Ljiljana Dušková

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
F405 - Na Florenci 25, Praha
Telefon:
+420-224890703
+420-224890702
+420-224817890
+420-224358416
E-mail:
duskolji@fd.cvut.cz
Funkce:
sekretářka / Ústav aplikované matematiky / FD

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Není vyučujícím žádného předmětu.

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.