doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.

Vedoucí studentského projektu:

Logistika letecké dopravy
  21X1LL - bakalářský studijní program

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS

1.Risk-Based Indicators Implementation and Usage
Plos, V. - Soušek, R., - Szabo, S.
Stať ve sborníku (2016)
2.Dynamic Mathematical Model of Ground Support Equipment Utilization in Aircraft Technical Handling
Endrizalová, E. - Němec, V. - Szabo, S., - Soušek, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
3.The Role of Risk-Based Indicators for the Air Carrier
Plos, V. - Soušek, R. - Vittek, P., - Stojić, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
4.Transport Modelling of Citizens Evacuation
Šustr, M. - Soušek, R. - Koloničný, A., - Němec, V.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2016)
5.Basic Piloting Technique Error Rate as an Indicator of Flight Simulators Usability for Pilot Training
Socha, V. - Socha, L. - Hanáková, L. - Lališ, A. - Koblen, I. - Kušmírek, S. - Mrázek, P. - Soušek, R., - Schlenker, J.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2016)
6.Quality Management in the Crisis States in the Czech Republic
Šustr, M. - Viskup, P., - Soušek, R.
Abstrakt ve sborníku (2015)
7.Manažérstvo Kvality
Socha, V. - Socha, L. - Szabo, S., - Soušek, R.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2015)
8.Management bezpečnosti letiště
Szabo, S. - Němec, V., - Soušek, R.
Vědecká kniha česky (2015)
9.Zatímní železniční mosty používané v České republice
Englich, J. - Mazač, J. - Soušek, R., - Šmejda, A.
Vědecká kniha česky (2015)
10.The Assessment of Critical Infrastructure in the Czech Republic
Fuchs, P. - Němec, V. - Soušek, R. - Szabo, S. - Šustr, M., - Viskup, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2015)
11.Draft of the new temporary railway bridge in the Czech Republic
Dybal, J. - Englich, J. - Soušek, R., - Šustr, M.
Stať ve sborníku (2015)
12.Effect of Normobaric Hypoxia on Psychomotor Pilot Performance
Novák, L. - Němec, V., - Soušek, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
13.Mutual Influence of Management Processes of Stakeholders and Risk Management in Cyber Security Environment
Pitas, J. - Němec, V., - Soušek, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
14.The Development and Application of Evaluation System to the New Temporary Railway Bridge Construction in the Czech Republic
Soušek, R. - Viskup, P., - Hrůza, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
15.Determination of the Parameters for the Evaluation of the Current Development and Use of New Temporary Railway Bridge Structure in the Czech
Soušek, R. - Viskup, P., - Hrůza, P.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
16.Osvědčování organizací a personálu v letectví
Mrázek, P. - Němec, V., - Soušek, R.
Vědecká kniha česky (2014)
17.Transportation and environment - Economic Research
Říha, Z. - Němec, V., - Soušek, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
18.Dějiny železničního vojska
Jiránek, T. - Soušek, R.
Vědecká kniha česky (2014)
19.Manažment bezpečnosti v skupinovej zlietanosti
Rozenberg, R. - Szabo, S. - Soušek, R., - Socha, L.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
20.Cyber-attacks and attack protection
Hrůza, P. - Soušek, R., - Szabo, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2014)
21.Management Bezpečnosti
Roudný, R. - Soušek, R.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2014)
22.Vzorová ohrožení pro železniční dopravu
Dvořák, Z. - Soušek, R.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
23.Analysis of Selected Cluster Methods in Area of Road Accidents Data
Kašparová, M. - Krupka, J., - Soušek, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2014)
24.Opatření pro řešení ohrožení na železnici
Dvořák, Z. - Soušek, R.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2014)
25.Modelling of road safety evaluations at the regional and local level in Czech Republic
Kořínek, T. - Křupka, J., - Soušek, R.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
26.Complex automated information system for remote management of crisis situations in rail transport
Dvořák, Z. - Lusková, M. - Hrůza, P., - Soušek, R.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2013)
27.Methods for Processing Type Threats in Railway Transport
Soušek, R. - Dvořák, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční prestižní konference (2013)
28.Risk management Process in the Field of Cybernetic Security – Mistakes and Solution Approach
Pitas, J. - Soušek, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
29.Cyber attack and cyber waterface
Hrůza, P. - Chlan, A., - Soušek, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2013)
30.Vplyv antropogénnej činnosti na environmentálnu kvalitu životného prostredia
Soušek, R. - Pavolová, H., - Cehlár, M.
Jiná kniha česky (2012)
31.Trhacie práce v krízových situáciách
Cehlár, M. - Rybár, R. - Mihok, J. - Soušek, R., - Szabo, S.
Vědecká kniha česky (2012)
32.Posuzování vlivu přepravy nebezpečných věcí na životní prostředí
Fuchs, P. - Soušek, R. - Kelemen, M. - Zajíček, J., - Kamenický, J.
Vědecká kniha česky (2012)
33.How to calculate the accident probability of dangerous substance transport
Fuchs, P. - Saska, T. - Soušek, R., - Vališ, D.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2012)
34.High-pressure pipeline break risk assessment
Saska, T. - Novák, J. - Kratochvíl, F., - Soušek, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2012)
35.Nový systém obnovy železniční infrastruktury za krizových stavů
Soušek, R.
Vědecká kniha česky (2011)
36.Multiple Measurement of Physical Quantity from the Risk Evaluation Point of View
Soušek, R. - Kamenický, J. - Němec, V., - Čermáková, H.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
37.Surface Mining Technology and Economy
Soušek, R.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2011)
38.Operační příprava státního území a nový systém obnovy železniční infrastruktury
Englich, J. - Soušek, R., - Viskup, P.
Článek v tuzemském periodiku z pozitivního seznamu RVVI česky (2011)
39.Surface mining technology and economy
Cehlár, M. - Rybár, R. - Soušek, R., - Szabo, S.
Tuzemská vědecká kniha cizojazyčně (2011)
40.Výcvik a výchova pilotů na ČVUT
Němec, V. - Soušek, R., - Řehulka, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2011)
41.Modeling of Critical Railway Transport Infrastructure Renewal
Dvořák, Z. - Fuchs, P. - Němec, V., - Soušek, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
42.Dopravní infrastruktura jako prvek kritické infrastruktury státu
Fuchs, P. - Kelemen, M. - Soušek, R. - Zajíček, J., - Havlíček, J.
Vědecká kniha česky (2011)
43.Krizový management v České republice
Soušek, R. - Kelemen, M.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2011)
44.Exposure of the environment and surface water by dangerous liquids - The slop outflow model
Balatka, M. - Fuchs, P. - Kamenický, J. - Soušek, R., - Kelemen, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2011)
45.Individual and social risk during transportation of dangerous substances
Dvořák, Z. - Fuchs, P. - Novák, J., - Soušek, R.
Článek v zahraničním periodiku excerpovaném databází Scopus či ERIH cizojaz (2011)
46.Stavba provizorních mostů ze soupravy TMS
Maňas, P. - Soušek, R.
Vědecká kniha česky (2010)
47.Stavba provizorních mostů ze soupravy MS
Maňas, P. - Soušek, R.
Vědecká kniha česky (2010)
48.The evaluation of individual risk in case of toxic gas escape in transport
Soušek, R. - Dvořák, Z. - Novák, J. - Saska, T., - Fuchs, P.
Abstrakt ve sborníku (2010)
49.Simulation of Dangerous Substances Outflows into the Enviroment because of Traffic Accidents Dangerous
Fuchs, P. - Soušek, R. - Šmída, J. - Saska, T. - Kelemen, M. - Dvořák, Z., - Novák, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
50.Doprava a krizový managemnet
Soušek, R. - Němec, V. - Březina, E. - Dvořák, Z. - Englich, J. - Kaplan, V. - Kelemen, M. - Kleprlík, J. - Majerčák, P. - Maňas, P. - Pavlíček, F., - Sobotková, Š.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2010)
51.Methodology of critical transport infrastructure object identification
Soušek, R. - Dvořák, Z., - Kelemen, M.
Abstrakt ve sborníku (2010)
52.GIS Software Tools Application for Dangerous Goods Transport Risk Evaluation
Soušek, R. - Novák, J. - Šmída, J. - Saska, T., - Havlíček, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
53.Dangerous Goods Transport Imact Assessment to the Enviroment
Fuchs, P. - Soušek, R. - Šmída, J. - Saska, T. - Havlíček, J. - Dvořák, Z., - Novák, J.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
54.Multi-agent System for Decreasing of Risk in Road Transport
Dvořák, Z. - Razdík, J. - Soušek, R., - Sventeková, E.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
55.Riadenie rizík v železničnej doprave
Dvořák, Z. - Soušek, R. - Sventeková, E. - Leitner, B., - Čižlák, M.
Vědecká kniha česky (2010)
56.Simulation of dangerous substances outflows into the environment because of traffic accidents by dangerous substances transport
Fuchs, P. - Novák, J. - Saska, T. - Smida, J. - Dvořák, Z. - Kelemen, M., - Soušek, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
57.Theoretical background and software support for creation of railway transport model in crisis situations
Dvořák, Z. - Leitner, B. - Milata, I. - Novák, L., - Soušek, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
58.GIS software tools application for dangerous goods transport risk evaluation
Saska, T. - Novák, J. - Šmída, J. - Havlíček, J., - Soušek, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
59.Dangerous Goods Transport Impact Assesment to the enviroment
Fuchs, P. - Novák, J. - Saska, T. - Šmída, J. - Havlíček, J. - Dvořák, Z., - Soušek, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
60.Enhancing of Security on Critical Accident Location Using Telematic Support
Dvořák, Z. - Čekerevac, Z. - Kelemen, M., - Soušek, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
61.On Cooperation betwen Military and Civilian Authorities in the Czech republic during Crissis Situation in Transport
Maňas, P. - Soušek, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2010)
62.Safety Management in the Field of Transport? New Challenges for Science, Personal and Property Protection
Soušek, R. - Kelemen, M. - Nečas, P., - Križovský, S.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
63.Appraisal of Critical Transportation Infrastructure - Risk and Safety
Soušek, R. - Fuchs, P. - Kelemen, M. - Havlíček, J. - Zajíček, J., - Kováčová, L.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2009)
64.Model of safe and effective transport traffic at airport maintenance
Soušek, R. - Brázda, T., - Kelemen, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2009)
65.Assesment and Modeling of Exposure Zones by Transport of Dangerous Matters
Soušek, R. - Novák, J., - Kelemen, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2009)
66.Problems of assessment of exposure zones and their modeling by dangerous objects transport
Saska, T. - Novák, J., - Soušek, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
67.New system of railway network protection and renewal in Czech Republic
Soušek, R. - Dvořák, Z., - Kelemen, M.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
68.Risk identification in critical transport infrastructure in case of central Europe with focus on transport of dangerous shipments
Soušek, R. - Dvořák, Z.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2009)
69.Problematika stanovení určené silniční sítě pro přepravy nebezpečných věcí na základě analýzy rizik
Soušek, R. - Novák, J. - Saska, T., - Havlíček, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2009)
70.Appraisal of Critical Transportation Infrastructure - Risk and Safety
Soušek, R. - Fuchs, P. - Kelemen, M. - Havlíček, J. - Zajíček, J., - Kováčová, L.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2009)
71.Model of safe and efective transport traffic at airport maintenance
Soušek, R. - Brázda, T., - Kelemen, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2009)
72.Assesment and Modeling of Exposure Zones by Transport of Dangerous Matters
Soušek, R. - Novák, J., - Kelemen, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2009)
73.Adaption of induction motor simulation model parameter
Strádal, O. - Soušek, R., - Kelemen, M.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2009)
74.The Theoretical Aspects of Situational Control in the Pilot Aviatic Education
Kelemen, M. - Klecun, R., - Soušek, R.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2008)
75.The Information Strategy as an Assumption for Copany´s Information Security from Czech, Serbian and Slovak point of View
Dvořák, Z. - Čekerevac, Z., - Soušek, R.
Stať ve sborníku z tuzemské mezinárodní konference cizojazyčně (2008)
76.Počítačová podpora dopravního zabezpečení plošné evakuace území
Soušek, R. - Koloničný, A.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
77.Průzkum znalostí o použití materiálních prostředků pro řešení krizových situací na železnici
Soušek, R. - Březina, E.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
78.Krízový manažment dopravy a cestná doprava
Dvořák, Z. - Soušek, R., - Zamiar, Z.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
79.Typový plán narušení funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu v civilním letectví
Soušek, R. - Kelemen, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
80.Fuzzy Function Approximation wiht Rectangle or Ellipsoidal Rules
Strádal, O. - Soušek, R.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2008)
81.Parameter Adaptation in a Simulation Model Using ANFIS
Strádal, O. - Soušek, R.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2008)
82.The Theoretical Aspects of Situational Control in the Pilot Aviatic Education
Kelemen, M. - Klecun, R., - Soušek, R.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2008)
83.Záměr a možnosti posuzování vlivu dopravních tras na biodiverzitu a složky životního prostředí
Drdla, P. - Fuchs, P., - Soušek, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
84.Vliv mimořádných událostí na kritickou železniční infrastrukturu
Soušek, R. - Englich, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2008)
85.Průjezdnost terénu na základě znalosti textury a vlhkosti
Sobotková, Š. - Soušek, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
86.Metody a postupy hodnocení rizika
Fuchs, P. - Soušek, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2008)
87.Navigation training - effective tool of safety management within situational control of aviation education
Kelemen, M. - Bučka, P., - Soušek, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
88.Transport Measures in the Case of Crisis Situation on the Level of Regions of the Czech
Soušek, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2007)
89.Verbální a matematické řešení evakuace osob
Soušek, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
90.Analýza vztahu návrhu Zákona o veřejné dopravě a problematiky krizových regulačních opatření v dopravě
Drdla, P. - Soušek, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
91.Historie železničního vojska 3
Pavlíček, F. - Soušek, R.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
92.Historie železničního vojska 2
Pavlíček, F. - Soušek, R.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
93.Historie železničního vojska 1
Pavlíček, F. - Soušek, R.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
94.Aplikace informačního systému KIS KD pro vývoz pohotovostních zásob za krizových situací a další využití systému
Kopčák, P. - Kasal, R., - Soušek, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
95.Regulace užívání pozemních komunikací na území kraje při krizových situacích
Soušek, R. - Kleprlík, J.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně (2007)
96.Současný stav, možnosti a perspektivy výstavby zatímních mostů při řešení krizových situací na železnici
Englich, J. - Soušek, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2007)
97.Historie železničního vojska 4
Pavlíček, F. - Soušek, R.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
98.Historie železničního vojska 5
Pavlíček, F. - Soušek, R.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
99.Historie železničního vojska 6
Pavlíček, F. - Soušek, R.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
100.Historie železničního vojska 7
Pavlíček, F. - Soušek, R.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
101.Historie železničního vojska 8
Pavlíček, F. - Soušek, R.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
102.Historie železničního vojska 9
Pavlíček, F. - Soušek, R.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
103.Historie železničního vojska 11
Pavlíček, F. - Soušek, R.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
104.Historie železničního vojska 10
Pavlíček, F. - Soušek, R.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
105.Doprava v krizových situacích
Soušek, R.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2007)
106.Informatizácia, informačné systémy a bezpečnostný management
Dvořák, Z. - Dolnák, I., - Soušek, R.
Vědecká kniha česky (2007)
107.Železniční vojsko v Československé republice
Soušek, R. - Pavlíček, F.
Článek (2007)
108.Historie železničního vojska 12
Pavlíček, F. - Soušek, R.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
109.Look about for Air Force Future? Part One
Kelemen, M. - Soušek, R., - Bučka, P.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2007)
110.Preparation for solution of crisis situation in railway transport Czech republic
Dvořák, Z. - Soušek, R., - Englich, J.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2007)
111.Příprava na řešení krizových situací většího rozsahu v železniční dopravě České republiky
Englich, J. - Soušek, R.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
112.Výcvik ve stavbě provizorních mostních konstrukcí v ČR
Englich, J. - Soušek, R.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
113.Místo katedry ženijních technologií v ženijním vojsku AČR
Kaplan, V. - Soušek, R.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2007)
114.Řešení krizových situací v železniční dopravě s počítačovou podporou
Soušek, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
115.Information technology service management grund of solving crisis situation
Maybeetler, J. - Dvořák, Z., - Soušek, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
116.Turbulentní prostředí v krizových situacích
Soušek, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
117.Optimalizace procesu obnovy dopravní infrastruktury za krizových stavů genetickými algoritmy
Bartoníček, T. - Soušek, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
118.The development of the Slovak air force´s air transport capabilities for joint logistic support operations
Kelemen, M. - Szabo, S., - Soušek, R.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2006)
119.Řešení projektu REGULACE v roce 2005, cíle v letech 2006-2007
Cempírek, V. - Drdla, P. - Kleprlík, J. - Ledvinová, M. - Mojžíš, V. - Pivoňka, K. - Soušek, R. - Slivoně, M. - Široký, J. - Šourek, D., - Seidlová, A.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
120.The development of the Slovak air forces air transport capabilities for joint logistics support operations
Kelemen, M. - Szabo, S., - Soušek, R.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2006)
121.Letová príprava a výcvik budúcich vojenskych pilotov pre ozbrojene sily Slovenskej republiky
Kelemen, M. - Soušek, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
122.Příprava na řešení krizových situací většího rozsahu v železniční dopravě České republiky
Englich, J. - Soušek, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
123.Počítačová podpora projektování mostních provizorií
Benda, M. - Maňas, P., - Soušek, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
124.Počítačová podpora výstavby polního potrubí
Dvořák, Z. - Kašpar, Z. - Máca, J., - Soušek, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
125.Perspektivy řešení krizových situací většího rozsahu v železniční dopravě
Englich, J. - Kopčák, P., - Soušek, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
126.Computer Support of Transportation of Heavy and Oversize Shipments
Soušek, R. - Dvořák, Z., - Fidler, T.
Článek v zahraničním odborném recenzovaném periodiku (2006)
127.Výsledky řešení projektu REGULACE v roce 2005
Mojžíš, V. - Cempírek, V. - Drdla, P. - Kleprlík, J. - Ledvinová, M. - Pivoňka, K. - Soušek, R. - Slivoně, M. - Široký, J. - Šourek, D., - Seidlová, A.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
128.Mimořádné události a jejich vliv na klíčové prvky silniční infrastruktury II.
Soušek, R. - Maňas, P., - Novák, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2006)
129.Analýza současného stavu podmínek pro přijímání regulačních opatření v silničním hospodářství
Soušek, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2006)
130.Perspektivy organizacij voznikšich posľe otmeny železnodorožnych vojsk v SR i ČR
Novák, L. - Soušek, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2006)
131.Computer Aided Evacuation of Persons
Soušek, R. - Koloničný, A.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
132.Výcvik stavby provizorních mostních konstrukcí v České republice a její perspektivy
Englich, J. - Mazač, J., - Soušek, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
133.Současné možnosti a perspektivy řešení krizových situací většího rozsahu v železniční dopravě České republiky
Soušek, R. - Englich, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
134.Výcvik ve stavbě provizorních železničních mostních konstrukcí v České republice a jeho perspektivy
Englich, J. - Soušek, R.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
135.Program bezpečnostních (obranných) investic NATO a plán operační přípravy státního území České republiky
Englich, J. - Strbačka, J., - Soušek, R.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
136.Návrh koncepce pro sledované přepravy a její využití z hlediska připravovaného komplexního plánu řízení železniční dopravy
Soušek, R. - Kopčák, P. - Kujalová, J., - Drdla, P.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
137.Počítačová podpora plánování dopravního zabezpečení evakuace osob
Soušek, R. - Koloničný, A.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
138.Výcvik železničních mostních odborností pro připravenost železniční dopravy na řešení krizových situací
Soušek, R. - Englich, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
139.Krizové řízení v dopravě - Návrh koncepce pro sledované přepravy
Soušek, R. - Klapita, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
140.Krizové řízení v dopravě - Typový plán narušení funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu
Soušek, R.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
141.Krizové řízení v dopravě
Soušek, R.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
142.Organizace vojenských přeprav na železnici
Soušek, R. - Drdla, P., - Kujalová, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
143.Současné možnosti a perspektivy řešení krizových situací většího rozsahu v železniční dopravě
Soušek, R. - Englich, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
144.Mimořádné události a jejich vliv na klíčové prvky silniční infrastruktury I.
Soušek, R. - Maňas, P., - Novák, L.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
145.Problematiky technické ochrany železnic jako nedílné součásti operační přípravy státního území
Englich, J. - Soušek, R., - Strbačka, J.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
146.Program bezpečnostních (obranných) investic NATO a plán operační přípravy státního území České republik
Englich, J. - Strbačka, J., - Soušek, R.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
147.Krízové riadenie železničných organizácií Slovenskej republiky po ich reorganizácii
Novák, L. - Soušek, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
148.Krizové řízení v dopravě - Návrh koncepce pro sledované přepravy
Soušek, R. - Klapita, V.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2005)
149.Krizový management a doprava
Soušek, R.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2005)
150.Elementy antikrizisnogo upravlenija železnodarožnych organizacij Slovackoj respubliki posle ich reorganizacij
Novák, L. - Soušek, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2005)
151.Postavenie cestného zabezpečenia v krízovom riadení dopravy v Slovenskej republike
Dvořák, Z. - Milata, I., - Soušek, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
152.Zkušenosti z výcviku ve stavbě provizorních železničních mostních konstrukcí a jeho perspektivy
Englich, J. - Mazač, J., - Soušek, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2005)
153.Krizové stavy a doprava
Soušek, R. ed.
Sborník (2004)
154.Computer Aided Evacuation of Persons
Koloničný, A. - Kujalová, J. - Slivoně, M., - Soušek, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2004)
155.Počítačová podpora výstavby potrubní linky
Kašpar, Z. - Soušek, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
156.Krizové řízení v železniční dopravě
Soušek, R. - Kopčák, P.
Vědecká kniha česky (2004)
157.Riešenie krízových situácií pri preprave nebezpečného tovaru
Klapita, V. - Soušek, R.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2004)
158.Provizorní silniční mosty na plovoucích podpěrách
Soušek, R.
Audiovizuální tvorba (2004)
159.Provizorní silniční mosty na pevných podpěrách
Soušek, R.
Audiovizuální tvorba (2004)
160.Simulační model systému nouzového navázání železniční sítě
Kujalová, J. - Slivoně, M., - Soušek, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
161.Současné možnosti krizového řízení v železniční dopravě
Soušek, R. - Slivoně, M.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
162.Počítačová podpora výstavby polního potrubí v krizových situacích
Kašpar, Z. - Soušek, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
163.Počítačová podpora evakuace osob
Koloničný, A. - Soušek, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2004)
164.Ochrana obyvatel´stva pri mimoriadnych udalostiach
Tomek, M. - Soušek, R.
Článek v tuzemském odborném recenzovaném periodiku česky (2003)
165.Počítačová podpora výstavby potrubní linky
Soušek, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
166.Srovnání klasických a evolučních přístupů pro modelování obnovy železniční sítě
Soušek, R. - Bartoníček, T.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
167.Některé problémy při použití železničního mostu ŽM 16
Soušek, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
168.Počítačová podpora řízení obnovy železniční sítě za krizových stavů
Soušek, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
169.Poznatky z průběhu červencových záplav v roce 1997 se zaměřením na železniční infrastrukturu
Soušek, R. - Kujalová, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2003)
170.Historie železničního vojska
Pavlíček, F. - Soušek, R.
Vědecká kniha česky (2002)
171.Posouzení složení zásobních jednotek PIŽMO
Soušek, R. - Kleprlík, J.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
172.K některým otázkám ochrany a obnovy železniční sítě v krizových situacích
Soušek, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2002)
173.Technologie a řízení silniční dopravy
Kleprlík, J. - Kyncl, J., - Soušek, R.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2002)
174.Krizové řízení řízení v dopravě
Soušek, R.
Vysokoškolská učebnice (nejde do RIV) (2002)
175.Využití digitálních map pro řešení dopravních úloh - Ekonomika, logistika a ekologie v armádě
Soušek, R. - Brázda, T.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2001)
176.Krizové stavy a doprava
Pavlíček, F. - Soušek, R., - Tuzar, A.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2001)
177.Die Computerunterstützung der Transportplatildung (Einfahren und Verführung),
Soušek, R. - Brázda, T.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2000)
178.Databáze dopravních prostředků pro počítačovou podporu tvorby přepravního plánu
Soušek, R.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
179.Die Computerunterstützung der Transportplatildung (Basisdatei der Förderungsmittel)
Soušek, R.
Stať ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference (2000)
180.Řízení dopravy v krizových stavech II
Soušek, R. - Ledvinová, M., - Brázda, T.
Vysokoškolské skriptum (nejde do RIV) (2000)
181.Přepravní plán jako součást krizového informačního systému
Pavlíček, F. - Soušek, R., - Brázda, T.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (2000)
182.Počítačová podpora tvorby přepravního plánu
Soušek, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2000)
183.Využití PC pro plánování složitých návazných procesů
Soušek, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (2000)
184.Přepravní plán v krizových situacích
Soušek, R.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1999)
185.Redukce dopravní obslužnosti v krizových stavech
Soušek, R.
Stať ve sborníku z lokální konference česky (1999)
186.K některým otázkám vazeb krizových plánů orgánů veřejné správy na potřeby doplnění Armády České republiky dopravními prostředky
Soušek, R.
Stať ve sborníku z mezinárodní konference česky (1999)
187.Multiple Measurement of Physical Quantity from the Risk Evaluation Point of View
Soušek, R.
Stať ve sborníku z tuzemské lokální konference cizojazyčně

* informace pocházejí z universitní databáze VVVS
Nenalezeny žádné údaje.