MUDr. PhDr. Ľubomír Háčik, CSc.

fotografie osoby
Pracoviště:
Místnost:
B-129 - Horská 3, Praha
Telefon:
+420-224359118
E-mail:
haciklub@fd.cvut.cz
Člen:
Laboratoř lidského faktoru a automatizace v letectví

Vyučující předmětu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu:

Přednášky:
21LCVL - Lidský činitel v letectví
21LIVO - Lidská výkonnost a omezení
Cvičení:
21LIVO - Lidská výkonnost a omezení

Garant předmětu v doktorském studiu:

21LCL - Lidský činitel v letectví

Vedoucí studentského projektu:

Není vedoucím žádného projektu.


* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Recent Changes of Rules for Parachutists
Háčik, Ľ.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2011)
2.Antropologicko-legislativní úvahy o parametrech ultralehkých letounů.
Háčik, Ľ.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
3.Lumbago - radikulární vs. pseudoradikulární
Háčik, Ľ.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
4.Diferencované posuzování způsobilosti pilotů u diagnóz skupiny G40 MKN
Háčik, Ľ.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
5.Lidská výkonnost a omezení
Háčik, Ľ.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2002)

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.