASTED International Conference on Signal and Image Processing SIP'2004. Honolulu, Hawaii, 23.08.2004 - 25.08.2004. Hawaii: IASTED. 2004, s. 351-356. ISSN 1482-7921.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
93.Fast Analytical Design of Maximally Flat Notch FIR Filters
Zahradník, P. - Vlček, M.
Communications. 2004, 6(4), s. 34-37. ISSN 1335-4205.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz
94.Fast Design of 2-D Narrow Bandstop FIR Filters
Vlček, M. - Zahradník, P.
In: Proceedinds of the 6th COST 276 Workshop on Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication. Proceedinds of the 6th COST 276 Workshop on Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication. Thessaloniki, 06.05.2004 - 07.05.2004. Thessaloniki: Informatics and Telematics Institute Centre for Research and Technology, Hellas,. 2004, s. 5-10. ISBN 960-88136-0-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
95.Fast Design of Optimal Comb FIR Filters
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: Lecture Notes in Artificial Intelligence 3215, Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems. 8th International Conference Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems. Wellington, 20.09.2004 - 25.09.2004. Berlin: Springer. 2004, s. 733-739. ISBN 3-540-23205-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
96.Design of 2-D Narrow Bandstop FIR Filters for Image Enhancement
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: Lecture Notes in Artificial Intelligence 3215, Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems. 8th International Conference Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems. Wellington, 20.09.2004 - 25.09.2004. Berlin: Springer. 2004, s. 726-732. ISBN 3-540-23205-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
97.Fast Analytical Design Method for Maximally Flat Notch FIR Filters
Vlček, M. - Zahradník, P.
In: 7th COST 276 Workshop. 7th COST 276 Workshop. Ankara, 04.11.2004 - 05.11.2004. Ankara: Middle East Technical University. 2004
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
98.Flexible License Plate Recognition System
Kovář, B. - Přikryl, J., - Vlček, M.
In: Proceedinds of the 6th COST 276 Workshop on Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication. Proceedinds of the 6th COST 276 Workshop on Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication. Thessaloniki, 06.05.2004 - 07.05.2004. Thessaloniki: Informatics and Telematics Institute Centre for Research and Technology, Hellas,. 2004, s. 72-76. ISBN 960-88136-0-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
99.Spectral Analysis of Non-Stationary Signals using Zolotarev Polynomials
Špetík, R. - Vlček, M., - Sovka, P.
In: 7th COST 276 Workshop. 7th COST 276 Workshop. Ankara, 04.11.2004 - 05.11.2004. Ankara: Middle East Technical University. 2004, s. 6.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
100.Analytical design of optimal FIR comb filters
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATIONS. IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATIONS. Anchorage, 11.05.2003 - 15.05.2003. Anchorage: IEEE Communications Society. 2003, s. 3590-3593. ISBN 0-7803-7802-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
101.Proceedings of the 5th COST 276 Workshop
Kovář, B. ed. - Přikryl, J. ed., - Vlček, M. ed.
5th COST 276 Workshop. Praha, 02.10.2003 - 03.10.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2003, ISBN 80-01-02840-2.
Sborník
102.Analytical Design of Optimal FIR Comb Filters
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: ICC 2003 - New Frontiers in Telecommunications. ICC 2003 - New Frontiers in Telecommunications. Anchorage (Alaska), 11.05.2003 - 15.05.2003. Piscataway: IEEE. 2003, s. 3590-3593. ISBN 0-7803-7803-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
103.Analytical Design of Optimal Equiripple FIR Comb Filters
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: ICT'2003. ICT'2003. Papeete (Tahiti), 23.02.2003 - 01.03.2003. Piscataway: IEEE. 2003, s. P558. ISBN 0-7803-7662-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
104.Design of Asteroidal 2-D FIR Filters
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: Digital Communications '03. Digital Communications '03 - International Workshop. Žilina, 25.11.2003. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU. 2003, s. 99-104. ISBN 80-8070-165-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
105.Analytical Design of Comb FIR Filters
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: ZAHRADNÍK, P. a ŠIMÁK, B., eds. Recent Trends in Multimedia Information Processing. 10th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing. Praha, 10.09.2003 - 11.09.2003. Praha: Sdělovací technika. 2003, s. 1-4. ISBN 80-86645-05-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
106.Analytical Design of 2-D FIR Nail Filters
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: HAMZA, M.H., ed. Signal and Image Processing. The Fifth IASTED International Conference on Signal and Image Processing. Honolulu (Hawaii), 13.08.2003 - 15.08.2003. Anaheim: Acta Press. 2003, s. 263-268. ISSN 1482-7921. ISBN 0-88986-378-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
107.Latest Results in the Analytical Design of Optimal Equiripple Comb FIR Filters
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: TKALČIČ, M. a ZAJC, B., eds. EUROCON 2003 - Computer As a Tool - Proceedings. Eurocon 2003. Ljubljana, 22.09.2003 - 24.09.2003. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press. 2003, s. 169-172. ISBN 0-7803-7763-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
108.Progress in the Analytical Design of Optimal Equiripple Comb FIR Filter
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: VLČEK, M., PŘIKRYL, J., a KOVÁŘ, B., eds. Proceedings of the 5th COST 276 Workshop. 5th COST 276 Workshop. Praha, 02.10.2003 - 03.10.2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 2003, s. 1-4. ISBN 80-01-02840-2.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
109.Návrh korektoru skupinového zpoždění počítačem
Vrbata, J. - Laipert, M., - Vlček, M.
In: Nové smery v spracovaní signálov VI. Nové smery v spracovaní signálov VI.. Tatranské Zruby, 24.04.2002 - 26.04.2002. Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia. 2002, s. 28-31. ISBN 80-8040-180-2.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
110.Mobilní aplikace v telematice a inteligentní vozidlo
Vlček, M.
09.10.2002.
Nepublikovaná přednáška
111.Analytical Design of 2-D FIR Filters with Asteroidal Shape
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: YOUNAN, N., ed. Proceedings of the Fourth IASTED International Conference Signal and Image Processing. Signal and Image Processing. Kaua'i, Hawaii, 12.08.2002 - 14.08.2002. Anaheim: Acta Press. 2002, s. 17-20. ISSN 1482-7921. ISBN 0-88986-340-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
112.Analytical Approach to the Design of 2-D FIR filters with Asteroidal Shape
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: Proceedings of the International Conference Research in Telecommunication Technology. RTT´2002 - International Conference Research in Telecommunication Technology. Žilina, 17.09.2002 - 19.09.2002. Žilina: University of Žilina. 2002, s. 64-67. ISBN 80-7100-991-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
113.Design of Equiripple FIR Double Narrow Band Filters for DTMF Applications
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: YUANAN, L., ed. Proceeding of the International Conference on Telecommunications 2002 - Volume 1. International Conference on Telecommunications 2002. Beijing, 01.06.2002. Beijing: Publishing House of Electronics Industry. 2002, s. 104-107. ISBN 7-5053-7702-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
114.Two-Dimensional FIR Asteroidal Filters
Vlček, M. - Zahradník, P.
In: DE ROSA, A. a CID-SUEIRO, J., eds. Information and Knowledge Management for Integrated Media Communications. Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication. Firenze, 25.03.2002 - 26.03.2002. Firenze: Universita degli Studi. 2002, s. S2/1. ISBN 84-89315-26-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
115.Analytical Design of 2-D FIR Filters for Image Compression
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: LIATSIS, P., ed. Recent Trends in Multimedia Information Processing. Recent Trends in Multimedia Information Processing. Manchester, 07.11.2002 - 08.11.2002. Singapore: World Scientific. 2002, s. 278-281. ISBN 981-238-243-7.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
116.Synthesis of the Group Delay Equalizers
Vrbata, J. - Laipert, M., - Vlček, M.
In: ICECS 2002. The 9th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems. Dubrovnik, 15.09.2002 - 18.09.2002. Zagreb: ICECS 2002 Organizing Committee. 2002, s. 133-136. ISBN 0-7803-7597-1.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
117.Analytical Design of Arbitrary Oriented Asteroidal 2-D FIR Filters
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: APCCAS 2002 Proceedings. APCCAS 2002. Denpasar, Bali, 28.10.2002 - 31.10.2002. Monterey: IEEE Circuits and Systems Society. 2002, s. 217. ISBN 0-7803-7691-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
118.Equiripple FIR Triple Narrow Band Filters
Zahradník, P. - Vlček, M., - Šimák, B.
In: APCCAS 2002 Proceedings. APCCAS 2002. Denpasar, Bali, 28.10.2002 - 31.10.2002. Monterey: IEEE Circuits and Systems Society. 2002, s. 218. ISBN 0-7803-7691-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
119.Analytical Design of Frequency Scaled Asteroidal 2-D FIR Filters
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: MWSCAS-2002 Conference Proceedings. The 2002 45th Midwest Symposium on Circuits and Systems. Tulsa (Oklahoma), 04.08.2002 - 07.08.2002. Piscataway: IEEE. 2002, s. III_680-III_683. ISBN 0-7803-7524-6.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference
120.Algoritms for Zolotarev Polynomials and their Applications
Vlček, M.
In: ABSTRACTS. Modelling 2001. Plzeň, 25.06.2001 - 29.06.2001. Plzeň: Západočeská universita. 2001, s. 69.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
121.Analytical Design of Multiple Notch Filters
Vlček, M. - Zahradník, P.
In: Proceedings of the Norwegian Signal Processing Symposium NORSIG-2001. Norwegian Signal Processing Symposium NORSIG-2001. Trondheim, 18.10.2001 - 20.10.2001. Trondheim: Norwegian Society on Signal Processing. 2001, s. 1-5. ISBN 82-995422-1-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
122.Latest Results in Equiripple FIR Multiple Notch Filter
Vlček, M. - Zahradník, P.
In: Proceedings of the International Conference Research in Telecommunication Technology RTT 2001. International Conference Research in Telecommunication Technology RTT 2001. Lednice, 24.09.2001 - 26.09.2001. Brno: Czech Section of the IEEE VUT. 2001, s. 137-140. ISBN 80-214-1938-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
123.Digital FIR Double Notch Filters
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: Proceedings of the IASTED International Conference Signal and Image Processing. IASTED International Conference Signal and Image Processing. Honolulu, 13.08.2001 - 16.08.2001. Honolulu: International Association of Science and Technology for Development ACTA Press. 2001, s. 369-372. ISBN 0-88986-297-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
124.Digital Multiple Notch Filters Performance, CD ROM
Vlček, M. - Zahradník, P.
In: Prooceedings of the 15th European Conference on Circuit Theory and Design ECCTD'01 , CD ROM. 15th European Conference on Circuit Theory and Design ECCTD'01. Helsinky, 28.08.2001 - 31.08.2001. Helsinki: Helsinki University of Technology. 2001, s. I-49-I-52. ISBN 951-22-5571-5.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
125.Digital Multiple Notch Filters Performance
Vlček, M. - Zahradník, P.
In: SIMULA, O., et al., eds. Circuit Paradigm in the 21st Century. ECCTD'01. Espoo, 28.08.2001 - 31.08.2001. Helsinki: Helsinki University of Technology. 2001, s. I-49-I-52. ISSN 1455-8440. ISBN 951-22-5572-3.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
126.Analytical Design of FIR Multiple Notch Filters
Vlček, M. - Zahradník, P.
In: JETLUND, O., ed. NORSIG-2001. NORSIG-2001. Trondheim, 18.10.2001 - 20.10.2001. Trondheim: Norwegian Society on Signal Processing. 2001, s. 1-5. ISBN 82-995422-1-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
127.Digital FIR Double Notch Filters
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: HAMZA, M.H., ed. Signal and Image Processing. 7-th International Conference Signal and Image Processing. Honolulu, Hawai, 13.08.2001 - 16.08.2001. Calgary: Acta Press. 2001, s. 369-372. ISSN 1482-7921. ISBN 0-88986-297-4.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
128.Stejnoměrná aproximace skupinového zpoždění
Laipert, M. - Vlček, M.
Slaboproudý obzor. 2001, 58(1), s. 18-21. ISSN 0037-668X.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
129.Dopravní telematika - místo pro nové aplikace
Vlček, M.
Komunikace. 2001, 0(11), s. 6-8. ISSN 1211-9962.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky
130.Quo Vadis (tele)komunikace
Vlček, M.
In: Teleinformatika 2001. Teleinformatika 2001. Praha, 27.11.2001 - 28.11.2001. Praha: WIRELESSCOM. 2001, s. 7-12.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
131.Remark to Chebyshev Approximation of the Normalized low-pass Filter Prototype
Vrbata, J. - Laipert, M., - Vlček, M.
In: Conference Proceedings of the 11th International Czech-Slovak Scientific Conference. Conference Proceedings 11th International Czech_Slovak Scientific Conference. Brno, 10.05.2001 - 11.05.2001. Brno: VUT v Brně, FEI, Ústav radioelektroniky. 2001, s. 58-61. ISBN 80-214-1861-3.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
132.Modelování systémů a procesů
Svítek, M. - Borka, J., - Vlček, M.
Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2001, ISBN 80-01-02361-3.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
133.Analytical Design of FIR Filters
Vlček, M. - Zahradník, P., - Unbehauen, R.
IEEE Transactions on Signal Processing. 2000, 48(9), s. 2705-2709. ISSN 1053-587X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
134.Analogové a číslicové filtry
Davídek, V. - Laipert, M., - Vlček, M.
Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, ISBN 80-01-02178-5.
Vědecká kniha česky
135.Telematika - nástroj realizace aktivní dopravní politiky
Svítek, M. - Vlček, M., - Kopecký, F.
T & P. Telekomunikace a podnikání. 2000, 4(2), s. 34-35. ISSN 1211-5525.
Článek
136.Investigation of Micro-Sleep Markers for Drivers, Pilots and System Operators
Novák, M. - Faber, J., - Vlček, M.
In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 671. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
137.Large Systems Decomposition Method for Transport Network Control
Svítek, M. - Vlček, M., - Prchal, J.
In: STREJC, A., ed. Proceedings of Workshop 2000. Workshop 2000. Praha, 14.02.2000 - 16.02.2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, s. 674. ISBN 80-01-02229-3.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
138.Diagnostika vlhkých staveb
Klečka, T. ed. - Kolář, K. ed. - Kolísko, J. ed., - Vlček, M. ed.
1. vyd. Praha: WTA CZ. 2000, ISBN 80-02-01366-2.
Kniha - sborník (pro KAP)
139.Funkce INVCHEBY 2 a INVCHEBY pro program MATLAB
Laipert, M. - Vlček, M., - Vrbata, J.
Praha 8: Humusoft s.r.o.. 2000, !!!.
Výzkumná zpráva v češtině
140.Asymptotic Behaviour of FIR Filters
Vlček, M. - Zahradník, P., - Unbehauen, R.
In: ISCAS 2000. ISCAS 2000. Geneve, 28.05.2000 - 31.05.2000. Piscataway: IEEE. 2000, s. I-100-I-103. ISBN 0-7803-5485-0.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
141.Diagnostika vlhkých staveb
Klečka, T. ed. - Kolář, K. ed. - Kolísko, J. ed., - Vlček, M. ed.
Praha: WTA CZ. 2000
Kniha - sborník (pro KAP)
142.Sanace vlhkého zdiva
Klečka, T. ed. - Vlček, M. ed. - Kolář, K. ed., - Kolísko, J. ed.
1. vyd. Praha: WTA CZ. 2000, ISBN 80-02-01367-2.
Kniha - sborník (pro KAP)
143.Aplikace inverzní Čebyševovy aproximace
Laipert, M. - Vlček, M., - Vrbata, J.
In: Nové smery spracovanie signalov V. Nové smery spracovanie signalov V.. Liptovský Mikuláš, 29.05.2000 - 30.05.2000. Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia. 2000, s. 19-22. ISBN 80-8040-125-X.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
144.Úvod do telematiky
Vlček, M. - Kopecký, F., - Svítek, M.
In: Teleinformatika 2000. Teleinformatika 2000. Praha, 29.11.2000. Praha: Wirelesscom. 2000, s. 101-105.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
145.Remark to Inverse Chebyshev Approximation of Normalized Lowpass Filter Prototype
Laipert, M. - Vlček, M., - Vrbata, J.
In: Radioelektronika 2000. Radioelektronika 2000. Bratislava, 13.09.2000 - 15.09.2000. Bratislava: STU v Bratislave, FEI. 2000, s. I-27-I-30. ISBN 80-227-1389-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
146.Funkce INVCHEBY2 a INVCHEBY pro program MATLAB
Laipert, M. - Vlček, M., - Vrbata, J.
Praha 8: Humusoft s.r.o.. 2000, #VZ2000/1.
Výzkumná zpráva v češtině
147.Remark to Inverse Chebyshev Approximation of Normalized Lowpass Filter Prototype
Laipert, M. - Vlček, M., - Vrbata, J.
In: PROKOPOVÁ, I., DROBNÁ, I., a ONDRÁČEK, O., eds. Radioelektronika 2000 - Conference Proceedings. Radioelektronika 2000. Bratislava, 12.09.2000 - 13.09.2000. Bratislava: STU v Bratislave, FEI. 2000, s. I-27-I-30. ISBN 80-227-1389-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
148.Asymptotic Properties of Digital FIR Filters
Vlček, M. - Zahradník, P., - Unbehauen, R.
In: TAPPIO, S., ed. NORSIG 2000 IEEE Nordic Signal Processing Symposium. NORSIG 2000 IEEE Nordic Signal Processing Symposium. Kolmaren-Norrkoping, 05.06.2000 - 07.06.2000. Piscataway: IEEE. 2000, s. 207-210.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
149.Correction to "Zolotarev polynomials and optimal FIR filters"
Vlček, M. - Unbehauen, R.
IEEE Transactions on Signal Processing. 2000, 48(7), s. 2171. ISSN 1053-587X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
150.Aplikace inverzní Čebyševovy aproximace
Laipert, M. - Vlček, M., - Vrbata, J.
In: Nové směry ve zpracování signálů 5. Nové smery v spracovaní signálov V.. Liptovský Mikuláš, 24.05.2000 - 26.05.2000. Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia. 2000, s. 19-22. ISBN 80-8040-125-X.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
151.Analytical Design of FIR Filters
Vlček, M. - Zahradník, P., - Unbehauen, R.
IEEE Transactions on Signal Processing. 2000, 50(0), s. 2705-2709. ISSN 1053-587X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
152.Asymptotic Characteristics of 1-D Finite Impulse Response Filters
Vlček, M. - Zahradník, P., - Unbehauen, R.
In: LANDEROS, A., ed. Proceedings of ICT 2000, International Conference on Communications. ICT 2000 Internal Conference on Telecommunications. Acapulco, 22.05.2000 - 25.05.2000. Mexico City: ITESM. 2000, ISBN 968-36-7762-2.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
153.Analogové a číslicové filtry
Davídek, V. - Laipert, M., - Vlček, M.
1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2000, ISBN 80-01-02178-5.
Vědecká kniha česky
154.Zolotarev Polynomials and Optimal FIR Filters
Vlček, M. - Unbehauen, R.
IEEE Transactions on Signal Processing. 1999, 47(3), s. 717-730. ISSN 1053-587X.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
155.Almost Equiripple FIR Half-Band Filters
Zahradník, P. - Vlček, M., - Unbehauen, R.
IEEE Transactions on Circuits and Systems. 1999, 46(6), s. 744-748. ISSN 1057-7122.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
156.Analytical Approach to the Design of FIR Filters
Vlček, M. - Zahradník, P., - Unbehauen, R.
In: BECCARI, C., ed. Proceedings of the European Conference on Circuit Theory on Design, ECCTD'99. European Conference on Circuit Theorz on Design, ECCTD´99. Stresa, 29.08.1999 - 02.09.1999. Torino: Levrotto & Bella Editrice. 1999, s. 209-212.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
157.Integrated Telematic System for European Transport Policy Making
Svítek, M. - Vlček, M., - Kopecký, F.
In: CZ-INTERMODAL 99 - Intermodální přeprava 21. století. CZ-INTERMODAL 99-Intermodální doprava 21.století. Lázně Bohdaneč, 08.11.1999 - 09.11.1999. Pardubice: Univerzita Pardubice. 1999, s. 35-40.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
158.Analytical Design of FIR Filters
Vlček, M. - Zahradník, P., - Unbehauen, R.
In: IEEE Proceedings, ICECS'99. The 6th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems. Paphos, 05.09.1999 - 08.09.1999. Piscataway: IEEE. 1999, s. 71-74. ISBN 0-7803-5682-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
159.Telematika jako nástroj provádění aktivní dopravní politiky
Svítek, M. - Vlček, M., - Kopecký, F.
In: NOVOTNÝ, V. a SVOBODA, V., eds. Věda o dopravě. Věda o dopravě. FD ČVUT Praha, Na Florenci 25, Praha, 17.11.1999. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní. 1999, s. 12-18.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky
160.On the Design of Almost Equiripple FIR Half-Band Filters
Zahradník, P. - Vlček, M., - Unbehauen, R.
In: ČMEJLA, R. a POLLÁK, P., eds. Polish-Hungarian-Czech Workshop on Circuit Theory, Signal Processing, and Application. 22th Czech-Hungarian-Polish Workshop on Circuit Theory and Application. Herbertov, 22.09.1999 - 26.09.1999. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1999, s. 1-6. ISBN 80-01-02047-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
161.Contribution to the Analytical Design of FIR Half-Band Filters
Zahradník, P. - Vlček, M., - Unbehauen, R.
In: POLLÁK, P. a ČMEJLA, R., eds. Polish-Hungarian-Czech Workshop on Circuit Theory, Signal Processing, and Application. 22th Czech-Hungarian-Polish Workshop on Circuit Theory and Application. Herbertov, 22.09.1999 - 26.09.1999. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1999, s. 7-12. ISBN 80-01-02047-9.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
162.Analytical Design of FIR Filters
Zahradník, P. - Vlček, M., - Unbehauen, R.
In: Proceedings of the IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems ICECS'99. The 6th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems ICECS'99. Pafos, Cyprus, 05.09.1999 - 08.09.1999. Piscataway: IEEE. 1999, s. 71-74. ISBN 0-7803-5682-9.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
163.Analytical Approach to the Design of FIR Filters
Vlček, M. - Zahradník, P., - Unbehauen, R.
In: CIVALLERI, P.P., et al., eds. ECCTD '99. ECCTD '99. Stresa, 29.08.1999 - 02.09.1999. Politecnico di Torino. 1999, s. 209-212.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
164.Road Sign Recognition System using TMS320C80
Líbal, V. - Paclik, P. - Kovar, B. - Mošna, P. - Vlček, M., - Zahradník, P.
In: MEYR, H., ed. Proceedings of DSP Germany'98. DSP Germany'98. München, 06.10.1998 - 08.10.1998. Poing/München: WEKA Fachverlag. 1998, s. 41-48.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
165.Road Sign Recognition System using TMS320C80
Líbal, V. - Vlček, M. - Zahradník, P. - Paclík, P. - Kovář, B., - Mošna, P.
In: Proceedings of the Second European DSP Education and Research Conference. The Second European DSP Education and Research. Paris, 23.09.1998 - 24.09.1998. Houston: Texas Instruments. 1998, s. 33-39.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
166.Analytical Design of Almost Equiripple FIR Half-Band Filters
Zahradník, P. - Vlček, M., - Unbehauen, R.
In: Proceedings of the 1998 IEEE International Symposium on Circuits and Systems. The 1998 IEEE International Symposium on Circuits and Systems. Monterey, 31.05.1998 - 03.06.1998. Monterey: IEEE Circuits and Systems Society. 1998, s. 90-93. ISBN 0-7803-4458-8.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
167.Group Delay Approximation
Laipert, M. - Vlček, M.
In: SVAČINA, J., ed. Radioelectronics 98. Radioelektronika 98. Brno, 28.04.1998 - 29.04.1998. Brno: VUT v Brně. 1998, s. 13-16. ISBN 80-214-0983-5.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně
168.Aproximace skupinového zpoždění
Laipert, M. - Vlček, M.
In: Zborník z vedeckej konferencie Nové smery v spracovaní signalov IV. Nové smery v spracvaní signalov IV. Liptovský Mikuláš, 13.05.1998 - 14.05.1998. Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia. 1998, s. 234-237. ISBN 80-8040-071-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
169.Aproximace skupinového zpoždění
Laipert, M. - Vlček, M.
In: ŠURIANSKY, J., ed. Nové smery v spracování signálov IV. Nové smery v spracovaní signálov IV. Liptovský Mikuláš, 27.05.1998 - 29.05.1998. Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia. 1998, s. 234-237. ISBN 80-8040-071-7.
Stať ve sborníku z lokální konference česky
170.Automatic Template Generation for Image Recognition
Líbal, V. - Zahradník, P., - Vlček, M.
In: Workshop 97. Workshop 97. Praha, 20.01.1997 - 22.01.1997. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1997, s. 179-180.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
171.Bilinear Transformation and Group Delay
Vlček, M.
In: Proceedings of Radioelectronics 96. Proc. of radioelektronoka 96. Brno, Brno: VUT v Brně. 1996, s. 1-4.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
172.Traffic Signs Identification and Automatic Template Generation
Líbal, V. - Zikmund, T. - Paclík, P. - Kralík, M. - Kovář, B. - Zahradník, P., - Vlček, M.
In: Workshop 96. Workshop 96. Brno, 22.01.1996 - 24.01.1996. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1996, s. 185-186.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
173.Mouth Segmentation Based on Color Analysis
Líbal, V. - Rothkrantz, L.J.M., - Vlček, M.
Delft University of Technology. 1996, REPORT 96-164.
Zahraniční výzkumná zpráva
174.Lineární obvody
Laipert, M. - Vlček, M.
Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1995, ISBN 80-01-01237-9.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV)
175.Robust Algorithms and Fast Digital Filter Design
Vlček, M. - Zahradník, P.
In: CTU Seminar 94. CTU Seminar 94. Praha, 17.01.1994 - 20.01.1994. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1994, s. 193-194.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
176.Fast Design Algorithms for FIR Notch Filters
Vlček, M. - Jireš, L.
In: Proceedings of IEEE International Symposium on Circuits and Systems, ISCAS 94. Vol. 2. IEEE International Symposium on Circuits and Systems. London, 30.05.1994 - 02.06.1994. Piscataway: IEEE. 1994, s. B297-B300. ISBN 0-7803-1915-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
177.Maximally Flat FIR Half-Band Filters
Vlček, M.
In: Workshop 93. Workshop 93. Praha, 18.01.1993 - 21.01.1993. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1993, s. 197-198.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
178.Frequency Transformations in Two-Dimensional Digital FIR Filters Design
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: Proceedings of ECCTD 93. Part I. European Conference on Circuit Theory and Design. Davos, 30.08.1993 - 03.09.1993. Amsterdam: Elsevier. 1993, s. 379-384. ISBN 0-444-81664-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
179.System of Thin Diaphragm - Air Gap in Electrostatic Transducer
Škvor, Z. - Vlček, M.
In: Workshop 93. Workshop 93. Praha, 18.01.1993 - 21.01.1993. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 1993, s. 195-196.
Stať ve sborníku Workshop ČVUT - VUT
180.Frequency Transformations in Two-Dimensional Digital FIR Filters Design
Zahradník, P. - Vlček, M.
In: DEDIEU, H., ed. Circuit Theory and Design 93. 11th European Conference on Circuit Theory and Design. Davos, 30.08.1993 - 03.09.1993. Amsterdam: Elsevier B.V.. 1993, s. 379-384. ISBN 0-444-81664-X.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference
181.The System Approach to Education in Digital Signal Processing for Telecommunications
Sýkora, J. - Šimák, B., - Vlček, M.
In: Second European Congress on Systems Science. Volume IV. Second European Congress on Systems Science. Praha, 05.10.1993 - 08.10.1993. Praha: Systems Science and Information. 1993, s. 1357-1360.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně
182.NOTE TO THE WINDOW FUNCTION WITH NEARLY MINIMUM SIDELOBE ENERGY
Vlček, M. - Unbehauen, R.
IEEE Transactions on Circuits and Systems. 1990, 37(10), s. 1323-1324. ISSN 1057-7122.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
183.NOTE TO THE COEFFICIENTS OF THE CHEBYSHEV WINDOW FUNCTION
Vlček, M. - Unbehauen, R.
AEU Archiv fur Elektronik und Ubertragungstechnik. 1990, 44(6), s. 495-496. ISSN 0001-1096.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku
184.DEGREE, RIPPLE, AND TRANSITION WIDTH OF ELLIPTIC FILTERS
Vlček, M. - Unbehauen, R.
IEEE Transactions on Circuits and Systems. 1989, 36(3), ISSN 1057-7122.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
185.ANALYTICAL SOLUTIONS FOR DESIGN OF IIR EQUIRIPPLE FILTERS
Vlček, M. - Unbehauen, R.
IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing. 1989, 37(10), s. 1518-1531. ISSN 0096-3518.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném SCI Expanded
186.MODIFICATION OF DEFLECTION METHOD FOR STUDY OF DIFFUSION-ELASTIC PHENOMENA IN PLATED LAYERS
Kufudakis, A. - Vlček, M.
Czechoslovak Journal of Physics. 1976, 1976(B 26), s. 795-806. ISSN 0011-4626.
Článek v tuzemském periodiku excerpovaném SCI Expanded

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Nové selektivní transformace pro číslicové zpracování nestacionárních signálů
Vlček, M.
2011 - 2013
GAP102/11/1795
2.Inovace předmětu Mathematical Tools
Vlček, M.
2011 - 2011
2050/2011
3.Inovace předmětu Signálové procesory - číslicové zpracování signálů
Vlček, M.
2006 - 2006
2719
4.COST Action 276 Information and Knowledge Management for Integrated Media Communication
Vlček, M.
2002 - 2005
OC 276.001
5.Rozvoj metod systémové analýzy, algoritmů a statistických metod pro dopravu a spoje
Vlček, M.
1999 - 2004
MSM 210000023
6.Vybavení fakulty dopravní pro výuku nově akreditovaných oborů
Vlček, M.
2000 - 2000
0833/1
7.Síťové služby na Fakultě dopravní ČVUT
Vlček, M.
1996 - 1997
IF96063
8.Číslicové zpracování akustických a obrazových signálů v humánních aplikacích
Vlček, M.
1994 - 1996
GA102/94/1364